ไม่ยืนยง Mai Yuenyong (Not Endure [Forever])

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: OTOP (Aed Carabao solo album, 2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

Notes: This song can be compared to Bob Dylan’s “Forever Young.” Aed’s real first name is Yuenyong, the word “endure,” so there is a double meaning.

รถส่งเมล์กรมไปรษณีย์ แล่นโยกโยนฉันสู่กรุง
rót sòng may grom bprai-sà-nee lâen yôhk yohn chăn sòo grung
The truck sends mail to the post office, rolling along, jouncing me into the city.*
ทิ้งกลิ่นไปสายน้ำและท้องทุ่ง มุ่งสู่ฝัน อันสดใส
tíng glìn bpai săai náam láe tóng tûng mûng sòo făn an-sòt-săi
I leave behind the scent of the stream and the open field and aim for a beautiful dream
หวังแลกมาด้วยแรงกาย มันสมองและสองมือ
wăng lâek maa dûay raeng gaai man sà-mŏng láe sŏng meu
I hope to trade for it with my strength, my brains, and my two hands
สมองและสองมือ
sà-mŏng láe sŏng meu

My brains and my two hands
แม้เหน็บหนาวปวดร้าวขื่นขม ยิ่งโต้ลมสู่ฝั่งฝัน
máe nèp năao bpùat ráao kèun kŏm yîng dtôh lom sòo fàng făn
Even if cold, broken hearted, [and] gloomy, even more, [I] go against the wind towards the shore of [my] dream.
มือฉันมีกีตาร์ร่วมบากบั่น กลั่นบทเพลงจากน้ำตา
meu chăn mee gee-dtâa rûam bàak bàn glàn bòt playng jàak nám data
My hands have a guitar. With perseverance [I] distill songs from tears
เพลงรักเขียนด้วยปากกา แต่เพลงเราเขียนด้วยชีวิต
playng rák kĭan dûay bpàak gaa dtàe playng rao kĭan dûay chee-wít
Loves songs are written by a pen, but my songs are written by life.
บทเพลงเพื่อชีวิต
bòt playng pêua chee-wít
Lyrics for life.

ฟ้ายังเปิดกว้างฝนคอยพรมพร่างดินให้ยืนต้นโบกกิ่งใบใ นสายลม
fáa yang bpèrt gwâang fŏn koi prom prâang din hâi yeun dtôn bòhk gìng bai nai săai lom
The sky is still wide open. The sparkling rain waits to sprinkle the ground so perennials are waving branches in the wind
เรื่องของคนเล็กๆ เกิดมีคนนิยม ดุจแมลงดอมดมกลีบเกสรอันเบิกบาน
rêuang kŏng kon lék lék gèrt mee kon ní-yom · dùt má-laeng dom dom glèep gay-sŏn an bèrk baan
The story of a small person who becomes a popular is like [when] insects come and joyfully smell a blooming flower.

รถส่งเมล์กรมไปรษณีย์ แล่นเอื่อยเนือยเฉื่อยเชื่องช้า
rót sòng may grom bprai-sà-nee · lâen èuay neuy chèuay chêuang cháa
A truck sends the mail to the post office, rolling, slowly leisurely, indifferently
รถค้นเก่าคนขับเริ่มชรา ตาหูมัวร่างคล้อยต่ำ นี่แหละสัจธรรม
rót kón gào kon kàp rêrm chá-raa · dtaa hŏo mua râang klói dtàm · nêe làe sàt-jà-tam
The driver of the old truck is starting to age. His vision and hearing are fading, his body is stooped over. There it is: dharmic truth:

ตำนานความว่ายืนยง ยืนยงยังไม่ยืนยง ยืนยงยังไม่ยืนยง
dtam naan kwaam wâa yeun-yong · yeun-yong yang mâi yeun-yong · yeun-yong yang mâi yeun-yong
[There’s] the saying that endurance . . . endurance doesn’t endure. Endurance doesn’t endure.**
โอ้…โอ้ว…ยืนยงยังไม่ยืนยง ไม่ยืนยง
ôh … ôh … yeun-yong yang mâi yeun-yong · mâi yeun-yong
Oh . . .Oh . . . Yuenyong doesn’t endure. Not endure.

* This seems to be autobiographical.Online, I read that Add took off on his own going with the truck that sends the mail to go study at in Bangkok at Rajamangala University of Technology Tawan-ok: Uthentawai Campus.
** Aed’s real first name is Yuenyong, the word “endure,” so there is a double meaning: endurance doesn’t endure and Yuenyong, himself, doesn’t endure forever.


 

Support the artist and BUY THE ALBUM from the friendly people at eThaiCD.