ตอบหนูที “Dap Nu Tee” Please Answer the Child

by คาราบาว Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

This might be one of the saddest songs every written. This song is about a terrorist attack on a school. According to Wikipedia, in the South of Thailand, “School teachers, principals, and students have been killed and schools torched presumably because schools represent the Thai Government.” The perspective is that of a child asking, “Why?” Every “I”, “me” or “my” in the song is actually the word used by a child for “I”, “me” or “my.” 

ควันไฟนั้นลอยอ้อยอิ่ง
kwan fai nán loi ôi-ìng
The smoke drifts and lingers
ปรากฏความจริงต่อหน้า
bpraa-gòt kwaam jing dtòr nâa
The truth appears before us
ภาพเลือนพร่าผ่านม่านน้ำตา
pâap leuan prâa pàan mâan nám dtaa
The scene blurry because of a curtain of tears
อนิจจาโรงเรียนถูกเผาเมื่อคืน
a-nít-jaa rohng rian tòok păo mêua keun
Alas, the school was burned last night
ความเศร้ายังไม่ทันคลาย
kwaam sâo yang mâi tan klaai
The sadness isn’t over [?]
ครูตายเพราะโดนกระสุนปืน
kroo dtaai prór dohn gràsŏon bpeun
The teacher died, hit by a bullet
เมื่อเช้านี้ยังมีครูยืน
mêua cháo née yang mee kroo yeun
This morning we still had a teacher standing
อยู่ข้างพวกหนู
yòo kâang pûak nŏo
beside us kids
ดูซากโรงเรียน
doo sâak rohng rian
looking at the ruined school

โรงเรียนหนูทำอะไร
rohng rian nŏo tam a-rai
What was it my school did?
ทำไมต้องเผาโรงเรียน
tam-mai dtông păo rohng rian
Why’d you have to burn the school?
คุณครูหนูทำอะไร
kun kroo nŏo tam a-rai
Did my teacher do anything?
ทำไมต้องฆ่าคุณครู
tam-mai dtông kâa kun kroo
Why’d you have to kill the teacher?
โรงเรียนหนูทำร้ายใคร
rohng rian nŏo tam ráai krai
Was my school hurting anyone?
ทำไมทำลายโรงเรียน
tam-mai tam laai rohng rian
Why destroy the school?
คุณครูหนูผิดอะไร
Kun kroo nŏo pìt a-rai
How was our teacher in the wrong?
ทำไมต้องฆ่า คุณครู ….. ของพวกหนู
tam-mai dtông kâa kun kroo ….. kŏng pûak nŏo
Why did you have to kill the teacher . . . of us children?

แล้วหนูจะเรียนที่ใด
láew nŏo jà rian têe dai
So I now I will study wherever
แล้วใครจะมาเป็นครู
láew krai jà maa bpen kroo
And who will come be the teacher?
แล้วทำไมใจร้ายกับหนู
láew tam-mai jai ráai gàp nŏo
And why be so cruel to me?
ใครรู้ช่วยตอบหนูที
krai róo chûay dtòp nŏo tee
Whoever knows, please say something to me

โรงเรียนหนูทำอะไร
rohng rian nŏo tam a-rai
What was it my school did?
ทำไมต้องเผาโรงเรียน
tam-mai dtông păo rohng rian
Why’d you have to burn the school?
คุณครูหนูทำอะไร
kun kroo nŏo tam a-rai
Did my teacher do anything?
ทำไมต้องฆ่าคุณครู
tam-mai dtông kâa kun kroo
Why’d you have to kill the teacher?
โรงเรียนหนูทำร้ายใคร
rohng rian nŏo tam ráai krai
Was the school hurting anyone?
ทำไมทำลายโรงเรียน
tam-mai tam laai rohng rian
Why destroy the school?
คุณครูหนูผิดอะไร
Kun kroo nŏo pìt a-rai
How was our teacher in the wrong?
ทำไมต้องฆ่า คุณครู ….. ของ พวก หนู
tam-mai dtông kâa kun kroo ….. kŏng pûak nŏo
Why did you have to kill the teacher . . . of us kids?

.
.
.
.
.

A more recent song on this same theme is อยากได้อะไรทำไมไม่บอก Yaak Dai Arai Tamai Mai Bok (If You Want Something, Why Don’t You Tell [Us]?)