ซานตาน่าคาราบาว Santana Carabao

By คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2013)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish

Note: I love, love, love this song . . . It perfectly blends the signature sounds of Carabao and Santana, their biggest influence. The signature sound of Carabao is “sam cha,” which is a blend of Latin and Northern Thai rhythms. This is the direct translation, but I did a beautiful SINGABLE ENGLISH TRANSLATION that you should go to instead.

เมื่อตอนนั้นฉัน ยังเป็นเดะๆ
mêua dton-nán chăn yang bpen เดะๆ
In that time, I was still inexperienced
จับกีต้ายืนเต๊ะ เก๊กหน้ากระจกเงา
jàp gee dtâa yeun dté gáyk nâa grà-jòk ngao
I would grab a guitar, stand, and show off in front of a mirror
เฝ้าแต่ร้องตีคอร์ดลี้ดกีต้า
fâo dtàe róng dtee kòt léed gee-dtâa
[I] only cared about singing and playing the cords of lead guitar
ซานตาน่าคือขวัญใจหนุ่มสาว
saan dtaa nâa keu kwăn jai nùm săao
Santana was a beloved hero of young people
ฮูสสต๊อกได้บอกเล่าเรื่องราว
hoo satook dâai bòk lâo rêuang raao
Woodstock told the story of the
ถนนสายดนตรี ฮิปปี้ร๊อคแอนด์โรล
tà-nŏn săai don-dtree híp-bpêe rók aen rohn
path of music: Hippie, rock and roll.

สิบสี่ตุลา กำเนิดพี่หงาคาราวาน
sìp sèe dtù-laa gam-nèrt pêe ngaa kaa-raa-waan
[The] October 14th [1973 popular uprising] gave birth to P’ Nga Caravan
ธรรมศาสตร์ยุคนั้น เป็นยุคผู้นำมวลชน
tam-má-sàat yúk nán bpen yúk pôo nam muan chon
Thammasat [University] at that time, it was the era of citizen leaders
มีนิสิตนักศึกษาชาวบ้าน ขับไล่เผด็จการไปให้พ้น
mee ní-sìt nák sèuk-săa chaao bâan kàp lâi pà-dèt gaan bpai hâi pón
[when] students, ordinary people, expelled the dictators and sent them away
เราเป็นเม็ดทรายเล็ก ๆ ในฝูงชน
rao bpen mét saai lék lék nai fŏong chon
We were tiny grains of sand in the crowd
ที่แตกดอกออกผล จนมาเป็นคาราบาว
têe dtàek-dòk-òk pŏn jon-maa-bpen-kaa-raa-baao
that blossomed from that event to become Carabao

เขาสุดยอดลาตินลี้ดกีต้า
kăo sùt yôt laa-dtin léed gee-dtâa
He was the top Latin lead guitar player
ซานตาน่าคือขวัญใจของพวกเรา
saan dtaa nâa keu kwăn jai kŏng pûak rao
Santana was the beloved hero of our group
วนิพกเปิดประตูคาราบาว
wá-ní-pók bpèrt bprà-dtoo kaa-raa baao
“Wanipok” opened the door for Carabao*
เขย่ากอสามช่า ซานตาน่าไทยแลนด์
kà-yào gor săam châa saan dtaa nâa tai-laen
rock melded with[?] sam cha: Thailand’s Santana**

เขาสุดยอดลาตินลี้ดกีต้า
kăo sùt yôt laa-dtin lée dà-gee dtâa
He was the top Latin lead guitar player
ซานตาน่าคือขวัญใจของพวกเรา
saan dtaa nâa keu kwăn jai kŏng pûak rao
Santana was a beloved hero of our group
วนิพกเปิดประตูคาราบาว
wá-ní-pók bpèrt bprà-dtoo kaa-raa baao
“Wanipok” opened the door for Carabao*
เขย่ากอสามช่า ซานตาน่าเมืองไทย
kà-yào gor săam châa saan dtaa nâa meuang tai
rock melded with[?] sam cha: Thailand’s Santana

เพลงเพื่อชีวิต ถูกลิขิตให้รับใช้
playng pêua chee-wít tòok lí-kìt hâi ráp chái
Songs for Life have been destined to serve,
ติติงสังคมไทย ในครรลองแห่งความดี
dtì dting săng-kom tai nai kan-long hàeng kwaam dee
lecturing society in the way of goodness
เป็นกระจกเงาสะท้อนขาวดำ
bpen grà-jòk ngao sà-tón kăao dam
It has been a mirror reflecting black and white,
ความเป็นธรรมความเป็นคนและศักดิ์ศรี
kwaam bpen-tam kwaam bpen kon láe sàk sĕe
fairness, humanity, and honor
เราคือกลุ่มคนผู้สร้างสรรค์ดนตรี ใ
rao keu glùm kon pôo sâang săn don-dtree
We are a group producing music
ห้เมืองไทยวันนี้ มีทางออกเพื่อชีวิต
hai meuang tai wan née mee taang òk pêua chee-wít
so today Thailand has a way out [a way forward] for life

ซานตาน่าคาราบาว สามช่าคาราบาว
Santana Carabao sam cha Carabao
สามช่าคาราบาว ซานตาน่าคาราบาว
Sam cha Carabao, Santana Carabao
ซานตาน่าคาราบาว สามช่าคาราบาว
Santana Carabao sam cha Carabao
สามช่าคาราบาว ซานตาน่าคาราบาว
sam cha Carabao, Santana Carabao