All posts by admin

The Interview “แอ๊ด คาราบาว ตอบคำวิจารณ์ ‘ทำงานเพื่อเงิน’ (Add Carabao Answers the Criticism ‘[You] Work for Money!’)” NOW IN ENGLISH

แอ๊ด คาราบาว ตอบคำวิจารณ์ ‘ทำงานเพื่อเงิน’ Add Carabao answers the criticism “[You] work for money!” Posted on YouTube by Workpoint News ข่าวเวิร์คพอยท์ on February 9, 2018.

If you are new to Carabao in English, please go check out the music. If you are a long-time fan, you may be interested in this interview. I’m trying something new. It looks like it is associated with the music contest TV show ‘Bao Young Blood, in which bands compete covering Carabao songs. Add Carabao is wearing a “Bao Young Blood, Season 4” t-shirt. The following translation should be about 95% correct:

Teaser:

Add: [pointing and imitating what people say about him] “You are Add Carabao! You must always be Add Carabao for your whole life! I looked and it seems you are a darling of the poor people. You must be poor!” I never thought I needed to be poor my whole life. I was born into [this world] and I also want to be rich same as everyone.

The main interview:

Interviewer: Before, people have said P’Add writes songs . . . I’ll speak frankly, ok, . . . according to the criticism, whoever hires you, you write for them. And that breaks with the spirit of the Songs for Life.

Add: One second. I have to distinguish something first: I’m a composer, OK. I’m like people in society every day. I have to make a living. They hire me to write political songs for this party and for that party. I compose for both sides, whether it’s the party of Khun Taksin, or the party of Khun Kuan, I write for them all. Khun Bunhan . . . I write for them all. If you hire me to write a song about soccer, I write about soccer. If you hire me to advertise a product, I compose [the song]. I’ve been doing this forever. Songs for Coke, I’ve always done them. Songs for Pepsi, I also do. It’s an ordinary story. I don’t know where I’m wrong [here]. Because, as for me, I didn’t do it for any sort of ideology. I did it for a living.

Interviewer: Yes.

Add: If someone says I did it for ideology, they’re lying. Everyone with a profession of whatever kind does it to make a living. But they come at me like this. It’s only, do you have value/merit or not? I say: the profession that I do, I do it for a living, but I maintain morality [in the process].

Interviewer: Yes.

Add: I wasn’t deceitful. I didn’t rip anyone off. But society goes and criticizes, accusing me of that very thing. Every day now I’m abused with these sorts of words by everyone. Sometimes they come on my [facebook] page to say all kinds of abusive things. They do it carelessly. And they say, “You’ve forgotten your ideology.” And I just laugh. [Laughs]

Interviewer: But you, P’Add, never announced that you’re some sort of innocent/pure person all the time, right?

Add: As for myself, I have both good and bad. I am a person who has both good and bad. But I try to do good so that it’s more [of the good]. I try to do good and never do evil. I never did evil. Things that I did in the past, are like hunting animals, I used to fist fight, have a bad mouth, and use abusive language about [other people’s] parents. I had a hot heart [was all riled up inside], but I’ve quit all that. Because I’ve turned my face towards Dharmic Truth, for 3 or 4 years now.

Interviewer: Yes. So you have many images: a musician, a businessman, and songwriter. How would you most like to be remembered these days? Which of these images?

Add: [You] don’t need to remember [me]. In the end, I must die, and I will be done. [You] won’t need to remember anything [about me].

Interviewer: And do you want to toss away some things? [Some] songs?

Add: Every day now I abase myself, I lower myself until there is nothing left. Those who speak abusively about me, I thank them. And why then come remember me? No, [people] don’t need to remember me. I won’t have anything at all.

[There is a pause then he laughs] If I speak like this, maybe it’s confusing, and [people] don’t understand. But if [you] study Dharmic Truth somewhat [you] will understand. Because us people are born into [the world], and must die, and be completely gone. Fame is a totally phony thing. [People] don’t need to remember anything [about me] at all. [Laughs]

Interviewer: It’s difficult, isn’t it? The . . .

Add: It’s that if I think, I still have this body, this ego right here, [I’ll] try to lift it up high so that people will remember me as a hero, like a hero in the past [raises fist like in triumph]. I will be heavy; it will be a burden/responsibility. But if I don’t need for them to remember anything [about me] at all, I can live/be in whatever way. If something is heavy [gestures grabbing something], then set it down! Then we can be happy. Life can be lived day to day. Wake up today and go find happiness, and each day after that.

Interviewer: As you’ve said, “Times change.” When [people] talk about you, I ask along the road, people remember you, P’Add, for many different things. Some people remember you since you were a songwriter [and say] these days Carabao has changed to be a business.

Add: To be Carabao Dang [the energy drink] going international. And here we get into the rule of the “Three Principals” . . .

Interviewer: Yes.

Add: Everything that arises and is established, goes away. It is a suffering [you can’t argue with?]. It is soulless/nonself.

Interviewer: Yes.

Add: But people will naturally want to grab and hold onto “You are Add Carabao!” [Pointing his finger and imitating what others say:] “You are Add Carabao and you must always be Add Carabao for your whole life! I looked and it seems you are a darling of the poor people. You must be poor!” I never thought I needed to be poor my whole life. I was born into [this world] and I also want to be rich same as everyone. That I do music is because I want to be rich. Working as an architect, the monthly salary was 3,030 baht [$90.00]. I had to get out and find money, not stopping till I have it. I wanted to have land of my own, my own car, build a house. It was this that brought me to play music.

Interviewer: The things that you said, how important they are! [These] beliefs right here. I am happy today that you’ve said these things, that you also want to be rich like people ordinarily do. Which, truthfully, isn’t wrong in any way.

Add: It’s not wrong. And the reason I had to come do Carabao Dang was because of P’ Tian [เสถียร เศรษฐสิทธิ์ owner of Dtawan Dtang German Beer Hall and microbrewery], a beloved friend. And one day P’Tian asked me, “If people are all going to be counterfeiting/illegally copying your CDs like this, what will you do?” I answered, “I’ll just do concerts continuously.” He answered, “Oh, playing concerts. That’s old. You get old, and you’ll have to quit. And you don’t know what business to do. So I’ll help you do it.” When he tried to persuade me, I said, I’m not able to do business. I don’t have any money. So P’Tian guaranteed [vouched for?] me and so I could get a loan from the bank. He went and guaranteed [vouched for?] me. [He] did every kind of thing in order that I can have [what I have] today. P’Tian is a good friend. But before I [get to] have good friends, friends to the death, I have to be a good person first, right? I have to do [things] such that they see I’m a good person, am a person that, at least, I can partner with. [I’ve] charitably assisted many groups in society that come asking [for help], and that’s how it happened that he knew I was a good person, a good person to partner with. In this way is how I had to conduct myself as a good person first.

Interviewer: Yes.

Add: But you are good on THAT side! We people aren’t good on every side. You must play music so it’s good. You must have a character that is good. You must have a character that is kind, sacrificing, generous and also be a person who is loyal and honest in speaking.

ขุนน้ำใจไทย Kun Nam Jai Thai (Feeding the Kindness of Thais)

CONGRATULATIONS to Thailand and the International Community on the Rescue of the 13 Wild Boars Soccer Team and Coach, who all Came OUT from the Cave Alive!!! HAPPY TEARS!!

by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Posted by Add Carabao to Facebook, July 2

Note:This song was written right after the boys in the cave were first found. Add Carabao said, speaking as a parent, it was like the boys were dead and came back to life. The Mountain the cave is in looks like the profile of a sleeping woman and there is a legend to explain that.

ขุนน้ำนางนอน
Khun Nam, Sleeping Woman [of the Mountain]
เจ้าไม่อาจซ่อนความดี
You may not hide goodness
ไม่อาจซ่อนสามัคคี
You may not hide the unity
ที่คนไทยมีต่อกัน
That Thais have towards each other
จากเหนือจรดใต้
From the North to the South
หลายชีวิตทุ่มเทบากบั่น
Many lives exerting themselves, trying hard
สิบสามชีวิตติดในถ้ำนั้น
13 lives are stuck in that cave
ยิ่งกว่าเดิมพันมันกว่าฟุตบอล
There’s more at stake than football

ขุนน้ำนางนอน ก่อนนี้มีใครบ้างรู้
Khun Nam, Sleeping Woman. Before this some people know [it]
แม่สายนั้นไกลสุดกู่ จู่ ๆ ชื่อเสียงกระฉ่อน
Mae Sai, it’s so far away. Suddenly it’s famous far and wide
สิบสามหมูป่าทีมอคาเดมี่ละอ่อน
The 13 Wild Boars at the Academy are young and weak
จงเป็นตำนาน เป็นอุทาหรณ์
They should be a legend, an example
สอนใจคนไทยมิให้ประมาท
Teaching Thais not to underestimate [people]

เที่ยวถ้ำเที่ยวป่า หน้าน้ำหลากมากอันตราย
Taking a trip into a jungle, into a cave, ahead of a flood, is very dangerous
ขุนน้ำนางนอนมิใช่นิยาย
Khun Nam, Sleeping Woman isn’t a fairy tale
แต่เป็นเรื่องจริงเป็นความผิดพลาด
But a real story, a mistake
บนโลกใบนี้ไม่เคยมีเรื่องเหนือธรรมชาติ
On this Earth there are no supernatural stories
มีแต่พลังของคนทั้งชาติ
There is only the strength of people of the entire nation
ทุ่มเทบทบาทช่วยเหลือเกื้อกัน
Devoted to roles in assisting, helping each other

เที่ยวถ้ำเที่ยวป่า หน้าน้ำหลากมากอันตราย
Taking a trip into a jungle, into a cave, ahead of a flood, is very dangerous
ขุนน้ำนางนอนมิใช่นิยาย
Khun Nam, Sleeping Woman isn’t a fairy tale
แต่เป็นเรื่องจริงเป็นความผิดพลาด
But a real story, a mistake
บนโลกใบนี้ไม่เคยมีเรื่องเหนือธรรมชาติ
On this Earth, there are no supernatural stories
มีแต่พลังของคนทั้งชาติ
There is only the strength of people of the entire nation
ทุ่มเทบทบาทช่วยเหลือเกื้อกัน
Devoted to roles in assisting, helping each other

ตั้งแต่องค์ราชันย์ รัฐบาล ข้าราชการ
From the royalty, the government, government officers and employees
ทหาร ตำรวจ และประชาชน
Soldiers, police, and the citizens.
ขุนน้ำใจไทย
Feeding the kindness of Thais [LAST LINE IS A PUN with Khun Nam]

มีกันและกัน Me Gan Lae Gan (We Have Each Other)

Note: Posted to Facebook by Add Carabao, June 23, 2018 at his Facebook page @BuffalosfollowThamma

Note: If I’m reading his posts right, he was procrastinating from his work, when he stopped and composed this song to take a break. And the song may be partially inspired by the fact that, around that time, he and his motorcycle buddies were getting together to go out to make merit (going out to a village to officially give donations of things or money, as is the Thai Buddhist tradition).

….เอาเป็นว่าให้ฟังไกด์ไปเลยตามคำเรียกร้อง เพราะพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่ ไปทำบุญกับชาวสองล้อที่ลพบุรี ซื้อเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนสัตยาไส ชัยบาดาน ของท่านอาจารย์อาจอง ชุมสาย ที่สองปีที่เเล้วซื้อรถไถ่ให้คันหนึ่ง คนทำดีสังคมสมควรสนับสนุน เป็นที่มาที่พวกเราชาวสองล้อจะไม่ค่อยพลาดในเรื่องเเบบนี้ แบ่งปันความรักให้กับเด็ก เยาวชน คือความรักที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้อง

Posted by Add Carabao on Saturday, June 23, 2018

มีกันและกัน นั่นคือความรักอันยิ่งใหญ่
Having each other, that is a great love.
ประคองกันไป นั้นคือภาระที่ต้องทำ
Supporting each other along. That’s a responsibility we must do
ยังจำว่าแรกที่คุณเจอกันได้ไหม
Can you remember the first time we met?
ตื่นตาตื่นใจ ยังกับโลกนี่มีเพียงสองเรา
Startled as if the world has only the two of us

โอ้ โอ้ ความรัก ข้าวใหม่
Oh oh . . . love. The rice is new*
โอ้ โอ้ ความรัก ปลามัน
Oh oh . . . Love. The fish is enjoyable*

นานวันเป็นปีหลายปีผ่านไปไม่เหมือนเก่า
After a long time, many days and years have passed, it’s not like before
ทั้งตัวคุณตัวเขาร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
Both you and the other person have faded and changed with the passage of time
วันคืนใกล้ชิด ตื้นลึกหนาบาง รู้หมด
Days and nights being so close, “shallow, deep, thick and thin,”** knowing everything about the other
ความรักมันหด ความสุขมันหายมลายจาง
Love shrinks. Happiness disappears, is destroyed, fades out

นี่ไงเมื่อมุมมองเปลี่ยน
This is when the viewpoint changes
นั่นไงรักจึง งทลาย
That’s why love collapses

จงมองความรักของคนใกล้ตัวเสียใหม่
You should look again at the love of the people close to you
สิ่งที่เปลี่ยนไป อาจเป็นตัวคุณไม่ใช่เขา
The thing that has changed might be yourself and not them
กอดกันรักกัน คุยกันให้เหมือนวันเก่าๆ
Embrace each other, love each other, have a chat so it’s like the old days
รักของคนเรา มันคือหน้าที่ของทุกคน
The love of us people is the duty of each person
รักของทุกคน คือคนมีกันและกัน
The love of each person, it’s having each other

ผูกพันมั่นคง
Securely connected [having each other’s hearts]

นานวันเป็นปีหลายปีผ่านไปไม่เหมือนเก่า
After a long time, many days and years have passed, it’s not like before
ทั้งตัวคุณตัวเขาร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
Both you and the other person have faded and changed with the passage of time
วันคืนใกล้ชิด ตื้นลึกหนาบาง รู้หมด
Days and nights being so close, “shallow, deep, thick and thin,”** knowing everything about the other
ความรักมันหด ความสุขมันหายมลายจาง
Love shrinks. Happiness disappears, is destroyed, fades

นี่ไงเมื่อมุมมองเปลี่ยน
This is when the viewpoint changes
นั่นไงรักจึง งทลาย
That’s why love collapses

จงมองความรักของคนใกล้ตัวเสียใหม่
You should look again at the love of the people close to you
สิ่งที่เปลี่ยนไป อาจเป็นตัวคุณไม่ใช่เขา
The thing that has changed might be yourself and not them
กอดกันรักกัน คุยกันให้เหมือนวันเก่าๆ
Embrace each other, love each other, have a chat so it’s like the old days
รักของคนเรา มันคือหน้าที่ของทุกคน
The love of us people is the duty of each person
รักของทุกคน คือคนมีกันและกัน
The love of each person, it’s having each other

ผูกพันมั่นคง
Securely connected [having each other’s hearts]
มีกันและกัน
[We] have each other

[Last 2 lines repeat several times.]

*”ข้าวใหม่ปลามัน” (kow mai, bplaa man), is a saying that exactly translates “New rice, enjoyable fish” with the overall meaning that  what is new is good AND particularly for the period when a husband and wife have just gotten married it is said, “kow mai, bplaa man.”
**The phrase, “ตื้นลึกหนาบาง” (deun, luek naa baang) means “shallow, deep, thick and thin,” and it means to know everything about another person. But the line here also states that explicitly ending with “รู้หมด” “Knowing everything”

เพลงของกู เวอร์ชั่น 3 Playng Kong Gu Version 3 (My Song, Version 3)

Posted to Facebook by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao aka ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul on November 15, 2017.

In the translated Interview “แอ๊ด คาราบาว ตอบคำวิจารณ์ ‘ทำงานเพื่อเงิน’ (Add Carabao Answers the Criticism ‘[You] Work for Money!’)” which I posted last week, the Interviewer say, “As, you’ve said, “Times change.” That’s what this song is about in part. Also check out an earlier version of “เพลงของกู” “My Song,” written two days before this one. You will have to turn up the volume on the video itself. It seems to be on “mute.”

“เพลงของกู เวอร์ชั่น 3” มีความลงตัวมากกว่าสองเวอร์ชั่นแรกครับ อยากให้ลองฟังกันดูแล้วคอมเมนต์กันมานะครับ

Posted by Add Carabao on Wednesday, November 15, 2017

เพลงเพื่อชีวิต เกิดขึ้นและยังอยู่
playng pêua chee-wít gèrt kêun láe yang yòo
Songs for Life arose and still exist
เป็นบานประตู เป็นคำนิยาม
bpen baan bprà-dtoo bpen kam ní-yaam
They are a door, they are defining
สิบสี่ ตุลา 2516
sìp sèe dtù-laa sŏng hâa nèung hòk
October 14, 1973*
วันวิปโยค โลกนี้ต้องจดจำ
wan wíp-bpà-yôhk lôhk née dtông jòt jam
A tragic day this world must remember

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู
dtàe playng née bpen playng kŏng goo
But this song here, is MY song
เขียนมาจากรู้
kĭan maa jàak róo
Written from what I know
รู้จากพระธรรม
róo jàak prá tam
Know from Buddha’s teachings
รู้จากใจที่กระจ่าง
róo jàak jai têe grà-jàang
Know from a heart that is brightened/clear

เพลงเพื่อชีวิต ลิขิตร่วมต่อสู้
playng pêua chee-wít lí-kìt rûam dtòr sôo
Songs for Life, written to join the struggle
กลางป่ากลางภู พลป่ามีปืน
glaang bpàa glaang poo pon bpàa mee bpeun
In the middle of the jungle, in the middle of the mountains. The troops in the jungle have guns
ลาแล้วห้องเรียน เฮาร่วมกันปลดปล่อย**
laa láew hông rian hao rûam gan bplòt bplòi
Saying goodbye to the classroom. We let it all go
หลายพันหลายร้อย อายุไม่ยืน
lăai pan lăai rói aa-yú mâi yeun
Many hundreds and thousands, not a very long time.

อุดมการณ์ นำเราไปไกล
u-dom gaan nam rao bpai glai
[Our] ideology lead us far
แล้วก็แพ้พ่าย คล้ายหลับฝันตื่น
láew gôr páe pâai kláai làp făn dtèun
Then we were defeated. It was like waking up from a dream,
หวนกลับคืน ฝันตื่น สู่ความเป็นจริง
hŭan glàp keun făn dtèun sòo kwaam bpen jing
turning back to reality

เพลงของกู เรื่องของกู
playng kŏng goo rêuang kŏng goo
MY song. MY story.
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
playng kŏng goo man mâi nâe mâi nîng
The song of me. It doesn’t stay still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเหตุประใจ
sàp-pá-sìng bplìan bplaeng bpen bpai dtaam hàyt bprà jai
Everything changes according to the factors
สรรพสิ่งเปลี่ยนไป บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
sàp-pá-sìng bplìan bpai bòt playng gôr mâi mĕuan derm
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

เพลงเพื่อชีวิต อุทิศแตะผู้คน
playng pêua chee-wít u-tít dtàe pôo kon
The Song for Life dedicated to those people
ที่ยังดิ้นรน ทั่วแผ่นดินไทย
têe yang dîn ron tûa pàen din tai
Who still fight throughout the country of Thailand
คลายความหมองเศร้า ห่มหนาวให้หัวใจ
klaai kwaam mŏng sâo hòm năao hâi hŭa jai
Relieving sadness, a blanket for the heart
เท่านี้ที่ทำได้ เท่านั้นที่ฉันรู้
tâo née têe tam dâai tâo nán têe chăn róo
Just this, which is all I can do. Just that, which is what I know

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู้
dtàe playng née bpen playng kŏng gôo
But this song here is my song
ตัวกุของกู เพลงกูของกู
dtua gù kŏng goo playng goo kŏng goo
My body is mine. My songs are mine
เพื่อชีวิตอิสรภาพ
pêua chee-wít ìt-sà-rà-pâap
For a life of independence [not under anybody else]

เพลงของกู เรื่องของกู
playng kŏng goo rêuang kŏng goo
My song. My story
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
playng kŏng goo man mâi nâe mâi nîng
My story. It doesn’t say still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามเหตุประใจ
sàp-pá-sìng bplìan bplaeng bpen bpai dtaam hàyt bprà jai
Everything changes according to the factors
สรรพสิ่งเปลี่ยนไป บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
sàp-pá-sìng bplìan bpai bòt playng gôr mâi mĕuan derm
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

[Last part is in Pali and is religious, about Buddhism]:

Wa ya taama sangkara
Aba ma tay na sambpa tay ta

เพลงของกู
My Song

* October 14, 1973 is a popular uprising in Thailand that drove out the ruling miltary dictatorship of Thanom Kittikachorn lead to a brief 3 years of democracy. The day is often called just “14 ตุลา” (Oct. 14) or “วันมหาวิปโยค” (Day of Great Tragedy) because of the fighting and lose of life.
**He used the Isaan word “เฮา” (hao) rather than the standard Thai word “เรา” (rao) for “we.”

The Rhyming Scheme of a “กลอน”-Style Thai Poem or Song: A Fun Illustration

Many of the Add Carabao and Eed Opakul song lyrics are in fact a glon กลอน, which is the most common style of Thai poem. Once you learn the glon rhyming scheme, you will find it everywhere in popular Thai songs. Thanks to Luke Bruder Bauer, for alerting me to this pattern.

Quickly,
1) The last word of the first line rhymes with the middle of the second line.
2) The ends of the second and third lines rhyme with each other, and with the middle of the fourth line
3) The last word of the last line rhymes with the ends of the second and third lines OF THE NEXT VERSE.

So for instance, in that ultra-catchy motorcycle song “เพื่อชีวิตติดล้อ” (“For Life on Two Wheels”), that Add Carabao wrote and sings with Sek Loso, I’ve highlighted the rhymes in the lyrics below this video:

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
yàak leum rêuang raao têe bpùat ráao jai
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
bpàt bpào tíng bpai … bon taang hai-way
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
maa tèrt pêe nóng pêuan póng haa-lây
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ . . . ใช่
tĕung rot jà tây mâi tây mâi châi rêuang săm-kan . . . châi

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
mee făn mee wăng mee hŏn taang sà-mĕr
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
ruam pon pêuan gler tĕung năi tĕung gan
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
mee kâe wan née láe mâi dtông care wan nán
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
tĕung ná-rók … sà-wăn yang mee gler láe gan jà sŏn man tam-mai

จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
jòk née dàe pêuan láe mít-dtrà-pâap
ที่ซาบซึ้งมานาน*แต่ไม่เคยอธิบาย
têe sâap-séung maa naan* dtàe mâi koie a-tí-baai
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
mâi sĭa châat gèrt láew lâ mít sà-hăai
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
têe mee pêuan dee dee yàang naai têe mee lao raeng raeng yóm jai făn ráai gôr glaai bpen dee … dee

ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
cháang bpàa yòo bpàa haa lây yòo tà-nŏn
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
yâak dee mee jon gôr kâe kon kàp sŏng lór
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
gèrt maa châat dieow gôr chái man hâi por
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
pêua chee-wít dtìt lór kŏr kâe sàyt sà-dtaang dterm náam man nám mao

*only a near rhyme [vowel sound the same]

In addition it’s good to have words next to each other rhyme or match in some way, if possible, especially at the early part of the line. So for instance, in the second and third syllables of the last verse (I don’t see it in the other verses):

ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
yâak dee mee jon gôr kâe kon kàp sŏng lór
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
gèrt maa châat dieow gôr chái man hâi por
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
pêua chee-wít dtìt lór kŏr kâe sàyt sà-dtaang dterm náam man nám mao

And the last verse has this going on with both similar vowel sounds and alteration:

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
âo … sŏng lór por piang kâe née gôr piang por
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
sŏng lór por piang chee-wít têe piang por

And here is my singable, rhyming translation of “เพื่อชีวิตติดล้อ” (“For Life on Two Wheels”).** This is one of only two singable translations where I actually tried to follow this rhyming scheme. (At the risk of confusing things, I’ve also pointed out some “bonus” rhymes in the last line, arguably similar to the pattern of the original song):

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
Forget the worries that pain your mind
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
Toss them behind on a highway
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
Come Harley friends let’s leave today
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่
Two wheels? OK. Cool deal. For real, it’s swell . . . yeah

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
With dreams and hope, you have a path to ride
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
Friends at your side to heaven or hell
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
There’s just today. Other days, oh well!
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
If bad luck fell, we’d have friends and roads that bend, so why worry too?

*จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
I’ll raise this glass: I love you guys
ที่ซาบซึ้งมานานแต่ไม่เคยอธิบาย
Though I’ve disguised just how much it is true
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
I’ve kept my homeland and all of you
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
With GOOD friends like this crew, en-courag-ing me through, bad dreams change into sweet

**ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
Elephants in woods, Harleys on the road
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
Don’t load much stuff, I’m roaring down the street
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
We get one life. Use it complete,
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
So it’s enough. Two wheels, just pay for fuel, and drinking up

Solo *, **

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
All I need’s my bike. Just this, I’m alright
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
All I need’s a bike. The life that’s alright!

You can also rhyme the last word of a verse with the end of the first line of the next verse. The pattern of the กลอน (glon) is also easy to see in the new song “บันไดรุ้ง” “Ban-Dai Rung” (“Rainbow Stairs”) that Add Carabao posted on Facebook (look at the Thai and not the English; I did not do a rhyming translation). In fact “Rainbow Stairs” may be a purer example of a glon because the last line of each verse of “For Life on Two Wheels” is unusually complicated. Look out for the glon rhyming pattern in the lyrics of the Thai songs you listen to.

** My direct, non-rhyming translation of “เพื่อชีวิตติดล้อ” (“For Life on Two Wheels”) is HERE.

ยืนยง Yuenyong

From Album: โน พลอมแพลม No Problem (1990)
This album is not currently available.

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao

Note: Add Carabao’s real first name is “Yuenyong” and means “Long-lasting.” In Buddhism, one is advised to be continually aware of impermanence. So here Yuenyong Opakul (aka Add Carabao) is dismissing the meaning of his first name. It’s interesting because in this video he is in the prime of life, and near the beginning of his career. The theme of impermanence is a central point across 35 years of Carabao songs. Also check out an absolutely perfect song, “Mai Yuenyong,” from the middle of Add Carabao’s career, in which he says that Yuenyong will not yuenyong. Several of the songs he has posted to Facebook since turning 60 reflect on what it is like to grow old, including ระฆังชีวิต “Rakang Cheewit” (The Life Bell), อย่าเพิ่งตาย Yaa Peung Dtai (Don’t Die Just Now), and เพลงของกู Playng Kong Gu” (My Song).

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยาว
chêu yeun-yong châi yeun yaao
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyao” [Longevity]*, **
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อนายขาว อาจเป็นสีดำ
chêu naai kăao àat bpen sĕe dam
[If you are] named Mr. White, maybe you are black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre***

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name is Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you are] named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong Mc Funeral Pyre

แม่ให้ฉันมาเกิด
mâe hâi chăn maa gèrt
Mother causes me to be born
พ่อให้ฉันมาก่อ
pôr hâi chăn maa gòr
Father causes me to create
แผ่นดินให้ฉันเพียงพอ
pàen din hâi chăn piang por
The land gives what is sufficient
แม่น้ำให้ฉันต่อสู้
mâe náam hâi chăn dtòr sôo
The river causes me to struggle
ภูเขาให้ฉันปีนป่าย
poo kăo hâi chăn bpeen bpàai
The mountain causes me to climb
ป่าไม้ให้ฉันหายใจ
bpàa máai hâi chăn hăai jai
The forest causes me to breathe****
เรียนรู้ชีวิตเยาว์วัย
rian róo chee-wít yao wai
[I] learned about life in childhood
เติบใหญ่เป็นนายยืนยง
dtèrp yài bpen naai yeun-yong
I grew up to be Mr. Yuenyong

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยาว
chêu yeun-yong châi yeun yaao
My name is Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yuenyao” [longevity]
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อนายขาว อาจเป็นสีดำ
chêu naai kăao àat bpen sĕe dam
[If you are] named Mr White, maybe you are black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

แม่ให้เรามาเกิด
mâe hâi rao maa gèrt
Mother has me be born
พ่อให้เรามาก่อ
pôr hâi rao maa gòr
Father has me create
แผ่นดินให้เราเพียงพอ
pàen din hâi rao piang por
The land has given me what is sufficient
ขอแรงอย่าเนรคุณ
kŏr raeng yàa nay-rá-kun
Ask for assistance, don’t be ungrateful
เกิดมานี้ชาติหนึ่ง
gèrt maa née châat nèung
Born here into one life
มวลมนุษย์เป็นต่อ
muan má-nút bpen dtòr
Humankind are predominate
ผู้ใดไม่รู้จักพอ
pôo dai mâi róo jàk por
Whoever doesn’t know enough
แผ่นดินเดือดลุกเป็นไฟ
pàen din dèuat lúk bpen fai
The land [will be in] turmoil and burst into flames

กรรมเวรใดใครก่อเวร
gam-wayn dai krai gòr wayn
Whatever evil creature commits a crime against someone
เวรกรรมตามสนอง
wayn-gam dtaam sà-nŏng
Retribution follows in reply
ปี่พาทย์จะตีทำนอง
bpèe-pâat jà dtee tam nong
The piphat [ensemble of traditional instruments] will strike a cadence
ป่าวร้องต่อพรหมธรรม์
bpàao róng dtòr prom tan
Proclaiming Darmic truth [?]

อันโลกมนุษย์ใบนี้
an lôhk má-nút bai née
This human world right here
ยังมีนรกสวรรค์
yang meen rók sà-wăn
Still has Hell and Heaven
คนเนรคุณโลกันต์
kon nay-rá-kun loh gan
People ungrateful and greedy
นั้นธรรมชาติลงโทษ
nán tam-má-châat long tôht
nature punishes them

[Whispering:]

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยาว
chêu yeun-yong châi yeun yaao
My name is Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yuenyao” [longevity]
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อสีขาว อาจเป็นนายดำ
chêu sĕe kăao àat bpen naai dam
[If you are] named White, maybe you are Mr. Black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

THE VIDEO ENDS HERE, BUT ON THE ALBUM THERE IS AN ADDITIONAL VERSE:

โลกให้เรามาเกิด
lôhk hâi rao maa gèrt
The world has us born
ประเสริฐแล้วชาติหนึ่ง
bprà-sèrt láew châat nèung
superb and one nation
แผ่นดินดุจดังที่พึ่ง
pàen din dùt dang têe pêung
The land is as a sanctuary
แผ่นฟ้าดุจกำลังใจ
pàen fáa dùt gam-lang jai
The sky is like moral support
ใครยังหลงตัณหา
krai yang lŏng dtan-hăa
Whoever is lost in passion/lust
โปรดจงลดราลงไป
bpròht jong lót raa long bpai
Please reduce it and give it up
เพื่อเห็นแก่แผ่นดินไทย
pêua hĕn gàe pàen din tai
In order to see [what is good] for the land of Thais
ส่วนใหญ่นั้นคนอยากจน
sùan yài nán kon yàak jon
The majority of it is poor people.

ใช่ยืนยาว
châi yeun yaao
Not “Yuenyao” [longevity]
ชื่อยามเช้า อาจเย็นยามค่ำ
chêu yaam cháo àat yen yaam kâm
[If you are] named Morning, maybe [you are] the evening
ชื่อสีขาว อาจเป็นนายดำ
chêu sĕe kăao àat bpen naai dam
[If you are] named White, maybe you are Mr. Black
คือคำนำ ณ เชิงตะกอน
keu kam nam ná cherng dtà-gon
It is the preface to “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

ชื่อยืนยง ใช่ยืนยัน
chêu yeun-yong châi yeun yan
My name’s Yuenyong [Long-lasting]. Not “Yeunyan” [Affirm]
ชื่อสวรรค์ อาจลงนรก
chêu sà-wăn àat long ná-rók
[If you] are named Heaven, [you] might fall to Hell
สัจจะธรรม ไม่เคยโกหก
sàt-jà-tam mâi koie goh-hòk
Dharmic truth never lies
นายยืนยง ณ เชิงตะกอน
naai yeun-yong ná cherng dtà-gon
Mr. Yuenyong “Mc” Funeral Pyre

*Thai2English transliterates ยืนยง as “yeunyong,” however there is no one correct system for transliterating Thai into English and Add Carabao himself spells his name “Yuenyong.”
** “ใช่ว่า” looks to an English speaker like it should mean “That’s correct that” but in fact it means “It’s not that”. And in this song, “ใช่ว่า” is further shortened to “ใช่”. As languages evolve useful shortcuts are taken and passed down. I am guessing that long ago “ไม่ใช่ว่า” got shortened to “ใช่ว่า” and this phrase worked even without the negative, so it was passed down.
***”Na” is a common beginning component of a Thai last name. For instant recognition of this, I translated to “Mc” in English, however “Na” means “from” and implies royal lineage, so a closer translation would be “Von”
**** He uses the same word “ให้” (hâi) for six sentence, and to preserve the parallelism as much as possible I translated it “causes me to be” 5X and “give” one time. But it actually serves various functions meaning “give/wants me to/makes it so I can.” If I wasn’t preserving parallelism, I might say: Mother gave birth to me. Father teaches me to create. The land gives what is sufficient. The river teaches me to struggle. The mountain teaches me to climb.

Additional note about possible origins of the song: This song may be an answer to a similar sounding song by Asanee and Wasan Chotikul called “ยินดีไม่มีปัญหา” (Mr. Happy No-Problem) that came out just one year before Add’s song, in 1989. It begins with a similar sounding shout and then first words translate, “My name is Mr. Happy No-Problem” (compare to “My Name is Yuenyong”). The whole “Mr. Happy” song goes on in a very upbeat and simplistic way about how everything is great and how thankful Mr. Happy No-Problem is be Thai and how Thais are taught to be good and respectful of their elders. In other words, it is a very strange rock and roll song. I don’t know if it is sincere or sarcastic. Note that the title of the Add Carabao solo album is No Problem (the title is in English). The Add Carabao “No Problem” song on this album is definitely sarcastic (I haven’t posted a translation of it yet.) Also when this “Mr. Happy No-Problem” song came out, Add Carabao has recently collaborated with Asanee and Wasan Chotikul, including on เดือนเพ็ญ “Duan Pen” and a song titled “ไม่เป็นไร” (“Never Mind/Doesn’t Matter/No Problem”), in 1986. Here is the “Mr. Happy No Problem” song by Asane and Wasan Chotikul for comparison with the “Yuenyong” song.

มหาจำลอง รุ่น 7 Maha Jamlong Run 7 (The Great Chamlong, Generation 7)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Some of the meaning  is lost in translation and some of it is lost in the sands of time, but you will get the gist of  this song from 1986, which explains why the people of Bangkok elected Chamlong Srimuang as their governor. Basically he was extremely religious and so trusted to be honest. Perhaps an American analogy would be the election of Jimmy Carter as President of the United States; he was also viewed as someone who would be super honest and scandal-free because of his religion. Chamlong Srimuang went on to do many other things that no one could foresee in 1986, including lead the anti-miliary uprising of May 1992 and help the Yellow Shirt shut down Thailand’s two airports during protests in 2008 . I post the song for historical purposes and not as an endorsement of his whole career. He appears to be a complicated and controversial figure. Read more about him at wikipedia.

ถึงงานหนักปานใดไม่ถอย
tĕung ngaan nàk bpaan dai mâi tŏi
However hard the work, [you] don’t retreat
เก็บมูลฝอยเสียจนเกลี้ยงตา
gèp moon fŏi sĭa jon glîang dtaa
Pick up waste until bleary eyed
ถึงน้ำท่วมควักท่อดูดจริง
tĕung nám tûam kwák tôr dòot jing
When the water floods sucking everything out of the pipes.
แห้งเร็วจริงผิดหูผิดตา
hâeng reo jing pìt hŏo pìt dtaa
It dries real fast, its so surpassing!*
อย่างหมาเน่าตายเกลื่อนถนน
yàang măa nâo dtaai glèuan tà-nŏn
Like a dead rotten dog spread all over the road
เพราะรถชนตายอย่างหมา
prór rót chon dtaai yàang măa
Because a car hit and killed it like a dog
พ่อมหาลงเคลียร์พื้นที่
pôr má-hăa long klia péun têe
The great father comes down and clears it off completely
ศพหมาไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มา
sòp măa mâi mee glìn mĕn mâi maa
No dog corpse, no bad smell . . .

คนทั้งเมืองเขาเลือกมหาจำลอง
kon táng meuang kăo lêuak má-hăa jam-long
All the people in the capital vote for the great Chamlong
เป็นผู้ว่าจำลองของก.ท.ม.
bpen pôo wâa jam-long kŏng gor tor mor
To be Governor Chamlong of Bangkok**
คนทั้งเมืองเขาเลือกมหาจำลอง
kon táng meuang kăo lêuak má-hăa jam-long
All the people in the capital vote for the great Chamlong
เอาไปใช้งาน (เอาไปใช้งาน เอาไปใช้งาน)
ao bpai chái ngaan ( ao bpai chái ngaan · ao bpai chái ngaan )
to be put to use [in a practical way] (to be put to use, to be put to use)
เอาไปใช้งาน
ao bpai chái ngaan
to be put to use

ได้เงินเดือนไม่เอาไปใช้
dâai ngern deuan mâi ao bpai chái
[He] receives a salary and doesn’t spend it
กินง่ายๆ กินถั่วกินงา
gin ngâai ngâai gin tùa gin ngaa
Eats simply. Eats beans and sesame seeds
พัฒนาเงินหกพันล้าน
pát-tá-naa ngern hòk-pan-láan
Develops 6 billion in funds
ทุกสตางค์ไม่ต้องกังขา
túk sà-dtaang mâi dtông gang-kăa
Not a penny of it, we need to doubt
ชาวประชาไม่ต้องหวาดเสียว
chaao bprà-chaa mâi dtông wàat sĭeow
The citizens don’t have to watch their backs***
ไม่มีเขี้ยวลากพสุธา
mâi mee kîeow lâak pá-sù-taa
There aren’t fangs dragging on the ground [dredging for food]****
ชาวประชาพากันวางใจ
chaao bprà-chaa paa gan waang jai
The people are all giving him their trust
พระธรรมนำไปรับใช้ประชาชน
prá tam nam bpai ráp chái bprà-chaa chon
Buddha’s teachings lead [him] to serve the people

***มหาจำลองคือของจริง
má-hăa jam-long keu kŏng jing
The Great Chamlong is the real thing!
ไม่แอบอิงรายการคุณขอมา
mâi àep ing raai gaan kun kŏr maa
Not citing a list of things people ask for
มีวิชาทั้งพระไตรปิฏก
mee wí-chaa táng prá-dtrai-bpì-dtòk
Has knowledge of the whole Triptaka [Bhuddist Scriptures]
บุ๋น บู้ ทหารบก เคยยกทัพโยธา
bŭn bôo ta-hăan-bòk koie yók táp yoh-taa
Bun Boo army officer once marched an army on Yotha
คนรุ่นใหม่ความหวังใหม่ คนรุ่นใหม่
kon rûn mài kwaam wăng mài kon rûn mài
People of the new generation. New hope. People of the new generation
คนไทย เมืองไทยเราพัฒนา
kon tai meuang tai rao pát-tá-naa
Thai people, Thailand, we develop

เป็นผู้นำท่านนำแบบเก่า
bpen pôo nam tâan nam bàep gào
He is a leader who leads in the old style
หนักกระเป๋า ไม่หนักกระบาล
nàk grà-bpăo mâi nàk grà-baan
A heavy bag, not a hard skull
บริหารจนกลืนไม่เข้า
bor-rí-hăan jon gleun mâi kâo
Administer until you can’t swallow anymore
หนี้เก่าๆยังคายไม่ออก
nêe gào gào yang kaai mâi òk
The old debts you still can’t spit out*****
ไม่ใช่ตอกย้ำความช้ำใจ
mâi châi dtòk yám kwaam chám jai
Not accentuating the pain [not rubbing salt in the wounds]
คนรุ่นใหม่ยังพอมีหวัง
kon rûn mài yang por mee wăng
The young generation still have hope
อย่างมหาผู้ว่าจำลอง
yàang má-hăa pôo wâa jam-long
like Governor Chamlong
ของดีๆก็ต้องบอกว่าดี
kŏng dee gôr dtôr ngóp òk wâa dee
Good things you have to admit are good.

* “ผิดหูผิดตา” directly means, “wrong to the ears, wrong to the eyes” and together it means “surprising or ‘unusual”
** Thai people very rarely say “Bangkok,” they say “Kruengteap,” and the abbreviation of Krungteap is ก.ท.ม. (G.T.M.) because the whole official name is longer but begins with “Krungteap” meaning “City of Angels.” If I understand correctly, Bangkok is to Kruenteap as Manhattan is to New York City or “NYC”.
*** “ไม่ต้องหวาดเสียว” literally means “don’t need to be apprehensive of a sharp pain”, but altogether it means “don’t need to watch your back.”
**** This means someone using their influence to get whatever they can. The saying is usually “เขี้ยวลากดิน” but the author, presumably Add, seems to have switched “ดิน” to “พสุธา” for the rhyme.
***** If you can’t swallow and you can’t spit out, it means you are stuck in the middle and can’t do anything. Americans might say, “Between a rock and a hard place.” Beyond that, I’m not sure what this is about.

มีข่าวดีมาบอก Mee Kow Dee Ma Bok (Have Good News to Tell!)

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)

This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This song was one of the most played songs on the album that followed the band’s breakout album Made In Thailand, but today it is rarely played. It used to be one of my very favorite Carabao songs. One reason I liked it so much is it contains many easy words in Thai, so it is easy for a beginning Thai speaker to generally understand, and it is fun to sing. The song is a long list of campaign promises (overpromises?), and the tune conveys hopeful, giddy, silly excitement.

SPOKEN:
มีข่าวดีมาบอก
mee kàao dee maa bòk
[I] have good news I’ve come to tell!

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

หูได้ยิน ได้เห็นมากับตา
hŏo dâai yin dâai hĕn maa gàp dtaa
Ears [have] heard. [You]’ve seen with [your] eyes
หาได้มา เล่าขานหลอกใคร
hăa dâai maa lâo kăan lòk krai
Go look for and get it. Who is fooled by the stories?
เห็นเขาพูด เขาคุยกันใหญ่โต
hĕn kăo pôot kăo kui gan yài dtoh
You see them talking, they are talking about important matters
ความอดโซ ต้องแก้ไขให้หมดไป
kwaam òt soh dtông gâe kăi hâi mòt bpai
Hunger, must be fixed so it totally is gone.
คนทั้งหมดทั้งเมือง มีกินมีใช้
kon táng mòt táng meuang mee gin mee chái
All the people, in every city, should have enough to eat and to use
ประเทศไทย ให้มีแต่คนร่ำรวย
bprà-tâyt tai hâi mee dtàe kon râm ruay
Thailand has nothing but rich people!

*เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

ใครเจ็บไข้ ได้ไปรักษาฟรี
krai jèp kâi dâai bpai rák-săa free
Whoever is hurt or sick can go be treated for free
หมอมากมี พยาบาลมากมาย
mŏr mâak mee pá-yaa-baan mâak maai
We have many doctors, and so many nurses!
มีโรงหมอ เอาไว้รอรักษา
mee rohng mŏr ao wái ror rák-săa
We have hospitals waiting to treat [people]
ตั้งขึ้นมา ไม่หวังแต่ค้ากำไร
dtâng kêun maa mâi wăng dtàe káa gam-rai
They are set up and not only hoping for taking profit
คนทั้งหมดทั้งเมืองมียา มีหมอ
kon táng mòt táng meuang mee yaa mee mŏr
All the people in every city have doctors
ไม่ต้องเข้าคิวรอ หอ มอ ออ หมอ
mâi dtông kâo kiw ror hŏr mor or mŏr
No need to wait. The grey building is crowded with doctors!*

เสียง ล่ำลือเสียงเล่าลือ ถึงข่าวดี
sĭang lâm leu sĭang lâo leu tĕung kàao dee
The word is circulating, the good news is spreading
ข่าวดีดีอย่างเนี้ยมีหรือใคร ไม่ถูกใจ
kàao dee-dee yàang nía mee rĕu krai mâi tòok jai
[With] good news like this, who isn’t happy?
นึก นึก นึก ถึงวันใหม่
néuk néuk néuk tĕung wan mài
Thinking of a new day!
นึก อยากจะให้มันถึง ไวไว
néuk yàak jà hâi man tĕung wai wai
Thinking [about it], [we] want it to come quickly
ฝัน ฝัน ฝัน ถึงวันใหม่ คงสดใส สวยงาม
făn făn făn tĕung wan mài kong sòt săi sŭay ngaam
Dreaming of a new day. Should be bright and beautiful!

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

หูได้ยิน ได้เห็นมากับตา
hŏo dâai yin dâai hĕn maa gàp dtaa
Ears have heard. [You]’ve seen with your eyes
หาได้มา เล่าขานหลอกใคร
hăa dâai maa lâo kăan lòk krai
Look for and get it. Who is fooled by the stories?
เห็นเขาพูด เขาคุยกันใหญ่โต
hĕn kăo pôot kăo kui gan yài dtoh
You see them talking, they are talking about important matters
ความอดโซ ต้องแก้ไขให้หมดไป
kwaam òt soh dtông gâe kăi hâi mòt bpai
We must fix hunger so it totally eliminated.
คนทั้งหมดทั้งเมือง มีที่ทำกิน
kon táng mòt táng meuang mee têe tam gin
All the people, in every city, have enough to eat and to use
มีที่ดินให้ชาวนา ชาวสวน
mee têe din hâi chaao naa chaao sŭan
There is land for the farmers and gardeners

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

พาะพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว แจกฟรี
pra pan pêut pan kâao jàek free
Breeding of rice and the species are given out for free
ปุ๋ยมากมี ยาฆ่าแมลงมากมาย
bpŭi mâak mee yaa kâa má-laeng mâak maai
Have lots of fertilizer, lots of insecticide
ข้าราชการ ก็คอยให้คำปรึกษา
kâa râat-chá-gaan gôr koi hâi kam bprèuk-săa
Government officials are also ready to offer advice
ไม่มีนายหน้าที่เอาแต่ค้า กำไร
mâi mee naai nâa têe ao dtàe káa gam-rai
There are no middlemen who take the profits
คนทั้งหมดทั้งเมืองมีงาน มีเงิน
kon táng mòt táng meuang mee ngaan mee ngern
Every single person throughout the country has work, has money
ไม่ระหกระเหิน เดินหนีที่นา
mâi rá hòk rá hĕrn dern nĕe têe naa
No wandering a long ways to get to a farm

เสียง ล่ำลือเสียงเล่าลือ ถึงข่าวดี
sĭang lâm leu sĭang lâo leu tĕung kàao dee
The word is circulating, the good news is spreading
ข่าวดีดีอย่างเนี้ยมีหรือใคร ไม่ถูกใจ
kàao dee dee yàang nía mee rĕu krai mâi tòok jai
[With] good news like this, who isn’t happy?
นึก นึก นึก ถึงวันใหม่
néuk néuk néuk tĕung wan mài
Thinking of a new day!
นึก อยากจะให้มันถึง ไวไว
néuk yàak jà hâi man tĕung wai wai
Thinking [about it], [we] want it to come quickly
ฝัน ฝัน ฝัน ถึงวันใหม่ คงสดใส สวยงาม
făn făn făn tĕung wan mài kong sòt săi sŭay ngaam
Dreaming of a new day. Should be bright and beautiful!

*เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

หูได้ยิน ได้เห็นมากับตา
hŏo dâai yin dâai hĕn maa gàp dtaa
Ears have heard. You’ve seen with your eyes
หาได้มา เล่าขานหลอกใคร
hăa dâai maa lâo kăan lòk krai
Look for it and you’ll get it. Who is tricked by such stories?
เห็นเขาพูด เขาคุยกันใหญ่โต
hĕn kăo pôot kăo kui gan yài dtoh
You see them talking, they are talking about important matters
ความอดโซ ต้องแก้ไขให้หมดไป
kwaam òt soh dtông gâe kăi hâi mòt bpai
Hunger must be fixed so it totally is gone.
คนทั้งหมดทั้งเมือง มีวิชา ความรู้
kon táng mòt táng meuang mee wí-chaa kwaam róo
All the people, in every city are skilled in some area and knowledgeable
ให้คุณครู ได้มีโรงเรียน สั่งสอน
hâi kun kroo dâai mee rohng rian sàng sŏn
Have teachers get schools to teach in.

*เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

ไม่มีแป๊ะเจี๊ย มีแต่เล่า เรียนฟรี
mâi mee bpáe jía mee dtàe lâo rian free
No tuition fees, only learn for free
หนังสือมากมี สมุดดินสอ มากมาย
năng-sĕu mâak mee sà-mùt din-sŏr mâak maai
Have many books, and many notebooks and pencils
มีโรงเรียน ตั้งไว้เพียร ศึกษา
mee rohng rian dtâng wái pian sèuk-săa
Have many schools established for hardworking students
ตั้งขึ้นมา ไม่เพียงแต่ค้า กำไร
dtâng kêun maa mâi piang dtàe káa gam-rai
They are established without only hoping for making a profit
คนทั้งหมดทั้งเมือง อ่านออก เขียนได้
kon táng mòt táng meuang àan òk kĭan dâai
Every single person in the country can read and write!
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โอเค
paa-săa tai paa-săa ang-grìt oh kay
Thai and English! OK!

เสียง ล่ำลือเสียงเล่าลือ ถึงข่าวดี
sĭang lâm leu sĭang lâo leu tĕung kàao dee
The word is circulating, the good news is spreading
ข่าวดีดีอย่างเนี้ยมีหรือใคร ไม่ถูกใจ
kàao dee dee yàang nía mee rĕu krai mâi tòok jai
[With] good news like this, who isn’t happy?
นึก นึก นึก ถึงวันใหม่
néuk néuk néuk tĕung wan mài
Thinking of a new day!
นึก อยากจะให้มันถึง ไวไว
néuk yàak jà hâi man tĕung wai wai
Thinking [about it], [we] want it to come quickly
ฝัน ฝัน ฝัน ถึงวันใหม่ คงสดใส สวยงาม
făn făn făn tĕung wan mài kong sòt săi sŭay ngaam
Dreaming of a new day. Seems it will be bright and beautiful

เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหม (ดี)
dee măi dee măi dee măi (dee)
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)
เอาไหม เอาไหม เอาไหม (เอา)
ao măi ao măi ao măi (ao)
Do you want it? Do you want it? Do you want it? (Yes!)
ดีไหม ดีไหม ดีไหมฮะ (ดีฮ่ะ)**
dee măi dee măi dee măi há ( dee hâ )
Would it be good? Would it be good? Would it be good? (Yes!)

*Another translator thinks “หอ มอ ออ” “ha maw aw” is not “the grey building is crowded” but just the sound of groaning trying to get the doctors’ attention. In which case, the whole sentence would be: “No need to wait in line groaning for a doctor.”
**The “ha” at the end of the song is a particle.The particles or their absence make sentences sound more or less polite or informal, more or less abrupt or soft. In this case, it conveys informal politeness and less abruptness.

Album of Add Carabao covers of สายัณห์ สัญญา Sanyan Sanya’s songs: A Review of “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ ” (“Love Sanyan Little by Little, But for a Long, Long Time”)

by Ann Norman (4/14/2018)

THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED (though a little pricey): BUY IT AT eTHAICD.

In this album, Add Carabao covers the songs of famous Luuk Tung (Thai Country) singer Sanyan Sanya, and it’s BEAUTIFUL! Sanyan Sanya’s most famous song was “รักหน้อย ๆ  แต่รักนานๆ ” (“Rak Noi Noi, Dtae Rak Naan Naan”) “Love Little [by] Little,  But Love for a Long, Long Time,” meaning, “Love me a little bit at a time so as to to make love last; don’t get infatuated and then burn out.” The title of this album invites us to”รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ” “Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time.”

This musical style sounds very old timey and very “Thai.” The direct translation of “Luuk Tung” is “Child of the Fields,” and indeed Sanyan Sanya grew up in a family of farmers and working in the fields, and then pumping gas, until he began traveling to, and winning, singing contests, and earning a living in various bands, also as a dancer. He died five years ago, and the money from this rather expensive album goes to help his family.

I knew this was going to be good when Add Carabao (or someone close to him) began posting video of him practicing the songs Karaoke-style in a bedroom or a kitchen. Grasping a water bottle or a TV remote as a pretend microphone, and straining to concentrate, he would belt out a challenging song, and nail it. The results were memorizing. If the iPhone video was this good, how good would an official studio album be? Yeah, it’s perfect.

This album was a really great idea. Sanyan Sanya’s songs are just great Karaoke songs that test one’s skill as a singer. It about the vocal gymnastics, showing off one’s range, and making the most out of every note. And Add Carabao is an amazing singer . . . still. I got to meet him once, immediately after a sound check, and my first words to him were, “Wow . . .  you sound as good as you ever did!” Add Carabao has already done an album of old timey songs, with a sound similar to this album: รอยคำรณ Roi Kam Ron (1994) . It is one of my favorite Add Carabao albums. Another clue to his abilities on this album would be his contribution to the recent Sek Loso cover album, which got a lot of attention on YouTube.

The last song on the album is Sayan Sanya himself covering a Carabao song–“บาปบริสุทธิ์” (Sin/Innocence)–which is pretty cool. I haven’t translated that Carabao song yet, but is about love dying after marriage (treated in a comic way).*

This is one of Warner Music Thailand’s “gold edition” CDs, which means it has special packaging and bonus materials, in this case a little canvas bag with the title of the album on it.

Buy this album at eThaiCD, where you can shop in English!

 

SONGS ON THE ALBUM TRANSLATED AT CARABAO IN ENGLISH:
2) พบรักปากน้ำโพ Pop Rak Bpak Nam Po (Find Love in Pak Nam Pho)
13) ฝากเพลงลอยลม Fak Playng Loy Lom (Entrust This Song to the Wind)

*This the Carabao song covered by Sanyan Sanya “บาปบริสุทธิ์” (“Sin/Innocence”)  was originally published on มนต์เพลงคาราบาว Mon Playng Carabao (The Spell of Carabao songs), a tribute album of covers for the Carabao 25th Anniversary) REVIEWED HERE but no longer available. The song บาปบริสุทธิ์” (“Sin/Innocence”) was written by Lek Carabao.

 

บันไดรุ้ง Ban-Dai Rung (Rainbow Stairs)

Lyrics by Add Carabao and fans of Add Carabao’s Facebook page @BuffalosfollowThamma
Melody by Add Carabao
Composed November 26, 2017; Posted to straight to Facebook, November 27, 2017
เนื้อร้อง:แอ๊ด’บาว และแฟนเพจธรรมะจูงควาย/ทำนอง:แอ๊ด’บาว (26 พย ’60)

Note: This song was posted informally on Add Carabao’s personal Facebook page for his fans interested in Buddhism and he says the fans there helped him write the lyrics. The video seems to be on mute and you must first turn on the volume ON the video itself.

ทั้งเพจทั้งเฟสโดนบล็อก ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร เอาเป็นว่าแม้ไม่มีใครมาดูมาตามในเพจนี้ก็เถอะ แต่ขอให้ได้มีที่ได้เขียน ที่ครีเอทความคิดความอ่านไปเรื่อยๆ เก็บไว้ดูคนเดียวก็ยังดี 55555ไม่เอาอีกแล้วการเมือง เข็ดเเย้ว55555เนื้อร้อง:แอ๊ด'บาว และแฟนเพจธรรมะจูงควาย/ทำนอง:แอ๊ด'บาว (26 พย '60)เพลงบันไดรุ้งยามแสงทองลับลา หมู่นกกาบินหารวงรังวิหคยังบินถึงฝั่ง แต่ฉันยังหาฝั่งไม่เจอใครสักคนช่วยบอก ใครคนนั้นเฝ้าฝันเป็นเธอเมื่อคืนก็ยังละเมอ เมื่อตื่นมีแต่ความว่างเปล่าชีวิตมีครั้งเดียว แต่ครึ่งครั้งนี้ยังเหงาเศร้าอนาคตสุดคาดเดา จะหนักเบายังเเบกรับไหวตะวันลาลับหลับ ราตรีขับจันทราเเกว่งไกวนำ้ตาคนเหงาเดือนหงาย ตกในร้องไห้อยู่คนเดียว*คำ่….คืนนี้ใจหลงทาง ลมบางๆ….ช่างเหน็บหนาวหัวใจเปล่าเปลี่ยวแสงหิ่งห้อย มันน้อยเกินจะเอื้อมเกี่ยวหนึ่งน้องนางเดียว คือฝันไปยามแสงเดือนลับลา ยังตื่นมาพบพานวันใหม่ไม่เคยเอ่ยคำท้อใจ ยังก้าวไปกับหวังยังมีแรงล้าลงทุกวัน ที่ฝั่งนั้นเเม้ดูริบหรี่เฝ้ามองโค้งรุ้งเจ็ดสี อยากมี รุ้งนี้เป็นบันได

Posted by Add Carabao on Monday, November 27, 2017

 

ยามแสงทองลับลา หมู่นกกาบินหารวงรัง
yaam săeng tong láp laa mòo nók gaa bin hăan wong rang
When the golden rays leave from sight, a flock of crows flies to their nests
วิหคยังบินถึงฝั่ง แต่ฉันยังหาฝั่งไม่เจอ
wí-hòk yang bin tĕung fàng dtàe chăn yang hăa fàng mâi jer
A bird flies off to the shore, but I still can’t find mine
ใครสักคนช่วยบอก ใครคนนั้นเฝ้าฝันเป็นเธอ
krai sàk kon chûay bòk krai kon nán fâo făn bpen ter
Can someone please tell [her] that person is dreaming of her?
เมื่อคืนก็ยังละเมอ เมื่อตื่นมีแต่ความว่างเปล่า
mêua keun gôr yang lá-mer mêua dtèun mee dtàe kwaam wâang bplào
Last night I was lost in my thoughts. When I wake I have only emptiness.

ชีวิตมีครั้งเดียว แต่ครึ่งครั้งนี้ยังเหงาเศร้า
chee-wít mee kráng dieow dtàe krêung kráng née yang ngăo sâo
Life [we] only have once. But half of this time, I remain sad and lonely
อนาคตสุดคาดเดา จะหนักเบายังแบกรับไหว
a-naa-kót sùt kâat dao jà nàk bao yang bàek ráp wăi
I give up guessing the future;  I will be able to bear whatever burden.  
ตะวันลาลับหลับ ราตรีขับจันทราแกว่งไกว
dtà-wan laa láp làp raa-dtree kàp jan-traa gwàeng gwai
The sun bids farewell and goes to sleep. The nighttime [gently] rocks the moon
น้ำตาคนเหงาเดือนหงาย ตกในร้องไห้อยู่คนเดียว
nám dtaa kon ngăo deuan ngăai dtòk nai róng hâi yòo kon dieow
The tears of the lonely man in the moon light, fall within, crying all alone

*คำ่….คืนนี้ใจหลงทาง
kâm keun née jai lŏng taang
This night [my[ heart gets lost
ลมบางๆ….ช่างเหน็บหนาวหัวใจเปล่าเปลี่ยว
lom baang baang …. châang nèp năao hŭa jai bplào bplìeow
A faint breeze . . . Forget the cold! [My] heart is so lonesome
สงหิ่งห้อย มันน้อยเกินจะเอื้อมเกี่ยว
săeng hìng-hôi man nói gern jà êuam gìeow
The light of fireflies. They are so small. I will reach out and grab [them]
หนึ่งน้องนางเดียว คือฝันไป
nèung nóng naang dieow keu făn bpai
One young woman, just one. It’s [me] dreaming away

[2X]

ยามแสงเดือนลับลา ยังตื่นมาพบพานวันใหม่
yaam săeng deuan láp laa  yang dtèun maa póp paan wan mài
At the hour that the moonlight is gone, [one] wakes up to meet a new day
ไม่เคยเอ่ยคำท้อใจ ยังก้าวไปกับหวังยังมี
mâi koie òie kam tór jai yang gâao bpai gàp wăng yang mee
Never saying  discouraged words, still stepping forward with the hope [I] still have
แรงล้าลงทุกวัน ที่ฝั่งนั้นแม้ดูริบหรี่
raeng láa long túk wan têe fàng nán máe doo ríp rèe
I expend my energy everyday even if that shore looks faint
เฝ้ามองโค้งรุ้งเจ็ดสี อยากมี รุ้งนี้เป็นบันได
fâo mong kóhng rúng jèt sĕe yàak mee rúng née bpen ban-dai
Looking at the arch of the seven colored rainbow. I would like it to be a stairway.

รักเธอได้เเค่วันนี้ Rak Ter Dai Kae Wan Nee (I Can Love You Just Today)

Lyrics and melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
On the Album มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE Note: At eThaiCD, he is listed as Yingyong Opakul, his real name.

Note: In case, my translation below falls short, the point is “All I can do is love you in this moment.”

ตราบที่บ้านยังคงมีเพดาน
As long as the house still has a ceiling
เเละวิญญาณยังมีปรภพ
And the spirit still has Bparapop [Thai Buddhist Heaven]
อายุอานามมันต้องมีจุดจบ
Age must have an end point
เเต่ความเป็นจริงบางทีดันไม่เป็นไป
But reality doesn’t turn out [like we expect]
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
Because love is a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
Specifying whether the meaning is real [or] not real.
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
Going there or there, going here
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
And time is eternal, everlasting
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
For me, the person who has certain love all the time

คําสาบานสัญญาโกหก
Vows and promises lie
ตราบนรกยังคู่ควรสรวงสวรรค์
As long as Hell is still paired with Heaven
ฉันคงรักเธอเเค่วันนี้เท่านั้น
I may love you only in this day.
พรุ่งนี้เมื่อวานเเล้วเเต่เธอจะคิดไป
Tomorrow, yesterday, it’s up to what you think
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
Because love is a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
Which specifies whether the meaning is true [or] not true
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
Going there or there, going here,
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
But time is eternal, everlasting
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
For me a person who has certain love always
ตลอดเวลา ตลอดเวลา ตลอดเวลา
All the time . . . all the time . . . all the time

SOLO

ด้วยศรัทธารักเธอเเค่วันนี้
With faith, loving you just in this day
ชั่วเลวดีไม่ดีฉันก็ไม่สน
Evil, good, or bad, I’m not interested
อารมณ์เธอเป็นอย่างไงฉันก็ยอมทน
Whatever your mood, I am willing to deal with it
รักเธอเหนือเหตุผลเหนือคําอธิบาย
I love you above reason, above explanation
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
Because love, it’s a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
Specifying whether the meaning is real or not real
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
Going there or there, going here,
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
And time is everlasting eternal
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
For me, the person who has certain love all the time

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
และเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
And time is everlasting, eternal
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นเเต่เธอวันนี้
For me, the person who has certain love only for you today
เพียงวันนี้ เเค่วันนี้ ทุกๆ วันนี้
Just this day. Just today. And every single today
รักเธอได้เเค่วันนี้
All I can do is love you today

ผู้ทน Poo Ton (Enduring Person)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is a song from the album ประชาธิปไตย “Democracy,” complaining about the sad state of Thai democracy at the time. Note that the title, “ผู้ทน” “Poo Ton” (enduring person) is alliterative with “ผู้แทน” “Poo Taen (representative). The whole album “Democracy” has a new wave sound, that sounds very fresh and different from other Carabao songs.

แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Come check out
ว่าท่านผู้แทน เขาจะเฮ็ดอีหยัง
wâa tâan pôo taen kăo jà head-ee yăng*
what the representative is going to do next
แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come and see
ว่าท่านผู้แทนเขาจะโซ้ยอีหยัง
wâa tâan pôo taen kăo jà sói ee yăng
what the representative is going to take advantage of
อย่างคำคุยคำหาเสียง
yàang kam kui kam hăa sĭang
As words of campaigning
เฮามาคอยดู
hao maa koi doo
we will watch and see
ว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม
wâa kăo jà bìang bàai măi
if he will be evasive.
ยุบหนอพองหนอเมืองไทย
yúp nŏr pong nŏr meuang tai
Collapse or expand, Thailand?
เฮาเลือกแบบไหน
hao lêuak bàep năi
However we vote
เฮาก็จะได้แบบนั้น
hao gôr jà dâai bàep nán
That’s what we’ll get.

แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come check it out everyone
ราคาข้าวประกันจะสักเท่าใด
raa-kaa kâao bprà-gan jà sàk tâo dai
The price of rice is guaranteed to be about how much?
แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come check it out everyone
ราคาน้ำมันจะลดลงเท่าไร
raa-kaa nám man jà lót long tâo rai
The price of gasoline will be how much lower?
อย่างคำคุยคำหาเสียง
yàang kam kui kam hăa sĭang
The sort of words spoken while campaigning
เห็นเป็นแค่เพียงธุรกิจใช่ไหม
hĕn bpen kâe piang tú-rá gìt châi măi
seem just like commerce. Am I right?
สงสารคนที่ดีจริงใจ
sŏng-săan kon têe dee jing jai
Pity the person who is good and honest
อยากเข้าไปรับใช้
yàak kâo bpai ráp chái
And would like to serve [the public]
แต่เป็นได้แค่ฝัน
dtàe bpen dâai kâe făn
But it’s just a dream

เพราะเงินไม่มีจะแจก
prór ngern mâi mee jà jàek
Because they have no money to hand out
ถึงบารมีจะมากมาย
tĕung baa-rá-mee jà mâak maai
even though they have a lot of prestige
เพราะเงินไม่มีจะแจก
prór ngern mâi mee jà jàek
Because they have no money to hand out
ถึงคุณธรรมจะมากมาย
tĕung kun-ná-tam jà mâak maai
even though they will have a lot of merits
เงินไม่มี เงินไม่มี
ngern mâi mee ngern mâi mee
They have no money. They have no money
อดเป็นผู้แทน
òt bpen pôo taen
[They must] refrain from being a representative
มีความดี มีคุณธรรม
Mee kwaam dee mee kun-ná-tam
[They] have goodness, have virtue
ยังอดเป็นผู้แทน
yang òt bpen pôo taen
[But] still must refrain from being a representative

แลมาแลดูคน
lae maa lae doo kon
Hey come check out the people
หมู่เฮาผู้ทนประชาชนเป็นหยัง
mòo hao pôo ton bprà-chaa chon bpen yăng
How are our people, enduring people doing? What’s the matter?
แลมาแลดูคน
lae maa lae doo kon
Come check out the people
หมู่เฮาผู้ทนนั้นจะโซ้ยอีหยัง
mòo hao pôo ton nán jà sói ee yăng
How will our people, the people enduring for so long, be exploited?
เบื่อคำคุยคำหาเสียง
bèua kam kui kam hăa sĭang
Fed up with the words of campaigning,
เฮามาคอยดู
hao maa koi doo
We’ve come to carefully watch
ว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม
wâa kăo jà bìang bàai măi
whether [they] will be evasive.
ยุบหนอพองหนอเมืองไทย
yúp nŏr pong nŏr meuang tai
Collapse or expand, Thailand?
เฮาเลือกแบบไหน
hao lêuak bàep năi
However we vote
เฮาก็จะได้แบบนั้น
hao gôr jà dâai bàep nán
That’s what we’ll get.

แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come and check this out
จะหาหลักค้ำยันชีวิตได้อย่างไง
jà hăa làk kám yan chee-wít dâai yàang ngai
How will you search for a foundation for life?
แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come and check this out
จะแทงหวยรัฐบาล
jà taeng hŭay rát-tà-baan
[I]’ll be buying a lottery ticket from the government
อีกได้นานเท่าใด
èek dâai naan tâo dai
for however much longer
เบื่อคำคุยคำหาเสียง
bèua kam kui kam hăa sĭang
Fed up with the words of the campaigning
ขอมีแต่เพียงให้พอกินได้ไหม
kŏr mee dtàe piang hâi por gin dâai măi
Can I at least have enough to eat?
เบื่อคำคุยคำหาเสียง
bèua kam kui kam hăa sĭang
Fed up with the words of the campaigning
ขอมีแต่เพียงให้พอกินได้ไหม
kŏr mee dtàe piang hâi por gin dâai măi
Can I at least have enough to eat?
ให้คนเห็นว่าประชาธิปไตย
hâi kon hĕn wâa bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Have the people see that democracy
คือส่วนหนึ่งของคนไทย
keu sùan nèung kŏng kon tai
is part of the Thai people,
ไม่ใช่การเล่นกล
mâi châi gaan lên gon
not magic tricks**

เพราะเงินไม่มีจะแดก
prór ngern mâi mee jà dàek
Because I don’t have money to feed myself
หนี้สินอีรุงตุงนัง
nêe sĭn ee-rung-dtung-nang
It’s a mess, all [my] debts
เพราะเงินไม่มีจะแดก
prór ngern mâi mee jà dàek
Because I don’t have money to feed myself
รายได้ไม่พอประทัง
raai dâai mâi por bprà-tang
My income isn’t enough to support me
เงินไม่มี เงินไม่มี ได้เป็นผู้ทน
ngern mâi mee ngern mâi mee dâai bpen pôo ton
I don’t have money. I don’t have money. I’m just a person who endures.
เลือกผู้แทนเป็นผู้แทน
lêuak pôo taen bpen pôo taen
I vote for a representative who is a representative,
ประชาชนผู้ทน
bprà-chaa chon pôo ton
of the enduring people

ประชาชนคน
bprà-chaa chon kon
The citizens, people who
เดินดินกินข้าวแกง
dern din gin kâao gaeng
walk the earth and eat from food stands.**8
ตะวันโด่งแดง ท้องแห้งแหงแก๋
dtà-wan dòhng daeng tóng hâeng ngăe găe
The sun is hanging high and red. [We’ll] be starving for sure.
พี่น้องพ่อแม่ย่ำแย่พอกัน
pêe nóng pôr mâe yâm yâe por gan
For my brothers and sisters, mother and father it’s equally unbearable
นึกถึงวันวันไปหย่อนบัตรลงตู้
néuk tĕung wan wan bpai yòn bàt long dtôo
I think back to the day the paper [ballot] was dropped into the box
โยบายสวยหรู
yoh baai sŭay rŏo
[for] splendid policies
ผู้แทนผู้ทน
pôo taen pôo ton
A representative of the people who endure
ผลประโยชน์ของคน
pŏn bprà-yòht kŏng kon
[For] the interests of people
ผลประโยชน์ของใคร ครับ
pŏn bprà-yòht kŏng krai kráp
For the interests of who?

* A heads-up for language learners that several words are from a Northern Thai dialect, including (and don’t trust me on this): เฮ็ด (do), อีหยัง (what/how), โซ้ย (exploit), and เฮา (we/us)
**Like, “Thai democracy comes from the Thai people. It can’t be conjured from out of the blue”?
*** He didn’t mention food stands, but the kind of food mentioned is the kind bought from food stands, which is (or at least used to be) the way ordinary Thai people grab (or grabbed) their lunch.

สามัญชน Samanchon (Commoners)

Lyrics and melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
On the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE Note: At eThaiCD, he is listed as Yingyong Opakul, his real name.

อยู่ในความเป็นจริง เป็นยังงี้มาตั้งนาน
yòo nai kwaam bpen jing bpen yang ngée maa dtâng naan
Living in reality. It’s been like this for a long time
เวลาไว้เดิน มีฝันไว้สร้าง เสี้ยนขวากหนามไว้เรียนรู้
way-laa wái dern mee făn wái sâang sîan kwàak năam wái rian róo
As time has progressed, there is a dream created. The splinters and thorns along the way teach [us]
ด้วยความรักเป็นใหญ่ มีหัวใจไว้ต่อสู้
dûay kwaam rák bpen yài mee  hŭa jai wái dtòr sôo
With love leading the way,* having a heart ready to fight/struggle
สองขาย่ำเดินสองมือเรียนรู้ ไม่นั่งคุดคู้ชี้หน้าใคร
sŏng kăa yâm dern sŏng meu rian róo mâi nâng kút kóo chée nâa krai
Two legs keep walking, two hands learn [something]. [One is] not sitting, folded up, pointing a finger at someone

เพราะเราเป็นสามัญชน คนสามัญประจำชาติ
prór rao bpen săa-man chon kon săa-man bprà-jam châat
Because we are commoners. The common people of this nation.
เพราะชาตินี้ให้โอกาส ทำเพื่อชาติสักหน
prór châat née hâi oh-gàat tam pêua châat sàk hŏn
Because this nation provides opportunity to do [something] for the nation at some point

รู้ใจเขาใจเรา รู้ขอโทษให้อภัย
róo jai kăo jai rao róo kŏr tôht hâi a-pai
Know the hearts of others and yourself. Know apologizing and forgiveness.
ขอบคุณไว้ก่อนเอื้ออาทรไว้ น้ำใจแบ่งปันให้กัน
kòp kun wái gòn êua aa-ton wái nám jai bàeng bpan hâi gan
Having thank you’s and assistance at the ready, generosity to share with each other

หูรู้จักฟังเพลง มีปากไว้พูดสร้างสรรค์
hŏo róo jàk fang playng mee bpàak wái pôot sâang săn
Our ears know listening to music. [We] have mouths for speaking creatively
ทำสิ่งดีๆให้กันและกัน นรกสวรรค์ในใจ
tam sìng dee dee hâi gan láe gan ná-rók sà-wăn nai jai
Do good things for each other. [With] Hell or Heaven in your hearts

เพราะเราเป็นสามัญชน คนสามัญประจำชาติ
prór rao bpen săa-man chon kon săa-man bprà-jam châat
Because we are commoners. The common people of this nation.
เพราะชาตินี้ให้โอกาส ทำเพื่อชาติสักหน
prór châat née hâi oh-gàat tam pêua châat sàk hŏn
Because this nation provides opportunity to do [something] for the nation at some point

มือไม่ใช้กํามีด ไว้ลิขิตสร้างสรรค์
meu mâi chái gam mêet wái lí-kìt sâang săn
The hands don’t grab a knife [but] write creatively
แก้มมีไว้หอมกันและกัน บ่าแบกฝันให้เป็นไป
gâem mee wái hŏm gan láe gan bàa bàek făn hâi bpen bpai
We have cheeks for the kisses from one to the other, are bearing a dream so it might come about
ทุกองคาพยพ ควรสัมพันธ์กับหัวใจ
túk ong-kaa-pá-yóp kuan săm-pan gàp hŭa jai
Every organ should be related to the heart
ด้วยจิตวิญญาณด้วยความหมาย ไม่ยิ่งใหญ่แต่สามัญ
dûay jìt win-yaan dûay kwaam măai mâi yîng yài dtàe săa-man
With spirit, and with meaning. Not great but ordinary

เพราะเราเป็นสามัญชน คนสามัญประจำชาติ
prór rao bpen săa-man chon kon săa-man bprà-jam châat
Because we are commoners. The common people of this nation.
เพราะชาตินี้ให้โอกาส ทำเพื่อชาติสักหน
prór châat née hâi oh-gàat tam pêua châat sàk hŏn
Because this nation provides opportunity to do [something] for the nation at some point

เพราะเราเป็นสามัญชน คนธรรมดาทุกคน
prór rao bpen săa-man chon kon tam-má-daa túk kon
Because we are commoners, ordinary people each one
ทำความดีคือเหตุผล คนอย่าสามานย์
tam kwaam dee keu hàyt pŏn kon yàa săa-maan
Doing good is the reason. People don’t be evil
แต่ดีไม่ง่ายละกัน เพื่อนเอยต้องเรียนรู้
dtàe dee mâi ngâai lá gan pêuan oie dtông rian róo
But of course, good isn’t easy. Friends, oh, you must learn
สามัญชน ๆ ๆ ๆ สามัญชน ๆ ๆ ๆ
săa-man chon săa-man chon săa-man chon, săa-man chon săa-man chon săa-man chon săa-man chon
Commoners, commoners, commoners, commoners
คนสามัญประจำชาติ ราษฎรเต็มขั้น ราษฏรเต็มใจ
kon săa-man bprà-jam châat  râat-sà-don dtem kân  râat-sà-dton dtem jai
Ordinary common nationals, fully citizens, citizens with all our hearts.

*With love being most important, with love dominating.

 

เจ้าตาก Jao Dtak (Prince Dtak)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Prince Dtak became a Thai king in 1767 and is known today as King Taksin, but he was called “Pra Dtak” at the time. The events described in this song took place over a few years immediately before that. Read the whole backstory at the “King Taksin” article in Wikipedia. This song is very exciting, especially in concert, and “Jao Dtak” is probably a top 100 Carabao song. Sorry it took me so long to post it. Thanks to Tahmnong, who has the amazing Thai music translation website Deungdutjai.com, for translating Thai music lyrics into English. I checked my translation of this song against hers, and fixed some mistakes in mine using hers. I encourage you to check out her 4,000-5,000!!! Thai pop songs translated into English. And here at CarabaoinEnglish, check out the even better Carabao song “Bangrajan, Wan Pen,” a legend from this same period about how Thai villagers gathering at Bangrajan managed to hold off Burmese troops for five months against overwhelming odds.

ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ ความตั้งใจ เด็ดเดี่ยว
yút-tá-sàat yîng yài kwaam dtâng jai dèt dìeow
A great strategy, resolute determination
มื้อนี้เราจะเคี้ยวข้าว แล้วทุบหม้อข้าว
méu née rao jà kíeow kâao láew túp môr kâao
For this meal, we’ll eat the rice then smash the bowls
ตีแหกฝ่าวงล้อม ลุยพม่าข้าศึก
dtee hàek fàa wong lóm lui pá-mâa kâa sèuk
Strike and breakthrough the encirclement, forging through our enemy Burma
นึกถึงความเป็นไทย ดีกว่าไปเป็นทาส
néuk tĕung kwaam bpen tai dee gwàa bpai bpen tâat
Think of Thainess. It’s better than being a slave.

* สอง มือ ถือดาบ อย่างมั่นใจ
sŏng meu tĕu dàap yàang mân jai
Two hands hold the sword securely
นัก รบไทย ของ พระเจ้าตาก
nák róp tai kŏng prá jâo dtàak
Thai fighters of Prince Dtak
ฝาก ฝัง กรุงอยุธยา
fàak făng grung a-yút-tá-yaa
Entrusted with Ayutthaya
วัน ข้างหน้า ข้าจะมา ทวงคืน
wan kâang nâa kâa jà maa tuang keun
One day I will come demand it back

แผ่นดินไทย ดาลเดือด ทัพข้าศึกรุมล้อม
pàen din tai daan dèuat táp kâa sèuk rum lóm
The land of Thais is angry. Troops of the enemy encircle
มัวแต่กล่อมสตรี เริงโลกีย์เป็นหลัก
mua dtàe glòm sàt-dtree rerng loh-gee bpen làk
We are all focused on calming the ladies. Lust is the guiding principle
นักรบกลายเป็นศพ พบกับความปราชัย
nák róp glaai bpen sòp póp gàp kwaam bprà-chai
Fighters become corpses, meeting defeat
เจ้าตากทนไม่ได้ แผ่นดินไทยเป็นหลัก
jâo dtàak ton mâi dâai pàen din tai bpen làk
Prince Dtak can’t tolerate it. The land of the Thais is the guiding principle
นักรบคือนักรบ นักสู้แห่งกรุงศรี
nák róp keu nák róp nák sôo hàeng grung sĕe
Fighters are fighters. Fighters of Krungsri
ตีฝ่าทัพตองอู ตายหรืออยู่ไม่สำคัญ
dtee fàa táp dtong oo dtaai rĕu yòo mâi săm-kan
Breaking through the troops and banana leaves, whether one lives or dies, it’s not important!
คืนนี้จันทร์หลับไหล แหกวงในวงล้อม
keun née jan làp lăi · hàek wong nai wong lóm
Tonight the moon sleeps. We break through the encirclement
อ้อมออกจากกรุงศรี ไปเข้าตีเมืองจันทน์
ôm òk jàak grung sĕe · bpai kâo dtee meuang jan
Making his way out of Krungsri, he goes and attacks the city of Chan.

ยึดเมืองจันทบุรี เป็นชุมนุมเจ้าตาก
yéut meuang jan-bù-ree bpen chum-num jâo dtàak
Sieze Chanthaburi. They are the forces of Prince Taksin
ตีชุมนุมต่างต่าง ตีเจ้าฝางไม่แตก
dtee chum-num dtàang dtàang dtee jâo făang mâi dtàek
Striking many different forces. Striking Prince Fang but not breaking them.
ทบทวนความพ่ายแพ้ แก้ไขยุทธวิธี
tóp tuan kwaam pâai páe gâe kăi yút-tá-wí-tee
Review the defeat. Amend the tactics
รวมชุมนุมที่มี ก่อนโจมตีเจ้าฝาง
ruam chum-num têe mee gòn johm dtee jâo făang
Combine the forces that we have before attacking Prince Fang
พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ทำจากเล็กไปใหญ่
pâai páe bpen bòt rian tam jàak lék bpai yài
Defeat is a lesson. From little, make [something] big.
เจ้าฝางชะล่าใจ ในไม่นานก็แตก
jâo făang chá-lâa jai nai mâi naan gôr dtàek
Prince Fang is complacent/careless. It’s not long before they break.
จาก อยุธยา มาเมืองจันทบุรี
jàak a-yút-tá-yaa maa meuang jan-bù-ree
From Ayutthaya comes Chanthaburi
มากรุงธน บุรี ไทยจึงมี เอกราช
maa grung ton bù-ree tai jeung mee àyk-gà-râat
From Thonburi, Thais consequently have sovereignty
จาก อยุธยา มาเมืองจันทบุรี
jàak a-yút-tá-yaa maa meuang-jan-bù-ree
From Ayutthaya comes Chanthaburi
มากรุง ธนบุรี ตากสิน มหาราช
ma grung ton-bù-ree dtàak sĭn má-hăa râat
Comes Thonburi Capital, Taksin the Great

* สอง มือ ถือดาบ อย่างมั่นใจ
sŏng meu tĕu dàap yàang mân jai
Two hands hold the sword securely
นัก รบไทย ของ พระเจ้าตาก
nák róp tai kŏng prá jâo dtàak
Thai fighters of Prince Dtak
ฝาก ฝัง กรุงอยุธยา
fàak făng grung a-yút-tá-yaa
Entrusted with Ayutthaya
วัน ข้างหน้า ข้าจะมา ทวงคืน
wan kâang nâa kâa jà maa tuang keun
One day I will come demand it back

[Last verse 4X]

พลจันทร์เดือนเพ็ญ Polachan Duan Pen (Polachan’s [Song] “Full Moon”)

This song is sung by (and probably was written by) หงา คาราวาน Nga Caravan, แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, and อัสนี โชติกุล Asanee Chotikul. It is a tribute to, and excerpts from a song first written by อัศนี พลจันทร Assanee Polachan as “คิดถึง บ้าน,” a song that was popularized by หงา คาราวาน Nga Caravan, and later adjusted and made hugely famous by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao under the new title “เดือนเพ็ญ.”
Album: ทำมือ Tam Meu (Hand-Made)(1989). This album is not currently available at eThaiCD.com, but you can request it.

Note: This is a song is about a song written by อัศนี พลจันทร Assanee Polachan, and it is sung by two of the artists who did the most to popularize it, namely หงา คาราวาน Nga Caravan and แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, as well as อัศนี โชติกุล Asanee Chotikul. If you haven’t heard the first song “Duan Pen” or “Full Moon,” which this current song is about, please click through and check it out, or nothing about this current song will make sense. Assanee Polachan had been dead a couple years when this song came out, but it is entirely possible that those who wrote and sang this tribute song did not yet know he was dead. Asanee Polachan was a revolutionary, poet, writer, and attorney, but not a professional singer. Born in 1918, he had to flee Thailand in 1961. He died in Laos in 1987, and his bones and ashes were returned in 1997.

หงา Nga Caravan:

ลูกหลาน ร้องเพลง
lôok lăan róng playng
Your decendents (we) sing the song
บรรเลงเรื่อยไป
ban-layng rêuay bpai
Playing [it] continually
ผู้เฒ่าอยู่ไหน
pôo tâo yòo năi
Where are you old man?
ไม่เห็น ชะตา
mâi hĕn chá-dtaa
We haven’t heard from you
นมนาน มาแล้ว
nom naan maa láew
For so long now
ท่านไป แนวหน้า
tâan bpai naew nâa
He went to the front lines
กลับมากลับมา
glàp maa glàp maa
Come back! Come back!
ลูกหลาน เป็นห่วง
lôok lăan bpen hùang
Your decendents (we) are worried

แอ๊ด Add Carabao:

ใครหน่วงใครรั้ง
krai nùang krai ráng
Whoever is imprisoned*
ใครขังเอาไว้
krai kăng ao wái
Whoever is shut in, and locked away*
ก็เพียงร่างกาย
gôr piang râang gaai
It’s only a body
หัวใจมีปีก
hŭa jai mee bpèek
The heart has wings
หลีกทางให้ที
lèek taang hâi tee
Make way to the place
ที่ใดขวางกั้น
têe dai kwăang gân
Whatever place is obstructed
ผีเสื้อตัวนั้น
pĕe sêua dtua nán
That butterfly [is]
พลจันทร์
Polachan
Polachan [‘s]
เดือนเพ็ญ
deuan pen
“Duan Pen”**

อัสนี โชติกุล Asanee Chotikul

เป็นผู้เฒ่า
bpen pôo tâo
[He’]s an old person
ผู้ใหญ่ใจดี
pôo yài jai dee
A kind hearted old man
เป็นลุงอัสนี พลจันทร์
bpen lung asanee polachan
[He’]s Uncle Assanee Polachan

ผู้นำความฝัน
pôo nam kwaam făn
A person who carries a dream
กลั่นความเป็นจริง
glàn kwaam bpen jing
Distilling truth
ทิ้งฝากลูกหลาน
tíng fàak lôok lăan
Leaving it entrusted to children and grandchildren
ขับขานเพลง เดือนเพ็ญ
kàp kăan playng deuan pen
Singing/chanting out the song “Duan Pen” [“Full Moon”]
สวยเย็นอร่าม
sŭay yen a-ràam
A beautiful, shiny evening.
นำรักจากดวงใจ
nam rák jàak du-ang jai
Conveying love from the heart
ไปซบแทบอกแม่เอย
bpai sóp tâep òk mâe oie
Go nestle against the chest of [one’s] mother.

อัสนี โชติกุล Assanee Chotikul

เป็นผู้เฒ่า
bpen pôo tâo
[He]’s an old person
ผู้ใหญ่ใจดี
pôo yài jai dee
A kind-hearted old man
เป็นลุงอัสนี พลจันทร์
bpen lung asanee polachan
[He]’s Uncle Assanee Polachan

ผู้นำความฝัน
pôo nam kwaam făn
A person who carries a dream
กลั่นความเป็นจริง
glàn kwaam bpen jing
Distilling truth
ทิ้งฝากลูกหลาน
tíng fàak lôok lăan
Leaving it entrusted to children and grandchildren
ขับขานเพลง เดือนเพ็ญ
kàp kăan playng deuan pen
Singing/chanting out the song “Duan Pen” [“Full Moon”]

แอ๊ด Add Carabao:
[THIS NEXT PART IS ALMOST EXACTLY THE LYRICS AND TUNE OF “DUAN PEN” just with a different cadence]

เดือนเพ็ญ สวยเย็นอร่าม
deuan pen sŭay yen a-ràam
A beautiful full moon, a shiny evening
นภาจันทร์นวลดูงาม
ná-paa jan nuan doo ngaam
The sky with the creamy moon looks beautiful
เย็นชื่นหนอยาม เมื่อลม พัดมา
yen chêun nŏr yaam mêua lom pát maa
It’s a happy evening, huh? When the breeze blows in
แสงจันทร์นวล ชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา
săeng jan nuan chuan jai kâa kít tĕung tìn têe jàak maa
The light of the creamy moon invites my heart to think of the land I came from
คิดถึงท้องนา บ้านเรือนเคยเนา
kít tĕung tóng naa bâan reuan koie nao
To miss the fields and the home [where I] used to live

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจ
lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak du-ang jai
Wind, help pass a message, convey the love from my heart
ของข้านี้ไป บอกเขานำนา
kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
to tell them, carry it to the fields
ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากลา
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak laa
so Thailand will know, it won’t be long before the child who left
จะไปซบหน้า กับอกแม่เอย
jà bpai sóp nâa gàp òk mâe oie
will go to rest its head in the bossom of its mother

หงา Nga Cavaran:

ลูกหลาน ร้องเพลง
lôok lăan róng playng
Your decendents (we) sing the song
บรรเลงเรื่อยไป
ban-layng rêuay bpai
Playing [it] continually
ผู้เฒ่าอยู่ไหน
pôo tâo yòo năi
Where are you old man?
ไม่เห็น ชะตา
mâi hĕn chá-dtaa
We haven’t heard from you
นมนาน มาแล้ว
nom naan maa láew
For so long now
ท่านไป แนวหน้า
tâan bpai naew nâa
He went to the front lines
กลับมากลับมา
glàp maa glàp maa
Come back! Come back!
ลูกหลาน เป็นห่วง
lôok lăan bpen hùang
Your descendants (we) are worried

แอ๊ด Add Carabao:

ใครหน่วงใครรั้ง
krai nùang krai ráng
Whoever is imprisoned*
ใครขังเอาไว้
krai kăng ao wái
Whoever is shut in and locked away*
ก็เพียงร่างกาย
gôr piang râang gaai
It’s only the body
หัวใจมีปีก
hŭa jai mee bpèek
The heart has wings
หลีกทางให้ที
lèek taang hâi tee
Make way to the place
ที่ใดขวางกั้น
têe dai kwăang gân
Whatever place is obstructed
ผีเสื้อตัวนั้น
pĕe sêua dtua nán
That butterfly [is]*
พลจันทร์
Polachan
Polachan[‘s]
เดือนเพ็ญ
deuan pen
“Duan Pen”**

ผีเสื้อตัวนั้น
pĕe sêua dtua nán
That butterfly,
พลจันทร์เดือนเพ็ญ
ponlajan deuan pen
Polachan’s “Duan Pen,”
กลับมาซบหน้า
glàp maa sóp nâa
comes back to nestle the head
แทบอกแม่เอย
tâep òk mâe oie
against the chest of the mother
ผีเสื้อตัวนั้น พลจันทร์เดือนเพ็ญ
pĕe sêua dtua nán ponlajan deuan pen
That butterfly, Polachan’s “Duan Pen”**
กลับมาซบหน้า แทบอกแม่เอย…
glàp maa sóp nâa tâep òk mâe oie …
comes back to nestle the heast against the chest of the mother

*They may be asking Assanee Polachan, “Are you imprisoned?”
**One of Assanee Polachan’s pseudonyms was นายผี “Naai Pee” or Mr. Ghost/Spirit. The Thai word for “butterfly” word-for-word translates as “ghost/spirit shirt,” thus butterflies remind one of the dead. So to call Assanee Polachan a butterfly could be both a play on one of his pseudonyms as well as a guess that he might already have passed. (As well as meaning “butterfly”)!

คนวางอิฐ Kon Wang It (A Person Who Sets Down Bricks)

คำร้อง พรชัย เเสนยะมูล [กุดจี่] Lyrics by Ponchai Senyamoon [Good G]
ทำนอง อี๊ด โอภากุล Melody by Eed Opakul
This song is on the Eed Opakul’s new album คนบาปเพื่อชีวิต Kon Bap for Chewit (Evil Person for Life),
This album is now available at eThaiCD.com, where you can shop for your Thai music in English!

จะรักกันจะเกลียดกัน นั่นก็ตามใจ
To love each other, to hate each other. It follows the heart
เเต่ขอให้มีเหตุมีผล กับตนเองสักหน่อย
But I ask you at least to have reasons with your own self
คือเหตุผลในการรัก วันละเล็กละน้อย
Particularly, reasons for loving a little each day
เพราะเหตุผลกว่าร้อยพัน มันง่ายดายให้เกลียดกัน
Because reasons more than 100 thousand, come easily for hating each other

ฉันจึงเลือกไม่โกรธเกลียด ต่อใครๆ เขา
And so I chose not to be angry and hating towards anyone
ด้วยเหตุด้วยผลในใจเรา รู้ซึ้งจิตใจฉัน
With reason in my heart, to understand my own mind
จงรักหัวใจตัวเอง ฉันเป็นไปเช่นนั้น
One must love [be faithful to] one’s own heart. I go along like that.
จึงปิดกั้นความโกรธเกลียด ที่มากล้นให้พ้นไป
One must check the anger and hate that can rise up and overwhelm, so as to avoid [this]

ไม่อยากให้หัวใจ มากมายด้วยมลพิษ
I don’t want to let my heart have so much pollution
เต็มไปด้วยก้อนอิฐ โกรธอิจฉาพาป่วยไข้
To be filled up with bricks, angry, jealous, leading to sickness
ทับถมจมอก หนักหนาเพราะเกลียดใคร
Piled up and critically weighing down my chest because of hating someone
ฉันจึงปลูกต้นดอกไม้ กลางหัวใจตัวเอง
I will therefore plant flowers in the center of my heart

SOLO

ไม่อยากให้หัวใจ มากมายด้วยมลพิษ
I don’t want to let my heart have so much pollution
เต็มไปด้วยก้อนอิฐ โกรธอิจฉาพาป่วยไข้
Filled up with bricks, angry, jealous, leading to sickness
ทับถมจมอก หนักหนาเพราะเกลียดใคร
Piled up and critically weighing down my chest because of hating someone
ฉันจึงปลูกต้นดอกไม้ กลางหัวใจตัวเอง
I will therefore plant flowers in the center of my heart

ปลูกดอกไม้มอบดอกไม้ ให้มวลหมู่มิตร
Grow flowers, bestow flowers, to a big group of friends
เเม้ผู้ใดให้ด้วยก้อนอิฐ ช่างใครเเละช่างเขา
Whoever it is you have bricks for, forget about that person and let them go
รับอิฐไว้อย่างเต็มใจ เเละวางลงเบาๆ
Take the bricks stored away filling one’s whole heart and set them down gently
วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set them around our flowers, decorating so it’s beautiful

รับอิฐไว้อย่างเต็มใจ เเละวางลงเบาๆ
Take the bricks stored away filling one’s heart and put them down gently
วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set the bricks down around our flowers, decorating so it’s beautiful

วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set the bricks down around our flowers, decorating so it’s beautiful
วางอิฐออกจากใจเรา ประดับดอกไม้ ให้ใจงดงาม
Set down the bricks from off our hearts, decorating the flowers so they’re beautiful

20 ปี คาราวาน 20 Bpee Carawan (20 Years of Caravan)

Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul; Tune from the คาราวาน Caravan song “เซิ้งอีสาน”
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders) (1994)

This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

Notes: This song is a tribute to the band Caravan (pronounced “Carawan” in Thai) on their 20th Anniversary. Yeunyong “Add” Opakul had idolized the band Caravan, and named his band “Carabao” in part because it sounded similar to “Caravan.” Both bands, Caravan and later Carabao, began as freedom fighters very much concerned with the plight of the poor. This song uses the tune of a famous Caravan song, adding new lyrics to honor the band on their 20th Anniversary. Read more about Caravan on Wikipedia.

[EACH LINE REPEATED 1X in a call and response]:

โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ… โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ..
Oh oh oh oh oh oh oh . . . oh oh oh oh oh oh oh
ยี่สิบปีของคาราวาน
yêe sìp bpee kŏng kaa-raa-waan
Caravan’s 20 years
คือตำนานเสียงเพลงนักสู้
keu dtam naan sĭang playng nák sôo
It’s legendary music of fighters
ผู้ยืนอยู่ข้างประชาชน
pôo yeun yòo kâang bprà-chaa chon
Someone standing at the side of the people
ผู้ทุกข์ทนล่ะพ่อแม่พี่น้อง
pôo túk ton lâ pôr mâe pêe nóng
People suffering–mothers and fathers, brothers and sisters
ตะโกนร้องก้องหลังป่าเขา
dtà-gohn róng gông lăng bpàa kăo
singing out, echoing off the mountains of the jungle
ถึงเรื่องราวต้านการกดขี่
tĕung rêuang raao dtâan gaan gòt kèe
About a story of resisting oppression
ว่าเมืองนี่อเมริกา
wâa meuang nêe a-may-rí-gaa
That [to] this country, America
เคยเข้ามาจัดตั้งฐานทัพ
koie kâo maa jàt dtâng tăan táp
once came to set up a military base
ร่วมไล่ขับไล่เตะออกไป
rûam lâi kàp lâi dtè òk bpai
[The band Caravan] came together to expel [them]
เลยต้องย้ายไปอยู่ในป่า
loie dtông yáai bpai yòo nai bpàa
[and] had to run off to live in the jungle [in danger because of their activism]
คืนกลับมาดังนกคืนรัง
keun glàp maa dang nók keun rang
[Then] came back like a bird returns to the nest
มวลชนยังฝังใจไม่ลืม
muan chon yang făng jai mâi leum
The masses of people have this impressed on their hearts and won’t forget
โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ… โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ..
Oh oh oh oh oh oh oh . . . oh oh oh oh oh oh oh

ยี่สิบปีของการทำงาน
yêe sìp bpee kŏng gaan tam ngaan
Twenty years of work
คาราวานสายธารศิลปะ
kaa-raa-waan săai taan sĭn-lá-bpà
Caravan in the stream of art
มีภาระอยู่เต็มกองเกวียน
mee paa-rá yòo dtem gong gwian
The burden is throughout the whole caravan
ขีดและเขียนถึงความทุกข์ยาก
kèet láe kĭan tĕung kwaam túk yâak
Scratching out writings about hardship
ความลำบากเท่าที่ผ่านมา
kwaam lam-bàak tâo têe pàan maa
As many difficulties as [we’ve] had in the past
คือตำราของคนรุ่นใหม่
keu dtam-raa kŏng kon rûn mài
It’s a reference book for the new generation
เป็นหัวใจของคนรุ่นพี่
bpen hŭa jai kŏng kon rûn pêe
It’s the hearts of the seniors
คือศักดิ์ศรีแห่งวีรชน
keu sàk sĕe hàeng wee-rá-chon
It’s the success of the heros
เป็นผลิตผลของสังคมไทย
bpen pà-lìt-dtà-pŏn kŏng săng-kom tai
It’s social work produced by the Thai people
ก้าวต่อไปเถิดคาราวาน
gâao dtòr bpai tèrt kaa-raa-waan
March on, Carawan!
ด้วยวิญญาณของชายทั้งห้า
dûay win-yaan kŏng chaai táng hâa
With the spirits of 5 people
โดยพี่หงา พี่อืด พี่แดง
doi pêe ngăa pêe èut pêe daeng
With P’Ngaa, P’Eut, P’Deang
ร่วมเรี่ยวแรงพี่หว่องพี่หมู
rûam rîeow raeng pêe wòng pêe mŏo
Joined with the power of P’Wong and P’Moo
ยกเป็นคุณครูคือคาราวาน
yók bpen kun kroo keu kaa-raa-waan
[We] hold them up to be teachers, to be Caravan
ยกเป็นตำนานเพลงประชาชน
yók bpen dtam naan playng bprà-chaa chon
[We] hold up the legendary songs of the [common] people
โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ… โอ้…โฮะ…โอ…โฮะ…โอ้…โฮะ…โอ..
Oh oh oh oh oh oh oh . . . oh oh oh oh oh oh oh

สามช่าจงเจริญ Sam-Cha Jong Jarern (Long Live 3-Cha)!

Album: สัจจะ 10 ประการ Satja Bpragaan (Truth, 10 Items) (1992)
By คาราบาว Carabao

Support the artists and buy the album HERE

Add Carabao is the King of Sam-Cha, sam-cha being a musical style with a drums and cymbals and a rhythm nicely illustrated by this very song. The word “sam-cha” means three “cha’s” as in “cha-cha-cha,” a reference to the Latin influence. Thus “sam-cha” is also spelled “3-cha”. Not all Carabao songs are in the sam-cha style, and the sam-cha style is probably underrepresented at Carabao in English because I am more interested in breadth of musical styles that Add Carabao is able to conquer than in the one style he is most known for. This song references many artists who have contributed to the sam-cha tradition, their songs, and perhaps movies. If it doesn’t makes sense, it’s because the lyrics consist of many references to Thai pop culture all glued together. If you are curious, copy and paste the Thai words you are curious about to see what person or song is being referenced. I have highlighted the artists’ names in orange and song titles in purple so you can copy and paste.  Sorry that that only thing I can’t translate is the first half of the first line. Perhaps it is just sam-cha “la la la”?

เฮสะลา มานา ฮาฮา ฮาฮา ตำนานสามช่าเมืองไทย
Haysala ma na ah ah ahah. Legends of Thailand 3-cha [musical style]
เป็นตำนานของสามช่า อันความเป็นมากันแต่โบราณ
is a Legend of 3-cha The backround is ancient
คนรุ่นเก่าเขาชำนาญ มีมาตรฐานการดนตรีไทย
The older generation were proficient. They set the standard in the field of Thai music

จากลาตินท้องถิ่นกำเนิด เกิดจังหวะที่ชื่อช่าช่า
From Latin and local origins was born the beat that is called “cha-cha”
ดนตรีไทยเราได้เอามา มาพัฒนากันจนขึ้นใจ
Our Thai music took it took it and developed it until we know it by heart

ทั้งวงการเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยลูกกรุงเพลง เพลงไทยสากล
The fields of Luuk Tung (Thai country music), Luuk Grung (Thai city music), and Thai pop music
ทยสากล วงคอมโบ้ ไปตลอด จนฉิ่งทัวร์ท่องทั่วเที่ยวไป
Thaysakon Wongkhombo goes all the time until the cymbals are touring around everywhere

แล้วรำวงกันตามงานวัด ที่รอบละบาทดูสามดารา
And performs Thai folk dance at all the events at the temples. At each round seeing three stars
รถไต่ถัง หรือนั่งชิงช้า ได้ฟังสามช่ากันจนติดใจ
[At] “Rot Dtai Tang” [a carnival attraction you MUST SEE]* or sitting on a swing, we have all heard 3-cha until its stuck in our hearts

ขอยกไปยังชายเมืองสิงห์ ชาตรี ศรีชล ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
I’d like to hold up Chai Muangsingh, Chadtree Sirichon, Waiphot Phetsuphan
ล่ะพ่อเพลงลูกทุ่งสุรพล [สมบัติเจริญ]เหมือนกัน พุ่มพวง[ดวงจันทร์] สายัณห์ [สัญญา] ยอดรัก สลักใจ
Also, Suraphol [Sombatcharoen], the Father of Luuk Tung [Thai country music]. Pumpuang [Duangjan], Sayan [Sanya], Yotrak Salakjai

วงครูเอื้อ สุนทราภรณ์ เป็นอนุสรณ์สีไวโอลิน
Wongkhruuea Suntharaphon is the tribute to the violin.
ทั้งพี่สุเทพ ธานินทร์ ชรินทร์ ล่ะฉันก็เคยได้ยินได้ฟังมามากมาย
Including Older Brother Suthep, Thanin, and Charin. And I used to hear it and listen to it a lot

เป็นตำนานผ่านมา สามช่าประเทศไทย
They are the legends that have come and gone. Thailand 3-cha.

ศิลปินกับศิลปะ คือคนทำมาหากินกับดนตรี
Artists with art. They are people who made a living with music
แทบทุกคนเขารู้กันดี ว่าสามช่านี้จังหวะไม้ตาย
Almost every person well knows this 3-cha has a strategic rhythm

วงหัวควายเพลงวณิพก มาทะลวงโลกกลางดิสโก้เธค
The buffalo head group [Carabao]’s song “Wanipok [The Beggar]” penetrates the center of the world, you can hear it at the discotheque**
เป็นเพลงไทย เป็นเพลงเอก ได้นำสามช่าคืนยุคสมัย
It’s Thai Music. It’s unique music. [We’ve] taken 3-cha into the modern era.

วงสตริงเขาจึงบ่ายโฉม เพลงไทยนิยม
And so guitar bands change to doing Thai-style songs
มาเป็นสินค้า อัสนี วสันต์นอนมา แม่บังอรจ๋าอย่านอนตื่นสาย
They come to be a product. [The brothers] Assani and Wasan [Chotikul ] sleep. “Mother Banor” don’t sleep in late.
ถึงอาจารย์หงา [คาราวาน]เพลงเพื่อชีวิต ทุกคนเรียกติดสุรชัยสามช่า
Until Teacher Nga [Caravan]’s Songs for Life, every person knows “Surachai’s 3-Cha” ***
ถึงคุณพงษ์เทพโคราชา พ่อตังเกจ๋ากลายเป็นเสี่ยหมูไป
Until Khun Pongthep “Koracha” as soon as “Fishing Boat” changes to be Sianu.
คุณครูสีเผือก เป็นอิศรา เป็นผู้นำพาชีวิตเด็กปั๊ม เอ้ย…จากน้าซู
Khun Kru Siphueak is independent. Is a person who leads the life of a gas station attendant . . . from Uncle Choo
ผู้หนวดงาม บ่อสร้างตามไปแอ่วสาวเจียงใหม่
The person with a beautiful mustache, “Umbrellas” follow “Court A Girl in Chaing Mai”
เบิร์ด ธงไชยยังรวยคู่กัด
Bird Thongchai is still a rich “Rival”

นักมวยสามารถน้ำพริกปลาทู
The boxer Samart “Chili Sauce Mackerel”
ดูสามโทนเด็กๆ ชอบดู
Watch the Three Tones. Children like to watch
ใครเขาก็รู้ เจ้าภาพจงเจริญ
Anyone knows “Long Live the King of Pop”
สามช่าจงเจริญ สามช่าจงเจริญ
Long live 3-cha, long Live 3-cha
สามช่าจงเจริญ สามช่าจงเจริญ
Long live 3-cha, Long live 3-cha

 

*Rot Dtai Tang is a vehicle climbing a cylinder! You have to see this to believe it, hah!!!

**The Carabao song “Wanipok” is the band’s first big hit, and a perfect 3-cha song. Add Carabao is very proud that in the early 1980s, this song broke through into Thai discos, an arena that had previously been dominated by foreign music. (Similar to Michael Jackson opening up MTV to black artists.)

***”Surachai’s 3-Cha” is also a Carababao song, but I haven’t translated it yet.

ผ่านพบที่ผูกพัน Paan Pop Tee Pook Pan (The Encounter that is a Lasting Connection)

By: ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul
Album: คนกับเม้าส์ Kon Gap Mouth (Person with Harmonica) (2008)

Note: I wanted to call this song “Fast Friends” meaning the friend you meant and instantly are friends with forever. But my helper insisted otherwise. The title ผ่านพบที่ผูกพัน (the encounter that is a lasting connection) doesn’t actually specify a connection with a person. It could be a moment of connecting with nature or the universe in the Buddhist sense. However in the second verse a connection with a person is mentioned . .. maybe only as one example. For a song about “best friends forever”, check out สัญญาใจ Sanya Jai (Promise the Heart). For a song about bonding with nature, see กระเสียว Krasiao.

Please google the title in Thai (obviously) to find the video. There is no official video.

ชั่วชีวิตที่เกิดมา ยิ่งดูยิ่งคล้ายละคร แบกความรักความใฝ่ฝัน ข้ามฟ้าภูเขาทะเล
chûa chee-wít têe gèrt maa yîng doo yîng kláai lá-kon bàek kwaam rák kwaam fài făn kâam fáa poo kăo tá-lay
As life goes along, the more you look, the more it resembles a soap opera. Shoulder love, shoulder struggle. Cross the sky, mountain, and sea.
ส่วนใหญ่นั้น ความผิดหวัง ผ่านพบแต่ความล้มเหลว เพียงส่วนน้อย แม้หนึ่งเดียว สมดังใจได้ก็พอ
sùan yài nán kwaam pìt wăng pàan póp dtàe kwaam lóm lĕo piang sùan nói máe nèung dieow sŏm dang jai dâai gôr por
For the most part, it’s disappointment, experiencing only failure. If just sometimes, or only once, something fulfills your expectations, it’s enough
เพราะชีวิตนั้นสั้นนัก…ผ่านพบแล้วพลันผ่านไป…
prór chee-wít nán sân nák … pàan póp láew plan pàan bpai …
Because life is short. You encounter [something], and instantly it passes
แต่อาจหลงเหลือริ้วรอย…ฝังลึกในความทรงจำ…
dtàe àat lŏng lĕua ríw roi … făng léuk nai kwaam song jam …
But it’s likely to leave furrows, buried deep in the memory.
เคยมีบ้างมั้ยใครหนอ…ผ่านพบแล้วพลันผูกพัน…
koie mee bâang máai krai nŏr … pàan póp láew plan pòok pan …
Do you ever sometimes have someone . . . you meet and are instantly bonded?
แม้คืนวันฝันไปก็ไม่ลืม…ผ่านพบที่ผูกพัน
máe keun wan făn bpai gôr mâi leum … pàan póp têe pòok pan
Even the day and night you dream away and don’t forget . . . . the encounter that is a lasting connection

เทือก น้ำแข็ง หิมาลัย ละลายไหลลงทะเล ชีวิตนี้ เฉกเช่นนั้น เริ่มแล้วมลายหายไป
têuak nám kăeng hì-maa-lai lá-laai lăi long tá-lay chee-wít née chàyk chên nán rêrm láew má-laai hăai bpai
Himilayan glaciers melting and flowing down to sea. This life is like that: it begins then dies and disappears.
แต่ความรักกลับมั่นคง เกิดเป็นตำนานขานขับ ท่วงทำนอง สุขทุกข์ปน ระคนด้วยความผูกพัน
dtàe kwaam rák glàp mân kong gèrt bpen dtam naan kăan kàp tûang-tam-nong sùk-túk bpon rá-kon dûay kwaam pòok pan
But love returns secure, born to be a legend calling out a tune.* Happiness and suffering are mixed. Mixed with relationships.
เพราะชีวิตนั้นสั้นนัก…ผ่านพบแล้วพลันผ่านไป…
prór chee-wít nán sân nák … pàan póp láew plan pàan bpai …
Because life is short. Encountering [something], it shortly passes
แต่อาจหลงเหลือริ้วรอย…ฝังลึกในความทรงจำ…
dtàe àat lŏng lĕua ríw roi … făng léuk nai kwaam song jam …
But it’s likely to leave furrows, buried deep in the memory.
เคยมีบ้างมั้ยใครหนอ…ผ่านพบแล้วพลันผูกพัน…
koie mee bâang máai krai nŏr … pàan póp láew plan pòok pan …
Do you ever sometimes have someone . . . you meet and are instantly bonded?
แม้คืนวันฝันไปก็ไม่ลืม…ผ่านพบที่ผูกพัน
máe keun wan făn bpai gôr mâi leum … pàan póp têe pòok pan
Even day and night you dream away and don’t forget . . . . the encounter that leaves a lasting connection

ที่ๆเราดิ้นรน สุดท้ายแม้ถึงที่เก่า ที่ๆเรายังเดิน ยังดีที่มีความรัก
têe têe rao dîn ron sùt táai máe tĕung têe gào têe têe rao yang dern yang dee têe mee kwaam rák
In the place we struggle (even if in the end, we arrive at the same place as before) – in the place we yet walk, it’s still good to have love
ที่ว่าสุขทุกข์ปน ก็เพียงแค่อุปสรรค ที่ลำบากมักเจอ ผ่านพบที่ผูกพัน
têe wâa sùk-túk bpon gôr piang kâe u-bpà-sàk têe lam-bàak mák jer pàan póp têe pòok pan
This mix of happiness and suffering is only an obstacle. In difficult places one is likely to come across the encounter that leaves a lasting connection

*The way in which it calls out a tune is very specific. It is a song presented in this manner with these clacking sticks.

เพื่อผู้ลี้ภัย Peua Poo Lee Pai (For Refugees)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul
Album คนกับเม้าท์ (Kon Gap Mouth) Person with Harmonica (2008)

Note: The Thai word for refugee in the title of the song breaks down into the words “people who flee danger.” Add Carabao says in the intro that an organization (UNHCR?) asked him to write this song. As with other public service announcement songs, it is direct and to the point. (There is no official video, so you will have to google for a video.) Also check out the much more famous Carabao song “Refugee,” which is artistically stunning.

ถ้าไม่อยู่ท่ามกลางความทุกข์เข็ญ
If you’re not in the middle of suffering and misery
ใยจะรับรู้ถึง ความร้อนเย็น
How will you know about heat and cold
แค่เห็นด้วยตา สัมผัสด้วยใจ ก็อดสู
You just see it with your eye, connect to it with your heart and are ashamed
ที่ยืนอยู่ตรงหน้า ล้วนพี่น้อง
Those standing right in front of you are all brothers and sisters.
มีสายใยเกี่ยวดอง ความสัมพันธ์
there is a connection/bond linking in a relationship
แต่บ้านเกิดเขานั้น ได้ถูกรุกราน ด้วยสงคราม
But their birthplace has been assaulted by war

มาพึ่งเย็นเป็นอยู่ผู้ลี้ภัย
Coming looking for shelter to be refugees (people fleeing danger).
ไม่มีสิทธิใดๆ เพียงแค่คน
They don’t have any sort of rights. They are just people
มีชีวิตวันๆอย่างไร้จุดหมายให้ดิ้นรน
Having life from day to day of a sort without a goal to struggle towards

แต่ยังมีความหวัง ความเชื่อมั่น
But they still have hope and confidence
ว่าชีวิตคนเรา มีศักดิ์ศรี
That their life will have honor/success
เมื่อไม่ยอมแพ้ ต่อชะตากรรมย่อมไม่อับจน
When you refuse to give up to fate, you won’t be totally without options

อิสะรภาพนั้นคือชีวิตที่คนมีสิทธิ์ติดตัวเกิดมา
Freedom is a life that people have a right to by birth.
อิสระภาพทุกคนใฝ่หา อยากมีมากกว่าค่ายกักกันเรฟูจี
Freedom is something that every person seeks. They want something more than a refugee camp.

ผู้อพยพตลอดแนวสันขวานล้วนมีวิญญาณมีจิตใจใฝ่เสรี
Immigrants are all along the back of the ax.* They all have spirits and minds aiming for freedom.
อยากให้โลกรู้ผ่านเพลงๆนี้ว่าผู้ลี้ภัยที่นี่ที่ไหนก็คน
I want the world to know through this song that refugees here and anywhere are people.

นี่คือคำร้องต่อพี่น้องไทย
This is an appeal to [my] Thai brothers and sisters
ให้รับรู้เรื่องราวผู้อพยพ
Please recognize the story of refugees
นับแสนชีวิต ยังคงรอคอย ด้วยความหวัง
Counting to 100s of thousands of lives. They remain waiting with hope
รอให้ความเห็นใจช่วยผลักดัน
Waiting for sympathy to help them push forward
เห็นถึงความสำคัญ คนผลัดถิ่น
See the significance. People change lands
ให้มีชีวิต แห่งเสรีภาพมนุษยชน
In order to have lives of human freedom
อิสระภาพนั้นคือชีวิตที่คนมีสิทธิ์ติดตัวเกิดมา
That freedom is a life that people have a right to by birth
อิสระภาพพวกเราใฝ่หาที่มีมากกว่า…
The freedom we all seek is to have more than the
สิทธิแค่เรฟูจี
rights of only a refugee.

*The map of Thailand is compared to an ax, so along the back of the ax would be along the border with Myanmar.

คนละแผล Kon La Plae (Each Person, Their Own Wounds)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Support the artist andBUY THIS ALBUM from the friendly people at eThaiCD.com

Note: Add Carabao wrote both a Thai and an English version of this song and released them both on the same album “กันชนหมา” ‎or “Bumper Dog.” The English version is called “Keep Joy” and is gorgeous. For a while, I had a strict policy of not translating a Carabao song that already had an official English translation (so as not to step on the toes of the artists). But I could hear that the Thai version of “Keep Joy” was slightly different and finally had to translate it—if only so we could all hear the Thai proverb about going out to search for lice and putting them on your head (that is, to go searching for trouble).

แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even though in my heart, I’m still disappointed
แต่ไม่มีซักอย่างที่ฉันข้องใจ
dtàe mâi mee sák yàang têe chăn kông jai
There isn’t one thing that I’m doubtful about
ฉันไม่โกรธ ไม่เกลียด วันคืนที่ผ่านไป
chăn mâi gròht mâi glìat wan keun têe pàan bpai
I’m not mad or hateful [about the] days that have passed
ถึงไม่พูดไม่กล่าว ว่าให้อภัย
tĕung mâi pôot mâi glàao wâa hâi a-pai
though I’m not saying I forgive [you]

อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know that it’s alright.
อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know, “Never mind, it’s not a problem.”
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed

คนเราเป็นทุกข์ก็เพราะดิ้นรน
kon rao bpen túk gôr prór dîn ron
We people suffer and it’s because we struggle
แค่ได้อยู่กับตนเองก็น่าจะพอ
kâe dâai yòo gàp dton ayng gôr nâa jà por
[One] can live with their own self, and that should be enough
ดันหาเหาใส่หัว หาห่วงผูกคอ
dan hăa hăo sài hŭa hăa hùang pòok kor
Pushing to search for lice and put them on one’s head, to search for worries and tie them to one’s neck
รอกันไปกันมา คนอื่นเลยเอาไปกิน
ror gan bpai gan maa kon èun loie ao bpai gin
We wait for each other to go and come back. Other people just go and eat

อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know that “It’s alright.”*
อยากให้เธอรู้ ว่าไม่เป็นไร
yàak hâi ter róo wâa mâi bpen rai
I want you to know, “Never mind. It’s not a problem.”*
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed

ฉันไม่โทษเธอหรอก แม้ว่าฉันทุ่มกายเทใจไม่น้อย
chăn mâi tôht ter ròk máe wâa chăn tûm gaai tay jai mâi nói
No, I don’t blame anyone. Even if I dedicated my body and soul not just a little
แค่บทเรียนแห่งรัก เจ็บปวดไม่น้อย
kâe bòt rian hàeng rák jèp bpùat mâi nói
But the lesson of love: [you] experience more than a little pain
Keep Joy Keep Joy ฝากรอยคนละแผล
Keep Joy Keep Joy fàak roi kon lá plăe
Keep joy, Keep Joy. Leave the wounds, each person to their own
ให้เจ็บช้ำไปจนวันตาย
hâi jèp chám bpai jon wan dtaai
to hurt until their dying day.

ฉันไม่โทษเธอหรอก แม้ว่าฉันทุ่มกายเทใจไม่น้อย
chăn mâi tôht ter ròk máe wâa chăn tûm gaai tay jai mâi nói
I don’t blame anyone even if I dedicated my body and heart [to you] not [just] a little
แค่บทเรียนแห่งรัก รู้สึกเจ็บปวดไม่น้อย
kâe bòt rian hàeng rák · róo sèuk jèp bpùat mâi nói
But the lesson of love: [you] experience not a little pain

Keep joy, keep joy ฝากรอยคนละแผล
Keep joy, keep joy fàak roi kon-lá plăe
Keep joy, keep joy. Leave the wounds, each person to their own,
ให้จำไปจนวันตาย แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
hâi jam bpai jon wan dtaai máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
to remember until the dying day. Even if in my heart I’m still disappointed.
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed. Even if in my heart I’m still disappointed.
แม้ในใจฉันยังคงผิดหวัง
máe nai jai chăn yang kong pìt wăng
Even if in my heart I’m still disappointed.

*This is the famous Thai saying “ไม่เป็นไร” (mai bpen rai), which is usually translated “Never mind” and could be translated “Don’t worry about it” or “It’s OK.” (“Keep Joy,” the English language version of this song uses “It’s OK” in place of “mai bpen rai.”) The origin of the phrase appears to a contraction of the answer “Nothing’s the matter,” which would be a response to the question “What’s the matter?”

ปีก Beek (Wings)

Lyrics and Melody by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Posted to YouTube December 12, 2017

Note: This is one of many new songs that Add Carabao has published informally over the last month in a recent burst of creativity. Some were posted and pulled back down. Let’s keep our fingers crossed that he keeps writing and posting.

บนถนนที่ทอดยาว มักมีเรื่องราวให้ต่อสู้
bon tà-nŏn têe tôt yaao mák mee rêuang raao hâi dtòr sôo
On the road that stretches out far, there is likely to be a matter that will have you struggle
เท่าที่ฉันได้เรียนรู้ ต้องสู้ด้วยตนตามลำพัง
tâo têe chăn dâai rian róo dtông sôo dûay dton dtaam lam-pang
From all that I have learned, it seems one must fight by oneself on one’s own
วันเวลาที่หมุนไป อุปสรรค์เล็กใหญ่ประดัง
wan way-laa têe mŭn bpai u-bpà-sàk lék yài bprà-dang
As time moves on by, obstacles small and large crowd in
ชีวิตยังอยู่ยังมีหวัง อย่ามัวแต่นั่งอย่าเอาแต่นอน
chee-wít yang yòo yang mee wăng yàa mua dtàe nâng yàa ao dtàe non
If you still have life, you still have hope. Don’t be involving only in sitting. Don’t only want to lie down

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings

บนถนนแห่งความฝัน จนฝ่าฟันด้วยพยายาม
bon tà-nŏn hàeng kwaam făn jon fàa fan dûay pá-yaa-yaam
On the road of dreams you should fight with effort
หมั่นทบทวนตั้งคำถาม ที่ทำเต็มที่แล้วหรือยัง
màn tóp tuan dtâng kam tăam têe tam dtem têe láew rĕu yang
Keep reviewing, ask the question, what you do, do you give it your all or not yet?
เลือกสิ่งที่คุณถนัด สู้ไปสุขไปในใจหวัง
lêuak sìng têe kun tà-nàt sôo bpai sùk bpai nai jai wăng
Choose something that you are talented in. Struggle/pursue it happily with a hopeful heart
นกบินด้วยปีกทรงพลัง ไม่เคยกลับหลังก่อนตะวันรอน
nók bin dûay bpèek song pá-lang mâi koie glàp lăng gòn dtà-wan ron
The bird flies with wings possessing strength. Never going back before the sun fades

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton-kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings

ธรรมชาติ ธรรมดา ศรัทธาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
tam-má-châat tam-má-daa sàt-taa yàang dieow mâi piang por
Nature, the usual, faith only aren’t enough.
ปัญญาจะพาเราไปต่อ ไม่ท่อย่อมถึงที่มั่นหมาย
bpan-yaa jà paa rao bpai dtòr mâi tôr yôm tĕung têe mân măai
Knowledge will take us further along. There is no pipeline to fortune.
ทางธรรมมรรคมีองค์ 8 ทางถนนสายกลางจำไว้
taang tam mák mee ong bpàet taang tà-nŏn săai glaang jam wái
The religious path has 8 paths. Keep in mind the Middle Path.
ความไม่ประมาทคือไม้ตาย คือประแจไขประตูสะเดาะกลอน
kwaam mâi bprà-màat keu máai dtaai keu bprà-jae kăi bprà-dtoo sà-dòr glon
Humility is a strategy, a key to unlock the door latch

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings
2X

 

ค.เขาเดียว Kaw Kwai Kow Diow (The One-Horned Buffalo) [ถึกควายทุย 10 Tuk Kwai Tuey Pak 10 (Tuk, The Buffalo with the Unusual Horns Part 10)

By คาราบาว Carabao
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)
This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is part 10 (and the final song) in the Tuk Kwai Tui series of songs stretching across the albums. To follow the trail of Tuk Kwai Tuey songs at this site from part 1 CLICK HERE.

Translation note: The pronouns used are “Pee” (older sibling), “Nong” (younger sibling), but also “Mother” and “Father.” I am pretty sure, this is a husband and wife team, and the story is told from the perspective of the husband, who is referring to himself as “Pee,” and so “Nong” would be his wife. So sometimes I translate “Pee” as “I” and “Nong” and “you,” but sometimes I leave in the Thai words because it seems more personal or descriptive. And then at one point they switch and use “Mother” and “Father.” I don’t want you to be confused and think, they need to be actual siblings, or that Mother and Father are two more people. Keep in mind that in Thai, it is ordinary for a person to refer to themself by a pronoun such as “Older Sibling” or even by their own name. This is similar to how in English a mother will say to her child, “Mommy wants you to pick up your toys.” However, in Thai this construction is not exceptional but standard.

พี่เมาไปหน่อย ขี่ควายไปชนรถไถ
pêe mao bpai nòi kèe kwaai bpai chon rót tăi
I’m a little drunk. I ride off on the buffalo and bump into a tractor
เขามันยาวเกินไป หักลงเหลือเขาข้างเดียว
kăo man yaao gern bpai hàk long lĕua kăo kâang dieow
The horns, they are too long. [One] breaks off leaving just one
ควายไม่พูดไม่บ่น มันคงจะเกลียดรถไถ
kwaai mâi pôot mâi bòn man kong jà glìat rót tăi
The buffalo doesn’t speak, doesn’t grumble, [but] he probably hates the tractor
ที่มาแย่งทํานาไร่ จนควายไร้ความสําคัญ
têe maa yâeng tam naa râi jon kwaai rái kwaam săm-kan
Which comes and snatches the farming until the buffalo is insignificant

นานไปหน่อย ก็ทนเอาหน่อย
naan bpai nòi gôr ton ao nòi
For a long time now, we had to endure just a little more
น้องคอย พี่คอย เราคอย คอย คอย
nóng koi pêe koi rao koi koi koi
You wait, I wait, we wait, wait, wait
ควายเขาเดียวเรี่ยวแรงไม่กร่อย
kwaai kăo dieow rîeow raeng mâi gròi
The buffalo with one horn doesn’t tire [he pushes through]
น้องเอยอย่าคอย เสียกําลังใจ
nóng oie yàa koi sĭa gam-lang jai
Nong, dear, don’t lose spirit.

น้องคงไม่เบื่อ เพื่อพี่น้องคงไม่บ่น
nóng kong mâi bèua pêua pêe nóng kong mâi bòn
Nong probably won’t get bored. For my sake, Nong probably won’t grumble.
ค.ควายเขาว่าอดทน ค.คนเขาว่าอดอยาก
kor kwaai kăo wâa òt ton kor kon kăo wâa òt yàak
The buffalo, they say is enduring, while people, they say are starving*
สองคนหนึ่งควาย ไว้ลายกระดูกสันหลัง
sŏng kon nèung kwaai wái laai grà-dòok săn-lăng
Two people, one buffalo,  leave their mark**
ความรักเราเป็นพลัง แบบอย่างของชาวนาไทย
kwaam rák rao bpen pá-lang bàep yàang kŏng chaao naa tai
Our love is [our] strength. It is a model for Thai farmers

นานไปหน่อย ก็ทนเอาหน่อย
naan bpai nòi gôr ton ao nòi
It’s been a long time, so [we can] endure a little more
น้องคอย พี่คอย เราคอย คอย คอย
nóng koi pêe koi rao koi koi koi
Nong waits, I wait, we wait, wait, wait
รอให้เกี่ยวข้าวเสร็จสักหน่อย
ror hâi gìeow kâao sèt sàk nòi
Just wait until [we] finish harvesting the rice
จะพาไปหรอยดูหนังกลางแปลง
jà paa bpai rŏi doo năng glaang bplaeng
I’ll take you to see an outdoor movie
2X

* นานไปหน่อย ก็ทนเอาหน่อย
mâi tór mâi tŏi mâi tíng têe naa
Don’t be downhearted, don’t turn retreat. Don’t leave/discard [give up] the field
น้องคอย พี่คอย เราคอย คอย คอย
nóng koi pêe koi rao koi koi koi
Nong waits, I waits, we wait, wait, wait
ท้องไม่อิ่มรักเราไม่กร่อย
tóng mâi ìm rák rao mâi gròi
The stomach isn’t full. Our love doesn’t relent
ไม่ท้อไม่ถอย ไม่ทิ้งที่นา
mâi tór mâi tŏi mâi tíng têe naa
[We] don’t give up, don’t abandon the farm

เกี่ยว เกี่ยว (เกี่ยวเข้าไป)
gìeow gìeow (gìeow kâo bpai)
Harvest! harvest! (Keep cutting along)
เผา ไถ (หว่านแล้วกลบ)
păo tăi ( wàan láew glòp )
Burn . . . Plow. . . . (Sow [seeds] and cover them).
นํ้า ปุ๋ย (ใส่ให้โต)
nám bpŭi ( sài hâi dtoh )
Water . . . Fertilizer (Put it on so they grow)
โต โตราคาตก
dtoh dtoh raa-kaa dtòk
[The rice] matures . . . [It] matures and the price falls)
เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวโยน
gìeow tùh ná mâe gìeow yohn
Scythe! Mother scythes and tosses
เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยวโยน
gìeow tùh ná pôr gìeow yohn
Scythe! Father scythes and tosses
ควายพี่เหลือเขาเดียว
kwaai pêe lĕua kăo dieow
My buffalo has only one horn left
น้องเป็นคนเกี่ยวพี่จะไถนา
nóng bpen kon gìeow pêe jà tăi naa
Nong is the person who scythes. I will plow.

รอๆเรื่อยไป
ror rêuay bpai
Wait, wait, keep on waiting
รอจนหัวแทบหงอกๆๆ
ror jon hŭa tâep ngòk ๆๆ
Wait until [one’s] hair is nearly white, white.

น้ำท่าจะดี
nám tâa jà dee
It it look like the water will be good
ปีนี้ก็พอไปไหว
bpee née gôr por bpai wăi
This year, we are going to make it
น้ำฝนไม่เท่าน้ำใจ
nám fŏn mâi tâo nám jai
Rain water can’t compare to kindness from the heart
น้องนางเคียงข้างทำนา
nóng naang kiang kâang tam naa
A young woman is beside [me] farming
เหนื่อยเท่าไรจะทน
nèuay tâo rai jà ton
However tired [we] will endure
แม้ฝนจะเหือดแห้งฟ้า
máe fŏn jà hèuat hâeng fáa
Even if the rain will dry up from the sky
ถึงข้าวไม่มีราคา
tĕung kâao mâi mee raa-kaa
And even if the rice won’t be valuable
ยังมีนามีน้องมีควาย
yang mee naa mee nóng mee kwaai
[I] still have the field, you, and the buffalo
นานไปหน่อยก็ทนเอาหน่อย
naan bpai nòi gôr ton ao nòi
Waiting so long, we can wait a little longer
น้องคอยพี่คอย
nóng koi pêe koi
You wait, I wait
เราคอยๆๆ
rao koi koi
We wait, wait, wait.

ท้องไม่อิ่มรักเราไม่กร่อย
tóng mâi ìm rák rao mâi gròi
Stomach not full, Our love’s not grudging
ไม่ท้อไม่ถอย ไม่ทิ้งที่นา
mâi tór mâi tŏi mâi tíng têe naa
Not discouraged, not abandoning the field
น้องกับพี่และควายเขาเดียว
nóng gàp pêe láe kwaai kăo dieow
Nong with Pee and only the buffalo horns

ชีวิตเราเกี่ยวกับการทำนา
chee-wít rao gìeow gàp gaan tam naa
Our life is about farming
สักวันหนึ่งในวันข้างหน้า
sàk wan nèung nai wan kâang nâa
One day, some day in the future
ชีวิตชาวนาคงมีทางออก
chee-wít chaao nâa kong mee taang òk
The life of farmers will probably have a way to go forward***

* Instead of “buffalo” it actually says ค.ควาย, or “K is for Kwai (Buffalo),” which is the name of the letter “K”. Instead of “people” it says ค.คน (Kaw Kon) or “K is for Kon (People)” except the real Kaw Kon is actually an obsolete kind of letter “K” no longer used, and not used here. I think this construction emphasizes the similarity between the buffalo and the person, or is just playful.
** Word for word “ไว้ลายกระดูกสันหลัง”  translates “maintain the reputation and backbone” but together means “leave one’s mark”
***Will “have a path out” rather than being blocked on all sides.

เพลงของกู Playng Kong Gu (My Song)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, posted to Facebook November 13, 2017.

Note: I wrote out the Thai words myself by listening, so the Thai lyrics are also not official. However the gist of the song is clear. Please also check out Version 3 of this song, with translation. Please turn up the volume ON the video. It is on “mute.”

Posted by Carabao Office-Studio on Sunday, November 12, 2017


เพลงเพื่อชีวิต เกิดขึ้นและยังอยู่
Songs for Life arose and still exist
เป็นบรรณประตู เป็นคำนิยาม
They are a door, they are a defining
ถามหน่อยได้ไหม คุณคิดอะไรอยู่
May I ask, “What are you thinking about?”
ฉันอยากจะรู้ อยากจะทำตาม
I want to know, I want to follow and do like that

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู
But this song here, is MY song
เขียนจากความรู้
Written from [my] understanding
ในโรจน์พระธรรม ที่นำใจให้กระจ่าง
In the glory of Buddha’s teaching that leads the heart to clarity

เพลงเพื่อชีวิต อุทิศการต่อสู้
Songs for Life, dedicated to the struggle
อยู่ป่าอยู่ภู แบกเป้แบกปืน
Living in the jungle, living in the mountains, shouldering a backpack, shouldering a gun
ทิ้งหนังสือเรียน เฮาร่วมกันปลดปล่อย
Throwing away the book[s], we let it all go
หลายพันหลายร้อย อายุไม่ยืน
Many hundreds and thousands, not that old

แต่แรงศรัทธา มีค่าบ้างไหม
But the strength of our belief, does it have any value?
สังคมเปลี่ยนไป หวานอมขมกลืน
Society changes. Sweet or bitter you have to swallow
รสชาติ ความเป็นจริง
the taste of truth

เพลงของกู เรื่องของกู
MY song. MY story.
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
The song of me. It doesn’t stay still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เพลงไปตามเหตุประใจ
Everything changes. Songs go according to the situation
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

เพลงเพื่อชีวิต ลิขิตแตะผู้คน
The Song for Life are written for people
ที่ยังดิ้นรน ตะเกียกตะกาย
Who still fight and scramble to get higher
คลายความหมองเศร้า ห่มหนาวให้หัวใจ
Relieving sadness, a blanket for the heart
ขึ้นหน้าต่อไป ฟ้าใสยังรออยู่
Go forward and go on. The the clear sky still awaits
และวันหนึ่ง วันนั้นวันกุ ตัวกุของกูเพลงกูของกู คือคำสารภาพ
But one day, that day, my day, myself, mine, MY SONG, belonging to me, . . . is a confession

เพลงของกู เรื่องของกู
My song. My story
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
My story. It doesn’t say still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เพลงไปตามเหตุ ประใจ
Everything changes. Songs go according to the situation
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

[Last part is in Pali and is religious, about Buddhism]:

Wa ya taama sangkara
Aba ma tay na sambpa tay ta

เพลงของกู
My Song

ผู้นำหลังส้วม Poo Nam Lang Suam (Leaders behind the Bathroom)

Lyrics and Melody by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Published straight to YouTube on November 10, 2017

Note: This song is about Donald Trump and the fact that the White House is like an “adult day care” and that Donald Trump is picking a fight with Kim Jung Un. I know because I googled the YouTube Live show mentioned in the song, and that episode popped right up.

ไหนๆ ก็บินมาเที่ยวแล้ว
năi năi gôr bin maa tîeow láew
Wherever it is, I’ve already flown there to travel
มันน่าจะคุยกันให้รู้เรื่อง
man nâa jà kui gan hâi róo rêuang
It’s something we should talk about so you know the story
นะหนูน้อยจรวดกับพ่อค้าอาวุธ
ná nŏo nói jà-rùat gàp pôr káa aa-wút
A little child, rocket, and a weapons salesman
อยู่ที่เรื่องราวร้าวใจ
yòo têe rêuang raao ráao jai
In the heartbreaking story

ชาวบ้านเขากลัวจะเดือดร้อน
chaao bâan kăo glua jà dèuat rón
The ordinary people are scared and distressed
สงครามนิวเคลียร์นั้นเรื่องใหญ่
sŏng-kraam niw-klia nán rêuang yài
Nuclear war, that’s a major event
โลกเคยเจอมาแล้ว แค่สองลูกนั้นล้าสมัย
lôhk koie jer maa láew kâe sŏng lôok nán láa sà-măi
that the world has already experienced, Just those two bombs in a previous era
ยังถล่มทลายกันทั้งหมดทั้งเมือง
yang tà-lòm tá-laai gan táng mòt táng meuang
Still collapsed entire cities

ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ
hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì
Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki

ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
bprà-wàt sàat jà sám roi
History will repeat
ถ้าเธอไม่คุยกันให้รู้เรื่อง
tâa ter mâi kui gan hâi róo rêuang
if you don’t talk about it so you know.
ผมติดตามสุทธิชัยไลฟ์
pŏm dtìt dtaam sùt-tí chai lai
I follow [the YouTube show] Sutichai Live*
ว่าคุณเกทับอยู่เนื่องๆ
wâa kun gay táp yòo nêuang nêuang
Talking about a person who goes around empty bragging all the time**
เมืองไทยมีหวังโดนหางเลข
meuang tai mee wăng dohn hăang lâyk
Thailand will likely suffer the consequences

พระเอกผู้ร้ายนั้นไม่มี
prá àyk pôo ráai nán mâi mee
There is no one playing the bad guy
หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กๆ
năng rêuang née bpen rêuang kŏng dèk dèk
This movie is the story of a child
ที่ผู้ปกครองต้องคอยเตือน
têe pôo bpòk krong dtông koi dteuan
who the parents/guardians carefully warn
ต้องเคยติดตามตรวจเช็ค
dtông koie dtìt dtaam dtrùat chék
[And] must follow around and check
อาวุธร้ายไฮเทค
aa-wút ráai hai-tâyk
The evil, high tech weapons
เดี๋ยวเด็กมันกดปุ่มเล่น
dĭeow dèk man gòt bpùm lên
In a childish moment, he pushes “play”

สันติภาพนั้นแสนหวาน
săn dtì pâap nán săen wăan
Peace is extremely sweet
และเป็นงานของชาวโลก
láe bpen ngaan kŏng chaao lôhk
It is the work of the people of the world
สงครามคือความทุกข์โศก
sŏng-kraam keu kwaam túk sòhk
War is suffering and sorrow
มักเกิดจากคนไม่กี่คน ไม่กี่คน
mák gèrt jàak kon mâi gèe kon mâi gèe kon
And is likely to arise from [the actions of] not many people. Not that many people

เอายังงี้ดีไหมครับ
ao yang ngée dee măi kráp
Wouldn’t this be good:
อย่าให้โลกต้องแบ่งรับผล
yàa hâi lôhk dtông bàeng ráp pŏn
Don’t make world have to share in the consequences
และกรรมของคนเพียงสองคน
láe gam kŏng kon piang sŏng kon
[when] it’s the sin of just two people
เชิญไปเคลียร์ความซุกซนแบบกันตัวต่อตัว
chern bpai klia kwaam súk son bàep gan dtua dtòr dtua
Please go clear this squabble up one on one
ที่หลังห้องน้ำโรงเรียน (ไปเคลียร์กันเลยครับ)
têe lăng hông náam rohng rian ( bpai klia gan loie kráp )
Go clear it up with each other behind the school bathroom (Go on now, clear it up!)

SOLO

สันติภาพนั้นแสนหวาน
săn dtì pâap nán săen wăan
Peace is extremely sweet
และเป็นงานของชาวโลก
láe bpen ngaan kŏng chaao lôhk
It is the work of the people of the world
สงครามคือความทุกข์โศก
sŏng-kraam keu kwaam túk sòhk
War is suffering and sorrow
มักเกิดจากคนไม่กี่คน ไม่กี่คน
mák gèrt jàak kon mâi gèe kon mâi gèe kon
It is likely to arise from the actions of not many people. Not that many people.

เอายังงี้ดีไหมครับ
ao yang ngée dee măi kráp
Wouldn’t this be good:
อย่าให้โลกต้องแบ่งรับผล
yàa hâi lôhk dtông bàeng ráp pŏn
Don’t make world have to share in the consequences
และกรรมของคนเพียงสองคน
láe gam kŏng kon piang sŏng kon
When it’s the sin of just two people
เชิญไปเคลียร์ความซุกซนกันแบบตัวต่อตัว
chern bpai klia kwaam súk son gan bàep dtua dtòr dtua
Please go clear this squabble up one on one
ที่หลังห้องน้ำโรงเรียน
têe lăng hông náam rohng rian
Behind the bathroom of the school

ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ
hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì
Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki

*Who says there is a mad man in the White House.
** The dictionary definition says “someone who puts down alot of money in a bet to show confidence” but as an idiom I gather that it means empty bragging.

พบรักปากน้ำโพ Pop Rak Bpak Nam Po (Find Love in Pak Nam Pho)

Words and melody by ชลธี ธารทอง Chonthi Thanthong
This song in on the new album “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ ” (“Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time”) in which Add Carabao covers songs made famous by Sanyan Sanya. This album is HIGHLY RECOMMENDED. READ THE REVIEW. And BUY this album at eThaiCD, where you can shop in English!

Note: Not a Carabao song, . . . I posted it when it was just some Karaoke by Add Carabao. Now it is on an Add Carabo album of covers, as described above.

พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา ล่องเรือไปขายค้า
pêe bpen nùm lûm jâo prá yaa lông reua bpai kăai káa
He is a young man of the Chao Phraya (river). He floats off in a boat to sell [things]
เดินทางมาหลายร้อยกิโล สายัณห์คล้อยต่ำ
dern taang maa lăai rói gì-loh săa-yan klói dtàm
Has travels he many hundreds of kilometers. Evening falls [?]
ลอยลำถึงปากน้ำโพ หันหัวเรือล่ามโซ่
loi lam tĕung bpàak-nám-poh hăn hŭa reua lâam sôh
Float to Pak Nam Pho
ค้างปากน้ำโพสักคืน
káang bpàak náam poh sàk keun
Turns the head of the boat and chains it up.

พี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อ
pêe rây rôn non gin gàp reua nóng jong kít êua féua
He roams around sleeping and eating with the boat. She may think generously.
ให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืน คืนนี้เดือนแจ่ม
hâi jòt reua nâa bâan-kwăn yeun keun née deuan jàem
Has [him] dock the boat in front of Baan Kwan Yeun. This night the moon is bright
ขอจอดพักแรมซักคืน พอรุ่งเช้านอนตื่น
kŏr jòt pák raem sák keun por rûng cháo non dtèun
He asks to dock [the boat] and stay overnight just one night. At dawn [he] wakes up.
จะลาขวัญยืน ล่องเรือต่อไป
jà laa kwăn yeun lông reua dtòr bpai
Will leave Kwan Yeun, and float the boat on back.

เป็นบุญตา ที่ได้มาปากน้ำโพ
bpen bun-dtaa têe dâai maa bpàak-nám-poh
It is a blessing that [he] can come to Pak Nam Pho
พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสีไพร
póp nóng kon gôh pòok boh sài sêua sĕe prai
Meet a pretty girl. Puts on a bow one one’s shirt, yellow-gold
น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
nám jai êua féua nùm reua mâi yàak laa glai
Generous kindness. The young boat man doesn’t want to leave far away
อยากขายเรือ ซื้อนาซื้อไร่
yàak kăai reua séu naa séu râi
He wants to sell the boat, buy a field
อยากอยู่ใกล้ แม่ขนตางอน
yàak yòo glâi mâe kŏn dtaa ngon
He wants to stay close. Mama’s eyelashes sulk

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือก่อนหนา
rûng a-run láew jâo gâew dtaa dtông tŏi reua gòn năa
It’s daybreak now, darling. I must retreat with the boat
แม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อน
mâe kwăn dtaa pêe kŏr laa gòn
Mama, beauty, I must take my leave
ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน
chaao reua dtôi-dtàm dtua dam mĕuan din naa don
I am a humble boat person, who is dark like the earth of the fields
โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน
bòhk meu laa gâew dtaa kwăn òn
Waves goodbye nervously
แม่ขนตางอน อย่าลืม ชาวเรือ
mâe kŏn dtaa ngon yàa leum chaao reua
Mama’s eyelashes sulk. Don’t forget the boatman

INTERLUDE

เป็นบุญตา ที่ได้มาปากน้ำโพ
bpen bun-dtaa têe dâai maa bpàak-nám-poh
It is a blessing that [he] can come to Pak Nam Pho
พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสีไพร
póp nóng kon gôh pòok boh sài sêua sĕe prai
Meet a pretty girl. Puts on a bow one one’s shirt, yellow-gold
น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
nám jai êua féua nùm reua mâi yàak laa glai
Generous kindness. The young boat man doesn’t want to leave far away
อยากขายเรือ ซื้อนาซื้อไร่
yàak kăai reua séu naa séu râi
He wants to sell the boat, buy a field
อยากอยู่ใกล้ แม่ขนตางอน
yàak yòo glâi mâe kŏn dtaa ngon
He wants to stay close. Mama’s eyelashes sulk

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือก่อนหนา
rûng a-run láew jâo gâew dtaa dtông tŏi reua gòn năa
It’s daybreak now, darling. I must retreat with the boat
แม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อน
mâe kwăn dtaa pêe kŏr laa gòn
Mama, beauty, I must take my leave
ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน
chaao reua dtôi-dtàm dtua dam mĕuan din naa don
I am a humble boat person, who is dark like the earth of the fields
โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน
bòhk meu laa gâew dtaa kwăn òn
Waves goodbye nervously
แม่ขนตางอน อย่าลืม ชาวเรือ
mâe kŏn dtaa ngon yàa leum chaao reua
Mama’s eyelashes sulk. Don’t forget the boatman

ฝากเพลงลอยลม Fak Playng Loy Lom (Entrust This Song to the Wind)

Not a Carabao song, but this song is on the new album “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ” (“Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time”) in which Add Carabao covers songs made famous by Sanyan Sanya. This album is HIGHLY RECOMMENDED. READ THE REVIEW. And BUY IT AT eTHAICD, where you can shop in English.

Note: This song is not by Add Carabao but he has personalized it by inserting his real name, “Yuenyong,” into the lyrics.

ขอฝากเสียงเพลงบรรเลงลอยมา
kŏr fàak sĭang playng ban-layng loi-maa
I’d like to leave you with this melody that floated in
มิตรเพลงถ้วนหน้าฟังเสียงร้องเพลงใหม่
mít playng tûan nâa fang sĭang róng playng mài
Song friends one and all, listen to [me] sing this new song
เสียงเพลงๆ นี้ มิใช่เป็นเสียงของใคร
sĭang playng née mí châi bpen sĭang kŏng krai
This music isn’t anyone’s
สายัณห์ยืนยงมอบให้มิตรเพลงหญิงชายด้วยใจแท้จริง
săa-yan yeun-yong môp hâi mít playng yĭng chaai dûay jai táe jing
Sanyan and Yuenyong give it to our song friends, both male and female, with sincere hearts*

ขอฝากเสียงเพลงบรรเลงลอยลม
kŏr fàak sĭang playng ban-layng loi lom
I’d like to leave this melody to float in the wind
เหมือนน้ำค้างพรมช่ำชุ่มใจเสียยิ่ง
mĕuan nám káang prom châm chûm jai sĭa yîng
Like dew sprinkling and moistening the heart that is so dejected
ทุกข์เศร้าหม่นหมองปล่อยล่องสู่ลำน้ำปิง
túk sâo mòn mŏng bplòi lông sòo lam náam bping
Suffering and sadness, release it to make its way into the Ping River
หวังใดให้ได้ทุกสิ่ง ให้เป็นจริงดั่งปณิธาน
wăng dai hâi dâai túk sìng hâi bpen jing dàng bpà-ní-taan
Whatever you really, really wish for, may it come true like you desire

เสียงเพลงดั่งเสียงสวรรค์ปลอบจิต
sĭang playng dàng sĭang sà-wăn bplòp jìt
Music like the music of heaven soothes the heart
ชุบชีวิตให้หัวใจชื่นบาน
chúp chee-wít hâi hŭa jai chêun baan
It restores [one] so the heart is delighted
ชนใดถ้าไม่มีซึ่งดนตรีกาล
chon dai tâa mâi mee sêung don-dtree gaan
Whatever people, if they didn’t have music
ขาดความสำราญทุกข์ใจอย่างไร้เสรี
kàat kwaam săm-raan túk jai yàang rái săy-ree
[Would be] lacking happiness, suffering, as if without freedom
ขอฝากเสียงเพลง บรรเลงให้ฟัง
kŏr fàak sĭang playng ban-layng hâi fang
I’d like to leave this melody for you to hear
คิดถึงผมบ้างเถิดเพื่อนพ้องน้องพี่
kít tĕung pŏm bâang tèrt pêuan póng nóng pêe
Think of me some, Brothers, Sisters, Friends
ขาดคนติชม ต้องตรมหม่นหมองฤดี
kàat kon dtì chom dtông dtrom mòn mŏng réu-dee
Lacking people who review/comment, I must be pining away and sad
สัมพันธ์กันมาหลายปี ให้โชคดีมิตรเพลงสายัณห์
săm-pan gan maa lăai bpee hâi chôhk dee mít playng săa-yan
We’ve been connected these many years. Good luck my Sanyan song friends!

ดอกไผ่บาน Dok Pai Baan (The Bamboo Flower Blooms)

Word and Melody by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Note: This song is from a collaborative album pairing the band Carabao with ปาน Parn (ธนพร แวกประยูร Thonphon Waekprayun), a popular female singer, with a remarkable voice, known for songs about love and dealing with cheating men. The collaboration resulted in a fresh new sound for Carabao and produced several duets that are completely addictive and ideal for Karaoke. (Check out สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love)!!!). The traditional-sounding song at the beginning of this video is part of dramatic story of the music video but is not the song translated here. The song ดอกไผ่บาน Dok Mai Baan (The Bamboo Flower Blooms) is a standard pop music love song and starts at about one minute.

Parn:

ชายในฝัน เงาในน้ำ เหมือนเมฆลอยอยู่ในอากาศ
chaai nai făn ngao nai nám mĕuan mâyk loi yòo nai aa-gàat
A man in a dream, a reflection in the water, like a cloud floating in the air
ดุจความรัก ที่ไม่เอื้อมอาจ แหวกสายธารไปใกล้ชิดกัน
dùt kwaam rák têe mâi êuam àat wàek săai taan bpai glâi chít gan
Like love that isn’t presumptuous, parts the stream going close together
เมฆบนฟ้าคอยตั้งเค้า เปลี่ยนรูปเงาไม่ยอมหยุดนิ่ง
mâyk bon fáa koi dtâng káo bplìan rôop ngao mâi yom yùt nîng
The cloud in the sky awaits the forecast, changing its appearance, refusing to stand still
ใจของคนไหวกว่าทุกสิ่ง เปรียบปอยเมฆผกผันเพียงชั่วยาม
jai kŏng kon wăi gwàa túk sìng bprìap bpoi mâyk pòk păn piang chûa yam
The heart of a person is more capable than anything. Compared to a tuft of cloud, it transforms completely in just a moment.*

Add:

ค่ำบางคืนไม่กล้าเมา แต่คืนนี้เราไม่เมาไม่ได้
kâm baang keun mâi glâa mao dtàe keun née rao mâi mao mâi dâai
Some evenings I don’t dare get drunk. But this evening, I can’t not get drunk
เพราะความรักที่พลัดพรากไป ยากเกินใจจะตัดได้ลง
prór kwaam rák têe plát prâak bpai yâak gern jai jà dtàt dâai long
Because the love that was broken off, is too hard to take, my heart can be cut down
คงเป็นเพราะสวรรค์ไม่ส่ง นรกไม่สร้าง รักจึงจางล้างใจ
kong bpen prór sà-wăn mâi sòng ná-rók mâi sâang rák jeung jaang láang jai
It may be because heaven won’t send and hell won’t create [something]. Love therefore fades and clears from the mind
เหลือแต่ตัวบาดรักท่วมกาย หล่นจมลงในสายธารที่สิ้นหวัง
lĕua dtàe dtua bàat rák tûam gaai lòn jom long nai săai taan têe sîn wăng
There is just oneself and the wounds of love submerging the body, sinking it in a stream of despair.

Parn:

กิ่งไผ่ไหวเอน พัดไปตามกระแสลม
gìng pài wăi ayn pát bpai dtaam grà-săe lom
A branch of bamboo is able to lean. Blown by the currents of the wind.

Parn and Add:

ในราตรีที่ขื่นขม โต้สายลมเพียงลำพัง
nai raa-dtree têe kèun kŏm dtôh săai lom piang lam-pang
In the nights that are gloomy. Opposing the wind all alone

Parn:

น้ำค้างพร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง
nám káang prâang proo kláai yàng róo kwaam âang wáang
The sparkling dew crowds [the branches] as if probing to understand the depth of loneliness

Parn and Add:

ของราตรีที่เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา
kŏng raa-dtree têe bpròr baang yàat náam káang dtàang nám dtaa
of the delicate night. Water droplets like tears

Add:

ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
dòk pài baan pá-yaan hàeng rák baan pêua laa jàak jâo jong bplòi waang
The bamboo flower blossom, the testimony of love. It blooms in order to die away. You must release hope [not take things to heart].
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่าย
kwaam kêm-kăeng jà koi kâo kâang kwaam òn ae jà dtông páe pâai
The strength will gradually come to you. Weakness must lose out.

Parn:

ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ ยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้น
dòk pài ngaam bèrk baan nai jai yang fâo gèp wái pêua krai kon nán
The beautiful, joyful bamboo flower in [your] heart, still guard and kept in your heart for that person (whoever he may be).
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, is probably not important. It will slowly fill with dreams of the day that the bamboo flower blooms.

Parn:

กิ่งไผ่ไหวเอน พัดไปตามกระแสลม
gìng pài wăi ayn pát bpai dtaam grà-săe lom
A branch of bamboo is able to lean. Blown by the currents of the wind.

Parn and Add:

ในราตรีที่ขื่นขม โต้สายลมเพียงลำพัง
nai raa-dtree têe kèun kŏm dtôh săai lom piang lam-pang
In the nights that are gloomy. Opposing the wind all alone

Parn:

น้ำค้างพร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง
nám káang prâang proo kláai yàng róo kwaam âang wáang
The sparkling dew crowds [the branches] as if probing to understand the depth of loneliness

Parn and Add:

ของราตรีที่เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา
kŏng raa-dtree têe bpròr baang yàat náam káang dtàang nám dtaa
of the delicate night. Water droplets like tears

Add:

ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
dòk pài baan pá-yaan hàeng rák baan pêua laa jàak · jâo jong bplòi waang
The bamboo flower blossom, the testimony of love. It blooms in order to die away. You must release hope [not take things to heart].
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่าย
kwaam kêm-kăeng jà koi kâo kâang kwaam òn ae jà dtông páe pâai
The strength will gradually come to you. Weakness must lose out.

Parn:

ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ ยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้น
dòk pài ngaam bèrk baan nai jai yang fâo gèp wái pêua krai kon nán
The beautiful, joyful bamboo flower in [your] heart, still guard and keep it for that person.
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, may not be important. [Your heart] will slowly fill with dreams until the day the bamboo flower blooms

Parn and Add:

นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, may not be important. [Your heart] will slowly fill with dreams until the day the bamboo flower blooms

*It change, turns around, or inverts in just a moment.

เสียตัว…อย่าเสียใจ Sia Dtua . . . Yaa Sia Jai (Lost Your Viginity . . . Don’t Be Despondent)

Lyrics by สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา Sutipong Sombatchinda
Melody by นิพันธ์ ช่วยสงเคราะห์ Nipon Chuaisongkror

Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Note: This song, and the title, has some word play that is lost in translation. The word “เสีย” (“sia”) in the title means to ruin, spoil, or lose. Word for word, “sia dtua” means “to spoil the body” but together it means to lose one’s virginity or maybe just to sleep with someone. Similarly, word for word “sia jai” means “to spoil the heart,” but together the words mean to be upset or regretful. So the message of the song is, “Oh well, so your cheating boyfriend spoiled your body; don’t be so upset that you let him spoil your heart.”

Thierry:
มันเหมือนโดนเหยียบลงกลางใจ ความโหดร้ายที่ได้พบเจอ
man mĕuan dohn yìap long glaang jai kwaam hòht ráai têe dâai póp jer
It’s like someone’s stomped on [her] heart, the cruelty that [she’s] experienced
คนรักของเธอทำลายหัวใจ
kon rák kŏng ter tam laai hŭa jai
Her lover has demolished her heart
คำถามที่ฝังใจอยู่วันนี้ เธอไม่ดีที่ตรงไหน
kam tăam têe făng jai yòo wan née ter mâi dee têe dtrong năi
The question impressed upon [her] heart today: In what way was she bad?
ทำไมรักตอบแทนเธอด้วยน้ำตา
tam-mai rák dtòp taen ter dûay nám dtaa
Why does love repay her with tears?

ถ้าอยากจะร้อง ร้องไป ร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำ หากช่วยทำให้ดีขึ้นมา
tâa yàak jà róng róng bpai róng pêua kàp lâi kwaam bòp chám hàak chûay tam hâi dee kêun maa
If you want to cry, cry away. Cry to drive out the hurt if it helps you get better
ให้ความรักโกงโกง ที่เธอเคยหลงไปศรัทธา ละลายกับน้ำตา ละลายหมดไปสักที
hâi kwaam rák gohng gohng têe ter koie lŏng bpai sàt-taa lá-laai gàp nám dtaa lá-laai mòt bpai sàk tee
So that the cheating love that you once fell for and believed in flows away with the tears, flows away completely.

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only virginity that you lost to him.
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

Thierry:
ถ้ารู้ว่าเจอะคนร้ายร้าย ใครก็คงไม่คิดทุ่มเท
tâa róo wâa jùh kon ráai ráai krai gôr kong mâi kít tûm tay
Whoever is aware they are meeting a very bad person probably wouldn’t consider devotion [to that person]
เมื่อรักเกเรคงไม่เสียใจ
mêua rák gay-ray kong mâi sĭa jai
When loving, the delinquent is unlikely to feel regret
วันนี้ชีวิตที่ผิดที่ช้ำ เป็นบทเรียนให้จำไว้
wan née chee-wít têe pìt têe chám bpen bòt rian hâi jam wái
Today the life that is wrong and hurt is a lesson to remember
ให้ความรักต่อไปไม่เปลืองน้ำตา
hâi kwaam rák dtòr bpai mâi bpleuang nám dtaa
So that the love from here on out doesn’t waste tears.

ถ้าอยากจะร้อง ร้องไป ร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำ หากช่วยทำให้ดีขึ้นมา
tâa yàak jà róng róng bpai róng pêua kàp lâi kwaam bòp chám hàak chûay tam hâi dee kêun maa
If you want to cry, cry away. Cry to drive out the hurt if it helps you get better
ให้ความรักโกงโกง ที่เธอเคยหลงไปศรัทธา ละลายกับน้ำตา ละลายหมดไปสักที
hâi kwaam rák gohng gohng têe ter koie lŏng bpai sàt-taa lá-laai gàp nám dtaa lá-laai mòt bpai sàk tee
So that the cheating love that you once fell for and believed in flows away with the tears, flows away completely.

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only your virginty that you lost to him
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

Parn:
เขาเอาไปเพียงความสาว หัวใจเรายังคงอยู่
kăo ao bpai piang kwaam săao hŭa jai rao yang kong yòo
He only took [your] virginity. [Your] heart is still remains
กัดฟันเรียนรู้ด้วยหยดน้ำตา
gàt fan rian róo dûay yòt náam dtaa
Grit your teeth and learn with the teardrops.
กอดตัวเองไว้ เพราะไม่มีใครที่รักเราจริงยิ่งกว่า
gòt dtua ayng wái prór mâi mee krai têe rák rao jing yîng gwàa
Hug your own self. Because there isn’t anyone who loves us more sincerely
จงลุกขึ้นมา เชิดหน้าเข้าไว้
jong lúk kêun maa chêrt nâa kâo wái
You should stand up, raise your face, and keep your chin up

[Long interlude]

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only you virginity that you lost to him
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

สวรรค์บ้านนา Sawan Baan Na (The Heaven of Baan Na)

By สุรสีห์ ผาธรรม Surasee Patam, and ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The word “บ้านนา”(“Baan Na”) of the title, breaks down into the words “house-field”.  Together it means “farm” or “farmhouse” However “Baan Na” is also a common name for a town in the countryside.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

จำใจมา หาเงินทอง
jam-jai maa hăa ngern tong
[They] reluctantly come looking for money
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
líang bpàak líang tóng
To provide for*
พี่น้องในบ้านนา
pêe nóng nai bâan naa
[their] brothers and sisters in Baan Na
มุ่งสู่เมืองกรุง หลั่งไหลกันมา
mûng sòo meuang grung làng lăi gan maa
[They] head for the capital, flowing in with others
ลำบาก กายาหวัง มาหางานทำ
lam-bàak gaa-yaa wăng maa hăa ngaan tam
in difficulty, hoping to find work
..ขายกำ-ลังกาย อยู่ในโรงงาน
.. kăai gam-lang gaai yòo nai rohng ngaan
Selling their strength in the factory
ขายบ-ริการ อยู่ในปั๊ม น้ำมัน
kăai bor-rí-gaan yòo nai bpám nám man
Selling their service at the gas station
บ้างขับแทกซี่ ขี่ขับรับกัน
bâang kàp tâek sêe kèe kàp ráp gan
Some drive taxis, riding [a bike], driving [a vehicle], picking [people] up
รับ ส่งผู้โดยสาร
ráp sòng pôo doi săan
Picking up and sending people with documents
ถึงจุดหมาย ปลายทาง ..
tĕung jùt măai bplaai taang . .
all the way to their destination

ศิล-ปิน
sĭn-lá-bpin
Artists
ก็ออกเต้นกิน รำกิน
gôr òk dtên gin ram gin
also go out to dance to eat*
ตระเวน ทั่วถิ่น
dtrà-wayn tûa-tìn
Wandering all over the region
ทั่วแคว้น แดน กันดาร
tûa kwáen daen gan-daan
All over the country, the arid land
บ้างออก ร้านรวง
bâang òk ráan ruang
Some come out with shops
ริม สอง ข้าง ทาง
rim sŏng kâang taang
Along both sides of the road
ขาย ลาบก้อย อีสาน
kăai lâap gôi ee săan
Selling the Isaan laap [a spicy salad of finely chopped meat with mint, onions, and chilies]
ขาย ข้าวเหนียว ส้มตำ
kăai kâao nĭeow sôm dtam
Selling sticky rice and somdtam [like a spicy cole slaw made of chopped up unripe papaya, also an Isaan dish]
โอะโอ โอะโอ๋
o-oh o-ŏh
Oh oh oh oh!
ทำไปเพราะความ จำเป็น
tam bpai prór kwaam jam bpen
[They] do it out of necessity

.ลมร้อน โรยรา
lom rón roi raa
The hot wind wilts/weakens [one]
ฝนฟ้า มาเยือน
fŏn fáa maa yeuan
Rain come visiting
ดังสัญ-ญาณเตือน
dang săn-yaan dteuan
Like a signal advising
คืนถิ่นอีสาน บ้านนา
keun tìn ee-săan bâan naa
return to Isaan, to Baan Na
ผู้หนุ่ม ผู้สาว ขอกล่าวคำอำลา
pôo nùm pôo săao kòk lâao kam am-laa
Men and women wish to say their farewells
เข้าฤดู ทำนา
kâo réu-doo tam naa
As it comes to the season of working the fields
ขอคืนถิ่น ดินเดิม ..
kŏr keun tìn din derm ..
[They] ask to return to their former land

หนึ่งฤ-ดูกาล หว่านไถ ปักดำ
nèung réu-doo gaan wàan tăi bpàk dam
One season, the sowing and plowing plunges into black
อีสาน ชุ่มฉ่ำ มีน้ำท่า เจิ่งนอง
ee săan chûm chàm mee nám tâa jèrng nong
Isaan is moist, inundated with water
มีข้าว ในนา หมู่ปลา เต็มหนอง
mee kâao nai naa mòo bplaa dtem nŏng
There is rice in the fields, schools of fish.
หนุ่ม ๆ คึกคะนอง
nùm nùm kéuk ká-nong
Young men are high-spirited
ผู้สาวก็ออก ร่ายรำ
pôo săao gôr òk râai ram
The women also go out and dance
..ยามฝน เหือด ฟ้า
.. yaam fŏn hèuat fáa
. . . In the times that the rain dries up from the sky
สวรรค์นา เหือดหาย
sà-wăn naa hèuat hăai
The heaven of the farm dries up and vanishes.
วันคืน ผ่านไป
wan keun pàan bpai
Days and nights pass
ไม่มี สิทธิ์ทำนา
mâi mee sìt tam naa
They don’t have the privilege of farming. To go back
คืนสู่ เมืองกรุง ไปรับ จ้าง กันดีกว่า
keun sòo meuang grung bpai ráp jâang gan dee gwàa
Return to the capital and get hired, that would be better.
ทิ้งสวรรค์ บ้านนา
tíng sà-wăn bâan naa
Abandon the Heaven of Ban Na
ให้ผู้เฒ่า เฝ้าคอย
hâi pôo tâo fâo koi
Have the old people wait and watch over it
โอะโอ โอะโอ๋
o-oh o-ŏh
Oh oh oh oh
นี่แหละสวรรค์ บ้านนา…
nêe làe sà-wăn bâan naa …
There you have it: the Heaven of Baan Na

*เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง literally means to provide for the mouth[s] and stomach[s]

ถามหาความรัก Taam Haa Kwam Rak (Inquire about Love)

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
From the Album กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

The album Kampucha is not available at eThaiCD, but the song “Taam Haa Kwaam Rak” is included on the an album called “The Best of Add Carabao,” which is, needless to say, highly recommended. BUY IT HERE at EThaiCD, where you can shop in English.

โอ้รัก ของคนบนพื้นดิน
ôh rák kŏng kon bon péun din
Oh the love of people on the earth
เปรียบดังลิ้น กระทบฟันมีวันพลาด
bprìap dang lín grà-tóp fan mee wan plâat
Can be compared to the tongue hitting the tooth. There is a day that it misses.
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหมวัยวันนั้น
nùm săao oie koie kít măi wai wan nán
Oh young men and women, do your ever think of the period of life of that day?
วันผันวัย ใจผันกาย
wan păn wai jai păn gaai
Days change the age, the heart changes the body.
เรียนรู้ไปอย่าให้เหิน เกินความจริง
rian róo bpai yàa hâi hĕrn gern kwaam jing
Go on learning. Don’t soar beyond the truth.
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

โอ้รัก ของบิดรและมารดา
ôh rák kŏng bìtdon láe maan-daa
Oh the love of a father and mother
ดั่งฟ้ากว้างไกลสุดสายตา
dàng fáa gwâang glai sùt săai dtaa
is like the sky as wide as the eye can see
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหมใครปรารถนา
nùm săao oie koie kít măi krai bpràat-tà-năa
Oh young men and women, do you ever think of the one who desires
เลี้ยงลูกน้อย ค่อยเติบกล้า
líang lôok nói kôi dtèrp glâa
to raise the small child, while they slowly grow up to be brave
ขุนข้าวปลา อีกขนมและนมเนย
kŭn kâao bplaa èek kà-nŏm láe nom noie
Feeding [them] rice and fish, as well as some sweets and butter.
ดวงใจเอ๋ย ดวงใจ ใครคิดบ้าง
duang jai ŏie duang jai krai kít bâang
O [my] heart, my loved one, who thinks of this some:
สายเลือดสร้าง เรามากลับหาใช่
săai lêuat sâang rao maa glàp hăa châi
The bloodline created us, and it is impossible to go back
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบใหญ่
săai lêuat sên lòr líang rao dtèrp yài
The string of the bloodline raised us to be big
สัมผัสไอ อุ่นแต้ดั่งแม่ตน
săm-pàt ai-ùn dtâe dàng mâe dton
A warm happy connection like one’s mother
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

ดวงใจเอ๋ย ดวงใจ ใครคิดบ้าง
duang jai ŏie duang jai krai kít bâang
O [my] heart! [My] loved one, who thinks about this some:
สายเลือดสร้าง จึงห่างเหินแล่นไกล
săai lêuat sâang jeung hàang hĕrn lâen glai
the blood line creates and then becomes estranged running so far
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบวัย
săai lêuat sên lòr líang rao dtèrp wai
The string of the bloodline has nourished us up to this age
มอบอกไอ อุ่นแต้ดั่งแม่ตน
môp òk ai-ùn dtâe dàng mâe dton
entrusting [to us] a soul, warmly and cheerfully, like one’s mother

โอ้รัก ของคนวกวนเวียน
ôh rák kŏng kon wók won wian
Oh the love of people circles back around
สุดอ่านเขียน ความจริงให้รู้แจ้ง
sùt àan kĭan kwaam jing hâi róo jâeng
[In] all that is read and written, the truth gives thorough understanding
หนุ่มสาวเอย จงเรียนรู้เสาะแสวง
nùm săao oie jong rian róo sòr sà-wăeng
Oh young men and women, you should learn, seek, and strive for [it]
จงดัดแปลง ไปตามปัญญา
jong dàt bplaeng bpai dtaam bpan-yaa
You should modify [yourselves] in accordance with knowledge
ไปเถิดไป ถามหาความรักกัน
bpai tèrt bpai tăam hăa kwaam rák gan
Go on now! Go! Inquire into love for one another.
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

เพื่อชีวิตติดล้อ Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels) [The Motorcycle Song] English version วอร์ชั่นภาษาอังกฤษ]!!!!

I made a Singable English Version of the adorable Motorcycle Song that Add Carabao and Sek Loso sing together: 

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (I’m almost certain) and sung with เสก โลโซ Sek Loso
Album: โฮะ Ho! (2009)
This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: You can see the direct translation with transliteration HERE.

Demo for demonstration purposes only (so you can see how the English words fit with the music):

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
Forget the worries that pain your mind
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
Toss them behind on a highway
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
Come Harley friends let’s leave today
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่
Two wheels? OK. Cool deal. For real, it’s swell . . . yeah

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
With dreams and hope, you have a path to ride
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
Friends at your side to heaven or hell
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
There’s just today. Other days, oh well!
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
If bad luck fell, we’d have friends and roads that bend, so why worry too?

*จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
I’ll raise this glass: I love you guys
ที่ซาบซึ้งมานานแต่ไม่เคยอธิบาย
Though I’ve disguised just how much it is true
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
I’ve kept my homeland and all of you
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
With GOOD friends like this crew, en-courag-ing me through, bad dreams change into sweet

**ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
Elephants in woods, Harleys on the road
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
Don’t load much stuff, I’m roaring down the street
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
We get one life. Use it complete,
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
So it’s enough. Two wheels, just pay for fuel, and drinking up

Solo *, **

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
All I need’s my bike. Just this, I’m alright
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
All I need’s a bike. The life that’s alright!

If you want to hear “Made in Thailand” from the USA, and see the living legend that is Add Carabao, you have two more chances!!!

SEPTEMBER 13, 2017, Wednesday, The Wiltern, Los Angeles, California USA!!!!

SEPTEMBER 17, 2017, Sunday Irving Plaza, New York, New York, USA!!!

BUY TICKETS at LIVE NATION [not affiliated with this site]

นีออน Neon

By คาราบาว Carabao
Album: เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is the “Neon” from the album ประชาธิปไตย (Bprachaatipbpadtai) or Democracy, from 1986, which is an excellent album with predominantly New Wave music. Please, please, please check out the title song from that album: ประชาธิปไตย” or “Democracy.”; I needed to translate the song “Neon” after hearing an amazing performance of it on the album รวม 50 บทเพลงเพื่อชีวิต 3 ผู้ยิ่งใหญ่, (A Collection of 50 Songs-for-Life of 3 Important People.) The important people referred to in the ablum title are Phongthep Kradonchamnan, Nga Caravan, and Add Carabao. The Carabao music is inspired and the old songs are played with gorgeous improvisation and creativity, sounding like a jam session with Santana—the 2nd jam session, which went so well! “Neon” is about the 200th best Carabao song, and in my mind marks the transition between “that’s totally amazing” to “Wow, that’s pretty good.” But if this version is only pretty good, you still need to hear the performance of it on “A Collection of 50 Songs-for-Life of 3 Important People.” The collection is a CD of mp3s and may have to be played through a computer rather than a regular CD player: BUY IT HERE

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk hĭn mài yúk lèk yúk fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age,* the New Stone Age,** the Iron Age, the Age of Electricity, the hearts of people are bright white.
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน เห็นแต่ความกะหล่อน หัวใจทำด้วยปาสติก
yúk sà-măi née yúk fai nee-on hĕn dtàe kwaam gà lòn hŭa jai tam dûay bpaa-sdtìk
This age is the age of Neon Lights. We only see slipperiness. Hearts made of plastic

ความรู้ก็เรียนกันสูง(แต่ว่าบางคนไม่ได้เรียนกอไก่)
kwaam róo gôr rian gan sŏong (dtàe wâa baang kon mâi dâai rian gor gài)
Together we learn knowledge to high levels (But some haven’t even learned the first letter of the alphabet)
บางคนก็มีเงินล้นฟ้า (แต่ว่าบางคนจนแทบขาดใจ)
baang kon gôr mee ngern lón fáa (dtàe wâa baang kon jon tâep kàat jai)
Some people also have money overflowing to the sky (But some people are so poor, it is dire)
ช่องว่างมากมาย ในยุคนีออน
chông wâang mâak maai nai yúk nee-on
There are many gaps in the Neon Age.

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk hĭn mài yúk lèk yúk fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age, The New Stone Age, the Iron Age, the hearts of people are bright white
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน เห็นแก่ตัวไว้ก่อน หัวใจทำด้วยปาสติค
yúk sà-măi née yúk fai nee-on hĕn gàe dtua wái gòn hŭa jai tam dûay bpaa-sdtìk
This Age is the Age of Neon Lights. Greedily thinking of oneself first. Hearts made of plastic

บ้านเมืองก็ดูสับสน (เห็นผู้ใหญ่บางคนแล้วมันน่าหมั่นไส้)
bâan meuang gôr doo sàp sŏn (hĕn pôo yài baang kon láew man nâa màn-sâi)
Domestic politics seems confused (You see some important people and they’re detestable)
มัวแต่เล่นเก้าอี้ดนตรี (บ้างก็ปลูกผักชีเป็นร้อยร้อยไร่)
mua dtàe lên gâo-êe don-dtree (bâang gôr bplòok pàk chee bpen rói-rói râi)
Busy playing musical chairs. (Some plant hundreds of acres of cilantro)***
ช่องโหว่มากมาย ในยุคนีออน
chông wòh mâak maai nai yúk nee-on
Many gaps in the Neon Age.

เราเกิดมาจากไหนจากไหน
rao gèrt maa jàak năi jàak năi
We arose from where? From where?
เราเกิดมาทำไมทำไม เราถึงต้องเกิดต้องกิน
rao gèrt maa tam-mai tam-mai rao tĕung dtông gèrt dtông gin
Why were we born? Why? As it seems we must be born, we must eat?
ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
dtông chái dtông gìeow kông dtòr gan bpen pôo kon nai săng-kom dieow gan
[We] must use [things] [and] must relate to each other so as to be people in one society together
มีอะไรอะไรอะไร ก็ควรจะพูดกัน คุยกันฟังกันให้เข้าใจ เพื่อบ้านเมืองของเรา
mee a-rai a-rai a-rai gôr kuan jà pôot gan kui gan fang gan hâi kâo jai pêua bâan meuang kŏng rao
If you have some [problem], some [problem], some [problem], you should talk to each other, converse with each other, listen to each so that you understand. For our homeland

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk-hĭn-mài yúk-lèk-yúk-fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age, the New Stone Age, the Iron Age, the Age of Electricity. The hearts of people are bright white
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน ยอมรับความจริงกันไว้ก่อน
yúk sà-măi née yúk fai nee-on yom ráp kwaam jing gan wái gòn
This age is the Age of Neon Lights. You must first accept the truth:
หัวใจของคนรุ่นใหม่ ผู้คนจะยิ้มแย้มแจ่มใส(ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่น่าเป็นห่วง)
hŭa jai kŏng kon rûn mài pôo kon jà yím yáem jàem săi (táng dèk táng pôo yài mâi nâa bpen hùang)
[As for] the hearts of the young generation, people will be in good spirits (both kids and adults, no worries there)
มีที่เรียนที่กินที่นอน(แสงไฟนีออนก็สว่างโชติช่วง)
mee têe rian têe gin têe non (săeng fai nee-on gôr sà-wàang chôht-chûang)
[They] have somewhere to study, something to eat, and a place to sleep (the neon light shining incandescently/brilliantly)
บ้านเมืองสดใสในยุคนีออน
bâan meuang sòt săi nai yúk nee-on
The country is bright in the Neon Age

นีออน นีออน นีออน นีออน
Ne-on, Ne-on, Ne-on, Ne-on

เราเกิดมาจากไหนจากไหน
rao gèrt maa jàak năi jàak năi
We arose from where? From where?
เราเกิดมาทำไมทำไม
rao gèrt maa tam-mai tam-mai
Why were we born? Why?
เราถึงต้องเกิดต้องกิน
rao tĕung dtông gèrt dtông gin
As it seem we must be born, we must eat
ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
dtông chái dtông gìeow kông dtòr gan bpen pôo kon nai săng-kom dieow gan
[We] must use [things], must relate to each other so as to be people in a one society together
มีอะไรอะไรอะไร ก็ควรจะพูดกัน คุยกันฟังกันให้เข้าใจ
mee a-rai a-rai a-rai gôr kuan jà pôot gan kui gan fang gan hâi kâo jai
Whatever, whatever, whatever [it may be], we should talk to each other, converse with each, listen to each other so we understand
เพื่อบ้านเมืองของเราของคนทุกทุกคน
pêua bâan meuang kŏng rao kŏng kon túk túk kon
For our country, the country of each and every one of us

*Paleolithic Age
**Neolithic Age
***It actually says 100s of rai of cilantro (1 acre is about 2.5 rai). There is a saying “Throw some cilantro on top [of the food]” which means to make something look good, at least superficially, when it may or may not actually be high quality. So the planting of 100’s of rai of cilantro may be about superficiality.

หลงวัฒน์ Long Wat (Obsessed with [Another] Culture)

By คาราบาว Carabao
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Here is a translation of the official notes under the YouTube: “Around the year 1997, Thais started to copy the Western model more and more, whether its dancing or style of music, leading everyone to forget the charm of Thai things. So the government tried to campaign to have everyone love Thai things and use Thai things because they are afraid their decedents will be obsessed with culture until they forget their own culture.”

This song is interesting, because at first it sounds like western rock music with lyrics complaining about western and rap rock overtaking uniquely Thai genres. But if you pay closer attention, you’ll hear also hear an undercurrent of sam-cha (a Northern Thai musical style) that comes and goes, and it suddenly stands out alone in the sections where Khun Add sings: “I’m a little disappointed, I feel slighted/overlooked; when will Thai people come to love Thai things?”

It’s as if, even within this one song, the foreign and Thai musical styles are struggling with each other for dominance.

As to the mystery of an addictive Thai rock song complaining about rock not being appropriate for Thai people . . . don’t overthink it. This song was written to support a government policy, and Carabao has always written songs at the request of the government, beginning with “Made in Thailand.” I believe the goal has always been to make great enjoyable music that also has a chance to move society 1% in some desired direction.

จนป่านนี้ ไม่มีวี่แวว
jon bpàan née mâi mee wêe-waew
Until just now, there’d been no sign
เป็นไปแล้ว ทั้งหญิงและชาย
bpen bpai láew táng yĭng láe chaai
But now, both men and women
บ้างก็แร็ป บ้างก็เป็นร๊อค
bâang gôr ráep bâang gôr bpen rók
Some rap. Some are rockers.
เต้นท่าช็อค ท่าชัก ท่าโช้ค
dtên tâa chók tâa chák tâa chóhk
Dancing in a shocking way
เกิดเมืองนี้ ใช่เกิดเมืองไหน
gèrt meuang née châi gèrt meuang năi
[You were] born in this city, not born in some other city
เกิดเมืองไทย ต้องเต้นอย่างไทย
gèrt meuang tai dtông dtên yàang tai
[If] born in Thailand [one] must dance like a Thai
เต้นรำวง สามช่า เอาไหม
dtên ram-wong săam-châa ao măi
Try dancing to some ramwong or sam-cha, why don’t you?*
เต้นตาม ประสาคนไทย
dtên dtaam bprà-săa kon tai
Dance the way Thai people do

อันดนตรี ไม่มีพิษภัย
an don-dtree mâi mee pít-pai
[Just] some music. There’s no danger.
แต่ยังไง ใคร่ครวญ คิดดู
dtàe yang ngai krâi kruan kít doo
But anyway, reflect on this
ลูกและหลาน มีเอกลักษณ์
lôok láe lăan mee àyk-gà-lák
Our children and grandchildren have a unique identity
ให้ฟูมฟัก ในความเป็นไทย
hâi foom fák nai kwaam bpen tai
[you should] bring [them] up in Thainess
เรื่องของแร็ป เป็นเรื่องคนดำ
rêuang kŏng ráep bpen rêuang kon dam
Rapping is for Black people
เรื่องของร็อค เป็นเรื่องคนขาว
rêuang kŏng rók bpen rêuang kon kăao
Rock is for White people
อยู่เมืองนี้ มีแค่ไทยลาว
yòo meuang née mee kâe tai laao
In this city, there are only Thais and Lao
กิน ละข้าวเจ้าข้าวเหนียว
gin lá kâao jâo kâao nĭeow
Eating regular rice and sticky rice.

ผิดหวัง นิดหน่อย
pìt wăng nít nòi
[I’m] a little disappointed
น้อยใจ ในความเป็นไป
nói jai nai kwaam bpen bpai
I feel slighted/overlooked
ไม่รู้ เมื่อไร
mâi róo mêua rai
I don’t know when
คนไทยถึงจะรักของไทย
kon tai tĕung jà rák kŏng tai
Thai people will come to love Thai things

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
The poor people in the government
ก้มหน้าทำงานยังสู้พ่อค้าไม่ไหว
gôm nâa tam ngaan yang sôo pôr káa mâi wăi
put their heads down and work, but aren’t able to contend with the merchants
เอาแร็ปเอาร็อค
ao ráep ao rók
using rap and rock
ล้างหมองคนไทย
láang mŏng kon tai
to brainwash Thais
ค้าขายกำไรลูกหลานช่างมัน
káa kăai gam-rai lôok lăan châang man
The trade and profits of our decendents? Forget about it.

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
Poor people in government
ต้องไปดูงาน
dtông bpai doo ngaan
must go look at the work
ของรัฐบาลเวียงจันทน์
of the Vientiane government [capital of Laos]
ทั้งแร็ปทั้งร็อค เข้มงวดกวดขัน
So strict [about] both rap and rock
เพราะกลัวลูกหลาน เขาหลงวัฒนธรรม
prór glua lôok lăan kăo lŏng wát-tá-ná-tam
Because they are afraid their descendants will lose their culture

ความเป็นไทย
kwaam bpen tai
Thainess
ยิ่งยืนมานมนานนับ พัน ปี
yîng yeun maa nom naan náp pan bpee
has stood since ancient times for a thousand years
แต่บัดนี้กำลังจะถูกหลอมละลาย
dtàe bàt-née gam-lang jà tòok lŏm lá-laai
But now it will be melted away
ความเป็นไทยในสายธารแห่ง
kwaam bpen tai nai săai taan hàeng
Thainess in the stream
โล-กา วินาศ
loh-gaa wí-nâat
of the Apocalypse
มีโอกาศถึงล่มสลาย
mee oh gàat tĕung lôm sà-lăai
There is a possibly [it] will even collapse
เพราะนายทุน
prór naai tun
because of capitalists

เรื่องของแร็ป เป็นเรื่องคนดำ
rêuang kŏng ráep bpen rêuang kon dam
Rapping is for Black people
เรื่องของร็อค เป็นเรื่องคนขาว
rêuang kŏng rók bpen rêuang kon kăao
Rock is for White people
อยู่เมืองนี้ มีแค่ไทยลาว
yòo meuang née mee kâe tai laao
In this city, there are only Thais and Lao
กิน ละข้าวเจ้าข้าวเหนียว
gin lá kâao jâo kâao nĭeow
Eating regular rice and sticky rice.

ผิดหวัง นิดหน่อย
pìt wăng nít nòi
[I’m] a little disappointed
น้อยใจ ในความเป็นไป
nói jai nai kwaam bpen bpai
I feel slighted/overlooked
ไม่รู้ เมื่อไร
mâi róo mêua rai
I don’t know when
คนไทยถึงจะรักของไทย
kon tai tĕung jà rák kŏng tai
Thai people will come to love Thai things

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
The poor people in the government
ก้มหน้าทำงานยังสู้พ่อค้าไม่ไหว
gôm nâa tam ngaan yang sôo pôr káa mâi wăi
put their heads down and work, but aren’t able to contend with the merchants
เอาแร็ปเอาร็อค
ao ráep ao rók
using rap and rock
ล้างหมองคนไทย
láang mŏng kon tai
to brainwash Thais
ค้าขายกำไรลูกหลานช่างมัน
káa kăai gam-rai lôok lăan châang man
The trade and profits of our decedents? Forget about it.

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
Poor people in government
ต้องไปดูงาน
dtông bpai doo ngaan
must go look at the work
ของรัฐบาลเวียงจันทน์
kŏng rát-tà-baan wiang-jan
of the Vientiane government [capital of Laos]
ทั้งแร็ปทั้งร็อค เข้มงวดกวดขัน
So strict [about] both rap and rock
เพราะกลัวลูกหลาน เขาหลงวัฒนธรรม
prór glua lôok lăan kăo lŏng wát-tá-ná-tam
Because they are afraid their descendants will lose the culture
ของตนเอง…..
kŏng dton ayng …..
that is their own

*ramwong “is a slow round dance continuously moving in a circular manner, and incorporates graceful hand movements and simple footwork.” Off the top of my head, I would say that dancing to sam-cha music may also involve hand movements and simple footwork but with more jouncing around, often in some sort boisterous parade down the street. Or that is my impression.

Poem: แด่…น้าเป้า คาราบาว (To . . . Uncle Pao Carabao)

By กุดจี่ Good G (Pornchai Saenyamoon)

The Carabao community morns the loss of เป้า คาราบาว Pao Carabao, former drummer with the band during the classic period. He passed away July 14, 2017. I’ve translated a poem that musician “Good G” Pornchai Saenyamoon (who is not a member of Carabao) wrote for Uncle Pao Carabao. Many Carabao songs are referenced in the poem, so I have linked to them. (Many Thai band members include the name of their band in their stage name. This is Thai custom. The band members are not blood relations.)

โลกดนตรีมีเสียงกลองของน้าเป้า
The music world has the sound of the drums of Uncle Pao
ขยับเท้าคาราบาวขย่มสมใจหมาย
Tapping the foot of Carabao, endeavoring to satisfy the aim
ร่วมขบวนบรรเลงเพลงหัวควาย
Joining the line making Buffalo Head music
อำนาจกลองประคองเส้นสายจนจบเพลง
The power of the drum supports the group until the end of the song

เป้าอำนาจอาจได้เจอเจ้าเพื่อนยาก
The aim [Pao] of the power: to possibly find that true friend*
เจอบัวลอยผู้ลาจากหากยังเจ๋ง
Meet Bua Loy, the person who passed, yet still so cool.
เจอท.ทหารอดทนคนกันเอง
Meet our Perservering Soldier
เจอตาตี๋ผู้ครื้นเครง เจอเฒ่าทะเล
Meet Dta Dtee, the jolly person, meet the Old Man of the Sea

ถนนชีวิตอนิจจังเหมือนสังกะสี
The road of life is impermanent, like corrugated iron [on the roof]
จากข่าวดีเป็นข่าวร้ายกลายหักเห
From good news, it turns into the final bad news
ลุงขี้เมา แป๊ะขายขวด เขาซวนเซ
The Drunken Uncle, The Bottle Collector, they are doddering
วณิพกพาร่อนเร่หนทางใด
The Beggar takes off to wander on whatever road.

คนหนังเหนียวไม่หนังเหนียวเหมือนเกลียวคลื่น
The Tough-Skinned People aren’t invulnerable like a wave
คนเก็บฟืน สองผู้เฒ่ายังยิ่งใหญ่
The Firewood Collector, the Two Old Men are still Great
พลังเสียงกลองของน้าเป้ายังเร้าใจ
The power of the sound of Uncle Pao’s drums still excites
จะยืนยงตลอดไปในมนต์เพลง
It will endure forever in the Spell of the Song

*Pao Carabao’s first name means “aim”

ลำนำข้างกองไฟ Lam-nam Kaang Gong Fai (A Song by the Campfire)

by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul

ON the NEW ALBUM
คนเม้าส์เขย่าสาย Kon Mao Kayao Saai (Person, Harmonica, and Vibrating Strings)
BUY IT HERE

Note: This was posted as a poem on the author’s facebook page, September 14, 2015, then appeared as a song on the most recent album. So I have the song, but there is no online version that I can find. All the more reason to support the artist and BUY the album!

มีคนรักชื่อสุนทรีย์ เพื่อนผู้ซี้นามศิลปะ
I have a loved one named Suntaree [means “aesthetics”).* A poet friend
มโหรีคือศรัทธา รู้ปรัชญาเท่าหางอึ่งกวี
The concert is faith. Knowing philosophy is equal to the poet’s bullfrog tail [is worthless]
ดวงอาทิตย์ส่องเเสงนําทาง ดาวเดือนยังเมตตาราตรี
The sun shines its light leading the way. The moon remains the mercy of the night
คืนมืดมิดเเม้ไร้เเสงสี ยังมีกองไฟก่อใจฝัน
The dark night, even lacking bright light, still has a campfire and so the heart dreams

* ไม่มีกาน้ำสักใบ เเต่คงความหมายมีให้กัน
We don’t even have one kettle. But we still have meaning/significance for each other
เพียงใจรับรู้ในไฟฝัน เยือกเย็นเหน็บหนาวอันตรธาน
[If] only the heart recognizes the fire dream, the freezing cold disappears
เหว่ว้ามานั่งข้างกองไฟ อุ่นกายอุ่นใจกันเเละกัน
If feeling empty, come and sit by the campfire. Warm the body, warm the heart side by side with others
คืนหนาวคืนนี้เพื่อจินตกาล ห่มฝันเเห่งโลกผู้รอนเเรมไกล
This cold night is for imagination [for mind-time]. Wrap in the dream of a world of distant travelers

ใครหลงทางใจเเสวงหา อาคันตุกะเชิญพบความหมาย
Those who get lost searching [are?] visitors welcome to discover meaning
โหมตัวตนบนความเข้าใจ เลอะเทอะเปอะเปื้อนไปตามฝัน
Devote your existence to understanding, follow after your dreams, [though] stained and soiled.

คนเปื้อนฝัน คนเปื้อนฝัน คืนลำนำข้างกองไฟ
The dirt-smugged people dream, the dirt-smugged people dream. Night song beside the fire
ไม่มีกาน้ำสักใบ เเต่มีนิยายเล็กๆ อุ่นไอเล็กๆ
[They] don’t have even one kettle. But [they] have a little fairy tale, a little body warmth
ที่หมายความถึงความสุข… คือเเบ่งปัน
which represents the happiness they share together

*He may be personifying “Aesthetics”

เพลงไม่มีวันตาย Playng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die)

This song is available on the Carabao compilation album: เพลงไม่มีวันตาย Plaeng Mai Mee Wan Dtai (Songs Will Never Die). Buy it HERE

Note: This song is both Carabao’s 20th Anniversary song and the title song of an album of special songs. Some of the songs on this album are special in that they became hugely popular without ever appearing on an official Carabao album. This is true of the theme song of their first movie “Siang Playng Heng Sarapaap” (the name of both that song and the movie) and a perfect song originally written as a commercial for an airline (“Rak Khun Tao Fah”, or “Love You to the Sky!”). Instead of debuting on an official album, these two amazing songs were bonus songs on an early compilation album called Ruam Playng (A Collection of Songs). The album Playng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die) also includes some magical live performances, such as “Made in Thailand, from the USA” a totally perfect live performance of an English-language version of Made in Thailand followed by the original version, performed in the USA over 30 years ago. The last special song a live performance of “Playng Mai Mee Wan Dtai” (Songs Don’t Die) is rather odd and charming. I imagine it is the sign-off to a long and satisfying 3-hour concert, and Add’s voice is tired. It reminds me of another imperfect but mezmerizing song placed at the end of the album Wan Waan Mai Mee Kow: “Ma Tuh Ma Rong Playng” (Come, Come Sing a Song) and sung near the end of a small intimate concert also titled “Wan Waan Mai Mee Kow.” I figure that weird, experimental, and live probably equals sincere. “Come, Come Sing a Song” and “Songs Don’t Die” are both love songs for songs.

Chorus:
ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars floating throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

Chorus plus Add Carabao:

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars floating throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

MUSICAL INTERLUDE THAT SOUNDS LIKE THE PACHELBEL CANON

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม
lăai bpee têe sâang săn jàak jìt win-yaan bpen playng sòo săng-kom
It’s been many years that, from spirit/feelings, we’ve created songs for society
ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ
hâi chom hâi fang bpen sùk bpàt bpào túk dùt pêuan yaam ngăo jai
to hear and enjoy and so be happy, banishing suffering as a friend in lonely times
หมายคือเสียงเพลงมั่นหมาย ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นใจในอุดมการณ์*
măai keu sĭang playng mân măai mâi koie sèuam klaai mân jai nai u-dom gaan*
The aim is music [always] determined, never slacking, confident in the ideology.*

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars drift dispersed throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหันหน้าหนีจากเสียงเพลง
mâi koie máe sàk wan jà tòt jai hăn nâa nĕe jàak sĭang playng
There there’s never day when we’ll get disheartened, turn way, and flee from music
บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย
ban-layng rói ruam ták-sà dûay paa-rá têe rao yéut mân mí klaai
Music combining skills with a duty to which we hold fast, with no fading
นี่คือเสียงเพลงมั่นหมายตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] should not be separated from songs

MUSICAL INTERLUDE TRANSITIONS FROM SERIOUS AND ORCHESTRAL TO CHEERFUL AND UP-BEAT

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม
lăai bpee têe sâang săn jàak jìt win-yaan bpen playng sòo săng-kom
It’s been many years that, from spirit/feelings, we’ve created songs for society
ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ
hâi chom hâi fang bpen sùk bpàt bpào túk dùt pêuan yaam ngăo jai
to hear and enjoy and so be happy, banishing suffering as a friend in lonely times
แม้คืนวันผันผ่านไป ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นคงในอุดมการณ์
máe keun wan păn pàan bpai mâi koie sèuam klaai mân kong nai u-dom gaan
Even as days nights pass by, never lessening in the sure firmness of the ideology

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars drift dispersed throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away. But songs still exist forever

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหัน..หน้าหนีจากเสียงเพลง
mâi koie máe sàk wan jà tòt jai hăn nâa nĕe jàak sĭang playng
There’s never a day when we’ll get disheartened, turn way, and flee from music

บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย
ban-layng rói ruam ták-sà dûay paa-rá têe rao yéut mân mí klaai
Music combining skills with a duty to which we hold fast, with no fading
นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] shouldn’t be separated from songs

นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] shouldn’t be separated from songs

นี่คือเสียงเพลงหัวควาย……ตราบชีพวางวาย…มิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng hŭa kwaai …… dtràap chêep waang waai … mí àat prâak rao jàak playng
This is the Buffalo Head** music . . . until life passes away, we can’t be separated from songs

*The official lyrics under the video are totally different than what is being sung. I have written out my best guess as to what he is actually singing. It is possible there is a mistake in the official lyrics under that video (which would be unusual) and it is possible that Khun Add forgot his lines or improvised in concert.
** The buffalo skull (with the shadow of a small red bird on it) is of course, the symbol of Carabao.

คนจังไร Kon Jang Rai (Accursed Person)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul and เศก ศักดิ์สิทธิ์ Sek Saksit
On The Album “How Bpen Kon Bpen Kwai” “หาวเป็นคนเป็นควาย” by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
You can BUY IT HERE. Note: At eThaiCD, Eed Opakul is listed as Yingyong Opakul, his real name.

Note: Because in Thai, the pronouns are often left out, I am unclear who is telling the story. Another translator guesses the story is mostly told in the third person. The narrator is narrating the story, empathizing with the niece and sometimes addressing her. However, the refrain, would probably be better translated “Don’t understand! Don’t understand,” leaving it ambiguous as to who doesn’t understand. It’s more like “Why, oh why?!”

เด็กสาวคราวลูกคราวหลาน
A girl, the age of a daughter or niece
หนีออกจากบ้านเหมือนเพื่อนทั้งหลาย
When [she] leaves the house is like all [her] friends
เนื้อตัวรูปร่างดูสดใส
Her appearance looks cheerful
แต่ในดวงใจมืดมนบนแววตา
But in her heart [she] has a gloomy look in her eye

มองหาหนทางจะทำงาน
[She ] looks for a way to be able to work
ไปเสิร์ฟอาหารหรือทำการค้าขาย
To go serve food or sell things
นึกไปเรื่องเรียนก็เสียดาย
When thinking about the matter of studies, [she] feels regretful
แต่ทำไงได้เมื่อตัดใจหนีมา
But [she] can do whatever, having decided to escape here.

เธอมีปัญหาเดือดร้อนที่บ้าน
She has a problem that people at home are angry and upset
ไม่ใช่นั้นมีแต่บ้านไม่มีใจ
Well not that. It’s that she has is a home with no heart.
น้าไม่รู้หรอกน้าก็ไม่มีใจ
[Her] uncle does NOT understand. And he doesn’t have a heart.
พูดไปทำไมใครๆ ก็ไม่เข้าใจ
Why even talk about it? No one is going to understand.

ไม่เข้าใจ…โธ ไม่เข้าใจ
[They] don’t understand . .. [They] don’t understand
ไม่เข้าใจ…ไม่เข้าใจ
[They] don’t understand . . . [They] don’t understand

ได้เงินไปโรงเรียนเท่าไร
However much money [she] gets for going to school,
น้าว่าคงได้สักร้อยบาททุกวัน
Uncle expects at least 100 baht each day
ทำงานคงได้เดือนละสามพัน
Working, [she] probably make 3,000 baht per month
เด็กน้อยอย่างหลานพอรับทานได้ยังไง
How will a small child like this dear niece even get enough to eat?

(เฮ้อ กลับบ้านเถอะหลานเอ้ย)
(*heavy sigh* Go back home, dear . . .)

น้าไม่เข้าใจ ทำไมหลานไม่เข้าใจ
Uncle doesn’t understand why she doesn’t understand
กลับบ้านเถอะไป ทำไมต้องมาเข้าใจ
[Just] return home. Why do you need to understand?
ไปเรียนหนังสือ ให้โตกว่านี้ไป
Go study so you grow up!
ยี่สิบขวบเมื่อไหร่ จะหนีไปไหนก็เชิญไป
Whenever [you’re] 20, you can run way!

SOLO

เด็กสาวคราวลูกคราวหลาน
A girl the age of a daughter or a niece
จ้องมองหน้ากันด้วยความติดใจ
[They] stare at each other’s face with fascination
แล้วน้าเองรู้ดีได้ไง ชักสงกะสัย หลานชักสงกะสัย
And the Uncle himself, how can he know so well?  A suspicion. The niece suspects
ก็น้าเองก็รู้ดีนี่ไงเพราะว่าน้าจังไรมาก่อนลูกก่อนหลาน
that how he can understand so well is because the uncle was cursed before the niece.

หลานไม่เข้าใจ น้าเองก็ไม่เข้าใจ
The niece doesn’t understand, and Uncle himself also doesn’t understand
ทำไมน้าถึงจังไร มาก่อนลูกก่อนหลาน
Why was Uncle accursed before the niece?

ไม่ต้องเข้าใจ หลานเองไม่ต้องเข้าใจ
[You] don’t need to understand. You yourself, dear niece, don’t need to understand
เพราะความจังไร มันเหมาะกับน้าๆ ไม่ใช่หลาน
Because the accursedness, it’s appropriate for the Uncle, not for you.

ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมโลกถึงจังไร
Why, oh why?! How did the world become accursed?*
ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมโลกถึงจังไร
Why, oh why?! How did the world become so accursed?
ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมโลกถึงจังไร
Why, oh why? How did the world become so accursed?
ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมต้องไปเข้าใจ
Why, oh why? Why should [one] have to understand?

*The part I translated “Why, oh why?!” actually says “Don’t understand” and it could be “I don’t understand” or “she doesn’t understand” or “no one understands” so I changed to “Why, oh why.”

เมด อิน ไทยแลนด์ from USA (Made in Thailand from USA) and CARABAO IS COMING TO THE USA! Last chance to see a living legend?

This song is available on the Carabao compilation album: เพลงไม่มีวันตาย Plaeng Mai Mee Wan Dtai (Songs Will Never Die). Buy it HERE

Click here to see the Original version with translation

This perfect live version of “Made in Thailand” was performed in the United States over 30 years ago, right after Carabao shot to superstardom in Thailand. I was in Thailand at the time and watched clips of that US concert on the news. (Thierry Mekwattana sings the English version; then Add Carabao sings the Thai version.)

“Made in Thailand” is a song that is aimed directly at a specific time, so several other versions of “Made in Thailand” address the situation in other decades. But usually, in live concerts, one or two lines of original “Made in Thailand” is switched up to keep the song fresh.

This version begins in English, so I won’t translate the English, some of which is hard to hear and some of which doesn’t make sense to me, but it is a criticism of American militarism.

“Made in Thailand” is the song that literally stopped me on the street over 30 years ago in Thailand as I was heading to my bus stop. I thought it was the greatest thing ever and asked what it was so I could go buy the album, which I instantly did as soon as I got off my bus. “Made in Thailand” was what I googled after the Internet and was invented so I could find my once favorite band (up popped a rap version of the song). “Made in Thailand, from the USA” was a song I once was startled to hear blasting from my son’s room, even though we no longer owned that song in a playable form. (He had heard it many times on my cassette tapes when he was little and looked it up and downloaded it onto his i-Pod.)

If you want to hear some version of “Made in Thailand” from the USA, and see the living legend that is Add Carabao, you have two more chances!!!

SEPTEMBER 13, 2017, Wednesday, The Wiltern, Los Angeles, California USA!!!!

SEPTEMBER 17, 2017, Sunday Irving Plaza, New York, New York, USA!!!

BUY TICKETS at LIVE NATION [not affiliated with this site]

จิตวิญญาณ Jit-win-yaan (Spirit)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and melody by Eed Opakul
Published on facebook August 30, 2016

Note: I don’t think this is on an album yet. Please go to the author’s facebook page to listen to this wonderful song: https://www.facebook.com/eedopakul/posts/674581842697462?pnref=story

ฟ้ายังเปลี่ยนสี ใจยังเปลี่ยนใจ
The sky changes colors. The heart still changes its mind
โลกคงเปลี่ยนไป ตามเเต่เดือนเเต่วัน
The world will probably change, following only the days and months
จันทร์ก็ขึ้นลง ดาวก็หมองหม่น
The moon rises and sets, the stars look melancholy
ตะวันสับสน ยามเมฆหมอกเพียงบดบัง
The sun confused, when the clouds just obscure [them]

สิ่งที่ยั่งยืนไม่เคยยั่งยืน มิอาจขัดขืนกาลเวลา
Things that endure never endure. [They] may not defy the passage of time
สรรพสิ่งผุพังเรื่องธรรมดา เกิดเพื่อดับไม่จีรัง
Everything becomes dilapidated, it’s only natural. We are born to be extinguished, not to last.

ใครหนอใคร ฝันใฝ่ในยั่งยืน
Who, who, I ask, dreams sustainably?
สุดฝ่าสุดฝืน สุดสิ้นอันตธาน
The most brave, and most forcing, ends and vanishes
ใครหนอใคร ฝันใฝ่ในยั่งยืน
Who, who, I ask, dreams sustainably?
กล้ำกลืนไว้เถิด ความเข้าใจ
Swallowing [it] gives rise to understanding

ไม่มีใครสักคนหนีพ้นความจริงไปได้
There is not one person who can escape the truth
เพียงเตรียมใจ ทำใจ ยอมรับเถอะ อนิจจัง
Only prepare yourself, come to terms with, accept impermanence!

SOLO

ใครหนอใคร ฝันใฝ่ในยั่งยืน
Who, who, I ask, dreams sustainably?
กล้ำกลืนไว้เถิด ความเข้าใจ
Swallowing it gives rise to understanding
ไม่มีใครสักคนหนีพ้นความจริงไปได้
There isn’t one person who can escape the truth
เพียงเตรียมใจ ทำใจ ยอมรับเถอะ อนิจจัง
Just prepare yourself, come to terms with, accept impermanence!

ร่างที่เเตกดับ ไม่กี่ปีลืมหาย
The body that breaks and is extinguished, in not many years is forgotten
เเต่สิ่งสร้างไว้ คือจิตวิญญาณ
But what you create is spirit
เเม้อาจคงอยู่ ไม่นาน เท่านาน
Even though one probably won’t live all that long
เเต่จิตวิญญาณ อย่างน้อยๆ พอยั่งยืน
The spirit at least endures enough

เเม้อาจคงอยู่ ไม่นาน เท่านาน
Even though [one] may not live all that long
เเต่จิตวิญญาณ อย่างน้อยๆ พอยั่งยืน
The spirit at least endures enough
ยั่งยืน ยั่งยืน ยั่งยืน ในใจคน
Endures, endures in the hearts of people
ยั่งยืน ยั่งยืน ยั่งยืน ในใจโลก
Endures, endures in the heart of the world
โลกเเห่งใบไม้ร่วง…
The world of falling leaves

บลูส์จ๋า Blues Ja

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
This song was first published April 27 to Facebook, and is on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Note:  The “Ja” in the title is an untranslatable particle that indicates you are close or familiar with whomever you are talking to.

ค่ำคืนอีกเเล้ว คงไม่เคล้า ให้เหงา ๆ
It’s nighttime again, I probably won’t mix with anyone. So it’s lonely*
คนมันเศร้า เเม้เเช่เหล้า ยังเอาไม่อยู่
A person who is sad, even soaked in alcohol, feels they can’t go on
ช้ำ ๆ ชอก ๆ บอกให้โลก ได้ฟังได้รู้
[I’m] hurt and bruised. I say it so the world can hear and understand
รู้มันเศร้า ตึงตาย ยามคิดถึงเธอ
Know that it’s sad. I’m stressed to death, when I think of you

ค่ำคืนอีกหน ยังจ่อมจม ช้ำชอกเดียวดาย
Another night, sinking lower, bruised and lonesome
รักสลาย มลายสูญ ไม่มีเเล้วเธอ
Love breaks to pieces, is destroyed, and lost. I don’t have you anymore
ไอ้หนุ่มกระทง บอกตามตรง ไม่คู่ควรเธอ
Young man, [I’ll] tell you straight: [you’re] not suitable for her
สักวันต้องเจอ น้ำตา จะนองล้นเเก้ว
Some day [we] must meet [again]. The tears will flood and overflow the glass

เเล้วไปเเล้ว เธอจ๋า น่าจะอภัย
It’s in the past. Honey, you should forgive me
ฉันเหลวไหล เก๋าเเก่ ก็เเก่อย่างขิง
I’m nonsensical, ancient–old like ginger root
จริงจัง จริงใจ รักใคร เป็นรักจริง ๆ
Earnest and sincere. Whoever [I] love, it’s true love.
เเต่ที่ไม่จริง เธอจ๊ะ เธอจ๋า อย่าถือสากัน
What’s not true: You, dear. Honey . . . let’s not hold it against each other.

SOLO

เเล้วไปเเล้ว เธอจ๋า น่าจะอภัย
Well, that’s over. Honey, you should forgive me
ฉันเหลวไหล เก๋าเเก่ ก็เเก่อย่างขิง
I’m nonsensical, ancient–old like ginger root
จริงจัง จริงใจ รักใคร เป็นรักจริง ๆ
Earnest and sincere. Whoever [I] love, it’s true love.
เเต่ที่ไม่จริง เธอจ๊ะ เธอจ๋า อย่าถือสากัน
What’s not true. You dear.  Honey . . . let’s not hold it against each other.

ค่ำคืนอีกวัน ยังเมียงมอง ลอดช่องหน้าต่าง
Yet another night, I still peep through the hole of the window
อาจมีหวัง เงาลาง ๆ เธอจ๋ากลับมา
Maybe there is a vague shadow of hope. Oh honey, come back!
เเม้อกเธอหัก อ้อมอกฉัน จะช่วยเยียวยา
Even if your heart breaks, my embrace will help care for you
ด้วยบลูส์จ๋า ซึ้ง ๆ เพิ่งเเต่งให้เธอ
With blues, so impressive, that I just composed for you
ด้วยบลูส์จ๋า ซึ้ง ๆ เพิ่งเเต่งให้เธอ
With blues, so moving, that just composed for you
น้องสาวขี้เหงา ที่พึ่งเจอ เเฮะๆๆๆ โต๊ะข้างๆ
lonely young woman, who I just met, heh, heh, heh, heh. . . at the next table

*Or possibly: I won’t cuddle with someone, so it’s lonely.

ศรอรชุน Son Arachun (The Arrow of Arjuna)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

According to the Wikipedia entry, “Arjuna is one of the heroes of the massive Indian epic named “The Mahabharata”, the longest Indian epic. He was an archer and a warrior accompanied by Lord Krishna and helped him destroy asuras (demons) who had been born in the form of humans on earth.”

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านผู้เจริญ คำสรรเสริญ เยินยอยิ่งใหญ่
doo gón doo gòn tâan pôo jà-rern kam săn-ra-sĕrn* yern yor yîng yài
Look, look, you civilized people. Words of praise flatter greatly
แต่มิตรสนิท คืออันตราย คำนั้นกินใจให้ทุกข์ให้โทษ
dtàe mít sà-nìt keu an-dtà-raai kam nán gin jai hâi túk hâi tôht
But close friends are dangerous. Those words there are moving, bringing suffering and harm
แม้แต่ศัตรู ก็ยังไม่ต้องการ
máe dtàe sàt-dtroo gôr yang mâi dtông gaan
Even enemies don’t’ want [them].

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านศรธนู มีไว้เคียงคู่ เหนี่ยวรั้งสงคราม
doo gón doo gòn tâan sŏn tá-noo mee wái kiang kôo nìeow ráng sŏng-kraam
Look, look. Have your arrows stored at your side hold off the war
คมหลาวคมดาบ คมหอกคมหนาม ประตูป้อมยาม เปลี่ยนใจใส้ศึก
kom lăao kom dàap kom hòk kom năam bprà-dtoo bpôm yaam bplìan jai sâi sèuk
The sharp javelin, sharp sword, shard spear, sharp spike, guard the fortress door guard, changing the minds of the spies
แม้แต่ศัตรู ควรเชิดชูเกียรติ แม้แต่ศัตรู ควรให้มีเกียรติ
máe dtàe sàt-dtroo kuan chêrt choo gìat máe dtàe sàt-dtroo kuan hâi mee gìat
Even the enemy should praise and honor. Even the enemy should be honorable

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

เรามารบกัน ต่างมารบกัน รบราฆ่าฟัน นั้นมีจุดหมาย
rao maa-róp gan dtàang maa róp gan róp raa kâa fan nán mee jùt măai
We come fight together, each different one come to fight together and make war. That has a purpose.
แม้เราต้องอยู่ หรือเราต้องตาย กระดูกมอดไหม้ วิญญาณยังอยู่
máe rao dtông yòo rĕu rao dtông dtaai grà-dòok môt mâi win-yaan yang yòo
Even if we must live, or if we must die, and the bones burn away to nothing, the soul still lives

ดูก๊อน ดูก่อน ยิงศรเป็นศาสตร์ ขุนศึกเป็นปราชญ์ ศาตราคือใจ
doo gón doo gòn ying sŏn bpen sàat kŭn sèuk bpen bpràat săa dtraa keu jai
Look, look, shooting arrows is a science. The military leader is a sage. The weapon is the heart.
ข้าศึกคือเป้า เป้าอยู่ที่หมาย แลเห็นสิ่งใด เห็นแต่ข้าศึก
kâa sèuk keu bpâo bpâo yòo têe măai lae hĕn sìng dai hĕn dtàe kâa sèuk
The enemy is the target. The target is what we are aiming for. And whatever you see, you see only the enemy
ศรอรชุน ไม่เคยพลาดเป้า
sŏn on chun mâi koie plâat bpâo
The arrow of of Arjuna never misses its target

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

[Repeat last verse many times.]

*This word คำสรรเสริญ (praise or support) is usually pronounced “săn-sĕrn” but he is pronouncing it with three syllables, perhaps to make it fit? I wrote out the three syllables to help the singers.

สวนจตุจักร Suan Jatujak (Jatujak Park)

By Carabao
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pretaet Thai (Thailand Unite!) (2005)
This album is highly recommended. However it is not currently available at eThaiCD

Translation of spoken words: ooyyyyy Oooyyyyyyyy [If] like this, we must shop!

วันเสาร์อาทิตย์
wan săo aa-tít
Saturday and Sunday
วันหยุดพักผ่อน
wan yùt pák pòn
are days off for relaxing
เป็นวันที่เราแฮ้ปปี้
bpen wan têe rao háep bpêe
Are days that we are happy
การเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้น
gaan bpen má-nút ngern deuan nán
That salary there is [about?] being human
วันสำคัญคือวันหยุด
wan săm-kan keu wan yùt
An important day is the holiday
ถึงสิ้นเดือนเงินเดือนถึงออก
tĕung sîn deuan ngern deuan tĕung òk
Reaching the end of the month, the salary finally comes out
ออก แล้ว ก็ต้องมีรางวัล
òk láew gôr dtông mee raang-wan
When it comes out, one must have a prize
มุ่งไปยังหมอชิตด้วยใจมั่น
mûng bpai yang mŏr chít dûay jai mân
[You] Head straight for Mor Chit [skytrain station] with confidence
คงต้องเปลี่ยนสักอัน
kong dtông bplìan sàk an
[You] probably have to change at least one thing:
เสื้อแจ๊คเก็ตหรือกางเกงยีนส์
sêua jáek-gèt rĕu gaang-gayng yeen
a jacket or pair of jeans
ตัวใหม่…………
dtua mài …………
[for] something new

Translation of spoken words: That should be cool!

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
Its Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
run in together to be a big stream flowing around
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
[It’s a] spot combining centers [for]
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat, things to use
ไปยันแมกไม้เบญจพรรณ
bpai yan mâek máai bayn-jà pan
Go into [a section with] five kinds of plants
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
mee nók gaa măa maew gîng-gàa
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and the price isn’t expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
but you must expend your energy
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
and you’ll get good stuff  fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jutujak Park

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It’s the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that’s the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
everything consumed is here together
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flow in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We have only good things
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
at Jatujak Park

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
It is Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
Flow in to be a stream circulating
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
Its a central place combining
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat and things to use [consumer products]
ไปยังแมกไม้เบญจพรรณ
Go into [a section with] five kinds of wood
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
bpai yang mâek máai bayn-jà pan
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and they’re not expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
But you must exert your strength
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
Both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
And you will get things good and fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk  mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here.
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together from all over the Earth
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jatujak Park

2X

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us

ถามกวี Taam Gawee (Ask the Poet)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted to Facebook March 29, 2016.
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

ความรักใครหักคาอก เอานรกหมกไว้ในใจ
Whoever’s love is broken, carries hell buried away in their heart
เจ็บจะเป็นจะตาย จงถามไถ่คนเป็นกวี
Pain like it will kill you. You should ask a person who is a poet
เขาจะชี้ให้เธอได้เห็น ให้ตาสว่างได้ทุกที
He will point out so you can see, so you can be enlightened everytime
กวีชนเขารู้ดี เรื่องหัวอกหัวใจคน
The poet will bring you to understand well matters of people’s hearts

การเมืองไอ้เรื่องปวดหัว ทุกถ้วนทั่วกระทบชีวิต
Politics is such a headache, affecting all of life
หนีก็ไม่มีสิทธิ์ เหมือนกับดักในวังวน
There’s no way to escape it. It’s like being trapped in a whirlpool
คนกวีมีทางออก ตอบเธอได้ในเหตุเเละผล
The poet has a way out, can answer you with reason
กวีชนเขาเเยบยล จะชี้ทางสว่างให้เธอ
The poet is smart. He can show the bright path for you.

เพียงเธอเข้าใจเขา เข้าใจตัวเองเเล้วคิดต่อ
If only you understand him, you understand yourself, and then think further
เขามิใช่เจ้าเเม่เจ้าพ่อ จะกักขังวิญญาณเธอได้
He’s not a guardian spirit who can capture your soul
เขาอาจจะเพ้ออาจจะฝัน เเต่สำคัญถ้ารู้ความหมาย
Maybe he will crazily dream but [it’s] important if you will know meaning,
อิสระเสรีเเละเป็นไท ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
freedom, and being liberated. He’s a great person when it comes to imagination.

SOLO

เพียงเธอเข้าใจเขา เข้าใจตัวเองเเล้วคิดต่อ
If only you understand him, you understand yourself, and then think further
เขามิใช่เจ้าเเม่เจ้าพ่อ จะกักขังวิญญาณเธอได้
He’s not a guardian spirit who captures your soul
เขาอาจจะเพ้ออาจจะฝัน เเต่สำคัญถ้ารู้ความหมาย
Maybe he will crazily dream but [it’s] important if you will know meaning,
อิสระเสรีเเละเป็นไท ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
freedom, and being liberated. He’s a great person when it comes to imagination.

หากถามเรื่องศิลปะ เข้าทางล่ะกวีลำพอง
If you ask about a matter of art, enter his territory, the poet proudly
จะตอบว่าใช้ใจมอง เเบบซาบซึ้งจนเธอเพ้อฝัน
will answer, “Use your heart to see! Like appreciate it until your thoughts fly away deliriously”
หากถามถึงนามปากกา กวีอาจจะขาสั่น
If you ask about their pen name [whether they are famous?], the poet might start to shake
เธอยังถามพิมพ์ขายกี่พัน ก็นั่นนะสิกวีไทย
“You still ask me how many thousands I print and sell!” That’s exactly how the poet is.

กวีไทย กวีไทย ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
Thai poet, Thai poet. A person great in imagination.
เธอเเละเธอเท่านั้น ต้องตอบคำถามตัวเองละกัน
You and just you, must answer questions on your own
กวีนิพนธ์ ก็คนเหมือนกัน ต้องกินข้าว กินน้ำ เเละหายใจ
Poetry. But these are people like others, who must eat, drink, and breath
เพียงคำถามของเธอ เเสนยิ่งใหญ่ เหนือจินตนาการ…กวี
Just a question of yours, so great, beyond imagination . . . the Poet

เทวดาท่าจะแย่ Taywadaa Taa Ja Yae (Deity, You’re Looking Terrible)

Lyrics and Music by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)
It looks like this album is unavailable right now, but you can REQUEST THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: In this live version from long ago Khun Add messes up and forgets one line, so unfortunately, you don’t get to hear the deity’s heavy sigh. Nevertheless, it’s really cute. By the way, the word “เทวดา” “taywadaa”, which I translated “diety” could also be an “angel.” In any case, these beings are imagined looking much different than what Westerners imagine for their dieties. Here is what a tawadaa looks like:

….โห่………หวย
. . .ho . . . huay
. . . ho . . . lottery . . .

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it.
ชาวบ้านหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่
chaao bâan wăng ruay lên hŭay gan-yài
The villagers hoping to be rich are all swept into the lottery
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Wining or not winning, doesn’t matter

ชาวนาหน้าแดงหน้าดำ
chaao naa nâa daeng nâa dam
The farmers with red faces and black faces
มือที่กำเคียวเกี่ยวรวงข้าว
meu têe gam kieow gìeow ruang kâao
[and] hands that grasp the sickle to harvest the ear of rice
ทุกข์อกทุกข์ใจปวดร้าว
túk òk túk jai bpùat ráao
are worried and pained
ราคาข้าวมันไม่ค่อยดี
raa-kaa kâao man mâi kôi dee
The price of rice isn’t so good
จะให้มีความหวังทางใด
jà hâi mee kwaam wăng taang dai
Where else will you have hopes
ดูสดใสเท่าล็อตเตอรี่
doo sòt săi tâo lót-dter-rêe
looking as bright as the lottery,
เงินทองแม้ไม่ค่อยจะมี
ngern tong máe mâi kôi jà mee
even if one doesn’t really have money,
กระเบียดกระเสียน กระเสือกกระสน
grà-bìat grà-sĭan grà sèuak grà sŏn
if things are tight, you’re squeezed, stuggling along?

ขวนขวายเลขหมายเด็ดเด็ด
kwan-kwăai lâyk măai dèt dèt
Searching for the lucky number
ตามโพยตามเคล็ด ตามวัดตามวา
Dtaam poi dtaam klét dtaam wát dtaam waa
according to the notepad, following secret tricks, [or] turning to the temple [asking the monks].
เทวดาขอให้ช่วยลูกด้วย
tay-wá-daa kŏr hâi chûay lôok dûay
Diety, come help your children!
ถ้าลูกถูกหวยจะเลี้ยงเทวดา
tâa lôok tòok hŭay jà líang tay-wá-daa
If [your] children win the lottery [we]’ll take care of [you], Deity
จะเชิญมาตั้งก๊งวงเหล้า
jà chern maa dtâng góng wong lao
We’ll invite [you] and set up drinks for a drinking group
ปาร์ตี้ขี้เมาสรวลเสเฮฮา
paa-dtêe kêe mao sŭan săy hay haa
A giggling, laughing drunk party.
ข้าวปลาหมูเห็ดเป็ดไก่
kâao bplaa mŏo hèt bpèt gài
Rice, fish, pork, mushrooms, duck, chicken
ผลหมากรากไม้ทั้งกัญชงกัญชา เพียบ
pŏn màak râak máai táng gan chong gan-chaa pîap
betel nut, herbs, weed, and stuff. Lots of it!

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it
ชาวบ้านโชคร้ายถูกหวย
chaao bâan chôhk ráai tòok hŭay gin mòt
The unlucky villagers . . . winning the lottery consumes them entirely
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang · mâi tòok gôr châang
Win or don’t, doesn’t really matter

เทวดาผ่านมาพบเห็น
tay-wá-daa pàan maa póp hĕn
The diety passes by and sees
มนุษย์อุจจาระเหม็นร้องหาเทวดา
má-nút ùt-jaa-rá mĕn róng hăa tay-wá-daa
Filthy humans with stinking feces crying out for the diety
ปัญหามันอยู่ตรงไหน
bpan-hăa man yòo dtrong năi
Just what is the problem
คับอกคับใจชาวไร่ชาวนา
káp òk káp jai chaao râi chaao naa
laying on the hearts of the farmers?
ปัญหามันอยู่ตรงหวย
bpan-hăa man yòo dtrong hŭay
The problem, it’s with the lottery!
วอนให้เราช่วยถูกหวยสักครา
won hâi rao chûay tòok hŭay sàk kraa
[They] plead for me to help [them] win the lottery just once
เทวดาหยุดคิดนิดหนึ่ง
tay-wá-daa yùt kít nít nèung
The diety stops to think a minute
ก็บ่นรำพึงรำพันออกมา เฮ้อ
gôr bòn ram-peung ram-pan òk maa hér
And a muttering groan comes out: errrrr . . . [sound of a heavy sigh]

เทวดายุกนี้ก็ลำบาก
tay-wá-daa yúk née gôr lam-bàak
It’s difficult for deities in this age
อดอดอยากอยากจนด้อยปัญญา
òt òt yàak yàak jon dôi bpan-yaa
Impoverished until they don’t know what to do
วิชาอาคมก็ลดถอย
wí-chaa aa-kom gôr lót tŏi
Knowedge of magic has also decreased and slowly faded away
เพราะมีเมียน้อยเลยไม่มีเวลา
prór mee mia nói loie mâi mee way-laa
Because of the mistresses. Consequently they don’t have the time
สังคมเทวดายังยุ่ง
săng-kom tay-wá-daa yang yûng
Society and deities are still caught up in,
มัวแต่จะมุ่งแย่งกันเป็นใหญ่
mua dtàe jà mûng yâeng gan bpen yài
obsessed with, competing to be most important.
เทวดาเล่นด้วยได้ไหม
tay-wá-daa lên dûay dâai măi
Can the diety also play?
เล่นหวยกันยังไงช่วยสอนเทวดา
lên hŭay gan yang ngai chûay sŏn tay-wá-daa
How can I play the lottery with you? Please teach me.

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it
เทวดาหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่
tay-wá-daa wăng ruay lên hŭay gan-yài
The diety hoping for riches gets all swept up in paying the lottery
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Winning or not winning, doesn’t really mater

เทวดาหน้าแดงหน้าดำ
tay-wá-daa nâa daeng nâa dam
The deity, his face is red, his face is black
เพราะใจถลำติดล็อตเตอรี่
prór jai tà-lăm dtìt lót-dter-rêe
Because he loses balance addicted to the lottery
ชาวนาเขาก็ไปดี
chaao naa kăo gôr bpai dee
The villagers they also do well
ไปมีงานทำตะวันออกกลาง
bpai mee ngaan tam dtà-wan òk glaang
They go off and have work to do in the Middle East
จนใจและจนปัญญา
jon jai láe jon bpan-yaa
[I’m] baffled without any more ideas
เป็นเทวดาให้ทำไงได้
bpen tay-wá-daa hâi tam ngai dâai
I’m a deity so how can I do it?
อยู่บนฟ้าไม่มีนามีไร่
yòo bon fáa mâi mee-naa mee râi
I’m in the heavens, I don’t have fields
มีแต่ก้อนเมฆก็เช่าเขาอยู่
mee dtàe gôn mâyk gôr châo kăo yòo
I have only clouds, and rent them to live

ค่าไฟยังไม่จ่ายดวงอาทิตย์
kâa fai yang mâi jàai duang aa-tít
The electric bill I still haven’t paid to the sun
ค่าน้ำยังติดหนี้ดวงจันทรา
kâa náam yang dtìt nêe duang jan-traa
The water bill I still owe to the moon
โชคชะตาพาชิวิตลำบาก
chôhk chá-dtaa paa chee-wít lam-bàak
Destiny has brought a difficult life
ถึงกับถอดหน้ากากจำนำชฎา
tĕung gàp tòt nâa gàak jam nam chá-daa
To the point that [one] takes off the mask and pawns the chadaa [the pointed metal hat the diety is wearing in the pictures above]
ปัญหามันอยู่ตรงหวย
bpan-hăa man yòo dtrong hŭay
The problem is with the lottery
ก็หวังจะรวยเป็นเศรษฐีเทวดา
gôr wăng jà ruay bpen sàyt-tĕe tay-wá-daa
[it makes one] want to be rich, to be a millionare diety
แต่ผ่านมาไม่เคยแทงถูก
dtàe pàan maa mâi koie taeng tòok
But all this time and I’ve never guessed [the numbers] correctly
จนเข้ากระดูกกระเป๋าเทวดา
jon kâo grà-dòok grà-bpăo tay-wá-daa
till we reach the bottom of bag of the deity*

* ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win. Doesn’t matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
It’s not a trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
You can’t ride the lottery
เทวดาโชคร้ายถูกหวยกินหมด
tay-wá-daa chôhk ráai tòok hŭay gin mòt
The unlucky diety . . . winning the lottery consumes him entirely

*Till we reach the bones of the bag of the diety.

สัญญาคนสัญญาควาย Sanyaa Kon Sanyaa Kwai (Promises of People, Promises of Buffalos)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and melody by Eed Opakul
This is version of the song contained on Eed Opakul’s 2015 album of recovered songs: หาวเป็นคนเป็นควาย How: Bpen Kon Bpen Kwai (2015)
Support the artist! BUY THE CD HERE

ฉันกลับมาทวงมาตามถามไถ่ความหมาย
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam tài kwaam măai
I’ve come back to ask after the meaning
ฉันมาทักทายความจริงของเธออยู่ไหน
chăn maa ták taai kwaam jing kŏng ter yòo năi
I come to inquire about your truth. Where is it?
จากภูผาสูงโค้งรุ้งกลางทุ่งพงไพร
jàak poo păa sŏong kóhng rúng glaang tûng pong prai
From the tall rocky mountains, the rainbow in the middle of the fields and forests
ฉันหอบดอกไม้มาให้ด้วยใจที่รักศรัทธา
chăn hòp dòk máai maa hâi dûay jai têe rák sàt-taa
I carry in my arms flowers to give to give happily to the one I love and trust

เพียงแค่ดอกหญ้าน้อยค่าในป่าสีขาว
piang kâe dòk yâa nói kâa nai bpàa sĕe kăao
It’s only the flowers of a few grasses of the value in the White Forest
เป็นเรื่องราวผูกพันความหลังผ่านมา
rói bpen rêuang raao pòok pan kwaam lăng pàan maa
Tied to be a story binding the past.
ฝากคำถามถึงความดีที่เคยสัญญา
fàak kam tăam tĕung kwaam dee têe koie săn-yaa
Entrusted with a question regarding the good that you once promised
มั่นคงหนักแน่นวาจาหรือทว่าล่องลอย
mân kong nàk nâen waa-jaa rĕu tá-wâa lông loi
Was it something secure and firm or just floating along?

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I come back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

SOLO

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I came back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

สัญญาๆ ภาษาคน
săn-yaa săn-yaa paa-săa kon
A promise, a promise, in human language!
สัญญาๆ ภาษาไทย
săn-yaa săn-yaa paa-săa tai
A promise, a promise, in Thai
สัญญาๆ หรือเป็นสัญญาภาษาควาย
săn-yaa săn-yaa rĕu bpen săn-yaa paa-săa kwaai
A promise, a promise! Or was it a promise in buffalo language?

ก่อกำแพงใจ Gor Gampaeng Jai (Build a Wall of Hearts)

Lyrics and melody by Add Carabao แอ๊ด คาราบาว
Posted January 9, 2017 on YouTube in response to flood in Thailand’s South.

ไม่มีน้ำตาให้รินไหลรดแก้ม
mâi mee nám dtaa hâi rin lăi rót gâem
[I] don’t have tears to flow down my cheeks
มันเป็นคืนข้างแรมที่แสนเศร้า
man bpen keun kâang raem têe săen sâo
It’s the night of the waning moon that is extremely sad
ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกสิ่งของเรา
dtông tíng bâan tíng meuang tíng túk sìng kŏng rao
[We] have to abandon the house, abandon the city, abandon everything of ours
เอาเกาะกลางถนนเป็นที่นอน
ao gòr glaang tà-nŏn bpen têe non
[And] take the traffic island to be our bed.

แต่ละวันแต่ละคืนช่างผ่านไปเชื่องช้า
dtàe lá wan dtàe lá keun châang pàan bpai chêuang cháa
Each day and each night, just let it slowly pass
อยากให้วันเวลามันหมุนย้อน
yàak hâi wan way-laa man mŭn yón
I want to have time turn back
หมุนไปก่อนน้ำมา เพื่อเตรียมใจเตรียมกาย
mŭn bpai gòn nám maa pêua dtriam jai dtriam gaai
To turn back to before the water came, so I can prepare myself
ใครบ้างเคยเข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติของน้ำ
krai bâang koie kâo jai tam-má-châat tam-má-châat kŏng nám
Who all has ever understood nature . . . the nature of water?

ไหลจากที่สูง ลงไปสู่ที่ต่ำ
lăi jàak têe sŏong long bpai sòo têe dtàm
Flowing from the highlands down to the lowlands
นำพาความชุ่มฉ่ำหล่อเลี้ยงชน
nam paa kwaam chûm chàm lòr líang chon
Water brings moisture to nourish people
แต่หนนี้ล้นเกิน เป็นน้ำป่าท่วมท้น
dtàe hŏn née lón gern bpen nám bpàa tûam tón
But on this occasion is excessive becoming an overwhelming flash flood
นับแสนนับล้านล้านคนถึงหมดตัว
náp săen náp láan-láan kon tĕung mòt dtua
So that hundreds of thousands, [even] millions, of people lose everything

อยากให้คนบนดอน เอื้ออาทรน้ำใจ
yàak hâi kon bon don êua aa-ton nám jai
[I] want people on high land to offer aid and kindness
วันนี้ชาติมีภัยที่น่ากลัว
wan née châat mee pai têe nâa glua
Today the country has a frightening danger
ปันน้ำใจให้กัน ร่วมฝ่าฟันวิกฤติ
bpan nám jai hâi gan rûam fàa fan wí-grìt
Distribute kindness to each other. Join together to fight the crisis
ผิดหรือถูกอย่างไรไม่โทษกัน ไม่แตกความสามัคคี
pìt rĕu tòok yàang rai mâi tôht gan · mâi dtàek kwaam săa-mák-kee
However wrong or right, don’t blame each other. Don’t break up [our] unity

* จับมือกันและกัน ผ่านวันนี้ให้ได้
jàp meu gan láe gan pàan wan née hâi dâai
Join hands and we can definitely get through this
มันจะหนักแค่ไหนไม่ย่นย่อ
man jà nàk kâe năi mâi yôn yôr
How every difficult it is [we] won’t be daunted
ขอเพียงสามัคคี รวมพลังไม่ย่อท้อ
kŏr piang săa-mák-kee ruam pá-lang mâi yôr tór
Let’s just have unity, joining out strength, not despondent
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
[THIS VERSE 3X]

ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood

ลำพูน Lamphun

Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul; Thai Wikipedia says the melody is from a Korean song.
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (1994)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

The explanation under the video says (approximately): “Lamphun in the year 1988 when the villagers near Lamphun Industrial Park [in Northern Thailand] gradually get sick and finally die, they spend many years searching before they find the true cause.” Minamata is a neurological disease caused by mercury poisoning. Listen for an imitation of the sound of wailing at the end.

มีเวลาที่ล่องลอย เหมือนวิหคนกน้อยเยาว์วัย
mee way-laa têe lông loi mĕuan wí-hòk nók nói yao wai
There is a time that one floats a long like a little bird in childhood
มีเวลาเที่ยวท่องไป ฝันว่าไกลสุดไกลสุดสายตา
mee way-laa tîeow tông bpai făn wâa glai sùt glai sùt săai dtaa
There’s a time surfing around, dreaming far, the very farthest, as far as one can see.

วันและคืน รวดเร็วคล้ายหล่นหายไป
wan láe keun rûat reo kláai lòn hăai bpai
Day and night. So fast, like they fall and disappear
พบตัวเองว่านอนหายใจ
póp dtua ayng wâa non hăai jai
You find yourself lying down and breathing [You find you’re still alive]
กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้
gwàa jà róo gôr săai gern gâe
Before you know, it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มีใครเคยคิดเห็นใจ เห็นความจริงความทุกข์ภายใน
mee krai koie kít hĕn jai hĕn kwaam jing kwaam túk paai nai
Did anyone ever consider sympathy, see the truth, the suffering inside?
มีใครเคยได้เข้าไป เข้าไปใกล้ไปดูด้วยสองตา
mee krai koie dâai kâo bpai kâo bpai glâi bpai doo dûay sŏng data
Did anyone ever go in, go in close to look with their two eyes?

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn· săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lampon Industrial Park

จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (Tang Chang)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders) (1994)

This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

From Thai Wikipedia: จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (in English, Tang Chang) was an influential Thai artist, poet, and painter of Chinese decent. He did abstract painting using his finger instead of a brush and in his writing he had a particular idiosyncrasy where he didn’t use the Thai repeat symbol, ๆ , for repeated words, but instead wrote the words out however many times. Here is a video of his work. The official song lyrics below are apparently imitating this style; for instance, the repeated words คำ คำ คำ are written out, whereas you would ordinarily see คำๆๆ. In the Wikipedia entry for “Tao,” “Tao or Dao . . . is a Chinese word signifying ‘way’, ‘path’, ‘route’, ‘key’ or sometimes more loosely ‘doctrine’ or ‘principle’. Within the context of traditional Chinese philosophy and religion, the Tao is the intuitive knowing of “life” that cannot be grasped full-heartedly as just a concept but is known nonetheless through actual living experience of one’s everyday being.” It is unsurprising that Khun Add would write about an artist because he used to be an architect. (His identical twin Eed Opakul is, if I understand correctly, an interior decorator or art dealer).

จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ
jàang bpen kon wâat kĭan sên săai rá-baai pôo gan sâang săn sĭn-lá-bpà
Jang was a person drawing connecting lines, painting with the paint brush to create art.
จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย
jàang dîn ron bàek ráp paa-rá líang krôp krua dûay gáyk-huay
Jang struggled to bear the burden of providing for his family with Chrysanthemums

จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ
jàang bpen kon kèet kĭan tôi kam kam kam kam yám dteuan nai sàt-jà
Jang is a person who writes words. Words, words, words reminding of the truth.
จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า
jàang sèuk-săa rian róo tam-má mee sàt-taa lát-tí dtăo
Jang studies to learn Dharma. Has belief in Daoism

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Jang Jang Sedtang has Dao
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao.
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo · dtăo gôr keu jàang · tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat.

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang, Jang, Jang Sedtang has Dao.
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang sâe dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo dtăo gôr keu-jàang tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat

สุดดาว Sud Dao (To the End of the Stars!)

Lyrics and melody by Eed Opakul
คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล

From the album ควายธนู Kwai Tanoo. There is a recovreed version on the 2015 Album “How Bpen Kon Bpen Kwai” “หาวเป็นคนเป็นควาย” by Eed Opakul.   BUY IT HERE!!!

ป่ายปีนภูฟ้าจะคว้าให้ถึงดวงดาว
bpàai bpeen poo fáa jà kwáa hâi tĕung duang daao
Climbing up sky-high mountains, I will grab and reach the stars
แม้นเจ็บเหน็บหนาว จะเอามาครองให้ได้
máen jèp nèp năao jà ao maa krong hâi dâai
It seems like [enduring] pain and cold, I will be able to take possession [of them]
ฟ้าฝนพายุถึงร้อน ระอุเภทภัย
fáa fŏn paa-yú tĕung rón rá-u pâyt pai
[From] rains and storm until disastrously baking hot.
พระอินทร์ พระพรหม พระพราย อย่าหมายห้ามฉัน
prá in prá prom prá praai yàa măai hâam chăn
Indra! Brahma! Ghosts, Sprits! Don’t tell me I can’t!

ดื้อรั้นมั่นใจ แต่ไปไม่ถึง
dêu rán mân jai dtàe bpai mâi tĕung
I’m stubborn and confident, but I can’t quite get there
ฝันว่าเป็นหนึ่ง ถึงกาลต้องอวสาร
făn wâa bpen nèung tĕung gaan dtông a-wa-săan
[I] dream that I’m Number One! Until needing Omega.
เหลือแต่ความจริง ที่ต้องยอมรับมัน
lĕua dtàe kwaam jing têe dtông yom ráp man
Still the truth that one must accept:
ผิดหวัง สมหวัง อยู่ ทีใจพอใจ
pìt wăng sŏm wăng yòo tee jai por jai
Disappointment, hopes fullfilled, it’s up to the heart being satisfied

ย่ำพสุธา สองขา สองมือ หัวใจ
yâm pá-sù-taa sŏng kăa sŏng meu hŭa jai
[I] tread on the earth [with] two legs, two hands, [and] a heart
ชีวิตไม่สายแค่ไต่ให้ชิดติดดิน
chee-wít mâi săai kâe dtài hâi chít dtìt din
In life, it’s not too late to just climb closely attached to Earth [It’s not to late to be more down to Earth]
ต่ำต้อยใต้ฟ้า ศรัทธา นั้นยังโบยบิน
dtàm-dtôi dtâi fáa sàt-taa nán yang boi bin
Humble/lowly under the sky, the faith I once had flies away
เป็นเงาบังร่มห่มดิน ไม่สิ้นคุณธรรม
bpen ngao bang rôm hòm din mâi sîn kun-ná-tam
The Earth that was bright is enveloped in shadow, [but] it’s not the end of virtue

SOLO

ย่ำพสุธา สองขา สองมือ หัวใจ
yâm pá-sù-taa sŏng kăa sŏng meu hŭa jai
[I] tread on the earth [with] two legs, two hands, [and] a heart
ชีวิตไม่สายแค่ไต่ให้ชิดติดดิน
chee-wít mâi săai kâe dtài hâi chít dtìt din
In life, it’s not too late to just climb closely attached to Earth [It’s not to late to be more down to Earth]
ต่ำต้อยใต้ฟ้า ศรัทธา นั้นยังโบยบิน
dtàm-dtôi dtâi fáa sàt-taa nán yang boi bin
Humble/lowly under the sky, the faith I once had flies away
เป็นเงาบังร่มห่มดิน ไม่สิ้นคุณธรรม
bpen ngao bang rôm hòm din mâi sîn kun-ná-tam
The Earth that was bright is enveloped in shadow, [but] it’s not the end of virtue

ดื้อรั้นมั่นใจ แต่ไปไม่ถึง
dêu rán mân jai dtàe bpai mâi tĕung
I’m stubborn and confident, but I can’t quite get there
ฝันว่าเป็นหนึ่ง ถึงกาลต้องอวสาร
făn wâa bpen nèung tĕung gaan dtông a-wa-săan
[I] dream that I’m Number One! Until needing Omega.
เหลือแต่ความจริง ที่ต้องยอมรับมัน
lĕua dtàe kwaam jing têe dtông yom ráp man
Still the truth that one must accept:
ผิดหวัง สมหวัง อยู่ ทีใจพอใจ
pìt wăng sŏm wăng yòo tee jai por jai
Disappointment [or] hopes fullfilled, it’s up to the heart being satisfied

ป่ายปีนภูฟ้าจะคว้า ให้ถึงดวงดาว
bpàai bpeen poo fáa jà kwáa hâi tĕung duang daao
I’ll climb sky-high mountains to grab and reach the stars
สุดเจ็บ สุดหนาว สุดดาว สุดท้ายไม่ได้
sùt jèp sùt năao sùt daao sùt táai mâi dâai
[I’ll endure] maximum pain and maximum cold [to get to] the end of the stars! [But] in the end, [I] can’t.
ฟ้าฝนพายุ คงร้อนรุะอุเภทภัย
fáa fŏn paa-yú kong rón rá-u pâyt pai
It rains and storms [and] will probably be dangerously baking hot
พระอินทร์ พระพรหม พระพราย สบายใจได้
prá in prá prom prá praai sà-baai jai dâai
Indra, Brahma, ghosts, and spirits can rest easy:

ฉันไม่เอาแล้วดาว ไม่เอาแล้วดาว เข้าใจแล้ว
chăn mâi ao láew daao mâi ao láew daao kâo jai láew
I don’t want the stars afterall. I don’t want them afterall. I understand now.