กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: Translation of the title song from Carabao’s 30th Anniversary album. There is a lot going on in this song: a reflection on thirty years of music, what it might be all about, and a thank you to the fans. You can return the thank you and BUY THIS AMAZING ALBUM.

มีใครรู้จริงป่ะ รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหน
mee krai róo jing bpà róo wâa rao bpen krai maa jàak năi
Does anyone actually know where we people come from?
บนเส้นทางแห่งหวัง พวกเรากำลังจะไปหนใด
bon sên taang hàeng wăng pûak rao gam-lang jà bpai hŏn dai
On the path of hopes, where is our group about to go?
ตัวเราเองก็ไม่รู้ รู้แค่เพียง ล้มแล้วลุกยืนใหม่
dtua rao ayng gôr mâi róo róo kâe piang lóm láew lúk yeun mài
I myself don’t know either. I only know [we] fall down, then get up and stand again
แต่มีหวังกำลังใจ กันและกันบนถนนสายดนตรี
dtàe mee wăng gam-lang jai gan láe gan bon tà-nŏn săai don-dtree
But [we] have hope and moral support for each other on the road of music
ที่อยู่กันมา 30ปี
têe yòo gan maa săam sìp bpee
where we have been together 30 years.

*คนต้องมีความฝันอยู่เรื่อย ดีกว่าใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย
kon dtông mee kwaam făn yòo rêuay dee gwàa chái chee-wít rêuay bpèuay
People must have a dream always, better than [just] continuously making a living
เดินต่อไปหากยังไม่เมื่อย เหนื่อยก็พักรอเช้าวันใหม่
dern dtòr bpai hàak yang mâi mêuay nèuay gôr pák ror cháo wan mài
Keep walking on if [you’re] not yet feeling sore. If tired, then rest and wait for the morning of a new day.

**เห็นไหมนั่นฝูงนกโผบิน จากรวงรังตอนเช้าๆ
hĕn măi nân fŏong nók pŏh bin jàak ruan grang dton-cháo cháo
See there the flock of birds flying away from the morning nest?
เราจะอยู่บนโลกอย่างไร หากไม่คิดขวนขวาย
rao jà yòo bon lôhk yàang rai hàak mâi kít kuwin-kwăai
How are we going to stay on this Earth if we don’t think actively/energetically?

**

บนถนนเสียงเพลง ผ่านยุคซิงเกิ้ล ลองเพลย์ คาสเส็ท
bon tà-nŏn sĭang playng pàan yúk singer long play kâat-sèt
On the road of music through the age of the singer recording on cassette,
ปี 2527 เมดอิน ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จ
bpee sŏng pan hâa rói yêe sìp jèt mâyt in tai-laen bprà-sòp kwaam săm-rèt
in 1984, “Made in Thailand” met with success.
พอถึงยุคดิจิตอล พากันล้มครองถมยึดเบ็ดเสร็จ
por tĕung yúk dì-jì-dton paa gan lóm krong tŏm yéut bèt sèt
When we reached the digital age, we lost our possessions entirely
โลกแห่งยุคไพเรท โจรสลัดปล้นสดมภ์ภูมิปัญญา
lôhk hàeng yúk pai râyt john sà-làt bplôn sà-dom poom bpan-yaa
The world in Pirate Age. Pirates stole [our] intellectual property
ที่สั่งสมมา 30ปี
têe sàng sŏm maa săam sìp bpee
that had accumulated over 30 years.

*, **

เห็นไหมนั่นฝูงชนมากมาย มาตั้งแต่ตอนเช้าๆ
hĕn măi nân fŏong chon mâak maai maa dtâng dtàe dton-cháo
Do you see there that large crowd of people, arriving since early morning?
คาราบาวเรามีวันนี้ แฟนเพลงคือกำลังใจ
kaa-raa baao rao mee wannée ท faen playng keu gam-lang jai
We, Carabao, have, today, music fans who are [our] moral support

บนถนนสายเพลงเพื่อชีวิต เราคือผลผลิตสังคมอุดมการณ์
bon tà-nŏn săai playng-pêua-chee-wít rao keu pŏn pà-lìt săng-kom u-dom gaan
On the road, our Songs for Life are a product of social ideology
ชอบชั่วดีมีในเพลงที่สักวัน จะเป็นตำนานจิตวิญญาณเอื้ออาทร
chôp chûa dee mee nai playng têe sàk wan jà bpen dtam naan jìt win-yaan êua aa-ton
good and bad [examples] in the songs that one day will be a legend, a spirit aiding each other
แต่บนถนนสายกลางในทางธรรม ความเที่ยงแท้คือความไม่แน่นอน
dtàe bon tà-nŏn săai glaang nai taang-tam kwaam tîang táe keu kwaam mâi nâe non
But on the Middle Path in religion, certainty is uncertain
น้อมรับชีวิตลุ่มๆดอนๆ อย่างคนที่เปียกปอนจนรู้ตื่น
nóm ráp chee-wít lûm lûm don don yàang kon têe bpìak bpon jon róo dtèun
Bow and accept life as it comes, like a person who is drenched until you know [you are] awake

*,**,*

***เอ้า…เห็นไหมนั่นฝูงชนมากมาย มาตั้งแต่ตอนเช้าๆ
âo … hĕn măi nânfŏong chon mâak maai maa dtâng dtàe dton-cháo
Oh! . . . Do you seen there that large crowd of people who have come since early morning?
คาราบาวเรามีวันนี้ แฟนเพลงคือกำลังใจ
kaa-raa baao rao mee wan née faen playng keu gam-lang jai
We, Carabao, have, today, music fans who are [our] moral support.

***

แฟนเพลงคือกำลังใจแฟนเพลงคือกำลังใจ
faen playng keu gam-lang jai faen playng keu gam-lang jai
Fans of the songs are [our] moral support. Fans of the songs are [our] moral support
แฟนเพลงคือกำลังใจแฟนเพลงคือกำลังใจ…กำลังใจ
faen playng keu gam-lang jai ท faen playng keu gam-lang jai … gam-lang jai
Fans of the songs are [our] moral support. Our music fans are [our] moral support . . . strength of spirit.

ขอคารวะด้วยบทเพลงคาราบาว ผู้ยืนหยัดยืนยาวคาราบาว 30 ปี…คาราบาว
kŏr kaa-rá-wá dûay bòt playng kaa-raa baao pôo yeun yàt yeun yaao kaa-raa baao săam sìp bpee … kaa-raa baao
We ask your regard. With song, Carabao is one who fights long, on to the finish, 30 years. Carabao.


Show your support and BUY THIS AMAZING ALBUM from the helpful people at eThaiCD, where you can shop in English.