กระท่อมกัญชา Gratom Ganja (Ganja Hut)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
รอยคำรณ Roi Kam Ron (1994)

 Note: This one is a cover, I am pretty sure. I don’t see an official YouTube, but google the title and you will find it. And there is an even better version from a recent rehearsal just posted by Lek Carabao on his “Lek Carabao Solo” facebook page. https://www.facebook.com/video.php?v=842803295780450&set=vb.654431111284337&type=2&theater

And FYI: This whole album is really great, containing this old-fashioned lounge singer style of music.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

แดน..นี้มีต้นกัญชา..ปกคลุมแน่นหนา ใบกัญชาป่านนี้สะพรั่ง
daen .. née mee dtôn gan-chaa .. bpòk klum nâen năa bai gan-chaa bpàan née sà-prâng
This land . . . here has marijuana plants . . .spread all over, tightly packed . . . the ganja even now is blooming
เวียงวังทองกะล่องกระท่อมพังๆ ดีกว่าเวียงราชวัง ไม่หวังจะแรมไกล
wiang wang tong gà lông grà-tôm pang pang dee gwàa wiang râat-chá-wang mâi wăng jà raem glai
A golden palace and a dilapidated hut . . . that’s better than the palace, where I wouldn’t hope of staying
ฟังเสียงไฟไหม้บ้องกัญชา ช่างชวนสุขา เป็นเพลงพากล่อมขวัญเราให้
fang sĭang fai mâi bông gan-chaa châang chuan sù-kăa bpen playng paa glòm kwăn rao hâi
I listen to the sound of the boiling [burning] ganja bong Let it invite [one] to pleasure. Calm my kwan* for me [or a calming present for me]
ฟังเพลินดี ดังปี่พระอภัย มือป้องจากบ้องคู่ใจ จะเป็นหรือตายไม่ห่วงกังวล
fang plern dee dang bpèe prá a-pai meu bpông jàak bông kôo jai jà bpen rĕu dtaai mâi hùang gang-won
The sound entertains me like the forgiving monk’s flute. The bong user and the bong are soulmates, not worrying whether they live or die.
เวียงวังทองหรือจะมาสู้กระท่อมฉันอยู่ ทัดทูไม่หวังสักคน
wiang wang tong rĕu jà maa sôo grà-tôm chăn yòo tát too mâi wăng sàk kon
A gold walled palace, or keep fighting for the hut I live in. Tatoo doesn’t hope for a person [?]
มีกัญชาสุขกว่ามีคู่กมล ถึงหากฉันจนก็ยังสุขล้นไม่หวังใคร..ปอง
mee gan-chaa sùk gwàa mee kôo gà-mon tĕung hàak chăn jon gôr yang sùk lón mâi wăng krai.. bpong
Having ganja is happier than having a soulmate, to the point that if I’m poor, I’m still overflowing with happiness, not hoping for anyone . . . bong.
มองเห็นไฟไหม้ บ้องเป็นควัน ดังหนึ่งเมฆสวรรค์ มีตะเกียงดังเหมือนจันทร์ส่อง
mong hĕn fai mâi bông bpen kwan dang nèung mâyk sà-wăn mee dtà-giang dang mĕuan jan sòng
I see the fire burning. The bong is smoking like a cloud of heaven. Have a lamp like the moon shining
ยามจะนอนก่ายกอดประคอง มีคู่ สุดรักคือบ้อง ชวนให้ฉันปองคือบ้องกัญชา
yaam jà non gàai gòt bprà-kong mee kôo sùt rák keu bông chuan hâi chăn bpong keu bông gan-chaa
When it is time to sleep and cuddle, I have love of my life, it’s a bong. Inviting me to come and get it, it’s a ganja bong.

*If the “calm my kwan” interpretation is right, a “kwan” “is an invisible spirit that lives within each person . . . responsible for psychological and spiritual well-being. Losing your “khwan” (ขวัญหาย) is thought to cause health or mental problems.” (From Thai2English program).