เสียมวยเพราะการเมือง Sia Muay Pra Gan Muang (Ruin Boxing Because of Politics)

by คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2003)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This song comments on a particular boxing match—Pacquiao vs. Mแrquez—using characters from Chinese legends. I know nothing about either, but anyway . . . here is the translation to the best of my googling abilities. Also, I don’t know if the title should be “Ruin Boxing because of Politics” or “Quit Boxing because of Politics”.

คุณครับอยากรู้ไหม ทำไมปาเกียวโดนนอค
kun kráp yàak róo măi tam-mai bpaa giow dohn nôk
Do you want to know why [Manny] Pacquio was knocked out?
ถ้าคุณยังคิดไม่ออก ก็ลองมาฟังทางนี้
tâa kun yang kít mâi òk gôr long maa fang taang née
If you still can’t figure it out, come listen to this:
ขงเบ้งลงจากเขาโงลังกั๋ง รักสันโดษมาเข้าข้างเล่าปี่
kŏng-bâyng long jàak kăo ngoh lang găng rák săn-dòht maa kâo kâang lâo bpèe
Zhuge Liang comes down off his elevation, loves solitude, [but] comes and takes sides with Liu Bei*
วาระสุดท้ายเสนาบดี หมดสิ้นศักดิ์ศรี ตรอมใจตาย
waa-rá sùt táai săy-nâap-dee mòt sîn sàk sĕe dtrom jai dtaai
Minister of Doom, puts an end to success/glory. [One’s] heart grieves to death

ปาเกียวคือนักชก ที่คนทั้งโลกยอมรับ
bpaa gieow keu nák chók têe kon táng lôhk yom ráp
Pacquio is a boxer that people around the world naturally take to.
กลับโดนนอคไม่ต้องนับ ฉันเองยังรับไม่ได้[it]
glàp dohn nôk mâi dtông náp chăn ayng yang ráp mâi dâai
After the knock-out [they] didn’t need to count. But for myself I can’t accept [it]
ปาเกียวคือขวัญใจคนเอเซีย ที่ชกฝรั่งล้มคว่ำมามากมาย
bpaa giaow keu kwăn jai kon ay-sia têe chók fà-ràng lóm kwâm maa mâak maai
Paquio is the darling of Asians, [one] who boxed and felled many Farang [Westerners]
มาเควียสหาชัยอื่นไกล เคยพ่ายแพ้ปาเกียว แพ้ทั้งนอคคะแนน
maa kay wees hăa chai èun glai koie pâai páe bpaa gieow páe táng nôk ká-naen
Marquez looks for another distant victory. He once defeated Pacquio, totally defeated by a knockout score

แผ่นดินเมืองจีน ลุกเป็นไฟในตำนาน
pàen din meuang jeen lúk bpen fai nai dtam naan
In legends, China bursts into flames [turmoil]
ปฐพีแดงฉาน แม่น้ำปานสายโลหิต
bpà-tà-pee daeng chăan mâe náam bpaan săai loh-hìt
The land was bloody, the river was like a stream of blood
ไม่ต้องมาตั้งคำถาม ว่าสามก๊กใครถูกผิด
mâi dtông maa dtâng kam tăam wâa săam gók krai tòok pìt
You don’t need to pose the question: of the three groups, who was right and who was wrong?**
มีแต่หลายล้านชีวิต ต้องถูกสังเวยเพื่อใคร
mee dtàe lăai láan chee-wít dtông tòok săng-woie pêua krai
Have only many millions of lives that must be sacrificed for someone
เพื่อซุนกวน โจโฉ เล่าปี่ วีรชนพาคนไปล้มตาย
pêua sun-guan joh-chŏh lâo bpèe wee-rá-chon paa kon bpai lóm dtaai
For Sun Quan, Cho Cho, Liu Bei,*** heros bring people to go fall and die
เพื่อซุนกวน โจโฉ เล่าปี่ นั่งเก้าอี้สว่างวาบแล้วจางหาย
pêua sun-guan joh-chŏh lâo bpèe nâng gâo-êe sà-wàang wâap láew jaang hăai
For Sun Quan, Cho Cho, Lao Bei, sit in a chair, bright and glistening, and then fade away
การเมืองทำทุกเรื่องบรรลัย
gaan meuang tam túk rêuang ban-lai
Politics ruins every matter.
กระทั่งบนผืนผ้าใบ ยังตามทำลายปาเกียว
grà-tâng bon pĕun pâa bai yang dtaam tam laai bpaa gieow
Until on the canvas, [politics?] still follows [to] destroy Pacquio

แผ่นดินเมืองจีน ลุกเป็นไฟในตำนาน
pàen din meuang jeen lúk bpen fai nai dtam naan
In legends, the land of China burst into fire [turmoil]
ปฐพีแดงฉาน แม่น้ำปานสายโลหิต
bpà-tà-pee daeng chăan mâe náam bpaan săai loh-hìt
The land was bloody, the river was like a stream of blood
ไม่ต้องมาตั้งคำถาม ว่าสามก๊กใครถูกผิด
mâi dtông maa dtâng kam tăam ท wâa săam gók krai tòok pìt
[You] don’t need to pose the question: of the three groups, who was right or wrong?
มีแต่หลายล้านชีวิต ต้องถูกสังเวยเพื่อใคร
mee dtàe lăai láan chee-wít dtông tòok săng-woie pêua krai
There are only many millions of lives that must be sacrificed for someone
เพื่อซุนกวน โจโฉ เล่าปี่ วีรชนพาคนไปล้มตาย
pêua sun guan joh-chŏh lâo bpèe wee-rá-chon paa kon bpai lóm dtaai
For Sun Quan, Cho Cho, Liu Bei, heros bring people to go fall and die
เพื่อซุนกวน โจโฉ เล่าปี่ นั่งเก้าอี้สว่างวาบแล้วจางหาย
pêua sun guan joh chŏh lâo bpèe nâng gâo-êe sà-wàang wâap láew jaang hăai
For Sun Quan, Cho Cho, Lao Bei, sit in a chair, bright and glistening and then fade away
การเมืองทำทุกเรื่องบรรลัย
gaan meuang tam túk rêuang ban-lai
Politics ruins every matter
กระทั่งบนผืนผ้าใบ ยังตามทำลายปาเกียว
grà-tâng bon pĕun pâa bai, yang dtaam tam laai bpaa gieow
Until on the canvas, [it] still follows to destroy Pacquio

แพคแมนจบไม่สวย ต้องมาเสียมวยเพราะการเมือง
pâek maen jòp mâi sŭay dtông maa sĭa muay prór gaan meuang
The end of Pac Man**** isn’t pretty. Must ruin [quit?] boxing for the sake of politics.

*From Wikipedia: Zhunge Liang  was chancellor of state of Shu Han during the Three Kingdom period [220-280 AD]. Brilliant strategist. He advised Lui Bei. “Zhuge Liang assisted Liu Bei and helped him through many difficult situations. Following his strategies, Liu Bei made an alliance with Sun Quan’s group and defeated Cao Cao’s troops in the Battle of Red Cliffs. Later, Liu Bei successfully captured Jingzhou, Yizhou and Hanzhong. With Zhuge’s assistance, Liu Bei appointed himself emperor in 221 and He was appointed as Cheng Xiang to preside over political affairs.”

**The three groups of the Three Kingdom period?

***Sun Quan, and Cho Cho were also emperors or warlords during the same period.

****Pac Man is Manny Pacquio.