พระยาพิชัยดาบหัก Praya Pichai Dap Hak (Praya Pichai Broken Sword)

Recorded live at the Exclusive Concert คนกับเม้าท์ “Kon Gap Mouth” (“Man and Harmonica”)

Note: This is an amazing live performance with an interesting guitar solo. พระยาพิชัยดาบหัก Praya Pichai Dap Hak along with Chao Praya Chakri were generals under King Taksin and considered his left- and right-hand men. After the fall of Ayuttya 1767, they all fought the Burmese and reunited Siam. When King Taksin was deposed, Chao Praya Chakri succeeded him, becoming the first king of the Chakri dynasty, and is today remembered as Rama I. Praya Pichai Dap Hak is remembered for choosing to die with his King, Taksin, rather than making a play for the throne himself. The story is that Praya Pichai Kap Hak asked to be executed along with King Taksin. Thus the references in the song to his being unwilling to serve two kings (it comes from a proverb). Praya Pichai (“Praya” is a title of nobility) got the name Praya Pichai Dap Hak, or Praya Pichai Broken Sword, by fighting with a sword in each hand until one was broken.

[The spoken words are something like: “He is a man from Pichai, who according to legend has a lot of ability in muay (Thai martial arts). He had the opportunity to meet up with Prince Dtak. In the end, he joins him in destiny.”]

ในวัยเยาว์ เขามีนามว่าจ้อย
In childhood, he had the name “Joy”
ชอบชกต่อย โลดโผนโจนทะยาน
[He] liked boxing and was action-packed, jumping and rushing
ชำนาญเชิงหมัดมวย ถึงช่วยรุมสามรุมหนึ่ง
Skillful with the technique of the Muay fist until he can fight three against one
ยังพากันล้มตึงเป็นที่ตะลึง อัศจรรย์ใจ
And yet brings them all down together, to be stunned and amazed
ที่ตะลึงอัศจรรย์ใจ
To be stunned and amazed

ได้เล่าเรียน อยู่วัดมหาธาตุ
Studies at Wat Mahathat
เป็นโอกาสได้ชุบชีวิตใหม่
It’s an opportunity to be immersed in a new life
กลายเป็นนายทองดี ผู้มากมีฝีมือวิชา
Becomes Mr. Tongdee, an expert in this branch of knowledge
จนเป็นที่เข้าตา พระยาตากจึงออกปากชวน
Until it is pleasing. Praya Dtak (Taksin) comes out and invites him
พระยาตากจึงออกปากชวน
Praya Dtak (Taksin) comes out and invites him

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Not willing to be a slave to two kings*
ไม่เอาเป็นบ่าวสองนาย
Not willing to be a servant to two masters
ขอตายตามสเด็จพระเจ้าตาก ด้วยความจงรักภัคดี
He wishes to die following His Majesty the King Dtak (Taksin) with love and loyalty
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai

นายทองดีเข้าตีข้าศึกศัตรู รบเคียงคู่เคียงข้างพระยาตาก
Mr. Tongdee attacks and kills the enemy, fighting close by the side of Praya Dtak (Taksin)
จากเหนือจดใต้รบไหนเข้าไปรบกัน
From the North to the South, fighting wherever, they enter combat together
จนเป็นที่โจษจันทร์ ขึ้นชั้น หลวงพิชัยอาสา
Until rumors of it spread to the moon, rising up when Pichai volunteers
ขึ้นชั้น หลวงพิชัยอาสา
Rising up when Pichai volunteers

ในตำนานป้องกันเมืองพิชัย
In legends protecting the city, Pichai
อาศัยช่วงทัพกรุงธน ทำศึกกัมพูชา
Living with some of the troops of Thon [Buri]
พม่าลอบมาตีไทย
Burma snuck in and attacked the Thais
ไพร่พลสองฝ่ายตะลุมบอน
Military forces on both sides wrestled
จนแผ่นดินสะท้อน ดาบหลวงพิชัยถึงหักกระเด็น
Until the land echoed with the sword of The Great Pichai until [it] broke and flung off
ดาบหลวงพิชัยหักกระเด็น
The sword of the Great Pichai broke and flung off

จึงเป็นพระยาพิชัย
And so he is Praya Pichai
พระยาพิชัยดาบหัก
Praya Pichai Dap Hak [Praya Pichai Broken Sword]
เป็นพระยาพิชัย
(จึงเป็นพระยาพิชัย)
(And so he is Praya Pichai)
พระยาพิชัยดาบหัก
(Praya Pichai Dap Hak [Praya Pichai Broken Sword])
เขาคือผู้จงรักภัคดีต่อพระเจ้ากรุงธน
He is someone faithful and loyal to the King of Thon City [Thon Buri]*
พระเจ้ากรุงธน
The King of Thon
พระเจ้ากรุงธน
The King of Thon
กรุงธนบุรี
Thon Buri

[A collaborative guitar solo]

เป็นพระยาพิชัย
He is Praya Pichai
พระยาพิชัยดาบหัก
Praya Pichai Dab Hak [Praya Pichai Broken Sword]
(เป็นพระยาพิชัย)
(He is Praya Pichai)
(พระยาพิชัยดาบหัก)
(Praya Pichai Dab Hak [Praya Pichai Broken Sword])
เขาคือผู้จงรักภัคดีต่อพระเจ้ากรุงธน
He is a person faithful and loyal to the King of Thon

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Not willing to be a slave to two princes
ไม่เอาเป็นบ่าวสองนาย
Not willing to be a servant to two masters
ขอตายตามสเด็จพระเจ้าตาก
He wishes to die following His Majesty King Dak (Taksin)
ด้วยความจงรักภัคดี
with love and loyalty
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Not willing to be a slave to two princes
ไม่เอาเป็นบ่าวสองนาย
Not willing to be a servant to two masters
ขอตายตามสเด็จพระเจ้าตาก
He wishes to die following His Majesty King Dak (Taksin)*
ด้วยความจงรักภัคดี
with love and loyalty
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai

ไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้า
Aren’t willing to be a slaves to two princes
ไม่เอาแล้วบ่าวสองนาย
Aren’t willing to be a servant to two masters
คนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัย
Thais throughout this land welcome and respect Praya Pichai
นับถือพระยาพิชัย
Respect Praya Pichai
ในความกตัญญู
With gratefulness

*He is loyal to King Taksin