คนแบกเป้ Kon Baek Bpay (The Backpacker) in SINGABLE ENGLISH!!

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: OTOP (Aed Carabao solo album, 2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This CD is not currently in stock at eThaiCD, but you could get on a waiting list (I have this CD):

Note: I tried to rhyme according to the Thai rhyming pattern. There is also a direct translation HERE.

จะแบกเป้ข้ามภูผา
I’ll shoulder a backpack over these rocks
พงพนาอย่าหมายขวางกั้น
Branches will knock, but can’t block our way
จะไปให้ถึงฝั่งแสงตะวัน
On sunlit side by end of the day
ณ ที่แห่งนั้นที่มีผองเรา
This moment we stay, it’s just all of us
สดใสดอกไม้ผีเสื้อ
Bright flowers and butterflies drift

จะแบกเป้ข้ามถนน
I’ll shoulder a backpack crossing the road
ไปสู่ชน รอการกอบเกื้อ
Finish, unload, and wait for a lift
เอาดวงใจผองเราเอื้อเฟื้อ
Carry these souls, such a generous gift
เป็นดั่งเรือข้ามลำน้ำเชียว
Being swift to ferry us home
แบ่งเบาความทุกข์ระทม
which eases all our pain

ก้มลงจูบแผ่นดินแม่
Bend down kiss sweet mother earth
อบอุ่นแท้ปานสองแก้ม
for all she’s worth on her cheek
ที่เปรอะยิ้มและแววตา
Face mud-streak’d looking down
ปรารถนาอันใสซื่อ
Smiles profound and honestly
เธอคือพลังยิ่งใหญ่
‘Cause she’s a strength for me

จะแบกเป้สู้ชีวิต
I’ll carry a backpack all my lifetime
ถึงฟ้าลิขิตให้เราเป็นไป
struggling fine whatever may be
จะฝืนลมต้านพายุร้าย
Stand up to wind and storms readily
ตราบชีพวายก็ยังมั่นคง
While I’m alive, I’ll still hike along
ทระนงของคนแบกเป้
With pride in going strong

ก้มลงจูบแผ่นดินแม่
Bend down kiss sweet mother earth
อบอุ่นแท้ปานสองแก้ม
for all she’s worth on her cheek
ที่เปรอะยิ้มและแววตา
Face mud-streak’d looking down
ปรารถนาอันใสซื่อ
Smiles profound with honesty
เธอคือพลังยิ่งใหญ่
‘Cause she’s a strength for me

จะแบกเป้สู้ชีวิต
I’ll carry a backpack all my lifetime
ถึงฟ้าลิขิตให้เราเป็นไป
struggling fine whatever may be
จะฝืนลมต้านพายุร้าย
withstanding wind and storms readily
ตราบชีพวายก็ยังมั่นคง
While I’m alive, I’ll still hike along
ทระนงของคนแบกเป้
With pride in going strong.