เพื่อชีวิตติดล้อ Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels) [The Motorcycle Song]

By คาราบาว Carabao and เสก โลโซ Sek Loso (But I can’t find more specific credits)
Album: โฮะ Ho! (2009)

This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

NOTE: There is a Singable English version HERE!

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
yàak leum rêuang raao têe bpùat ráao jai
If you want to forget the troubles hurting your heart
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
bpàt bpào tíng bpai … bon taang hai-way
Cast them away . . . along the highway
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
maa tèrt pêe nóng pêuan póng haa lây
Come along brothers and sisters, Harley friends
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่
tĕung rot jà tây mâi tây mâi châi rêuang săm-kan. châi
Whether your bike is cool or not cool, it’s not important. (That’s right)

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
mee făn mee wăng mee hŏn taang sà-mĕr
If you have a dream, you have hope, you have a path forever.
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
ruam pon pêuan gler tĕung năi tĕung gan
Together with buddies to the very end
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
mee kâe wan née láe mâi dtông care wan nán
There’s only today. No need to care about those other days
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
tĕung ná-rók … sà-wăn yang mee gler láe gan jà sŏn man tam-mai
Until hell . . . or heaven, we still have company and each other. Why worry about it?

*จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
jòk née dàe pêuan láe mít-dtrà-pâap
This glass [is raised], to friends and friendship
ที่ซาบซึ้งมานานแต่ไม่เคยอธิบาย
têe sâap-séung maa naan dtàe mâi koie a-tí-baai
that I’ve always appreciated, but never properly acknowledged
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
mâi sĭa châat gèrt láew lâ mít sà-hăai
I haven’t lost my home country, or the company.
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
têe mee pêuan dee dee yàang naai têe mee lao raeng raeng yóm jai făn ráai gôr glaai bpen dee … dee
To have good friends like you is to have strength and spirit. Bad dreams turn to good

**ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
cháang bpàa yòo bpàa haa lây yòo tà-nŏn
The elephant lives in the forest, the Harley lives on the road
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
yâak dee mee jon gôr kâe kon kàp sŏng lór
Few difficulties or good things, just a man and a bike.
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
gèrt maa châat dieow gôr chái man hâi por
We’re born into one life only. Use it so it’s enough
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
pêua chee-wít dtìt lór kŏr kâe sàyt sà-dtaang dterm náam man nám mao
For life on a bike, one needs only enough money for fueling up and drinking

Solo *, **

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
âo … sŏng lór por piang kâe née gôr piang por
Oh, two wheels are sufficient. This, right here, is all one needs
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
sŏng lór por piang chee-wít têe piang por
Two wheels are sufficient. The life that is enough!