All posts by admin

ปีก Beek (Wings)

Lyrics and Melody by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Posted to YouTube December 12, 2017

Note: This is one of many new songs that Add Carabao has published informally over the last month in a recent burst of creativity. Some were posted and pulled back down. Let’s keep our fingers crossed that he keeps writing and posting.

บนถนนที่ทอดยาว มักมีเรื่องราวให้ต่อสู้
bon tà-nŏn têe tôt yaao mák mee rêuang raao hâi dtòr sôo
On the road that stretches out far, there is likely to be a matter that will have you struggle
เท่าที่ฉันได้เรียนรู้ ต้องสู้ด้วยตนตามลำพัง
tâo têe chăn dâai rian róo dtông sôo dûay dton dtaam lam-pang
From all that I have learned, it seems one must fight by oneself on one’s own
วันเวลาที่หมุนไป อุปสรรค์เล็กใหญ่ประดัง
wan way-laa têe mŭn bpai u-bpà-sàk lék yài bprà-dang
As time moves on by, obstacles small and large crowd in
ชีวิตยังอยู่ยังมีหวัง อย่ามัวแต่นั่งอย่าเอาแต่นอน
chee-wít yang yòo yang mee wăng yàa mua dtàe nâng yàa ao dtàe non
If you still have life, you still have hope. Don’t be involving only in sitting. Don’t only want to lie down

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings

บนถนนแห่งความฝัน จนฝ่าฟันด้วยพยายาม
bon tà-nŏn hàeng kwaam făn jon fàa fan dûay pá-yaa-yaam
On the road of dreams you should fight with effort
หมั่นทบทวนตั้งคำถาม ที่ทำเต็มที่แล้วหรือยัง
màn tóp tuan dtâng kam tăam têe tam dtem têe láew rĕu yang
Keep reviewing, ask the question, what you do, do you give it your all or not yet?
เลือกสิ่งที่คุณถนัด สู้ไปสุขไปในใจหวัง
lêuak sìng têe kun tà-nàt sôo bpai sùk bpai nai jai wăng
Choose something that you are talented in. Struggle/pursue it happily with a hopeful heart
นกบินด้วยปีกทรงพลัง ไม่เคยกลับหลังก่อนตะวันรอน
nók bin dûay bpèek song pá-lang mâi koie glàp lăng gòn dtà-wan ron
The bird flies with wings possessing strength. Never going back before the sun fades

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton-kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings

ธรรมชาติ ธรรมดา ศรัทธาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
tam-má-châat tam-má-daa sàt-taa yàang dieow mâi piang por
Nature, the usual, faith only aren’t enough.
ปัญญาจะพาเราไปต่อ ไม่ท่อย่อมถึงที่มั่นหมาย
bpan-yaa jà paa rao bpai dtòr mâi tôr yôm tĕung têe mân măai
Knowledge will take us further along. There is no pipeline to fortune.
ทางธรรมมรรคมีองค์ 8 ทางถนนสายกลางจำไว้
taang tam mák mee ong bpàet taang tà-nŏn săai glaang jam wái
The religious path has 8 paths. Keep in mind the Middle Path.
ความไม่ประมาทคือไม้ตาย คือประแจไขประตูสะเดาะกลอน
kwaam mâi bprà-màat keu máai dtaai keu bprà-jae kăi bprà-dtoo sà-dòr glon
Humility is a strategy, a key to unlock the door latch

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings
2X

 

ค.เขาเดียว Kaw Kwai Kow Diow (The One-Horned Buffalo) [ถึกควายทุย 10 Tuk Kwai Tuey Pak 10 (Tuk, The Buffalo with the Unusual Horns Part 10)

By คาราบาว Carabao
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)
This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is part 10 (and the final song) in the Tuk Kwai Tui series of songs stretching across the albums. To follow the trail of Tuk Kwai Tuey songs at this site from part 1 CLICK HERE.

Translation note: The pronouns used are “Pee” (older sibling), “Nong” (younger sibling), but also “Mother” and “Father.” I am pretty sure, this is a husband and wife team, and the story is told from the perspective of the husband, who is referring to himself as “Pee,” and so “Nong” would be his wife. So sometimes I translate “Pee” as “I” and “Nong” and “you,” but sometimes I leave in the Thai words because it seems more personal or descriptive. And then at one point they switch and use “Mother” and “Father.” I don’t want you to be confused and think, they need to be actual siblings, or that Mother and Father are two more people. Keep in mind that in Thai, it is ordinary for a person to refer to themself by a pronoun such as “Older Sibling” or even by their own name. This is similar to how in English a mother will say to her child, “Mommy wants you to pick up your toys.” However, in Thai this construction is not exceptional but standard.

พี่เมาไปหน่อย ขี่ควายไปชนรถไถ
pêe mao bpai nòi kèe kwaai bpai chon rót tăi
I’m a little drunk. I ride off on the buffalo and bump into a tractor
เขามันยาวเกินไป หักลงเหลือเขาข้างเดียว
kăo man yaao gern bpai hàk long lĕua kăo kâang dieow
The horns, they are too long. [One] breaks off leaving just one
ควายไม่พูดไม่บ่น มันคงจะเกลียดรถไถ
kwaai mâi pôot mâi bòn man kong jà glìat rót tăi
The buffalo doesn’t speak, doesn’t grumble, [but] he probably hates the tractor
ที่มาแย่งทํานาไร่ จนควายไร้ความสําคัญ
têe maa yâeng tam naa râi jon kwaai rái kwaam săm-kan
Which comes and snatches the farming until the buffalo is insignificant

นานไปหน่อย ก็ทนเอาหน่อย
naan bpai nòi gôr ton ao nòi
For a long time now, we had to endure just a little more
น้องคอย พี่คอย เราคอย คอย คอย
nóng koi pêe koi rao koi koi koi
You wait, I wait, we wait, wait, wait
ควายเขาเดียวเรี่ยวแรงไม่กร่อย
kwaai kăo dieow rîeow raeng mâi gròi
The buffalo with one horn doesn’t tire [he pushes through]
น้องเอยอย่าคอย เสียกําลังใจ
nóng oie yàa koi sĭa gam-lang jai
Nong, dear, don’t lose spirit.

น้องคงไม่เบื่อ เพื่อพี่น้องคงไม่บ่น
nóng kong mâi bèua pêua pêe nóng kong mâi bòn
Nong probably won’t get bored. For my sake, Nong probably won’t grumble.
ค.ควายเขาว่าอดทน ค.คนเขาว่าอดอยาก
kor kwaai kăo wâa òt ton kor kon kăo wâa òt yàak
The buffalo, they say is enduring, while people, they say are starving*
สองคนหนึ่งควาย ไว้ลายกระดูกสันหลัง
sŏng kon nèung kwaai wái laai grà-dòok săn-lăng
Two people, one buffalo,  leave their mark**
ความรักเราเป็นพลัง แบบอย่างของชาวนาไทย
kwaam rák rao bpen pá-lang bàep yàang kŏng chaao naa tai
Our love is [our] strength. It is a model for Thai farmers

นานไปหน่อย ก็ทนเอาหน่อย
naan bpai nòi gôr ton ao nòi
It’s been a long time, so [we can] endure a little more
น้องคอย พี่คอย เราคอย คอย คอย
nóng koi pêe koi rao koi koi koi
Nong waits, I wait, we wait, wait, wait
รอให้เกี่ยวข้าวเสร็จสักหน่อย
ror hâi gìeow kâao sèt sàk nòi
Just wait until [we] finish harvesting the rice
จะพาไปหรอยดูหนังกลางแปลง
jà paa bpai rŏi doo năng glaang bplaeng
I’ll take you to see an outdoor movie
2X

* นานไปหน่อย ก็ทนเอาหน่อย
mâi tór mâi tŏi mâi tíng têe naa
Don’t be downhearted, don’t turn retreat. Don’t leave/discard [give up] the field
น้องคอย พี่คอย เราคอย คอย คอย
nóng koi pêe koi rao koi koi koi
Nong waits, I waits, we wait, wait, wait
ท้องไม่อิ่มรักเราไม่กร่อย
tóng mâi ìm rák rao mâi gròi
The stomach isn’t full. Our love doesn’t relent
ไม่ท้อไม่ถอย ไม่ทิ้งที่นา
mâi tór mâi tŏi mâi tíng têe naa
[We] don’t give up, don’t abandon the farm

เกี่ยว เกี่ยว (เกี่ยวเข้าไป)
gìeow gìeow (gìeow kâo bpai)
Harvest! harvest! (Keep cutting along)
เผา ไถ (หว่านแล้วกลบ)
păo tăi ( wàan láew glòp )
Burn . . . Plow. . . . (Sow [seeds] and cover them).
นํ้า ปุ๋ย (ใส่ให้โต)
nám bpŭi ( sài hâi dtoh )
Water . . . Fertilizer (Put it on so they grow)
โต โตราคาตก
dtoh dtoh raa-kaa dtòk
[The rice] matures . . . [It] matures and the price falls)
เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวโยน
gìeow tùh ná mâe gìeow yohn
Scythe! Mother scythes and tosses
เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยวโยน
gìeow tùh ná pôr gìeow yohn
Scythe! Father scythes and tosses
ควายพี่เหลือเขาเดียว
kwaai pêe lĕua kăo dieow
My buffalo has only one horn left
น้องเป็นคนเกี่ยวพี่จะไถนา
nóng bpen kon gìeow pêe jà tăi naa
Nong is the person who scythes. I will plow.

รอๆเรื่อยไป
ror rêuay bpai
Wait, wait, keep on waiting
รอจนหัวแทบหงอกๆๆ
ror jon hŭa tâep ngòk ๆๆ
Wait until [one’s] hair is nearly white, white.

น้ำท่าจะดี
nám tâa jà dee
It it look like the water will be good
ปีนี้ก็พอไปไหว
bpee née gôr por bpai wăi
This year, we are going to make it
น้ำฝนไม่เท่าน้ำใจ
nám fŏn mâi tâo nám jai
Rain water can’t compare to kindness from the heart
น้องนางเคียงข้างทำนา
nóng naang kiang kâang tam naa
A young woman is beside [me] farming
เหนื่อยเท่าไรจะทน
nèuay tâo rai jà ton
However tired [we] will endure
แม้ฝนจะเหือดแห้งฟ้า
máe fŏn jà hèuat hâeng fáa
Even if the rain will dry up from the sky
ถึงข้าวไม่มีราคา
tĕung kâao mâi mee raa-kaa
And even if the rice won’t be valuable
ยังมีนามีน้องมีควาย
yang mee naa mee nóng mee kwaai
[I] still have the field, you, and the buffalo
นานไปหน่อยก็ทนเอาหน่อย
naan bpai nòi gôr ton ao nòi
Waiting so long, we can wait a little longer
น้องคอยพี่คอย
nóng koi pêe koi
You wait, I wait
เราคอยๆๆ
rao koi koi
We wait, wait, wait.

ท้องไม่อิ่มรักเราไม่กร่อย
tóng mâi ìm rák rao mâi gròi
Stomach not full, Our love’s not grudging
ไม่ท้อไม่ถอย ไม่ทิ้งที่นา
mâi tór mâi tŏi mâi tíng têe naa
Not discouraged, not abandoning the field
น้องกับพี่และควายเขาเดียว
nóng gàp pêe láe kwaai kăo dieow
Nong with Pee and only the buffalo horns

ชีวิตเราเกี่ยวกับการทำนา
chee-wít rao gìeow gàp gaan tam naa
Our life is about farming
สักวันหนึ่งในวันข้างหน้า
sàk wan nèung nai wan kâang nâa
One day, some day in the future
ชีวิตชาวนาคงมีทางออก
chee-wít chaao nâa kong mee taang òk
The life of farmers will probably have a way to go forward***

* Instead of “buffalo” it actually says ค.ควาย, or “K is for Kwai (Buffalo),” which is the name of the letter “K”. Instead of “people” it says ค.คน (Kaw Kon) or “K is for Kon (People)” except the real Kaw Kon is actually an obsolete kind of letter “K” no longer used, and not used here. I think this construction emphasizes the similarity between the buffalo and the person, or is just playful.
** Word for word “ไว้ลายกระดูกสันหลัง”  translates “maintain the reputation and backbone” but together means “leave one’s mark”
***Will “have a path out” rather than being blocked on all sides.

เพลงของกู Playng Kong Gu (My Song)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, posted to Facebook November 13, 2017.

Note: I wrote out the Thai words myself by listening, so the Thai lyrics are also not official. However the gist of the song is clear. Please also check out Version 3 of this song, with translation. Please turn up the volume ON the video. It is on “mute.”

Posted by Carabao Office-Studio on Sunday, November 12, 2017


เพลงเพื่อชีวิต เกิดขึ้นและยังอยู่
Songs for Life arose and still exist
เป็นบรรณประตู เป็นคำนิยาม
They are a door, they are a defining
ถามหน่อยได้ไหม คุณคิดอะไรอยู่
May I ask, “What are you thinking about?”
ฉันอยากจะรู้ อยากจะทำตาม
I want to know, I want to follow and do like that

แต่เพลงนี้ เป็นเพลงของกู
But this song here, is MY song
เขียนจากความรู้
Written from [my] understanding
ในโรจน์พระธรรม ที่นำใจให้กระจ่าง
In the glory of Buddha’s teaching that leads the heart to clarity

เพลงเพื่อชีวิต อุทิศการต่อสู้
Songs for Life, dedicated to the struggle
อยู่ป่าอยู่ภู แบกเป้แบกปืน
Living in the jungle, living in the mountains, shouldering a backpack, shouldering a gun
ทิ้งหนังสือเรียน เฮาร่วมกันปลดปล่อย
Throwing away the book[s], we let it all go
หลายพันหลายร้อย อายุไม่ยืน
Many hundreds and thousands, not that old

แต่แรงศรัทธา มีค่าบ้างไหม
But the strength of our belief, does it have any value?
สังคมเปลี่ยนไป หวานอมขมกลืน
Society changes. Sweet or bitter you have to swallow
รสชาติ ความเป็นจริง
the taste of truth

เพลงของกู เรื่องของกู
MY song. MY story.
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
The song of me. It doesn’t stay still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เพลงไปตามเหตุประใจ
Everything changes. Songs go according to the situation
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

เพลงเพื่อชีวิต ลิขิตแตะผู้คน
The Song for Life are written for people
ที่ยังดิ้นรน ตะเกียกตะกาย
Who still fight and scramble to get higher
คลายความหมองเศร้า ห่มหนาวให้หัวใจ
Relieving sadness, a blanket for the heart
ขึ้นหน้าต่อไป ฟ้าใสยังรออยู่
Go forward and go on. The the clear sky still awaits
และวันหนึ่ง วันนั้นวันกุ ตัวกุของกูเพลงกูของกู คือคำสารภาพ
But one day, that day, my day, myself, mine, MY SONG, belonging to me, . . . is a confession

เพลงของกู เรื่องของกู
My song. My story
เพลงของกู มันไม่แน่ไม่นิ่ง
My story. It doesn’t say still
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง เพลงไปตามเหตุ ประใจ
Everything changes. Songs go according to the situation
สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง บทเพลงก็ไม่เหมือนเดิม
Everything changes, and the lyrics also are not the same as before

[Last part is in Pali and is religious, about Buddhism]:

Wa ya taama sangkara
Aba ma tay na sambpa tay ta

เพลงของกู
My Song

ผู้นำหลังส้วม Poo Nam Lang Suam (Leaders behind the Bathroom)

Lyrics and Melody by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Published straight to YouTube on November 10, 2017

Note: This song is about Donald Trump and the fact that the White House is like an “adult day care” and that Donald Trump is picking a fight with Kim Jung Un. I know because I googled the YouTube Live show mentioned in the song, and that episode popped right up.

ไหนๆ ก็บินมาเที่ยวแล้ว
năi năi gôr bin maa tîeow láew
Wherever it is, I’ve already flown there to travel
มันน่าจะคุยกันให้รู้เรื่อง
man nâa jà kui gan hâi róo rêuang
It’s something we should talk about so you know the story
นะหนูน้อยจรวดกับพ่อค้าอาวุธ
ná nŏo nói jà-rùat gàp pôr káa aa-wút
A little child, rocket, and a weapons salesman
อยู่ที่เรื่องราวร้าวใจ
yòo têe rêuang raao ráao jai
In the heartbreaking story

ชาวบ้านเขากลัวจะเดือดร้อน
chaao bâan kăo glua jà dèuat rón
The ordinary people are scared and distressed
สงครามนิวเคลียร์นั้นเรื่องใหญ่
sŏng-kraam niw-klia nán rêuang yài
Nuclear war, that’s a major event
โลกเคยเจอมาแล้ว แค่สองลูกนั้นล้าสมัย
lôhk koie jer maa láew kâe sŏng lôok nán láa sà-măi
that the world has already experienced, Just those two bombs in a previous era
ยังถล่มทลายกันทั้งหมดทั้งเมือง
yang tà-lòm tá-laai gan táng mòt táng meuang
Still collapsed entire cities

ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ
hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì
Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki

ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
bprà-wàt sàat jà sám roi
History will repeat
ถ้าเธอไม่คุยกันให้รู้เรื่อง
tâa ter mâi kui gan hâi róo rêuang
if you don’t talk about it so you know.
ผมติดตามสุทธิชัยไลฟ์
pŏm dtìt dtaam sùt-tí chai lai
I follow [the YouTube show] Sutichai Live*
ว่าคุณเกทับอยู่เนื่องๆ
wâa kun gay táp yòo nêuang nêuang
Talking about a person who goes around empty bragging all the time**
เมืองไทยมีหวังโดนหางเลข
meuang tai mee wăng dohn hăang lâyk
Thailand will likely suffer the consequences

พระเอกผู้ร้ายนั้นไม่มี
prá àyk pôo ráai nán mâi mee
There is no one playing the bad guy
หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กๆ
năng rêuang née bpen rêuang kŏng dèk dèk
This movie is the story of a child
ที่ผู้ปกครองต้องคอยเตือน
têe pôo bpòk krong dtông koi dteuan
who the parents/guardians carefully warn
ต้องเคยติดตามตรวจเช็ค
dtông koie dtìt dtaam dtrùat chék
[And] must follow around and check
อาวุธร้ายไฮเทค
aa-wút ráai hai-tâyk
The evil, high tech weapons
เดี๋ยวเด็กมันกดปุ่มเล่น
dĭeow dèk man gòt bpùm lên
In a childish moment, he pushes “play”

สันติภาพนั้นแสนหวาน
săn dtì pâap nán săen wăan
Peace is extremely sweet
และเป็นงานของชาวโลก
láe bpen ngaan kŏng chaao lôhk
It is the work of the people of the world
สงครามคือความทุกข์โศก
sŏng-kraam keu kwaam túk sòhk
War is suffering and sorrow
มักเกิดจากคนไม่กี่คน ไม่กี่คน
mák gèrt jàak kon mâi gèe kon mâi gèe kon
And is likely to arise from [the actions of] not many people. Not that many people

เอายังงี้ดีไหมครับ
ao yang ngée dee măi kráp
Wouldn’t this be good:
อย่าให้โลกต้องแบ่งรับผล
yàa hâi lôhk dtông bàeng ráp pŏn
Don’t make world have to share in the consequences
และกรรมของคนเพียงสองคน
láe gam kŏng kon piang sŏng kon
[when] it’s the sin of just two people
เชิญไปเคลียร์ความซุกซนแบบกันตัวต่อตัว
chern bpai klia kwaam súk son bàep gan dtua dtòr dtua
Please go clear this squabble up one on one
ที่หลังห้องน้ำโรงเรียน (ไปเคลียร์กันเลยครับ)
têe lăng hông náam rohng rian ( bpai klia gan loie kráp )
Go clear it up with each other behind the school bathroom (Go on now, clear it up!)

SOLO

สันติภาพนั้นแสนหวาน
săn dtì pâap nán săen wăan
Peace is extremely sweet
และเป็นงานของชาวโลก
láe bpen ngaan kŏng chaao lôhk
It is the work of the people of the world
สงครามคือความทุกข์โศก
sŏng-kraam keu kwaam túk sòhk
War is suffering and sorrow
มักเกิดจากคนไม่กี่คน ไม่กี่คน
mák gèrt jàak kon mâi gèe kon mâi gèe kon
It is likely to arise from the actions of not many people. Not that many people.

เอายังงี้ดีไหมครับ
ao yang ngée dee măi kráp
Wouldn’t this be good:
อย่าให้โลกต้องแบ่งรับผล
yàa hâi lôhk dtông bàeng ráp pŏn
Don’t make world have to share in the consequences
และกรรมของคนเพียงสองคน
láe gam kŏng kon piang sŏng kon
When it’s the sin of just two people
เชิญไปเคลียร์ความซุกซนกันแบบตัวต่อตัว
chern bpai klia kwaam súk son gan bàep dtua dtòr dtua
Please go clear this squabble up one on one
ที่หลังห้องน้ำโรงเรียน
têe lăng hông náam rohng rian
Behind the bathroom of the school

ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ ฮิโรชิมา นางาซากิ
hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì hí-roh-chí-maa naa-ngaa-saa-gì
Hiroshima, Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki

*Who says there is a mad man in the White House.
** The dictionary definition says “someone who puts down alot of money in a bet to show confidence” but as an idiom I gather that it means empty bragging.

พบรักปากน้ำโพ Pop Rak Bpak Nam Po (Find Love in Pak Nam Pho)

Words and melody by ชลธี ธารทอง Chonthi Thanthong
This song in on the new album “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ ” (“Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time”) in which Add Carabao covers songs made famous by Sanyan Sanya. This album is HIGHLY RECOMMENDED. READ THE REVIEW. And BUY this album at eThaiCD, where you can shop in English!

Note: Not a Carabao song, . . . I posted it when it was just some Karaoke by Add Carabao. Now it is on an Add Carabo album of covers, as described above.

พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา ล่องเรือไปขายค้า
pêe bpen nùm lûm jâo prá yaa lông reua bpai kăai káa
He is a young man of the Chao Phraya (river). He floats off in a boat to sell [things]
เดินทางมาหลายร้อยกิโล สายัณห์คล้อยต่ำ
dern taang maa lăai rói gì-loh săa-yan klói dtàm
Has travels he many hundreds of kilometers. Evening falls [?]
ลอยลำถึงปากน้ำโพ หันหัวเรือล่ามโซ่
loi lam tĕung bpàak-nám-poh hăn hŭa reua lâam sôh
Float to Pak Nam Pho
ค้างปากน้ำโพสักคืน
káang bpàak náam poh sàk keun
Turns the head of the boat and chains it up.

พี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อ
pêe rây rôn non gin gàp reua nóng jong kít êua féua
He roams around sleeping and eating with the boat. She may think generously.
ให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืน คืนนี้เดือนแจ่ม
hâi jòt reua nâa bâan-kwăn yeun keun née deuan jàem
Has [him] dock the boat in front of Baan Kwan Yeun. This night the moon is bright
ขอจอดพักแรมซักคืน พอรุ่งเช้านอนตื่น
kŏr jòt pák raem sák keun por rûng cháo non dtèun
He asks to dock [the boat] and stay overnight just one night. At dawn [he] wakes up.
จะลาขวัญยืน ล่องเรือต่อไป
jà laa kwăn yeun lông reua dtòr bpai
Will leave Kwan Yeun, and float the boat on back.

เป็นบุญตา ที่ได้มาปากน้ำโพ
bpen bun-dtaa têe dâai maa bpàak-nám-poh
It is a blessing that [he] can come to Pak Nam Pho
พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสีไพร
póp nóng kon gôh pòok boh sài sêua sĕe prai
Meet a pretty girl. Puts on a bow one one’s shirt, yellow-gold
น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
nám jai êua féua nùm reua mâi yàak laa glai
Generous kindness. The young boat man doesn’t want to leave far away
อยากขายเรือ ซื้อนาซื้อไร่
yàak kăai reua séu naa séu râi
He wants to sell the boat, buy a field
อยากอยู่ใกล้ แม่ขนตางอน
yàak yòo glâi mâe kŏn dtaa ngon
He wants to stay close. Mama’s eyelashes sulk

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือก่อนหนา
rûng a-run láew jâo gâew dtaa dtông tŏi reua gòn năa
It’s daybreak now, darling. I must retreat with the boat
แม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อน
mâe kwăn dtaa pêe kŏr laa gòn
Mama, beauty, I must take my leave
ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน
chaao reua dtôi-dtàm dtua dam mĕuan din naa don
I am a humble boat person, who is dark like the earth of the fields
โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน
bòhk meu laa gâew dtaa kwăn òn
Waves goodbye nervously
แม่ขนตางอน อย่าลืม ชาวเรือ
mâe kŏn dtaa ngon yàa leum chaao reua
Mama’s eyelashes sulk. Don’t forget the boatman

INTERLUDE

เป็นบุญตา ที่ได้มาปากน้ำโพ
bpen bun-dtaa têe dâai maa bpàak-nám-poh
It is a blessing that [he] can come to Pak Nam Pho
พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสีไพร
póp nóng kon gôh pòok boh sài sêua sĕe prai
Meet a pretty girl. Puts on a bow one one’s shirt, yellow-gold
น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
nám jai êua féua nùm reua mâi yàak laa glai
Generous kindness. The young boat man doesn’t want to leave far away
อยากขายเรือ ซื้อนาซื้อไร่
yàak kăai reua séu naa séu râi
He wants to sell the boat, buy a field
อยากอยู่ใกล้ แม่ขนตางอน
yàak yòo glâi mâe kŏn dtaa ngon
He wants to stay close. Mama’s eyelashes sulk

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือก่อนหนา
rûng a-run láew jâo gâew dtaa dtông tŏi reua gòn năa
It’s daybreak now, darling. I must retreat with the boat
แม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อน
mâe kwăn dtaa pêe kŏr laa gòn
Mama, beauty, I must take my leave
ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน
chaao reua dtôi-dtàm dtua dam mĕuan din naa don
I am a humble boat person, who is dark like the earth of the fields
โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน
bòhk meu laa gâew dtaa kwăn òn
Waves goodbye nervously
แม่ขนตางอน อย่าลืม ชาวเรือ
mâe kŏn dtaa ngon yàa leum chaao reua
Mama’s eyelashes sulk. Don’t forget the boatman

ฝากเพลงลอยลม Fak Playng Loy Lom (Entrust This Song to the Wind)

Not a Carabao song, but this song is on the new album “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ” (“Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time”) in which Add Carabao covers songs made famous by Sanyan Sanya. This album is HIGHLY RECOMMENDED. READ THE REVIEW. And BUY IT AT eTHAICD, where you can shop in English.

Note: This song is not by Add Carabao but he has personalized it by inserting his real name, “Yuenyong,” into the lyrics.

ขอฝากเสียงเพลงบรรเลงลอยมา
kŏr fàak sĭang playng ban-layng loi-maa
I’d like to leave you with this melody that floated in
มิตรเพลงถ้วนหน้าฟังเสียงร้องเพลงใหม่
mít playng tûan nâa fang sĭang róng playng mài
Song friends one and all, listen to [me] sing this new song
เสียงเพลงๆ นี้ มิใช่เป็นเสียงของใคร
sĭang playng née mí châi bpen sĭang kŏng krai
This music isn’t anyone’s
สายัณห์ยืนยงมอบให้มิตรเพลงหญิงชายด้วยใจแท้จริง
săa-yan yeun-yong môp hâi mít playng yĭng chaai dûay jai táe jing
Sanyan and Yuenyong give it to our song friends, both male and female, with sincere hearts*

ขอฝากเสียงเพลงบรรเลงลอยลม
kŏr fàak sĭang playng ban-layng loi lom
I’d like to leave this melody to float in the wind
เหมือนน้ำค้างพรมช่ำชุ่มใจเสียยิ่ง
mĕuan nám káang prom châm chûm jai sĭa yîng
Like dew sprinkling and moistening the heart that is so dejected
ทุกข์เศร้าหม่นหมองปล่อยล่องสู่ลำน้ำปิง
túk sâo mòn mŏng bplòi lông sòo lam náam bping
Suffering and sadness, release it to make its way into the Ping River
หวังใดให้ได้ทุกสิ่ง ให้เป็นจริงดั่งปณิธาน
wăng dai hâi dâai túk sìng hâi bpen jing dàng bpà-ní-taan
Whatever you really, really wish for, may it come true like you desire

เสียงเพลงดั่งเสียงสวรรค์ปลอบจิต
sĭang playng dàng sĭang sà-wăn bplòp jìt
Music like the music of heaven soothes the heart
ชุบชีวิตให้หัวใจชื่นบาน
chúp chee-wít hâi hŭa jai chêun baan
It restores [one] so the heart is delighted
ชนใดถ้าไม่มีซึ่งดนตรีกาล
chon dai tâa mâi mee sêung don-dtree gaan
Whatever people, if they didn’t have music
ขาดความสำราญทุกข์ใจอย่างไร้เสรี
kàat kwaam săm-raan túk jai yàang rái săy-ree
[Would be] lacking happiness, suffering, as if without freedom
ขอฝากเสียงเพลง บรรเลงให้ฟัง
kŏr fàak sĭang playng ban-layng hâi fang
I’d like to leave this melody for you to hear
คิดถึงผมบ้างเถิดเพื่อนพ้องน้องพี่
kít tĕung pŏm bâang tèrt pêuan póng nóng pêe
Think of me some, Brothers, Sisters, Friends
ขาดคนติชม ต้องตรมหม่นหมองฤดี
kàat kon dtì chom dtông dtrom mòn mŏng réu-dee
Lacking people who review/comment, I must be pining away and sad
สัมพันธ์กันมาหลายปี ให้โชคดีมิตรเพลงสายัณห์
săm-pan gan maa lăai bpee hâi chôhk dee mít playng săa-yan
We’ve been connected these many years. Good luck my Sanyan song friends!

ดอกไผ่บาน Dok Pai Baan (The Bamboo Flower Blooms)

Word and Melody by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Note: This song is from a collaborative album pairing the band Carabao with ปาน Parn (ธนพร แวกประยูร Thonphon Waekprayun), a popular female singer, with a remarkable voice, known for songs about love and dealing with cheating men. The collaboration resulted in a fresh new sound for Carabao and produced several duets that are completely addictive and ideal for Karaoke. (Check out สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love)!!!). The traditional-sounding song at the beginning of this video is part of dramatic story of the music video but is not the song translated here. The song ดอกไผ่บาน Dok Mai Baan (The Bamboo Flower Blooms) is a standard pop music love song and starts at about one minute.

Parn:

ชายในฝัน เงาในน้ำ เหมือนเมฆลอยอยู่ในอากาศ
chaai nai făn ngao nai nám mĕuan mâyk loi yòo nai aa-gàat
A man in a dream, a reflection in the water, like a cloud floating in the air
ดุจความรัก ที่ไม่เอื้อมอาจ แหวกสายธารไปใกล้ชิดกัน
dùt kwaam rák têe mâi êuam àat wàek săai taan bpai glâi chít gan
Like love that isn’t presumptuous, parts the stream going close together
เมฆบนฟ้าคอยตั้งเค้า เปลี่ยนรูปเงาไม่ยอมหยุดนิ่ง
mâyk bon fáa koi dtâng káo bplìan rôop ngao mâi yom yùt nîng
The cloud in the sky awaits the forecast, changing its appearance, refusing to stand still
ใจของคนไหวกว่าทุกสิ่ง เปรียบปอยเมฆผกผันเพียงชั่วยาม
jai kŏng kon wăi gwàa túk sìng bprìap bpoi mâyk pòk păn piang chûa yam
The heart of a person is more capable than anything. Compared to a tuft of cloud, it transforms completely in just a moment.*

Add:

ค่ำบางคืนไม่กล้าเมา แต่คืนนี้เราไม่เมาไม่ได้
kâm baang keun mâi glâa mao dtàe keun née rao mâi mao mâi dâai
Some evenings I don’t dare get drunk. But this evening, I can’t not get drunk
เพราะความรักที่พลัดพรากไป ยากเกินใจจะตัดได้ลง
prór kwaam rák têe plát prâak bpai yâak gern jai jà dtàt dâai long
Because the love that was broken off, is too hard to take, my heart can be cut down
คงเป็นเพราะสวรรค์ไม่ส่ง นรกไม่สร้าง รักจึงจางล้างใจ
kong bpen prór sà-wăn mâi sòng ná-rók mâi sâang rák jeung jaang láang jai
It may be because heaven won’t send and hell won’t create [something]. Love therefore fades and clears from the mind
เหลือแต่ตัวบาดรักท่วมกาย หล่นจมลงในสายธารที่สิ้นหวัง
lĕua dtàe dtua bàat rák tûam gaai lòn jom long nai săai taan têe sîn wăng
There is just oneself and the wounds of love submerging the body, sinking it in a stream of despair.

Parn:

กิ่งไผ่ไหวเอน พัดไปตามกระแสลม
gìng pài wăi ayn pát bpai dtaam grà-săe lom
A branch of bamboo is able to lean. Blown by the currents of the wind.

Parn and Add:

ในราตรีที่ขื่นขม โต้สายลมเพียงลำพัง
nai raa-dtree têe kèun kŏm dtôh săai lom piang lam-pang
In the nights that are gloomy. Opposing the wind all alone

Parn:

น้ำค้างพร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง
nám káang prâang proo kláai yàng róo kwaam âang wáang
The sparkling dew crowds [the branches] as if probing to understand the depth of loneliness

Parn and Add:

ของราตรีที่เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา
kŏng raa-dtree têe bpròr baang yàat náam káang dtàang nám dtaa
of the delicate night. Water droplets like tears

Add:

ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
dòk pài baan pá-yaan hàeng rák baan pêua laa jàak jâo jong bplòi waang
The bamboo flower blossom, the testimony of love. It blooms in order to die away. You must release hope [not take things to heart].
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่าย
kwaam kêm-kăeng jà koi kâo kâang kwaam òn ae jà dtông páe pâai
The strength will gradually come to you. Weakness must lose out.

Parn:

ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ ยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้น
dòk pài ngaam bèrk baan nai jai yang fâo gèp wái pêua krai kon nán
The beautiful, joyful bamboo flower in [your] heart, still guard and kept in your heart for that person (whoever he may be).
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, is probably not important. It will slowly fill with dreams of the day that the bamboo flower blooms.

Parn:

กิ่งไผ่ไหวเอน พัดไปตามกระแสลม
gìng pài wăi ayn pát bpai dtaam grà-săe lom
A branch of bamboo is able to lean. Blown by the currents of the wind.

Parn and Add:

ในราตรีที่ขื่นขม โต้สายลมเพียงลำพัง
nai raa-dtree têe kèun kŏm dtôh săai lom piang lam-pang
In the nights that are gloomy. Opposing the wind all alone

Parn:

น้ำค้างพร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง
nám káang prâang proo kláai yàng róo kwaam âang wáang
The sparkling dew crowds [the branches] as if probing to understand the depth of loneliness

Parn and Add:

ของราตรีที่เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา
kŏng raa-dtree têe bpròr baang yàat náam káang dtàang nám dtaa
of the delicate night. Water droplets like tears

Add:

ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
dòk pài baan pá-yaan hàeng rák baan pêua laa jàak · jâo jong bplòi waang
The bamboo flower blossom, the testimony of love. It blooms in order to die away. You must release hope [not take things to heart].
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่าย
kwaam kêm-kăeng jà koi kâo kâang kwaam òn ae jà dtông páe pâai
The strength will gradually come to you. Weakness must lose out.

Parn:

ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ ยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้น
dòk pài ngaam bèrk baan nai jai yang fâo gèp wái pêua krai kon nán
The beautiful, joyful bamboo flower in [your] heart, still guard and keep it for that person.
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, may not be important. [Your heart] will slowly fill with dreams until the day the bamboo flower blooms

Parn and Add:

นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, may not be important. [Your heart] will slowly fill with dreams until the day the bamboo flower blooms

*It change, turns around, or inverts in just a moment.

เสียตัว…อย่าเสียใจ Sia Dtua . . . Yaa Sia Jai (Lost Your Viginity . . . Don’t Be Despondent)

Lyrics by สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา Sutipong Sombatchinda
Melody by นิพันธ์ ช่วยสงเคราะห์ Nipon Chuaisongkror

Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Note: This song, and the title, has some word play that is lost in translation. The word “เสีย” (“sia”) in the title means to ruin, spoil, or lose. Word for word, “sia dtua” means “to spoil the body” but together it means to lose one’s virginity or maybe just to sleep with someone. Similarly, word for word “sia jai” means “to spoil the heart,” but together the words mean to be upset or regretful. So the message of the song is, “Oh well, so your cheating boyfriend spoiled your body; don’t be so upset that you let him spoil your heart.”

Thierry:
มันเหมือนโดนเหยียบลงกลางใจ ความโหดร้ายที่ได้พบเจอ
man mĕuan dohn yìap long glaang jai kwaam hòht ráai têe dâai póp jer
It’s like someone’s stomped on [her] heart, the cruelty that [she’s] experienced
คนรักของเธอทำลายหัวใจ
kon rák kŏng ter tam laai hŭa jai
Her lover has demolished her heart
คำถามที่ฝังใจอยู่วันนี้ เธอไม่ดีที่ตรงไหน
kam tăam têe făng jai yòo wan née ter mâi dee têe dtrong năi
The question impressed upon [her] heart today: In what way was she bad?
ทำไมรักตอบแทนเธอด้วยน้ำตา
tam-mai rák dtòp taen ter dûay nám dtaa
Why does love repay her with tears?

ถ้าอยากจะร้อง ร้องไป ร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำ หากช่วยทำให้ดีขึ้นมา
tâa yàak jà róng róng bpai róng pêua kàp lâi kwaam bòp chám hàak chûay tam hâi dee kêun maa
If you want to cry, cry away. Cry to drive out the hurt if it helps you get better
ให้ความรักโกงโกง ที่เธอเคยหลงไปศรัทธา ละลายกับน้ำตา ละลายหมดไปสักที
hâi kwaam rák gohng gohng têe ter koie lŏng bpai sàt-taa lá-laai gàp nám dtaa lá-laai mòt bpai sàk tee
So that the cheating love that you once fell for and believed in flows away with the tears, flows away completely.

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only virginity that you lost to him.
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

Thierry:
ถ้ารู้ว่าเจอะคนร้ายร้าย ใครก็คงไม่คิดทุ่มเท
tâa róo wâa jùh kon ráai ráai krai gôr kong mâi kít tûm tay
Whoever is aware they are meeting a very bad person probably wouldn’t consider devotion [to that person]
เมื่อรักเกเรคงไม่เสียใจ
mêua rák gay-ray kong mâi sĭa jai
When loving, the delinquent is unlikely to feel regret
วันนี้ชีวิตที่ผิดที่ช้ำ เป็นบทเรียนให้จำไว้
wan née chee-wít têe pìt têe chám bpen bòt rian hâi jam wái
Today the life that is wrong and hurt is a lesson to remember
ให้ความรักต่อไปไม่เปลืองน้ำตา
hâi kwaam rák dtòr bpai mâi bpleuang nám dtaa
So that the love from here on out doesn’t waste tears.

ถ้าอยากจะร้อง ร้องไป ร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำ หากช่วยทำให้ดีขึ้นมา
tâa yàak jà róng róng bpai róng pêua kàp lâi kwaam bòp chám hàak chûay tam hâi dee kêun maa
If you want to cry, cry away. Cry to drive out the hurt if it helps you get better
ให้ความรักโกงโกง ที่เธอเคยหลงไปศรัทธา ละลายกับน้ำตา ละลายหมดไปสักที
hâi kwaam rák gohng gohng têe ter koie lŏng bpai sàt-taa lá-laai gàp nám dtaa lá-laai mòt bpai sàk tee
So that the cheating love that you once fell for and believed in flows away with the tears, flows away completely.

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only your virginty that you lost to him
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

Parn:
เขาเอาไปเพียงความสาว หัวใจเรายังคงอยู่
kăo ao bpai piang kwaam săao hŭa jai rao yang kong yòo
He only took [your] virginity. [Your] heart is still remains
กัดฟันเรียนรู้ด้วยหยดน้ำตา
gàt fan rian róo dûay yòt náam dtaa
Grit your teeth and learn with the teardrops.
กอดตัวเองไว้ เพราะไม่มีใครที่รักเราจริงยิ่งกว่า
gòt dtua ayng wái prór mâi mee krai têe rák rao jing yîng gwàa
Hug your own self. Because there isn’t anyone who loves us more sincerely
จงลุกขึ้นมา เชิดหน้าเข้าไว้
jong lúk kêun maa chêrt nâa kâo wái
You should stand up, raise your face, and keep your chin up

[Long interlude]

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only you virginity that you lost to him
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

สวรรค์บ้านนา Sawan Baan Na (The Heaven of Baan Na)

By สุรสีห์ ผาธรรม Surasee Patam, and ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The word “บ้านนา”(“Baan Na”) of the title, breaks down into the words “house-field”.  Together it means “farm” or “farmhouse” However “Baan Na” is also a common name for a town in the countryside.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

จำใจมา หาเงินทอง
jam-jai maa hăa ngern tong
[They] reluctantly come looking for money
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
líang bpàak líang tóng
To provide for*
พี่น้องในบ้านนา
pêe nóng nai bâan naa
[their] brothers and sisters in Baan Na
มุ่งสู่เมืองกรุง หลั่งไหลกันมา
mûng sòo meuang grung làng lăi gan maa
[They] head for the capital, flowing in with others
ลำบาก กายาหวัง มาหางานทำ
lam-bàak gaa-yaa wăng maa hăa ngaan tam
in difficulty, hoping to find work
..ขายกำ-ลังกาย อยู่ในโรงงาน
.. kăai gam-lang gaai yòo nai rohng ngaan
Selling their labor in the factory
ขายบ-ริการ อยู่ในปั๊ม น้ำมัน
kăai bor-rí-gaan yòo nai bpám nám man
Selling their service at the gas station
บ้างขับแทกซี่ ขี่ขับรับกัน
bâang kàp tâek sêe kèe kàp ráp gan
Some drive taxis, riding [a bike], driving [a vehicle], picking [people] up
รับ ส่งผู้โดยสาร
ráp sòng pôo doi săan
Picking up and dropping off passengers
ถึงจุดหมาย ปลายทาง ..
tĕung jùt măai bplaai taang . .
all the way to their destination

ศิล-ปิน
sĭn-lá-bpin
Artists
ก็ออกเต้นกิน รำกิน
gôr òk dtên gin ram gin
going out on concert
ตระเวน ทั่วถิ่น
dtrà-wayn tûa-tìn
Wandering all over the region
ทั่วแคว้น แดน กันดาร
tûa kwáen daen gan-daan
All over the country, the arid land
บ้างออก ร้านรวง
bâang òk ráan ruang
Some come out with shops
ริม สอง ข้าง ทาง
rim sŏng kâang taang
Along both sides of the road
ขาย ลาบก้อย อีสาน
kăai lâap gôi ee săan
Selling the Isaan laap [a spicy salad of finely chopped meat with mint, onions, and chilies]
ขาย ข้าวเหนียว ส้มตำ
kăai kâao nĭeow sôm dtam
Selling sticky rice and somdtam [like a spicy cole slaw made of chopped up unripe papaya, also an Isaan dish]
โอะโอ โอะโอ๋
o-oh o-ŏh
Oh oh oh oh!
ทำไปเพราะความ จำเป็น
tam bpai prór kwaam jam bpen
[They] do it out of necessity

.ลมร้อน โรยรา
lom rón roi raa
As summer wears on
ฝนฟ้า มาเยือน
fŏn fáa maa yeuan
Rain come visiting
ดังสัญ-ญาณเตือน
dang săn-yaan dteuan
Like a signal advising
คืนถิ่นอีสาน บ้านนา
keun tìn ee-săan bâan naa
return to Isaan, to Baan Na
ผู้หนุ่ม ผู้สาว ขอกล่าวคำอำลา
pôo nùm pôo săao kòk lâao kam am-laa
Men and women wish to say their farewells
เข้าฤดู ทำนา
kâo réu-doo tam naa
As it comes to the season of working the fields
ขอคืนถิ่น ดินเดิม ..
kŏr keun tìn din derm ..
[They] ask to return to their former land

หนึ่งฤ-ดูกาล หว่านไถ ปักดำ
nèung réu-doo gaan wàan tăi bpàk dam
One season, sowing, plowing, and transplanting rice seedlings**
อีสาน ชุ่มฉ่ำ มีน้ำท่า เจิ่งนอง
ee săan chûm chàm mee nám tâa jèrng nong
Isaan is moist, inundated with water
มีข้าว ในนา หมู่ปลา เต็มหนอง
mee kâao nai naa mòo bplaa dtem nŏng
There is rice in the fields, there are fish in the water***
หนุ่ม ๆ คึกคะนอง
nùm nùm kéuk ká-nong
Young men are high-spirited
ผู้สาวก็ออก ร่ายรำ
pôo săao gôr òk râai ram
The women also go out and dance
..ยามฝน เหือด ฟ้า
.. yaam fŏn hèuat fáa
. . . In the times that the rain dries up from the sky
สวรรค์นา เหือดหาย
sà-wăn naa hèuat hăai
The heaven of the farm dries up and vanishes.
วันคืน ผ่านไป
wan keun pàan bpai
Days and nights pass
ไม่มี สิทธิ์ทำนา
mâi mee sìt tam naa
They don’t have the opportunity of farming.
คืนสู่ เมืองกรุง ไปรับ จ้าง กันดีกว่า
keun sòo meuang grung bpai ráp jâang gan dee gwàa
Return to the capital and get hired, that would be better.
ทิ้งสวรรค์ บ้านนา
tíng sà-wăn bâan naa
Abandon the Heaven of Ban Na
ให้ผู้เฒ่า เฝ้าคอย
hâi pôo tâo fâo koi
Have the old people wait and watch over it
โอะโอ โอะโอ๋
o-oh o-ŏh
Oh oh oh oh
นี่แหละสวรรค์ บ้านนา…
nêe làe sà-wăn bâan naa …
There you have it: the Heaven of Baan Na

*เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง literally means to provide for the mouth[s] and stomach[s]
**ดำ refers to ดำนา, which means to transplant rice seedlings
***There is rice in the fields, there are fish in the water, is a saying about how great it is in Thailand.

ถามหาความรัก Taam Haa Kwam Rak (Inquire about Love)

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
From the Album กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

The album Kampucha is not available at eThaiCD, but the song “Taam Haa Kwaam Rak” is included on the an album called “The Best of Add Carabao,” which is, needless to say, highly recommended. BUY IT HERE at EThaiCD, where you can shop in English.

โอ้รัก ของคนบนพื้นดิน
ôh rák kŏng kon bon péun din
Oh the love of people on the earth
เปรียบดังลิ้น กระทบฟันมีวันพลาด
bprìap dang lín grà-tóp fan mee wan plâat
Can be compared to “the tongue hitting the tooth” (minor marital squabbles). There is a day that [love] fails.
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหมวัยวันนั้น
nùm săao oie koie kít măi wai wan nán
Oh young men and women, do your ever think of the period of life of that day?
วันผันวัย ใจผันกาย
wan păn wai jai păn gaai
Days change the age, the heart changes the body.
เรียนรู้ไปอย่าให้เหิน เกินความจริง
rian róo bpai yàa hâi hĕrn gern kwaam jing
Go on learning. Don’t soar beyond the truth.
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

โอ้รัก ของบิดรและมารดา
ôh rák kŏng bìtdon láe maan-daa
Oh the love of a father and mother
ดั่งฟ้ากว้างไกลสุดสายตา
dàng fáa gwâang glai sùt săai dtaa
is like the sky as wide as the eye can see
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหมใครปรารถนา
nùm săao oie koie kít măi krai bpràat-tà-năa
Oh young men and women, do you ever think of the one who desires
เลี้ยงลูกน้อย ค่อยเติบกล้า
líang lôok nói kôi dtèrp glâa
to raise the small child, while they slowly grow up to be brave
ขุนข้าวปลา อีกขนมและนมเนย
kŭn kâao bplaa èek kà-nŏm láe nom noie
Feeding [them] rice and fish, as well as some sweets and butter.
ดวงใจเอ๋ย ดวงใจ ใครคิดบ้าง
duang jai ŏie duang jai krai kít bâang
O [my] heart, my loved one, who realizes this?
สายเลือดสร้าง เรามากลับหาใช่
săai lêuat sâang rao maa glàp hăa châi
The bloodline created us, and it is impossible to go back [to see those who have passed on]*
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบใหญ่
săai lêuat sên lòr líang rao dtèrp yài
The stream of the bloodline raised us to be big
สัมผัสไอ อุ่นแต้ดั่งแม่ตน
săm-pàt ai-ùn dtâe dàng mâe dton
A warm happy connection like our mother’s
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

ดวงใจเอ๋ย ดวงใจ ใครคิดบ้าง
duang jai ŏie duang jai krai kít bâang
O [my] heart! [My] loved one. Who realizes this?
สายเลือดสร้าง จึงห่างเหินแล่นไกล
săai lêuat sâang jeung hàang hĕrn lâen glai
The blood line creates us and then runs far and apart from us
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบวัย
săai lêuat sên lòr líang rao dtèrp wai
The bloodline nourishes us to maturity
มอบอกไอ อุ่นแต้ดั่งแม่ตน
môp òk ai-ùn dtâe dàng mâe dton
entrusting [to us] a soul, warmly and cheerfully, like our mothers

โอ้รัก ของคนวกวนเวียน
ôh rák kŏng kon wók won wian
Oh the love of people circles back around
สุดอ่านเขียน ความจริงให้รู้แจ้ง
It is inexplicable*
หนุ่มสาวเอย จงเรียนรู้เสาะแสวง
nùm săao oie jong rian róo sòr sà-wăeng
Oh young men and women, you should learn, seek, and strive for [it]
จงดัดแปลง ไปตามปัญญา
jong dàt bplaeng bpai dtaam bpan-yaa
You should modify [yourselves] according to knowledge
ไปเถิดไป ถามหาความรักกัน
bpai tèrt bpai tăam hăa kwaam rák gan
Go on now! Go! Inquire into love for one another.
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm
ฮืมๆๆๆๆๆ
Hmmm, hmmm, hmmm, hmmm

*You can’t truly know it even with all that is written to explain it.

เพื่อชีวิตติดล้อ Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels) [The Motorcycle Song] English version วอร์ชั่นภาษาอังกฤษ]!!!!

I made a Singable English Version of the adorable Motorcycle Song that Add Carabao and Sek Loso sing together: 

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (I’m almost certain) and sung with เสก โลโซ Sek Loso
Album: โฮะ Ho! (2009)
This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: You can see the direct translation with transliteration HERE.

Demo for demonstration purposes only (so you can see how the English words fit with the music):

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
Forget the worries that pain your mind
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
Toss them behind on a highway
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
Come Harley friends let’s leave today
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่
Two wheels? OK. Cool deal. For real, it’s swell . . . yeah

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
With dreams and hope, you have a path to ride
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
Friends at your side to heaven or hell
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
There’s just today. Other days, oh well!
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
If bad luck fell, we’d have friends and roads that bend, so why worry too?

*จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
I’ll raise this glass: I love you guys
ที่ซาบซึ้งมานานแต่ไม่เคยอธิบาย
Though I’ve disguised just how much it is true
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
I’ve kept my homeland and all of you
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
With GOOD friends like this crew, en-courag-ing me through, bad dreams change into sweet

**ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
Elephants in woods, Harleys on the road
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
Don’t load much stuff, I’m roaring down the street
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
We get one life. Use it complete,
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
So it’s enough. Two wheels, just pay for fuel, and drinking up

Solo *, **

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
All I need’s my bike. Just this, I’m alright
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
All I need’s a bike. The life that’s alright!

If you want to hear “Made in Thailand” from the USA, and see the living legend that is Add Carabao, you have two more chances!!!

SEPTEMBER 13, 2017, Wednesday, The Wiltern, Los Angeles, California USA!!!!

SEPTEMBER 17, 2017, Sunday Irving Plaza, New York, New York, USA!!!

BUY TICKETS at LIVE NATION [not affiliated with this site]

นีออน Neon

By คาราบาว Carabao
Album: เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is the “Neon” from the album ประชาธิปไตย (Bprachaatipbpadtai) or Democracy, from 1986, which is an excellent album with predominantly New Wave music. Please, please, please check out the title song from that album: ประชาธิปไตย” or “Democracy.”; I needed to translate the song “Neon” after hearing an amazing performance of it on the album รวม 50 บทเพลงเพื่อชีวิต 3 ผู้ยิ่งใหญ่, (A Collection of 50 Songs-for-Life of 3 Important People.) The important people referred to in the ablum title are Phongthep Kradonchamnan, Nga Caravan, and Add Carabao. The Carabao music is inspired and the old songs are played with gorgeous improvisation and creativity, sounding like a jam session with Santana—the 2nd jam session, which went so well! “Neon” is about the 200th best Carabao song, and in my mind marks the transition between “that’s totally amazing” to “Wow, that’s pretty good.” But if this version is only pretty good, you still need to hear the performance of it on “A Collection of 50 Songs-for-Life of 3 Important People.” The collection is a CD of mp3s and may have to be played through a computer rather than a regular CD player: BUY IT HERE

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk hĭn mài yúk lèk yúk fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age,* the New Stone Age,** the Iron Age, the Age of Electricity, the hearts of people are bright white.
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน เห็นแต่ความกะหล่อน หัวใจทำด้วยปาสติก
yúk sà-măi née yúk fai nee-on hĕn dtàe kwaam gà lòn hŭa jai tam dûay bpaa-sdtìk
This age is the age of Neon Lights. We only see slipperiness. Hearts made of plastic

ความรู้ก็เรียนกันสูง(แต่ว่าบางคนไม่ได้เรียนกอไก่)
kwaam róo gôr rian gan sŏong (dtàe wâa baang kon mâi dâai rian gor gài)
Together we learn knowledge to high levels (But some haven’t even learned the first letter of the alphabet)
บางคนก็มีเงินล้นฟ้า (แต่ว่าบางคนจนแทบขาดใจ)
baang kon gôr mee ngern lón fáa (dtàe wâa baang kon jon tâep kàat jai)
Some people also have money overflowing to the sky (But some people are so poor, it is dire)
ช่องว่างมากมาย ในยุคนีออน
chông wâang mâak maai nai yúk nee-on
There are many gaps in the Neon Age.

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk hĭn mài yúk lèk yúk fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age, The New Stone Age, the Iron Age, the hearts of people are bright white
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน เห็นแก่ตัวไว้ก่อน หัวใจทำด้วยปาสติค
yúk sà-măi née yúk fai nee-on hĕn gàe dtua wái gòn hŭa jai tam dûay bpaa-sdtìk
This Age is the Age of Neon Lights. Greedily thinking of oneself first. Hearts made of plastic

บ้านเมืองก็ดูสับสน (เห็นผู้ใหญ่บางคนแล้วมันน่าหมั่นไส้)
bâan meuang gôr doo sàp sŏn (hĕn pôo yài baang kon láew man nâa màn-sâi)
Domestic politics seems confused (You see some important people and they’re detestable)
มัวแต่เล่นเก้าอี้ดนตรี (บ้างก็ปลูกผักชีเป็นร้อยร้อยไร่)
mua dtàe lên gâo-êe don-dtree (bâang gôr bplòok pàk chee bpen rói-rói râi)
Busy playing musical chairs. (Some plant hundreds of acres of cilantro)***
ช่องโหว่มากมาย ในยุคนีออน
chông wòh mâak maai nai yúk nee-on
Many gaps in the Neon Age.

เราเกิดมาจากไหนจากไหน
rao gèrt maa jàak năi jàak năi
We arose from where? From where?
เราเกิดมาทำไมทำไม เราถึงต้องเกิดต้องกิน
rao gèrt maa tam-mai tam-mai rao tĕung dtông gèrt dtông gin
Why were we born? Why? As it seems we must be born, we must eat?
ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
dtông chái dtông gìeow kông dtòr gan bpen pôo kon nai săng-kom dieow gan
[We] must use [things] [and] must relate to each other so as to be people in one society together
มีอะไรอะไรอะไร ก็ควรจะพูดกัน คุยกันฟังกันให้เข้าใจ เพื่อบ้านเมืองของเรา
mee a-rai a-rai a-rai gôr kuan jà pôot gan kui gan fang gan hâi kâo jai pêua bâan meuang kŏng rao
If you have some [problem], some [problem], some [problem], you should talk to each other, converse with each other, listen to each so that you understand. For our homeland

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk-hĭn-mài yúk-lèk-yúk-fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age, the New Stone Age, the Iron Age, the Age of Electricity. The hearts of people are bright white
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน ยอมรับความจริงกันไว้ก่อน
yúk sà-măi née yúk fai nee-on yom ráp kwaam jing gan wái gòn
This age is the Age of Neon Lights. You must first accept the truth:
หัวใจของคนรุ่นใหม่ ผู้คนจะยิ้มแย้มแจ่มใส(ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่น่าเป็นห่วง)
hŭa jai kŏng kon rûn mài pôo kon jà yím yáem jàem săi (táng dèk táng pôo yài mâi nâa bpen hùang)
[As for] the hearts of the young generation, people will be in good spirits (both kids and adults, no worries there)
มีที่เรียนที่กินที่นอน(แสงไฟนีออนก็สว่างโชติช่วง)
mee têe rian têe gin têe non (săeng fai nee-on gôr sà-wàang chôht-chûang)
[They] have somewhere to study, something to eat, and a place to sleep (the neon light shining incandescently/brilliantly)
บ้านเมืองสดใสในยุคนีออน
bâan meuang sòt săi nai yúk nee-on
The country is bright in the Neon Age

นีออน นีออน นีออน นีออน
Ne-on, Ne-on, Ne-on, Ne-on

เราเกิดมาจากไหนจากไหน
rao gèrt maa jàak năi jàak năi
We arose from where? From where?
เราเกิดมาทำไมทำไม
rao gèrt maa tam-mai tam-mai
Why were we born? Why?
เราถึงต้องเกิดต้องกิน
rao tĕung dtông gèrt dtông gin
As it seem we must be born, we must eat
ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
dtông chái dtông gìeow kông dtòr gan bpen pôo kon nai săng-kom dieow gan
[We] must use [things], must relate to each other so as to be people in a one society together
มีอะไรอะไรอะไร ก็ควรจะพูดกัน คุยกันฟังกันให้เข้าใจ
mee a-rai a-rai a-rai gôr kuan jà pôot gan kui gan fang gan hâi kâo jai
Whatever, whatever, whatever [it may be], we should talk to each other, converse with each, listen to each other so we understand
เพื่อบ้านเมืองของเราของคนทุกทุกคน
pêua bâan meuang kŏng rao kŏng kon túk túk kon
For our country, the country of each and every one of us

*Paleolithic Age
**Neolithic Age
***It actually says 100s of rai of cilantro (1 acre is about 2.5 rai). There is a saying “Throw some cilantro on top [of the food]” which means to make something look good, at least superficially, when it may or may not actually be high quality. So the planting of 100’s of rai of cilantro may be about superficiality.

หลงวัฒน์ Long Wat (Obsessed with [Another] Culture)

By คาราบาว Carabao
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Here is a translation of the official notes under the YouTube: “Around the year 1997, Thais started to copy the Western model more and more, whether its dancing or style of music, leading everyone to forget the charm of Thai things. So the government tried to campaign to have everyone love Thai things and use Thai things because they are afraid their decedents will be obsessed with culture until they forget their own culture.”

This song is interesting, because at first it sounds like western rock music with lyrics complaining about western and rap rock overtaking uniquely Thai genres. But if you pay closer attention, you’ll hear also hear an undercurrent of sam-cha (a Northern Thai musical style) that comes and goes, and it suddenly stands out alone in the sections where Khun Add sings: “I’m a little disappointed, I feel slighted/overlooked; when will Thai people come to love Thai things?”

It’s as if, even within this one song, the foreign and Thai musical styles are struggling with each other for dominance.

As to the mystery of an addictive Thai rock song complaining about rock not being appropriate for Thai people . . . don’t overthink it. This song was written to support a government policy, and Carabao has always written songs at the request of the government, beginning with “Made in Thailand.” I believe the goal has always been to make great enjoyable music that also has a chance to move society 1% in some desired direction.

จนป่านนี้ ไม่มีวี่แวว
jon bpàan née mâi mee wêe-waew
Until just now, there’d been no sign
เป็นไปแล้ว ทั้งหญิงและชาย
bpen bpai láew táng yĭng láe chaai
But now, both men and women
บ้างก็แร็ป บ้างก็เป็นร๊อค
bâang gôr ráep bâang gôr bpen rók
Some rap. Some are rockers.
เต้นท่าช็อค ท่าชัก ท่าโช้ค
dtên tâa chók tâa chák tâa chóhk
Dancing in a shocking way
เกิดเมืองนี้ ใช่เกิดเมืองไหน
gèrt meuang née châi gèrt meuang năi
[You were] born in this city, not born in some other city
เกิดเมืองไทย ต้องเต้นอย่างไทย
gèrt meuang tai dtông dtên yàang tai
[If] born in Thailand [one] must dance like a Thai
เต้นรำวง สามช่า เอาไหม
dtên ram-wong săam-châa ao măi
Try dancing to some ramwong or sam-cha, why don’t you?*
เต้นตาม ประสาคนไทย
dtên dtaam bprà-săa kon tai
Dance the way Thai people do

อันดนตรี ไม่มีพิษภัย
an don-dtree mâi mee pít-pai
[Just] some music. There’s no danger.
แต่ยังไง ใคร่ครวญ คิดดู
dtàe yang ngai krâi kruan kít doo
But anyway, reflect on this
ลูกและหลาน มีเอกลักษณ์
lôok láe lăan mee àyk-gà-lák
Our children and grandchildren have a unique identity
ให้ฟูมฟัก ในความเป็นไทย
hâi foom fák nai kwaam bpen tai
[you should] bring [them] up in Thainess
เรื่องของแร็ป เป็นเรื่องคนดำ
rêuang kŏng ráep bpen rêuang kon dam
Rapping is for Black people
เรื่องของร็อค เป็นเรื่องคนขาว
rêuang kŏng rók bpen rêuang kon kăao
Rock is for White people
อยู่เมืองนี้ มีแค่ไทยลาว
yòo meuang née mee kâe tai laao
In this city, there are only Thais and Lao
กิน ละข้าวเจ้าข้าวเหนียว
gin lá kâao jâo kâao nĭeow
Eating regular rice and sticky rice.

ผิดหวัง นิดหน่อย
pìt wăng nít nòi
[I’m] a little disappointed
น้อยใจ ในความเป็นไป
nói jai nai kwaam bpen bpai
I feel slighted/overlooked
ไม่รู้ เมื่อไร
mâi róo mêua rai
I don’t know when
คนไทยถึงจะรักของไทย
kon tai tĕung jà rák kŏng tai
Thai people will come to love Thai things

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
The poor people in the government
ก้มหน้าทำงานยังสู้พ่อค้าไม่ไหว
gôm nâa tam ngaan yang sôo pôr káa mâi wăi
put their heads down and work, but aren’t able to contend with the merchants
เอาแร็ปเอาร็อค
ao ráep ao rók
using rap and rock
ล้างหมองคนไทย
láang mŏng kon tai
to brainwash Thais
ค้าขายกำไรลูกหลานช่างมัน
káa kăai gam-rai lôok lăan châang man
The trade and profits of our decendents? Forget about it.

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
Poor people in government
ต้องไปดูงาน
dtông bpai doo ngaan
must go look at the work
ของรัฐบาลเวียงจันทน์
of the Vientiane government [capital of Laos]
ทั้งแร็ปทั้งร็อค เข้มงวดกวดขัน
So strict [about] both rap and rock
เพราะกลัวลูกหลาน เขาหลงวัฒนธรรม
prór glua lôok lăan kăo lŏng wát-tá-ná-tam
Because they are afraid their descendants will lose their culture

ความเป็นไทย
kwaam bpen tai
Thainess
ยิ่งยืนมานมนานนับ พัน ปี
yîng yeun maa nom naan náp pan bpee
has stood since ancient times for a thousand years
แต่บัดนี้กำลังจะถูกหลอมละลาย
dtàe bàt-née gam-lang jà tòok lŏm lá-laai
But now it will be melted away
ความเป็นไทยในสายธารแห่ง
kwaam bpen tai nai săai taan hàeng
Thainess in the stream
โล-กา วินาศ
loh-gaa wí-nâat
of the Apocalypse
มีโอกาศถึงล่มสลาย
mee oh gàat tĕung lôm sà-lăai
There is a possibly [it] will even collapse
เพราะนายทุน
prór naai tun
because of capitalists

เรื่องของแร็ป เป็นเรื่องคนดำ
rêuang kŏng ráep bpen rêuang kon dam
Rapping is for Black people
เรื่องของร็อค เป็นเรื่องคนขาว
rêuang kŏng rók bpen rêuang kon kăao
Rock is for White people
อยู่เมืองนี้ มีแค่ไทยลาว
yòo meuang née mee kâe tai laao
In this city, there are only Thais and Lao
กิน ละข้าวเจ้าข้าวเหนียว
gin lá kâao jâo kâao nĭeow
Eating regular rice and sticky rice.

ผิดหวัง นิดหน่อย
pìt wăng nít nòi
[I’m] a little disappointed
น้อยใจ ในความเป็นไป
nói jai nai kwaam bpen bpai
I feel slighted/overlooked
ไม่รู้ เมื่อไร
mâi róo mêua rai
I don’t know when
คนไทยถึงจะรักของไทย
kon tai tĕung jà rák kŏng tai
Thai people will come to love Thai things

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
The poor people in the government
ก้มหน้าทำงานยังสู้พ่อค้าไม่ไหว
gôm nâa tam ngaan yang sôo pôr káa mâi wăi
put their heads down and work, but aren’t able to contend with the merchants
เอาแร็ปเอาร็อค
ao ráep ao rók
using rap and rock
ล้างหมองคนไทย
láang mŏng kon tai
to brainwash Thais
ค้าขายกำไรลูกหลานช่างมัน
káa kăai gam-rai lôok lăan châang man
The trade and profits of our decedents? Forget about it.

รัฐบาล ผู้น่าสงสาร
rát-tà-baan pôo nâa sŏng-săan
Poor people in government
ต้องไปดูงาน
dtông bpai doo ngaan
must go look at the work
ของรัฐบาลเวียงจันทน์
kŏng rát-tà-baan wiang-jan
of the Vientiane government [capital of Laos]
ทั้งแร็ปทั้งร็อค เข้มงวดกวดขัน
So strict [about] both rap and rock
เพราะกลัวลูกหลาน เขาหลงวัฒนธรรม
prór glua lôok lăan kăo lŏng wát-tá-ná-tam
Because they are afraid their descendants will lose the culture
ของตนเอง…..
kŏng dton ayng …..
that is their own

*ramwong “is a slow round dance continuously moving in a circular manner, and incorporates graceful hand movements and simple footwork.” Off the top of my head, I would say that dancing to sam-cha music may also involve hand movements and simple footwork but with more jouncing around, often in some sort boisterous parade down the street. Or that is my impression.

Poem: แด่…น้าเป้า คาราบาว (To . . . Uncle Pao Carabao)

By กุดจี่ Good G (Pornchai Saenyamoon)

The Carabao community morns the loss of เป้า คาราบาว Pao Carabao, former drummer with the band during the classic period. He passed away July 14, 2017. I’ve translated a poem that musician “Good G” Pornchai Saenyamoon (who is not a member of Carabao) wrote for Uncle Pao Carabao. Many Carabao songs are referenced in the poem, so I have linked to them. (Many Thai band members include the name of their band in their stage name. This is Thai custom. The band members are not blood relations.)

โลกดนตรีมีเสียงกลองของน้าเป้า
The music world has the sound of the drums of Uncle Pao
ขยับเท้าคาราบาวขย่มสมใจหมาย
Tapping the foot of Carabao, endeavoring to satisfy the aim
ร่วมขบวนบรรเลงเพลงหัวควาย
Joining the line making Buffalo Head music
อำนาจกลองประคองเส้นสายจนจบเพลง
The power of the drum supports the group until the end of the song

เป้าอำนาจอาจได้เจอเจ้าเพื่อนยาก
The aim [Pao] of the power: to possibly find that true friend*
เจอบัวลอยผู้ลาจากหากยังเจ๋ง
Meet Bua Loy, the person who passed, yet still so cool.
เจอท.ทหารอดทนคนกันเอง
Meet our Perservering Soldier
เจอตาตี๋ผู้ครื้นเครง เจอเฒ่าทะเล
Meet Dta Dtee, the jolly person, meet the Old Man of the Sea

ถนนชีวิตอนิจจังเหมือนสังกะสี
The road of life is impermanent, like corrugated iron [on the roof]
จากข่าวดีเป็นข่าวร้ายกลายหักเห
From good news, it turns into the final bad news
ลุงขี้เมา แป๊ะขายขวด เขาซวนเซ
The Drunken Uncle, The Bottle Collector, they are doddering
วณิพกพาร่อนเร่หนทางใด
The Beggar takes off to wander on whatever road.

คนหนังเหนียวไม่หนังเหนียวเหมือนเกลียวคลื่น
The Tough-Skinned People aren’t invulnerable like a wave
คนเก็บฟืน สองผู้เฒ่ายังยิ่งใหญ่
The Firewood Collector, the Two Old Men are still Great
พลังเสียงกลองของน้าเป้ายังเร้าใจ
The power of the sound of Uncle Pao’s drums still excites
จะยืนยงตลอดไปในมนต์เพลง
It will endure forever in the Spell of the Song

*Pao Carabao’s first name means “aim”

ลำนำข้างกองไฟ Lam-nam Kaang Gong Fai (A Song by the Campfire)

by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul

ON the NEW ALBUM
คนเม้าส์เขย่าสาย Kon Mao Kayao Saai (Person, Harmonica, and Vibrating Strings)
BUY IT HERE

Note: This was posted as a poem on the author’s facebook page, September 14, 2015, then appeared as a song on the most recent album. So I have the song, but there is no online version that I can find. All the more reason to support the artist and BUY the album!

มีคนรักชื่อสุนทรีย์ เพื่อนผู้ซี้นามศิลปะ
I have a loved one named Suntaree [means “aesthetics”).* A poet friend
มโหรีคือศรัทธา รู้ปรัชญาเท่าหางอึ่งกวี
The concert is faith. Knowing philosophy is equal to the poet’s bullfrog tail [is worthless]
ดวงอาทิตย์ส่องเเสงนําทาง ดาวเดือนยังเมตตาราตรี
The sun shines its light leading the way. The moon remains the mercy of the night
คืนมืดมิดเเม้ไร้เเสงสี ยังมีกองไฟก่อใจฝัน
The dark night, even lacking bright light, still has a campfire and so the heart dreams

* ไม่มีกาน้ำสักใบ เเต่คงความหมายมีให้กัน
We don’t even have one kettle. But we still have meaning/significance for each other
เพียงใจรับรู้ในไฟฝัน เยือกเย็นเหน็บหนาวอันตรธาน
[If] only the heart recognizes the fire dream, the freezing cold disappears
เหว่ว้ามานั่งข้างกองไฟ อุ่นกายอุ่นใจกันเเละกัน
If feeling empty, come and sit by the campfire. Warm the body, warm the heart side by side with others
คืนหนาวคืนนี้เพื่อจินตกาล ห่มฝันเเห่งโลกผู้รอนเเรมไกล
This cold night is for imagination [for mind-time]. Wrap in the dream of a world of distant travelers

ใครหลงทางใจเเสวงหา อาคันตุกะเชิญพบความหมาย
Those who get lost searching [are?] visitors welcome to discover meaning
โหมตัวตนบนความเข้าใจ เลอะเทอะเปอะเปื้อนไปตามฝัน
Devote your existence to understanding, follow after your dreams, [though] stained and soiled.

คนเปื้อนฝัน คนเปื้อนฝัน คืนลำนำข้างกองไฟ
The dirt-smugged people dream, the dirt-smugged people dream. Night song beside the fire
ไม่มีกาน้ำสักใบ เเต่มีนิยายเล็กๆ อุ่นไอเล็กๆ
[They] don’t have even one kettle. But [they] have a little fairy tale, a little body warmth
ที่หมายความถึงความสุข… คือเเบ่งปัน
which represents the happiness they share together

*He may be personifying “Aesthetics”

เพลงไม่มีวันตาย Playng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die)

This song is available on the Carabao compilation album: เพลงไม่มีวันตาย Plaeng Mai Mee Wan Dtai (Songs Will Never Die). Buy it HERE

Note: This song is both Carabao’s 20th Anniversary song and the title song of an album of special songs. Some of the songs on this album are special in that they became hugely popular without ever appearing on an official Carabao album. This is true of the theme song of their first movie “Siang Playng Heng Sarapaap” (the name of both that song and the movie) and a perfect song originally written as a commercial for an airline (“Rak Khun Tao Fah”, or “Love You to the Sky!”). Instead of debuting on an official album, these two amazing songs were bonus songs on an early compilation album called Ruam Playng (A Collection of Songs). The album Playng Mai Mee Wan Dtai (Songs Don’t Die) also includes some magical live performances, such as “Made in Thailand, from the USA” a totally perfect live performance of an English-language version of Made in Thailand followed by the original version, performed in the USA over 30 years ago. The last special song a live performance of “Playng Mai Mee Wan Dtai” (Songs Don’t Die) is rather odd and charming. I imagine it is the sign-off to a long and satisfying 3-hour concert, and Add’s voice is tired. It reminds me of another imperfect but mezmerizing song placed at the end of the album Wan Waan Mai Mee Kow: “Ma Tuh Ma Rong Playng” (Come, Come Sing a Song) and sung near the end of a small intimate concert also titled “Wan Waan Mai Mee Kow.” I figure that weird, experimental, and live probably equals sincere. “Come, Come Sing a Song” and “Songs Don’t Die” are both love songs for songs.

Chorus:
ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars floating throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

Chorus plus Add Carabao:

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars floating throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

MUSICAL INTERLUDE THAT SOUNDS LIKE THE PACHELBEL CANON

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม
lăai bpee têe sâang săn jàak jìt win-yaan bpen playng sòo săng-kom
It’s been many years that, from spirit/feelings, we’ve created songs for society
ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ
hâi chom hâi fang bpen sùk bpàt bpào túk dùt pêuan yaam ngăo jai
to hear and enjoy and so be happy, banishing suffering as a friend in lonely times
หมายคือเสียงเพลงมั่นหมาย ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นใจในอุดมการณ์*
măai keu sĭang playng mân măai mâi koie sèuam klaai mân jai nai u-dom gaan*
The aim is music [always] determined, never slacking, confident in the ideology.*

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars drift dispersed throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away
แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
But songs still exist forever

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหันหน้าหนีจากเสียงเพลง
mâi koie máe sàk wan jà tòt jai hăn nâa nĕe jàak sĭang playng
There there’s never day when we’ll get disheartened, turn way, and flee from music
บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย
ban-layng rói ruam ták-sà dûay paa-rá têe rao yéut mân mí klaai
Music combining skills with a duty to which we hold fast, with no fading
นี่คือเสียงเพลงมั่นหมายตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] should not be separated from songs

MUSICAL INTERLUDE TRANSITIONS FROM SERIOUS AND ORCHESTRAL TO CHEERFUL AND UP-BEAT

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
หลายปีที่สร้างสรรค์ จากจิตวิญญาณเป็นเพลงสู่สังคม
lăai bpee têe sâang săn jàak jìt win-yaan bpen playng sòo săng-kom
It’s been many years that, from spirit/feelings, we’ve created songs for society
ให้ชมให้ฟังเป็นสุข ปัดเป่าทุกข์ ดุจเพื่อนยามเหงาใจ
hâi chom hâi fang bpen sùk bpàt bpào túk dùt pêuan yaam ngăo jai
to hear and enjoy and so be happy, banishing suffering as a friend in lonely times
แม้คืนวันผันผ่านไป ไม่เคยเสื่อมคลายมั่นคงในอุดมการณ์
máe keun wan păn pàan bpai mâi koie sèuam klaai mân kong nai u-dom gaan
Even as days nights pass by, never lessening in the sure firmness of the ideology

ดาว…ลอยเกลื่อนบนนภากว้าง ..มีบางอย่างเป็นความหมาย
daao … loi glèuan bon ná-paa gwâang .. mee baang yàang bpen kwaam măai
Stars drift dispersed throughout the wide sky have something that is meaningful
ดาว…ยามตกสว่างแล้วหายวับไป แต่บทเพลงยังอยู่เป็นนิรันดร์
daao … yaam dtòk sà-wàang láew hăai wáp bpai dtàe bòt playng yang yòo bpen ní-ran
Stars . . . when they fade in brightness, then vanish away. But songs still exist forever

เราคือมิตรสหาย ข้ามน้ำลุยไฟมาด้วยกัน
rao keu mít sà-hăai kâam nám lui fai maa dûay gan
We are friends who have crossed water and come through fire together
ไม่เคยแม้สักวัน จะถอดใจหัน..หน้าหนีจากเสียงเพลง
mâi koie máe sàk wan jà tòt jai hăn nâa nĕe jàak sĭang playng
There’s never a day when we’ll get disheartened, turn way, and flee from music

บรรเลงร้อยรวมทักษะ ด้วยภาระที่เรายึดมั่นมิคลาย
ban-layng rói ruam ták-sà dûay paa-rá têe rao yéut mân mí klaai
Music combining skills with a duty to which we hold fast, with no fading
นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] shouldn’t be separated from songs

นี่คือเสียงเพลงมั่นหมาย ตราบชีพวางวายมิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng mân măai dtràap chêep waang waai mí àat prâak rao jàak playng
This is music determined, until life passes away, [that we] shouldn’t be separated from songs

นี่คือเสียงเพลงหัวควาย……ตราบชีพวางวาย…มิอาจพรากเราจากเพลง
nêe keu sĭang playng hŭa kwaai …… dtràap chêep waang waai … mí àat prâak rao jàak playng
This is the Buffalo Head** music . . . until life passes away, we can’t be separated from songs

*The official lyrics under the video are totally different than what is being sung. I have written out my best guess as to what he is actually singing. It is possible there is a mistake in the official lyrics under that video (which would be unusual) and it is possible that Khun Add forgot his lines or improvised in concert.
** The buffalo skull (with the shadow of a small red bird on it) is of course, the symbol of Carabao.

คนจังไร Kon Jang Rai (Accursed Person)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul and เศก ศักดิ์สิทธิ์ Sek Saksit
On The Album “How Bpen Kon Bpen Kwai” “หาวเป็นคนเป็นควาย” by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
You can BUY IT HERE. Note: At eThaiCD, Eed Opakul is listed as Yingyong Opakul, his real name.

Note: Because in Thai, the pronouns are often left out, I am unclear who is telling the story. Another translator guesses the story is mostly told in the third person. The narrator is narrating the story, empathizing with the niece and sometimes addressing her. However, the refrain, would probably be better translated “Don’t understand! Don’t understand,” leaving it ambiguous as to who doesn’t understand. It’s more like “Why, oh why?!”

เด็กสาวคราวลูกคราวหลาน
A girl, the age of a daughter or niece
หนีออกจากบ้านเหมือนเพื่อนทั้งหลาย
When [she] leaves the house is like all [her] friends
เนื้อตัวรูปร่างดูสดใส
Her appearance looks cheerful
แต่ในดวงใจมืดมนบนแววตา
But in her heart [she] has a gloomy look in her eye

มองหาหนทางจะทำงาน
[She ] looks for a way to be able to work
ไปเสิร์ฟอาหารหรือทำการค้าขาย
To go serve food or sell things
นึกไปเรื่องเรียนก็เสียดาย
When thinking about the matter of studies, [she] feels regretful
แต่ทำไงได้เมื่อตัดใจหนีมา
But [she] can do whatever, having decided to escape here.

เธอมีปัญหาเดือดร้อนที่บ้าน
She has a problem that people at home are angry and upset
ไม่ใช่นั้นมีแต่บ้านไม่มีใจ
Well not that. It’s that she has is a home with no heart.
น้าไม่รู้หรอกน้าก็ไม่มีใจ
[Her] uncle does NOT understand. And he doesn’t have a heart.
พูดไปทำไมใครๆ ก็ไม่เข้าใจ
Why even talk about it? No one is going to understand.

ไม่เข้าใจ…โธ ไม่เข้าใจ
[They] don’t understand . .. [They] don’t understand
ไม่เข้าใจ…ไม่เข้าใจ
[They] don’t understand . . . [They] don’t understand

ได้เงินไปโรงเรียนเท่าไร
However much money [she] gets for going to school,
น้าว่าคงได้สักร้อยบาททุกวัน
Uncle expects at least 100 baht each day
ทำงานคงได้เดือนละสามพัน
Working, [she] probably make 3,000 baht per month
เด็กน้อยอย่างหลานพอรับทานได้ยังไง
How will a small child like this dear niece even get enough to eat?

(เฮ้อ กลับบ้านเถอะหลานเอ้ย)
(*heavy sigh* Go back home, dear . . .)

น้าไม่เข้าใจ ทำไมหลานไม่เข้าใจ
Uncle doesn’t understand why she doesn’t understand
กลับบ้านเถอะไป ทำไมต้องมาเข้าใจ
[Just] return home. Why do you need to understand?
ไปเรียนหนังสือ ให้โตกว่านี้ไป
Go study so you grow up!
ยี่สิบขวบเมื่อไหร่ จะหนีไปไหนก็เชิญไป
Whenever [you’re] 20, you can run way!

SOLO

เด็กสาวคราวลูกคราวหลาน
A girl the age of a daughter or a niece
จ้องมองหน้ากันด้วยความติดใจ
[They] stare at each other’s face with fascination
แล้วน้าเองรู้ดีได้ไง ชักสงกะสัย หลานชักสงกะสัย
And the Uncle himself, how can he know so well?  A suspicion. The niece suspects
ก็น้าเองก็รู้ดีนี่ไงเพราะว่าน้าจังไรมาก่อนลูกก่อนหลาน
that how he can understand so well is because the uncle was cursed before the niece.

หลานไม่เข้าใจ น้าเองก็ไม่เข้าใจ
The niece doesn’t understand, and Uncle himself also doesn’t understand
ทำไมน้าถึงจังไร มาก่อนลูกก่อนหลาน
Why was Uncle accursed before the niece?

ไม่ต้องเข้าใจ หลานเองไม่ต้องเข้าใจ
[You] don’t need to understand. You yourself, dear niece, don’t need to understand
เพราะความจังไร มันเหมาะกับน้าๆ ไม่ใช่หลาน
Because the accursedness, it’s appropriate for the Uncle, not for you.

ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมโลกถึงจังไร
Why, oh why?! How did the world become accursed?*
ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมโลกถึงจังไร
Why, oh why?! How did the world become so accursed?
ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมโลกถึงจังไร
Why, oh why? How did the world become so accursed?
ไม่เข้าใจ เน๊อะ ทำไมต้องไปเข้าใจ
Why, oh why? Why should [one] have to understand?

*The part I translated “Why, oh why?!” actually says “Don’t understand” and it could be “I don’t understand” or “she doesn’t understand” or “no one understands” so I changed to “Why, oh why.”

จิตวิญญาณ Jit-win-yaan (Spirit)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and melody by Eed Opakul
Published on facebook August 30, 2016

Note: I don’t think this is on an album yet. Please go to the author’s facebook page to listen to this wonderful song: https://www.facebook.com/eedopakul/posts/674581842697462?pnref=story

ฟ้ายังเปลี่ยนสี ใจยังเปลี่ยนใจ
The sky changes colors. The heart still changes its mind
โลกคงเปลี่ยนไป ตามเเต่เดือนเเต่วัน
The world will probably change, following only the days and months
จันทร์ก็ขึ้นลง ดาวก็หมองหม่น
The moon rises and sets, the stars look melancholy
ตะวันสับสน ยามเมฆหมอกเพียงบดบัง
The sun confused, when the clouds just obscure [them]

สิ่งที่ยั่งยืนไม่เคยยั่งยืน มิอาจขัดขืนกาลเวลา
Things that endure never endure. [They] may not defy the passage of time
สรรพสิ่งผุพังเรื่องธรรมดา เกิดเพื่อดับไม่จีรัง
Everything becomes dilapidated, it’s only natural. We are born to be extinguished, not to last.

ใครหนอใคร ฝันใฝ่ในยั่งยืน
Who, who, I ask, dreams sustainably?
สุดฝ่าสุดฝืน สุดสิ้นอันตธาน
The most brave, and most forcing, ends and vanishes
ใครหนอใคร ฝันใฝ่ในยั่งยืน
Who, who, I ask, dreams sustainably?
กล้ำกลืนไว้เถิด ความเข้าใจ
Swallowing [it] gives rise to understanding

ไม่มีใครสักคนหนีพ้นความจริงไปได้
There is not one person who can escape the truth
เพียงเตรียมใจ ทำใจ ยอมรับเถอะ อนิจจัง
Only prepare yourself, come to terms with, accept impermanence!

SOLO

ใครหนอใคร ฝันใฝ่ในยั่งยืน
Who, who, I ask, dreams sustainably?
กล้ำกลืนไว้เถิด ความเข้าใจ
Swallowing it gives rise to understanding
ไม่มีใครสักคนหนีพ้นความจริงไปได้
There isn’t one person who can escape the truth
เพียงเตรียมใจ ทำใจ ยอมรับเถอะ อนิจจัง
Just prepare yourself, come to terms with, accept impermanence!

ร่างที่เเตกดับ ไม่กี่ปีลืมหาย
The body that breaks and is extinguished, in not many years is forgotten
เเต่สิ่งสร้างไว้ คือจิตวิญญาณ
But what you create is spirit
เเม้อาจคงอยู่ ไม่นาน เท่านาน
Even though one probably won’t live all that long
เเต่จิตวิญญาณ อย่างน้อยๆ พอยั่งยืน
The spirit at least endures enough

เเม้อาจคงอยู่ ไม่นาน เท่านาน
Even though [one] may not live all that long
เเต่จิตวิญญาณ อย่างน้อยๆ พอยั่งยืน
The spirit at least endures enough
ยั่งยืน ยั่งยืน ยั่งยืน ในใจคน
Endures, endures in the hearts of people
ยั่งยืน ยั่งยืน ยั่งยืน ในใจโลก
Endures, endures in the heart of the world
โลกเเห่งใบไม้ร่วง…
The world of falling leaves

บลูส์จ๋า Blues Ja

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
This song was first published April 27 to Facebook, and is on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Note:  The “Ja” in the title is an untranslatable particle that indicates you are close or familiar with whomever you are talking to.

ค่ำคืนอีกเเล้ว คงไม่เคล้า ให้เหงา ๆ
It’s nighttime again, I probably won’t mix with anyone. So it’s lonely*
คนมันเศร้า เเม้เเช่เหล้า ยังเอาไม่อยู่
A person who is sad, even soaked in alcohol, feels they can’t go on
ช้ำ ๆ ชอก ๆ บอกให้โลก ได้ฟังได้รู้
[I’m] hurt and bruised. I say it so the world can hear and understand
รู้มันเศร้า ตึงตาย ยามคิดถึงเธอ
Know that it’s sad. I’m stressed to death, when I think of you

ค่ำคืนอีกหน ยังจ่อมจม ช้ำชอกเดียวดาย
Another night, sinking lower, bruised and lonesome
รักสลาย มลายสูญ ไม่มีเเล้วเธอ
Love breaks to pieces, is destroyed, and lost. I don’t have you anymore
ไอ้หนุ่มกระทง บอกตามตรง ไม่คู่ควรเธอ
Young man, [I’ll] tell you straight: [you’re] not suitable for her
สักวันต้องเจอ น้ำตา จะนองล้นเเก้ว
Some day [we] must meet [again]. The tears will flood and overflow the glass

เเล้วไปเเล้ว เธอจ๋า น่าจะอภัย
It’s in the past. Honey, you should forgive me
ฉันเหลวไหล เก๋าเเก่ ก็เเก่อย่างขิง
I’m nonsensical, ancient–old like ginger root
จริงจัง จริงใจ รักใคร เป็นรักจริง ๆ
Earnest and sincere. Whoever [I] love, it’s true love.
เเต่ที่ไม่จริง เธอจ๊ะ เธอจ๋า อย่าถือสากัน
What’s not true: You, dear. Honey . . . let’s not hold it against each other.

SOLO

เเล้วไปเเล้ว เธอจ๋า น่าจะอภัย
Well, that’s over. Honey, you should forgive me
ฉันเหลวไหล เก๋าเเก่ ก็เเก่อย่างขิง
I’m nonsensical, ancient–old like ginger root
จริงจัง จริงใจ รักใคร เป็นรักจริง ๆ
Earnest and sincere. Whoever [I] love, it’s true love.
เเต่ที่ไม่จริง เธอจ๊ะ เธอจ๋า อย่าถือสากัน
What’s not true. You dear.  Honey . . . let’s not hold it against each other.

ค่ำคืนอีกวัน ยังเมียงมอง ลอดช่องหน้าต่าง
Yet another night, I still peep through the hole of the window
อาจมีหวัง เงาลาง ๆ เธอจ๋ากลับมา
Maybe there is a vague shadow of hope. Oh honey, come back!
เเม้อกเธอหัก อ้อมอกฉัน จะช่วยเยียวยา
Even if your heart breaks, my embrace will help care for you
ด้วยบลูส์จ๋า ซึ้ง ๆ เพิ่งเเต่งให้เธอ
With blues, so impressive, that I just composed for you
ด้วยบลูส์จ๋า ซึ้ง ๆ เพิ่งเเต่งให้เธอ
With blues, so moving, that just composed for you
น้องสาวขี้เหงา ที่พึ่งเจอ เเฮะๆๆๆ โต๊ะข้างๆ
lonely young woman, who I just met, heh, heh, heh, heh. . . at the next table

*Or possibly: I won’t cuddle with someone, so it’s lonely.

ศรอรชุน Son Arachun (The Arrow of Arjuna)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

According to the Wikipedia entry, “Arjuna is one of the heroes of the massive Indian epic named “The Mahabharata”, the longest Indian epic. He was an archer and a warrior accompanied by Lord Krishna and helped him destroy asuras (demons) who had been born in the form of humans on earth.”

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านผู้เจริญ คำสรรเสริญ เยินยอยิ่งใหญ่
doo gón doo gòn tâan pôo jà-rern kam săn-ra-sĕrn* yern yor yîng yài
Look, look, you civilized people. Words of praise flatter greatly
แต่มิตรสนิท คืออันตราย คำนั้นกินใจให้ทุกข์ให้โทษ
dtàe mít sà-nìt keu an-dtà-raai kam nán gin jai hâi túk hâi tôht
But close friends are dangerous. Those words there are moving, bringing suffering and harm
แม้แต่ศัตรู ก็ยังไม่ต้องการ
máe dtàe sàt-dtroo gôr yang mâi dtông gaan
Even enemies don’t’ want [them].

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านศรธนู มีไว้เคียงคู่ เหนี่ยวรั้งสงคราม
doo gón doo gòn tâan sŏn tá-noo mee wái kiang kôo nìeow ráng sŏng-kraam
Look, look. Have your arrows stored at your side hold off the war
คมหลาวคมดาบ คมหอกคมหนาม ประตูป้อมยาม เปลี่ยนใจใส้ศึก
kom lăao kom dàap kom hòk kom năam bprà-dtoo bpôm yaam bplìan jai sâi sèuk
The sharp javelin, sharp sword, shard spear, sharp spike, guard the fortress door guard, changing the minds of the spies
แม้แต่ศัตรู ควรเชิดชูเกียรติ แม้แต่ศัตรู ควรให้มีเกียรติ
máe dtàe sàt-dtroo kuan chêrt choo gìat máe dtàe sàt-dtroo kuan hâi mee gìat
Even the enemy should praise and honor. Even the enemy should be honorable

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

เรามารบกัน ต่างมารบกัน รบราฆ่าฟัน นั้นมีจุดหมาย
rao maa-róp gan dtàang maa róp gan róp raa kâa fan nán mee jùt măai
We come fight together, each different one come to fight together and make war. That has a purpose.
แม้เราต้องอยู่ หรือเราต้องตาย กระดูกกอดป้าย วิญญาณยังอยู่
máe rao dtông yòo rĕu rao dtông dtaai grà-dòok gòt bpâai win-yaan yang yòo
Even if we must live, or if we must die, and the bones are gone??, the soul still lives

ดูก๊อน ดูก่อน ยิงศรเป็นศาสตร์ ขุนศึกเป็นปราชญ์ ศาตราคือใจ
doo gón doo gòn ying sŏn bpen sàat kŭn sèuk bpen bpràat săa dtraa keu jai
Look, look, shooting arrows is a science. The military leader is a sage. The weapon is the heart.
ข้าศึกคือเป้า เป้าอยู่ที่หมาย แลเห็นสิ่งใด เห็นแต่ข้าศึก
kâa sèuk keu bpâo bpâo yòo têe măai lae hĕn sìng dai hĕn dtàe kâa sèuk
The enemy is the target. The target is what we are aiming for. And whatever you see, you see only the enemy
ศรอรชุน ไม่เคยพลาดเป้า
sŏn or-a-chun mâi koie plâat bpâo
The arrow of of Arjuna never misses its target

พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dtòr kwaam a-yút-dtì-tam
We are warriors. We are war. We fight injustice.
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
pûak rao keu nák róp pûak rao keu sŏng-kraam pûak rao róp dûay jìt jai mâi châi săa dtraa
We are fighters. We are war. We fight with hearts/minds not with a weapon

[Repeat last verse many times.]

*This word คำสรรเสริญ (praise or support) is usually pronounced “săn-sĕrn” but he is pronouncing it with three syllables, perhaps to make it fit? I wrote out the three syllables to help the singers.

สวนจตุจักร Suan Jatujak (Jatujak Park)

By Carabao
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pretaet Thai (Thailand Unite!) (2005)
This album is highly recommended. However it is not currently available at eThaiCD

Translation of spoken words: ooyyyyy Oooyyyyyyyy [If] like this, we must shop!

วันเสาร์อาทิตย์
wan săo aa-tít
Saturday and Sunday
วันหยุดพักผ่อน
wan yùt pák pòn
are days off for relaxing
เป็นวันที่เราแฮ้ปปี้
bpen wan têe rao háep bpêe
Are days that we are happy
การเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้น
gaan bpen má-nút ngern deuan nán
That salary there is [about?] being human
วันสำคัญคือวันหยุด
wan săm-kan keu wan yùt
An important day is the holiday
ถึงสิ้นเดือนเงินเดือนถึงออก
tĕung sîn deuan ngern deuan tĕung òk
Reaching the end of the month, the salary finally comes out
ออก แล้ว ก็ต้องมีรางวัล
òk láew gôr dtông mee raang-wan
When it comes out, one must have a prize
มุ่งไปยังหมอชิตด้วยใจมั่น
mûng bpai yang mŏr chít dûay jai mân
[You] Head straight for Mor Chit [skytrain station] with confidence
คงต้องเปลี่ยนสักอัน
kong dtông bplìan sàk an
[You] probably have to change at least one thing:
เสื้อแจ๊คเก็ตหรือกางเกงยีนส์
sêua jáek-gèt rĕu gaang-gayng yeen
a jacket or pair of jeans
ตัวใหม่…………
dtua mài …………
[for] something new

Translation of spoken words: That should be cool!

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
Its Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
run in together to be a big stream flowing around
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
[It’s a] spot combining centers [for]
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat, things to use
ไปยันแมกไม้เบญจพรรณ
bpai yan mâek máai bayn-jà pan
Go into [a section with] five kinds of plants
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
mee nók gaa măa maew gîng-gàa
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and the price isn’t expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
but you must expend your energy
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
and you’ll get good stuff  fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jutujak Park

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It’s the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that’s the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk mee gan yòo têe nêe
everything consumed is here together
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flow in together [from?] all over
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We have only good things
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
at Jatujak Park

มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผู้คน
man bpen wan săo aa-tít têe pôo kon
It is Saturday and Sunday that people
หลั่งมาเป็นสายไหลวน
làng maa bpen săai lăi won
Flow in to be a stream circulating
เป็นแหล่งรวมศูนย์
bpen làeng ruam sŏon
Its a central place combining
ของกินของใช้
kŏng gin kŏng chái
things to eat and things to use [consumer products]
ไปยังแมกไม้เบญจพรรณ
Go into [a section with] five kinds of wood
มีนก-กา-หมา-แมวกิ้งก่า
bpai yang mâek máai bayn-jà pan
There are crows, dogs, cats, and lizards
เสื้อ ผ้า ราคาที่ไม่แพง
sêua pâa raa-kaa têe mâi paeng
Clothes, and they’re not expensive
แต่ต้องออกแรงกาย
dtàe dtông òk raeng gaai
But you must exert your strength
ทั้งเดินทั้งต่อ
táng dern táng dtòr
Both walking and bargaining
ก็จะได้ของดียุติธรรม
gôr jà dâai kŏng dee yút-dtì tam
And you will get things good and fairly
ค้ำจุนสวนจตุจักร
kám-jun sŭan jà-dtù-jàk
Support Jatujak Park

มันคือตลาดวันหยุด
man keu dtà-làat wan yùt
It is the weekend market
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
têe yài têe sùt nai lôhk
that is the biggest in the world
ทั้งอุปโภคบริโภค มีกันอยู่ที่นี่
táng ùp-pôhk bor-rí-pôhk  mee gan yòo têe nêe
All the products we have together right here.
ผู้คนหลากหลาย
pôo kon làak lăai
All kinds of people
หลั่งไหลมากันทั่วปฐพี
làng lăi maa gan tûa bpà-tà-pee
flowing in together from all over the Earth
เรามีแต่ของดีๆ
rao mee dtàe kŏng dee
We only have good stuff
อยู่ที่สวนจตุจักร
yòo têe sŭan jà-dtù-jàk
Here at Jatujak Park

2X

Jatujak is the biggest market in the world
It’s got everything from home set and what people prefer
Lots of foreigner know Jutukak
We’ve got everything that brought people to us

ถามกวี Taam Gawee (Ask the Poet)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted to Facebook March 29, 2016.
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

ความรักใครหักคาอก เอานรกหมกไว้ในใจ
Whoever’s love is broken, carries hell buried away in their heart
เจ็บจะเป็นจะตาย จงถามไถ่คนเป็นกวี
Pain like it will kill you. You should ask a person who is a poet
เขาจะชี้ให้เธอได้เห็น ให้ตาสว่างได้ทุกที
He will point out so you can see, so you can be enlightened everytime
กวีชนเขารู้ดี เรื่องหัวอกหัวใจคน
The poet will bring you to understand well matters of people’s hearts

การเมืองไอ้เรื่องปวดหัว ทุกถ้วนทั่วกระทบชีวิต
Politics is such a headache, affecting all of life
หนีก็ไม่มีสิทธิ์ เหมือนกับดักในวังวน
There’s no way to escape it. It’s like being trapped in a whirlpool
คนกวีมีทางออก ตอบเธอได้ในเหตุเเละผล
The poet has a way out, can answer you with reason
กวีชนเขาเเยบยล จะชี้ทางสว่างให้เธอ
The poet is smart. He can show the bright path for you.

เพียงเธอเข้าใจเขา เข้าใจตัวเองเเล้วคิดต่อ
If only you understand him, you understand yourself, and then think further
เขามิใช่เจ้าเเม่เจ้าพ่อ จะกักขังวิญญาณเธอได้
He’s not a guardian spirit who can capture your soul
เขาอาจจะเพ้ออาจจะฝัน เเต่สำคัญถ้ารู้ความหมาย
Maybe he will crazily dream but [it’s] important if you will know meaning,
อิสระเสรีเเละเป็นไท ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
freedom, and being liberated. He’s a great person when it comes to imagination.

SOLO

เพียงเธอเข้าใจเขา เข้าใจตัวเองเเล้วคิดต่อ
If only you understand him, you understand yourself, and then think further
เขามิใช่เจ้าเเม่เจ้าพ่อ จะกักขังวิญญาณเธอได้
He’s not a guardian spirit who captures your soul
เขาอาจจะเพ้ออาจจะฝัน เเต่สำคัญถ้ารู้ความหมาย
Maybe he will crazily dream but [it’s] important if you will know meaning,
อิสระเสรีเเละเป็นไท ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
freedom, and being liberated. He’s a great person when it comes to imagination.

หากถามเรื่องศิลปะ เข้าทางล่ะกวีลำพอง
If you ask about a matter of art, enter his territory, the poet proudly
จะตอบว่าใช้ใจมอง เเบบซาบซึ้งจนเธอเพ้อฝัน
will answer, “Use your heart to see! Like appreciate it until your thoughts fly away deliriously”
หากถามถึงนามปากกา กวีอาจจะขาสั่น
If you ask about their pen name [whether they are famous?], the poet might start to shake
เธอยังถามพิมพ์ขายกี่พัน ก็นั่นนะสิกวีไทย
“You still ask me how many thousands I print and sell!” That’s exactly how the poet is.

กวีไทย กวีไทย ผู้ยิ่งใหญ่ในจินตนาการ
Thai poet, Thai poet. A person great in imagination.
เธอเเละเธอเท่านั้น ต้องตอบคำถามตัวเองละกัน
You and just you, must answer questions on your own
กวีนิพนธ์ ก็คนเหมือนกัน ต้องกินข้าว กินน้ำ เเละหายใจ
Poetry. But these are people like others, who must eat, drink, and breath
เพียงคำถามของเธอ เเสนยิ่งใหญ่ เหนือจินตนาการ…กวี
Just a question of yours, so great, beyond imagination . . . the Poet

เทวดาท่าจะแย่ Taywadaa Taa Ja Yae (Deity, You’re Looking Terrible)

Lyrics and Music by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)
It looks like this album is unavailable right now, but you can REQUEST THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: In this live version from long ago Khun Add messes up and forgets one line, so unfortunately, you don’t get to hear the deity’s heavy sigh. Nevertheless, it’s really cute. By the way, the word “เทวดา” “taywadaa”, which I translated “diety” could also be an “angel.” In any case, these beings are imagined looking much different than what Westerners imagine for their dieties. Here is what a tawadaa looks like:

….โห่………หวย
. . .ho . . . huay
. . . ho . . . lottery . . .

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it.
ชาวบ้านหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่
chaao bâan wăng ruay lên hŭay gan-yài
The villagers hoping to be rich are all swept into the lottery
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Wining or not winning, doesn’t matter

ชาวนาหน้าแดงหน้าดำ
chaao naa nâa daeng nâa dam
The farmers with red faces and black faces
มือที่กำเคียวเกี่ยวรวงข้าว
meu têe gam kieow gìeow ruang kâao
[and] hands that grasp the sickle to harvest the ear of rice
ทุกข์อกทุกข์ใจปวดร้าว
túk òk túk jai bpùat ráao
are worried and pained
ราคาข้าวมันไม่ค่อยดี
raa-kaa kâao man mâi kôi dee
The price of rice isn’t so good
จะให้มีความหวังทางใด
jà hâi mee kwaam wăng taang dai
Where else will you have hopes
ดูสดใสเท่าล็อตเตอรี่
doo sòt săi tâo lót-dter-rêe
looking as bright as the lottery,
เงินทองแม้ไม่ค่อยจะมี
ngern tong máe mâi kôi jà mee
even if one doesn’t really have money,
กระเบียดกระเสียน กระเสือกกระสน
grà-bìat grà-sĭan grà sèuak grà sŏn
if things are tight, you’re squeezed, stuggling along?

ขวนขวายเลขหมายเด็ดเด็ด
kwan-kwăai lâyk măai dèt dèt
Searching for the lucky number
ตามโพยตามเคล็ด ตามวัดตามวา
Dtaam poi dtaam klét dtaam wát dtaam waa
according to the notepad, following secret tricks, [or] turning to the temple [asking the monks].
เทวดาขอให้ช่วยลูกด้วย
tay-wá-daa kŏr hâi chûay lôok dûay
Diety, come help your children!
ถ้าลูกถูกหวยจะเลี้ยงเทวดา
tâa lôok tòok hŭay jà líang tay-wá-daa
If [your] children win the lottery [we]’ll take care of [you], Deity
จะเชิญมาตั้งก๊งวงเหล้า
jà chern maa dtâng góng wong lao
We’ll invite [you] and set up drinks for a drinking group
ปาร์ตี้ขี้เมาสรวลเสเฮฮา
paa-dtêe kêe mao sŭan săy hay haa
A giggling, laughing drunk party.
ข้าวปลาหมูเห็ดเป็ดไก่
kâao bplaa mŏo hèt bpèt gài
Rice, fish, pork, mushrooms, duck, chicken
ผลหมากรากไม้ทั้งกัญชงกัญชา เพียบ
pŏn màak râak máai táng gan chong gan-chaa pîap
betel nut, herbs, weed, and stuff. Lots of it!

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it
ชาวบ้านโชคร้ายถูกหวย
chaao bâan chôhk ráai tòok hŭay gin mòt
The unlucky villagers . . . winning the lottery consumes them entirely
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang · mâi tòok gôr châang
Win or don’t, doesn’t really matter

เทวดาผ่านมาพบเห็น
tay-wá-daa pàan maa póp hĕn
The diety passes by and sees
มนุษย์อุจจาระเหม็นร้องหาเทวดา
má-nút ùt-jaa-rá mĕn róng hăa tay-wá-daa
Filthy humans with stinking feces crying out for the diety
ปัญหามันอยู่ตรงไหน
bpan-hăa man yòo dtrong năi
Just what is the problem
คับอกคับใจชาวไร่ชาวนา
káp òk káp jai chaao râi chaao naa
laying on the hearts of the farmers?
ปัญหามันอยู่ตรงหวย
bpan-hăa man yòo dtrong hŭay
The problem, it’s with the lottery!
วอนให้เราช่วยถูกหวยสักครา
won hâi rao chûay tòok hŭay sàk kraa
[They] plead for me to help [them] win the lottery just once
เทวดาหยุดคิดนิดหนึ่ง
tay-wá-daa yùt kít nít nèung
The diety stops to think a minute
ก็บ่นรำพึงรำพันออกมา เฮ้อ
gôr bòn ram-peung ram-pan òk maa hér
And a muttering groan comes out: errrrr . . . [sound of a heavy sigh]

เทวดายุกนี้ก็ลำบาก
tay-wá-daa yúk née gôr lam-bàak
It’s difficult for deities in this age
อดอดอยากอยากจนด้อยปัญญา
òt òt yàak yàak jon dôi bpan-yaa
Impoverished until they don’t know what to do
วิชาอาคมก็ลดถอย
wí-chaa aa-kom gôr lót tŏi
Knowedge of magic has also decreased and slowly faded away
เพราะมีเมียน้อยเลยไม่มีเวลา
prór mee mia nói loie mâi mee way-laa
Because of the mistresses. Consequently they don’t have the time
สังคมเทวดายังยุ่ง
săng-kom tay-wá-daa yang yûng
Society and deities are still caught up in,
มัวแต่จะมุ่งแย่งกันเป็นใหญ่
mua dtàe jà mûng yâeng gan bpen yài
obsessed with, competing to be most important.
เทวดาเล่นด้วยได้ไหม
tay-wá-daa lên dûay dâai măi
Can the diety also play?
เล่นหวยกันยังไงช่วยสอนเทวดา
lên hŭay gan yang ngai chûay sŏn tay-wá-daa
How can I play the lottery with you? Please teach me.

ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win, doesn’t really matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
[It’s] not the trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
The lottery, you can’t ride it
เทวดาหวังรวยเล่นหวยกันใหญ่
tay-wá-daa wăng ruay lên hŭay gan-yài
The diety hoping for riches gets all swept up in paying the lottery
ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Winning or not winning, doesn’t really mater

เทวดาหน้าแดงหน้าดำ
tay-wá-daa nâa daeng nâa dam
The deity, his face is red, his face is black
เพราะใจถลำติดล็อตเตอรี่
prór jai tà-lăm dtìt lót-dter-rêe
Because he loses balance addicted to the lottery
ชาวนาเขาก็ไปดี
chaao naa kăo gôr bpai dee
The villagers they also do well
ไปมีงานทำตะวันออกกลาง
bpai mee ngaan tam dtà-wan òk glaang
They go off and have work to do in the Middle East
จนใจและจนปัญญา
jon jai láe jon bpan-yaa
[I’m] baffled without any more ideas
เป็นเทวดาให้ทำไงได้
bpen tay-wá-daa hâi tam ngai dâai
I’m a deity so how can I do it?
อยู่บนฟ้าไม่มีนามีไร่
yòo bon fáa mâi mee-naa mee râi
I’m in the heavens, I don’t have fields
มีแต่ก้อนเมฆก็เช่าเขาอยู่
mee dtàe gôn mâyk gôr châo kăo yòo
I have only clouds, and rent them to live

ค่าไฟยังไม่จ่ายดวงอาทิตย์
kâa fai yang mâi jàai duang aa-tít
The electric bill I still haven’t paid to the sun
ค่าน้ำยังติดหนี้ดวงจันทรา
kâa náam yang dtìt nêe duang jan-traa
The water bill I still owe to the moon
โชคชะตาพาชิวิตลำบาก
chôhk chá-dtaa paa chee-wít lam-bàak
Destiny has brought a difficult life
ถึงกับถอดหน้ากากจำนำชฎา
tĕung gàp tòt nâa gàak jam nam chá-daa
To the point that [one] takes off the mask and pawns the chadaa [the pointed metal hat the diety is wearing in the pictures above]
ปัญหามันอยู่ตรงหวย
bpan-hăa man yòo dtrong hŭay
The problem is with the lottery
ก็หวังจะรวยเป็นเศรษฐีเทวดา
gôr wăng jà ruay bpen sàyt-tĕe tay-wá-daa
[it makes one] want to be rich, to be a millionare diety
แต่ผ่านมาไม่เคยแทงถูก
dtàe pàan maa mâi koie taeng tòok
But all this time and I’ve never guessed [the numbers] correctly
จนเข้ากระดูกกระเป๋าเทวดา
jon kâo grà-dòok grà-bpăo tay-wá-daa
till we reach the bottom of bag of the deity*

* ถูกก็ช่าง ไม่ถูกก็ช่าง
tòok gôr châang mâi tòok gôr châang
Win or don’t win. Doesn’t matter
ไม่ใช่รถราง รถเมล์ รถไฟ
mâi châi rót raang rót may rót fai
It’s not a trolley, bus, or train
ล็อตเตอรี่มันขี่ไม่ได้
lót-dter-rêe man kèe mâi dâai
You can’t ride the lottery
เทวดาโชคร้ายถูกหวยกินหมด
tay-wá-daa chôhk ráai tòok hŭay gin mòt
The unlucky diety . . . winning the lottery consumes him entirely

*Till we reach the bones of the bag of the diety.

สัญญาคนสัญญาควาย Sanyaa Kon Sanyaa Kwai (Promises of People, Promises of Buffalos)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and melody by Eed Opakul
This is version of the song contained on Eed Opakul’s 2015 album of recovered songs: หาวเป็นคนเป็นควาย How: Bpen Kon Bpen Kwai (2015)
Support the artist! BUY THE CD HERE

ฉันกลับมาทวงมาตามถามไถ่ความหมาย
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam tài kwaam măai
I’ve come back to ask after the meaning
ฉันมาทักทายความจริงของเธออยู่ไหน
chăn maa ták taai kwaam jing kŏng ter yòo năi
I come to inquire about your truth. Where is it?
จากภูผาสูงโค้งรุ้งกลางทุ่งพงไพร
jàak poo păa sŏong kóhng rúng glaang tûng pong prai
From the tall rocky mountains, the rainbow in the middle of the fields and forests
ฉันหอบดอกไม้มาให้ด้วยใจที่รักศรัทธา
chăn hòp dòk máai maa hâi dûay jai têe rák sàt-taa
I carry in my arms flowers to give to give happily to the one I love and trust

เพียงแค่ดอกหญ้าน้อยค่าในป่าสีขาว
piang kâe dòk yâa nói kâa nai bpàa sĕe kăao
It’s only the flowers of a few grasses of the value in the White Forest
เป็นเรื่องราวผูกพันความหลังผ่านมา
rói bpen rêuang raao pòok pan kwaam lăng pàan maa
Tied to be a story binding the past.
ฝากคำถามถึงความดีที่เคยสัญญา
fàak kam tăam tĕung kwaam dee têe koie săn-yaa
Entrusted with a question regarding the good that you once promised
มั่นคงหนักแน่นวาจาหรือทว่าล่องลอย
mân kong nàk nâen waa-jaa rĕu tá-wâa lông loi
Was it something secure and firm or just floating along?

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I come back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

SOLO

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I came back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

สัญญาๆ ภาษาคน
săn-yaa săn-yaa paa-săa kon
A promise, a promise, in human language!
สัญญาๆ ภาษาไทย
săn-yaa săn-yaa paa-săa tai
A promise, a promise, in Thai
สัญญาๆ หรือเป็นสัญญาภาษาควาย
săn-yaa săn-yaa rĕu bpen săn-yaa paa-săa kwaai
A promise, a promise! Or was it a promise in buffalo language?

ก่อกำแพงใจ Gor Gampaeng Jai (Build a Wall of Hearts)

Lyrics and melody by Add Carabao แอ๊ด คาราบาว
Posted January 9, 2017 on YouTube in response to flood in Thailand’s South.

ไม่มีน้ำตาให้รินไหลรดแก้ม
mâi mee nám dtaa hâi rin lăi rót gâem
[I] don’t have tears to flow down my cheeks
มันเป็นคืนข้างแรมที่แสนเศร้า
man bpen keun kâang raem têe săen sâo
It’s the night of the waning moon that is extremely sad
ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกสิ่งของเรา
dtông tíng bâan tíng meuang tíng túk sìng kŏng rao
[We] have to abandon the house, abandon the city, abandon everything of ours
เอาเกาะกลางถนนเป็นที่นอน
ao gòr glaang tà-nŏn bpen têe non
[And] take the traffic island to be our bed.

แต่ละวันแต่ละคืนช่างผ่านไปเชื่องช้า
dtàe lá wan dtàe lá keun châang pàan bpai chêuang cháa
Each day and each night, just let it slowly pass
อยากให้วันเวลามันหมุนย้อน
yàak hâi wan way-laa man mŭn yón
I want to have time turn back
หมุนไปก่อนน้ำมา เพื่อเตรียมใจเตรียมกาย
mŭn bpai gòn nám maa pêua dtriam jai dtriam gaai
To turn back to before the water came, so I can prepare myself
ใครบ้างเคยเข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติของน้ำ
krai bâang koie kâo jai tam-má-châat tam-má-châat kŏng nám
Who all has ever understood nature . . . the nature of water?

ไหลจากที่สูง ลงไปสู่ที่ต่ำ
lăi jàak têe sŏong long bpai sòo têe dtàm
Flowing from the highlands down to the lowlands
นำพาความชุ่มฉ่ำหล่อเลี้ยงชน
nam paa kwaam chûm chàm lòr líang chon
Water brings moisture to nourish people
แต่หนนี้ล้นเกิน เป็นน้ำป่าท่วมท้น
dtàe hŏn née lón gern bpen nám bpàa tûam tón
But on this occasion is excessive becoming an overwhelming flash flood
นับแสนนับล้านล้านคนถึงหมดตัว
náp săen náp láan-láan kon tĕung mòt dtua
So that hundreds of thousands, [even] millions, of people lose everything

อยากให้คนบนดอน เอื้ออาทรน้ำใจ
yàak hâi kon bon don êua aa-ton nám jai
[I] want people on high land to offer aid and kindness
วันนี้ชาติมีภัยที่น่ากลัว
wan née châat mee pai têe nâa glua
Today the country has a frightening danger
ปันน้ำใจให้กัน ร่วมฝ่าฟันวิกฤติ
bpan nám jai hâi gan rûam fàa fan wí-grìt
Distribute kindness to each other. Join together to fight the crisis
ผิดหรือถูกอย่างไรไม่โทษกัน ไม่แตกความสามัคคี
pìt rĕu tòok yàang rai mâi tôht gan · mâi dtàek kwaam săa-mák-kee
However wrong or right, don’t blame each other. Don’t break up [our] unity

* จับมือกันและกัน ผ่านวันนี้ให้ได้
jàp meu gan láe gan pàan wan née hâi dâai
Join hands and we can definitely get through this
มันจะหนักแค่ไหนไม่ย่นย่อ
man jà nàk kâe năi mâi yôn yôr
How every difficult it is [we] won’t be daunted
ขอเพียงสามัคคี รวมพลังไม่ย่อท้อ
kŏr piang săa-mák-kee ruam pá-lang mâi yôr tór
Let’s just have unity, joining out strength, not despondent
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
[THIS VERSE 3X]

ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood

ลำพูน Lamphun

Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul; Thai Wikipedia says the melody is from a Korean song.
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (1994)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

The explanation under the video says (approximately): “Lamphun in the year 1988 when the villagers near Lamphun Industrial Park [in Northern Thailand] gradually get sick and finally die, they spend many years searching before they find the true cause.” Minamata is a neurological disease caused by mercury poisoning. Listen for an imitation of the sound of wailing at the end.

มีเวลาที่ล่องลอย เหมือนวิหคนกน้อยเยาว์วัย
mee way-laa têe lông loi mĕuan wí-hòk nók nói yao wai
There is a time that one floats a long like a little bird in childhood
มีเวลาเที่ยวท่องไป ฝันว่าไกลสุดไกลสุดสายตา
mee way-laa tîeow tông bpai făn wâa glai sùt glai sùt săai dtaa
There’s a time surfing around, dreaming far, the very farthest, as far as one can see.

วันและคืน รวดเร็วคล้ายหล่นหายไป
wan láe keun rûat reo kláai lòn hăai bpai
Day and night. So fast, like they fall and disappear
พบตัวเองว่านอนหายใจ
póp dtua ayng wâa non hăai jai
You find yourself lying down and breathing [You find you’re still alive]
กว่าจะรู้ก็สายเกินแก้
gwàa jà róo gôr săai gern gâe
Before you know, it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มีใครเคยคิดเห็นใจ เห็นความจริงความทุกข์ภายใน
mee krai koie kít hĕn jai hĕn kwaam jing kwaam túk paai nai
Did anyone ever consider sympathy, see the truth, the suffering inside?
มีใครเคยได้เข้าไป เข้าไปใกล้ไปดูด้วยสองตา
mee krai koie dâai kâo bpai kâo bpai glâi bpai doo dûay sŏng data
Did anyone ever go in, go in close to look with their two eyes?

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn· săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lamphun Industrial Park

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into the lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun
มินามาตะย้ายมาหละปูน
mí naa-maa dtà yáai maa là bpoon
Minamata moves into lime
มินามาตะย้ายมาลำพูน
mí naa-maa dtà yáai maa lam-poon
Minamata moves into Lamphun

ควันและฝุ่น สารพิษนั้นคือที่มา
kwan láe fùn săan pít nán keu têe maa
The smoke and dust, that toxin is the cause
มินามาตะล้านนา คือปัญหาที่สายเกินแก้
mí naa-maa dtà láan naa keu bpan-hăa têe săai gern gâe
Minamata is the problem that it’s too late to fix
พ่อแม่พี่น้องร่ำไห้เรียกร้อง
pôr mâe pêe nóng râm hâi rîak róng
Fathers, mothers, brothers, and sisters wailing and shouting
น้องเอ๋ย น้องนางหละปูนต้องมาชอกช้ำ
nóng ŏie nóng naang là bpoon dtông maa chôk-chám
Oh younger siblings. Sisters, the lime must have hurt [you]
โรคอุตสาหกรรมนิคมลำพูน
rôhk ùt-săa-hà-gam ní-kom lam-poon
The disease of Lampon Industrial Park

จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (Tang Chang)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: รุ่นคนสร้างชาติ Run Kon Saang Chaat (Nation Builders) (1994)

This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD.com where you can shop in English.

From Thai Wikipedia: จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (in English, Tang Chang) was an influential Thai artist, poet, and painter of Chinese decent. He did abstract painting using his finger instead of a brush and in his writing he had a particular idiosyncrasy where he didn’t use the Thai repeat symbol, ๆ , for repeated words, but instead wrote the words out however many times. Here is a video of his work. The official song lyrics below are apparently imitating this style; for instance, the repeated words คำ คำ คำ are written out, whereas you would ordinarily see คำๆๆ. In the Wikipedia entry for “Tao,” “Tao or Dao . . . is a Chinese word signifying ‘way’, ‘path’, ‘route’, ‘key’ or sometimes more loosely ‘doctrine’ or ‘principle’. Within the context of traditional Chinese philosophy and religion, the Tao is the intuitive knowing of “life” that cannot be grasped full-heartedly as just a concept but is known nonetheless through actual living experience of one’s everyday being.” It is unsurprising that Khun Add would write about an artist because he used to be an architect. (His identical twin Eed Opakul is, if I understand correctly, an interior decorator or art dealer).

จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ
jàang bpen kon wâat kĭan sên săai rá-baai pôo gan sâang săn sĭn-lá-bpà
Jang was a person drawing connecting lines, painting with the paint brush to create art.
จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย
jàang dîn ron bàek ráp paa-rá líang krôp krua dûay gáyk-huay
Jang struggled to bear the burden of providing for his family with Chrysanthemums

จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ
jàang bpen kon kèet kĭan tôi kam kam kam kam yám dteuan nai sàt-jà
Jang is a person who writes words. Words, words, words reminding of the truth.
จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า
jàang sèuk-săa rian róo tam-má mee sàt-taa lát-tí dtăo
Jang studies to learn Dharma. Has belief in Daoism

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Jang Jang Sedtang has Dao
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee jàang sâe-dtâng jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao.
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo · dtăo gôr keu jàang · tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat.

เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang jàang jàang sâe-dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang, Jang, Jang Sedtang has Dao.
เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า
dtăo dtăo dtăo mee-jàang sâe-dtâng jàang sâe dtâng mee dtăo
Dao, Dao, Dao has Jang Sedtang. Jang Sedtang has Dao
จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง
jàang gôr keu dtăo dtăo gôr keu-jàang tĕung fáa din mâi yom kâo kâang
Jang is Dao, and Dao is also Jang, until Earth and Sky refuse to take sides.
จ่างก็ไม่ขายรูปกิน
jàang gôr mâi kăai rôop gin
Jaang also doesn’t sell pictures to eat

สุดดาว Sud Dao (To the End of the Stars!)

Lyrics and melody by Eed Opakul
คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล

From the album ควายธนู Kwai Tanoo. There is a recovreed version on the 2015 Album “How Bpen Kon Bpen Kwai” “หาวเป็นคนเป็นควาย” by Eed Opakul.   BUY IT HERE!!!

ป่ายปีนภูฟ้าจะคว้าให้ถึงดวงดาว
bpàai bpeen poo fáa jà kwáa hâi tĕung duang daao
Climbing up sky-high mountains, I will grab and reach the stars
แม้นเจ็บเหน็บหนาว จะเอามาครองให้ได้
máen jèp nèp năao jà ao maa krong hâi dâai
It seems like [enduring] pain and cold, I will be able to take possession [of them]
ฟ้าฝนพายุถึงร้อน ระอุเภทภัย
fáa fŏn paa-yú tĕung rón rá-u pâyt pai
[From] rains and storm until disastrously baking hot.
พระอินทร์ พระพรหม พระพราย อย่าหมายห้ามฉัน
prá in prá prom prá praai yàa măai hâam chăn
Indra! Brahma! Ghosts, Sprits! Don’t tell me I can’t!

ดื้อรั้นมั่นใจ แต่ไปไม่ถึง
dêu rán mân jai dtàe bpai mâi tĕung
I’m stubborn and confident, but I can’t quite get there
ฝันว่าเป็นหนึ่ง ถึงกาลต้องอวสาร
făn wâa bpen nèung tĕung gaan dtông a-wa-săan
[I] dream that I’m Number One! Until needing Omega.
เหลือแต่ความจริง ที่ต้องยอมรับมัน
lĕua dtàe kwaam jing têe dtông yom ráp man
Still the truth that one must accept:
ผิดหวัง สมหวัง อยู่ ทีใจพอใจ
pìt wăng sŏm wăng yòo tee jai por jai
Disappointment, hopes fullfilled, it’s up to the heart being satisfied

ย่ำพสุธา สองขา สองมือ หัวใจ
yâm pá-sù-taa sŏng kăa sŏng meu hŭa jai
[I] tread on the earth [with] two legs, two hands, [and] a heart
ชีวิตไม่สายแค่ไต่ให้ชิดติดดิน
chee-wít mâi săai kâe dtài hâi chít dtìt din
In life, it’s not too late to just climb closely attached to Earth [It’s not to late to be more down to Earth]
ต่ำต้อยใต้ฟ้า ศรัทธา นั้นยังโบยบิน
dtàm-dtôi dtâi fáa sàt-taa nán yang boi bin
Humble/lowly under the sky, the faith I once had flies away
เป็นเงาบังร่มห่มดิน ไม่สิ้นคุณธรรม
bpen ngao bang rôm hòm din mâi sîn kun-ná-tam
The Earth that was bright is enveloped in shadow, [but] it’s not the end of virtue

SOLO

ย่ำพสุธา สองขา สองมือ หัวใจ
yâm pá-sù-taa sŏng kăa sŏng meu hŭa jai
[I] tread on the earth [with] two legs, two hands, [and] a heart
ชีวิตไม่สายแค่ไต่ให้ชิดติดดิน
chee-wít mâi săai kâe dtài hâi chít dtìt din
In life, it’s not too late to just climb closely attached to Earth [It’s not to late to be more down to Earth]
ต่ำต้อยใต้ฟ้า ศรัทธา นั้นยังโบยบิน
dtàm-dtôi dtâi fáa sàt-taa nán yang boi bin
Humble/lowly under the sky, the faith I once had flies away
เป็นเงาบังร่มห่มดิน ไม่สิ้นคุณธรรม
bpen ngao bang rôm hòm din mâi sîn kun-ná-tam
The Earth that was bright is enveloped in shadow, [but] it’s not the end of virtue

ดื้อรั้นมั่นใจ แต่ไปไม่ถึง
dêu rán mân jai dtàe bpai mâi tĕung
I’m stubborn and confident, but I can’t quite get there
ฝันว่าเป็นหนึ่ง ถึงกาลต้องอวสาร
făn wâa bpen nèung tĕung gaan dtông a-wa-săan
[I] dream that I’m Number One! Until needing Omega.
เหลือแต่ความจริง ที่ต้องยอมรับมัน
lĕua dtàe kwaam jing têe dtông yom ráp man
Still the truth that one must accept:
ผิดหวัง สมหวัง อยู่ ทีใจพอใจ
pìt wăng sŏm wăng yòo tee jai por jai
Disappointment [or] hopes fullfilled, it’s up to the heart being satisfied

ป่ายปีนภูฟ้าจะคว้า ให้ถึงดวงดาว
bpàai bpeen poo fáa jà kwáa hâi tĕung duang daao
I’ll climb sky-high mountains to grab and reach the stars
สุดเจ็บ สุดหนาว สุดดาว สุดท้ายไม่ได้
sùt jèp sùt năao sùt daao sùt táai mâi dâai
[I’ll endure] maximum pain and maximum cold [to get to] the end of the stars! [But] in the end, [I] can’t.
ฟ้าฝนพายุ คงร้อนรุะอุเภทภัย
fáa fŏn paa-yú kong rón rá-u pâyt pai
It rains and storms [and] will probably be dangerously baking hot
พระอินทร์ พระพรหม พระพราย สบายใจได้
prá in prá prom prá praai sà-baai jai dâai
Indra, Brahma, ghosts, and spirits can rest easy:

ฉันไม่เอาแล้วดาว ไม่เอาแล้วดาว เข้าใจแล้ว
chăn mâi ao láew daao mâi ao láew daao kâo jai láew
I don’t want the stars afterall. I don’t want them afterall. I understand now.

ลูกรอ Luuk Raw (A Child Waits)

By คาราบาว Carabao (sounds like a Lek Carabao song)
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: The pronoun “jao” would be for a young child; I translated it as if the child were a boy, but it could also be a girl. A Carabao song on a similar theme is เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea)

ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่
tóng tá-lay săen gwâang yài
The open ocean is so very big and wide
มองออกไปไกลสุดตา
mong òk bpai glai sùt dtaa
Looking out as far as [one] can see
พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
pôr mâi maa pôr mâi maa naan lăai bpee
Dad hasn’t come, Dad hasn’t come for many years now
จนป่านนี้จนวันนี้เจ้ายังคอย
jon bpàan née jon wan née jâo yang koi
Even now, even this day, the young child still waits

เด็กเอยเจ้ายังเล็กนัก
dèk oie jâo yang lék nák
Oh child, you are still so small
ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
dtông maa plát prâak jàak ôm òk pôr
to have to be separated from the embrace of your Dad

กลางสายลมและเกลียวคลื่น
glaang săai lom láe glieow klêun
In the middle of the wind and the waves
เสียงสะอื้นของเด็กน้อย
sĭang sà-êun kŏng dèk nói
The sound of crying of the small child
ที่ยังคอย ที่ยังคอยการกลับมา
têe yang koi têe yang koi gaan glàp maa
of the one who still waits, who still awaits the return
โอ้บิดา หาปลา เลี้ยงครอบครัว
ôh bì-daa hăa bplaa líang krôp krua
of the father fishing to take care of [his] family

ศรัทธาเจ้าแรงกล้านัก
sàt-taa jâo raeng glâa nák
His trust is so strong and brave
และเปี่ยมด้วยรักและกตัญญู
láe bpìam dûay rák láe gà-dtan-yoo
And full of love and gratitude/obligation

เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย
jâo yang róo jàk lôhk née nói
The young child still knows this world just a little
เจ้ายัง เป็นเด็กเกินเข้าใจ
jâo yang bpen dèk gern kâo jai
He is still too much a child to understand
เจ้ายังรู้จักโลกนี้ น้อยเกินไป
jâo yang róo jàk lôhk née nói gern bpai
He still know this world too little
กว่าจะมาเข้าใจ ในเรื่องราว
gwàa jà maa kâo jai nai rêuang raao
Before he comes to understand the story

ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่
tóng tá-lay săen gwâang yài
The open ocean is so very big and wide
มองออกไปไกลสุดตา
mong òk bpai glai sùt dtaa
Looking out as far as [one] can see
พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
pôr mâi maa pôr mâi maa naan lăai bpee
Dad hasn’t come, Dad hasn’t come for many years now
จนป่านนี้จนวันนี้เจ้ายังคอย
jon bpàan née jon wan née jâo yang koi
Even now, even this day, the young child still waits

เด็กเอยเจ้ายังเล็กนัก
dèk oie jâo yang lék nák
Oh child, you are still so small
ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
dtông maa plát prâak jàak ôm òk pôr
to have to be separated from the embrace of your Dad

เรือหาปลาไม่คืนกลับ
reua hăa bplaa mâi keun glàp
The fishing boat doesn’t return
คือบิดาของเด็กน้อย
keu bì-daa kŏng dèk nói
It’s [that] the father of the little child
ไปอับปาง ไปจมกลางๆทะเล
bpai àp-bpaang bpai jom glaang glaang tá-lay
has gone and capsized, gone and sunk in the middle of the ocean
มีแต่เพื่อน ตังเกรู้เรื่องราว
mee dtàe pêuan dtang-gay róo rêuang raao
Only fishing boat friends know the story

บอกเพียงว่าไปหาปลา
bòk piang wâa bpai hăa bplaa
[They] only say [He] went out to fish
คงจะกลับมาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่ม
kong jà glàp maa mêua jâo bpen nùm
[He] may come back when you are a teenager

เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย
jâo yang róo jàk lôhk née nói
You still know this world only a little
เจ้ายังเป็นเด็กเกินเข้าใจ
jâo yang bpen dèk gern kâo jai
You still are too little to understand
เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไป
jâo yang róo jàk lôhk née nói gern bpai
You still know this world too little
กว่าจะมา เข้าใจในเรื่องราว
gwàa jà maa kâo jai nai rêuang raao
Before [he] comes [you] will understand the story*

*This line is the same as above but can be translated two ways, I think. Last time I translated it “Before he [the little child] comes to understand the story” but because the Thai language is so context dependent, I think here it means both “before you come to understand the story” and “Before [he] comes [you] will understand the story.” It helps give the impression that the fishing boat friends are talking over the head of the little boy.

ยังบาว Young ‘Bao

This song was the theme song for Young ‘Bao, The Movie (2013)

Note: This is the theme song from Young ‘Bao, The Movie. “Bao” is short for “Carabao,” and Carabao is often called just ‘Bao. The movie “Young ‘Bao” is actually the second movie to tell the story of the young Carabao band members forming a band. The first movie, เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ Siang Playng Heeng Sareepaap (Music of Freedom) came out in 1985 when the band was young and they played themselves. You can read my review of the movie Young ‘Bao here. The role of young Aed in Young ‘Bao was originally going to be played by the musician Tun Bodyslam, who is Aed’s nephew, which would have been good. However, there was some problem and he was replaced by a new actor, which was a big disappointment for the Carabao fans. Sorry, the official video has been removed. You can google for a video.

ค่ำลง นกกาโผพงคืนสู่รวงรัง
kâm long nók gaa pŏh pong keun sòo ruang rang
Night falls, a crow rushes up to the thicket to return to its nest
แต่คืนนี้มีเสียงดัง ฟังดูคล้ายดั่งมโหรี
dtàe keun née mee sĭang dang fang doo kláai dàng má-hŏh-ree
But this evening we have a celebrated music to listen to like that of the Thai grand orchestra
ใช่แล้ว นี่คือเวลาที่โลกใบนี้
châi láew nêe keu way-laa têe lôhk bai née
That’s right! This is the time that this world
จะได้ยินยลดนตรี จากวงหัวควาย คาราบาว
jà dâai yin yon don-dtree jàak wong hŭa-kwaai kaa-raa baao
will listen to the music from the buffalo-head band, Carabao

บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao
บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao

เรื่องราว ชีวิตปวดร้าวกลายเป็นบทเพลง
rêuang raao chee-wít bpùat ráao glaai bpen bòt playng
The story of life’s heartaches becomes a song
บอกผ่านคำร้องบรรเลง สอนใจให้กับคนหนุ่มสาว
bòk pàan kam róng ban-layng sŏn jai hâi gàp kon nùm săao
passing along teaching lyrics for young people
อย่าท้อ ท้อทำไมโลกเป็นของเรา
yàa tór tór tam-mai lôhk bpen kŏng rao
Don’t be downhearted! Why be downhearted when the world belongs to us?
แค่ถามตัวเองกล้าสู้หรือเปล่า
kâe tăam dtua ayng glâa sôo rĕu bplào
Just ask yourself: Are you brave enough to fight, or what!!?
คาราบาวคือกำลังใจ
kaa-raa baao keu gam-lang jai
Carabao is strength of spirit

LEK:
ใครที่โศกที่เศร้า ฟังเพลงบาวแล้วผ่อนคล้าย
krai têe sòhk têe sâo fang playng baao láew pòn kláai
Whoever is sad, listen to the ‘Bao songs and the sadness will be relieved

THIERRY:
โชคชะตาหนักปานไหน ร้ายจะกลายเป็นดี
chôhk chá-dtaa nàk bpaan năi ráai jà glaai bpen dee
However hard your fate, evil will change into good

AED:
หากโลกนี้ไม่มีเสียงเพลง คนยังคงตาบอดสี
hàak lôhk née mâi mee sĭang playng kon yang kong dtaa bòt sĕe
If this world didn’t have songs, people would remain colorblind
เพื่อชีวิตเดียวที่มี เริงดนตรี เริงระบำ ให้ฉ่ำใจ
pêua chee-wít dieow têe mee rerng don-dtree rerng rá-bam hâi chàm jai
For the one life that [we] have: lively music, lively dancing to refresh the heart

SOLO

LEK:
ใครที่โศกที่เศร้า ฟังเพลงบาวแล้วผ่อนคล้าย
krai têe sòhk têe sâo fang playng baao láew pòn kláai
Whoever is sad, listen to the ‘Bao songs and the sadness will be relieved

THIERRY:
โชคชะตาหนักปานไหน ร้ายจะกลายเป็นดี
chôhk chá-dtaa nàk bpaan năi ráai jà glaai bpen dee
However hard your fate, evil will change into good.

AED:
หากโลกนี้ไม่มีเสียงเพลง คนยังคงตาบอดสี
hàak lôhk née mâi mee sĭang playng kon yang kong dtaa bòt sĕe
If this world didn’t have songs, people would remain colorblind
เพื่อชีวิตเดียวที่มี เริงดนตรี เริงระบำ ให้ฉ่ำหัวใจ
pêua chee-wít dieow têe mee rerng don-dtree rerng rá-bam hâi chàm hŭa jai
For the one life that [we] have: lively music, lively dancing to refresh the heart

ยังบาว เรื่องราวของคนหลงมนต์ดนตรี
yang baao rêuang raao kŏng kon lŏng mon don-dtree
Young ‘Bao, the story of people lost in the spell of the music
ไต่เต้ามาถึงจุดนี้ หาได้ดิบดีเพราะพรสวรรค์
dtài dtâo maa tĕung jùt née hăa dâai dìp dee prór pon sà-wăn
Making their own way up to this moment, [they] can get good things because of talent
แลกมา ด้วยปัญญาอดทนอดกลั้น
lâek maa dûay bpan-yaa òt ton òt glân
[They] purchased it with knowledge and perseverance
ไม่เคยคิดเลยสักวัน กลับหลังหันตีตัวจากเสียงเพลง
mâi koie kít loie sàk wan glàp lăng hăn dtee dtua jàak sĭang playng
[They] never thought, even for one day, to turn away from music

บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao
บาว ยังบาว ยังบาว ยังคาราบาว ยังบาว
baao yang baao yang baao yang kaa-raa-baao yang baao
‘Bao, Young ‘Bao, Young ‘Bao, Young Carabao, Young ‘Bao

เว้นวรรค Wen-Wak (Some Space)

Music and Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
The song is dated ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๙ (March 12, 2006)
It came out on the album ตะวันตกดิน Dtawan Dtok Din (The Sun Sets), a solo album of งยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul or แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao

Note: The term “เว้นวรรค” “wayn-wok” means “interval” or “spacing” and seems to be used here similar to the way English speakers would say “We need some space” or “Let’s take a break.” This song is dated March 12, 2006. According to Wikipedia, on September 19, 2006, “the Royal Thai Army staged a coup d’etat against the elected caretaker government of Prime Minister Taksin Shinawatra. Planning for the coup started about February 2006. . . . Rumors of unrest in the armed forces and possible takeover plots swirled for months leading to the event.” According to Thai Wikipedia, there were many Songs for Life artists and music stars with the crowds gathering to drive out Prime Minister Taksin Shinawatra, but not Carabao or Aed Carabao. Someone asked his opinion and he immediately wrote this song, which was interpreted to mean he thought Prime Minister Taksin should step down.* At this site, I try to post these translations without too much commentary; but now you have more information for your own musical or historical analysis.

แก้ไขรัฐธรรมนูญ
gâe kăi rát-tà-tam-má-noon
Fix the constitution
ให้เพิ่มพูนผลเพื่อประชา
hâi pêrm poon pŏn pêua bprà-chaa
to increase results for the people
ป้องกันมนุษย์การเมืองวันหน้า
bpông gan má-nút gaan meuang wan nâa
Protect against people in future political affairs
แสวงหาประโยชน์ใส่ตน…
sà-wăeng hăa bprà-yòht sài dton …
[just] looking for their own benefit

หนังสือยังมีเว้นวรรค ความรักเว้นวรรคกันได้
năng-sĕu yang mee wén wák kwaam rák wén wák gan dâai
Books still have spaces. Love can also have spacing
ความชังเพิ่มขึ้นมากมาย แก้ได้ด้วยการเว้นวรรค
kwaam chang pêrm kêun mâak maai gâe dâai dûay gaan wén wák
Hatred can increase and increase to a high level. This can be remedied with spacing
เสียสละแล้วค่อยพิสูจน์ ความจริงคงต้องประจักษ์
sĭa sà-là láew kôi pí-sòot kwaam jing kong dtông bprà-jàk
Make a sacrifice, then gradually verify [if the other side reciprocates]. [In the end] the truth must become clear.
ถ้าประชาชนยังรัก สักวันจะต้องกลับมา
tâa bprà-chaa chon yang rák sàk wan jà dtông glàp maa
If the people still love, one day [they] must come back.

ลดทอนอุณหภูมิ ของความรุ่นแรง
lót ton un-hà-poom kŏng kwaam rûn raeng
Lower the temperature of harshness
ทุกหัวระแหง เขม่งเกียวจ้องตา
túk hŭa rá-hăeng kameng gieow jông dtaa
Everywhere people are glaring suspiciously at each other
ผีเมืองกระซิบ ลางร้ายจะมา
pĕe meuang grà síp laang ráai jà maa
The ghosts of the city whisper of evil omens coming
เลือดและน้ำตา คนไทยจะไหลโลมดิน
lêuat láe nám dtaa kon tai jà lăi lohm din
The blood and tears of Thai people will flow to caress the land

เดือนพฤษภาทมิฬ ฉันยินเสียงปืนกึกก้อง
deuan préut-sà-paa tá-min chăn yin sĭang bpeun gèuk gông
Cruel May [1992] I hear/feel the sound of the guns resounding**
สาดใส่พ่อแม่พี่น้อง อยู่บนสะพานผ่านฟ้า
sàat sài pôr mâe pêe nóng yòo bon sà-paan pàan fáa
The lashing into [our] mothers, father, sisters, and brothers at Sapaan Paan Fai [The King’s Bridge]***
ความกลัววิ่งมาจับใจ ความตายถูกแบกหามมา
kwaam glua wîng maa jàp jai kwaam dtaai tòok bàek hăam maa
Fear speeds over to impress itself on the heart. Death is carried on its back
บอกตัวเองว่าขออำลา หลีกเร้นจากความรุนแรง
bòk dtua ayng wâa kŏr am laa lèek ráyn jàak kwaam run raeng
Tell oneself “I’m outta here,” get out of the way, and hide from the violence****

ถอยกันคนละก้าว เพื่อก้าวต่อไป
tŏi gan kon-lá gâao pêua gâao dtòr bpai
Everyone retreat their different steps, so afterward we can move forward
ประชาธิปไตยจะได้เข้มแข็ง
bprà-chaa-típ-bpà-dtai jà dâai kem-kăeng
Democracy will gain strength
เพื่อแผ่นดินไทย ทำไมต้องจ่ายแพง
pêua pàen din tai tam-mai dtông jàai paeng
For Thailand, why must we buy [it] expensively?
ลดความรุ่นแรง สง่างามด้วยการเว้นวรรค
lót kwaam rûn raeng sà-ngàa ngaam dûay gaan wén wák
In a dignified way, [we can] lower the harshness by taking a break [by means of spacing]

เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák wén wák wén wák
Some space, some space, some space.
เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák wén wák wén wák
Some space, some space, some space
เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák wén wák wén wák
Some space, some space, some space
เว้นวรรค เว้นวรรค
wén wák wén wák
Some space, some space

เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ
pêua gâe kăi rát-tà-tam-má-noon
In order to fix the Constitution
ให้เพิ่มพูนผลเพื่อประชา
hâi pêrm poon pŏn pêua bprà-chaa
In order to increase the results for people
ป้องกันมนุษย์การเมืองภายหน้า
bpông gan má-nút gaan meuang paai nâa
To protect [against] people in future political affairs
แสวงหาประโยชน์ใส่ตน
sà-wăeng hăa bprà-yòht sài dton
[just] looking for their own benefit

ก็มันไม่มีทางออกอื่นแล้ว บ้านเมืองเราถึงทางตัน
gôr man mâi mee taang òk èun láew bâan meuang rao tĕung taang dtan
Afterall, there’s no other way out now. Our country has arrived at a dead end.
จะบ่ายหน้าไปสู่นรกสวรรค์
jà bàai nâa bpai sòo ná-rók sà-wăn
[We]’ll head towards heaven or hell
ประเทศไทยนั้น อยู่ที่คนหนึ่งคน…เว้นวรรค!
bprà-tâyt tai nán yòo têe kon nèung kon … wén wák
That Thailand, there, it’s up to one person . . . [Take] a break!

*Entry for “2006 Thai coup d’etat” accessed December 26, 2016.

**According to the Wikipedia entry for this event, referred to in English, “Black May 1992”: Black May is a common name for the 17–20 May 1992 popular protest in Bangkok against the government of General Suchinda Kraprayoon and the bloody military crackdown that followed. Up to 200,000 people demonstrated in central Bangkok at the height of the protests. The military crackdown resulted in 52 officially confirmed deaths, many disappearances, hundreds of injuries, and over 3,500 arrests.”

***[Protesters] were halted at Phan Fa Bridge, which had been barricaded with razor wire by the police . . . a group of demonstrators attempted to break through the barricade, but were repulsed by water cannons from four fire trucks blocking the way. The protesters then tried to commandeer one of the fire trucks, but were beaten back by riot police armed with batons. Protesters replied with stones and Molotov cocktails. Chamlong [leader of the protesters] used a loudspeaker to urge the marchers not to attack the police, but his words were ignored. In this initial clash, about 100 protesters and 21 policemen were injured.”

****Aed Carabao explains in interviews that “ทะเลใจ” “Telay Jai,” from the album พฤษภา Pruksapa (May) which he did with his twin brother Eed Opakul, was written immediately after returning home from the Black May event (also called Bloody May). “Telay Jai” is possibly Aed Carabao’s most famous song and is also one of the songs his is most proud of; it is very Buddhist and is about finding peace in your own heart.

คนวางอิฐ Kon Wang It (Bricklayer)

Lyrics พรชัย เเสนยะมูล [กุดจี่] by Ponchai Senyamoon [Gutji]
Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Released on YouTube November 29, 2016

จะรักกันจะเกลียดกัน นั่นก็ตามใจ
To love each other, to hate each other. It follows the heart
เเต่ขอให้มีเหตุมีผล กับตนเองสักหน่อย
But I ask you at least to have reasons with your own self
คือเหตุผลในการรัก วันละเล็กละน้อย
Particularly, reasons for loving a little each day
เพราะเหตุผลกว่าร้อยพัน มันง่ายดายให้เกลียดกัน
Because reasons more than 100 thousand, come easily for hating each other

ฉันจึงเลือกไม่โกรธเกลียด ต่อใครๆ เขา
And so I chose not to be angry and hating towards anyone
ด้วยเหตุด้วยผลในใจเรา รู้ซึ้งจิตใจฉัน
With reason in my heart, to understand my own mind
จงรักหัวใจตัวเอง ฉันเป็นไปเช่นนั้น
One must love [be faithful to] one’s own heart. I go along like that.
จึงปิดกั้นความโกรธเกลียด ที่มากล้นให้พ้นไป
One must check the anger and hate that can rise up and overwhelm, so as to avoid [this]

ไม่อยากให้หัวใจ มากมายด้วยมลพิษ
I don’t want to let my heart have so much pollution
เต็มไปด้วยก้อนอิฐ โกรธอิจฉาพาป่วยไข้
To be filled up with bricks, angry, jealous, leading to sickness
ทับถมจมอก หนักหนาเพราะเกลียดใคร
Piled up and critically weighing down my chest because of hating someone
ฉันจึงปลูกต้นดอกไม้ กลางหัวใจตัวเอง
I will therefore plant flowers in the center of my heart

SOLO

ไม่อยากให้หัวใจ มากมายด้วยมลพิษ
I don’t want to let my heart have so much pollution
เต็มไปด้วยก้อนอิฐ โกรธอิจฉาพาป่วยไข้
Filled up with bricks, angry, jealous, leading to sickness
ทับถมจมอก หนักหนาเพราะเกลียดใคร
Piled up and critically weighing down my chest because of hating someone
ฉันจึงปลูกต้นดอกไม้ กลางหัวใจตัวเอง
I will therefore plant flowers in the center of my heart

ปลูกดอกไม้มอบดอกไม้ ให้มวลหมู่มิตร
Grow flowers, bestow flowers, to a big group of friends
เเม้ผู้ใดให้ด้วยก้อนอิฐ ช่างใครเเละช่างเขา
Whoever it is you have bricks for, forget about that person and let them go
รับอิฐไว้อย่างเต็มใจ เเละวางลงเบาๆ
Take the bricks stored away filling one’s whole heart and set them down gently
วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set them around our flowers, decorating so it’s beautiful

รับอิฐไว้อย่างเต็มใจ เเละวางลงเบาๆ
Take the bricks stored away filling one’s heart and put them down gently
วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set the bricks down around our flowers, decorating so it’s beautiful

วางอิฐรอบดอกไม้เรา เเต่งเเต้มให้งดงาม
Set the bricks down around our flowers, decorating so it’s beautiful
วางอิฐออกจากใจเรา ประดับดอกไม้ ให้ใจงดงาม
Set down the bricks from off our hearts, decorating the flowers so they’re beautiful

รวยเพื่อน Ruay Peuan (Rich in Friends)

Album: แมงฟอร์ซวัน Meng Force One (Fly Force One) (2006)
By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul

เมื่อขุนเขายังคงอยู่ สายน้ำยังคงไหล
mêua kŭn kăo yang kong yòo săai náam yang kong lăi
While mountains remain, rivers still flow
จากกันแม้จากไกล เรายังต้องพบกันอีก
jàak gan máe jàak glai rao yang dtông póp gan èek
Even separated by great distance, we still must meet once again
จะกี่ปีหรือกี่เดือน จะเท่าไหร่ก็ช่างหัว
jà gèe bpee rĕu gèe deuan jà tâo rài gôr châang hŭa
However many months or years, however long, so be it!
แค่มองตาก็รู้ตัว ถึงเวลาต้องทางใครทางมัน
kâe mong dtaa gôr róo dtua tĕung way-laa dtông taang krai taang man
Only look in the eyes and realize, we’ve arrived at the time each must go his own way
ก็เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
gôr pêua chee-wít têe dee gwàa
It’s for a life that’s better

* แต่ไม่ได้ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends, but better than me alone
ก็เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
gôr pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Because friends will still be friends, whether short, tall, light, or dark [skin]
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether, disappointment or happiness, good or bad, [we are] still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

เมื่อชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกกระทำได้
mêua chee-wít lêuak gèrt mâi dâai dtàe lêuak grà-tam dâai
In life, [one] can’t choose one’s birth, but one can choose what [task] to carry out
จึงแบกฝันอันยิ่งใหญ่ ข้ามน้ำและข้ามฟ้า
jeung bàek făn an yîng yài kâam nám láe kâam fáa
Therefore shoulder a great dream, cross the water and cross the sky
จะกี่ปีหรือกี่เดือน เพื่อนใหม่ก็เพิ่มมา
jà gèe bpee rĕu gèe deuan pêuan mài gôr pêrm maa
Whether [over] months or years, new friends will come
จ่อประตูวัยชรา ถึงได้รู้ว่าร่ำรวยเพื่อนฝูง
jòr bprà-dtoo wai chá-raa tĕung dâai róo wâa râm ruay pêuan fŏong
I aim for the door to old age, arriving knowing that I’m rich in friends
นั้นเป็นวิถีที่ดีกว่า
nán bpen wí-tĕe têe dee gwàa
That’s the way that’s better

* แต่ไม่ใช่ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends. But better than me alone.
เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Friends are still friends. Whether low, high, light, or dark
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee · gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether disappointment or [things you] like, evil or good, they are still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

วันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราว เดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่งเข้าใจตัวเอง
wan way-laa dâai bòk lâo rêuang raao dern taang yaao yîng yaao gôr yîng kâo jai dtua ayng
Time can tell a story. Walking on a long path, the longer it is, the more one understands oneself
วันเวลาได้บอกเล่าเรื่องราว เดินทางยาวยิ่งยาวก็ยิ่งเข้าใจตัวตน
wan way-laa dâai bòk lâo rêuang raao · dern taang yaao yîng yaao gôr yîng kâo jai dtua dton
Time can tell a story. Walking on a long path, the longer it is the more one understands oneself.
คนกับคนมันอยู่ที่การคบหา คนกับหมาบางทียังรักกันจน…เป็นเพื่อนตาย
kon gàp kon man yòo têe gaan kóp hăa kon gàp măa baang tee yang rák gan jon … bpen pêuan dtaai
People with people, it depends on the connection. A person with a dog, sometimes [they] still love each other to the point . . . they are friends to the death.

SOLO

เพื่อนไม่จำกัดเพศ ทั้งไม่จำกัดวัย
pêuan mâi jam-gàt pâyt táng mâi jam-gàt wai
Friends are not limited by gender, neither are they limited by age
ขอเพียงแค่รู้ใจ พบเจอก็เป็นสุข
kŏr piang kâe róo jai póp jer gôr bpen sùk
I ask only to know the heart. Meet and be happy.
ไม่จำเป็นต้องมีเหล้า น้ำเปล่าก็มันส์ได้
mâi jam bpen dtông mee lâo nám bplào gôr man dâai
No need to have alcohol. Water can also be enjoyed.
และพร้อมจะยืนต้านภัย เคียงไหล่เคียงบ่า
láe próm jà yeun dtâan pai kiang lài kiang
And [they are] ready to stand and resist danger, shoulder to shoulder

เพื่อนเอ๋ย…มีมิตรแท้ย่อมดีกว่า
pêuan ŏie … mee mít táe yôm dee gwàa
Oh my friends, . . . having good, true friends that’s naturally better

* แต่ไม่ใช่ดีกว่าเพื่อน แต่ดีกว่าตัวเอง
* dtàe mâi châi dee gwàa pêuan dtàe dee gwàa dtua ayng
But not better than friends, but better than me myself.
เพื่อนก็ยังเป็นเพื่อน จะต่ำสูงขาวดำ
pêuan gôr yang bpen pêuan jà dtàm sŏong kăao dam
Because friends will still be friends, whether short, tall, light, or dark [skin]
จะผิดชอบชั่วดี ก็ยังเป็นเพื่อนวันยังค่ำ
jà pìt chôp chûa dee · gôr yang bpen pêuan wan yang kâm
Whether, disappointment or happiness, good or bad, [we are] still friends for sure [day into night]
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary
ไม่ใช่แค่คำหนึ่งคำ ในพจนานุกรม
mâi châi kâe kam nèung kam nai pót-jà-naa-nú-grom
It’s not just a word in the dictionary

Review of the album 20ปี โลโซ เราและนาย “20 Years of Loso: Me and You”

SUPPORT THE ARTIST AND BUY THE MUSIC at eThai CD.com,” where you can shop in English.

NOTE: Other than Aed Carabao’s cover and the album “Mon Playng Carabao,” hyperlinks will take you to song translations or album reviews at Deungdutjai.com.

20yearsloso

The last time I reviewed a Sek Loso album, I’m Back, I compared his talent to that of Lady Gaga. Both are outrageous and outrageously talented. Years later, it’s true that the two albums taking turns in my CD player are Lady Gaga’s new album Joanne and 20ปี โลโซ เราและนาย (20 years of Loso: Me and You). This tribute album for the 20th Anniversary of Sek’s band “Loso,” includes 4 new songs and celebrity covers of old Loso songs; all the songs, new and old, were all written by Seksan (Sek) Sukpimai. (His first name means “Magic”). That voice is gorgeous, his talent is spooky-good, and Sek continues to charm the fans into looking past his nonstop scandals.

Since my very positive review of I’m Back, I’ve vowed several times to boycott Sek Loso. This year he pleaded guilty to attacking his ex-wife’s assistant and severely injuring her out on the street. He was mad because she had dissed him on the internet. He got a 2-year suspended sentence and was ordered to do community service. This incident makes his ex-wife’s accusations of domestic abuse quite believable. Without rationalizing it, I will just say I have obviously failed in my Sek Loso boycott. I can’t stop playing the album.

Sek has four new songs on the Loso tribute album, and the biggest tribute to Sek Loso is to admit that his newest songs are better than the celebrity covers of his own greatest hits. (“Oh good! Sek himself is singing this one,” I think to myself.) Among the new songs, we have “ซาตาน” (“Satan”), a “Thriller-esque” love song whose video has people dancing like zombies or the demon possessed. It’s fun and infectious. I love it. Equally striking is “อ้อนวอน” “I’m Pleading”, a typical Sek Loso ballad on the theme of hopeless love. However paired with its official video, showing an abusive relationship that ends in murder, the lyrics suddenly turn sinister. Is this music video Sek’s idea of community service to publicize the evils of domestic abuse? Or is he simply profiting off his own notoriety? I’m guessing the latter, and it’s disturbing. For the final two new songs, we have yet another good solid rock ballad “รักเธอจนวันตาย” “Love You Till My Dying Day,” and the bright and sunny, new-wave-style “อาจเป็นเพราะรักเธอ” (“Maybe It’s Because I Love You”).

Of course one reason, I must review this album is that there are covers by three Carabao band members. It’s no surprise that Add Carabao’s contribution is a standout. He sings “ใจสั่งมา” (“My Heart Commands It”), a heartbroken love song in which a young man apologizes/(makes excuses for?) his stalker-like attraction to some women. Add Carabao, who is neither young nor overly romantic, throws himself into this role heart and soul, quavering each final note in that odd way he can do. I love the way he fully commits to each different (often very different) scenario in the songs he sings. Nothing matters but the music. The YouTube of this performance has nearly two million hits, more than even the new Sek Loso songs just mentioned.

For the Carabao fans, I should add that Thierry Mekwattana sings an equally heartfelt cover of แม่ “Mother.” Lek Carabao covers a great Loso song “14 อีกครั้ง” (“14 Once Again”) without bringing much to it other than his famous name. The song itself I find endearing: “You make me feel like I’m 14, when I had my first girlfriend . . . You know, it’s like I’m 14.”

There are no bad songs on this 2 CD set. To call out some of my favorites, “จักรยานสีแดง” (“Red Bicycle”) covered by แสน นากา Saen Naga, sounds like Santana but I’m also makes me think of Queen’s “Bicycle Race.”

สิงโต นำโชค Shinto Numchok, famous for Hawaiian-style ukulele music, gives a perfect (guitar) R & B rendition of อะไรก็ยอม” (“Whatever [It Was], I Gave In).”

A song with slightly more hits than Add Carabao’s is a sweet and gentle cover of “คืนจันทร์” (“Night of the Moon”) by อ.ไข่ มาลีฮวนน่า Ahjan Kai Maleehuana.

“ซมซาน” (“Desparate”) by หงา คาราวาน Nga Caravan, is one of my very favorites on the album.  Nga Caravan’s voice is so unique, and he is precious with every note. He was also the standout performer for me on another tribute album: “Mon Playng Carabao” (The Spell of Carabao Songs), with a spellbinding cover of “Reng Koi” (“The Vulture Waits”).

I like Blackhead’s slick cover of new wave style “ฉันหรือเธอ(ที่เปลี่ยนไป)” “Was it Me or You (Who’s Changed)?” ติ๊ก ชิโร่ Tik Shiro delivers a dramatic version of “เคยรักฉันบ้างไหม” (“Did You Ever Love Me?”) while (in the video) wearing a cape that blows in the wind, and he carryies a bull’s horn! Two women หลิว อาจารียา and ฝน ธนสุนทร Liew Ajareeya and Fon Thanasuntorn do a pretty Thai-sounding cover of the pop song “ฝนตกที่หน้าต่าง” (“Rain Falls at the Window”).

This past year, an amazing thing happened: Sek Loso, would go live on facebook at random times throughout the day, each day, for about an hour. Often he would sit at home in front of his piano, a guitar by his side, and play and sing songs for the full hour, completely spontaneous, chatting with the thousands of fans who would instantly find him. He would take requests, google for lyrics on his iPhone, and describe how each song fit into the history of rock and roll. On one of the first broadcasts I found, he sang Billy Joel’s “Just the Way You Are,” and was actually better than Billy Joel. He sang us a David Bowie song a week BEFORE David Bowie died. These songs were stunning and usually flawless. Once he went live IN THE MIDDLE of composing a song so we could see the process! He was exuberant,  cocky, and musically brilliant. I “spoke” to him once. During a live session, a fan asked how he had learned English. As he answered the question, he grabbed a book of Shakespeare off the bookshelf behind him and read from it out loud to prove his ability. “You speak English beautifully” I typed. He read my comment out loud, adding “Indeed! Thank you, Ann Norman.” It was a thrill to communicate so directly with a star. It is somewhat similar to the social media connection between Lady Gaga and her “little monsters.” A friend then warned me that Sek Loso was doing all this as a stunt to distract his fans from his upcoming trial.

And I guess I will leave it at that, rather than force some resolution . . . Five stars for this album.

น้ำตาเพื่อน ต.ค. Nam Dtaa Peuan Dtula (Tears of the October Friends)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album ตะวันตกดิน Dawan Dtok Din (The Sun Sets) (2006)

Not currently available at eThaiCD.com

Note: The band Carabao, lead by Yuenyong (Aed) Opakul, grew out of the events of October 14, 1973, (a successful popular uprising that overthrew Thailand’s dictators of the time and ushered in a short period of democracy) and October 6, 1976 (the Thammasat University massacre of about 100 students protesting the return to Thailand of one of the exiled dictators, immediately followed by another military coup ending that brief democratic period.) This explains reference in the song to “October friends” and “October people.” Both events happened at Sanaam Luang (mentiond at the end of the song). Young Aed, who would have been a teenager through most of this period, was only peripherally involved in the events. In fact, according to the Young ‘Bao movie version of events, which is confirmed by other sources, Aed’s father sent left-leaning Aed to school in the Philippines to keep him out of politics and out of trouble. Another famous Songs for Life artist, Nga Caravan, who Aed idolized, was more directly involved in the events and, in fact, fled into the jungle to join the Communists for a time after the Thammasat University Massacre. Thirty years later, around the time when this song was written, Aed Carabao was still involved in political protest, although (arguably) on the opposite side than expected. The story of Nga Caravan is similar. Follow the hyperlinks for an Aed Carabao song about the October 14 popular uprising or a Carabao song about the band’s origins.

นั่นก็เพื่อนคนเดือนตุลา นี่ก็นายผู้มีพระคุณ
nân gôr pêuan kon deuan dtù-laa nêe gôr naai pôo mee prá kun
They are my October friends. These are people who have benevolence
ให้แสนอึดอัดในสภาวะเยี่ยงนี้
hâi săen èut àt nai sà-paa-wá yîang née
[it] makes [them] feel so confined and frustrated in a condition like this
เคยกอดคอร่วมเป็นร่วมตาย
koie gòt kor rûam bpen rûam dtaai
[Those who] used to be hung by the neck, joining together for life and/or death.
แต่วันนี้นายเป็นตายเท่ากัน
dtàe wan née naai bpen dtaai tâo gan
But today you who are alive and dead are equal[?]
จำต้องยืนคนละข้างมวลมิตรสหาย
jam dtông yeun kon-lá kâang muan mít sà-hăai
Each person must stand with the masses of friends.

ย้อนยังวันคืนวันก่อนเก่า
yón yang wan keun wan gòn gào
Back in the old days gone by
ชีวิตอุทิศได้เพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
chee-wít u tít dâai pêua u-dom gaan an yîng yài
[one] could dedicate [their] life to a great ideology
แล้วดูตัวเองในวันนี้ กลัวทั้งกระทั่งความจริง
láew doo dtua ayng nai wan née glua táng grà-tâng kwaam jing
Now look at oneself today, afraid of everything up to and including truth!
หรือความจริง มันน่ากลัว น่ากลัว… น่ากลัว
rĕu kwaam jing man nâa glua nâa glua … nâa glua
So truth is scary? It’s scary, scary . . . scary

เมื่อเห็นเพื่อนคนเดือนตุลา
mêua hĕn pêuan kon deuan dtù-laa
When I see [my] October-people friends
พิพากษาผู้มีพระคุณ มันแสนเจ็บปวด
pí-pâak-săa pôo mee prá kun man săen jèp bpùat
I judge that they are benevolent people. They are extremely hurt.
กลืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออก
gleun gôr mâi kâo klaai gôr mâi òk
Can’t eat, can’t throw up, [can’t do anything]*
อยู่บนเรือร่วมชะตากรรม
yòo bon reua rûam chá-dtaa gam
[They] are in the same boat, sharing the same fate**
ย่อมต้องเดินตามตูดกัปปิตัน
yôm dtông dern dtaam dtòot gàp bpì dtan
Unsurprisingly, they must walk following the ass of the Captain [they must follow the boss]***
ถึงแม้อับอายผู้คนทั่วหล้าและฟ้าดิน
tĕung máe àp aai pôo kon tûa láa láe fáa din
Even if [it] humiliates people all over the land, and the heaven and the earth.

ย้อนยังคืนวันก่อนเก่า
yón yang keun wan gòn gào
Back in the old days gone by
ชีวิตอุทิศได้เพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
chee-wít u tít dâai pêua u-dom gaan an yîng yài
[one] could dedicate [their] life to a great ideology
แล้วดูตัวเองในวันนี้ กลัวทั้งกระทั่งความจริง
láew doo dtua ayng nai wan née · glua táng grà-tâng kwaam jing
Now look at oneself in this day. Afraid of everything up to and including truth
อยากท้วงติงก็ยังไม่กล้า
yàak túang dting gôr yang mâi glâa
[We] want to warn against [something], but are still not brave enough
ฝั่งอุดมการณ์ไว้ในป่า
fàng u-dom gaan wái nai bpàa
Listen to the ideology stored away in the jungle
ไม่เหลือริ้วรอยนักรบกล้า
mâi lĕua ríw roi nák róp glâa
There isn’t a mark or impression left of the brave fighters
กลายเป็นทาสนายธนาธิปไตย
glaai bpen tâat naai tá-naa típ-bpà-dtai
They have changed to be slaves of bosses in banks and bureaucracies
รับใช้ใคร คนเดือนตุลา รับใช้ใคร…
ráp chái krai kon deuan dtù-laa ráp chái krai …
Who do they serve? The October people serve who . . . ?

นั่นก็เพื่อนคนเดือนตุลา นี่ก็นายผู้มีพระคุณ
nân gôr pêuan kon deuan dtù-laa nêe gôr naai pôo mee prá kun
They are my October friends. These are people who have benevolence
ไม่มีทางเลือกให้เดินได้มากกว่านี้
mâi mee taang lêuak hâi dern dâai mâak gwàa née
They don’t have choice of a path to walk more than this.
ลงเรือโจรสลัดปล้นสดม
long reua john sà-làt bplôn sà-dom
Board the boat of the pirate, and plunder everything
เลยต้องฟังคำสั่งกัปปิตัน
loie dtông fang kam sàng gàp-bpì-dtan
And so must listen to the orders of the captain.
เหยียบเรือสองแคมยิ่งไม่ใช่เพื่อนคนเดือนตุลา
yìap reua sŏng kaem yîng mâi châi pêuan kon deuan dtù-laa
Those who walk the two sides the ship aren’t friends of October people [AND/OR “aren’t [my] October-people friends”?]

ย้อนยังวันคืนวันก่อนเก่า
yón yang wan keun wan gòn gào
Back in the old days gone by
ชีวิตอุทิศได้เพื่ออุดมการณ์อันยิ่งใหญ่
chee-wít u tít dâai pêua u-dom gaan an yîng yài
[one] could dedicate [their] life to a great ideology
แล้วดูตัวเองในวันนี้ กลัวทั้งกระทั่งความจริง
láew doo dtua ayng nai wan née · glua táng grà-tâng kwaam jing
Now look at oneself in this day. Afraid of everything up to and including truth
อยากท้วงติงก็ยังไม่กล้า
yàak túang dting gôr yang mâi glâa
[We] want to warn against [something], but are still not brave enough
ฝั่งอุดมการณ์ไว้ในป่า
fàng u-dom gaan wái nai bpàa
Listen to the ideology stored away in the jungle
ไม่เหลือริ้วรอยนักรบกล้า
mâi lĕua ríw roi nák róp glâa
There isn’t a mark or impression left of the brave fighters
กลายเป็นทาสนายธนาธิปไตย
glaai bpen tâat naai tá-naa típ-bpà-dtai
They have changed to be slaves of bosses in banks and bureaucracies
น้ำตาคนตุลา คงตกใน
nám dtaa kon dtù-laa kong dtòk nai
The tears of October fall inwards [one is crying on the inside]
โชคดีนะสหาย… เจอกันสนามหลวง
chôhk dee ná sà-hăai … jer gan sà-năam lŭang
Good luck [my] friends! . . . See you at Sanaam Luang!***

*The proverb กลืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออก word for word translates something like “Swallow, can’t [get it] in; relieve, and can’t [get it] out,” Meaning you can’t eat and you can’t throw up, that is you are stuck in a dilemma, not able to resolve it either way.
**They are “in the same boat of fate,” which exactly equals the English proverb, “They are in the same boat.”
***Sounds like another saying.
**** “We’ll meet again at Sanaam Luang,” which was the site of both the October 14, 1973 and October 6, 1976 events.

ช้าง ปตท. Chang Bor Dtor Tor (PTT Elephant)

by คาราบาว Carabao (adapted from a famous children’s song)
Album: พออยู่พอกิน Paw Yu Paw Gin (Enough to Live, Enough to Eat) (1998)
This album is RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This Carabao adapts a famous children’s song “Chang Chang Chang Chang,” which teaches children the parts of the elephant and is something like the English-language song “Head, Shoulders, Knees, and Toes.” But this Carabao song, after teaching the words for the parts of the elephant, teaches other less cheerful facts about the plight of the elephant. Of course, Carabao’s most famous song about the plight of the elephant is ช้างไห้ “Chang Hai” or “Elephant’s Lament.” If you haven’t heard that one, you must!

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

เกิดบนแผ่นดินถิ่นนี้ เจ้ามีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่
gèrt bon pàen din tìn née jâo mee sàk sĕe yîng yài
Born on this land, you have the great honor
เคยอยู่ในธงชาติประเทศไทย
koie yòo nai tong châat bprà-tâyt tai
to be on the your former national flag of Thailand
โบราณท่านให้เรานับถือ
boh-raan tâan hâi rao náp tĕu
so we respect [it]**
บุญญาธิการเจ้าเคยเลื่องลือ
bun-yaa-tí-gaan jâo koie lêuang leu
The power of its merit was formerly [known] far and wide
บัดนี้นะหรือได้แปรเปลี่ยนไป
bàt-née ná rĕu dâai bprae bplìan bpai
But these days, that’s changed, I guess?

คุณเคยเห็นไหม
kun koie hĕn măi
Have you ever seen
ว่าช้างเที่ยวเดินขอทาน
wâa cháang tîeow dern kŏr taan
that the elephants travel around begging
ทำงานทำเงินเลี้ยงควาญ
tam ngaan tam ngern líang kwaan
doing work and making money to provide for the elephant handler
แลกอาหารประทังกาย
lâek aa hăan bprà-tang gaai
in trade for food to maintain its body?
คนใจร้าย รังแกช้าง
kon jai ráai rang gae cháang
Evil people persecute the elephant.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

เกิดกลางพนาป่าเขา คนเข้าไปโค่นต้นไม้
gèrt glaang pá-naa bpàa kăo kon kâo bpai kôhn dtôn máai
It happens in the middle of his forest that people enter to cut down the trees
ผืนป่าร่อยหรอลดลงไป
pĕun bpàa rôi rŏr lót long bpai
The forest becomes depleted
สัตว์ป่าน้อยใหญ่ทุกข์ทั่วกัน
sàt bpàa nói yài túk tûa gan
Forest animals large and small suffer together
ทิ่มท่อส่งแก๊สผ่านป่าเมืองกาญจน์
tîm tôr sòng gáet pàan bpàa meuang-gaan
Thrust a gas pipeline through Mueangkan Forest
ฝีมืออันธพาล ปตท.
fĕe meu an-tá-paan bpor-dtor-tor
The villainous skill of PPT Public Company Limited.

อยากรู้ไหมหนอคำย่อ มันคืออะไร
yàak róo măi nŏr kam yôr man keu a-rai
Do you want to know what “contraction” is?
คือป่าต้องถูกทำลาย
keu bpàa dtông tòok tam laai
It’s when the forest has been destroyed
ช้างจะตกท่อตายช่างมัน
cháang jà dtòk tôr dtaai châang man
The elephants will fall into a [sewer] pipe and die. Yeah, whatever!
คนพวกนั้นรังแกช้าง
kon pûak nán rang-gae cháang
Those people bully the elephants.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
(เย่ง เย่ง เย่ง เย่ง) มีหู มีตา มีหาง
(yâyng yâyng yâyng yâyng) mee hŏo mee dtaa mee hăang
(Yang! Yang! Yang! Yang!)* [It] has ears, eyes, and a tail.

(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างๆ ๆ) น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
(cháang cháang cháang) nóng koie hĕn cháang rĕu bplào
Elephant, elephant, elephant. Have you [younger brother or sister] ever seen an elephant, or not?
(ช้างมันตัวโตไม่เบา) ไอ้ที่ยาวๆ เรียกว่างวง
(cháang man dtua dtoh mâi bao) âi têe yaao yaao rîak wâa nguang
The elephant’s body is extremely big. What’s really long, is called a “trunk”
ไอ้ที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างา มีหู มีตา มีหาง
âi têe yòo dtâi nguang rîak wâa ngaa mee hŏo mee dtaa mee hăang
What is above the trunk is called “tusks.” [It] has ears, eyes, and a tail.
ช้าง ช้าง ช้าง
cháang cháang cháang
Elephant! Elephant! Elephant!

*Some sort of sound effect? Like Bang! Bang! Bang!
**I had to move words across these two lines.

เอากําลังใจมาฝาก Ow Gamlangjai Ma Fak (I Bring You Moral Support)

by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
YouTube Published on Nov 11, 2016 (it might be an older song)
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

มันก็มี เเค่สองมือ กับสองเท้า
Each person has only two hands with two feet
เเละใจเก่าๆ ที่ต้องรองรับ ทุกปัญหา
And an old, old heart that must bear every trouble,
มีตาให้มองเห็น ความเป็นจริงทุกเวลา
Eyes for seeing truth every time,
เพียงมีศรัทธา จงมั่นคง
[And] only faith that must be secure

เหนื่อยก็พัก ให้รู้จัก ผ่อนหนักเบา
If tired then rest, so you know relaxing and relief
เจ็บปวดร้าว ต้องให้เวลา คอยปลอบโยน
Pain, [you] must give [it] time for gradual soothing
สุขสันต์หรือโศรกเศร้า ก็เท่านั้นอย่าสับสน
Happiness or sadness are only that, don’t be confused
คนก็คือคน ขึ้นๆ ลงๆ
People are just people, rising and falling

ขอเป็นสักหนึ่งเเรงใจ ให้เธอยึดไว้ด้วยใจคงมั่น
I want to be just one inner strength that you hold onto with a secure heart
จงรับรู้ความหมายนั้น หวังยังมีหวัง
You must acknowledge that meaning. Hope still has hope.
เพราะเธอคือพลัง ตราบหัวใจยังสู้
Because you are strength, as long as [your] heart still fights.

SOLO

ขอเป็นสักหนึ่งเเรงใจ ให้เธอยึดไว้ด้วยใจคงมั่น
I want to be just one inner strength that you hold onto with a secure heart
จงรับรู้ความหมายนั้น หวังยังมีหวัง
You must acknowledge that meaning. Hope still has hope.
เพราะเธอคือพลัง ตราบหัวใจยังสู้
Because you are strength, as long as [your] heart still fights.

หลับตาสิ คิดให้ดี เห็นฉันไหม
Close your eyes, think hard. Do you see me?
คนที่ห่วงใย เเม้อยู่ไกล จะขอฝาก
The person who worries [about you], even if far away, will ask you to keep [this] safely away:
ด้วยยืนยันพันหน ยังมีคนห่วงเเละรัก
With reaffirmation a thousand times, [you] still have a person who loves and cares about you
เอากำลังใจมาฝาก ให้เธอฝ่าฟัน
I bring moral support to leave with you so you can fight on.

ฝ่าฟัน ฟันฝ่า เพื่อใฝ่ฝัน
Brave the teeth, brave the teeth, so you can dream.
เเละศรัทธา เป็นของเธอ
And confidence is yours
เอากำลังใจมาฝาก เอากำลังใจมาฝาก
I bring you moral support, I bring you moral support
เอากำลังใจมาฝาก ด้วยคำจากปากที่ตรงกับใจ
I bring you moral support, with words from my mouth that match my heart

เอากำลังใจมาฝาก เอากำลังใจมาฝาก
I bring you moral support, I bring you moral support
เอากำลังใจมาฝาก ด้วยคำจากปากที่ตรงกับใจ
I bring you moral support, with words from my mouth that match my heart
เอากำลังใจมาฝาก เอากำลังใจมาฝาก
I bring you moral support, I bring you moral support
เอากำลังใจมาฝาก ด้วยเพลงจากปากที่ตรงกับใจ
I bring you moral support, with words from my mouth that exactly match my heart

เจ็บเพื่อเข้าใจ Jep Peua Kow Jai (Experience Hurt In Order to Understand)

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Soaked Sad Lonely Hungover (2005)
THIS ALBUM IS HIGHLY Recommended. Support the artist and buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Carabao love songs are often like this, warning that love comes and goes and to prepare yourself for disappointment. For the best Carabao song on this theme, see Rak Dtong Soo (Love Must Struggle).

วันที่โลกแสนหวาน รักถักทอสายใย
wan têe lôhk săen wăan rák tàk tor săai yai
The day that the world is very sweet, love weaves a relationship
ฝันไปไกลถึงขอบฟ้า สบตากับดวงตะวัน
făn bpai glai tĕung kòp fáa sòp dtaa gàp duang dtà-wan
[One] dreams so far, all the way to the horizon, and catch eyes with the sun
ทางยาวไกลสักเพียงใด ใจไม่เคยคิดหวั่น
taang yaao glai sàk piang dai jai mâi koie kít wàn
However long your path, your heart never considers to fear
โลกนี้ไม่มีใครทั้งนั้น มีเพียงฝันของสองคน
lôhk née mâi mee krai táng nán mee piang făn kŏng sŏng kon
This world doesn’t have people on that path. There are only the dreams of two people

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real*

เพราะฉันเจ็บ จึงเข้าใจ เธอต้องเจ็บ เพื่อเข้าใจ
prór chăn jèp jeung kâo jai ter dtông jèp pêua kâo jai
Because I was hurt, therefore I understand. You must experience hurt in order to understand
คนเคยเจ็บ คงเข้าใจ ต้องเตรียมใจ ไว้ให้พอ
kon koie jèp kong kâo jai dtông dtriam jai wái hâi por
A person who was ever hurt will probably understand: [one] needs to prepare one’s heart so it’s enough [to whether the storm]

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real *

[instrumental]

เพราะฉันเจ็บ จึงเข้าใจ เธอต้องเจ็บ เพื่อเข้าใจ
prór chăn jèp jeung kâo jai ter dtông jèp pêua kâo jai
Because I was hurt, therefore I understand. You must experience hurt in order to understand
คนเคยเจ็บ คงเข้าใจ ต้องเตรียมใจ ไว้ให้พอ
kon koie jèp kong kâo jai dtông dtriam jai wái hâi por
A person who was ever hurt will probably understand: [one] needs to prepare one’s heart so it’s enough [to whether the storm?]

แต่ชีวิตไม่ใช่ฝัน ยังมีวันผันแปร
dtàe chee-wít mâi châi făn yang mee wan păn bprae
But life isn’t a dream. There is still a day of change
คนหนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ อีกคนก็แค่จากไป
kon nèung àat jà pâai páe èek kon gôr kâe jàak bpai
One person might lose [the game], yet another person will just go back [where they came from]
รักที่เคยรื่นรมย์ รักอาจทุกข์ขมได้
rák têe koie rêun rom rák àat túk kŏm dâai
Love that once was pleasant, [that] love can be bitter and painful
โลกที่คิดไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใครจริงๆ
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai jing jing
A world where [you] think there was never anyone, doesn’t have anyone for real*

โลกที่คิด ไม่เคยมีใคร ก็ไม่มีใคร ซักคน
lôhk têe kít mâi koie mee krai gôr mâi mee krai sák kon
A world where [you] think there was never anyone, [really] doesn’t have even one person.*

*I think it means, “A world where you feel there was never anyone is truly empty.”

พ่อภูมิพล Paw Pumipon (Father Bhumibol) Thai Version

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Published on YouTube October 17, 2016

Note: This is the Thai version with direct translation. There is also a Carabao in English singable translation that was used to make an official YouTube. Click through to see the now official English version of this song: “Father Bhumibol.”

พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว
Father roams near and far across every part, treading on every inch of ground
จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง
From the peaks of sky-high mountains to the forests of mangroves
นำแนวทางที่คิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง
Bringing the methods he envisions, to teach, to tell, to build
แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง นำความหวังสู่สังคมไทย
Fixing problems correctly, bringing hope to Thai society

หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย
However difficult, [he] never thinks of grumbling. His people must live well
ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม
He devotes his royal body, so as to rule with righteousness

* วัน 13 ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป
On October 13, the heavens go dark. Father goes to sleep and passes away from us
น้ำตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย “พ่อภูมิพล”
The tears of his children overwhelm Thailand. The sorrowful end of Father Bhumibol.

** พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล
Father, King. Father Bhumibol
ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ
Of the people, the Thai people, the whole nation
เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท
We would like to follow the trail of Father, follow in his footsteps
จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
The great learned king, whose sweat flows to sprinkle and caress the earth

จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
The great learned king, whose sweat flows to sprinkle and caress the earth

ใจสั่งมา Jai Sang Ma (My Heart Commands It) (Cover of a Sek Loso Song)

By เสกสรรค์ ศุขพิมาย Seksan Sukpeemai, aka Sek Loso
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย (20 Years of Loso, Me and You) (2016) SUPPORT THE ARTISTS AND BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English; this is not a Carabao album, but contains covers by Aed Carabao, Lek Carabao, and Thierry Mekwattana..

Note: This is a cover by Aed Carabao of a famous Sek Loso Song, on the excellent Sek Loso twentieth anniversary album 20ปี โลโซ เราและนาย (20 years of Loso, Me and You). CLICK HERE FOR MY ALBUM REVIEW.

หากว่าเธอผ่านมาได้ยิน เพลงนี้
hàak wâa ter pàan maa dâai yin playng née
If you pass this way and hear this song
คาดว่าเธอก็คงรู้ดี ว่าเป็นฉัน
kâat wâa ter gôr kong róo dee wâa bpen chăn
[I] assume you’re well aware that it’s me
มอบให้เธอคนเดียว อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญ
môp hâi ter kon dieow àat mâi gìeow dtàe săm-kan
giving [this song] only to you. Maybe [the song] is irrelevant, but it’s important
เพราะฉัน นั้นอยากให้เธอได้ฟัง
prór chăn nán yàak hâi ter dâai fang
because I want you to hear it.

ที่เฝ้าแต่โทร โทรไปหาเธอ เรื่อยเปื่อย
têe fâo dtàe toh toh bpai hăa ter rêuay bpèuay
That I care only to call you continuously
เหนื่อยก็ยอม ก็ใจชอบเธอ ไม่เบา
nèuay gôr yom gôr jai chôp ter mâi bao
[I’m] tired, also willing, and also so extremely fond of you
แต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลย ว่าเธอไม่ชอบเรา
dtàe jai jâo gam mâi róo loie wâa ter mâi chôp rao
But my heart is unlucky. I don’t understand why you don’t like me.
ไม่สนและไม่เอา ไม่อยากคุย
mâi sŏn láe mâi ao mâi yàak kui
[You] aren’t interested, won’t accept, don’t want to chat.

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gôr loie maa róng playng bòk kâe yàak hâi ter nán kâo jai
And so I come sing a song. I just want to have you, there, understand
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
âi sìng têe chăn tam long bpai jai sàng maa
The thing I get lost in doing, my heart orders it to happen
อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yàa gròht loie ná kon dee yók tôht hâi chăn ná gâew dtaa
Don’t be mad, you good person. Offer me forgiveness, darling.
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
kraao lăng jà mâi maa jà mâi toh
From now on, [I] won’t come [to see you], I won’t call.

[Instrumental interlude]

ก็เลยมาร้องเพลงบอก แค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ
gôr loie maa róng playng bòk kâe yàak hâi ter nán kâo jai
And so I come sing a song. I just want to have you understand
ไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป ใจสั่งมา
âi sìng têe chăn tam long bpai jai sàng maa
The thing I get lost in doing, my heart orders it
อย่าโกรธเลยนะคนดี ยกโทษให้ฉันนะแก้วตา
yàa gròht loie ná kon dee yók tôht hâi chăn ná gâew dtaa
Don’t be mad, you good person. Offer me forgiveness, darling.
คราวหลังจะไม่มา จะไม่โทร
kraao lăng jà mâi maa jà mâi toh
From now on, [I] won’t come [to see you], I won’t call.

และสุดท้ายที่ในหัวใจ มันร่ำร้อง
láe sùt táai têe nai hŭa jai man râm róng
And finally, in my heart, it begs
อยากจะมอง จะมองหน้าเธอ อีกซักที
yàak jà mong jà mong nâa ter èek sák tee
Wanting to see, to see your face just one more time.
ก่อนจะลา เธอไป คนใจดำหน้าตาดี
gòn jà laa ter bpai kon jai dam nâa dtaa dee
Before I leave you and go, the person with the black heart and the nice face
ขอโทษเธอซักที จากหัวใจ
kŏr tôht ter sák tee jàak hŭa jai
Asks forgiveness of you just once, from the heart

แต่มีหนึ่งคำ ที่ยังค้างคาใจ
dtàe mee nèung kam têe yang káang kaa jai
But I have one word remaining in my heart
คำพูดลูกผู้ชาย ฉันชอบเธอ
kam pôot lôok pôo chaai chăn chôp ter
The words of a real guy*: I am fond of you

*The words ดลูกผู้ชาย, word-for-word translate as “child of a man,” which just means a man but implies manliness, so I have translated it “real guy.”

พ่อภูมิพล Paw Pumipon (Father Bhumibol) [English version วอร์ชั่นภาษาอังกฤษ]

By แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Published on YouTube November 3, 2016

Note: This is a CarabaoinEnglish translation of Aed Carabao’s new song for the king. It was used to make the official Carabao YouTube!!! If you want to compare it to the Thai version, click here.

พ่อท่องไปใกล้ไกลทุกถิ่น เหยียบพื้นดินทุกตารางนิ้ว
Father roams both and far and near, treads on every inch of land
จากยอดดอยยอดภูสูงลิ่ว ถึงชายเลนชายป่าโกงกาง
From peaks of mountains, tall and grand, down to shores with mangroves filled
นำแนวทางที่คิดไว้ก่อน เข้าไปสอนไปบอกไปสร้าง
Comes to teach, to tell, to build. Brings new methods he creates
แก้ปัญหาให้อย่างถูกทาง นำความหวังสู่สังคมไทย
Fixes problems, sets things straight, bringing hope to all Thailand

หนักเท่าใดไม่เคยคิดบ่น ประชาชนต้องสุขสบาย
However hard, there’s no complaints. To make sure they have better fates
ยอมทุ่มเทพระวรกาย แลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม
His royal body dedicates, and he rules with righteousness

* วัน 13 ตุลาฟ้าดับ พ่อนอนหลับลาจากเราไป
The sky went dark October 13th. He closed his eyes and then was gone
น้ำตาลูกท่วมท้นเมืองไทย สุดอาลัย “พ่อภูมิพล”
His children’s tears will flood Thailand, they grieve for Father Bhumibol.

** พ่อเจ้าอยู่หัว พ่อภูมิพล
King of our hearts. Father Bhumibol
ของประชาชน คนไทยทั้งชาติ
[. . .] Father to Thai people everywhere
เราขอตามรอยพ่อ ตามเบื้องพระยุคลบาท
To follow your trail will be a noble thing
จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
Great, learned King, whose sweat has blessed our land

จอมกษัตริย์นักปราชญ์ ผู้หยาดเหงื่อหลั่งรดโลมดิน
Great, learned king, whose sweat caressed our land

กอทูเล Gawtoolay

by คาราบาว Carabao
Album: ห้ามจอดควาย Ham Jod Kwai (No Buffalo Parking) (1990)

Support the artists! Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: The words under the official YouTube, say “The story of the Karen ancestors that fought to obtain the land of Gawtoolay.” The Karen are an ethnic minority that lives in Thailand and Burma. I don’t know if “Karang” means anything or if it just is alliteration with “Kariang,” the Thai word for “Karen.”

กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen

เขาอยู่ตรงนั้นมานาน
kăo yòo dtrong nán maa naan
They’ve lived right there for so long
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan )
(Right there so long)
เขาอยู่ที่นั่นมานาน
kăo yòo têe nân maa naan
They’ve lived there so long
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan)
(Over there so long)
เขาอยู่ตรงนั้นมาจน
kăo yòo dtrong nán maa jon
They lived right there until
สองพันปีผ่านไป
sŏng pan bpee pàan bpai
2000 years passed by
ณ ลุ่มแม่สาละวิน
ná lûm mâe săa-lá win
At Salawin River Basin
ที่อยู่ที่กินที่ตาย
têe yòo têe gin têe dtaai
The place [one] lives, eats, and dies
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.
(ที่อยู่ที่กิน) ที่กินที่ตาย
(têe yòo têe gin) têe gin têe dtaai
(The place [one] lives and eats) The place [one] eats and dies.

กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง กะหร่าง
Kariang Karang
Karen Karang
กะเหรี่ยง
Kariang
Karen

เป็นเผ่ามนุษย์เดิมเดิม
bpen pào má-nút derm derm
A tribe of people since way back
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan)
(Right there, right there, for so long now)
เป็นเผ่ามนุษย์ดีดี
bpen pào má-nút dee dee
A tribe of good people
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan)
(That place, over there so long now)
เป็นเผ่ามนุษย์จนจน
bpen pào má-nút jon jon
A tribe of people that are very poor,
ซื่อซื่อและจริงใจ
sêu sêu láe jing jai
honest, and sincere
ณ ลุ่มแม่สาละวิน
ná lûm mâe săa-lá win
At Salawin River Basin
แผ่นดินของกอทูเล
pàen din kŏng gor too lay
The land of Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล (กอทูเล)
(gor too lay) gor too lay (gor too lay)
(Gawtoolay) Gawtoolay (Gawtoolay)

ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อเอกราช
róp pêua àyk-gà-râat
fight for independence
เยี่ยงบรรพบุรุษ
yîang bàp bù-rùt
like their ancestors
ชนชาติมองโกเลีย
chon châat mong-goh-lia
the Mongolian people
ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อกอทูเล
róp pêua gor too lay
fight for Gortoolay
มีเพียงพันธมิตร
mee piang pan-tá-mít
having alliances only
ยุงพิษมาเลเรีย
yung pít maa-lay-ria
with mosquitos infected with malaria

ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
Karen people
รบเพื่อเอกราช
róp pêua àyk-gà-râat
fight for independence
เยี่ยงบรรพบุรุษ
yîang bàp bù-rùt
like their ancestors
ชนชาติมองโกเลีย
chon châat mong-goh-lia
the Mongolian people.
ชนชาวกะเหรี่ยง
chon chaao gà-rìang
The Karen people
รบเพื่อกอทูเล
róp pêua gor too lay
fight for Gawtoolay
มีเพียงพันธมิตร
mee piang pan-tá-mít
having alliances only with
ยุงพิษมาเลเรีย
yung pít maa-lay-ria
mosquitos infected with malaria

โอ้โอ้โอโอ่โอ้โอโอ้โอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh
โอ้โอ้โอโอ่โอ้โอโอ้โอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh
โอโอโอ่โอ่โอโอโอโอ
Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh

[words in a foreign language and shouting in English]

แม่น้ำโขงยังคงไหลเชี่ยว
mâe náam kŏhng yang kong lăi chîeow
The Mekong River still rapidly flows
ควายเปลี่ยวเรียวเขาโค้งคม
kwaai bplìeow rieow kăo kóhng kom
A lonely buffalo with sharp bending horns
ถ้ำช้างเผือกยังชื่นชม
tâm cháang pèuak yang chêun chom
The cave of the white elephant [we] still admire
สองเราจะไม่ลืมสัญญา
sŏng rao jà mâi leum săn-yaa
The two of us won’t forget [our] promise
ใครอยู่ตรงนั้นมานาน
krai yòo dtrong nán maa naan
Who has lived right there for oh so long?
(ตรงนั้นตรงนั้นมานาน)
(dtrong nán dtrong nán maa naan)
(Right there for all this time)
ใครอยู่ที่นั่นมานาน
krai yòo têe nân maa naan
Who has lived there for so long?
(ที่นั่นที่นั่นมานาน)
(têe nân têe nân maa naan )
(There! There for so long now)
ใครอยู่ตรงนั้นมาจน
krai yòo dtrong nán maa jon
Who lived right there until
สองพันปีผ่านไป
sŏng pan bpee pàan bpai
2000 years passed by?
ณ ลุ่มแม่น้ำสาละวิน
ná lûm mâe-nám-săa-lá-win
At Salawin River Basin
แผ่นดินของกอทูเล

pàen din kŏng gor too lay
The land of Gawtoolay

(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay
(กอทูเล) กอทูเล
(gor too lay) gor too lay
(Gawtoolay) Gawtoolay

คนเม้าส์เขย่าสาย Kon Mao Kayao Saai (Person, Harmonica, and Vibrating Strings)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Words and melody by Eed Opakul
First posted on the author’s facebook page September 23, 2016.
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

เพลงคนเม้าส์เขย่าสาย
คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล

ฉันคงจะบ้าตาย ถ้าเธอหายไปในความเป็นจริง
เพราะเธอเป็นสิ่ง ที่ใครก็รู้เคียงคู่กับฉัน
แม้เธอจะเก่าแก่ และเป็นได้แค่กีต้าร์ตัวนั้น
แต่เธอกับฉัน บรรเลงร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย

SOLO

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย

บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น ที่ฝันอันยาวไกล

คนเม้าท์เขย่าสาย คนเม้าท์เขย่าสาย
คนเฒ่า…เขย่ากึ๋น…

Posted by Eed Opakul on Friday, September 23, 2016

ฉันคงจะบ้าตาย ถ้าเธอหายไปในความเป็นจริง
I would probably be totally crazy if you were to disappear for real
เพราะเธอเป็นสิ่ง ที่ใครก็รู้เคียงคู่กับฉัน
Because you are something that, everyone knows, is right beside me
แม้เธอจะเก่าแก่ และเป็นได้แค่กีต้าร์ตัวนั้น
Even if you are ancient and are only that guitar
แต่เธอกับฉัน บรรเลงร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ
But you and me make music together in [total] understanding

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
In the embrace of a dream, only you, so warm and friendly
เอว อง ละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
A soft ow-ong. A beautiful sound reverberates whenever [I] the strings vibrate
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
Vibrating, you can accept me, as easy as can be.
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ
The notes that sparkle, scream, and echo far are yours.

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
You come with a harmonica. Let them go together like siblings.
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
One more person sings. It’s my heart, loving certainly forever
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
Never anxious if beside me I still have you all
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings

SOLO

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
In the embrace of a dream, only you, so warm and friendly
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
Ow-ong gentle/soft. A beautiful sound reverberates whenever [I] the strings vibrate
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
Vibrating, you can accept me, as easy as can be.
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ
The notes that sparkle, scream, and echo far are yours.

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
You come with a harmonica. Let them go together like siblings.
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
One more person sings. It’s my heart, loving certainly forever
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
Never anxious if beside me I still have you all
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น ที่ฝันอันยาวไกล
The song spills out without thinking from a quick glimpse at a faraway dream
คนเม้าท์เขย่าสาย คนเม้าท์เขย่าสาย
The person, harmonica, and vibrating strings. The person, harmonica, and vibrating strings
คนเฒ่า…เขย่ากึ๋น…
The old person . . . vibrates skillfully.

คนหนังเหนียว Kon Nang Nieow (Tough-Skinned People)

By คาราบาว Carabao
Album: เวลคัม ทู ไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)

SUPPORT THE ARTISTS and BUY THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: Two unemployed factory workers are talking about their predicament. Below I’ve translated the official lyrics that are sung. The spoken words were not part of the official lyrics under the YouTube, and they vary from performance to performance, but they add to the impression of two guys commiserating, joking, and having an ordinary conversation. For instance, after the one says he can’t make enough to take care of his wife and kids, the other says something like “And you have a lot of wives, huh?” And the other says, “Just one!”

Verse 1:
Lek:
ประตูโรงงานปิดแล้วตัวเรา
bprà-dtoo rohng ngaan bpìt láew dtua rao
The door of the factory is closed, and we . . .

Thierry:
ก็ถึงคราวหมองหม่น
gôr tĕung kraao mŏng mòn
. . . have arrived at gloomy times

Lek:
หนทางมืดมนจะมีกี่คน
hŏn taang mêut mon jà mee gèe kon
[This] gloomy path will have how many people?

Thierry:
มาเข้าใจเห็นใจ
maa kâo jai hĕn jai
Understand and sympathize.

Lek:
อยู่เพื่องาน ทำเพื่อเงิน
yòo pêua ngaan tam pêua ngern
[We] live for work, do [everything] for work

Thierry:
เดือนละไม่เท่าไร
deuan lá mâi tâo-rai
Not much [pay] per month

Lek:
ไม่พอยาไส้ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย
mâi por yaa sâi líang lôok líang mia
Not enough to quench the hunger [or] to take care of the wife and children

Thierry:
ได้เป็นวัน ๆ
dâai bpen wan wan
To be able to live from day to day

Verse 2:
Lek:
เป็นกรรมกรเร่ขายแรงงาน
bpen gam-má-gon rây kăai raeng ngaan
I’m a worker selling my labor

Thierry:
โอ้ฉันมันแสนลำบาก
ôh chăn man săen lam-bàak
Oh, I’m having such difficulty

Lek:
ชีวิตทุกข์ยาก ค่าหยูกค่ายา
chee-wít túk yâak kâa yòok kâa yaa
Life is difficulty and suffering: the price of the medicine . .

Thierry:
ค่าโน่นค่านี่ ค่าน้ำค่าไฟ
kâa nôhn kâa nêe kâa náam kâa fai
The cost of this, the cost of that, the cost of the water, the cost of the electricity

Lek:
บ้านต้องเช่าละค่าข้าวค่าเหล้า
bâan dtông châo lá kâa kâao kâa lao
Must rent the house . . . The cost of the rice, the cost of the alcohol . . .

Theirry:
แล้วจะเหลืออะไรล่ะ
láew jà lĕua a-rai lâ
And then what’s left over?

Lek:
สิ้นเดือนสุดท้ายจะให้ทำยังไง
sîn deuan sùt táai jà hâi tam yang ngai
At the very end of the month, what would they have [us] do?!

Thierry:
เพราะเขาเลิกจ้างแล้ว
prór kăo lêrk jâang láew
Because they laid [us] off!

Refrain:
Lek:
..คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I feel too shy [to do it]

Lek:
คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I’d be too embarrassed

Lek:
ก็เราสองมือยังดี
gôr rao sŏng meu yang dee
My two hands are still good

Thierry:
สองขายังอยู่
sŏng kăa yang yòo
I still have my two legs

Lek:
และถ้าสองมือยังดี
láe tâa sŏng meu yang dee
And if [my] two hands are good . . .

Thierry:
สองขายังเดิน
sŏng kăa yang dern
. . . [my] two legs can still walk

Lek:
นั่นเลยใจไม่กล้า
nân loie jai mâi glâa
[As for?] that . . . my heart isn’t brave enough

Lek and Theirry:
อยากตัดใจหวลกลับคืนสู่บ้านนา
yàak dtàt jai hŭan glàp keun sòo bâan naa
I want to give up and turn and go back to the countryside.
ก็หมดปัญญาเขาแย่งที่นาไปแล้ว
gôr mòt bpan-yaa kăo yâeng têe naa bpai láew
And I’m out of ideas. They’ve already snatched the farm away [from us].

[INSTRUMENTAL, with sounds of laughing]

Refrain:
Lek:
..คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I feel too shy [to do it]

Lek:
คิดขอทาน
.. kít kŏr taan
I think of begging,

Thierry:
ละอายใจอยู่
lá-aai jai yòo
I’d be too embarrassed

Lek:
ก็เราสองมือยังดี
gôr rao sŏng meu yang dee
My two hands are still good

Thierry:
สองขายังอยู่
sŏng kăa yang yòo
I still have my two legs

Lek:
และถ้าสองมือยังดี
láe tâa sŏng meu yang dee
And if [my] two hands are good

Thierry:
สองขายังเดิน
sŏng kăa yang dern
[my] two legs can still walk

Lek:
นั่นเลยใจไม่กล้า
nân loie jai mâi glâa
[As for?] that . . . my heart isn’t brave enough

Lek and Theirry:
อยากตัดใจหวลกลับคืนสู่บ้านนา
yàak dtàt jai hŭan glàp keun sòo bâan naa
I want to give up and turn and go back to the countryside.
ก็หมดปัญญาเขาแย่งที่นาไปแล้ว
gôr mòt bpan-yaa kăo yâeng têe naa bpai láew
And I’m out of ideas. They’ve already snatched the farm away [from us].

Verse 3:
Lek:
..ตึกรามใหญ่โตถนนมากมาย
.. dtèu graam yài dtoh tà-nŏn mâak maai
Giant buildings, many roads

Thierry:
อีกรถราก็ขวักไขว่
èek rót raa gôr kwàk kwài
And more traffic going back and forth

Lek:
ย่ำเดินเรื่อยไปสายตาจับจ้อง
yâm dern rêuay bpai săai dtaa jàp jông
[I’m] continually walking eyes watching out

Theirry:
ที่ป้ายรับคนงาน
têe bpâai ráp kon ngaan
For “hiring workers” signs

Lek:
ค่ำลงแล้วร้านรวงก็ปิด
kâm long láew ráan ruang gôr bpìt
Evening falls and the stores close

Thierry:
แหล่งราตรีเบ่งบานนะซิ
làeng raa-dtree bàyng baan ná sí
The nightspots open up [blossom]

Lek:
สถานบริการสาวน้อยทำงาน
sà-tăan bor-rí-gaan săao nói tam ngaan
The entertainment spots where the young women work

Thierry:
กันตัวเป็นเกลียว
gan dtua bpen glieow
together arduously.

Verse 4:
Lek:
เป็นชายอย่างฉันมันนึกน้อยใจ
bpen chaai yàang chăn man néuk nói jai
To be a man like me, you feel ignored and left out

Thierry:
ขายใครไม่ออก
kăai krai mâi òk
You can’t sell someone off

Lek:
เหมือนถุยบ้านนอกจะมีก็แรง
mĕuan tŭi bâan nôk jà mee gôr raeng
Like the rural buffaloes will have strength

Thierry:
ที่เอาไว้ไถนา
têe ao wái tăi naa
that still can be used for plowing

Lek:
หมดเรี่ยวแรงยังเข้าโรงฆ่าสัตว์
mòt rîeow raeng yang kâo rohng kâa sàt
And when that strength is gone, they enter the slaughterhouse

Thierry:
มันยังได้ราคา
man yang dâai raa-kaa
They still get a price.

Lek:
เนื้อหนังมังสาของคนกับควาย
néua năng mang săa kŏng kon gàp kwaai
The flesh of a person and a buffalo . . .

Thierry:
แล้วใครจะเหนียวกว่ากัน
láew krai jà nĭeow gwàa gan
Now, which of them is tougher?

[At the end, they are arguing about whether a person or a buffalo is tougher]

บิลลี่ Billy

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and Melody by Eed Opakul
Posted on the author’s Facebook page July 21, 2016
This song is on the album คนบาปเพื่อชีวิต Kon Bap for Chewit (Evil Person for Life),
This album is now available at eThaiCD.com, where you can shop for your Thai music in English!

UPDATE! Sadly, the bones of Pholachi “Billy” Rakchongcharoen have just been found. Looks like he was assassinated for his activism. See the story at Prachatai English.

Note: According to a Reuters report, “Pholachi ‘Billy’ Rakchongcharoen, an ethnic Karen land rights activist, went missing after being detained by Thai national park authorities, on April 17, 2014.” He is one of many Thai victims of “enforced disappearance.” Human rights activists in Thailand are always at risk of being mysteriously dissappeared, sometimes for weeks, sometimes forever. Despite the hopefullness of this song, Polachi or Billy Rakchangcharoen has very likely murdered been by government officials. His family will likely not get justice. Thailand needs to finish passing a promised law against torture and enforced disappearance.

พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared

เนิ่นเเละนาน น้ำตาไม่เเห้งเหือด
For a long, long time, tears have not dried up
เลือดเเละเนื้อ ทั้งคนไยสาบสูญ
Blood and flesh, and the entire person, how can they just disappear?
คือผู้นำผู้สืบสานรุ่นสู่รุ่น
[He] is a leader passing legacies from generation to generation
พอละจี บ้านโป่งลึก บางกลอย
Pholachi [of] Banpong Luek, Bang Gloi [in Petchaburi Province]

ลูกเมียยังคอย ด้วยความหวังไม่สิ้นสุด
Children and wife still wait in never-ending hope
ในศรัทธา ต่อวิญญาณเเห่งป่าไพร
Trusting in the spirit of the forest,
ปู่คออี้ ผู้นำ จิตวิญญาณใจ
Grandpa Paw-ee, a spiritual leader
ขอวิงวอน ความเป็นธรรม ปาเกอญอ
Plead for justice for the Karen people!

พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, hasn’t disappeared

SOLO

ลูกเมียยังคอย ด้วยความหวังไม่สิ้นสุด
Children and wife still wait in never-ending hope
ในศรัทธา ต่อวิญญาณเเห่งป่าไพร
Trusting in the spirit of the forest,
ปู่คออี้ ผู้นำ จิตวิญญาณใจ
Grandpa Paw-ee, a spiritual leader
ขอวิงวอน ความเป็นธรรม ปาเกอญอ
Plead for justice for the Karen people!
ยุติธรรม ชำระความจริงเถิด
Justice . . . Do impartially review the facts
เรื่องที่เกิด อย่าให้โลกต้องมืดมน
of what has happened! Don’t let the world be black and gloomy
มนุษยชน มนุษยชาติ ไม่อับจน
The people, the nation’s people won’t be in despair
หากความหมาย ยุติธรรม ยังมีจริง
if the meaning of justice can still be realized . . .

* พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่ ต้องไม่สาบสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy, must not disappear!
พอละจี พอละจี พอละจี บิลลี่…ไม่ มีวันสิ้นสูญ
Pholachi, Pholachi . . . Pholachi, Billy . . . won’t just disappear.

รักผลัดใบ Rak Plad Bai (Love Sheds Leaves)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted to the author’s facebook page August 15, 2016

Note: The video is below the translation.

อย่าให้ความรักต้องสิ้นสลาย
Don’t let love have to end
อย่าให้มุ่งหมายเราเเปรเปลี่ยนผัน
Don’t let our intentions shift and change
ไม่มีวันหรอกเปล่าเปลี่ยวนิรันดร์
There is no chance of being forever lonesome
หากยังมีเธอมีฉันมีกัน
If there is still you, there is me, together

อย่าให้ความคิดที่เเตกต่างฟ้า
Don’t let thoughts that are different [get lost in] the sky
อย่าให้ศรัทธาเราขาดสบั้น
Don’t let our faith break off
ปฐพีนี่นี้หลอมรวมสัมพันธ์
This soil that melds us combined in a relationship
คือจิตวิญญาณของผองชน
It’s the spirit of all the people

ลิ้นกับฟัน กระทบกันธรรมดา
Tongue and teeth hit each other naturally
หากใจยอมรับว่า ความรักมีจริงยิ่งใหญ่
If the heart accepts that there is great, real love
เจ็บปวดรวดร้าวในปัญหา ต่างปัญญาต่างจิตต่างใจ
The anguish of the problem. Different knowledge, different hearts, different minds
เเต่บัดนี้รักผลัดใบ ขอเพียงก้าวไปเคียงข้างกัน
But now love sheds its leaves. I ask only to step forwards together alongside each other

SOLO

ลิ้นกับฟัน กระทบกันธรรมดา
Tongue and teeth hit each other naturally
หากใจยอมรับว่า ความรักมีจริงยิ่งใหญ่
If the heart accepts that there is great, real love
เจ็บปวดรวดร้าวในปัญหา ต่างปัญญาต่างจิตต่างใจ
The anguish of the problem. Different knowledge, different hearts, different minds
เเต่บัดนี้รักผลัดใบ ขอเพียงก้าวไปเคียงข้างกัน
But now love sheds its leaves. I ask only for [us] to step forwards side by side

หลากอุดมการณ์หลายหลากความเห็น
The flood of ideology, the flow of opinions
เเต่ทุกคนเป็นหนึ่้งในสำคัญ
But every person is 1 [the same?] in significance
ด้วยรักบริสุทธิ์ความหมายคงมั่น
With pure love and sense [we] may be secure
คือรักเธอรักฉัน นิยามประเทศไทย
It is your love, it is my love that defines Thailand

ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ
In the season that love sheds leaves, in the season that love sheds leaves
เพื่อหัวใจหลอมรวมไทย เปลี่ยนผ่านสู่ศรัทธารักชาติ อันงดงาม
For hearts to meld combining the Thai, changing towards trust and love of country, so beautiful
ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ ในห้วงเเห่งรักผลัดใบ
In the season that love sheds leaves, in the season that love sheds leaves
เพื่อหัวใจหลอมรวมไทย เปลี่ยนผ่านสู่ศรัทธารักชาติ…
For hearts to meld combining the Thai, changing towards trust and love of country
ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย
Thailand, Thailand, Thailand!

นมหด Nom Hot (Expired Milk)

By คาราบาว Carabao
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.

Note: This is a song about dishonesty in a government school milk program. The words “nom” means both “milk” and “breasts,” and thus surprising change of topic from one line to the next. I will only point out the double meaning in one line, then you will have to remember that “milk” and “breasts” are the same word.

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
ค้างคาวขโมยกินกล้วย
káang kaao kà-moi gin glûay
The bat eats bananas
มนุษย์เฮงซวยกินนม
má-nút hayng suay gin nom
Bad people consume milk
นมเด็กชั้นประถม
nom dèk chán bprà-tŏm
Elementary school children’s milk

จับมือใครดม จับมือใครหนอ
jàp meu krai dom jàp meu krai nŏr
Clasp hands with someone [and try to] smell.* Whose hand are you clasping?
มันโกงเด็กได้ลงคอ
man gohng dèk dâai long kor
They can cheat children without remorse**
อีแม่ อีพ่อระวังให้ดี
ee mâe ee pôr rá-wang hâi dee
Mothers and fathers beware!
ระวังเด้อ อีแม่อีพ่อเอย
rá-wang dêr ee mâe ee pôr oie
Look out, mothers and fathers!

เด็กไทยเมื่อหลายปีก่อน
dèk tai mêua lăai bpee gòn
Thai children many years ago
มีข่าวกระฉ่อนกินดิน
mee kàao grà-chòn gin din
It is widely known that they ate dirt***
เขาเล่ามาให้ได้ยิน
kăo lâo maa hâi dâai yin
They tell [us]
อยู่กาฬสินธุ์อึดอยาก
yòo gaa-lá-sĭn èut yàak
Kalasin Province [in the Northeast of Thailand] endured much poverty

เป็นเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่
bpen dèk mâi mĕuan pôo yài
Being a child isn’t the same as [being] an adult
ยังเจริญวัยกินมาก
yang jà-rern wai gin mâak
[A child] is still growing up and eats so much:
เนื้อ นม อย่าให้ขาดปาก
néua nom yàa hâi kàat bpàak
Meat, milk. Don’t hold back feeding [them].
อดๆ อยากๆ จะไม่โต
òt òt yàak yàak jà mâi dtoh
[If they are] starving, [they] won’t grow up big.

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little milk/breasts, medium-sized milk/breasts, big milk/breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom-mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as you please

นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk ****

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh, brothers and sisters
เด็กไทยในคืนวันนี้
dèk tai nai keun wan née
Thai children these days
มีข่าวไม่ดีโดนดูด
mee kàao mâi dee dohn dòot
have bad news. [They have] been sucked [dry]
บางวันต้องกินนมบูด
baang wan dtông gin nom bòot
Some days [they] must drink rancid milk
นมบูดมีแป้งปนนม
nom bòot mee bpâeng bpon nom
There is rancid milk mixed in the milk

โครงการกินนมโรงเรียน
krohng gaan gin nom rohng rian
The project for drinking milk at school
กินกันเหี้ยนเตียนหน้าตรม
gin gan hîan dtian nâa dtrom
They consume it all till there’s nothing left. Faces are sad
เด็กๆ โดนยักยอกนม
dèk dèk dohn yák yôk nom
The children have been swindled of their milk [the milk was embezzled]
สังคมทำไมใจดำ ใจดำ
săng-kom tam-mai jai dam jai dam
Why is society black-hearted?!!! Black hearts!

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom-mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as [you] please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk

INSTRUMENTAL

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
will admire and praise as one please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink [the] milk

นมเล็ก นมกลาง นมใหญ่
nom lék nom glaang nom yài
Little breasts, medium-sized breasts, big breasts
ลิตรละเท่าไรใครได้เสีย
lít lá tâo rai krai dâai sĭa
However many liters someone takes and uses up
นมยาย นมแม่ นมเมีย
nom yaai nom mâe nom mia
Grandma’s breasts, mother’s breasts, wife’s breasts
จะชมจะเชียร์ตามสบาย
jà chom jà chia dtaam sà-baai
[You] will admire and praise as [you] please
นายกต้องลุยให้เละ
naa-yók dtông lui hâi lé
The Prime Minister must forge right in
ต้องไล่ต้องเตะทั้งเล็กใหญ่
dtông lâi dtông dtè táng lék yài
Must kick out both small and large
ปราบมันให้สิ้นซากไป
bpràap man hâi sîn sâak bpai
Subdue them completely
ไอ้ตัวกินไก่ ผู้รายกินนม
âi dtua gin gài pôo raai gin nom
As for me, I eat chicken. Evil people drink the milk

พี่เอย น้องเอย
pêe oie nóng oie
Oh brothers and sisters
ค้างคาวขโมยกินกล้วย
káang kaao kà-moi gin glûay
The bat eats bananas
มนุษย์เฮงซวยกินนม
má-nút hayng suay gin nom
Bad people consume milk
นมเด็กชั้นประถม
nom dèk chán bprà-tŏm
Elementary school children’s milk
จับมือใครดม จับมือใครหนอ
jàp meu krai dom jàp meu krai nŏr
Clasp hands with someone, [try to] smell. . . .** Whose hand are you clasping?

มันโกงเด็กได้ลงคอ
man gohng dèk dâai long kor
They can cheat children without remorse*
อีแม่ อีพ่อระวังให้ดี
ee mâe ee pôr rá-wang hâi dee
Mothers and fathers beware! . . . .

*This is part of an idiom: “จับมือใครดมไม่ได้” which in full means “Clasp hands [with them], can’t smell [them]” and it means you can’t find the one making trouble.
** Word-for-word: “They can cheat children ‘down their throats’” “Down their throats” in this context means “heartlessly” or “without remorse”
*** In the song ซาอุดร “Sa-Udon” the narrator mentions a fear that his child will have to eat dirt. The song ต่างขโมย Dtang Kamoi (Suffering Starvation) is about children in Northeast Thailand.
**** “I eat chicken, they drink the milk” is more pithy in Thai because one word is used for both “eat” and “drink” and there are no a’s or the’s necessary.

ด่านเกวียน Dan Kwian

by Carabao [presumably; Wikipedia does not list an author for this song]
Album: แป๊ะขายขวด Bpae Kaai Kuat (1982)

Note: Dan Kwian is a tambon (district) in Nakhon Ratchasima Province where they make pottery.

วัวมันเดินกระเหย่งย่องมา
wua man dern grà-yaeng yông maa
The cow comes walking along on tiptoe
บรรทุกเต็มบ่ามีดินเต็มเกวียน
ban-túk dtem bàa mee din dtem gwian
Full to overflowing, there is dirt filling the cart
เกวียนมันเดินลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง
gwian man dern lót líeow kíeow kóhng
The cart, [it] pulls [it] zigzag*
หลังมันโกงซํ้าวันซํ้าเดิน
lăng man gohng sám wan sám dern
The back is humped. It walks the same way day after day
เดินไปไกลไปหาดินดิบ
dern bpai glai bpai hăa din dìp
walking far to find fine clay
หยิบเอามาปั้นเป็นหม้อต้มแกง
yìp ao maa bpân bpen môr dtôm gaeng
Pick up and bring [it] to mold to be a curry pot
เอ๊ย ปั้นหม้อต้มแกง เอ๊ย เอย
óie bpân môr dtôm gaeng óie oie
Oy! Make a curry pot. Oy! Oy!

วัวมันเดินกระเหย่งย่องมา
wua man dern grà-yaang yông maa
The cow it comes walking along on tiptoe
บรรทุกเต็มบ่ามีฟืนเต็มเกวียน
ban-túk dtem bàa mee feun dtem gwian
Full to overflowing, there is firewood filling the cart
เกวียนมันเดินซํ้าวันซํ้าโค้ง
gwian man dern sám wan sám kóhng
The cart, it walks [pulling] it day after day, on the same route
หลังมันโกงซํ้าวันซํ้าเดิน
lăng man gohng sám wan sám dern
The back is humped [from] repeatedly walking day after day
เดินไปไกลไปหาฟืนแห้ง
dern bpai glai bpai hăa feun hâeng
Walking far to go find dry firewood
มาสุมไฟแรงเข้าหม้อต้มแกง
maa sŭm fai raeng kâo môr dtôm gaeng
to pile up to fire a curry pot [in a kiln]
เอ๊ย เข้าหม้อต้มแกง เอ๊ย เอย
óie kâo môr dtôm gaeng óie oie
Oy . . . to fire a curry pot, oy, oy!

ขึ้นหม้อดินเอาไว้หุงข้าว
kêun môr din ao wái hŭng kâao
Turn it into a clay pot to cook the rice
(หุงไว้เปล่าๆ ใส่นํ้าตาลเมา)
hŭng wái bplào bplào sài nám-dtaan mao
([Or] to boil palm wine)
ขึ้นเป็นครกใส่โขลกปลาร้า
kêun bpen krók sài klòhk bplaa ráa
[Or] develop it to be a mortar. Put in and pound pickled fish
(โอ่งธรรมดาใส่นํ้าท่าอาบกิน)
(òhng tam-má-daa sài nám tâa àap gin )
([Or] an ordinary water jar to put water for bathing, drinking)
เอาดินแห้งแล้งแปลงเป็นหม้อไห
ao din hâeng láeng bplaeng bpen môr hăi
Take dry earth and change it to be a clay jar
(ฝีมือไทยๆ ที่โคราชบ้านเอ็ง)
(fĕe meu tai tai têe koh-râat bâan eng )
(The handicraft of Thais right here at Khorat, [your] hometown)
เอ๊ย โคราชบ้านเอ็ง เอ๊ย เอย
óie · koh-râat bâan eng · óie · oie
Oy. [Your] home of Khorat. Oy oy

ความเจริญหลั่งไหลกันเข้ามา
kwaam jà-rern làng lăi gan kâo maa
Growth and development rapidly flows in
มันเป็นสินค้ามีเงินเต็มมือ
man bpen sĭn káa mee ngern dtem meu
It’s the products which make a lot of money [filling the fist]
มือเอ็งทํากำแต่ดินเต็มมือ
meu eng tam gam dtàe din dtem meu
Your hands are full of clay to make [the products]
เต็มสองมือช่างปั้นด่านเกวียน
dtem sŏng meu châang bpân dàan-gwian
filling the two hands of the potters of Dan Kwian.
ที่เก็บที่มีจ้างกินก็บ่ได้
têe gèp têe mee jâang gin gôr bòr dâai
What you keep [and don’t sell] cannot make a living**
ปั้นวัวควายกินได้ซะก็ดี
bpân wua kwaai gin dâai sá gôr dee
It would be better if one could mold edible cattle
เอ๊ย แบบไหน เอ๊ย เอ๊ย แบบไหน
óie · bàep năi · óie · óie · bàep năi
Oy, what kind [do you want]? Oy oy. What way [do you want]?
เอ๊ย เอย เฮ้อ เอย
óie oie hér oie
Oy oy Oh! oy!

*Another translator tells me “ลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง is just for rhymes.The usual expression is ‘เลี้ยวลดคดเคี้ยว’, meaning zigzag/tortuous.
**Not sure the meaning of this line. Another translator also can’t figure it out, but they think that the last line means “Do you want a simple life versus a rapid influx of money/technology/development”? I think it means “What kind of product do you want?” (after the third verse lists all the various products that can be made).

Aad Carabao : 60th Year Celebration [ Box set ] — The Playlist

Aed_Carabao_100_song_box_set

Here is my translated playlist for the The Aed Carabao 60th Year Celebration Box Set, which contains 100 songs by Aed Carabao (Yuenyong Opakul), including 50 songs from the Carabao albums and 50 songs from Aed Carabao’s solo albums AND an Aed Carabao T-shirt!!! There are hyperlinks to the all songs translated at this site. You will see there is a nice overlap between their top 100 Aed Carabao songs and my top 200 Aed Carabao songs. You can BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English. (Note I am not selling anything; I make no money from the site; this is just a fan page to help English-speaking Carabao fans and language learners.)

Track List

MP3 : Disc 1 – Carabao

1. มนต์เพลงคาราบาว Lung Kee Mao (The Drunken Uncle)
3. กัญชา Ganja (Marijuana)
4. แร้งคอย Reng Koi (The Vulture Waits)
5. วณิพก Wanipok (The Beggar)
6. คนล่าฝัน Kon La Fun (Dream Chaser)
7. ราชาเงินผ่อน Rachaa Ngern Pon (King of Credit)
8. คนจนผู้ยิ่งใหญ่ Kon Jon Poo Ying Yai (Poor Person, Great Person)
9. วิชาแพะ Wecha Pae (On the Subject of Goats)
10. ท. ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier)
11. เมด อิน ไทยแลนด์ Made in Thailand
12. เวลคัม ทู ไทยแลนด์ Welcome to Thailand
13. หนุ่มสุพรรณ Num Suphan (Young Man from Suphan)
14. หนุ่มสุพรรณ 2 Num Suphan 2 (Young Man from Suphan 2)
15. รักทรหด Rak Torahot (Enduring Love)
16. หัวใจบ้าบิ่น Hua Jai Ba Bin (Reckless Heart)
17. ฝากจันทร์ Faak Jan (Entrust to the Moon)
18. หลงวัฒน์
19. ซาอุดร Sa-Udon
20. บิ๊กเสี่ยว Big Siow (Big Buddy)
21. ทินเนอร์ Tinner (Paint Thinner)
22. ผ้าขี้ริ้ว
23. ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy)
24. สัจจะ 10 ประการ
25. นายกอ
26. นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai
27. บางระจันวันเพ็ญ Bangrajan Wan Pen (Bangrajan, Day of the Full Moon)
28. เจ้าตาก Jao Dtak
29. ทับหลัง Tap Lang (The Lintel)
30. อองซานซูจี Aung San Suu Kyi
31. เช กูวาร่า
32. ไม้ไผ่ (Maai Pai) Bamboo
33. ไม้ผลัดใบ Maai Plat Bai (The Leaves Fall)
34. เดือน 9 เช้า 11 Duan 9 Chao 11 (Nine Eleven [9/11])
35. สาธุชน
36. ค่าของคน Kaa Kong Kon (The Value of a Person)
37. หลวงพ่อคูณ Luan Paw Kun
38. ยายสำอาง Yaai Samang (Good-Looking Grandma)
39. กำนันผู้ใหญ่บ้าน
40. สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai! (Thailand Unite!)
41. เพลงโฮะ Playng Ho (The song Curry)
42. ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (Child of the Drunken Uncle)
43. กำลังใจคาราบาว 30 ปี Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)
44. สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!)
45. ยังมีประเทศไทย Yang Me Prathet Thai (There is Still Thailand)
46. ขวานไทยใจหนึ่งเดียว Kwaan Thai Jai Neung Diow (The Thai Ax, One Heart)
47. วิหคพลัดถิ่น Wihok Plat Tin (The Bird Tumbles to the Ground)
48. ตามรอยพ่อ Dtaam Roi Paw (Following the Path of Father)
49. ผู้ปิดทองหลังพระ Poo Bpit Tong Lang Pra (Person Who Puts Gold Leaf on the Back of the Buddha Statue)
50. บัวลอย Bua Loy

MP3 : Disc 2 – Solo album

1. กัมพูชา Kampucha (Cambodia)
2. ดิน น้ำ ลม ไฟ (Din Nam Lom Fai) Earth, Water, Wind, Fire
3. เดือนเพ็ญ Full Moon (Duan Pen)
4. ทะเลใจ Telay Jai (Ocean Heart)
5. แง้มใจ Ngem Jai (An Opening in the Heart)
6. โนพลอมแพลม Noh Pon Om Plaem
7. ล้างบาง Lang Baang (Clean up)
8. บ้า Ba (Crazy)
9. วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mi Row (If It Weren’t for Her, Today I’d Not Be Here)
10. ถามหาความรัก Taam Ha Kawm Rak (Asking after Love)
11. โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love)
12. รักต้องสู้ Rak Dtong Soo (Love Must Struggle)
13. รักทรหด (2) Rak Torrahot 2 (Enduring Love 2)
14. ทำมือ Tam Meu (Hand Made)
15. สุรชัยสามช่า Surachai Sam Cha
16. โอท็อป (OTOP)
17. วิมานดิน Wimaan Din (Land of Paradise)
18. เดอะแมนซิตี้ไลอ้อน The Man City Lion
19. เพื่อเมืองไทย Peua Muang Thai (For Thailand)
20. เวิลด์ World
21. สืบทอดเจตนา Seup Tot Jaytdtanaa (Carry on the Goal)
22. ภควัทคีตา Bhagavad Gita
23. ไม่ต้องร้องไห้ Mai Dtong Rong Hai (Don’t Need to Cry)
24. ตราบวันที่เป็นไท Drap Wan Tee Bpen Tai (Until the Day We are Free)
25. แมงฟอร์ซวัน
26. บริการรับนวดหน้า Borigan Rap Nuat Naa
27. สมภารเซ้งโบสถ์ Som Paan Sayng Boht (Abbot Sells Out the Temple)
28. เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?)
29. กันชนหมา Gan Chon Ma (Bumper Dog)
30. ???????????
31. น้ำตาอันดามัน Nam Dtaa Adaman (Tears of the Adaman Sea)
32. สายธารที่หวนคืน Saai Taan Tee Huan Keun (The Stream that Turns Back)
33. บ่อเยี่ยะโจ่ย Baw Ye-ya Joi (No Big Deal)
34. 1 = 0
35. ยืนยง Yuenyong
36. บางระจัน 2 Bangrajan 2
37. มหาราชกู้แผ่นดิน Mahaa Raat Goo Paen Din
38. นายขนมต้ม Naai Kanom Dtom (Mr. Kanom Dtom)
39. ก้านกล้วย
40. ตะวันตกดิน (Dtawan Dtok Din) The Sun Sets
41. เว้นวรรค
42. ประขาธิปตวย
43. ทหารพระราชา
44. นาวารัฐบุรุษ
45. ไม่ยืนยง Mai Yuenyong (Not Endure [Forever])
46. ใครเหล้าเคย
47. ทุ่งฝันตะวันรอน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Hot Sun)
48. ฝันใหญ่ Fun Yai (Big Dream)
49. ถึงเวลา Tung Wayla (Until We Reach That Time)
50. อยากได้ยิน Yaak Daiyin (Want to Hear)

แผ่นดิน Paen Din (The Land)

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This patriotic song sounds a lot like American patriotic songs in describing Thailand as a land of opportunity for immigrants. This is not surprising given that Aed’s parents emigrated from China and Theirry’s mother is Swiss. Unlike most American patriotic songs, it warns of potential disaster if the people aren’t careful.

*ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as firm and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, [the place]
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีชายหญิงใด มีชีวิต
mâi mee chaai yĭng dai mee chee-wít
There is no man or woman who has life
หมกมุ่นครุ่นคิด แค่สืบพันธุ์
mòk mûn krûn-kít · kâe sèup pan
absorbed totally in concern for their own reproduction
ไม่มีชายหญิงใด มัวแต่ฝัน
mâi mee chaai yĭng dai mua dtàe făn
There is no man or woman anywhere absorbed only in dreaming
ถึงแต่ตนทุกวัน ทุกเวลา
tĕung dtàe dton túk wan túk way-laa
just of him- or herself every day, all the time
ไม่มีชายหญิงใด ไม่เคยคิด
mâi mee chaai yĭng dai mâi koie kít
There is no man or woman whatsoever who has never thought
ถึงชีวิตต่อไป ภายภาคหน้า
tĕung chee-wít dtòr bpai paai pâak nâa
of the life that goes on into the future
ไม่มีชายหญิงใด ไม่อ่อนล้า
mâi mee chaai yĭng dai mâi òn láa
There is no man or women anywhere who isn’t weary,
ร่วงโรย ชรา ไปตาม กรรม
rûang roi chá-raa bpai dtaam gam
fading into old age according to fate

อย่ามัวแต่ฝัน
yàa mua dtàe făn
Don’t just be wrapped up with dreaming of . .
อย่ามัวแต่คิด
yàa mua dtàe kít
Don’t just be wrapped up with thinking of . . .
ฝันถึงคิดถึง
făn tĕung kít tĕung
dreaming, thinking
แต่ประโยชน์ส่วนตัว
dtàe bprà-yòht sùan dtua
only of your own interests
เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว
hĕn gàe dtua kon hĕn gàe dtua
Being selfish. [If] people are selfish
แผ่นฟ้า จะมัว
pàen fáa jà mua
The skys will murky
แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา
pàen din jà mŏng nong nám dtaa
The land will be gloomy and flooded with tears

ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as solid and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, the place
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีชัย ชนะ ใดยิ่งใหญ่
mâi mee chai chá-ná dai yîng yài
There is no victory whatsoever as great
เท่ากับชัย ชนะ เหนือใจตน
tâo gàp chai chá-ná nĕua jai dton
as the victory over one’s own heart
ไม่มีภัยผองใด เหี้ยมโหดร้าย
mâi mee pai pŏng dai hîam hòht ráai
There is no danger whatsoever as cruel
เท่ากับภัยผองไทย ทำลายตน
tâo gàp pai pŏng tai tam laai dton
as the danger that Thais destroy ourselves
ไม่มีเงิน ไม่มีทอง
mâi mee ngern mâi mee tong
[If] I don’t have money
ยังไม่หมองเศร้า
yang mâi mŏng sâo
I’m still not sad
มีแผ่นดิน ปลูกข้าว เราอยู่ได้
Mee pàen din bplòok kâao rao yòo dâai
I still have land and can plant my rice
ไม่มีเงินไม่มีทอง ค่อยหาใหม่
mâi mee ngern mâi mee tong · kôi hăa mài
[If] there’s no money, gradually I’ll find it again
บนแผ่นดินสุดท้าย
bon pàen din sùt táai
on the ultimate land
ของไทย ทุกคน
kŏng tai túk kon
of every Thai

อย่ามัวแต่ฝัน
yàa mua dtàe făn
Don’t just be wrapped up with dreaming of . . .
อย่ามัวแต่คิด
yàa mua dtàe kít
Don’t just be wrapped up with thinking of . . .
ฝันถึงคิดถึง
făn tĕung kít tĕung
Dreaming, thinking
แต่ประโยชน์ส่วนตัว
dtàe bprà-yòht sùan dtua
only of one’s personal interest
เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว
hĕn gàe dtua kon hĕn gàe dtua
Being selfish. [If] people are selfish
แผ่นฟ้า จะมัว
pàen fáa jà mua
The sky will be murky
แผ่นดิน จะหมอง นองน้ำตา
pàen din jà mŏng nong nám dtaa
The land will be gloomy and flooded with tears

แผ่นดินเดือดร้อน
pàen din dèuat rón
[If] the land is upset and angry
ผู้คนหมองไหม้
pôo kon mŏng mâi
People are sad and burn
ผู้คนใจร้าย
pôo kon jai ráai
People are cruel
แผ่นดินเดือดร้อน
pàen din dèuat rón
[If] the land is upset and angry,
แผ่นดินเหือดหาย
pàen din hèuat hăai
the land is dissipated
ผู้คนเหือดสิ้น
pôo kon hèuat sîn
The people completely dry up
หมดสิ้นแผ่นดิน
mòt sîn pàen din
It’s the end of the land
หมดสิ้นเผ่าพันธุ์
mòt sîn pào pan
The end of our ethnic group

*ไม่มีดินผืนใด ให้ไออุ่น
mâi mee din pĕun dai hâi ai ùn
There is no land that gives warmth
เท่ากับดินที่คุณ ถือกำเนิด
tâo gàp din têe kun tĕu gam-nèrt
equal to the land where you were born
ไม่มีดินผืนใด ดูมั่นคง
mâi mee din pĕun dai doo mân kong
There is no land anywhere that seems as solid and secure
เท่ากับดินที่ลง สำมะโนครัว
tâo gàp din têe long săm-má-noh krua
as the land where you are counted in the census
ไม่มีดินผืนใด ให้คุณเดิน
mâi mee din pĕun dai hâi kun dern
There is no land whatsoever for you to walk on
เท่ากับดิน ที่คุณเดิน
tâo gàp din têe kun dern
equal to the land where you walked
ตอนตั้งไข่
dton dtâng kài
when you first learned to stand
ไม่มีดินผืนใด มีความหมาย
mâi mee din pĕun dai mee kwaam măai
There is no land whatsoever that has meaning
เท่ากับดินสุดท้าย
tâo gàp din sùt táai
equal to the ultimate land, the place,
ของเผ่า พันธุ์
kŏng pào pan
of your people

ไม่มีผืนดินใด มีความหมาย
mâi mee pĕun din dai mee kwaam măai
There is no land anywhere that has meaning
เท่ากับผืนดินไทย ของคน ไทย
tâo gàp pĕun din tai kŏng kon tai
equal to the land of the Thai people