หนุ่มบาวสาวปาน Num Bao Sao Parn (Carabao Boy and Parn Girl)

Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ Carabao-Parn Samaan-chan Carabao-Parn United, 1,000,000 + Copies Celebration (2005)

NOTE: I have to thank Samgan at eThaiCD.com for the original translation, which I know well. I retranslated this song after I noticed something pretty cool. This story in places is made of titles of Carabao and Parn songs stringed together!  I’ve highlighted any song titles by using all caps and underline. There may be more that I didn’t notice. Feel free to point them out.

กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
grèet yaang yòo dtâi mâi bplòt pai
Tapping rubber in the South isn’t safe
มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใน กทม.
maa kàp wín modtêr-sai yòo nai gor-tor-mor
[He] comes to drive Win motorcycles in G.T.M. [Bangkok]*
ไอ้ไข่นุ้ยลูกทักษิณรูปหล่อ
âi kài núi lôok ták-sĭn rôop lòr
That kid from the South is handsome
ไม่ชอบเพลงฮาทคอร์ชอบเพลงคาราบาว
mâi chôp playng haad-kor chôp playng kaa-raa baao
He doesn’t like hardcore songs. Likes Carabao songs.
ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว
dâai faen bpen dèk naew săai dìeow
Gets a girlfriend who is a trendy one-spaghetti-strap girl **
แต่อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกลายน้ำเน่า
dtàe yòo gan dĭeow dieow gôr òk laai náam nâo
But [they] live together just momentarily, and the soap opera comes out***
บอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆ
bòk yòo gan bpai gôr òt dtaai bplào bplào
[She] says [If we] stay together, [we] will starve to death for nothing ****
เบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นด็อก
bèua láew kaa-raa-baa wor yâak jà moh-dern dòk
[I’m] bored now of Carabao! I want [to listen to] Modern Dog
คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่ น้ำตาตกในรักมาสุดราง
kon jon gôr loie mâi yîng yài nám dtaa dtòk nai rák maa sùt raang
[So] Poor People aren’t Great! [So] Crying Inside, Love Comes to the End of Its Tracks.****
สัญญาหน้าฝนมันเก่า หัวควายต้องเศร้าสาวล้างบาง
săn-yaa nâa fŏn man gào hŭa kwaai dtông sâo săao jâo láang bang
Rainy Season’s Promises are old. The head of the buffalo must be sad, [it’s] owner Eliminated*****

สาวจันทร์น้องนางจากบ้านนา
săao jan nóng naang jàak bâan naa
A young woman, a lady from a village
มาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี
maa sìang duang chá-dtaa pêua jà jer chôhk dee
Goes and gambles her fate [hoping] to meet with good luck
จบ ม.3 ยังไม่ข้าม ม.4
jòp maw săam yang mâi kâam maw sèe
Has finished 3rd grade, [but] never passed 4th grade
เลือกอาชีพสตรีขายบริการ
lêuak aa-chêep sàt-dtree kăai bor-rí-gaan
Chooses a profession as a lady selling her services
เป็นบ้านเล็กของเสี่ยใหญ่
bpen bâan lék kŏng sìa yài
Is the mistress of a big wealthy man
เสี่ยไม่เข้าใจทำไมลื้อชอบเพลงปาน
sìa mâi kâo jai tam-mai léu chôp playng bpaan
The rich man doesn’t understand why she likes Parn songs,
มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวัน
man dàa pôo chaai lăai jai táng wan
[Which] scold men all day long for their straying hearts
เสี่ยชักรำคาญเลิกกันดีกว่า
sìa chák ram-kaan lêrk gan dee gwàa
The rich man feels confined and annoyed. To split up would be better.
ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ น้ำตาตกในตบมือข้างเดียว
pôo yĭng túk kon ao dtàe jai nám dtaa dtòk nai dtòp meu kâang dieow
Every Woman Is Willful. Crying Inside, [she’s now] Clapping with One Hand
เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้ แต่ผู้หญิงเค้ารู้ผู้ชายไม่เกี่ยว
rêuang ngâai ngâai têe pôo chaai mâi róo dtàe pôo yĭng káo róo pôo chaai mâi gìeow
An Easy Matter That the Man Doesn’t Understand,* the woman understands; The man is not involved

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ
kwaam ngăo bpen kûa bùak kûa lóp
Loneliness is like oppositely charged poles
หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน
nùm săao dâai maa póp gan nai keun ráao raan
The young man and woman meet in the regretful night
คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา
kon ngăo yôm kâo jai kon ngă
One lonely person naturally understands another lonely person
เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน
mêua săai dtaa sâo sâo sòng bpai ták taai gan
When [their] sad expressions send a greeting to each other
หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน
nùm kŏr playng baao săao gôr kŏr playng bpaan
The young man requests a ‘Bao [Carabao] song. The young woman requests a Parn song
หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน
nùm róng playng baao săao gôr róng playng bpaan
The young man sings ‘Bao songs. The young woman sings Parn songs.
ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง
dòk rák plì baan ná dtà-wan daeng
The flower of love blooms at Tawan Daeng.**

2X

หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์
nùm săao săan kwaam săm-pan
The man and woman weave a relationship
ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ
yáai bpai yòo dûay gan yàang kâo òk kâo jai
They move in together, understanding each other’s hearts
เปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่าย
bpèrt playng bpaan fang dûay gan dton-bàai
They turn on Parn songs and listen together in the afternoon
กลับจากวินมอไซค์ ก็เปิดคาราบาว
glàp jàak wín mo-sai gôr bpèrt kaa-raa baao
Coming back from Win motorcycle, he also turns on Carabao.
สองแรงร่วมด้วยช่วยกัน
sŏng raeng rûam dûay chûay gan
Two powers join to help each other
หวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่า
wăng wâa èek mâi naan man dtông dee gwàa gào
[They] hope, after not much longer, it must be better than before
เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาว
bplìan sà-wăn bon din hâi bpen daao
Change heaven on earth to be stars
ว่าจะเปิดร้านเหล้า ชื่อว่าร้านบาวปาน
wâa jà bpèrt ráan hăy láa chêu wâa ráan baao bpaan
Will open a bar named “’Bao Parn”

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน
nùm baao săao bpaan nùm baao gàp săao bpaan
Bao Guy, Parn Girl. Bao Guy with Parn Girl
สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด
sŏng gaai hŭa jai dieow gan ruam sâang dtam naan rák tor-rá-hòt
Two Bodies, One Heart Together, combine to create a legend of Enduring Love***

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน
nùm baao săao bpaan nùm baao gàp săao bpaan
Bao Guy, Parn Girl. Bao Guy with Parn Girl
สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด
sŏng gaai hŭa jai dieow gan ruam sâang dtam naan rák tor-rá-hòt
Two Bodies, One Heart Together, combine to create a legend of Enduring Love

*”gor tor mor” are the initials for Krung Thep Maha Nakhon (กรุงเทพมหานคร). Like calling New York City “NYC”.

**She is the type who wears one-spaghetti -strap style tops

***Litteraly the ”rotten water comes out,” but “rotten water” is an adjective that can mean “soap opera”

**** The Carabao song ” Khon Jon Phu Ying Yai” means “Poor Person[is a] Great Person” So this says “Khon Jon” OK, so they’re not “Ying Yai” (Like “I’m even sick of your stupid songs” lol . . . ) “Love Comes to the End of It’s Tracks” is a Carabao song. “Crying Inside” or literally “Tears Falling Inward” is a very common phrase in Thai Love Songs. I don’t know if it’s a Carabao song, but there is more than one Thai song by that title.

*****”Sanyaa Na Fon” is ”Rainy Season’s Promises,” another Carabao song. “Lang Bang” is “Eliminated, another Carabao song. The buffalo head might be the carabao logo, which maybe the boy who likes Carabao songs is wearing or displaying, LOL!

*”Phu Ying Ow Dte Jai” means ”Every Woman is Willful” and “Dtop Meu Kang Diow Mai Dang” “Claping with One Hand isn’t Loud” are both Parn songs. To be left claping with one hand is a metaphor for being left alone when your partner leaves you. Again, “Naam Dta Dok Nai” (Tears Falling Inward) is a very common expression in Thai love songs, and could be the title of a Parn song. I don’t know. There is more than one Thai love songs by that title. “An Easy Matter That the Man Doesn’t Understand [the woman understand’s easily]” is a Parn song

**Tawan Deng (which means Red Sun) is a club in Bangkok where Carabao often plays.

*** “Song Gaai Hua Jai Dieow Gan,” which means “Two bodies, One Heart Together” is a Parn song. “Rak Torahot” is meaning “Enduring Love” is a Carabao song.