สัญญาใจ Sanya Jai (Promise the Heart)

By คาราบาว Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อยู่กันมานาน ร่วมฝันฟันฝ่า ทุ่มเทกายา ทุ่มเทหัวใจ
yòo gan maa naan rûam făn fan fàa tûm tay gaa-yaa tûm tay hŭa jai
We’ve been together a long time. Dream, surmount difficulty, devote/exert the body and heart
ขอเพียงคู่กัน เช่นนี้ตลอดไป อุปสรรคใดๆ เราไม่หวั่น
kŏr piang kôo gan chên née dtà-lòt bpai u-bpà-sàk dai dai rao mâi wàn
Wish only to be a pair, like this all the time. Whatever obstacle, we won’t be afraid

เกิดมาเป็นคู่กันคู่ชีวิต ทุกคนมีสิทธิ์คิดวาดความฝัน
gèrt maa bpen kôo gan kôo chee-wít túk kon mee sìt kít wâat kwaam făn
We were born a pair, partners for life. Everyone has a right to think and sketch out their dream
มีเพื่อนรู้ใจ ลุยไปด้วยกัน ค้นหาความฝันอันสมบูรณ์แบบ
mee pêuan róo jai lui bpai dûay gan kón hăa kwaam făn an sŏm-boon bàep
I have a friend who knows my heart. We go through everything together, search for a perfect piece of a dream

แนบแน่นแม่นหมาย ยันไพรพง
nâep nâen mâen măai yan prai pong
We stick together all the way through the jungle
ได้ขึ้นลงตามใจต้องการ
dâai kêun long dtaam jai dtông gaan
Rise or fall following our hearts, side by side
สร้าง ความ ฝัน สร้าง วิมาน
sâang kwaam făn sâang wí-maan
Create a dream, create a paradise
จินตนาการอันสดใส
jin-dtà-naa gaan an sòt săi
Imagine something bright
เหนื่อยพักเหนื่อย เมื่อยพักผ่อน
nèuay pák nèuay mêuay pák pòn
If tired, rest; if sore, relax
นอนตื่นแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่
non dtèun láew kôi rêrm dtôn mài
Sleep, wake up, then start gain
สองเรามั่นสัญญาหัวใจ ไม่ไหวหวั่น
song rao mân săn-yaa hŭa jai mâi wăi  wàn
The two of us steadfastly promise our hearts. No one can touch us.

ชีวิตคนเอย ไม่แน่ไม่นอน บางคราวผ่าวร้อน
chee-wít kon oie mâi nâe mâi non baang kraao pàao rón
The life of people isn’t certain. Sometimes intensely hot
บางครั้งหนาวสั่น อุปสรรคใดๆ ไม่อาจขวางกั้น
baang kráng năao sàn u-bpà-sàk dai dai mâi àat kwăang gân
Sometimes shivering cold. Whatever obstacle, it shouldn’t bar
หัวใจที่มุ่งมั่น เคียงคู่กันตลอดไป
hŭa jai têe mûng mân kiang kôo gan dtà-lòt bpai
hearts that strive to be side by side always into the future.

แนบแน่นแม่นหมาย ยันไพรพง
nâep nâen mâen măai yan prai pong
We stick together all the way through the jungle
ได้ขึ้นลงตามใจต้องการ
dâai kêun long dtaam jai dtông gaan
Rise or fall following our hearts, side by side
สร้าง ความ ฝัน สร้าง วิมาน
sâang kwaam făn sâang wí-maan
Create a dream, create a paradise
จินตนาการอันสดใส
jin-dtà-naa gaan an sòt-săi
Imagine something bright
เหนื่อยพักเหนื่อย เมื่อยพักผ่อน
nèuay pák nèuay mêuay pák pòn
If tired, rest; if sore, relax
นอนตื่นแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่
non dtèun láew kôi rêrm-dtôn mài
Sleep, wake up, then start gain
สองเรามั่นสัญญาหัวใจ ไม่ไหวหวั่น
song rao mân săn-yaa hŭa jai mâi wăi wàn
The two of us steadfastly promise our hearts. No one can touch us.

อยู่กันมานาน ร่วมฝันฟันฝ่า ทุ่มเทกายา ทุ่มเทหัวใจ
yòo gan maa naan rûam făn fan fàa tûm tay gaa-yaa tûm tay hŭa jai
We’ve been together a long time. Dream, surmount difficulty, devote/exert the body and heart
ขอเพียงคู่กัน เช่นนี้ตลอดไป อุปสรรคใดๆ ก็ไม่หวั่น
kŏr piang kôo gan chên née dtà-lòt bpai u-bpà-sàk dai dai gôr mâi wàn
Wish only to be a pair, like this all the time, whatever obstacle, we still won’t be afraid
อุปสรรคใดๆ ไม่อาจขวางกั้น
u-bpà-sàk dai dai mâi àat kwăang gân
Whatever obstacle, it shouldn’t bar
หัวใจที่มุ่งมั่น เคียงคู่กันตลอดกาล
hŭa jai têe mûng mân kiang kôo gan dtà-lòt gaan
hearts that strive to be side by sides always into the future.