ปีก Beek (Wings)

Lyrics and Melody by แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Posted to YouTube December 12, 2017

Note: This is one of many new songs that Add Carabao has published informally over the last month in a recent burst of creativity. Some were posted and pulled back down. Let’s keep our fingers crossed that he keeps writing and posting.

บนถนนที่ทอดยาว มักมีเรื่องราวให้ต่อสู้
bon tà-nŏn têe tôt yaao mák mee rêuang raao hâi dtòr sôo
On the road that stretches out far, there is likely to be a matter that will have you struggle
เท่าที่ฉันได้เรียนรู้ ต้องสู้ด้วยตนตามลำพัง
tâo têe chăn dâai rian róo dtông sôo dûay dton dtaam lam-pang
From all that I have learned, it seems one must fight by oneself on one’s own
วันเวลาที่หมุนไป อุปสรรค์เล็กใหญ่ประดัง
wan way-laa têe mŭn bpai u-bpà-sàk lék yài bprà-dang
As time moves on by, obstacles small and large crowd in
ชีวิตยังอยู่ยังมีหวัง อย่ามัวแต่นั่งอย่าเอาแต่นอน
chee-wít yang yòo yang mee wăng yàa mua dtàe nâng yàa ao dtàe non
If you still have life, you still have hope. Don’t be involving only in sitting. Don’t only want to lie down

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings

บนถนนแห่งความฝัน จนฝ่าฟันด้วยพยายาม
bon tà-nŏn hàeng kwaam făn jon fàa fan dûay pá-yaa-yaam
On the road of dreams you should fight with effort
หมั่นทบทวนตั้งคำถาม ที่ทำเต็มที่แล้วหรือยัง
màn tóp tuan dtâng kam tăam têe tam dtem têe láew rĕu yang
Keep reviewing, ask the question, what you do, do you give it your all or not yet?
เลือกสิ่งที่คุณถนัด สู้ไปสุขไปในใจหวัง
lêuak sìng têe kun tà-nàt sôo bpai sùk bpai nai jai wăng
Choose something that you are talented in. Struggle/pursue it happily with a hopeful heart
นกบินด้วยปีกทรงพลัง ไม่เคยกลับหลังก่อนตะวันรอน
nók bin dûay bpèek song pá-lang mâi koie glàp lăng gòn dtà-wan ron
The bird flies with wings possessing strength. Never going back before the sun fades

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton-kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings

ธรรมชาติ ธรรมดา ศรัทธาอย่างเดียวไม่เพียงพอ
tam-má-châat tam-má-daa sàt-taa yàang dieow mâi piang por
Nature, the usual, faith only aren’t enough.
ปัญญาจะพาเราไปต่อ ไม่ท่อย่อมถึงที่มั่นหมาย
bpan-yaa jà paa rao bpai dtòr mâi tôr yôm tĕung têe mân măai
Knowledge will take us further along. There is no pipeline to fortune.
ทางธรรมมรรคมีองค์ 8 ทางถนนสายกลางจำไว้
taang tam mák mee ong bpàet taang tà-nŏn săai glaang jam wái
The religious path has 8 paths. Keep in mind the Middle Path.
ความไม่ประมาทคือไม้ตาย คือประแจไขประตูสะเดาะกลอน
kwaam mâi bprà-màat keu máai dtaai keu bprà-jae kăi bprà-dtoo sà-dòr glon
Humility is a strategy, a key to unlock the door latch

ตอนคุณเป็นลูกนก คุณก็แค่มีปีก
dton kun bpen lôok nók kun gôr kâe mee bpèek
When you are a baby bird, you only have wings
แต่เมื่อโตขึ้นแล้ว โลกของคุณต้องใช้ปีก
dtàe mêua dtoh kêun láew lôhk kŏng kun dtông chái bpèek
But when you grow up, your world must use wings
บินออกจากรวงรัง ตามลำพังด้วยปีก
bin òk jàak ruang rang dtaam lam-pang dûay bpèek
Fly off from the nest on the power of your wings
คนมีแขนนกมีปีก คนมีขานกมีปีก
kon mee kăen nók mee bpèek kon mee kăa nók mee bpèek
People have arms, birds have wings. People have legs, birds have wings
2X