All posts by admin

ผีเสื้อนักสู้ (ก้าวไกลไปด้วยกัน) Pee Seua Nak Soo (Glao Glai Duay Gan) ((Fighter Butterfly (Advancing Together))

by คาราบาว Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: If you need cheered up, this should do the trick!

เหรียญมีสองด้าน สะพานมีสองฝั่ง
rĭan mee sŏng dâan sà-paan mee sŏng fàng
A coin has two sides. A bridge has two [river] banks
ชีวิตคนที่สมหวัง ล้วนเคยผ่านความผิดหวัง
chee-wít kon têe sŏm wăng lúan koie pàan kwaam pìt wăng
A life that, as a whole, fulfills one’s hopes sometimes includes disappointment
ไปเถิดไปด้วยกัน ใจรวมกายเป็นพลัง
bpai tèrt bpai dûay gan jai ruam gaai bpen pá-lang
Go! Be in harmony. The heart combined with the body is strength
ตราบใดหวังเราคงยัง สองข้างทางมีดอกไม้
dtràap dai wăng rao kong yang sŏng kâang taang mee dòk máai
As long as we have hope, we’ll probably still be around. Both sides of the path have flowers.

ผีเสื้อบินโบกโบย กลางลมโชยพัดกระหน่ำ
pĕe sêua bin bòhk boi glaang lom choi pát grà-nàm
The butterfly flying, waving, whipping [the air] in the middle of the gentle wind fans [his wings] strongly
แม้สองปีกเจ้าบอบช้ำ แต่สีสันยังสดใส
máe sŏng bpèek jâo bòp chám dtàe sĕe săn yang sòt săi
Even [when] his two wings are injured, his color is still bright
ชีวิตคนก็เหมือนกัน จงมุ่งมั่นสู้ต่อไป
chee-wít kon gôr mĕuan gan jong mûng mân sôo dtòr bpai
The life of people is the same. [One] must be absorbed in the struggle continually
โลกเป็นของเราทั้งใบ แล้วมัวไยทุกข์ระทม
lôhk bpen kŏng rao táng bai láew mua yai túk rá-tom
The world belongs to us, the entire thing. And why be wrapped up in [our] suffering?

* ก้มหน้าฝ่าฟันกันวันนี้ ลืมตาอีกทีมีวันใหม่
gôm nâa fàa fan gan wan née leum dtaa èek tee mee wan mài
Persevere and struggle together today. Open your eyes once again, it’s a new day!
วันที่เห็นท้องฟ้าผ่องอำไพ ผีเสื้อนักสู้โต้ลม
wan têe hĕn tóng fáa pòng am-pai pĕe sêua nák sôo dtôh lom
The day you see a clear bright sky, a butterfly, a fighter against the wind,
หยอกเย้าเคล้าคลอกับสายรู้ง
yòk yáo kláo klor gàp săai róong
teasingly snuggling with a rainbow,
มุ่งดอกไม้ไว้เชยชม
mûng dòk máai wái choie chom
aiming for a flower to nestle in,
กลิ่นเกสรยวนใจให้เด็ดดม สมเป็นรางวัลผีเสื้อ
glìn gay-sŏn yuan jai hâi dèt dom sŏm bpen raang-wan pĕe sêua
The scent of the pollen stimulates the heart/mind to smell completely. This, appropriately, is the prize of the butterfly.

2X

เหรียญมีสองด้าน สะพานมีสองฝั่ง
rĭan mee sŏng dâan sà-paan mee sŏng fàng
Coins have two sides. Bridges have two banks [of the river]
ปีกผีเสื้อแม้บอบบาง แต่หัวใจเจ้าแข็งแกร่ง
bpèek pĕe sêua máe bòp baang dtàe hŭa jai jâo kăeng gràeng
The wings of the butterfly are fragile, but his heart is strong
เมื่อไม่ท้อย่อมไม่แพ้ สู้ต่อไปให้สุดแรง
mêua mâi tór yôm mâi páe sôo dtòr bpai hâi sùt raeng
When you don’t get downhearted, you probably won’t fail. Struggle on with all your might.
เห็นไหมแสงเรืองรอง ส่องความฝันอันสดใส
hĕn măi săeng reuang rong sòng kwaam făn an sòt săi
See that bright light? It sends a beautiful dream.

เห็นไหมแสงเรืองรอง ส่องความฝันอันสดใส
hĕn măi săeng reuang rong sòng kwaam făn an sòt săi
See that bright light? It sends a beautiful dream.
เห็นไหมแสงเรืองรอง ส่องความฝันอันสดใส
hĕn măi săeng reuang rong sòng kwaam făn an sòt săi
See that bright light? It sends a beautiful dream.

ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (Child of the Drunken Uncle)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This song is the title song from the 25th Anniversary album “Luuk Lung Kee Mow” (Child of the Drunken Uncle) and is the sequel to “Lung Kee Mow” (The Drunken Uncle), one of Carabao’s earliest hits. For those who know the song “Drunken Uncle” it really packs a punch. This punchline comes at the mention of the overpass, in a line that echos the most famous line from that first song. In the first famous song, Drunken Uncle famously dies under an overpass, or a bridge over a road.

เขาเกิดจากความรักของครอบครัวชนบท
kăo gèrt jàak kwaam rák kŏng krôp krua chon-ná-bòt
He was born from the love of a family in the countryside
ชีวิตแสนรันทดทำให้พ่อ…จากไป
chee-wít săen ran-tót tam hâi pôr … jàak bpai
An extremely depressing life made the father . . . take off.
แม่บอกพ่อเข้ากรุงมุ่งทำงานเพื่อหาเงิน
mâe bòk pôr kâo grung mûng tam ngaan pêua hăa ngern
The mother told the father to go to the capital to aim for work to get money
เผชิญโชคชะตา ในเมืองใหญ่
pà-chern chôhk chá-dtaa nai meuang yài
Confront destiny in the big city
แต่เดิมพ่อมีหวัง ยังส่งข่าวติดต่อมา
dtàe derm pôr mee wăng yang sòng kàao dtìt dtòr maa
At first the father had hope and was still contacting [home], sending news
ผ่านไปหลายปีกว่า ข่าวไม่มาพ่อเงียบหาย
pàan bpai lăai bpèe kwâa kàao mâi maa pôr ngîap hăai
More than many years pass, news doesn’t come. The father is silent, lost
เป็นตายหรือร้ายดี อยู่ทางนี้เฝ้าแต่คอย
bpen dtaai rĕu ráai dee yòo taang née fâo dtàe koi
[He’s] dead? Or doing terrible, or OK? [They] live this way, just watching and waiting
บางครั้งแม่เหม่อลอยแล้วสะอื้นไห้
baang kráng mâe mèr loi láew sà-êun hâi
Sometimes the mother [seems] absent and distracted, then [she] sobs, and cries.

เนิ่นนาน20ปีจนบัดนี้เขาเป็นหนุ่ม
nêrn naan yêe sìp bpee jon bàt-née kăo bpen nùm
A long time [passes], 20 years, until now he is a young man.
ชีวิตยังลุ่มๆ ยังดอนๆ ไม่ไปไหน
chee-wít yang lûm lûm yang don don mâi bpai năi
Life is still up and down, not going anywhere
ข้าวเปลือกที่ปลูกมามีราคาแค่ต้นทุน
kâao bplèuak têe bplòok maa mee raa-kaa kâe dtôn tun
The unhusked rice [they] plant has value, is their only asset
ไปงอกไปพอกพูนพ่อค้ากำไร
bpai ngôk bpai pôk poon pôr káa gam-rai
When it grows up, it [just] amasses the merchant’s profit
ที่ดินไม่มีเหลือก้มหน้ากินบนที่เช่า
têe din mâi mee lĕua gôm nâa gin bon têe châo
The land doesn’t have extra for eating after the rent
แม่ป่วยเพราะโศกเศร้าได้ไม่นานก็จากไป
mâe bpùay prór sòhk sâo dâai mâi naan gôr jàak bpai
The mother gets sick because one can’t grieve a long time, so [one] must leave
เหลือเขาเพียงลำพังฝังศพแม่ไว้ข้างวัด
lĕua kăo piang lam-pang făng sòp mâe wái kâang wát
Just him, by himself. [He] buries the mother by the temple
มีเงินจะมาจัดงานศพให้…ยิ่งใหญ่
mee ngern jà maa jàt ngaan sòp hâi … yîng yài
[If] money would come, he would arrange a funeral . . . a great [funeral]

ใครหนอใครกันยังทุกข์ยาก
krai nŏr krai gan yang túk yâak
So who all do you think is still suffering?
อยู่กินลำบากในชนบทวันนี้
yòo gin lam-bàak nai chon-ná-bòt wan née
[People] live and eat with difficulty in the countryside today
รู้ไหมคนเมืองมักคอยเอาเปรียบ
róo măi kon meuang mák koi ao bprìap
Do you know, city people are likely to slowly exploit you?
ทั้งหยามทั้งเหยียด ปล้นชิงไม่เหลือชิ้นดี
táng yăam táng yìat bplôn ching mâi lĕua chín dee
They all hate and despise you, rob and contest [until] you have nothing good left

ไม่มีห่วงใดๆ กับบ้านไร่กับนาดอน
mâi mee hùang dai dai gàp bâan râi gàp naa don
[He] doesn’t care anything about the farmhouse and dry [?] fields
ลูกโทนพร้อมเร่ร่อนตามหาพ่อผู้สูญหาย
lôok tohn próm rây rôn dtaam hăa pôr pôo sŏon hăai
The child of Tohn is ready to go off wandering around looking for [his] father, the person who vanished.
เมืองกรุงกับอีสานมีตำนานตกทอดมา
meuang grung gàp ee săan mee dtam naan dtòk tôt maa
The capital city and Isaan* have a history that has been handed down:
ผู้คนทิ้งไร่นาหาชีวิตใหม่
pôo kon tíng râi naa hăa chee-wít mài
People leave the farm to find a new life

ลูกโทนแม้เคยเห็นใบหน้าพ่อในความจำ
lôok tohn máe koie hĕn bai nâa pôr nai kwaam jam
The child of Tohn even sometimes sees [his] father’s face in [his] memory
เดินหาเช้าจรดค่ำคนมันเยอะเมืองมันใหญ่
dern hăa cháo jà-ròt kâm kon man yúh meuang man yài
He walks around looking morning to evening. There are lots of people. The city is huge.
ถามใครก็ไม่รู้กลับจ้องดูหัวจรดตีน
tăam krai gôr mâi róo glàp jông doo hŭa jà-ròt dteen
[He] asks people and they don’t know. The stare back, looking him over from head to toe.
อีสานคนเปื้อนดินกลิ่นโคลนสาบควาย
ee săan kon bpêuan din glìn koh lon sàap kwaai
Isaan people are stained with earth and the smell of musty mud and buffalo

เป็นคนเหมือนๆ กันแต่กลับมีเส้นแบ่งกั้น
bpen kon mĕuan mĕuan gan dtàe glàp mee sên bàeng gân
[They] are all people, just the same. But there is a line separating them
ไม่ใช่ที่เธอฉัน แต่เธอนั้นมาจากไหน
mâi châi têe ter chăn dtàe ter nán maa jàak năi
It’s not a place [for] you and me. But you, there! Where do you come from?!
จากดินแดนกันดาลจากชนชั้นยากและจน
jàak din daen gan daan jàak chon chán yâak láe jon
[We are] from the same country as them, [but it’s] barred from the poor class
ที่นี่เขาไม่สนคนมีเงินเป็นใหญ่
têe nêe kăo mâi sŏn kon mee ngern bpen yài
Here people ignore [you]. People have money and are eminent
ฉันเคยเห็นผู้เฒ่าลุงขี้เมาข้างถนน
chăn koie hĕn pôo tâo lung kêe mao kâang tà-nŏn
I used to see old drunken Uncle, along the side of the road
หากใครพบลูกโทนช่วยบอกทีพ่อเขาตาย
hàak krai póp lôok tohn chûay bòk tee pôr kăo dtaai
If anyone meets the son of Tohn, please tell him his father died
ไม่ต้องเที่ยวตามหาจงก้มหน้าสู้ต่อไป
mâi dtông tîeow dtaam hăa jong gôm nâa sôo dtòr bpai
[That he] doesn’t need to be wandering around looking [for someone]. He must put his head down and struggle on.
ฉันคือกำลังใจข้ามฟากให้ได้..สะพานลอย
chăn keu gam-lang jai kâam fâak hâi dâai … sà-paan loi
I can be moral support [for him] crossing over . . . the overpass.**

ชีวิต นั้นมีสองฟาก ฟากความทุกข์ยากอีกฟากความสุขสบาย
chee-wít nán mee sŏng fâak fâak kwaam túk yâak èek fâak kwaam sùk-kà-sà-baai
Life, it has two banks [of the river]. On one side hardship, and the other side happiness and contentment
อย่าท้อ ขอให้จงอดทน อดทนถึง วันฟ้าดินเห็นใจ’
yàa tór kŏr hâi jong òt ton òt ton tĕung wan fáa din hĕn jai
Don’t be downhearted. Please, you must endure. Endure until [you] arrive at the day that Heaven and Earth understand and empathize. ***

*Issan is the Northeast region of Thailand

**This line echoes the last, and most important line in the first song, “Lung Kee Mow”

***The last line is hard to translate. Endure until you arrive at the day that Heaven and Earth “hen jai,” which word-for-word means “see heart” and is usually translated “sympathize” or “empathize.” I am still not sure if Heaven and Earth understand and care about each other or about others.

ปลดแอก Blohd Aek “Remove the Yoke” [A Version of Bob Marley’s “Redemption Song”]

Bob Marley’s “Redemption Song” as translated/interpreted by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: พออยู่พอกิน Paw Yu Paw Gin (Enough to Live, Enough to Eat)
Support the artists and BUY THIS ALBUM at eThaiCD.com.

Note: The notes with song credit Bob Marley and say “translated/interpreted by Yuenyong Opakul.” The first verse is a very close translation of the original, after which the song diverges off on its own, while respecting the spirit of the original. There is a second version of “Redemption Song” by Yuenyong Opakul, which I haven’t translated. I think it’s on Che Yang Mai Dtai

ขุนโจรสลัดมันปล้นเรา
kŭn john sà-làt man bplôn rao
Pirates rob us
แล้วยัดเรามาเรือสินค้า
láew yát rao maa reua sĭn káa
and devour us coming with merchant ships
นับเนื่องแต่วันนั้นมา
náp nêuang dtàe wan nán maa
And because of that day arriving
ก็เหมือนตกอยู่นรกอเวจี
gôr mĕuan dtòk yòo ná-rók a-way-jee
it’s like falling into hell
แต่สองมือข้ายังเข้มแข็ง
dtàe sŏng meu kâa yang kaem-kăeng
But [this] slave’s two hands are still strong
ด้วยเรี่ยวแรงจากพระผู้เป็นเจ้า
dûay rîeow raeng jàak prá pôo bpen jâo
with strength from god
ที่ให้เรากำเนิดเป็นชนเผ่า
têe hâi rao gam-nèrt bpen chon pào
who had us born to be a tribe/race/clan
เป็นพืชพันธุ์แห่งความมีชัย
bpen pêut pan hàeng kwaam mee chai
to be the seedlings of victory

แล้วทำไมไม่ช่วยกันร้องเพลง
láew tam-mai mâi chûay gan róng playng
So why not help us sing this song
เพลงเพื่ออิสรภาพ
playng pêua ìt-sà-rà-pâap
A song for freedom
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
[that] back then we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation

โซ่ตรวนมัดตรึงข่มขืน
sôh dtruan mát dtreung kòm kĕun
The fetters bind and rape*
มิทานทนฝืนดวงใจเปี่ยมหวัง
mí taan ton fĕun duang jai bpìam wăng
An assault against the heart full of hope
เหือดน้ำตาก่อกำเนิดขุมพลัง
hèuat nám dtaa gòr gam-nèrt kŭm pá-lang
Dry the tears and generate strength
ที่โถมถั่ง พังกำแพงแห่งเวลา
têe tŏhm tàng pang gam-paeng hàeng way-laa
to rush and collapse the walls of time

ก็แล้วไยทนดูนิ่งเฉย
gôr láew yai ton doo nîng chŏie
So why [do you] tolerate [things], watching silently
เนิ่นนานก็ยังคงหลับใหล
nêrn naan gôr yang kong làp-lăi
So long, and you just remain sleeping
ลุกขึ้นมาเถอะ มาร้องเพลงปลุกใจ
lúk kêun maa tùh maa róng playng bplùk jai
Get up! And sing this stirring song
ไปแต่งเติม จุดหมายปลายทาง
bpai dtàeng dterm jùt măai bplaai taang
Go progress towards your purpose/destination

(เรา)มาช่วยกันร้องเพลง
(rao) maa chûay gan róng playng
So help me sing this song
เพลงเพื่ออิสรภาพ
playng pêua ìt-sà-rà-pâap
This song for freedom
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
[Which] back then we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation

โซ่ตรวนมัดตรึงข่มขืน
sôh dtruan mát dtreung kòm kĕun
The fetters bind and rape
มิทานทนฝืนดวงใจเปี่ยมหวัง
mí taan ton fĕun duang jai bpìam wăng
An assault against the heart full of hope
เหือดน้ำตาก่อกำเนิดขุมพลัง
hèuat nám dtaa gòr gam-nèrt kŭm pá-lang
Dry [your tears] and generate strength
ที่โถมที่ถั่ง ทุบพังกำแพงแห่งเวลา
têe tŏhm têe tàng túp pang gam-paeng hàeng way-laa
to rush, pound, and collapse the walls of time
ก็แล้วไยทนดูนิ่งเฉย
gôr láew yai ton doo nîng chŏie
And so why do you tolerate [things], watching silently
เนิ่นนานก็ยังคงหลับใหล
nêrn naan gôr yang kong làp-lăi
For so long [you] just remain sleeping
ลุกขึ้นมาเถอะ มาร้องเพลงปลุกใจ
lúk kêun maa tùh maa róng playng bplùk jai
Get up! And sing this stirring song
ไปแต่งเติม จุดหมายปลายทาง
bpai dtàeng dterm jùt măai bplaai taang
Go progress towards your purpose/destination

(เรา) มาช่วยกันร้องเพลง
(rao) maa chûay gan róng playng
So help me sing this song
เพลงเพื่ออิสรภาพ
playng pêua ìt-sà-rà-pâap
This song for freedom
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
[Which] back then, we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
[this] song of liberation
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
Back then, we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi

[this] song of liberation
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
Back then, we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
[this] song of liberation
เพลงแห่งการปลดแอก
playng hàeng gaan bplòt àek
This song of removing the yoke
เพลงเพื่อการปลดแอก
playng hàeng gaan bplòt àek
This song of removing the yoke

*”rape” or “oppress and coerce”

ลุงขี้เมา Lung Kee Mao (The Drunken Uncle)

Thai lyrics by Yeunyong Opakul ยืนยง โอภากุล; Melody is from the song “Anak” (Child) by Freddie Aguilar
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This song is not original to Carabao.  As you may know the original band members, all Thai, met up at school while away studying in the Philippines. So they took a Filipino song and it became their first hit. People love this song, but it was never one of my favorites. It’s a real downer! HOWEVER, you MUST check out the 25th Anniversary sequel to this song, “Luuk Lung Kee Mao” (“Child of the Drunken Uncle”) and see how the story continues. The sequel is amazing.

Here is a recent cover of “The Druken Uncle”: by The Jukks from the TV show and album of covers Carabao The Series:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่า
u-taa-hŏn kŏng kon rûn gào
An example of someone from the older generation
มีชายชราเป็นคนขี้เมา
mee chaai chá-raa bpen kon kêe mao
There is an old man who is a drunk
งานการไม่ทําแกกินแต่เหล้า
ngaan gaan mâi tam gae gin dtàe lao
Doesn’t work. Just drinks alcohol
กินตั้งแต่เช้า…ทุกวี่วัน
gin dtâng dtàe cháo … túk wêe wan
Drinks beginning every morning . . . every day.

เหตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทาน
hàyt gaan păn bprae hâi bae meu kŏr taan
[An] event changed [him] so [he] just has his hand out begging,
ร่อนเร่พเนจรแหล่งที่คนพลุกพล่าน
rôn rây pá-nay-jon làeng têe kon plúk plâan
wandering to places crowded with people,
ร่างกายซูบโซผิวตัวดํากร้าน
râang gaai sôop soh pĭw dtua dam grâan
his body almost starved, his skin dark and rough
ตัวสั่นสะท้าน…เพราะพิษสุราเรื้อรัง
dtua sàn sà-táan … prór pít sù-raa réua-rang
trembling . . . because of alcoholism

เมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทํานา
mêua kráng yang nùm gae koie tam naa
Back when a young man, [he] used to farm
มุ่งเอาหลังสู้ฟ้า…ปลูกข้าวให้คนกิน
mûng ao lăng sôo fáa … bplòok kâao hâi kon gin
With his back to the sky [and face to the ground]* . . . intent on farming rice for people to eat.
หนี้สินล้นตัวเพราะมัวแต่ทํานา
nêe sĭn lón dtua prór mua dtàe tam naa
[He is] excessively in debt because he is involved only doing farming [no other source of income]
ไม่เคยเรียนรู้วิชา…ที่นาก็หลุดลอย
mâi koie rian róo wí-chaa … têe naa gôr lùt loi
[He] never learned skills in school . . . the farm [he] also lets slip

มาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังคํ่า
maa bpen jàp-gang têe bàek hăam wan yang kam
[He] comes to be a laborer, shouldering loads from dawn to dusk
เหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงตํ่าตํ่า
nèt nèuay tâep dtaai dâai dtàe kâa raeng dàm dàm
Tired almost to death, he gets only minimum wage.
ก็เป็นคนจน ที่เสียเปรียบเป็นประจํา
gor bpen kon jon têe sĭa bprìap bpen bprà-jam
Yeah, it’s the poor person who is regularly taken advantage of
กลํ้ากลืนความชอกชํ้า…ถ้าไม่ทําก็อดกิน
glâm gleun kwam chòk chám . . . tâa mâi tam gôr òt gin
Endures all the painful blows . . . Don’t do it, and one has no food.

ในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่ม
nai yaam jà gin mâi koie dtem ìm
When [he] eats, [he’s] never completely full
ในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่น
nai yaam jà non mâi koie dtem dtèun
When [he] sleeps, it’s never enough to feel refreshed and awake
หลับลงคราวใดฝันร้ายทุกคืน
làp long kraao dai făn ráai túk keun
Falling asleep whenever there is an opportunity, [he] has nightmares every night,
สร้างความขมขื่น…จนจิตใจอ่อนแอ
sâang kwaam kŏm kèun … jon jìt jai òn ae
creating bitterness . . . feeling weary.

ยามเจ็บไข้ ร่างกายสั่นสะท้าน
yaam jèp kâi râang gaai sàn sà-táan
A time of pain and fever, the body shaking
เพราะต้องใช้แรงงาน…ยิ่งกว่าใช้แรงวัว
prór dtông chái raeng ngaan … yîng gwàa chái raeng wua
because [he] needs to use more power to work . . . than the power a cow uses
คนทุกคนต้องทํางานเหมือนควาย
kon túk kon dtông tam ngaan mĕuan kwaai
Every person must work like a buffalo
แต่หนี้สินยังมากมาย…เกิดเป็นควายดีกว่าคน
dtàe nêe sĭn yang mâak maai … gèrt bpen kwaai dee gwàa kon
But [his] debts are greater . . . it would be better to be born a buffalo than a human

หมดสิ้นปัญญาของชาวนาบ้านนอก
mòt sîn bpan-yaa kŏng chaao naa bâan nôk
As a simple country farmer, he’s at his wit’s end**
ร่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอก
rôn rây kâo maa bpen jàp-gang nai baang gòk
[He] wanders into Bangkok to be a laborer
สูญสิ้นราคาพอแก่ชราหัวหงอก
sŏon sîn raa-kaa por gàe chá-raa hŭa ngòk
[One’s] value is used up as soon as [one is] old [and] gray haired
หาทางออกสุดท้าย…ด้วยสุราเมรัย
hăa taang òk sùt táai … dûay sù-raa may-rai
Find a way out, finally . . . with liquor

กินเหล้าเข้าไป ยิ่งเลวร้ายซํ้าเก่า
gin lao kâo bpai yîng leo ráai ซํ้า gào
The more he drinks alchohol, the worse his situation
หาเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้า
hăa ngern maa dâai gôr ao bpai gin lao
Find money, get it, and take it to drink alcohol
มันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา
man glûm gôr yîng gin yîng gin gôr yîng mao
It’s depressing, so more drinking. The more drinking, the more drunk
ร่างกายก็ปวดร้าว โรคร้ายก็คุกคาม
râang gaai gôr bpùat ráao rôhk ráai gôr kúk-kaam
The body hurts, sickness is threatening

เช้าวันหนึ่ง มีคนพบศพ
cháo wan nèung mee kon póp sòp
One morning, a person finds a dead body
ขี้เมานอนตาย อยู่ที่ใต้สะพานลอย
kêe mao non dtaai yòo têe dtâi sà-paan loi
The drunk laid down and died under the overpass

(Last two lines 7X)

* This is half of a saying “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน”, literally “the back to the sky, the face to the ground,” the typical body position of farmers transfer rice seedlings to a wet field.
** “หมดสิ้นปัญญา” is to be “at the end of your knowledge” or “at your wit’s end.” His situation is difficult beyond his knowledge to deal with it, as he is just a country farmer.

ถึกควายทุย ภาค ๓ Tuk Kwai Tuey, Pak 3 (Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 3)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka Add Carabao, กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร Kirati Promsaka Na Sakolnakorn aka Keo Carabao, and Preecha Chanopai ปรีชา ชนะภัย aka Lek Carabao
Album: วณิพก Wanipok (The Beggar) (1983)
The album Wanipok is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This song, is the third in the Tuk Kwai Tuey series of songs spanning 10 albums. In the beginning of this saga, there is a farmer, named Nohk, who has a beloved buffalo named Tuk, meaning “Wild.” The farmer won’t sell his land to a particular capitalist, so the capitalist poisons Tuk to force the farmer to sell his land. The farmer must leave his land and move into the city. I love the airplane and other sound effects in the music.

CLICK HERE for the first song in the series. And CLICK HERE for Tuk Kwai Tuey 4, which is also a Top 100 Carabao song.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เสียงเพลงจากนกน้อย ลอยล่องตามลมบน
sĭang playng jàak nók nói loi lông dtaam lom bon
The sound from a few birds drifts down from the air above
คํ่าคืนนี้ครึ้มฝน ผู้คนหลับไหล..
kam keun née kréum fŏn pôo kon làp lăi ..
Tonight is very cloudy. People sleep
ลืมเรื่องราว
leum rêuang raao
Forget the story . . .
ผืนนาดูรกร้าง ไร้คนเข้าทํากิน
pĕun naa doo rók ráang rái kon kâo tam gin
The fields appear to be neglected, lacking people [working to] make something to eat
ยื้อแย่งชิงแผ่นดิน สูญสิ้นชีวาควาย
yéu yâeng ching pàen din sŏon sîn chee-waa kwaai
Scrambling to hold this land exhausts the life of water buffalo
ถึกควายทุย
tèuk kwaai tui
Tuk, the buffalo with the unusual horns

เสียงเครื่งบินถล่มฟ้า
sĭang krêuang bin tà-lòm fáa
The sound of an airplane tumbles down from the sky
เสียงชาวนาเหือดหาย
sĭang chaao naa hèuat hăai
The sound of farmers vanishes
ฝูงคนเพิ่มขึ้นมากมาย
fŏong kon pêrm kêun mâak maai
The group of people greatly increases
ฝูงควายลดจํานวนลง
fŏong kwaai lót jam-nuan long
Numbers in the herd of buffalo decrease
ฝูงนกวิหดอยู่บนฟ้า
fŏong nók wí hòt yòo bon fáa
The flocks of birds in the sky shrink in size,
เอือมระอาการกระทําของคน
euam rá-aa gaan grà-tam kŏng kon
fed up with the actions of the people.
ถึงเป็นนกบินได้อยู่เบื้องบน
tĕung bpen nók bin dâai yòo bêuang bon
[It’s] to the point where if a bird can be in the sky,
ยังถูกผู้คนเอาหนังกะติ๊กยิงตาย
yang tòok pôo kon ao năng gà dtík ying dtaai
a person will take a slingshot and shoot it dead
ยิงตาย ยิงตาย ยิงตายตาย ตาย ตาย
ying dtaai ying dtaai ying dtaai dtaai dtaai dtaai
Shoot it dead, shoot it dead, shoot it dead! Die, die, die!

ยิงตาย ยิงตาย ยิงตายตาย ตาย ตาย
ying dtaai ying dtaai ying dtaai dtaai dtaai dtaai
Shoot it dead, shoot it dead, shoot it dead! Die, die, die!

เสียงเครืองยนต์ถล่มฟ้า เสียงชาวนาเหือดหาย
sĭang kreung yon tà-lòm fáa sĭang chaao naa hèuat hăai
The sound of a motor tumbles down from the sky, the sound of farmers disappears
ฝูงนกลดลงมากมาย ฝูงควายลดจํานวนลง
fŏong nók lót long mâak maai fŏong kwaai lót jam-nuan long
The flock of birds is much reduced. Numbers in the herd of buffalo are reduced.
รถแทรคเตอร์วิ่งมาแทน
rót trâek-dtêr wîng maa taen
Tractors rush ahead instead
กลบเสียงแคนเสียงกลองรําวง
glòp sĭang kaen sĭang glong ram-wong
covering up the sound of the bamboo pipes and drum of the Thai folk dance
ฝูงควายพากันยืนงง
fŏong kwaai paa gan yeun ngong
The herd of buffalo gather together and stand there confused
มันคงนึกปลงสังขารตัวเอง
man kong néuk bplong săng-kăan dtua ayng
They are probably speculating about their own bodies:

อนิจจา อนิจจา อนิจจัง
a-nít-jaa a-nít-jaa a-nít jang
Alas! Alas! Impermanence!
อนิจจัง วัฏสังขารา
a-nít jang wát-dtà-săng-săan kăa raa
Impermanence, Circle of birth and death
อนิจจัง วัฏสังขารา
a-nít jang wát-dtà-săng-săan kăa raa
Impermanence, Circle of birth and death
อนิจจัง วัฏสังขารา
a-nít jang wát-dtà-săng-săan kăa raa
Impermanence, Circle of birth and death


 

มหาลัย [มหาหลอก] Mahalai [Maha Lok] University [Great Big Rip-off]

Music and Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul แอ๊ด คาราบาว Carabao
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)

Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE

Note: The complaint in this songs seems to be that one needs connections to get a job, not just a degree.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

มหาลัย มหาหลอก
má-hăa-lai má-hăa lòk
University, a great big rip-off [cheat/trick]*
เด็กชายบ้านนอก เด็กหญิงบ้านนา
dèk chaai bâan nôk dèk yĭng bâan naa
The boy from the rural area, the girl from the countryside
รํ่าเรียนรู้ในวิชา
râm rian róo nai wí-chaa
Studies and learns the subject
แต่จบออกมายังไม่มีงานทํา
dtàe jòp òk maa-yang mâi mee ngaan tam
but graduates and still doesn’t have work
ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
mâi mee ngaan gôr mâi mee ngern
Don’t have work, so don’t have money
ออกเดินเดินเดินย้ำสมัครงาน
òk dern dern dern yám sà-màk ngaan
Go out walking and more walking, repeatedly applying for work
สอบเท่าใดยังสอบไม่ผ่าน
sòp tâo dai yang sòp mâi pàan
However many times one takes the test, one can’t pass
มันหัวปานกลาง เขาเอาแต่หัวดีๆ
man hŭa bpaan glaang kăo ao dtàe hŭa dee
[My] brain is average. They only want the smart ones.
มีความรู้สู้เขาไม่ได้
mee kwaam róo sôo kăo mâi dâai
[I] don’t have enough knowledge to compete with them
เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นก๋วยจั๊บไม่มี
sên lék sên yài sên gŭay-jáp mâi mee
I don’t have little noodles, big noodles, or the really wide noodles [I don’t have connections].**
นามสกุลไม่สง่าราศี
naam sà-gun mâi sà-ngàa raa-sĕe
My last name isn’t grand.
เป็นลูกตามีเป็นแค่หลานยายมา
bpen lôok dtaa mee bpen kâe lăan yaai maa
Am a child descended from a grandmother and a grandfather [I am from the rural area] ***
อนาคตคงหมดความหมาย
a-naa-kót kong mòt kwaam măai
[My] future has lost its meaning/aim
ความหวังฝังใจกระดาษใบนี้
kwaam wăng făng jai grà-dàat bai née
[My] hope [was] this diploma
เอาแปะข้างฝา หาหลวงพ่อดีๆ
ao bpàe kâang făa hăa lŭang pôr dee dee
Go stick it on a wall [alongside a picture of] a famous monk****
ธูปเทียนก็มีพร้อมดอกไม้บูชา
tôop tian gôr mee próm dòk máai boo-chaa
[I] have incense, candles, together with flowers to offer for worship [for good luck in getting a job]

มหาลัย มหาหลอก
má-hăa-lai má-hăa lòk
University, a great big rip-off
เด็กชายบ้านนอก เด็กหญิงบ้านนา
dèk chaai bâan nôk dèk yĭng bâan naa
The boy from the rural area, the girl from the countryside
รํ่าเรียนรู้ในวิชา
râm rian róo nai wí-chaa
Studies and learns the subject
แต่จบออกมายังไม่มีงานทํา
dtàe jòp òk maa-yang mâi mee ngaan tam
but graduates and still doesn’t have work
ใครจะรู้อยู่ไปวันๆ
krai jà róo yòo bpai wan wan
Who would have known, living day by day
กลางคืนหลับฝัน กลางวันนั่งดูดยา
glaang keun làp făn glaang wan nâng dòot yaa
At night, [I] sleep and dream. In the day, [I] sit and smoke marajana
ธูปเทียนก็หมดดอกไม้แห้งคาตา
tôop tian gôr mòt dòk máai hâeng kaa dtaa
The incense and candle are used up, the flowers dried up
เก็บตามรับตําราชั่งกิโลขาย
gèp dtaam ráp dtam-raa châng gì-loh kăai
Gather together the textbooks, weigh them on a scale, and sell them [by the kilo]
ให้แข่งกันเรียนแล้วแข่งกันรวย
hâi kàeng gan rian láew kàeng gan ruay hâi kàeng gan rian láew kàeng gan ruay
[They] have us compete with each other to learn, so we can compete with each other to get rich
บ้างไปได้สวย บ้างไปได้เสีย
bâang bpai dâai sŭay bâang bpai dâai sĭa
Some succeed, some fail
ออกย้ำเดินทางร่างกายอ่อนเพลีย
òk yám dern taang râang gaai òn plia
[I] go out walking, [my] whole body tired
หัวใจละเหี่ยละโหยหางานทํา
hŭa jai lá-hìa lá hŏi hăa ngaan tam
The heart is weary, yearning for work to do
ยํ่าจนเท้าเป็นตุ่มตาปลา
yâm jon táo bpen dtùm dtaa bplaa
Walking until [my] feet have are calloused
รองเท้าบาจายังหมดความทนทาน
rong táo baa-jaa yang mòt kwaam ton taan
Even the [durable] Bata shoes have completely lost their durability
ไม่เห็นเหมือนคนโบรํ่าโบราณ
mâi hĕn mĕuan kon boh ram boh-raan
[You don’t see anything like with the older generation:
จบแล้วได้งานเป็นเจ้าคนนายคน
jòp láew dâai ngaan bpen jâo kon naai kon
[they’d] graduate and get work as a boss,
ผลิตผลบนความใฝ่ฝัน
pà-lìt-dtà-pŏn bon kwaam fài făn
the result of pursuing dreams
ความจริงเรานั่นหลงลืมกันไป
kwaam jing rao nân lŏng leum gan bpai
Everyone forgets our truth,
มัวแต่ปลูกฝังค่านิยมนิยาย
mua dtàe bplòok făng kâa ní-yom ní-yaai
just fostering the value of a fairytale*****
ปริญญางมงายมหาลัยงมเงา
bpà-rin-yaa ngom-ngaai má-hăa-lai ngom ngao
A degree [for the] gullible from a stupid university.******

มหาลัย มหาหลอก
má-hăa-lai má-hăa lòk
University, a great big rip-off
เด็กชายบ้านนอก เด็กหญิงบ้านนา
dèk chaai bâan nôk dèk yĭng bâan naa
The boy from the rural area, the girl from the countryside
รํ่าเรียนรู้ในวิชา
râm rian róo nai wí-chaa
studies and learns the subject
แต่จบออกมายังไม่มีงานทํา
dtàe jòp òk maa yang mâi mee ngaan tam
but graduates and still doesn’t have work
มหาลัย มหาหลอก
má-hăa-lai má-hăa lòk
University, a great big rip-off
เด็กชายบ้านนอก เด็กหญิงบ้านนา
dèk chaai bâan nôk dèk yĭng bâan naa
The boy from the rural area, the girl from the countryside
รํ่าเรียนรู้ในวิชา
râm rian róo nai wí-chaa
Studies and learns the subject
แต่จบออกมาก็ยังไม่มีงานทํา
dtàe jòp òk maa gôr yang mâi mee ngaan tam
but graduates and still doesn’t have work

*”หลอก” or “lòk” means to cheat or trick. “Rip-off” is an American slang expression meaning to be cheated when buying something. As in, “That fake diamond ring was a rip-off” [noun] or “Hey, they ripped me off!”
**A metaphor for not having connections to influential people. “sên yài” mâi mee, the big noodles, are the high-ranking people who can get you a good job; “sên lék,” the small noodles are the lower-level people who can get you a lower-level job. The “sên gŭay-jáp,” another kind of noodle, is not usually part of the saying and is added on as a joke to emphasize that the person has no connections at all.
*** There is an expression “ตาสีตาสา” (dtaa si dtaa sa) that refers to ‘rural people’. The author coined the phrase “ยายมียายมา” (yaai mi yaai ma) to mimic “ตาสีตาสา” as “ตา” means maternal grandfather and “ยาย” means maternal grandmother.” มี มา are just a wordplay.
**** It actually says, “Go stick it on a wall, find a good monk” but the implication that the person should stick the diploma on a wall alongside a picture of famous monk, and the luck from the picture of the monk will do as much good as the diploma.
***** They promote the fairy tale that the degree is valuable.
****** Another translator says the insults “งมงาย” and “งมเงา” are chosen for their alliteration, and shouldn’t be taken too seriously, but I think it’s worth knowing that งมงาย means “gulible” and งมเงา neans “to grope in the dark.”

เอดส์ AIDS

By อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
From the album พฤษภา Prutsapa (May) by แอ๊ด Aed and อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
(1992)

Note: When this song came out there really was no treatment for AIDS. Here is a beautiful recent cover by Eed Opakul, another Songs for Life artist who happens to be Aed Carabao’s twin brother (they appear to be identical twins). Twenty years ago, they did this song on the album together.

The recovered version is the last song on Eed Opakul’s new album “หาวเป็นคนเป็นควาย””Hao Bpen Khon Bpen Kwai.” BUY IT HERE!!

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Are you scared or not?
Are you all scared or not
[when] the doctor tells
the news of a very dangerous matter?
The terrible disease called AIDS
is the cause of dying
AIDS is bad. You treat it, it doesn’t go away
There is only death, only death

Have you heard, or not?
Have you all heard, or not?
And are you believing it when the doctor tells you
It’s sad if you have to get it
We’ve seen tens of thousands, hundreds of thousands, counting up to millions already
and we see still more trickling in
AIDS is bad, I’m not joking
It doesn’t exclude anyone

[One] misbehaves and can’t control oneself
[They are] not afraid of dying, but afraid of missing out
Listen up, it’s shameful
if you don’t abstain and so encounter AIDS

One is in pain and can’t abstain from drugs
Whichever way, they must still inject
If you’ve used before, don’t use again.
If you don’t move out of the way, you will meet AIDS

Because AIDs is scary
It hides itself in a person
From one person it goes to the next
as the consequence
of a relationship/connection
[We’ve been] sitting for days, months, and years
And we still don’t have a cure
I guess we have only the hope that one day
AIDS, it stops spreading

AIDS “A” “I” “D” “S” AIDS
AIDS “A” “I” “D” “S” AIDS

Are you scared or not?
So can you help each other out a little, or not?
Help lift, help warn our group
Say, “Don’t get near AIDS”
Our bodies are the cause
Don’t give AIDS
[to those] connected to us
I would like to leave this with young people:
You must go on out and resist AIDS

AIDS “A” “I” “D” “S” AIDS
AIDS “A” “I” “D” “S” AIDS

ดินน้ำลมไฟ (Din Nam Lom Fai) Earth, Water, Wind, Fire

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

Note: This is version was filmed at a concert.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ดินดินให้อาหาร
din din hâi aa-hăan
The earth, earth it gives food
เป็นที่ปลูกฝัง
bpen têe bplòok făng
That which is implanted
รากลึกลงกิน
râak léuk long gin
[sends] down deep roots to absorb
ดินดินไม่ใช่หิน
din din mâi châi hĭn
The earth, earth, isn’t stone
ซึมซาบน้ำกิน
seum-sâap nám gin
ground water seeps through
หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์
lòr líang pêut pan
nourishes seedlings
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known:
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

น้ำ น้ำแก้กระหาย
nám nám gâe grà-hăai
Water, water quenches thirst
ชุ่มฉ่ำชื่นกาย
chûm chàm chêun gaai
The soaked body is
ชุ่มฉ่ำชื่นใจ
chûm chàm chêun jai
refreshed
น้ำน้ำอยู่ตรงไหน
nám nám yòo dtrong năi
Water, water, where are you?
น้ำไหลผ่านไป
nám lăi pàan bpai
Water flows through
ให้ความสมบูรณ์
hâi kwaam sŏm-boon
giving fertility
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known:
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

ลมลมเจ้าพัดพริ้ว
lom lom jâo pát príw
Wind, wind, you blow and flutter
ปลิวพัดความชื้นสดชื่นชีวี
bpliw pát kwaam chéun sòt chêun chee-wee
Blow away the gloomy, humid atmosphere
ลมลมหน้าหนาวนี้
lom lom nâa năao née
Wind, wind, this winter
ช่วยพัดไปที
chûay pát bpai tee
Please help blow away
เถอะความทุกข์ระทม
tùh kwaam túk rá-tom
the sorrow
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

ไฟ ไฟไห้ความร้อน
fai fai hâi kwaam rón
Fire gives heat
รุมสุมวงจรเป็นพลังงาน
rum sŭm wong-jon bpen pá-lang ngaan
generates the cycle of energy*
ไฟ ไฟเชื่อมประสาน
fai fai chêuam bprà-săan
Fire for welding
ครบสิ่งสร้างสรรค์
króp sìng sâang săn
things together, creating.
ดินน้ำลมไฟ
din nám lom fai
Earth, water, wind, [and] fire
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

คน คนอยู่ตรงไหน
kon kon yòo dtrong năi
People, people, where are you?
ดินน้ำลมไฟรับใช้ฝูงคน
din nám lom fai ráp chái fŏong kon
Earth, water air, and fire serve the masses of people
คน คนสักกี่คน
kon kon sàk gèe kon
People, people, just how many people
อุทิศตัวตน
u tít dtua dton
devote themselves
เพื่อคนด้วยกัน
pêua kon dûay gan
[to working] for others
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

*The word ไฟ “Fai” can mean both fire and electricity, thus it is the “electricity” meaning in which fire generates the cycle of energy.

ไม้ไผ่ Maai Pai (Bamboo) in SINGABLE ENGLISH!!!

Singable English transation of the lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao ( ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody เล็ก คาราบาว Lek Carabao (ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanapai)

Album: วณิพก Wanipok (The Beggar) (1983)
Covered by Karl Osterhout

Note: Thank you to my friend Karl Osterhout for this nice cover! This is the Singable rhyming version, which I am hugely pleased with. The rhymes fell out perfectly. For the direct translation, CLICK HERE. The album Wanipok, appearing two years before the band became hugely famous, is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

It’s dark, and rain is sprinkling out of the sky
I stretch to ride along a stream of moonlight
The muffled rain is my friend tonight,
Reminding me of the days gone by

A sad, lamenting phrase from this flute made of bamboo
I tease a song from the fingers that flutter,
from the rain’s pitter-patter, from the heart that cares . . . about you

The notes from the flute erase all other sound
The moonlight spreads to embrace one ground
This bamboo section was originally bound
with others in a clump a long time

And people, each single one, are rela-ted similarly
The force of air across a piece of a tree
One’s own wind power, the wood all together, combined*

combined, combined . . . combined, entwined

Its a sound that reverberates far
On one wavelength whistling clear,
A note even transcending death
the heart’s loneliness . . suffering, distress,
one’s evil and pain, and the ground disappear

On one wavelength whistling clear,
It’s a sound reaching those far apart
A sound even transcending death
I leave it to stay, I leave it to stay
Store it safely away . . . in your heart.


 

*He sings one word wrong here. It is the wood altogether. Bamboo sends out runners and grows like a weed. Therefore all the bamboo in  a patch of bamboo is related.

ไม้ไผ่ (Maai Pai) Bamboo

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao ( ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody เล็ก คาราบาว Lek Carabao (ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanapai)

Album: วณิพก Wanipok (The Beggar) (1983)

Note: BE SURE TO CHECK OUT THE SINGABLE ENGLISH VERSION. It came out amazing without losing anything. The album Wanipok, appearing two years before the band became hugely famous, is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ในดึกสงัดมีสายฝนโปรยปราย
nai dèuk sà-ngàt mee săai fŏn bproi bpraai
In the night, there is rain sprinkling
ฉันเหยียดร่างกายทอดไปตามแสงเดือน
chăn yìat râang gaai tôt bpai dtaam săeng deuan
I stretch my body following the moonlight
ในโสตประสาทแว่วเสียงฝนเป็นเพื่อน
nai sòht bprà-sàat wâew sĭang fŏn bpen pêuan
In my ear, the muffled sound of rain keeps me company,
ย้ำเตือนถึงคืนวันที่ผ่านมา
yám dteuan tĕung keun wan têe pàan maa
reminding me of days and nights gone by
โหยหวนสำนวนครวญคร่ำ ลำนำของขลุ่ยไม้ไผ่
hŏi hŭan săm-nuan kruan krâm lam-nam kŏng klùi máai pài
Bringing a lamenting phrase from the bamboo flute
ล้อบรรเลงเพลงจากนิ้วที่พรมพราย
lór ban-layng playng jàak níw têe prom praai
[I] tease a [new] song from the fingers that flutter,*
จากฝนที่โปรยปราย จากใจที่อาวรณ์…ถึงเธอ
jàak fŏn têe bproi bpraai jàak jai têe aa-won … tĕung ter
from the rain that sprinkles, from the heart that cares . . . about you

เสียงขลุ่ยกลืนกลบลบสำเนียงรอบกาย
sĭang klùi gleun glòp lóp săm-niang rôp gaai
The sound of the flute swallows, covers, erases sounds all around
แสงจันทร์กระจายโอบพื้นดินเดียวกัน
săeng jan grà jaai òhp péun din dieow gan
The moonlight spreads to embrace the one ground
ปล้องไผ่ผิวนี้มีสืบสายสัมพันธ์
bplông pài pĭw née mee sèup săai săm-pan
This section of bamboo has a connected origin
เกิดแต่กอร่วมกันนานมา
gèrt dtàe gor rûam gan naan maa
Born in one clump, a long time together
แหละผู้คนทุกชนทุกชั้น ก็สัมพันธ์ดังขลุ่ยไม้ไผ่
làe pôo kon túk chon túk chán gôr săm-pan dang klùi máai pài
And people, every single one, are related like the bamboo flute [is related to the other stalks]
คือแรงลมพลิ้วผ่านลำไม้
keu raeng lom plíw pàan lam máai
It is wind power fluttering over the stalk of wood
มีลมจากแรงกาย มีไผ่จากกอรวม ร่วมกัน
mee lom jàak raeng gaai mee pài jàak gor ruam rûam gan
The air from one’s own energy. The bamboo from one clump
รวมกัน รวมกัน รวมกัน รวมกัน
ruam gan ruam gan ruam gan ruam gan
combined, combined . . . together

เป็นเสียงขลุ่ยที่หวีดหวิวแทงใจ
bpen sĭang klùi têe wèet wĭw taeng jai
It is the sound of the flute whistling a heart-piercing melody**
เป็นเสียงขลุ่ยที่กึกก้องตะโกนไกล
bpen sĭang klùi têe gèuk gông dtà-gohn glai
It is the sound of the flute that calls out, reverberates far
เป็นเสียงขลุ่ยที่อยู่เหนือความตาย
bpen sĭang klùi têe yòo nĕua kwaam dtaai
It is the sound of the flute that transcends death,
ความเหงาในดวงใจ ความทุกข์ในเรือนกาย
kwaam ngăo nai duang jai kwaam túk nai reuan gaai
the loneliness in the heart, the suffering in the body,
ความชั่วร้ายในตัวตน อันพสุธนก็สาบสูญ
kwaam chûa ráai nai dtua dton an pá-sù-ton gôr sàap sŏon
the evil in oneself, and the ground also vanish

เป็นเสียงขลุ่ยที่หวีดหวิวแทงใจ
bpen sĭang klùi têe wèet wĭw taeng jai
It is the sound of the flute that whistles a heartfelt melody
เป็นเสียงขลุ่ยที่กึกก้องตะโกนไกล
bpen sĭang klùi têe gèuk gông dtà-gohn glai
It is the sound of the flute that calls out, reverberates far
เป็นเสียงขลุ่ยที่อยู่เหนือความตาย
bpen sĭang klùi têe yòo nĕua kwaam dtaai
It is the sound of the flute that transcends death
ฉันมาฝากเอาไว้ ฉันมาฝากเอาไว้
chăn maa fàak ao wái chăn maa fàak ao wái
I come and deposit it safely, I come deposit it safely
ฉันมาฝากเอาไว้….ในดวงใจของเธอ
chăn maa fàak ao wái …. nai duang jai kŏng ter
I come and deposit it safely . . . in your heart.

*”ล้อ” can mean “tease” or to do something repeatedly, so this line could also be translated “repeatedly playing a song from the fingers that flutter.” “tease” is more poetic, so I went with that.
**”แทงใจ” or “taeng jai” literally, means ‘stab through the heart’. Figuratively, it refers to something perfectly (and often painfully) matching your feeling and can also mean “to be on the same wavelength [with someone else]” (the understanding behind my rhyming English translation of this song).

บ้านไร่สัตหีบ (Baan Rai Sattahip) Home in Sattahip

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: วันวานไม่มีเขาฯ Wan Waan Mai Mee Kow Kow ([If] Yesterday There Wasn’t Them . . . )
You can BUY THE ALBUM HERE at eThaiCD [This album not currently available].https://www.youtube.com/watch?v=t1ToroZH5cM

Note: Aed Carabao had a Canadian friend, Ron Amero, a motorcycle-riding buddy, who passed away and asked for his ashes to be buried behind Aed’s house in Sattahip. And Khun Aed said, yes! This song is about that friendship. Part 2 of this amazing story: After I translated this song (by listening since there are no lyrics online), in a compete magical coincidence, the first person to comment on the translation I posted on my own facebook wall was . . . RON AMERO’s mother!!!!! A wonderful women, now a facebook friend. I met someone from a song. I still can’t believe it. Sunny Loso helped me finish the translation––well except for the last line, which we still can’t figure out.***

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

The ocean brings people to an amused state
We used to go on trips together, under the rays of the sun, under one moon*
Passing up to a hundred years, our time goes by quickly, never alone
Drink, eat, travel, encounter life like a man

Ron Amero lies sleeping under a tree
Before he left, his last request was to be at [my] place in Sattahip
In the day, the weather is nice. At night there are hundreds of stars
Ron lifted beers for a living, smiling at life. That was Ron.

The river has never been broken. Different people, different nationalities; it’s not important
[We] always had genuineness with each other. It was the reward of our get-togethers
Some amusing story, you didn’t need to [tell] slowly. He could understand completely. If wrong, check the expression.
It was my warped English he couldn’t take in

Ron Amero lies sleeping under a tree
Before he left, his last request was to be at [my] place in Sattahip
In the day, the weather is nice. At night there are hundreds of stars
Ron lifted beers for a living, smiling at life. That was Ron.

Canada, there it’s cold. He is weak-hearted, doesn’t turn and go back
At this minute he is home, wanted to stay with me, near friends.
Every May 2nd his mom flies over to visit her son
???????????????????? Under the tree, there is a bar. *

Canada, there it’s cold. He is weak-hearted, doesn’t turn and go back
At this minute he is home, wanted to stay with me, near friends.
Every May 2nd his mom flies over to visit her son
???????????????????? Under the tree, there is a bar. *

THIS PART WAS ALREADY IN ENGLISH:

Our friend Ron Amero, sleeping in this ground
Spoke his last words, “Bury me
Right here in Aed’s land.
This place has good weather. We’ll watch the stars together.
Our friend from Jester Riders, Ron Amero will never die
Tiger Ron will never die
Tiger Ron will never die.

 

*Specifically an overnight trip.

**The question-mark part may involve a nickname they had for him, and I don’t want to guess it wrong. “Under the tree, there is a bar,” may relate to a tradition of pouring alcohol over his grave or drinking at his grave. Or maybe there is a mini bar there.

***Part 3 of the amazing story. I finally had a chance to meet Add Carabao at the 35th Anniversary concert in the United States. Before I left for it, Ron’s mother texted me, “If you get a chance to meet Add, say ‘Hi’ from the Amero family.” I said, “OK,” thinking to myself, “If I have 2 minutes with him it would be very uncool to be name dropping. I will never be able to do that.” But as it turned out, I had a LONG interview with him and got to say everything I needed to say. Then I realized, “Wow. I really can say hi, from the Amero family.” And I was able to tell him the story above! He responded by saying that every year we ride our motorcycles and end up at my house at Ron’s grave to show our respects. It was a totally amazing experience with this song, crossing the language barriers and national borders.


 

BUY THE ALBUM at eThaiCD.com.

เพลงแบบไหน Pleang Baap Nai (What Kind of Song?); English title is “Harmony of Hearts”

Lyrics and melody by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao. English lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul with Bob Latini
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY THE ALBUM HERE.

Note: This song from the 30th Anniversary Album seems like a valentine to the worldwide fans of Carabao: A duet in Thai and English, with band member Thierry Mekwattana singing the English part. It has two official titles, one in Thai and one in English. What kind of song would you like to hear?

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Khun Add:

เพลงแบบไหนที่เธอชอบฟัง
playng bàep năi têe ter chôp fang
What kind of songs do like to listen to?
เพลงรักหรือเพลงเพื่อชีวิต
playng rák rĕu playng pêua chee-wít
Love songs? Songs for Life?
เพลงไพเราะคือเพลงที่มี
playng pai rór keu playng têe mee
A melodious song is a song that has
สุ้มเสียงดนตรีกลมกลืนไปกับเสียงร้อง
sûm-sĭang don-dtree glom gleun bpai gàp sĭang róng
the sound of the music blending along with the singing

เสียงร้องนำมีเสียงประสาน
sĭang róng nam mee sĭang bprà-săan
The leading voice has a voice harmonizing
เคียงคู่ ฟังดูแล้วอบอุ่นดี
kiang kôo fang doo láew òp ùn dee
closely pairing. Listen! And its nice and warm and cozy
ชีวิตรักถ้าเป็นเช่นนั้น
chee-wít rák tâa bpen chên nán
If the life of love is like that
ฉันกับเธอคู่กันคงเป็นสุขี สุขี
chăn gàp ter kôo gan kong bpen sù-kĕe sù-kĕe
You and me together as a couple may be blissful . . . blissful

Khun Thierry:

What kind of song can touch your heart?
Songs of protest, songs of love?
What kind of love makes you warm?
Oh oh darling, here’s a song from my soul
And I know that you can see
‘cause you are the owner of this song
And our love should have to be
harmony of hearts, harmonic love.
Our harmony!

Khun Add harmonizing with himself:

เธอมีรักมีชัง ฟังเพลงแบบไหน
ter mee rák mee chang fang playng bàep năi
You have love, you have hate. What kind of song [should we] listen to?*

INSTRUMENTAL

เธอมีรักมีชัง ฟังเพลงแบบไหน
ter mee rák mee chang fang playng bàep năi
You have love, you have hate. What kind of song [should we] listen to?*

Add and Thierry duet:

ADD: เพลงแบบไหนที่เธอชอบฟัง
playng bàep năi têe ter chôp fang
What kind of songs do you like to listen to?

THIERRY: (What kind of song do you like . . . )

ADD: เพลงรักหรือเพลงเพื่อชีวิต
playng rák rĕu playng pêua chee-wít
Love songs? Songs for Life?

THIERRY: (Love songs can touch your heart.)

ADD: เพลงไพเราะคือเพลงที่ ดี
playng pai rór keu playng têe dee
A melodious song is a song that’s good

THIERRY: (Songs of protest . . . songs of love)

ADD: เรียบเรียงดนตรีได้กลมกลืนกับเสียงร้อง
rîap riang don-dtree dâai glom gleun gàp sĭang róng
[I] can arrange the music to harmonize with the singing

THIERRY: (Oh darling . . . song from my soul)

ADD: เสียงร้องนำมีเสียงประสาน
sĭang róng nam mee sĭang bprà-săan
The leading voice has a voice harmonizing

THIERRY: (And I know you can see. . . )

ADD: เคียงคู่ ฟังดูแล้วอบอุ่นดี
kiang kôo fang doo láew òp ùn dee
closely pairing. Listen! And its nice and warm and cozy

THIERRY: (‘Cause you’re the owner of this song)

ADD: ชีวิตรักถ้าเป็นเช่นนั้น
chee-wít rák tâa bpen chên nán
If the life of love is like that

THIERRY: (And our love should have to be . . )

ADD: ฉันกับเธอคู่กันคงเป็นสุขี สุขี
chăn gàp ter kôo gan kong bpen sù-kĕe sù-kĕe
You and me together as a couple may be blissful . . . blissful

THIERRY: (Harmony . . .our harmony . . . our harmony!)

Khun Add harmonizing with himself?:

เธอมีรักมีชัง ฟังเพลงแบบไหน แบบไหน
ter mee rák mee chang fang playng bàep năi . . . bàep năi
You have love, you have hate. What kind of song [should we] listen to? . … What kind?*

ยายสำอาง Yaai Samang (Good-Looking Grandma)

Lyrics and melody by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao, aka ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul [Modified from the song, “ขอทาน” or “Beg for Money,” which is an ancient folksong]
Album: ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) (1993)
This album is highly recommended. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

The version from the Carabao-Santana jam on February 29, 2016 [not the complete song]:

Note: This might be the “most Thai-sounding” Carabao song (in quotes because I reject the idea that a singer or listener anywhere in the world should be expected to conform to some stereotype.) Obviously musical styles are shared freely across the globe. The subject of this song, “Yaai Samang” or “Good-looking Grandma,” is a real person, an entertainer in the traditional style who passed away in 1997, four years after this song was written. She was blind, and a real “Wanipok” or traveling singer begging for money (as in the famous song). You can find footage of her singing on YouTube. I have ALWAYS loved this song for the way it glues the traditional style right into the middle of a rock and roll song, so I couldn’t rest until I knew what it was about.  When P’Aed switches to the traditional-sounding style, he is singing as Good-Looking Grandma.

A Carabao Official version:

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

วณิพกพเนจร (วณิพกพเนจร)
wá-ní-pók pá-nay-jon ( wá-ní-pók pá-nay-jon )
A wandering beggar (A wandering beggar)
ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
Is blind, stops for the night, to beg for money, to eat
(สร้อย) ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
(dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
(Is blind, comes begging for money, to eat
ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin)
Is blind, comes begging for money, to eat)

แม่เฒ่าเล่ารวยอารมณ์ขัน
mâe tâo lâo ruay aa-rom kăn
The old lady tells [stories] rich with humor
แม่เพลงวณิพกเมืองสุพรรณ
mâe playng wá-ní-pók meuang sù-pan
The old lady’s song: Wandering Beggar of Supan City
ลูกเต้าไม่มีไว้ใช้งาน
lôok dtâo mâi mee wái chái ngaan
The child has nothing saved up
ถือมีดปาดตาลหลาวไม้ปิ้งไก่
tĕu mêet bpàat dtaan lăao máai bpîng gài
carries a knife to make spears for roasting chicken*
(ถือมีดปาดตาลหลาวไม้ปิ้งไก่
(mâe tâo lâo ruay aa-rom kăn
(The old lady tells stories rich with humor
แม่เพลงวณิพกเมืองสุพรรณ
mâe playng wá-ní-pók meuang sù-pan
The old lady’s song: Wandering Beggar of Supan City
ลูกเต้าไม่มีไว้ใช้งาน
lôok dtâo mâi mee wái chái ngaan
The child has nothing saved up
ถือมีดปาดตาลหลาวไม้ปิ้งไก่
tĕu mêet bpàat dtaan lăao máai bpîng gài)
Carries a knife to make spears to roast chicken)*

* ตาแกบอด (ตาแกบอด)
dtaa gae bòt ( dtaa gae bòt )
The eyes are old and blind (Eyes are old and blind)
มองไม่เห็น (มองไม่เห็น)
mong mâi hĕn (mong mâi hĕn )
Can’t see (Can’t see)
ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
Sing and beg for money by necessity
ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง
chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang
Life is lived in poverty huh, Good-Looking Grandma?
( ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
(róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
(Sings and begs for money by necessity
ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง )
chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang)
Life is lived in poverty, huh, Good-Looking Grandma?)

แม่เฒ่าเล่าขานตำนานเพลง
mâe tâo lâo kăan dtam naan playng
The old woman narrates a legend [in a] song
ขับกล่อมบรรเลงเพลงขอทาน
kàp glòm ban-layng playng kŏr taan
lulling [the audience], making music, to beg for money
เศษเงินอาหารให้เจือจาน
sàyt ngern aa hăan hâi jeua jaan
scraps of money, food [they] give to help
ผ่านพ้นคืนวันอันหนาวเย็น
pàan pón keun wan an năao yen
to pass the cold days and nights
(แม่เฒ่าเล่าขานตำนานเพลง
(mâe tâo lâo kăan dtam naan playng
(The old woman narrates a legend [in a] song
ขับกล่อมบรรเลงเพลงขอทาน
kàp glòm ban-layng playng kŏr taan
lulling [the audience], making music, to beg for money
เศษเงินอาหารให้เจือจาน
sàyt ngern aa hăan hâi jeua jaan
scraps of money, food [they] give to help
ผ่านพ้นคืนวันอันหนาวเย็น
pàan pón keun wan an năao yen)
to pass the cold days and nights)

* ตาแกบอด (ตาแกบอด)
dtaa gae bòt ( dtaa gae bòt )
The eyes are old and blind (Eyes are old and blind)
มองไม่เห็น (มองไม่เห็น)
mong mâi hĕn (mong mâi hĕn )
Can’t see (Can’t see)
ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
Sing and beg for money by necessity
ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง
chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang
Life is lived in poverty huh, Good-Looking Grandma?
( ร้องเพลงขอทานด้วยความจำเป็น
(róng playng kŏr taan dûay kwaam jam bpen
(Sings and begs for money by necessity
ชีวิตลำเค็ญหนอยายสำอาง )
chee-wít lam-ken nŏr yaai săm-aang)
Life is lived in poverty, huh, Good-Looking Grandma?)

เออ…ที่ขอทานเขากินนั้นฉันไม่อายหรอก
er … têe kŏr taan kăo gin nán chăn mâi aai ròk
Yeah . . . what one begs, they consume that. I’m not shy about it
อายอดท้องกิ่วหิวไม่ไหว
aai òt tóng gìw hĭw mâi wăi
I am shy of my stomach going without. I can’t bear being hungry
ก็เกิดมาจากบ้านนอกใกล้คอกนา
gôr gèrt maa jàak bâan nôk glâi kôk naa
I originate from the countryside, near the stables and fields
พอสี่ขวบโตมาล่ะตาก็มืดไป
por sèe kùap dtoh maa lâ dtaa gôr mêut bpai
When [I was] four years old [my] eyes went dark
เคยมีผัวใหม่เก่าล่ะเขาก็ตายจาก
koie mee pŭa mài gào lâ kăo gôr dtaai jàak
I used to have a husband. He died and left me.
ต้องตกระกำลำบากไปกันยกใหญ่
dtông dtòk rá-gam lam-bàak bpai gan yók yài
I must fall into poverty. The difficulties go together so much.
เลยขอทานเขากินร้องเป็นศิลปะ
loie kŏr taan kăo gin róng bpen sĭn-lá-bpà
So [I] beg for their money to eat; sing be an artist
อันพ่อแม่ให้มาเป็นมรดกไทย
an pôr mâe hâi maa bpen mor-rá-dòk tai
[My] father and mother had me go out be a traditional Thai [entertainer]
เป็นมรดกตกทอดมาจนแก่เฒ่า
bpen mor-rá-dòk dtòk tôt maa jon gàe tâo
(a heritage handed down) until [I am] very old
จนเดินเหินแข้งเข่าชักจะไม่ไหว
jon dern hĕrn kâeng kào chák jà mâi wăi
until when walking my legs are beginning not to be able to take it.
แล้วกรมประชาสงเคราะห์เขาก็จับตัว
láew grom bprà-chaa sŏng-krór kăo gôr jàp dtua
Then the Department of Public Welfare catches me
ว่าขอทานนี้ชั่วขอไม่ได้
wâa kŏr taan née chûa kŏr mâi dâai
They said, “This begging is bad. You can’t beg.”
ไปติดอยู่สองทีก็หลายปีอยู่
bpai dtìt yòo sŏng tee gôr lăai bpee yòo
This happened two times. And I’ve lived for many years
เลยมานั่งนึกดูค่อยชักจะเปลี่ยนใจ
loie maa nâng néuk doo kôi chák jà bplìan jai
So I come sit and consider and slowly begin to change my mind
ถ้าขอทานเขากินมันน่ารำคาญ
tâa kŏr taan kăo gin man nâa ram-kaan
If begging money from people to eat, if it’s annoying
เลยคว้ามีดปาดตาลไปหลาวไม้ปิ่งไก่
loie kwáa mêet bpàat dtaan bpai lăao máai bpìng gài
Then I will grab the knife and make chicken skewers*
(เอ้าขอทานเขากินล่ะมันน่ารำคาญ
âo kŏr taan kăo gin lâ man nâa ram-kaan
(Oh! Her begging to eat, it’s annoying!
จะคว้ามีดปาดตาลไปหลาวไม้ปิ่งไก่ )
ja kwáa mêet bpàat dtaan bpai lăao máai bpìng gài
[She] will grab the knife and go make chicken skewers)*

[THE VERSION ABOVE SKIPS THE NEXT TWO SECTIONS – GO TO LAST SECTION]

เออ….เอิงเอย….แม่เฒ่าเล่ามาสู่ลูกหลาน
er … . erng-oie … . mâe tâo lâo maa sòo lôok lăan
Oh . . . oh . . . . . The old lady tells this to her descendants
บทเรียนชีวิทยาทาน
bòt rian chee wít-tá-yaa taan
A life lesson on science of finding your dinner
ตำนานวณิพกเมืองสุพรรณ
dtam naan wá-ní-pók meuang sù-pan
The legend Beggar of Supan City:
จบชีวิตขอทานหลาวไม้ปิ่งไก่
jòp chee-wít kŏr taan lăao máai bpìng gài
Stop the life of begging; make chicken skewers*
2X

แม่เฒ่าเล่ามาสู่ลูกหลาน
mâe tâo lâo maa sòo lôok lăan
The grandmother tells her descendants
บทเรียนชีวิทยาทาน
bòt rian chee wít-tá-yaa taan
A life lesson on the science of finding your dinner.
ตำนานวณิพกเมืองสุพรรณ
dtam naan wá-ní-pók meuang sù-pan
The legend Beggar of Supan City:
จบชีวิตขอทานหลาวไม้ปิ่งไก่
jòp chee-wít kŏr taan lăao máai bpìng gài
Stop the life of begging; make chicken skewers*

วณิพกพเนจร (วณิพกพเนจร)
wá-ní-pók pá-nay-jon ( wá-ní-pók pá-nay-jon )
The beggar wanders (The beggar wanders)
ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
Is blind and stays over the night to beg for money to eat
ตาบอดแรมรอนมาขอทานท่านกิน
dtaa bòt raem ron maa kŏr taan tâan gin
Is blind and stays over the night to beg for money to eat

*After Yaai Samang (the real person) became too old to sing, she switched over to making wooden skewers for roasting pieces of chicken. The story of the real Yaai Samang was the inspiration for this song.

บิ๊กสุ Big-Su

By คาราบาว Carabao
วิชาแพะ Wecha Pae (1991)

Note: Ironically, I didn’t know much about one of “two great men” honored in this song “that everyone knows well.” But I knew that one of them is Surachai Jantimathawn, aka Nga Caravan (pronounced “Carawan”), and he often plays with Carabao when they do this song (though not in this video). The band always takes it up a notch when they play this song live with Nga Caravan. They very clearly love the song and the musican(s) they are honoring, resulting in an energetic, really fun performance.

By googling, I learned the other musician is สุรพล สมบัติเจริญ Surapol Sombatcharoen (l930-1968), called the “King of Luk Thung” (The King of Thai County Music) and “The Thai Elvis.” You can read more about both musicians on Wikipedia. (You can even google their names in English).

I will post the songs referenced in this song after the translations.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครใครรู้จักดี
sŏng pôo yîng yài têe krai krai róo jàk dee
Two great men that everyone knows well
นักเลงเรียกพี่ มีแต่คน นับถือ
Nák layng rîak pêe mee dtàe kon náp tĕu
Those who make music call them Older Brothers. There are only people who respect them
เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
kăo chêu bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
They are named “Big-Su”: Surapol [and] Surichai
แห่งวงการดนตรีไทย
hàeng wong gaan don-dtree tai
Of the field of Thai music
อาจารย์ใหญ่ของพวกเรา
aa-jaan yài kŏng pûak rao
A head teacher of us all [in Thai music]
บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
bík-oie bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
Big- Oh! Big-Su. Surapol, Surachai
ตำนานการดนตรีไทย
dtam naan gaan don-dtree tai
Legends [in] Thai music
ยุคสมัยต้องเปลี่ยนแปลง
yúk sà-măi dtông bplìan bplaeng
In this era they have to change
สุรพลคนเก่า เขาเป็นชายชาวสุพรรณ
sù-rá-pon kon gào kăo bpen chaai chaao sù-pan
Surapol is an old person. He is from Suphan
แต่สุรชัยพี่ท่าน นั้นเป็นชาวเมืองสุรินทร์
dtàe sù-rá-chai pêe tâan nán bpen chaao meuang-sù-rin
But Surachai, Respected Older Brother, he’s a person from Muang Surin
สองคน สองแบบ แยบยลแบบละคน
sŏng kon sŏng bàep yâep-yon bàep lá kon
Two people, two styles. A clever style from each of them
ถ้าลูกทุ่งต้องสุรพล สุรชัยเพื่อชีวิต
tâa lôok tûng dtông sù-rá-pon sù-rá-chai pêua chee-wít
If Look Tung (Thai Country) must [be] Surapol, Surachai [is] “Puea Cheewit” ([Songs] For Life)
บิ๊กเอยบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
bík-oie-bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
Big- Oh! Big-Su. Surapol, Surachai
ตำนานการดนตรีไทย ที่ใครใครไม่เคยลืม
dtam naan gaan don-dtree tai têe krai krai mâi koie leum
Legends in Thai music that no one will ever forget
โซโล่
soh lôh
[Guitar] solo!

สิบหกปี แห่ง ความหลัง
sìp hòk bpee hàeng kwaam lăng
“16 Years of Our Past” *
บิ๊กเอยบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
bík-oie-bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
Big- Oh! Big-Su. Surapon [and] Surachai
ตำนานการดนตรีไทย ที่ใครใครไม่เคยลืม
dtam naan gaan don-dtree tai têe krai krai mâi koie leum
Legends in Thai music that no one will ever forget
สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครใครรู้จักดี
sŏng pôo yîng yài têe krai krai róo jàk dee
Two great men that everyone is familiar with
นักเลงเรียกพี่ นักดนตรีเขานับถือ
nák-layng rîak pêe nák don-dtree kăo náp tĕu
Those who make music call them Older Brothers. Musician respect them
เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
kăo chêu bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
They are called “Big-Su”: Surapon [and] Surichai
แห่งวงการดนตรีไทย สุรชัยจะโซโล่
hàeng wong gaan don-dtree tai sù-rá-chai jà soh lôh
in the field of Thai music. Surachai will do a solo!
เอ้า สุรชัย โซโล่เลย
âo sù-rá-chai soh-lôh loie
Ow! Surachai, [play that] solo!

คนกับคนทำนา ประสาคน
kon gàp kon tam naa bprà-săa kon
A person and a person work the fields in the manner of people
คนกับควายทำนา ประสาควาย
kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo **
คนกับควายทำนา ประสาควาย
kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo
คนกับคนทำนา ประสาคน
kon gàp kon tam naa bprà-săa kon
A person and a person work the fields in the manner of a person
คนกับควายทำนา ประสาควาย
kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo
ควายกับควายทำนา ประสาควาย
kwaai gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
Buffalo with buffalo work the fields in the manner of buffalo **
บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรชัย จันทิมาธร
bík-oie bík-sù sù-rá-chai jan tí maa ton
Big Oh! Big-Su. Surachai Jantimathawn
ศิลปินพเนจร อนุสรณ์สิบสี่ตุลา
sĭn-lá-bpin pá-nay-jon a-nú-sŏn sìp sèe dtù-laa
Wandering artist, commemorating October 14th***
เพราะสุรพลตายแล้ว แต่สุรชัยยังอยู่
prór sù rá-pon dtaai láew dtàe sù-rá-chai yang yòo
Because Surapol has died now. But Surachai still lives.
บางคนก็เรียกครู บางคนก็เรียกอาจารย์
baang kon gôr rîak kroo baang kon gôr rîak aa-jaan
Some people call him Teacher. Some people call him Head Teacher.
ชื่อเล่นของบิ๊กสุ เขาชื่อบิ๊กหงา คาราวาน
chêu lên kŏng bík-sù kăo chêu bik ngaa kaa-raa-waan
The nicknames of Big-Su. They are named “Big” [and] “Nga Carawan”
ร้องเพลงมาตั้งนาน ยังไม่มีบ้านจะอยู่
róng playng maa dtâng naan yang mâi mee bâan jà yòo
Have been singing for a long time. Still don’t have a house to live in.
ฮิ้ว…
Hoy!
Oy!

* This one line is lifted straight (words and tune) from Suraphon Sombatcharoen’s song สิบหกปีแห่งความหลัง or “16 Years of Our Past.” According to Wikipedia, Suraphon Sombatcharoen was fatally shot at a live performance in 1968. “Shortly before he was killed, he released his last and most memorable song, ‘Siphok Pi Haeng Khuam Lang’ (‘สิบหกปีแห่งความหลัง’ or ‘16 Years of Our Past’), in which he wrote sadly about the end of his 16-year marriage, reflecting on the happiness and bitterness of the union.”

**The words of these two lines (at least) are from one of Nga Caravan’s most popular songs ‘Khon Kap Khwai’ (‘Man and Buffalo’). According to Wikipedia this song “rhapsodizes the relationship of rice farmers and their water buffalo . . .’” Also, recall that “Carabao” means “buffalo” in a Filipino dialect.

*** October 14, 1973, when a massive student-led popular uprising overthrew the military dictatorship, resulting in a brief period of democracy. Another Caravan album was “A Collection of Songs For 14 October 1973, Vol. 2,” 1976.

NOT A CARABAO SONG: Here is Suraphon Sombatcharoen’s song “สิบหกปีแห่งความหลัง” or “16 Years of Our Past” referenced in the Carabao song บิ๊กสุ “Big-Su” above:

NOT A CARABAO SONG: Here is Nga Caravan’s song คนกับควาย “Kon Kap Kwai” referenced in the Carabao song บิ๊กสุ “Big-Su” above:

ระฆังชีวิต (ในวาระ 60 ปี ยืนยง โอภากุล) “Rakang Cheewit” “The Life Bell” (On the Occasion of Yuenyong Opakul’s 60th Year)

Note: Inquiring minds want to know what lyrics “Songs for Life” legend Yuenyong Opakul (aka Aed Carabao) wrote for his own 60th birthday. Here you go!


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ที่ปลายทาง อันไม่ต่างกัน ในวันเวลาของผู้คน
têe bplaai taang an mâi dtàang gan nai wan way-laa kŏng pôo kon
The end of the road isn’t different in the lifetime of people
จะมีเหตุผล หรือมีเหตุการณ์ ก็แค่ผ่านและแค่เปียกปอน
jà mee hàyt pŏn rĕu mee hàyt gaan gôr kâe pàan láe kâe bpìak bpon
[Whether] there will be reasons or there will be [random] events, [it] passes by and soaks [one]
สะท้อนด้วยตัวเอง ที่เคยคลุกโคลน ในคืนวันอันแสนเปี่ยมหวัง
sà-tón dûay dtua ayng têe koie klúk klohn nai keun wan an săen bpìam wăng
[I] reflect with myself, the one who previously rolled in the mud, in the days and nights full of hope
แต่สุดท้ายถึงรู้ ความไม่มีจีรัง เมื่อระฆังชีวิตใกล้จบลง
dtàe sùt táai tĕung róo kwaam mâi mee jee-rang mêua rá-kang chee-wít glâi jòp long
But in the end [I] come to know the shortness of life when the life-bell nearly finishes
จงดูลำธารที่ไหลรินเรื่อยเปื่อย ช่วยนาตาปีไม่เคยหยุด
jong doo lam taan têe lăi rin rêuay bpèuay chûay naa dtaa bpee mâi koie yùt
Look at the canal which runs and pours continuously, helping the farm year round, never stopping
หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยความบริสุทธิ์ ใสสื่อไม่ขัดขืนผู้ใด
lòr líang chee-wít dûay kwaam bor-rí-sùt săi sèu mâi kàt kĕun pôo dai
Nourishing life with purity, conveying/communicating clearly, not resisting anyone
โลกของใคร ของโลกของมัน โลกของฉันพอแล้วความหวั่นไหว
lôhk kŏng krai kŏng lôhk kŏng man lôhk kŏng chăn por láew kwaam wàn wăi
The world is whose? It is the world’s. My [own] world has had enough of unsteadiness
กระท่อมเล็กๆ กระถางต้นไม้ ก่อกองไฟ เล่านิทานให้หลานฟัง
grà-tôm lék lék grà-tăang dtôn máai gòr gong fai lâo ní-taan hâi lăan fang
A small hut, a flowerpot. I will build a campfire and tell fables for the grandchildren to hear

ชั่วชีวิต ยังคิดไม่ตก ผู้คนเกิดมาทำไมกัน
chûa chee-wít yang kít mâi dtòk pôo kon gèrt maa tam-mai gan
[My] whole life [I] don’t stop wondering: Why are people born into [the world]?
วิ่งตามความฝัน ฝ่าฟันความจริง ยังเป็นสิ่งที่คอยท้าทาย
wîng dtaam kwaam făn fàa fan kwaam jing yang bpen sìng têe koi táa taai
Chase after a dream . . . Struggle with truth . . . It is still something that waits to challenge
สุดท้ายก้าวไป ยังฝั่งที่ฝัน หันหลังกลับมามองดูเงา
sùt táai gâao bpai yang fàng têe făn hăn lăng glàp maa mong doo ngao
In the end, [you] progress to the bank [you] dream of, turn around look back at [your] shadow
อดคิดถึงชีวิต ในคืนวันเก่าๆ เย็นเหงาๆ ก่อนอาทิตย์อัสดง
òt kít tĕung chee-wít nai keun wan gào gào yen ngăo ngăo gòn aa-tít àt-sà-dong
Trying not to miss life in the old days. It’s cold before the sun sets.

จงดูลำธารที่ไหลรินเรื่อยเปื่อย ช่วยนาตาปีไม่เคยหยุด
jong doo lam taan têe lăi rin rêuay bpèuay chûay naa dtaa bpee mâi koie yùt
Look at the canal which runs and pours continuously, helping the farm year round, never stopping.
หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยความบริสุทธิ์ ใสสื่อไม่ขัดขืนผู้ใด
lòr líang chee-wít dûay kwaam bor-rí-sùt săi sèu mâi kàt kĕun pôo dai
Nourishing life with purity, conveying [it’s message] clearly, not resisting anyone
โลกของใคร ของโลกของมัน โลกของฉันพอแล้วความหวั่นไหว
lôhk kŏng krai kŏng lôhk kŏng man lôhk kŏng chăn por láew kwaam wàn wăi
The world is whose? It is the world’s. My [own] world has had enough of unsteadiness
กระท่อมเล็กๆ กระถางต้นไม้ ก่อกองไฟ เล่านิทานให้หลานฟัง
grà-tôm lék lék grà-tăang dtôn máai gòr gong fai lâo ní-taan hâi lăan fang
A small hut, a flowerpot. I will build a campfire and tell fables for the grandchildren to hear
กระท่อมเล็กๆ กาน้ำหนึ่งใบ ก่อกองไฟ เล่านิทานให้หลานฟัง
grà-tôm lék lék gaa náam nèung bai gòr gong fai lâo ní-taan hâi lăan fang
A small hut, one tea pot. I will build a campfire and tell fables for the grandchildren to hear

ซานตาน่าคาราบาว Santana Carabao

By คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2013)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish

Note: I love, love, love this song . . . It perfectly blends the signature sounds of Carabao and Santana, their biggest influence. The signature sound of Carabao is “sam cha,” which is a blend of Latin and Northern Thai rhythms. This is the direct translation, but I did a beautiful SINGABLE ENGLISH TRANSLATION that you should go to instead.

เมื่อตอนนั้นฉัน ยังเป็นเดะๆ
mêua dton-nán chăn yang bpen เดะๆ
In that time, I was still inexperienced
จับกีต้ายืนเต๊ะ เก๊กหน้ากระจกเงา
jàp gee dtâa yeun dté gáyk nâa grà-jòk ngao
I would grab a guitar, stand, and show off in front of a mirror
เฝ้าแต่ร้องตีคอร์ดลี้ดกีต้า
fâo dtàe róng dtee kòt léed gee-dtâa
[I] only cared about singing and playing the cords of lead guitar
ซานตาน่าคือขวัญใจหนุ่มสาว
saan dtaa nâa keu kwăn jai nùm săao
Santana was a beloved hero of young people
ฮูสสต๊อกได้บอกเล่าเรื่องราว
hoo satook dâai bòk lâo rêuang raao
Woodstock told the story of the
ถนนสายดนตรี ฮิปปี้ร๊อคแอนด์โรล
tà-nŏn săai don-dtree híp-bpêe rók aen rohn
path of music: Hippie, rock and roll.

สิบสี่ตุลา กำเนิดพี่หงาคาราวาน
sìp sèe dtù-laa gam-nèrt pêe ngaa kaa-raa-waan
[The] October 14th [1973 popular uprising] gave birth to P’ Nga Caravan
ธรรมศาสตร์ยุคนั้น เป็นยุคผู้นำมวลชน
tam-má-sàat yúk nán bpen yúk pôo nam muan chon
Thammasat [University] at that time, it was the era of citizen leaders
มีนิสิตนักศึกษาชาวบ้าน ขับไล่เผด็จการไปให้พ้น
mee ní-sìt nák sèuk-săa chaao bâan kàp lâi pà-dèt gaan bpai hâi pón
[when] students, ordinary people, expelled the dictators and sent them away
เราเป็นเม็ดทรายเล็ก ๆ ในฝูงชน
rao bpen mét saai lék lék nai fŏong chon
We were tiny grains of sand in the crowd
ที่แตกดอกออกผล จนมาเป็นคาราบาว
têe dtàek-dòk-òk pŏn jon-maa-bpen-kaa-raa-baao
that blossomed from that event to become Carabao

เขาสุดยอดลาตินลี้ดกีต้า
kăo sùt yôt laa-dtin léed gee-dtâa
He was the top Latin lead guitar player
ซานตาน่าคือขวัญใจของพวกเรา
saan dtaa nâa keu kwăn jai kŏng pûak rao
Santana was the beloved hero of our group
วนิพกเปิดประตูคาราบาว
wá-ní-pók bpèrt bprà-dtoo kaa-raa baao
“Wanipok” opened the door for Carabao*
เขย่ากอสามช่า ซานตาน่าไทยแลนด์
kà-yào gor săam châa saan dtaa nâa tai-laen
rock melded with[?] sam cha: Thailand’s Santana**

เขาสุดยอดลาตินลี้ดกีต้า
kăo sùt yôt laa-dtin lée dà-gee dtâa
He was the top Latin lead guitar player
ซานตาน่าคือขวัญใจของพวกเรา
saan dtaa nâa keu kwăn jai kŏng pûak rao
Santana was a beloved hero of our group
วนิพกเปิดประตูคาราบาว
wá-ní-pók bpèrt bprà-dtoo kaa-raa baao
“Wanipok” opened the door for Carabao*
เขย่ากอสามช่า ซานตาน่าเมืองไทย
kà-yào gor săam châa saan dtaa nâa meuang tai
rock melded with[?] sam cha: Thailand’s Santana

เพลงเพื่อชีวิต ถูกลิขิตให้รับใช้
playng pêua chee-wít tòok lí-kìt hâi ráp chái
Songs for Life have been destined to serve,
ติติงสังคมไทย ในครรลองแห่งความดี
dtì dting săng-kom tai nai kan-long hàeng kwaam dee
lecturing society in the way of goodness
เป็นกระจกเงาสะท้อนขาวดำ
bpen grà-jòk ngao sà-tón kăao dam
It has been a mirror reflecting black and white,
ความเป็นธรรมความเป็นคนและศักดิ์ศรี
kwaam bpen-tam kwaam bpen kon láe sàk sĕe
fairness, humanity, and honor
เราคือกลุ่มคนผู้สร้างสรรค์ดนตรี ใ
rao keu glùm kon pôo sâang săn don-dtree
We are a group producing music
ห้เมืองไทยวันนี้ มีทางออกเพื่อชีวิต
hai meuang tai wan née mee taang òk pêua chee-wít
so today Thailand has a way out [a way forward] for life

ซานตาน่าคาราบาว สามช่าคาราบาว
Santana Carabao sam cha Carabao
สามช่าคาราบาว ซานตาน่าคาราบาว
Sam cha Carabao, Santana Carabao
ซานตาน่าคาราบาว สามช่าคาราบาว
Santana Carabao sam cha Carabao
สามช่าคาราบาว ซานตาน่าคาราบาว
sam cha Carabao, Santana Carabao

ความเชื่อ Kwam Chuea (Belief)

Note: This is a บอดี้สแลม Bodyslam song featuring แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao. ตูน บอดี้สแลม Toon Bodyslam, the lead singer of the group Bodyslam, is Aed Carabao’s nephew. I was actually able to purchase this song on iTunes. Search using “Bodyslam” and the title of the album, which is “Believe” (in English). Bodyslam sounds a little like U2. All their albums are good.  CLICK HERE for a more recent Bodyslam song, written by Aed Carabao.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Toon Bodyslam:

มันเกือบจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนแทบขาดใจ
man gèuap jà lóm man nèuay man láa mĕuan tâep kàat jai
He’s almost going to fall, he’s tired, he’s exhausted like his heart is almost breaking
เดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝัน
dern maa jon tór mâi jer jùt măai bplaai taang têe făn
Walking along until he’s discouraged he hasn’t reached the final goal he dreams of.
จะกลับดีไหมถ้าเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้น ยังถามใจ
jà glàp dee măi tâa dern dtòr bpai yâak yen kà-nàat nán yang tăam jai
“Would it be good to go back, if walking on is this difficult?” he still asks himself.
ตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด
dtà-lòt chee-wít chăn chêua nai sìng têe kít
“Throughout life I believe in the things I think
หรือมันจะเป็นอะไรที่ผิด และฉันเองที่หลงทาง
rĕu man jà bpen a-rai têe pìt láe chăn ayng têe lŏng taang
Or [maybe] this will be something wrong, and it will be me who gets lost?”

ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
chee-wít man dtông dern dtaam hăa kwaam făn hòk lóm klúk klaan tâo rài
Life it must walk on following, searching for, a dream, however much [one] stumbles and has to crawl
มันจะไปจบที่ตรงไหน เมื่อเดินเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึง
man jà bpai jòp têe dtrong năi mêua dern tâo rài man gôr bpai mâi tĕung
It will go and stop where? When one walks however far and doesn’t arrive.

เดินต่อช้าๆไม่อยากปล่อยฝันให้มันหลุดมือ
dern dtòr cháa cháa mâi yàak bplòi făn hâi man lùt meu
[I] Keep walking on slowly. [I] don’t want to let go of [my] dream so it slips from [my] hand
ที่สั่งให้ฉันไปต่อก็คือความเชื่อเท่านั้น
têe sàng hâi chăn bpai dtòr gôr keu kwaam chêua tâo nán
What commands me to keep going is only my belief
ถ้าในวันนี้เรี่ยวแรงยังเหลือก็ยังต้องฝัน ต้องก้าวไป
tâa nai wan née rîeow raeng yang lĕua gôr yang dtông făn dtông gâao bpai
If in this day, [I] have strength remaining, I still must dream, must proceed on
ตลอดชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด
dtà-lòt chee-wít chăn chêua nai sìng têe kít
Throughout my life I believe in the things I think
แม้ไม่ว่ามันจะถูกหรือผิด จะขอทำสุดหัวใจ
máe mâi wâa man jà tòok rĕu pìt jà kŏr tam sùt hŭa jai
Whether it will be right or wrong, I wish to do it with all [my] heart

Aed Carabao:

ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
chee-wít man dtông dern dtaam hăa kwaam făn hòk lóm klúk klaan tâo rài
Life it must walk on following, searching for, a dream, however much [one] stumbles and has to crawl
มันจะไปจบที่ตรงไหน แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึง
man jà bpai jòp têe dtrong năi dtàe jà yang-ngai gôr dtông bpai hâi tĕung
It will go and stop wherever, but anyway, [one] still must make it there.
ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
têe sùt tâa man jà mâi kúm dtàe man gôr dee têe yàang nói dâai jòt-jam wâa kráng neung koie gâao bpai
In the end if [you] arrive and it’s not worth it, it will be good at least to be able to remember there was once a time [you] were moving forward.
แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป
kâe kon têe chêua nai kwaam făn jà nèt jà nèuay gôr yang dtông dern dtòr bpai
Only the person who believes in their dream [though] they become tired, still must go on

Toon:

ฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
chăn tór táe sàk gèe tee yang mee wăng
However many times I am downhearted, I still have hope
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
máe plâat-pláng sàk gèe kráng yang făn glai
However many times [I] err, [I] still dream far
แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
máe chăn lóm chăn gôr kong mâi dtaai
Even though I fall, I probably won’t die.
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
chăn yang mâi dtaai chăn yang kong hăai jai
I’m not dead yet! I’m still breathing.

แม้ท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
máe tór táe sàk gèe tee yang mee wăng
However many times I get downhearted, [I] still have hope.
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
máe plâat-pláng sàk gèe kráng yang făn glai
However many times [I] err, [I] still dream far
แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
máe chăn lóm chăn gôr kong mâi dtaai
Even though I fall, I probably won’t die.
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
chăn yang mâi dtaai chăn yang kong hăai jai
I’m not dead yet! I’m still breathing.

Aed:

ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝัน หกล้มคลุกคลานเท่าไหร่
chee-wít man dtông dern dtaam hăa kwaam făn hòk lóm klúk klaan tâo rài
Life it must keep follow after and search for a dream, however much [one] collapses and crawls
มันจะไปจบที่ตรงไหน แต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึง
man jà bpai jòp têe dtrong năi dtàe jà yang-ngai gôr dtông bpai hâi tĕung
It will go and stop just where? But anyway, [one] must keep going until [one] arrives.
ที่สุดถ้ามันจะไม่คุ้ม แต่มันก็ดีที่อย่างน้อยได้จดจำว่าครั้งนึงเคยก้าวไป
têe sùt tâa man jà mâi kúm dtàe man gôr dee têe yàang nói dâai jòt jam wâa kráng neung koie gâao bpai
In the end, if it’s not worth it, well at least it’s good that you will be able to [look back and] remember a time when you were proceeding forward.
แค่คนที่เชื่อในความฝัน จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไป
kâe kon têe chêua nai kwaam făn jà nèt jà nèuay gôr yang dtông dern dtòr bpai
Only the person who believes in [their] dream, will be tired but still must keep going.

Toon:

ฉันท้อแท้สักกี่ทียังมีหวัง
chăn tór táe sàk gèe tee yang mee wăng
However many times I am downhearted, I still have hope
แม้พลาดพลั้งสักกี่ครั้งยังฝันไกล
máe plâat-pláng sàk gèe kráng yang făn glai
However many times [I] err, [I] still dream far
แม้ฉันล้มฉันก็คงไม่ตาย
máe chăn lóm chăn gôr kong mâi dtaai
Even though I fall, I probably won’t die
ฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจ
chăn yang mâi dtaai chăn yang kong hăai jai
I’m not dead yet! I’m still breathing.

[2X]

สุดขอบฟ้า Sud Kob Fah (The Horizon)

by ไทยเทเนี่ยม Thaitanium and แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (2010)
I was able to buy this on iTunes. Search on “Thaitanium” in English.

Note: In this song, Aed Carabao wrote the hook. The rap group Thaitanium of course wrote the rap sections. Some of them are (Thai-)Americans (from New York City), so there is English (perfect English!) mixed with the Thai in this song. Any words that were originally in English are written here in capital letters. This is possibly my favorite song of all time. It was translated with the help of a foreign exchange student. THANK YOU AGAIN! I know this is one you will want to sing along to in Thai. To help you sing this in Thai, the transliterated Thai follows the straight English translation.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Khun Aed sings the hook:

Go to the farthest horizon
Don’t look back
[We] will go directly to the star [one] dreams of
No matter if it’s near or far from the horizon
There isn’t anyone who can stop us
Or has the power to pull us back
As long as we don’t stop ourselves
We must try! Try! Woot!

Kan raps:

Fasten your seat belts tight. Start the engine
And prepare to take off
The GPS is set for the farthest ends of the universe.
Blow a kiss. GOODBYE MY MAMA AND SAY GOODBYE TO EARTH
Brush off your tears NO MATTER HOW MUCH IT HURTS
Come TAKE A TRIP with us all. THIS ONE IS FOR YOUR SOUL
The prize that we obtain it’s PURE enough to CURE THE WHOLE WORLD
Prepare to start the journey.
ARE YOU WITH ME?
Just once more, in a few more moments, ignite.
Fire up the engine! It’s started.
So if you’re all set, we’re ready to go.

*Hook

Way raps:

SHE’S MY AEROPLANE
BEST BELIEVE I GOT MY TICKET TO RIDE
And will go the farthest possible
YEAH I MADE UP MY MIND
Like maybe you think I’m crazy
I’ll tell you something
Yeah, I’m crazy. I’m nuts.
Bye everybody! ITS SAYONARA
I’M GONE TILL I’M GONE. WON’T SEE YOU TOMORROW
MY PEOPLES I LOVE YOU. GOTTA DO WHAT I DO
They wrote it down in the legend. BABY I’M DESTINED TO DO IT.
Slip from Earth AND I’LL PROVE IT
SUPERMAN TO THAT MOON. I SWEAR TO GOOD THAT I’LL DO IT.
LOOK IT WHEN I plant a flag on Mars WITH MY SHADES ON STUNT’N.
GOTTA MAKE SOMETHING OUT OF NOTHING. WHICH I DID AND EVEN . . .

Khun Aed sings:

Even if the horizon isn’t actual,
everything that we abandon,
will it be worth it
to use our beliefs to try to get this?

If in that day [they] didn’t try,
today who knows where we would be standing?
[One] must live life with regret that [one/someone] didn’t do it.
Life would probably lose its meaning if we don’t do it. Woot!

*Hook

Day raps:

Way up high in the sky, it’s very cold
There is a storm, there is a story.
You can’t see, there’s a white fog. Really?
Up in the dark sky, a shiny star is skarkling
Shining brilliantly. Who is that star?
Tell me, who are you?

We are the star in the sky.
We are the diamond that is valuable
We are the steel that is hardened
We are the thing that is ahead
We are the bird that flies free
In the sea, we are the dolphin
We can imagine freely.
[We]’ll float to as far as you can see.
[We]’ll float to the furthest.
We’ll float to the end of the shore
Who says that it’s hard?
It’s not. Don’t talk so much.
[We]’ll float in a dream,
will float to grab it.
Even to the cosmos we’ll go.
Even hell that has fire
Even though I am tired a little
No one will come tell me, No!
Will go to make it happen. Even if [it] will fail, [we] fight once more
Although [we] must die, doesn’t matter.
Fight like the first time, until finally [we’re] not afraid to be going . . .
to the horizon

*Hook

FOR THOSE WHO WANT TO SING, follow the bold transliteration (If a line is already in English I don’t write it out 3 times, just once in bold; also use a browser other than Google Chrome for best viewing of the transliteration):

*ไปให้สุดขอบฟ้า … จะไม่มองย้อนมา
bpai hâi sùt kòp fáa … jà mâi mong yón maa
Go to the farthest horizon . . . Don’t look back
จะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่
jà mûng bpai hâi tĕung duang daao têe făn fài
[We] will go directly to the star [one] dreams of
ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอบฟ้า ….
mâi wâa man jà glâi jà glai sùt kòp fáa … .
No matter if it’s near or far from the horizon
จะไม่มีใครมาหยุดหรือมีแรงมาฉุดเรา
jà mâi mee krai maa yùt rĕu mee raeng maa chùt rao
There isn’t anyone who can stop us
ตราบใดที่เรานั้นไม่หยุดเรา ต้องลองดู โว้ ต้องลองดู โว้
dtràap dai têe rao nán mâi yùt rao dtông-long-doo wóh dtông long-doo wóh
Or has the power to pull us back, as long as we don’t stop ourselves. We must try! Try! Woot!

คาดเข็มขัดติดเครื่องยนต์ และเตรียมตัวพร้อมทะยาน
kâat kĕm kàt dtìt krêuang yon láe dtriam dtua próm tá-yaan
Fasten your seat belts tight. Start the engine and prepare to take off
GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือเสียงจักรวาล
GPS jùt mûng măai nân keu sĭang jàk-grà-waan
The GPS is set for the farthest ends of the universe.
ส่งจูบ Goodbye My Mama
sòng jòop GOODBYE MY MAMA
Blow a kiss. GOODBYE MY MAMA AND SAY GOODBYE TO EARTH
AND SAY GOODBYE TO EARTH
และปาดน้ำตาออกจากแก้ม
láe bpàat nám dtaa òk jàak gâem
NO MATTER HOW MUCH IT HURTS
มา take a trip กับพวกเรา
maa TAKE A TRIP gàp pûak rao
THIS ONE IS FOR YOUR SOUL
รางวัลที่จะได้รับ นั่นคือความ Pure ที่จะ cure da whole world
raang-wan têe jà dâai ráp nân keu kwaam Pure têe jà cure da whole world
The prize that we obtain it’s PURE enough to CURE THE WHOLE WORLD
เตรียมพร้อมเดินทาง are you with me อีกแค่ไม่กี่ อึดใจ
dtriam próm dern taang ARE YOU WITH ME èek kâe mâi-gèe èut-jai
Prepare to start the journey. ARE YOU WITH ME? Just once more, in a few more moments, ignite.
จุดระเบิดขึ้นมาติดแล้ว ถ้าคุณน่ะพร้อมเราก็พร้อมจะไป
jùt rá-bèrt kêun maa dtìt láew tâa kun nâ próm rao gôr próm jà bpai
Fire up the engine! It’s started. So if you’re all set, we’re ready to go.

*ไปให้สุดขอบฟ้า … จะไม่มองย้อนมา
bpai hâi sùt kòp fáa … jà mâi mong yón maa
Go to the farthest horizon . . . Don’t look back
จะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่
jà mûng bpai hâi tĕung duang daao têe făn fài
[We] will go directly to the star [one] dreams of
ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอบฟ้า ….
mâi wâa man jà glâi jà glai sùt kòp fáa … .
No matter if it’s near or far from the horizon
จะไม่มีใครมาหยุดหรือมีแรงมาฉุดเรา
jà mâi mee krai maa yùt rĕu mee raeng maa chùt rao
There isn’t anyone who can stop us
ตราบใดที่เรานั้นไม่หยุดเรา ต้องลองดู โว้ ต้องลองดู โว้
dtràap dai têe rao nán mâi yùt rao dtông-long-doo wóh dtông long-doo wóh
Or has the power to pull us back, as long as we don’t stop ourselves. We must try! Try! Woot!

SHE’S MY AEROPLANE
BEST BELIEVE I GOT MY TICKET TO RIDE
และจะไปให้ไกลที่สุด
láe jà bpai hâi glai têe sùt
And [I] will go the farthest possible
YEAH I MADE UP MY MIND
อาจจะคิดว่ากูบ้า
àat jà kít wâa goo bâa
Like maybe you think I’m crazy
กูบอกให้ฟังสักนิด yeah กู crazy กูบ้า
goo bòk hâi fang sàk nít YEAH goo CRAZY goo bâa
I’ll tell you something. Yeah, I’m crazy. I’m nuts.
ทุกคนกูร่ำลา It’s sayonara
túk kon goo râm laa IT’S SAYONARA
Bye everybody! ITS SAYONARA
I’M GONE TILL I’M GONE. WON’T SEE YA TOMORROW
MY PEOPLES I LUV YA. GOTTA DO WHAT I DO
เขาเขียนลงไปในตำนาน
kăo kĭan long bpai nai dtam-naan
They wrote it down in the legend.
BABY I’M DESTINED TO DO IT
หลุดโลก and I’ll prove it
lùt lôhk AND I’LL PROVE IT
Slip from Earth AND I’LL PROVE IT
SUPERMAN TO THAT MOON
I SWEAR TO GOD THAT I’ll DO IT
Look at when I ปักธงบนดาวอังคาร
LOOK AT WHEN I bpàk tong bon daao ang-kaan WITH MY SHADES ON STUNT’N
LOOK IT WHEN I plant a flag on Mars WITH MY SHADES ON STUNT’N.
GOTTA MAKE SOME’IN OUT OF NOTHIN’
WHICH I DID AND EVEN . . .

ถ้าหากขอบฟ้าไม่มีจริง ทุกสิ่งที่เราทิ้งไป
tâa hàak kòp fáa mâi mee jing túk sìng têe rao tíng bpai
Even if the horizon isn’t actual, everything that we abandon,
มันจะคุ้มค่าไหม ที่ต้องแลกมาด้วยความเชื่อเรา
man jà kúm kâa măi têe dtông lâek maa dûay kwaam chêua rao
will it be worth it to try to use our beliefs to get this?
ถ้าหากวันนั้นไม่ลองดู วันนี้ คงไม่รู้ว่าเราจะยืนอยู่ที่ใด
tâa hàak wan nán mâi long doo wan née kong mâi róo wâa rao jà yeun yòo têe dai
If in that day [they] didn’t do it, today, who knows where we’d be standing?
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเสียดาย ที่ไม่ได้ทำ
dtông chái chee-wít yòo gàp kwaam sĭa-daai têe mâi dâai tam
One must live life with regret that [one/someone] didn’t do it.
ชีวิตคงหมดความหมาย ถ้าเราไม่ทำ โว้..
chee-wít kong mòt kwaam măai tâa rao mâi tam wóh . . .
Life would probably lose its meaning if we don’t do it . . .Woot!

*ไปให้สุดขอบฟ้า … จะไม่มองย้อนมา
bpai hâi sùt kòp fáa … jà mâi mong yón maa
Go to the farthest horizon . . . Don’t look back
จะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่
jà mûng bpai hâi tĕung duang daao têe făn fài
[We] will go directly to the star [one] dreams of
ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอบฟ้า ….
mâi wâa man jà glâi jà glai sùt kòp fáa … .
No matter if it’s near or far from the horizon
จะไม่มีใครมาหยุดหรือมีแรงมาฉุดเรา
jà mâi mee krai maa yùt rĕu mee raeng maa chùt rao
There isn’t anyone who can stop us
ตราบใดที่เรานั้นไม่หยุดเรา ต้องลองดู โว้ ต้องลองดู โว้
dtràap dai têe rao nán mâi yùt rao dtông-long-doo wóh dtông long-doo wóh
Or has the power to pull us back, as long as we don’t stop ourselves. We must try! Try! Woot!

สูงที่สุด ของฟ้านี้ มันแสนหนาว มีพายุ มีเรื่องราว
sŏong têe sùt kŏng fáa née man săen năao mee paa-yú mee-rêuang-raao
Way up high in the sky, it’s very cold. There is a storm, There is a story,
มองไม่เห็นมีหมอกขาว จริงเหรอ
mong mâi hĕn mee mòk kăao jing rĕr
You can’t see, there’s a white fog. Really?
บนท้องฟ้าอันมืดมัวมีแสงดาวอันพร่างพราว
bon tóng fáa an mêut mua mee săeng daao an prâang praao
Up in the dark sky, a shiny star is skarkling
แสงเจิดจ้าใครคือดาว ไหนบอกมาใครคือเจ้า
săeng jèrt jâa krai keu daao năi bòk maa krai keu jâo
Shining brilliantly. Who is that star? Tell me, who are you?
เราคือดาวบนท้องฟ้า เราคือเพชรที่มีค่า
rao keu daao bon tóng fáa rao keu pét têe mee kâa
We are the star in the sky. We are the diamond that is valuable
เราคือเหล็กที่แข็งกล้า เราคือสิ่งที่ล้ำหน้า
rao keu lèk têe kăeng glâa rao keu sìng têe lám nâa
We are the steel that is hardened. We are the thing that is ahead
เราคือนกที่บินหลา ในทะเลคือโลมา
rao keu nók têe bin lăa nai tá-lay keu loh-maa
We are the bird that flies free. In the sea, we are the dolphin
เราคือ free จินตนา จะล่องลอยไปสุดตา
rao keu FREE jin-dtà-naa jà lông loi bpai sùt dtaa
We can imagine freely. [We]’ll float to as far as you can see.
จะล่องลอยไปสุดหล้า จะล่องลอยไปสุดฟาก
jà lông loi bpai sùt lâa jà lông loi bpai sùt fâak
[We]’ll float to the furthest. We’ll float to the end of the shore
ไหนใครบอกมันทำยาก มันไม่มีอย่าพูดมาก
năi krai bòk man tam yâak man mâi mee yàa pôot mâak
Who says that it’s hard? It’s not! Don’t talk so much!
จะล่องลอยในความฝัน จะล่องลอยไปคว้ามัน
jà lông loi nai kwaam făn jà lông loi bpai kwáa man
[We]’ll float in a dream, will float to grab it.
ถึงจักรวาลก็จะไป ถึงเป็นนรกที่มีไฟ
tĕung jàk-grà-waan gôr jà bpai tĕung bpen ná-rók têe mee fai
Even to the cosmos we’ll go. Even hell that has fire
ถึงจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหน ไม่มีมาบอกว่าไม่ๆ
tĕung jà nèt nèuay sàk kâe năi mâi mee maa bòk wâa mâi mâi
Even though I am a little tired, no one will come tell me No!
จะไปจะทำให้จงได้ ถึงแม้จะพ่ายก็สู้ใหม่
jà bpai jà tam hâi jong dâai tĕung máe jà pâai gôr sôo mài
Will go to make it happen. Even if [it] will fail, [we] fight once more
ถึงแม้ต้องตายไม่เป็นไร สู้เหมือนครั้งแรกจนสุดท้าย กูไม่กลัว ที่จะไป
tĕung máe dtông dtaai mâi bpen rai sôo mĕuan kráng râek jon sùt táai goo mâi glua têe jà bpai 
Although [we] must die, doesn’t matter. Fight like the first time, until finally [we’re] not afraid to go . . .

*ไปให้สุดขอบฟ้า … จะไม่มองย้อนมา
bpai hâi sùt kòp fáa … jà mâi mong yón maa
. . . Go to the farthest horizon . . . Don’t look back
จะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่
jà mûng bpai hâi tĕung duang daao têe făn fài
[We] will go directly to the star [one] dreams of
ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอบฟ้า ….
mâi wâa man jà glâi jà glai sùt kòp fáa … .
No matter if it’s near or far from the horizon
จะไม่มีใครมาหยุดหรือมีแรงมาฉุดเรา
jà mâi mee krai maa yùt rĕu mee raeng maa chùt rao
There isn’t anyone who can stop us
ตราบใดที่เรานั้นไม่หยุดเรา ต้องลองดู โว้ ต้องลองดู โว้
dtràap dai têe rao nán mâi yùt rao dtông-long-doo wóh dtông long-doo wóh
Or has the power to pull us back, as long as we don’t stop ourselves. We must try! Try! Woot!

คนล่าฝัน Kon La Fun (Dream Chaser) SINGABLE ENGLISH!!!!

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังค่ะ Happy New Year, Honored Listeners!

Thai lyrics and music by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD.
Singable English translation by Ann Norman (based on exact version done with help from anonymous foreign exchange student).

This was the first singable translation I did, and we made a video. :D The direct translation, with the Carabao video, is HERE

Morning sunlight bursts out from that distant hillside
Saying much more time has arrived
Take your life onwards toward the goal that you choose
You might win, you might lose, you should try!
Watch the crows flying off and out of our sight
each looking for something to eat.
A reminder that each soul is born to this world
To search, to struggle, to fight

O life is so full of so much to do
We are born, suffer, die, every man
But what isn’t the same is the dream we pursue
Don’t stop till it’s held in your hand.

A person combines both the good and the bad
The noble include rich and poor
We know love is a beautiful thing to be had
Disappointment will happen for sure
In our way is the sky, the land, and the stream
Cross over to grab for your dream
Life comes just once
Once and that’s all!
Make sure it is something you mean

O life is so full of so much to do
We are born, suffer, die, every man
But what isn’t the same is the dream we pursue
Don’t stop till it’s held in your hand.

Through months when it seems that everything’s dark
We still have the right to dream bright
Like a candle will light up the path far ahead
Like a firefly sparkling at night
To stand still afraid you are kidding yourself
Is the same thing as failure itself
You haven’t done anything yet, good or bad
You’re burned by your fear, nothing else

O life is so full of so much to do
We are born, suffer, die, every man
But what isn’t the same is the dream we pursue
Don’t stop till it’s held in your hand.

The sky, and the mountain, you’ve crossed both before
I ask have you crossed to your dream?
Go off to your dream far away on the shore
In the end you will catch it and more
Try out being a person who chases your dreams
The prize of dreaming is dreams
Life comes just once
Once and that’s all!
Don’t let it be boring and mean

Morning sunlight bursts out from that distant hillside
Saying much more time has arrived
Take your life onwards toward the goal that you choose
You might win, you might lose, you should try!
Try out being a person who chases your dreams
The prize of dreaming is dreams
Life comes just once
Once and that’s all!
Don’t let it be boring and mean

O life is so full of so much to do
We are born, suffer, die, every man
But what isn’t the same is the dream we pursue
Don’t stop till it’s held in your hand.

O life is so full of so much to do
We are born, suffer, die, every man
But what isn’t the same is the dream we pursue
Don’t stop till it’s held in your hand.

“Wanipok,” (The Beggar) วณิพก An (American) English-language, SINGABLE version

Singable translation of the song by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao

Note: After I put out my YouTube of a Singable English-language version of “Khon La Fun” a friend said, “Do ‘Wanipok’!” And here it is. This translation is not an exact translation (the direct translation is HERE), for instance I mention quarters and dimes–American money. And I had to leave out a really cool Thai saying: “To sing songs for the buffaloes to hear.” But this version is the same in its essense, I believe!  

And here you can hear Michael Albert, an American musician (friend from work), covering Wanipok in English. This is just a demo:

ลองฟังเพลง วณิพก Version English ศิลปิน Michael Albert:

At the time my eyes first went blind
I wasn’t yet in a dark frame of mind
Though my love who’d always been there
Would desert and leave my life bare
I set out on a difficult road
Not even feeling the passage of time
I begged change from those all around
You got quarters? dimes? . . . .yeah sometimes

In a dark and secretive place
Just listening, taking in sound
I looked out, it felt like dream
I got tired and then I laid down
[I] woke up feeling renewed . . .
I have breath, I’m still above ground!
I might see the sun once again
Why waste my life . . . . . . laying around?

So I sing . . . every day on the street
I travel around . . . singing songs to survive
After buying something to eat
I save the rest . . . to treat my eyes

A representative of the darkness
I’ll repay the life I hold dear
I’ll replay all those who show kindness
Tend to music for people to hear
I bring meaningful songs from the dark world
I will sing out loud and clear
If someone say to stop, no one cares
I say, “Those who DO are out there!”
If someone says to stop, no one cares
I say, “Those who DO are out there!”
When someone says to stop, no one cares
I say, “Those who DO … are still out there!”


 

The album Wanipok, appearing two years before the band became hugely famous, is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!)

By คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2003)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish

Note: This infectious patriotic song came out immediately before the political divisions in Thailand erupted into protests provoking yet another military coup. Some of the worry of that time also comes through, for instance: “Hold fast to peacefulness for a while with the changing picture.” There was a contest for the fans to see who could make the best video, and it looks like the wining armature video has been glued together with the professional video.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Khun Thierry:

ต้นตระกูลของฉัน ก็เสื่อผืนหมอนใบ
dtôn dtrà-goon kŏng chăn gôr sèua pĕun mŏn bai
My ancestry, [it was] mats and pillows [migrants]
ท่านเดินทางมาไกล มาตามหาความฝัน
tâan dern taang maa glai maa dtaam hăa kwaam făn
They walked far following their dream
ผ่านไปกว่าหนึ่งร้อยปี มีทายาทเป็นไทยเชื้อสายฮั่น
pàan bpai gwàa nèung rói bpee mee taa-yâat bpen tai chéua săai hân
More than a hundred years back, I have an ancestor who is Thai of the Hun family lineage
ขอบพระคุณบรรพชนของฉันที่เลือกอยู่ประเทศไทย
kòp prá-kun ban-pá-chon kŏng chăn têe lêuak yòo bprà-tâyt tai
I thank my ancestor who chose to live in Thailand

Khun Lek:

มีกีต้าตัวเดียวเที่ยวร้องเพลงไปทั่ว
mee gee-dtâa dtua dieow tîeow róng playng bpai tûa
I have only one guitar that I take everywhere on tour singing
เล่าเรื่องราวใกล้ตัวบันทึกยุคสมัย
lâo rêuang raao glâi dtua ban-téuk yúk sà-măi
I’ll tell you as story close to me, which is a note on the present age
มีคนไทยนับล้านเห็นด้วย ช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจ
mee kon tai náp láan hĕn dûay chûay chia chûay bpen raeng jai
There are Thais counting to the millions going along to cheer and help be [my] inner strength
ชีวิตฉัน เป็นหนี้มากมายต่อคนไทยประเทศไทย
chee-wít chăn bpen nêe mâak maai dtòr kon tai bprà-tâyt tai
My life is this [way] a lot with Thais in Thailand

Khun Aed:

สวัสดีประเทศไทยสบายดีไหม (สบายดี)
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai sà-baai dee măi ( sà-baai dee )
Hello Thailand. Are you well? ([We’re] great!)
เราโชคดีกว่าใคร ๆ ที่เกิดเป็นคนไทย
rao chôhk dee gwàa krai krai têe gèrt bpen kon tai
We are luckier than others to have been born Thai
มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนร่ำรวยน้ำใจ
mee pĕun din u-dom sŏm-boon mee pôo kon râm ruay nám jai
[We] have a land that is abundant. [We] have people rich in kindness
ขยันหน่อยเราก็อยู่ได้สบาย อยู่อย่างไทย ไทย
kà-yăn nòi rao gôr yòo dâai sà-baai yòo yàang tai tai
Work hard, and we can live happy, living the Thai way
ในสายตาของฉันที่เฝ้ามองเมืองไทย
nai săai dtaa kŏng chăn têe fâo mong meuang tai
The way I see it, when I look over Thailand
เรามาถึงโค้งประชาธิปไตยต้องไล่ตามให้ทัน
rao maa tĕung kóhng bprà-chaa-típ-bpà-dtai dtông lâi dtaam hâi tan
to get to the bend in democracy we have to catch up [chase to be on time]
เก่าไปสิ่งใหม่จะมา มีแต่ต้องหันหน้าหารือกัน
gào bpai sìng mài jà maa; mee dtàe dtông hăn nâa hăa-reu gan
Old things go. New things will come. Only have to turn our heads to consult.
กระทำตามอำเภอใจอย่างนั้น น่าสงสารประเทศไทย
grà-tam dtaam am-per jai yàang nán nâa sŏng-săan bprà-tâyt tai
Acting capriciously like that, Poor Thailand!

มีทั้งถูกทั้งผิด ทั้งดีทั้งชั่ว
mee táng tòok táng pìt táng dee táng chûa
We have both right and wrong, both good and evil
ไม่จำเป็นต้องกลัว อยู่กับมันให้ได้
mâi jam bpen dtông glua yòo gàp man hâi dâai
[You] don’t need to be afraid. We can live with these things
ได้ยึดมั่น สงบสันติ ให้เวลากับการเปลี่ยนถ่าย
dâai yéut mân sà-ngòp săn dtì hâi way-laa gàp gaan bplìan tàai
Hold fast to peacefulness for a while with the changing picture
ประชาชนต้องเรียนรู้อีกมากมาย ประชาธิปไตย
bprà-chaa chon dtông rian róo èek mâak maai bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Citizens must learn much more about democracy.

สวัสดีประเทศไทยสบายดีไหม (สบายดี)
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai sà-baai dee măi ( sà-baai dee )
Hello Thailand. Are you well? ([We’re] great!)
เราโชคดีกว่าใคร ๆ ที่เกิดเป็นคนไทย
rao chôhk dee gwàa krai krai têe gèrt bpen kon tai
We are luckier than others to have been born Thai
มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนร่ำรวยน้ำใจ
mee pĕun din u-dom sŏm-boon mee pôo kon râm ruay nám jai
[We] have a land that is abundant. [We] have people rich in kindness
ขยันหน่อยเราก็อยู่ได้สบาย อยู่อย่างไทย ไทย
kà-yăn nòi rao gôr yòo dâai sà-baai yòo yàang tai tai
Work hard, and we can live happy, living the Thai way

สวัสดีประเทศไทยสบายดีไหม (สบายดี)
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai sà-baai dee măi ( sà-baai dee )
Hello Thailand. Are you well? ([We’re] great!)
เราโชคดีกว่าใคร ๆ ที่เกิดเป็นคนไทย (คนไทย)
rao chôhk dee gwàa krai krai têe gèrt bpen kon tai ( kon tai )
We are luckier than others to have been born Thai (A Thai!)
มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนร่ำรวยน้ำใจ
mee pĕun din u-dom sŏm-boon mee pôo kon râm ruay nám jai
[We] have a land that is abundant. [We] have people rich and kind.
ขยันหน่อยเราก็อยู่ได้สบาย อยู่อย่างไทย ไทย
kà-yăn nòi rao gôr yòo dâai sà-baai yòo yàang tai tai
Work hard, and we can live happy, living the Thai way
สบาย สบาย ประเทศไทย
sà-baai sà-baai bprà-tâyt tai
Doing well, Thailand!

สบายจริงประเทศไทย สบายจังประเทศไทย
sà-baai jing bprà-tâyt tai sà-baai jang bprà-tâyt tai
Truely, doing well, Thailand. Really great, Thailand
สวัสดีประเทศไทย
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai
Greetings, Thailand

ผู้ปิดทองหลังพระ Poo Bpit Tong Lang Pra (Person Who Puts Gold Leaf on the Back of the Buddha Statue)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)(2011)

Note: “Phu pit tong lang prae” is the saying “To put gold leaf on the back of the Buddha statue” and it means to do a good deed without drawing attention to yourself. Most people when making merit will want to put gold leaf on the front of the Buddha statue where everyone can see it what they did. This song will give you a good idea of how many Thais feel about their king, who was actively involved in rural development and hydrology projects, among other things. Given the extreme sensitivities over the issue, I didn’t want to get into the no-win situation of trying to translate his title, so . . . Partial translation (1 verse).

BUY THE ALBUM from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Sixty-five years serving on the throne. Thais throughout the country are appropriately proud
[We] have a great king who watches over and cares for us, devotes his royal body for us,
Searches and thinks up new paths and ideas throughout his whole long-lasting reign
In the river there is fish. In the fields there is rice. Over the heads of the Thai people is Your Royal Majesty
However much His Majesty gives up, who will understand and sympathize?
So who, day and night, watches out [for us] and continues his work? He is a person who puts gold [leaf] on the back of Buddha [statue].
A person who puts gold on the back the Buddha. A person who puts gold on the back of the Buddha

ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: Add says in a recent interview that this song “was taking a stab at higher-ups in the military. It was fun to listen to. But actually it sent moral support to the soldiers at the lower levels.” Translation note: The actual name of the letter “ท” (a “T”) in Thai, is “Taw Tahaan” [“Taw” showing the sound the “T” makes and “Tahaan” (meaning “soldier”) being the iconic word using that letter]. All the names of letters have this pattern, like if English speakers named our letters “Bee-ball” or “Zee-zebra.” So “Taw Tahaan” has an “S is for Soldier” connotation. All through the song,  the soldier is called a “Taw Tahaan” (S is for Soldier). I translate it simply as “soldier” but the soldier called to mind could be an iconic cartoon soldier from first-grade reading books, the one that represents the letter “T” (ท).

Verse 1 [spoken]:

ค่ำคืน เขายืนเดียวดาย
kâm keun kăo yeun dieow daai
At night he stands solitary
กอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาว
gòt bpeun nâep gaai ùn jai nai lom năao
clutching his gun close for security in the cold wind
ท้อง ฟ้ามีเดือนกับดาว
tóng fáa mee deuan gàp daao
The sky has the moon with the stars
ติดตามตัวเขา ทุกราตรีกาล
dtìt dtaam dtua kăo túk raa-dtree gaan
keeping him company every night
เป็นท .ทหารอดทน
bpen taw tá-hăan òt ton
[He] is a persevering soldier

หากินกับปืนกล พิทักษ์ถื่นแดนไทย
hăa gin gàp bpeun gon pí-ták peun daen tai
Earning his living with a machine gun protecting Thailand
กี่คนจะมาเข้าใจ
gèe kon jà maa kâo jai
How many people will come to understand:
ว่าเขาทำเพื่อใคร
wâa kăo tam pêua krai
Who is he doing it for
ถ้าไม่ได้ทำเพื่อคุณ
tâa mâi dâai tam pêua kun
if he’s not doing it for you?

Refrain [sung]:

..ดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้า
… daao deuan loi glèuan tóng fáa
. . . the moon and stars drift, scattered across the sky
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าได้สบาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa dâai sà-baai
[He] shoots for stars on his shoulders so he can be comfortable*
ดาวเดือนลอยเกลื่อนนภา
daao deuan loi glèuan ná-paa
The stars and the moon drifting overhead
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa gôr mâak maai
Many soldiers aim for stars on their shoulders
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
And he gets the stars for what?**
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
He gets the stars for what
ถ้าเขาไม่ได้เป็น ท.ทหารอดทน
tâa kăo mâi dâai bpen taw tá-hăan òt ton
if he hadn’t been a persevering soldier?

Verse 1 [spoken]:
..ท.ทหารลูกหลานคนจนๆ
… taw tá-hăan lôok lăan kon jon jon
The soldier is descended from poor people
ไม่กระเสือกกระสน
mâi grà sèuak grà sŏn
If he doesn’t have ambition
ก็เป็นแค่พลทหาร
gôr bpen kâe pon-lá-tá-hăan
he will only be a private
โชคดีแค่พิกลพิการ
chôhk dee kâe pí-gon pí-gaan
He’d be lucky only to be crippled
ก็พอได้เล่าขานให้ลูกหลานอดทน
gôr por dâai lâo kăan hâi lôok lăan òt ton
and have the opportunity to tell the story to his descendants so they persevere
อับจนเขาก็ยังเจียมตัว
àp jon kăo gôr yang jiam dtua
He is poor and so is still humble
ไอ้กลัวนะกลัว ว่าลูกปืนจะวิ่งชน
âi glua ná glua wâa lôok bpeun jà wîng chon
The guy is afraid that a flying bullet will hit
แต่จับปืนยืนด้วยเหตุผล
dtàe jàp bpeun yeun dûay hàyt pŏn
Just grab the gun and stand, using reason!
ก็หวังว่าผู้คนคงพอจะเข้าใจ
gôr wăng wâa pôo kon kong por jà kâo jai
[I] hope this is enough for people to be able to understand.***

Refrain[sung]:

..ดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้า
… daao deuan loi glèuan tóng fáa
. . . the moon and stars drift, scattered across the sky
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าได้สบาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa dâai sà-baai
He shoots for stars on his shoulders so he can be comfortable
ดาวเดือนลอยเกลื่อนนภา
daao deuan loi glèuan ná-paa
The stars and the moon drifting overhead
ยิงให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมาย
ying hâi dtòk long maa dtìt bàa gôr mâak maai
Many soldiers aim for stars on their shoulders
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
And he gets the stars for what
ติดแล้ว จะมีอะไร
dtìt láew jà mee a-rai
He gets the stars for what
ถ้าเขาไม่ได้เป็น ท.ทหารอดทน
tâa kăo mâi dâai bpen taw tá-hăan òt ton
if he hadn’t been an persevering soldier?

Verse 1:

Refrain

Verse 2:

Refrain

ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Persevering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Persevering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Perservering soldier
ท.ทหารอดทน
taw tá-hăan òt ton
Perservering soldier

[Another 4X]

*He can shoot for stars on his shoulders [epaulettes] which would lead him to a better life. There is a word play in that ดาว in the preceding line refers to stars in the sky but (ดาว)ติดบ่า means “stars attached to the shoulders” or epaulettes, for commissioned officiers.

** “ติดแล้ว” (“once attached”) here means is referring to the stars, which are attached to the shoulder. So I translate, “he gets his stars”.

***The point, I believe, is that the onlooker (or maybe a superior officer) is callous to the plight of the poor soldier, thinking, “What a great opportunity for lower-class people.” He is not thinking that the soldier is sacrificing for the sake of the country.

ซับน้ำตา อันดามัน Sap Naam Dtaa Adaman (Absorb the Tears, Adaman Sea)

by คาราบาว Carabao

Note: This song was written about the 2004 Tsunami that hit Thailand. A Japanese musician translated and sang it for Japan after its 2011 Tsunami.

ไม่เคยคิดไม่เคยฝัน ไม่ทันตั้งตัว
mâi koie kít mâi koie făn mâi tan dtâng dtua
[I] never thought, never dreamed . . . [There’s] no time to prepare yourself
ท้องฟ้ามืดมัว แผ่นดินเลื่อนลั่นสั่นไหว
tóng fáa mêut mua pàen din lêuan lân sàn wăi
Dark skies, the land shakes and rumbles loudly
ไม่เคยพบไม่เคยเห็น ไม่เคยสนใจ
mâi koie póp mâi koie hĕn mâi koie sŏn jai
[I] never met up with, never saw, never worried about [something like this]
ซูนามิคืออะไร รู้จักแต่ซาซิมิ
soo-naa-mí-keu-a-rai róo-jàk dtàe saa-sí-mí
“Tsunami”? What is that? I only know “saasimi” [a kind of sushi].

มันมาดั่งมัจจุราช มันทุ่มโถมใส่ชายหาด
man maa dàng mát-jù râat man tûm tŏhm sài chaai hàat
It comes like the God of Death. It hurls onto, rushes the beach
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ ซูนามิ
man gwàat túk sìng pí-nâat soo naa mí
It sweeps everything to pieces. Tsunami.

ไม่เคยนึกไม่เคยนับ สรรพศพมากมาย
mâi koie néuk mâi koie náp sàp-a-sòp mâak maai
I never thought . . . I never counted so many dead bodies
แผ่นดินร่ำไห้ แผ่นน้ำใยเลือดเย็น
pàen din râm hâi pàen náam yai lêuat yen
The land weeps and wails, the water fans out cold-bloodedly
ไม่ว่าใครไม่ว่าชาติไหน ไม่มีข้อยกเว้น
mâi wâa krai mâi wâa châat năi mâi mee kôr yók-wâyn
[It] doesn’t mind who, doesn’t mind which country. There is no exception.
ธรรมชาติถือกฎเกณฑ์ มนุษย์เทียบเท่าเม็ดทราย
tam-má-châat tĕu gòt gayn má-nút tîap tâo mét saai
Nature observes laws. Humans are equal to a grain of sand.

มันมาดั่งมัจจุราช มันทุ่มโถมใส่ชายหาด
man maa dàng mát-jù râat man tûm tŏhm sài chaai hàat
It comes like the God of Death. It hurls onto, rushes the beach
มันกวาดทุกสิ่งพินาศ ซูนามิ
man gwàat túk sìng pí-nâat soo naa mí
It sweeps everything to pieces. Tsunami.

อันดามัน สวรรค์บนโลกวิไล
an daa man sà-wăn bon lôhk wí-lai
Andaman [is] heaven on a beautiful Earth
ต้องวิปโยคครั้งยิ่งใหญ่ นี่คือชะตากรรม
dtông wíp-bpà-yôhk kráng yîng yài nêe keu chá-dtaa gam
[One] must be severed from great times. This is fate.
อันดามัน สวรรค์ไม่ทันเตรียมกาย
an daa man sà-wăn mâi tan dtriam gaai
Andaman. Heaven didn’t have time to prepare the bodies
ไหลไปเถอะธารน้ำใจ ซับน้ำตาอันดามัน
lăi bpai tùh taan-nám-jai sáp nám dtaa an daa man
Flow away stream of spirits. Absorb the tears, Andaman Sea
ไหลไปเถอะธารน้ำใจ ซับน้ำตาอันดามัน
lăi bpai tùh taan-nám-jai sáp nám dtaa an daa man
Flow away stream of spirits. Absorb the tears, Andaman Sea
โอ๊ย… โอย ซูนามิ
ói … oi soo naa mí
Ow! . . .Oh! . . Tsumani

ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ประชาธิปไตย ธิปไตย
bprà-chaa-típ-bpà-dtai típ-bpà-dtai
Democracy -cracy
เอ๋ย หน้าตาเจ้าเป็นยังไง
ŏie nâa dtaa jâo bpen yang ngai
What does your face look like?
ยังไงหนอ
yang ngai nŏr
Like what, huh?
ขอดูหน่อย ขอดูหน่อย
kŏr doo nòi kŏr doo nòi
Can I see? Can I see?
เปิด ให้ดูหน่อย
bpèrt hâi doo nòi
Open and let me see!
เปิด ให้ดูหน่อยซิ
bpèrt hâi doo nòi sí
Open and let me see, please.
ประชาธิปไตย ธิปไตย อ๋อ
bprà-chaa-típ-bpà-dtai típ-bpà-dtai ŏr
Democracy -cracy, oh!
หน้าตาเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง
nâa dtaa jâo bpen yàang née nêe ayng
Interesting to look at! It’s like this? Just like this?
โอ้โฮเห็นแล้ว
ôh hoh hĕn láew
Oh wow! Now I see!
โอ้โฮนั่นไง
ôh hoh nân ngai
Oh wow, there it is.
เบ้อเร่อเลย เบ้อเร่อเลย
bêr-rêr-loie bêr-rêr-loie
It’s enormous, totally enormous!
รู เบ้อเร่อเลย
roo bêr-rêr loie
The hole is enormous!
รู เบ้อเร่อเลย [รูรั่ว]
roo bêr-rêr loie [roo rûa]
The hole is enormous! [The hole is leaking]

ประชาชนชาวไทย
bprà-chaa chon chaao tai
Citizens, Thai people
ชนชาวไทยเอ๋ย
chon chaao tai ŏie
[good] Thai people
ชีวิตท่านเป็นอย่างไร
chee-wít tâan bpen yàang rai
How is your life?
อย่างไรหนอ
yàang rai nŏr
How is it, I’m wondering?
ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย
kŏr fang nòi kŏr fang nòi
Please I want to hear, I want to hear
พูด ให้ฟังหน่อย
pôot hâi fang nòi
Speak so I can hear [about your situation] a little
เล่า ให้ฟังหน่อยซิ
lâo hâi fang nòi sí
Tell me so I can hear, OK?

ประชาชนชาวไทย
bprà-chaa chon chaao tai
Citizens, Thai people,
ชนชาวไทยเอ๋ย
chon chaao tai ŏie
[good] Thai people,
ชีวิตท่านเป็นอย่างงี้นี่เอง
chee-wít tâan bpen yàang ngée nêe ayng
What is your life like?
โอ้โฮตกงาน
ôh hoh dtòk ngaan
Oh no! Unemployed?
โอ้โฮยากจน
ôh hoh yâak jon
Oh no! Impoverished?!
ย่ำแย่เลย ย่ำแย่เลย
yâm yâe loie yâm yâe loie
Completely unbearable? Completely unbearable?
จน ย่ำแย่เลย
jon yâm yâe loie
Unbearably poor?
จน ย่ำแย่เลย
jon yâm yâe loie
Unbearably poor?

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล
roo rûa rao dtông ùt roo rûa lăi
Leaking hole! I need to plug the leaking hole
ถ้าอยากเห็นเมืองไทย
tâa yàak hĕn meuang tai
If [we] want to see Thailand
พัฒนาขึ้น
pát-tá-naa kêun
improve,
อย่างผู้นำ
yàang pôo nam
As the leaders
ต้องมาจากการเลือกตั้ง
dtông maa jàak gaan lêuak dtâng
must come from elections
ใครอยากเป็นบ้าง ยกมือขึ้น
krai yàak bpen bâang yók meu kêun
whoever wants to be some, raise your hand.
ให้ประชา ชนมีสิทธิ์ออกเสียง
hâi bprà-chaa chon mee sìt òk sĭang
So citizens have the right to speak out/vote,
ผู้มากุมบังเหียน
pôo maa gum bang hĭan
people come grab the reins
ชีวิต ประชาชน
chee-wít bprà-chaa chon
of citizen’s lives.
จะปกครอง
jà bpòk krong
[We] will govern
ระบอบประชาธิปไตย
rá-bòp bprà-chaa-típ-bpà-dtai
the democratic system
จะเล่นแบบไทยๆ
jà lên bàep tai
[We]’ll play Thai style
หรือระบบสากล
rĕu rá-bòp săa-gon
or like the system internationally?
ก็เลือกเอา
gôr lêuak ao
[You] choose

ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย
bprà-chaa chon chaao tai chon chaao tai ŏie
Citizens, Thai people, Thai people
ชีวิตยังพอมีหวัง มีหวังอยู่
chee-wít yang por mee wăng mee wăng yòo
Life still has hope, still has hope
อดทนหน่อย อดใจหน่อย
òt ton nòi òt jai nòi
endure, restrain yourself, [just a little more]
อดให้ทนหน่อย อดให้ทนหน่อยซิ
òt hâi ton nòi òt hâi ton nòi sí
Refrain. We’d have you endure, please. We’d like you to endure [just a little more]
ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย
bprà-chaa chon chaao tai chon chaao tai ŏie
Citizens, Thai people, Thai people
อย่าพึ่งรีบร้อน อดตาย อดตาย
yàa pêung rêep rón òt dtaai òt dtaai
Don’t be in a hurry just now. Starve, starve;
กลั้นใจเอาหน่อย แข็งใจเอาหน่อย
glân jai ao nòi kăeng jai ao nòi
hold your breath please; brace yourself please
ทนเอาหน่อย ทนเอาหน่อย
ton ao nòi ton ao nòi
Please endure, please endure
ทนเอาหน่อย ทนไม่ไหวแล้ว
ton ao nòi ton mâi wăi láew
Please endure. [Oh I] can’t take it anymore!

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล
roo rûa rao dtông ùt roo rûa lăi
I must plug the flow through my leaking hole
ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น
tâa yàak hĕn meuang tai pát-tá-naa kêun
If you want to see Thailand improve
อย่างผู้นําที่มาจากการลากตั้ง
yàang pôo nam têe maa jàak gaan lâak dtâng
As the leaders that come from the election
ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น
krai mâi yàak bpen bâang yók meu kêun
Whoever doesn’t want to be some, raise your hands
ให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียง
hâi bprà-chaa chon mee sìt òk sĭang
Let the citizens have the right to vote
ผู้มากุมบังเหียนชีวิตประชาชน
pôo maa gum bang hĭan chee-wít bprà-chaa chon
People come grab the reigns of the lives of citizens
จะปกครองระบอบประชาธิปไตย
jà bpòk krong rá-bòp bprà-chaa-típ-bpà-dtai
[We] will rule the democratic system
จะเล่นแบบไทยไทยหรือระบบสากล…ก็มั่วไป
jà lên bàep tai tai rĕu rá-bòp săa-gon … gôr mûa bpai
[We]’ll play Thai-style or like the system internationally . . . Go mess up

เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand

Music and Lyrics by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)

THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED BUY IT HERE

Note: This is my own translation, but part of the credit goes to Benjawan Boomsan Becker whose translation I had already read in “Thai for Advanced Readers.” Also be aware that the song “Made in Thailand” is occasionally updated or entirely overhauled to address a new moment in time.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา
mâyt in tai-laen daen din tai rao
Made in Thailand. [In] this Thai country of ours
เก็บกันจนเก่า เรามีแต่ของดีดี
gèp gan jon gào rao mee dtàe kŏng dee dee
We keep old [ways/things], and have very good things
มาตั้งแต่ก่อนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี
maa dtâng dtàe gòn sù-kŏh-tai maa lóp-bù-ree a-yút-tá-yaa ton-bù-ree
coming from, first, the Sukothai [period], through the Lop Buri, Ayuthaya, [and] Thon Buri [periods]
ยุคสมัยนี้ เป็น กทม.
yúk sà-măi née bpen gor-tor-mor
This age is the Bangkok [era]*
เมืองที่คนตกท่อ (ไม่เอาอย่าไปว่าเขาน่า)
meuang têe kon dtòk tôr ( mâi ao yàa bpai wâa kăo nâa )
The city where people fall into the sewer. (Hey! Don’t go saying that about them!)***

เมดอินไทยแลนด์ แดนไทยทําเอง
mâyt-in tai-laen daen tai tam ayng
Made in Thailand. Thailand makes [things] itself:
จะร้องรําทําเพลง ก็ลํ้าลึกลีลา
jà róng ram tam playng gôr la léuk lee-laa
When singing and dancing, the style is profound with slow gentle movements**
ฝรั่งแอบชอบใจ แต่คนไทยไม่เห็นค่า
fà-ràng àep chôp jai dtàe kon tai mâi hĕn kâa
Foreigners are secretly impressed, but Thai people don’t appreciate
กลัวน้อยหน้า ว่าคุณค่านิยมไม่ทันสมัย
glua nói nâa wâa kun-ná-kâa ní-yom mâi tan sà-măi
They are afraid they will feel inferior, that their fashion isn’t modern.
เมดอินเมืองไทย แล้วใครจะรับประกันฮะ
mâyt-in meuang tai láew krai jà ráp bprà-gan há
Made in Thailand. [But] then who will guarantee it? Huh?!
(ฉันว่ามันน่าจะมีคนรับผิดชอบบ้าง)
( chăn wâa man nâa jà mee kon ráp pìt chôp bâang )
(I think maybe someone should be in charge of this!)

เมดอินไทยแลนด์ แฟนแฟนเข้าใจ
mâyt-in-tai-laen faen faen kâo-jai
Made in Thailand. Fans [please] understand:
ผลิตผลคนไทยใช้เองทําเอง
pà-lìt-dtà-pŏn kon tai chái ayng tam ayng
Products that Thai people use, [they] make themselves
ตัดเย็บเสื้อผ้ากางโกงกางเกง
dtàt yép sêua pâa gaang gohng gaang-gayng
sew clothes, pants
กางเกงยีนส์ (ชะหนอยแน่)
gaang-gayng yeen ( chá nŏi nâe )
jeans (sha na na)
แล้วขึ้นเครื่องบินไปส่งเข้ามา
láew kêun krêuang bin bpai sòng kâo maa
Then load them on an airplane, send them out, bring them back in
คนไทยได้หน้า (ฝรั่งมังค่าได้เงิน)
kon tai dâai nâa ( fà-ràng mang kâa dâai ngern )
Thais get a good reputation.**** Farang get the money.

เมดอินไทยแลนด์ พอแขวนตามร้านค้า
mâyt-in tai-laen por kwăen dtaam ráan káa
Made in Thailand. As soon as [they] hang [them] up in the store,
มาติดป้ายติดตราว่าเมดอินเจแปน
maa dtìt bpâai dtìt dtraa wâa mâyt-in jay bpaen
label [them] “Made in Japan”
ก็ขายดิบขายดีมีราคา
gôr kăai dìp kăai dee mee raa-kaa
Then it will sell well for a high price
คุยกันได้ว่ามันมาต่างแดน
kui gan dâai wâa man maa dtàang daen
People] can boast that it’s foreign
ทั้งทันสมัย มาจากแม็กกาซีน
táng tan sà-măi maa jàak máek-gaa-seen
Totally up-to-date from the magazine
เขาไม่ได้หลอกเรากิน
kăo mâi dâai lòk rao gin
They didn’t trick us for money
หลอกเรานั่นหลอกตัวเอง…เอย
lòk rao nân lòk dtua ayng … oie
We tricked ourselves . . . [oo-oo]

*กทม. are the intials for Krung Thep Maha Nakohn, (Bangkok)
** ลํ้าลึกลีลา is not understandable, but a Thai translator reads it as “ลีลาอ่อนช้อย” which is slow and gentle.
*** I believe the story is that someone left the lid off a manhole cover and some people fell into the sewer.
**** Literally, they receive “face” which also can be translated “pride” [in a job well done] or “dignity”

วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mi Row (If It Weren’t for Her, Today I’d Not Be Here)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: วันวานไม่มีเขาฯ Wan Waan Mai Mee Kow Kow ([If] Yesterday There Wasn’t Them . . . )
You can BUY THE ALBUM HERE at eThaiCD.

NOTE: This song is one of my very favorites.It is the title song of Aed Carabao’s last solo album วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา (If Yesterday There Wasn’t Him/Her, Today There Wouldn’t Be Me/Us.) It is primarily an touching Mother’s Day song. However Khun Aed says that, more generally, it is a song to honor all those people who have influenced us, and made us who we are. It is also a song to honor the band, Carabao. “Kow” can mean “horns” (like of the buffalo). So the title also means, if not for the buffalo horns, today there wouldn’t be us (the community of fans). PLEASE ALSO CHECK OUT THE SINGABLE ENGLISH VERSION!!


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

วันวานไม่มีเขา ในวันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo nai wan née mâi mee rao
[If] yesterday we didn’t have her, today there wouldn’t be us.
ใครเล่าตื่นแต่เช้า เข้าครัวหุงข้าว เจียวไข่ต้มปลา
krai lâo dtèun dtàe cháo kâo krua hŭng kâao jieow kài dtôm bplaa
Tell me, who wakes early in the morning, cooks rice, fries eggs, makes fish soup;
ปลุกให้ลุกจากการหลับไหล จับเราอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
bplùk hâi lúk jàak gaan làp lăi jàp rao àap náam bplìan sêua pâa
Wakes us from sleep, catches us for a shower, and changes [our] clothes;
เที่ยวพารับส่งโรงเรียน สอนทำการบ้านทั้งอ่านเขียน
tîeow paa ráp sòng rohng rian sŏn tam gaan bâan táng àan kĭan
Drops us off and picks us up from school; teaches us to do our homework, both reading and writing;
เวียนวนเป็นเพื่อนเล่นในยามเย็น
wian won bpen pêuan lên nai yaam yen
Runs around playing with us . . . in the evening

วันวานไม่มีเขา ในวันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo nai wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, in this day there wouldn’t be us.
เฝ้าคอยห่มผ้ากันหนาว จัดหาหยูกยาเป็นหมอจำเป็น
fâo koi hòm pâa gan năao jàt hăa yòok-yaa bpen mŏr jam bpen
[She] looks after us, tucks the covers around us when it’s cold. Provides medicine and is a doctor when necessary.
อ้อมแขนอบอุ่นคุ้นเคย ประครองร่วมทุกข์ยามเราทุกข์เข็ญ
ôm kăen òp ùn kún koie bprà krong rûam túk yaam rao túk kĕn
A familiar warm embrace, supports, shares our trouble when there is suffering.
โลกเป็นอย่างที่มันเป็น เค้าสอนเรา ให้เรียนรู้เห็น
lôhk bpen yàang têe man bpen káo sŏn rao hâi rian róo hĕn
The world is what it is. She teaches us so we see and understand
และเพ็ญเพียรแข็งแกร่ง บินโต้ลม
láe pen pian kăeng gràeng bin dtôh lom
And be strong and patient. Fly against the wind!

รักเขามั่นคง ยั้งยืนยงชั่วฟ้า
rák kăo mân kong yáng yeun-yong chûa fáa
Her love is stable, as lasting as the sky
ตราบดินสลายกลบหน้าดั่งบิดรมารดาค่าน้ำนม
dtràap din sà-lăai glòp nâa dàng bitdon maan-daa kâa náam nom
Until the earth wears away, parents’ love is pure.
ถ้าวันวานไม่มีเขา ไม่มีเรา บนโลกกลมๆ
tâa wan waan mâi mee kăo mâi mee rao bon lôhk glom glom
If yesterday there wasn’t them. There wouldn’t be us on this whole round world.
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t them, today we wouldn’t exist.

วันวานไม่มีเขา ในวันนี้ไม่มีเร
wan waan mâi mee kăo nai wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, in this day there wouldn’t be us.
เพียงเห็นเธอหนุ่มสาวบินได้ไกลไปสู่ฝั่งฝัน
piang hĕn ter nùm săao bin dâai glai bpai sòo fàng făn
Just seeing her, young men and women can fly off to the distant shore of their dreams
หัวอกหัวใจก็เป็นสุข หมดห่วงหมดทุกข์
hŭa òk hŭa jai gôr bpen sùk mòt hùang mòt túk
The heart is happy, completely free of worry or sadness
คือที่หมายมั่น ถ้าวันวานไม่มีท่าน
keu têe măai mân tâa wan waan mâi mee tâan
It is certain: if yesterday we didn’t have YOU.
วันนี้คงไม่มีเธอฉัน
wan née kong mâi mee ter chăn
Today there probably wouldn’t be him/her and me.
วันวานไม่มีเขา พวกเราไม่มี
wan waan mâi mee kăo pûak rao mâi mee
If yesterday there wasn’t her, all of us wouldn’t exist.
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, today there wouldn’t be us.
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา
wan waan mâi mee kăo wan née mâi mee rao
If yesterday there wasn’t her, today there wouldn’t be us

มาเถอะมาร้องเพลง Maa Tuh Maa Rong Playng (Come, Come On and Sing a Song)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: วันวานไม่มีเขาฯ Wan Waan Mai Mee Kow Kow ([If] Yesterday There Wasn’t Them . . . )
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ): The album isn’t currently available at eThaiCD.

Note from Ann: I translated this one by listening so I don’t have the lyrics written in Thai. No official YouTube, so google the title or BUY THIS ALBUM!!! [not currently available].

If a song could be a compass to carry on [one’s] path, it would be good.
Our world each day would have no one crying
Only the sound of singing
Like the sound of birds in the treetops
Have life that is caressed/coddled
Every body, every heart, happy
It’s like this forever

If songs can be religion, there would probably be no evil
The world that before had failed, love will bring peace
Will completely end the sound of guns
Have only flowers and bu-la plants
Will completely end hatred
Have only a love that touches/influences
This is the picture/scenario of the song

A picture/scenario of love,
Blossoming a world that is beautiful
If we there is no war,
Heaven also stays bound to Earth
The little picture/scenario of the song
Is a strength that doesn’t end
As long as humans are still hearing it
And are amused from now on
Continuously amused . . .

Come, come on and sing a song
la la la la
la la la la
la la la la

If a song could be a compass to carry on [one’s] path, it would be good.
Our children each day won’t have anyone crying
Have only the sound of singing
Like the sound of birds in the tree tops
Have a life that is caressed/coddled
Every body, every heart, happy
It’s like this forever

A picture/scenario of love
blossoms a world that is beautiful
If there is no war
Heaven also stays bound to Earth
The little picture/scenario of the song
Is a strength that doesn’t end
As long as humans are still hearing it
And are amused from now on
Continuously amused . . .

Come, come on and sing a song
la la la la
la la la la
la la la la

ไม่ยืนยง Mai Yuenyong (Not Endure [Forever])

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: OTOP (Aed Carabao solo album, 2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

Notes: This song can be compared to Bob Dylan’s “Forever Young.” Aed’s real first name is Yuenyong, the word “endure,” so there is a double meaning.

รถส่งเมล์กรมไปรษณีย์ แล่นโยกโยนฉันสู่กรุง
rót sòng may grom bprai-sà-nee lâen yôhk yohn chăn sòo grung
The truck sends mail to the post office, rolling along, jouncing me into the city.*
ทิ้งกลิ่นไปสายน้ำและท้องทุ่ง มุ่งสู่ฝัน อันสดใส
tíng glìn bpai săai náam láe tóng tûng mûng sòo făn an-sòt-săi
I leave behind the scent of the stream and the open field and aim for a beautiful dream
หวังแลกมาด้วยแรงกาย มันสมองและสองมือ
wăng lâek maa dûay raeng gaai man sà-mŏng láe sŏng meu
I hope to trade for it with my strength, my brains, and my two hands
สมองและสองมือ
sà-mŏng láe sŏng meu

My brains and my two hands
แม้เหน็บหนาวปวดร้าวขื่นขม ยิ่งโต้ลมสู่ฝั่งฝัน
máe nèp năao bpùat ráao kèun kŏm yîng dtôh lom sòo fàng făn
Even if cold, broken hearted, [and] gloomy, even more, [I] go against the wind towards the shore of [my] dream.
มือฉันมีกีตาร์ร่วมบากบั่น กลั่นบทเพลงจากน้ำตา
meu chăn mee gee-dtâa rûam bàak bàn glàn bòt playng jàak nám data
My hands have a guitar. With perseverance [I] distill songs from tears
เพลงรักเขียนด้วยปากกา แต่เพลงเราเขียนด้วยชีวิต
playng rák kĭan dûay bpàak gaa dtàe playng rao kĭan dûay chee-wít
Loves songs are written by a pen, but my songs are written by life.
บทเพลงเพื่อชีวิต
bòt playng pêua chee-wít
Lyrics for life.

ฟ้ายังเปิดกว้างฝนคอยพรมพร่างดินให้ยืนต้นโบกกิ่งใบใ นสายลม
fáa yang bpèrt gwâang fŏn koi prom prâang din hâi yeun dtôn bòhk gìng bai nai săai lom
The sky is still wide open. The sparkling rain waits to sprinkle the ground so perennials are waving branches in the wind
เรื่องของคนเล็กๆ เกิดมีคนนิยม ดุจแมลงดอมดมกลีบเกสรอันเบิกบาน
rêuang kŏng kon lék lék gèrt mee kon ní-yom · dùt má-laeng dom dom glèep gay-sŏn an bèrk baan
The story of a small person who becomes a popular is like [when] insects come and joyfully smell a blooming flower.

รถส่งเมล์กรมไปรษณีย์ แล่นเอื่อยเนือยเฉื่อยเชื่องช้า
rót sòng may grom bprai-sà-nee · lâen èuay neuy chèuay chêuang cháa
A truck sends the mail to the post office, rolling, slowly leisurely, indifferently
รถค้นเก่าคนขับเริ่มชรา ตาหูมัวร่างคล้อยต่ำ นี่แหละสัจธรรม
rót kón gào kon kàp rêrm chá-raa · dtaa hŏo mua râang klói dtàm · nêe làe sàt-jà-tam
The driver of the old truck is starting to age. His vision and hearing are fading, his body is stooped over. There it is: dharmic truth:

ตำนานความว่ายืนยง ยืนยงยังไม่ยืนยง ยืนยงยังไม่ยืนยง
dtam naan kwaam wâa yeun-yong · yeun-yong yang mâi yeun-yong · yeun-yong yang mâi yeun-yong
The saying that endurance . . . endurance does not continue to endure. Endurance does not continue to endure.**
โอ้…โอ้ว…ยืนยงยังไม่ยืนยง ไม่ยืนยง
ôh … ôh … yeun-yong yang mâi yeun-yong · mâi yeun-yong
Oh . . .Oh . . . Yuenyong doesn’t endure [forever]. Not endure.

* This seems to be autobiographical.Online, I read that Add took off on his own going with the truck that sends the mail to go study at in Bangkok at Rajamangala University of Technology Tawan-ok: Uthentawai Campus.
** Aed’s real first name is Yuenyong, the word “endure,” so there is a double meaning: endurance doesn’t endure and Yuenyong, himself, doesn’t endure forever.


 

Support the artist and BUY THE ALBUM from the friendly people at eThaiCD.

หนุ่มบาวสาวปาน Num Bao Sao Parn (Carabao Boy and Parn Girl)

Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ Carabao-Parn Samaan-chan Carabao-Parn United, 1,000,000 + Copies Celebration (2005)

NOTE: I have to thank Samgan at eThaiCD.com for the original translation, which I know well. I retranslated this song after I noticed something pretty cool. This story in places is made of titles of Carabao and Parn songs stringed together!  I’ve highlighted any song titles by using all caps and underline. There may be more that I didn’t notice. Feel free to point them out.

กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
grèet yaang yòo dtâi mâi bplòt pai
Tapping rubber in the South isn’t safe
มาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ใน กทม.
maa kàp wín modtêr-sai yòo nai gor-tor-mor
[He] comes to drive Win motorcycles in G.T.M. [Bangkok]*
ไอ้ไข่นุ้ยลูกทักษิณรูปหล่อ
âi kài núi lôok ták-sĭn rôop lòr
That kid from the South is handsome
ไม่ชอบเพลงฮาทคอร์ชอบเพลงคาราบาว
mâi chôp playng haad-kor chôp playng kaa-raa baao
He doesn’t like hardcore songs. Likes Carabao songs.
ได้แฟนเป็นเด็กแนวสายเดี่ยว
dâai faen bpen dèk naew săai dìeow
Gets a girlfriend who is a trendy one-spaghetti-strap girl **
แต่อยู่กันเดี๋ยวเดียวก็ออกลายน้ำเน่า
dtàe yòo gan dĭeow dieow gôr òk laai náam nâo
But [they] live together just momentarily, and the soap opera comes out***
บอกอยู่กันไปก็อดตายเปล่าๆ
bòk yòo gan bpai gôr òt dtaai bplào bplào
[She] says [If we] stay together, [we] will starve to death for nothing ****
เบื่อแล้วคาราบาวอยากจะโมเดิร์นด็อก
bèua láew kaa-raa-baa wor yâak jà moh-dern dòk
[I’m] bored now of Carabao! I want [to listen to] Modern Dog
คนจนก็เลยไม่ยิ่งใหญ่ น้ำตาตกในรักมาสุดราง
kon jon gôr loie mâi yîng yài nám dtaa dtòk nai rák maa sùt raang
[So] Poor People aren’t Great! [So] Crying Inside, Love Comes to the End of Its Tracks.****
สัญญาหน้าฝนมันเก่า หัวควายต้องเศร้าสาวล้างบาง
săn-yaa nâa fŏn man gào hŭa kwaai dtông sâo săao jâo láang bang
Rainy Season’s Promises are old. The head of the buffalo must be sad, [it’s] owner Eliminated*****

สาวจันทร์น้องนางจากบ้านนา
săao jan nóng naang jàak bâan naa
A young woman, a lady from a village
มาเสี่ยงดวงชะตาเพื่อจะเจอโชคดี
maa sìang duang chá-dtaa pêua jà jer chôhk dee
Goes and gambles her fate [hoping] to meet with good luck
จบ ม.3 ยังไม่ข้าม ม.4
jòp maw săam yang mâi kâam maw sèe
Has finished 3rd grade, [but] never passed 4th grade
เลือกอาชีพสตรีขายบริการ
lêuak aa-chêep sàt-dtree kăai bor-rí-gaan
Chooses a profession as a lady selling her services
เป็นบ้านเล็กของเสี่ยใหญ่
bpen bâan lék kŏng sìa yài
Is the mistress of a big wealthy man
เสี่ยไม่เข้าใจทำไมลื้อชอบเพลงปาน
sìa mâi kâo jai tam-mai léu chôp playng bpaan
The rich man doesn’t understand why she likes Parn songs,
มันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวัน
man dàa pôo chaai lăai jai táng wan
[Which] scold men all day long for their straying hearts
เสี่ยชักรำคาญเลิกกันดีกว่า
sìa chák ram-kaan lêrk gan dee gwàa
The rich man feels confined and annoyed. To split up would be better.
ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ น้ำตาตกในตบมือข้างเดียว
pôo yĭng túk kon ao dtàe jai nám dtaa dtòk nai dtòp meu kâang dieow
Every Woman Is Willful. Crying Inside, [she’s now] Clapping with One Hand
เรื่องง่ายๆ ที่ผู้ชายไม่รู้ แต่ผู้หญิงเค้ารู้ผู้ชายไม่เกี่ยว
rêuang ngâai ngâai têe pôo chaai mâi róo dtàe pôo yĭng káo róo pôo chaai mâi gìeow
An Easy Matter That the Man Doesn’t Understand,* the woman understands; The man is not involved

ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบ
kwaam ngăo bpen kûa bùak kûa lóp
Loneliness is like oppositely charged poles
หนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนร้าวราน
nùm săao dâai maa póp gan nai keun ráao raan
The young man and woman meet in the regretful night
คนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงา
kon ngăo yôm kâo jai kon ngă
One lonely person naturally understands another lonely person
เมื่อสายตาเศร้าๆ ส่งไปทักทายกัน
mêua săai dtaa sâo sâo sòng bpai ták taai gan
When [their] sad expressions send a greeting to each other
หนุ่มขอเพลงบาวสาวก็ขอเพลงปาน
nùm kŏr playng baao săao gôr kŏr playng bpaan
The young man requests a ‘Bao [Carabao] song. The young woman requests a Parn song
หนุ่มร้องเพลงบาวสาวก็ร้องเพลงปาน
nùm róng playng baao săao gôr róng playng bpaan
The young man sings ‘Bao songs. The young woman sings Parn songs.
ดอกรักผลิบาน ณ ตะวันแดง
dòk rák plì baan ná dtà-wan daeng
The flower of love blooms at Tawan Daeng.**

2X

หนุ่มสาวสานความสัมพันธ์
nùm săao săan kwaam săm-pan
The man and woman weave a relationship
ย้ายไปอยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจ
yáai bpai yòo dûay gan yàang kâo òk kâo jai
They move in together, understanding each other’s hearts
เปิดเพลงปานฟังด้วยกันตอนบ่าย
bpèrt playng bpaan fang dûay gan dton-bàai
They turn on Parn songs and listen together in the afternoon
กลับจากวินมอไซค์ ก็เปิดคาราบาว
glàp jàak wín mo-sai gôr bpèrt kaa-raa baao
Coming back from Win motorcycle, he also turns on Carabao.
สองแรงร่วมด้วยช่วยกัน
sŏng raeng rûam dûay chûay gan
Two powers join to help each other
หวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่า
wăng wâa èek mâi naan man dtông dee gwàa gào
[They] hope, after not much longer, it must be better than before
เปลี่ยนสวรรค์บนดินให้เป็นดาว
bplìan sà-wăn bon din hâi bpen daao
Change heaven on earth to be stars
ว่าจะเปิดร้านเหล้า ชื่อว่าร้านบาวปาน
wâa jà bpèrt ráan hăy láa chêu wâa ráan baao bpaan
Will open a bar named “’Bao Parn”

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน
nùm baao săao bpaan nùm baao gàp săao bpaan
Bao Guy, Parn Girl. Bao Guy with Parn Girl
สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด
sŏng gaai hŭa jai dieow gan ruam sâang dtam naan rák tor-rá-hòt
Two Bodies, One Heart Together, combine to create a legend of Enduring Love***

หนุ่มบาวสาวปาน หนุ่มบาวกับสาวปาน
nùm baao săao bpaan nùm baao gàp săao bpaan
Bao Guy, Parn Girl. Bao Guy with Parn Girl
สองกายหัวใจเดียวกัน รวมสร้างตำนานรักทรหด
sŏng gaai hŭa jai dieow gan ruam sâang dtam naan rák tor-rá-hòt
Two Bodies, One Heart Together, combine to create a legend of Enduring Love

*”gor tor mor” are the initials for Krung Thep Maha Nakhon (กรุงเทพมหานคร). Like calling New York City “NYC”.

**She is the type who wears one-spaghetti -strap style tops

***Litteraly the ”rotten water comes out,” but “rotten water” is an adjective that can mean “soap opera”

**** The Carabao song ” Khon Jon Phu Ying Yai” means “Poor Person[is a] Great Person” So this says “Khon Jon” OK, so they’re not “Ying Yai” (Like “I’m even sick of your stupid songs” lol . . . ) “Love Comes to the End of It’s Tracks” is a Carabao song. “Crying Inside” or literally “Tears Falling Inward” is a very common phrase in Thai Love Songs. I don’t know if it’s a Carabao song, but there is more than one Thai song by that title.

*****”Sanyaa Na Fon” is ”Rainy Season’s Promises,” another Carabao song. “Lang Bang” is “Eliminated, another Carabao song. The buffalo head might be the carabao logo, which maybe the boy who likes Carabao songs is wearing or displaying, LOL!

*”Phu Ying Ow Dte Jai” means ”Every Woman is Willful” and “Dtop Meu Kang Diow Mai Dang” “Claping with One Hand isn’t Loud” are both Parn songs. To be left claping with one hand is a metaphor for being left alone when your partner leaves you. Again, “Naam Dta Dok Nai” (Tears Falling Inward) is a very common expression in Thai love songs, and could be the title of a Parn song. I don’t know. There is more than one Thai love songs by that title. “An Easy Matter That the Man Doesn’t Understand [the woman understand’s easily]” is a Parn song

**Tawan Deng (which means Red Sun) is a club in Bangkok where Carabao often plays.

*** “Song Gaai Hua Jai Dieow Gan,” which means “Two bodies, One Heart Together” is a Parn song. “Rak Torahot” is meaning “Enduring Love” is a Carabao song.

สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love)

By  ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Notes: The central metaphor of this song translates beautifully: “This thing we think is love, actually is fire.” Love it!

Khun Aed:

แม้เลือกได้ ฉันเลือกเจ็บ
máe lêuak dâai chăn lêuak jèp
Even though I can choose, I chose pain
เจ็บลำพังในใจคนเดียว ดีกว่าเจ็บด้วยกัน
jèp lam-pang nai jai kon dieow dee gwàa jèp dûay gan
Pain in just one person’s heart is better than pain [shared] together
เพราะรักครั้งนี้ โทษใครไม่ได้
prór rák kráng née tôht krai mâi dâai
For the pain this time, nobody can be blamed.
ถ้าต้องมีใครเดินเข้ากองไฟ ก็ควรจะเป็นฉัน
tâa dtông mee krai dern kâo gong fai gôr kuan jà bpen chăn
If someone has to walk through the fire, it should be me.

รักก็คือรัก ฝันก็คือฝัน
rák gôr keu rák făn gôr keu făn
Love is love. Dreams are dreams
สองสิ่งอาจจะสัมพันธ์ แต่ก็เพียงแค่ฝันไป
sŏng sìng àat jà săm-pan dtàe gôr piang kâe făn bpai
The two things might be related . . . Nah, it’s just a dream
ยามที่ลืมตาตื่น ความจริงจึงประจักษ์
yaam têe leum dtaa dtèun kwaam jing jeung bprà-jàk
When one wakes up and opens their eyes, the truth is clear:
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
[This] thing we think is love, actually is fire.

Khun Parn:

พบครั้งแรก ฉันใจเต้น
póp kráng râek chăn jai dtên
When we first met, I was excited
เต้นรำความลุ่มหลงลำพัง ไม่สนใจดนตรี
dtên ram kwaam lûm lŏng lam-pang mâi sŏn jai don-dtree
[I] danced alone enchanted, not [even] interested in the music
ฝันไปไกลโพ้น ว่ายไปไกลฝั่ง
făn bpai glai póhn wâai bpai glai fàng
I dreamed far away, swam off to a distant shore.
มีแต่เธอคนเดียวที่วาดหวัง แห่งดวงใจดวงนี้
mee dtàe ter kon dieow têe wâat wăng hàeng duang jai duang née
There is only you there in this place I imagine, the place of [my] heart.

คอยมาหลายเดือน เลื่อนมาหลายปี
Koi maa lăai deuan lêuan maa lăai bpee
[I’ve] waited many months. Many years passed.
แต่ก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่ารักเรา
dtàe gôr yang mâi hen mee wêe-waew wâa rák rao
But [I] still don’t have a clue about this love of ours
คำที่เฝ้ารอคอย เธอเก็บไว้ให้ใคร
kam têe fâo ror koi ter gèp wái hâi krai
The words that I wait for, who are you saving them for?
ให้คน แอบซ่อนในหัวใจ ของเธอหรือเปล่า
hâi kon àep sôn nai hŭa jai kŏng ter rĕu bplào
Are you going to let someone into your heart or not?*

Khun Aed:

นานมาแล้ว ที่ฉันเป็นเช่นนี้
naan maa láew têe chăn bpen chên née
Its been so long that I’ve been this way
มีความรักง่ายดาย
mee kwaam rák ngâai daai
Having love too easily**
อาจเป็นเพราะภูมิแพ้ในใจ
àat bpen prór poom páe nai jai
Maybe my heart is allergic
ที่ขาดความอบอุ่นวัยเยาว์
têe kàat kwaam òp ùn wai yao
Because I lacked warmth in my childhood.

2X

Parn:

ฉันคิดได้ ฉันคิดผิด
chăn kít dâai chăn kít pìt
I realize I’ve been thinking wrong
ผิดตรงที่ไม่เคยคำนวณ ความรักหรือความฝัน
pìt dtrong têe mâi koie kam-nuan kwaam rák rĕu kwaam făn
Wrong that I never calculated: love or a dream?

Aed:

บทเรียนยิ่งใหญ่ อกตรมขมขื่น
Bòt rian yîng yài òk dtrom kŏm kèun
An important, heart-aching lesson:
ด้วยรักหญิงชายไม่อาจฝืน หัวใจให้กัน
dûay rák yĭng chaai mâi àat fĕun hŭa jai hâi gan
The woman and man in love shouldn’t force the hearts together.

รักก็คือรัก ฝันก็คือฝัน
rák gôr keu rák făn gôr keu făn
Love is love. Dreams are dreams
สองสิ่งอาจจะสัมพันธ์ แต่ก็เพียงแค่ฝันไป
sŏng sìng àat jà săm-pan dtàe gôr piang kâe făn bpai
The two things might be related . . . Nah, it’s just a dream
ยามที่ลืมตาตื่น ความจริงจึงประจักษ์
yaam têe leum dtaa dtèun kwaam jing jeung bprà-jàk
When one wakes up and opens their eyes, the truth is clear:
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
This thing that we think is love, truly is fire.

2X

สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
This thing that we think is love, truly is fire.

* Literally, “Are you going to let someone hide in your heart or not?”
** Having love easily might mean being superficial about love.

เดือน 9 เช้าที่ 11 Duan 9 Chao Tee 11 (Nine Eleven [9/11])

By คาราบาว Carabao
สาวเบียร์ช้าง Sow Beer Chang (Chang Beer Girl) (2001):
This album is RECOMMENDED. Buy it at eThaiCD, where you can shop in English

Note: A song about 9/11 that concludes with lines from John Lennon’s “Imagine” translated into Thai.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เดือน 9 เช้า têe 11
deuan gâo cháo têe sìp èt
9/11
World Trade ต้องพังทลาย
World Trade dtông pang tá-laai
The World Trade Center had to collapse
ฝีมือคนทะเลทราย ออกลายวินาศกรรม
fĕe meu kon tá-lay saai òk laai wí-nâat gam
Skillful people of the desert reveal their malicious sabotage
มันเป็นสงครามความเชื่อ
man bpen sŏng-kraam kwaam chêua
It is a war of faith
ร้ายเหลือโลกตะลึงงัน
ráai lĕua lôhk dtà-leung ngan
[An] evil [that] leaves the world stunned
อาหรับ อเมริกัน จะให้ฉันเข้าข้างใคร
aa-ràp a-may-rí-gan jà hâi chăn kâo kâang krai
Arab, America. [They] will have me take whose side?
ให้เข้าข้างคนมีผ้าโพกหัว
hâi kâo kâang kon mee pâa pôhk-hŭa
Have [me] take sides with the people wearing turbans,
มีแต่ปืนยาว มีแต่คัมภีร์
mee dtàe bpeun yaao mee dtàe kam pee
Having only long rifles and a holy book?
หรือเข้าข้างคนอำนาจศักดิ์ศรี
rĕu kâo kâang kon am-nâat sàk sĕe
Or take sides with the people with all the power and honor
ด้วยขีปนาวุธยุทโธปกรณ์
dûay kĕe-bpà-naa-wút yút-toh-bpà-gon
As well as the guided missiles and ammunition?

เดือน 9 เช้า têe 11
deuan gâo cháo têe sìp èt
9/11
World Trade กลายเป็นความหลัง
World Trade glaai bpen kwaam lăng
The World Trade Center becomes [a thing of] the past
ยิ่งสูงก็ยิ่งล้มดัง ยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งล้มตาย
yîng sŏong gôr yîng lóm dang yîng yài gôr yîng lóm dtaai
[What is] taller, falls farther; as what is bigger, all the more falls and dies.
สุดท้ายคือการแก้แค้น
sùt táai keu gaan gâe káen
The last [thing] is revenge
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
dtaa dtòr dtaa fan dtòr fan
An eye for an eye, a tooth for a tooth
อาหรับ อเมริกัน จะให้ฉันเข้าข้างใคร
aa-ràp a-may-rí-gan jà hâi chăn kâo kâang krai
Arab, America. [They] will have me take whose side?
ให้เข้าข้างคนมีผ้าโพกหัว
hâi kâo kâang kon mee pâa pôhk-hŭa
Have [me] take sides with the people wearing turbans,
มีแต่ปืนยาว มีแต่คัมภีร์
mee dtàe bpeun yaao mee dtàe kam pee
having only long rifles and a holy book?
หรือเข้าข้างคนอำนาจศักดิ์ศรี
rĕu kâo kâang kon am-nâat sàk sĕe
Or take sides with the people with all the power and honor
ด้วยขีปนาวุธยุทโธปกรณ์
dûay kĕe-bpà-naa-wút yút-toh-bpà-gon
As well as the guided missiles and ammunition?

** เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
wayn yôm rá-ngáp dûay gaan mâi jong wayn
Retribution is as likely to restrain as not taking revenge
กรรมย่อมระงับด้วยการไม่ก่อกรรม
gam yôm rá-ngáp dûay gaan mâi gòr gam
Sin is as likely to restrain as not sinning
พุทธรรมสอนไว้ดูก่อน
pút ta tam sŏn wái doo gòn
Buddha instructs [us] to look first [wait and see]
แม้แต่จอห์น เลนนอน
máe dtàe jon layn non
Even John Lennon,
ก็ยังร้องเพลง Imagine
gôr yang róng playng Imagine
the way [he] sings the song “Imagine”:
จินตนาการว่ามวลมนุษย์
jin-dtà-naa gaan wâa muan má-nút
Imagine that humankind
จะอยู่กันอย่างสันติ
jà yòo gan yàang săn dtì
shall live together in peace

*** ฮูร์…มันอาจจะดูเหมือนเป็นนักฝัน
hoo … man àat jà doo mĕuan bpen nák făn
Hoo ooo ooo . . . . It may seem like [I’m] a dreamer
แต่ไม่มีวันที่จะโดดเดี่ยว
dtàe mâi mee wan têe jà dòht dìeow
But there is no way that [I’m] the only one
หวังไว้วันหนึ่งมีเธอกับฉัน
wăng wái wan nèung mee ter gàp chăn
[I] expect one day there is you and me
แล้วโลกใบนั้นจะรวมเป็นหนึ่งเดียว
láew lôhk bai nán jà ruam bpen nèung dieow
And that world will be [as] one.*

(**, ***)

[Spoken:]
ฉันเข้าข้างจอห์น เลนนอน ดีกว่า
chăn kâo kâang jon layn non dee gwàa
[I’ll] take sides with John Lennon. That’s [a] better [idea] . . .

 

*This  is Aed Carabao’s translation of the end of John Lennon’s “Imagine” into Thai (as close as possible given the constrains of making it rhyme and scan) and my direct translation of the Thai back into English.

 

โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: OTOP (Aed Carabao solo album, 2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This is the direct translation done with the help of Si. Please also check out the  SINGABLE English version, which really turned out nicely. Aed Carabao even found it and really liked it!!!

ตราบชีวิตที่เหลือ ฉันคงพอได้ทำสิ่ง
dtràap chee-wít têe lĕua chăn kong por dâai tam sìng
As long as [I’m] still alive I will probably be doing things
ที่ผู้คนอยากมาแสนนาน
têe pôo kon yàak maa săen naan
that people have always wanted to do, going back forever
จวบจนวันสุดท้าย ที่มีลมหายใจอยู่
jùap-jon wan sùt táai têe mee lom hăai-jai yòo
Until the last day that [I] still have breath
จะสู้ทนแลกมาไม่เสียดาย
jà sôo ton lâek maa mâi sĭa daai
Will patiently endure changes that are coming without regret
แม้ตัวแทบแหลก แม้ใจสลาย
máe dtua tâep làek máe jai sà-lăai
Even if [my] body is almost crushed. Even if [my] heart breaks
จะไปให้ถึงที่คนมุ่งหวัง
jà bpai hâi tĕung têe kon mûng wăng
Will go towards the goal that people set

ขอแค่เพียงก้าวเดียว
kŏr kâe piang gâao dieow
[I] only ask for just one step forward
จะไปให้ถึงที่คนใฝ่ฝัน
jà bpai hâi tĕung têe kon fài făn
[I] will go towards that which people dream about
ขอแค่เพียงก้าวหนึ่งก่อน
kŏr kâe piang gâao nèung gòn
[I] ask only for one step forward first
จากนี้ไปย่อมก้าวเดินได้มั่นคง
jàak née bpai yôm gâao dern dâai mân kong
From here [I] will likely be able to walk on, secure.

หมู่มวลแมกไม้นานาพันธุ์
mòo muan mâek máai naa-naa pan
Many forests, many species
ผลิดอกบานรับขวัญกำลังใจ
plì dòk baan ráp kwăn gam-lang jai
Bud of a flower blossoms to cheer and give moral support
ในวันที่ท้องฟ้า เปลี่ยนเป็นสีทอง
nai wan têe tóng fáa bplìan bpen sĕe tong
In the day that the sky changes to gold
เปลี่ยนแปลงฤดูกาลไปสู่วันยิ่งใหญ่
bplìan bplaeng réu-doo gaan bpai sòo wan yîng yài
Season changes towards a great day
ผู้คนชื่นบาน ทั่วกันหญิงชาย
pôo kon chêun baan tûa gan yĭng chaai
Happy people bloom together everyone
โลกยิ้มอย่างสดใส
lôhk yím yàang sòt săi
The world smiles brightly
คนทั้งโลกมีความรัก
kon táng lôhk mee kwaam rák
People in the whole world have love

ตราบชีวิตที่เหลือ ฉันคงพอได้ทำสิ่ง
dtràap chee-wít têe lĕua chăn kong por dâai tam sìng
As long as [I’m] still alive I will probably be doing things
ที่ผู้คนอยากมาแสนนาน
têe pôo kon yàak maa săen naan
that people have always wanted to do, going back forever
จวบจนวันสุดท้าย ที่มีลมหายใจอยู่
jùap-jon wan sùt táai têe mee lom hăai-jai yòo
Until the last day [I] still have breath.
จะสู้ทนแลกมาไม่เสียดาย
jà sôo ton lâek maa mâi sĭa daai
[I] will patiently endure changes that are coming without regret
แม้ตัวแทบแหลก แม้ใจสลาย
máe dtua tâep làek máe jai sà-lăai
Even if [my] body is almost crushed. Even if [my] heart breaks.
จะไปให้ถึงที่คนมุ่งหวัง
jà bpai hâi tĕung têe kon mûng wăng
[I] will go towards goals that people set
ขอแค่เพียงก้าวเดียว
kŏr kâe piang gâao dieow
[I] just ask for only one step forward
จะไปให้ถึงที่คนใฝ่ฝัน
jà bpai hâi tĕung têe kon fài făn
[I] will go towards that which people dream about
ขอแค่เพียงก้าวหนึ่งก่อน
kŏr kâe piang gâao nèung gòn
[I] ask only for one step forward first
จากนี้ไปย่อมก้าวเดินได้มั่นคง
jàak née bpai yôm gâao dern dâai mân kong
From here [I] will likely be able to walk on secure
ก้าวไปบนโลกรักกัน…
gâao bpai bon lôhk rák gan …
Progress on till on Earth [everyone] loves each other
รักนั้นเป็นหนึ่งเดียว
rák nán bpen nèung dieow
That love is one [love].

ก้าวไปบนโลกรักกัน…
gâao bpai bon lôhk rák gan …
Progress on till on Earth [everyone] loves each other
รักนั้นเป็นหนึ่งเดียว
rák nán bpen nèung dieow
That love is one [love]


 

Support the artist and BUY THE ALBUM from the friendly people at eThaiCD.

หัวใจบ้าบิ่น Hua Jai Ba Bin (Reckless Heart)

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao ( ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody by เทียรี่ เมฆวัฒนา Thierry Mekwattana

Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ใจดวงนี้มันบอบมันช้ำ
jai duang née man bòp man chám
This heart, weak and bruised,
ถูกจองจำที่เธอ
tòok jong jam têe ter
has been imprisoned by you
ในความเหงาที่เจอะที่เจอ
nai kwaam ngăo têe jùh têe jer
in loneliness that it continually meets.
มันลุมสุมทรมาน
man rum sŭm tor-rá-maan
It is crowded with accumulated abuse
แต่ละคืน ในแต่ละวัน
dtàe-lá keun nai dtàe-lá wan
Each night and each day
เฝ้าฝันเพ้อเปล่าเปลี่ยว
fâo făn pér bplào bplìeow
I dream my crazy lonely dreams
มีบ้างไหมแค่เพียงนิดเดียว
mee bâang măi kâe piang nít dieow
Do you have just a little
เศษเสี้ยวแห่งความเห็นใจ
sàyt sîeow hàeng kwaam hen jai
bit of sentient [for me]?

เพียงความหวังลมๆแล้งๆ
piang kwaam wăng lom lom láeng láeng
It’s only a futile hope
ก็ยังทำแกล้งว่ามีชัย
gôr yang tam glâeng wâa mee chai
But I still pretend I have a victory
ใช่ว่าฉันไม่มีที่ไป
châi wâa chăn mâi mee têe bpai
It’s true that I don’t have a place to go
จะไปเมื่อถึงเวลา
jà bpai mêua tĕung way-laa
I’ll go when it’s time
หากเขาถามหมอนั่นเป็นใคร
hàak kăo tăam mŏr nân bpen krai
If he asks who is that guy?
บอกไปบุคคลที่สาม
bòk bpai bùk-kon têe săam
Tell them I’m the third person [the third wheel]
แต่มีรักสวยสดงดงาม
dtàe mee rák sŭay sòt ngót ngaam
But [it was] a beautiful love
จดจำความฝันนิรันดร
jòt jam kwaam făn ní-ran-don
and I’ll remember the dream forever
ไม่อยากให้ใครสมน้ำหน้า

mâi yàak hâi krai sŏm nám nâa
I don’t want anyone to say, It serves him right
ว่าเป็นคนไม่มีน้ำยา
wâa bpen kon mâi mee nám yaa
That I’m a [useless] person without abilities*
ไม่อยากให้ใครเขาดูถูก
mâi yàak hâi krai kăo doo tòok
I don’t want to be someone he looks down on
เยี่ยงสุนัขแหงนมองเครื่องบิน
yîang sù-nák ngăen mong krêuang bin
Like a dog looking up at an airplane
สิ่งที่ฉันควรจะบอก ว่าคนหัวใจบ้าบิ่น
sìng têe chăn kuan jà bòk wâa kon hŭa jai bâa bìn
The thing I should say, what the reckless-hearted person
อยากให้เธอเพียงได้ยิน ฉันรักเธอ
yàak hâi ter piang dâai yin chăn rák ter
just wants you to hear: I love you

ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you
ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you
ฉันรักเธอ
chăn rák ter
I love you

* Actually, “That I an a useless person with no ‘น้ำยา [nam yaa].” Word-for-word “น้ำยา” translates as “liquid medicine,” and covers Chili sauce, medicinal liquids, and effective solutions such as dishwashing liquid. As a metaphor, “น้ำยา [nam yaa]” means ability and expertise, and also a certain bodily fluid. If you have no น้ำยา, you are impotent.

มนต์เพลงคาราบาว Mon Pleang Carabao (The Spell of Carabao Songs)

By Yuenyong Opakul (ยืนยง โอภากุล) aka Aed Carabao (แอ๊ด คาราบาว) and Kirati Phromsaakhaa na Sakon (กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร) aka Keo Carabao (เขียว คาราบาว)
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This anthem is the Carabao mission statement and, remarkably it appeared on their very first album. Recall this is BEFORE they became famous, before Khun Aed quit his day job. The sound quality on the first album is so bad, it sounds like three people singing into a tape recorder. So it is freaky that the album ended with a song that perfectly summarizes Carabao and their accomplishments up until today. Thai Wikipedia says this song was influenced by the Eagle’s song “Hotel California.”

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร้องเพลงกล่อมใจให้แข็งขัน
maa róng playng glòm jai hâi kăeng kăn
Come sing songs to soothe the heart and give [us] energy
ให้ขยันเล่าเรียนเพียรศึกษา
hâi kà-yăn lâo rian pian sèuk-săa
to study diligently, to pursue learning
ให้สายตากว้างไกลไม่เฉื่อยชา
hâi săai dtàak wáang glai mâi chèuay chaa
to at last be way out in open, not inactive
ลีลาเคลิ้มไปในบทเพลง
lee-laa kay lím bpai nai bòt playng
A rhythmic trance, being into the lyrics of the song

ฟังเพลงรัก…รักหวานปานกลืนกิน
fang playng rák … rák wăan bpaan gleun gin
Listen to love songs . . . sweet love like eating ravenously
ฟังเพลงดิ้นพลาดเรี่ยราดไป
fang playng dîn plâat rîa râat bpai
Listen to upbeat music and dance all over the place
ฟังเพลงเศร้า เศร้าจนนํ้าตาไหล
fang playng sâo sâo jon nám dtaa lăi
Listen to sad songs, so sad the tears flow
เคลิ้มใจอิทธิพลเสียงเพลง
kay lím jai ìt-tí pon sĭang playng
Entranced by the power of music

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

ฮูว์……….
Huuuuu . . . . . .
Oh! . . . . . . . .

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs

ดนตรีไม่มีการแข่งขัน
don-dtree mâi mee gaan kàeng kăn
There is no competition in music
เป็นความจริงความฝันในดนตรี
bpen kwaam jing kwaam făn nai don-dtree
There are truth and dreams in music
มีบรรเลงในโลกแห่งเสรี
mee ban-layng nai lôhk hàeng săy-ree
There is music played in this world of freedom

มีบรรเลงเพื่อชี้ชีวิตคน
mee ban-layng pêua chée chee-wít kon
There is music played to signify the lives of people.
ท่วงทํานองสะท้อนชีวิตแท้
tûang-tam-nong sà-tón chee-wít táe
The tune reflects real life
เป็นสาระชี้แนะชีวิตจริง
bpen săa-rá chée náe chee-wít jing
It is essential advice for real life
อันความหมายงดงามอย่าข้ามทิ้ง
an kwaam măai ngót ngaam yàa kâam tíng
beautiful and meaningful. Don’t leave it behind
ลืมสิ้นดิ้นไปในกลางฟลอร์
leum sîn dîn bpai nai glaang flor
[and] forget [it] while dancing in the center of the floor

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come everyone together sing and make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come everyone together, sing and make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make music, [under] the spell of Carabao songs.

มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
มาร่วมกันร้องบรรเลง
maa rûam gan róng ban-layng
Come together to sing, make music
ร้อง…บรรเลงมนต์เพลงคาราบาว
róng … ban-layng mon playng kaa-raa baao
Sing . . . make the music. The Spell of Carabao songs

รางวัลของผู้พ่ายแพ้ Rangwan Kong Phu Pai Pae (The Prize of the Loser)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)
This album is amazing. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: English translation by Ann (and thanks, Sunny!). This one is less famous because it is more recent, but it is amazing. Sorry no Thai words because we did it by listening rather than starting from written lyrics.

The winner gets the prize
The loser gets the disappointment
An easy matter that everyone understands
So how come [I] still have to endure sitting on the bench?

Losing may do bad things to people,
but one day it will pass
Let the time heal the wound
The rest of life is the prize

The prize of the loser
is the breath you still have left
The prize of the loser
is experience [you can] use to redeem yourself

The prize of the loser
is endurance, is strength of heart
The prize of the loser
is to win the next time

This world still has enough
For each person to eat and share around
But not enough to put out [the fire of] one lone person
who wants insult and do something bad to society

Do whatever thing, [one] naturally receives that thing, *
even if yesterday we have the status of the loser
Failure attacks when the victory is big
[Who] has a mind, a life, still has a prize

The prize of the loser
is the breath you still have left
The prize of the loser
is experience [you can] use to redeem yourself

The prize of the loser
is endurance and strength of heart
The prize of the loser
is winning the next time

*A Thai proverb meaning “What goes around, comes around”

ดอกไม้ริมทาง Dok Mai Rim Taang (Flowers along the Road)

by Aed Carabao คาราบาว

Notes: Translated with Thai2English.com and anonymous helper.  This one is autobiographical and less well know. As always, if you want to hear one of these songs, google the title in Thai, “คาราบาว” and “YouTube.”

ดั่งดอกไม้ ขึ้นอยู่ตามริมทางเดิน
dàng dòk máai kêun yòo dtaam rim taang dern
Like flowers grow up along the edge of the road,
เสริมความเพลิดเพลิน แก่ผู้พบเห็น
sĕrm kwaam plêrt-plern gàe pôo póp hĕn
enhancing the enjoyment of the person who notices and sees,
ปากก็ร้อง ท้องก็บ่นว่าจำเป็น มื้อเช้า
bpàak gôr róng tóng gôr bòr-n-wâa jam bpen méu cháo
the lips also must sing. Also the stomach complains it needs breakfast
มื้อเย็นยังไม่ตกลงท้อง
méu yen yang mâi dtòk long tóng
Dinner still didn’t fall down to the stomach.
จากชีวิต ลูกผู้ชายบ้านนอก
jàak chee-wít lôok pôo chaai bâan nôk
From a life as the son of a rural man
มุ่งเข้ามาบางกอก ซุ่มเสี่ยงโชค ชะตา
mûng kâo maa baang gòk sûm sìang chôhk chá-dtaa
[I] aim to enter Bankok, lie in wait for a chance at destiny

เก็บเอาฝัน มาจากบ้านนอกคอกนา
gèp ao făn maa jàak bâan nôk kôk naa
Keep/bring a dream from the countryside:
เติมแต่งคอร์ดกีตาร์ ร้องเพลง เพื่อชีวิต
dterm dtàeng kòt gee-dtâa róng playng pêua chee-wít
compose guitar chords, sing Songs for Life
เคยแอบฝันว่าอยากเป็นผู้ โด่งดัง
koie àep făn wâa yàak bpen pôo dòhng dang
[I] used to secretly dream that I’d like to be famous
ร้องเพลงฝรั่งและเพลงไทยสากล
róng playng fà-ràng láe playng tai săa-gon
Singing Farang songs and Thai pop songs.
แต่ชีวิตเมื่อเปลี่ยนฟ้าหลายฝน
dtàe chee-wít mêua bplìan fáa lăai fŏn
But life when the sky changed to many rainfalls [hard times]
อยู่ข้างคนยากจน ทำให้เราเปลี่ยนใจ
yòo kâang kon yâak jon tam hâi rao bplìan jai
Being on the poor side causes us to change our minds

เมื่อมนุษย์ยังไม่ยอมจนตรอก มันย่อมมีทางออก
mêua má-nút yang mâi yom jon dtròk man yôm mee taang òk
When humans are not willing to be cornered, there is likely to be a way out.
ไม่ทางหนึ่งก็ทางใด
mâi taang nèung gôr taang dai
If you can’t go one way, you go the other way
ช่วยสังคมให้เปลี่ยนแปรแก้ไข
chûay săng-kom hâi bplìan bprae gâe kăi
Help society to change, transform, improve,
เป็นประชาธิปไตย ในฐานะ ศิลปิน
bpen bprà-chaa-típ-bpà-dtai nai tăa-ná sĭn-lá-bpin
[and] have democracy — by being an artist

ศิลปินศิลปะเพื่อชีวิต
sĭn-lá-bpin sĭn-lá-bpà pêua chee-wít
Artist, art for life.
ใครบ้างล่ะเคยคิดว่าเขาก็มีคุณค่า
krai bâang lâ koie kít wâa kăo gôr mee kun-kâa
Who’d have thought that he’d have value?
ถึงแต่งตัว คลับคล้ายจะคนบ้า
tĕung dtàeng dtua kláp kláai jà kon bâa
When dressed, [he] vaguely resembles a crazy person
หนวดเคราเสื้อผ้า ใส่แว่นตาโพกหัว
nùat krau sêua pâa sài wâen dtaa pôhk-hŭa
Mustache, shirt, put on glasses and a head scarf
แต่ความดีที่มีอยู่ในใจตัว
dtàe kwaam dee têe mee yòo nai jai dtua
But the goodness that exists in one’s heart
ได้บดบังรูปชั่ว รูปโฉมอัปลักษณ์
dâai bòt bang rôop chûa rôop chŏhm àp-bpà-lák
Can hide ugly looks

ศิลปินศิลปะเพื่อชีวิต
sĭn-lá-bpin sĭn-lá-bpà pêua chee-wít
Artist, art for life
ใครบ้างล่ะเคยคิด ว่าเขาก็มีคุณค่า
krai bâang lâ koie kít wâa kăo gôr mee kun-kâa
Who all would ever have ever thought he’d have value?
ถึงแต่งตัว คลับคล้ายจะคนบ้า
tĕung dtàeng dtua kláp kláai jà kon bâa
When dressed, he vaguely resembles a crazy person
หนวดเคราเสื้อผ้าใส่แว่นตาโพกหัว
nùat krao sêua pâa sài wâen dtaa pôhk-hŭa
Mustache, shirt, put on glasses and head scarf
แต่ความดีที่มีอยู่ในใจตัว
dtàe kwaam dee têe mee yòo nai jai dtua
But the goodness that exists in one’s heart
ได้บดบังรูปชั่ว รูปโฉมอัปลักษณ์
dâai bòt bang rôop chûa rôop chŏhm àp-bpà-lák
can hide ugly looks

ดั่งดอกไม้ ขึ้นอยู่กลางใจมวลชน
dàng dòk máai kêun yòo glaang jai muan chon
Like a flower that grows up in the center of people’s hearts
ให้ยามหมองหม่น มีเสียงเพลงเป็นเพื่อน
hâi yaam mŏng mòn mee sĭang playng bpen pêuan
so [in] a gloomy time, [one] has music to be [one’s] friend
เพื่อชีวิตลิขิตไม่เคยลืมเลือน คนจนกลาดเกลื่อน
pêua chee-wít lí-kìt mâi koie leum leuan kon jon glàat-glèuan
For a life destined never to fade away. There are poor people all over
เป็นสำคัญมั่นคง เพื่ออนาคตลูกหลานข้างหน้า
bpen săm-kan mân kong pêua a-naa-kót lôok lăan kâang nâa
[I’ll] be mostly secure for generations to come

ถึงต้องเสียน้ำตา แต่ไม่ต้องเสียใจ
tĕung dtông sĭa náam dtaa dtàe mâi dtông sĭa jai
Sometimes [I] might need to shed tears, but [I] don’t have regrets
เดินมาถูกทาง กันแล้วและมิตรสหาย
dern maa tòok taang gan láew láe mít sà-hăai
Walk in the correct path together with friends
แม้เป็นแค่ดอกไม้ อยู่ที่ริมทางเดิน
máe bpen kâe dòk máai yòo têe rim taang dern
Even if [we] are only flowers at the side of the road

เรามาถูกทาง กันแล้วและมิตรสหาย
rao maa tòok taang gan láew láe mít sà-hăai
We are on the right path together with friends
แม้เป็นแค่ดอกไม้ อยู่ที่ริมทางเดิน
máe bpen kâe dòk máai yòo têe rim taang dern
Even if [we’re] only flowers at the side of the road

สาวดอย 4×4, Saao Doi 4X4, (Hilltribe Woman Four by Four)

by คาราบาว Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: Translated by Ann with help from anonymous foreign exchange student

โอ อีก้อ
O e gau . . .
Oh Akha . . . [Akha is the name of a hilltribe]

คนป่าคนดอย เรียนน้อยบ้างไม่ได้เรียน
kon bpàa kon doi rian nói bâang mâi dâai rian
Hilltribe people study a little. Some didn’t study.
หัดอ่านหัดเขียน เรียนรู้งูๆ ปลาๆ
hàt àan hàt kĭan rian róo ngoo ngoo bplaa bplaa
Practice reading, practice writing, learn a bit [learn “snake, snake, fish, fish”]*
ทุกวีทุกวัน ทำงานอาบเหงื่อต่างหน้า
túk wee túk wan tam ngaan àap ngèua dtàang nâa
Everyday work, face bathed in sweat
หากินหล่อเลี้ยงกายา ตามประสาคนป่าคนดอย
hăa gin lòr líang gaa yaa dtaam bprà-săa kon bpàa kon doi
Make a living, find nourishment, follow the way of the hilltribe people
เป็นหนุ่มเป็นสาว มันเหงาให้คิดออกเรือน
bpen nùm bpen săao man ngăo hâi kít òk reuan
Being a young man [or] women, it’s lonely and makes one think about about marriage:
มาอยู่เป็นเพื่อน ช่วยกันหาเผือกหากลอย
maa yòo bpen pêuan chûay gan hăa pèuak hàak loi
Come stay be friends, help each other find taro [metaphor for helping each other work]
เลี้ยงหมูเลี้ยงหมา ถางป่าทำไร่เลื่อนลอย
líang mŏo líang măa tăang bpàa tam râi lêuan loi
Raise pigs, raise dogs, mow the forest, work the rice field [undertake slash and burn agriculture]
สร้างวิมานบนดอย เป็นนกน้อยในรังจนๆ
sâang wí-maan bon doi bpen nók nói nai rang jon jon
Create a paradise on the mountain. Be a few birds in the poor nest

แต่พอเมื่อวาน ป๊ะมันเธอพลันเปลี๊ยนไป๋
dtàe por mêua waan bpá man ter plan bplían-bpăi
But yesterday when I met you, it changed
ไอ้หนุ่มหน้าใส ไม่เคยแปดเปื้อนดินโคลน
âi nùm nâa săi mâi koie bpàet bpêuan din klon
The rich boy never touches dirt
จากเมืองกรุงไกล ขวักไขว่ไปด้วยรถยนต์
jàak meuang grung glai kwàk kwài bpai dûay rót yon
Far away from capital, where there are a lot of cars going back and forth,
วิมานของคนจนๆ ถูกชิ่งถูกชนด้วยรถโฟร์วีล
wí-maan kŏng kon jon jon tòok chîng tòok chon dûay rót four wheel
The paradise of the poor people is crashed by the four wheel trucks

[This whole next verse is sung with a Hilltribe accent (no ending consonants)]***

ไปอยู่กรุงเทพ สักคำไม่เคยยอมบอก
bpai yòo grung tâyp sàk kam mâi koie yom bòk
[You] went to stay in Bangkok [and] weren’t willing to tell me one word [about it].
หรือโดนเขาหลอก ให้ลงจากดอยตามมา
rĕu dohn kăo lòk hâi long jàak doi dtaam maa
Or were [you] tricked by him to come down from the mountain?
ไปอยู่กรุงเทพ เจ้าตัวไม่เคยยอมลา
bpai yòo grung tâyp [Kru The] jâo dtua mâi koie yom laa
When [you] moved to Bangkok, you never said goodbye
สาวดอยบ้านป่า พูดลาสักคำไม่มี
săao doi bâan bpàa pôot laa sàk kam mâi mee
[The] young hilltribe woman didn’t give a word of goodbye.

ใครเล่าจะสน คนจนคนดอยคนเขา
krai lâo jà sŏn kon jon kon doi kon kăo[
Who will care about the poor people and hilltribe people?
ถึงมีภูมิลำเนา แต่บัดรประชาชนไม่มี
tĕung mee poom mi lam-nao dtàe รบัด bprà-chaa chon mâi mee
Though they have a native district, [they] don’t have an ID card
พกยาทันใจ เอวไว้แทนใบขับขี่
pók yaa tan jai eo wái taen bai kàp kèe
Carry [medicine/drugs?] tucked away instead of a driver’s license
รถยนต์ก็ยังไม่มี รถเมล์ก็มาไม่ถึง
rót yon gôr yang mâi mee rót may gôr maa mâi tĕung
Cars [they] don’t have yet. Buses don’t go all the way out there.

ดอย ดอย ดอย ตั้งหน้าแต่คอย คอย คอย
doi doi doi dtâng nâa dtàe koi koi koi
Mountain, mountain, mountain still just wait, wait, wait
คอย คอย คอย น้องนางคืนดอย ดอย ดอย
koi koi koi nóng naang keun doi doi doi
Wait, wait, wait for her return up the mountain, mountain, mountain

*To speak “ngu ngu plaa plaa” (literally “snake snake fish fish”) is to be able to speak a smattering of something.

***In the Hmong language, for instance, there are no ending consonants, so the Hmong may pronounce “Krung Thaep” (Bangkok) as “Kru Thae.” You can hear Khun Aed sing “Kru Thae” and all the other words with no ending consonants.

เพื่อชีวิตติดล้อ Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels) [The Motorcycle Song]

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (I’m almost certain) and sung with เสก โลโซ Sek Loso 
Album: โฮะ Ho! (2009)
This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

NOTE: There is a Singable English version HERE!

อยากลืมเรื่องราวที่ปวดร้าวใจ
yàak leum rêuang raao têe bpùat ráao jai
If you want to forget the troubles hurting your heart
ปัดเป่าทิ้งไป…บนทางไฮเวย์
bpàt bpào tíng bpai … bon taang hai-way
Cast them away . . . along the highway
มาเถิดพี่น้องเพื่อนพ้องฮาเล่ย์
maa tèrt pêe nóng pêuan póng haa lây
Come along brothers and sisters, Harley friends
ถึงรถจะเท่ ไม่เท่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ใช่
tĕung rot jà tây mâi tây mâi châi rêuang săm-kan. châi
Whether your bike is cool or not cool, it’s not important. (That’s right)

มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอ
mee făn mee wăng mee hŏn taang sà-mĕr
If you have a dream, you have hope, you have a path forever.
รวมพลเพื่อนเกลอ ถึงไหนถึงกัน
ruam pon pêuan gler tĕung năi tĕung gan
Together with buddies to the very end
มีแค่วันนี้และไม่ต้องแคร์วันนั้น
mee kâe wan née láe mâi dtông care wan nán
There’s only today. No need to care about those other days
ถึงนรก…สวรรค์ ยังมีเกลอและกัน จะสนมันทำไม
tĕung ná-rók … sà-wăn yang mee gler láe gan jà sŏn man tam-mai
Until hell . . . or heaven, we still have company and each other. Why worry about it?

*จอกนี้แด่เพื่อนและมิตรภาพ
jòk née dàe pêuan láe mít-dtrà-pâap
This glass [is raised], to friends and friendship
ที่ซาบซึ้งมานานแต่ไม่เคยอธิบาย
têe sâap-séung maa naan dtàe mâi koie a-tí-baai
that I’ve always appreciated, but never properly acknowledged
ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะมิตรสหาย
mâi sĭa châat gèrt láew lâ mít sà-hăai
I haven’t lost my home country, or the company.
ที่มีเพื่อนดีๆอย่างนาย ที่มีเหล้าแรงๆย้อมใจ ฝันร้ายก็กลายเป็นดี…ดี
têe mee pêuan dee dee yàang naai têe mee lao raeng raeng yóm jai făn ráai gôr glaai bpen dee … dee
To have good friends like you is to have strength and spirit. Bad dreams turn to good

**ช้างป่าอยู่ป่า ฮาเล่ย์อยู่ถนน
cháang bpàa yòo bpàa haa lây yòo tà-nŏn
The elephant lives in the forest, the Harley lives on the road
ยากดีมีจนก็แค่คนขับสองล้อ
yâak dee mee jon gôr kâe kon kàp sŏng lór
Few difficulties or good things, just a man and a bike.
เกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ
gèrt maa châat dieow gôr chái man hâi por
We’re born into one life only. Use it so it’s enough
เพื่อชีวิตติดล้อ ขอแค่เศษสตางค์ เติมน้ำมันน้ำเมา
pêua chee-wít dtìt lór kŏr kâe sàyt sà-dtaang dterm náam man nám mao
For life on a bike, one needs only enough money for fueling up and drinking

Solo *, **

เอ้า…สองล้อพอเพียง แค่นี้ก็เพียงพอ
âo … sŏng lór por piang kâe née gôr piang por
Oh, two wheels are sufficient. This, right here, is all one needs
สองล้อพอเพียง ชีวิตที่เพียงพอ
sŏng lór por piang chee-wít têe piang por
Two wheels are sufficient. The life that is enough!

ใจตามน้ำ Jai Dtam Nam (The Heart Follows Water)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This album is EXTREMLY HIGHLY RECOMMENDED. Buy the ALBUM!!

ใจคนไม่เหมือนน้ำ ที่ไหลไปไปแล้วไปเลย
jai kon mâi mĕuan nám têe lăi bpai bpai láew bpai loie
The heart of a person isn’t like water which flows away and is gone
ใจคนไม่นิ่งเฉย เรื่องผ่านเลย ยังเก็บเอามาคิด
jai kon mâi nîng chŏie rêuang pàan loie yang gèp ao maa kít
The heart of a person isn’t silent. A matter that is already passed [the heart] still keeps to think about
ทั้งๆ ที่รู้ ว่ามันเจ็บปวด ทั้งๆ ที่รู้ตัวเองไม่ผิด
Tang tang têe róo wâa man jèp bpùat tang tang têe róo dtua ayng mâi pìt
Although one knows that it hurts. Although one realizes they aren’t guilty
ก็แล้วทำไมปล่อยให้ชีวิต อยู่กับความผิดหวัง
gôr láew tam-mai bplòi hâi chee-wít yòo gàp kwaam pìt wăng
So then why let life continue on with [holding on to] disappointment?

ใจคนไม่ใช่น้ำ แต่ไหลตามแบบน้ำไหลได้
jai kon mâi châi nám dtàe lăi dtaam bàep nám lăi dâai
The heart of a person isn’t water, but it can flow following the example of water
น้ำไม่เคยย้อนไหล มันเคลื่อนไหวจากบนลงล่าง
nám mâi koie yón lăi man klêuan wăi jàak bon long lâang
Water never flows back [where it came from], it [only] flows downward
หมั่นเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อันมีนัยยะให้เอาเยี่ยงอย่าง
màn rian róo wí-tĕe tam-má-châat an mee nai yá hâi ao yîang yàang
Diligently study the way of nature. A piece [of it] will imply a pattern/example
ปลดปล่อยมันอย่าให้คั่งค้าง อยู่ในหัวใจคุณ
bplòt bplòi man yàa hâi kâng káang
Release it, let it go, don’t let it pile up
อยู่ในหัวใจคุณ
yòo nai hŭa jai kun
In your heart

น้ำไหลไปใจไหลตาม อย่าอย่าให้ค้างอยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam  yàa yàa hâi káang yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. Don’t let it pile up in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ใน
nám lăi bpai jai lăi dtaam  lôhk têe ngót ngaam · yòo nai
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful is inside . . .

ใจทำให้เหมือนน้ำที่ไหลไป ไปแล้วไปเลย
jai tam hâi mĕuan nám têe lăi bpai bpai láew bpai loie
The heart does like the water that flows away and is gone
หัดปล่อยวางนิ่งเฉย เรื่องผ่านไปปล่อยเลยอย่างคั่งค้าง
hàt bplòi waang nîng chŏie rêuang pàan bpai bplòi loie yàang kâng káang
Practice quietly not taking things to heart. The matter that is past, let it go, whatever is congested
คนควรเรียนรู้วิถีธรรมชาติ อันมีนัยยะให้เอาเยี่ยงอย่าง
kon kuan rian róo wí-tĕe tam-má-châat an mee nai yá hâi ao yîang yàang
People should learn the way of nature. A piece of it implies a pattern/example
โลกใบนี้หาได้น่าชิงชัง หากไม่ชังไม่ชิง
lôhk bai née hăa dâai nâa ching chang hàak mâi chang mâi ching
This world can find things worth hating, even if [we’re] not hating and not fighting
จริงไหมจ๊ะคุณๆ
jing măi já kun kun
Is it true, you guys?

น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart
น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam yòo nai jai kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in your heart

น้ำไหลไปใจไหลตาม โลกที่งดงาม อยู่ในใจของคุณ
nám lăi bpai jai lăi dtaam lôhk têe ngót ngaam · yòo nai jai kŏng kun
Water flows away, the heart flows following [the example of the water]. A world that is beautiful lives in the heart of you.

บ่อเยี่ยะโจ่ย Baw Ye-ya Joi (No Big Deal)

by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Another totally awesome song from Aed Carabao’s perfect กันชนหมา (Bumper Dog) solo album. *Khun Aed says his mother spoke Chinese and “Baw Ye-Ya Joi” was something his mother used to say and it means ไม่ เท่าไหร่  “Mai taorai” which I will translate as “Not much” or “No big deal.”

เกิดมาเป็นคนย่อมมีบาดแผล ไม่มีที่กายก็มีที่ใจ
gèrt maa bpen kon yôm mee bàat plăe mâi mee têe gaai gôr mee têe jai
I was born a person likely to have wounds – not on my body, but on my heart
คมรักก็เหมือนคมมีด กรีดลึกทรวงใน
kom rák gôr mĕuan kom mêet grèet léuk suang nai
Sharp love is like a sharp knife stabbed deep in the chest
คมมีดในครัวบาดคนทำครัว เจ็บปวดไม่นานเดี๋ยวมันก็หาย
kom mêet nai krua bàat kon tam krua jèp bpùat mâi naan dĭeow man gôr hăai
A sharp knife in the kitchen cuts the cook. It hurts, but in a short time it will heal
แต่คมรักบาดลึกแผลใจ หายยากหายเย็น
dtàe kom rák bàat léuk plăe jai hăai yâak hăai yen
But sharp love cuts deeply, wounds the heart. Recovery is difficult
คุณเบ็นคนหนึ่งไหม ที่เจอเรื่องแบบนี้
kun ben kon nèung măi têe jer rêuang bàep née
Are you a person who meets with this sort of thing?
เคยปล่อยวางได้ไหม ทำไม่รู้ไม่เห็น
koie bplòi waang dâai măi tam mâi róo mâi hĕn
Can you ever let it go (not take it to heart)? Pretend you don’t know or see?
อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด อะไรจะเป็นก็ให้มันเป็น
a-rai jà gèrt gôr hâi man gèrt a-rai jà bpen gôr hâi man bpen
Whatever will happen, OK let it happen. Whatever will be, let it be.
ไม่เป็นวรรคเป็นเวร บ่อเยี่ยะโจ่ย
mâi bpen wák bpen wayn. bòr ye-yá jòi
Not go over and over it. No big deal.

มันยู่ที่ตัวเราเองเขัาใจ ว่าการ หลอก ลวง เป็น เรื่องโง่เขลา
man yôo têe dtua rao ayng kăo jai wâa gaan lòk luang bpen rêuang ngôh klăo
It’s up to ourselves to understand that to cheat and deceive is a foolish affair.
เขาทำเชนนี้กับเรา แล้วจะสนทำไม ตัวเราเองคือศัตรูผู้น่ากลัว
kăo tam chayn née gàp rao láew jà sŏn tam-mai dtua rao ayng keu sàt-dtroo pôo nâa glua
[If] someone does like this to us, then why pay attention [to them]? We can be our own worst enemy.*
ผู้เข้มแข็ง รู้ชนะ รู้อภัย อย่าไปมองโลกในแง่ร้าย จงใช้เหตุผล
pôo kây-má-kăeng róo chá-ná róo a-pai yàa bpai mong lôhk nai ngâe ráai jong chái hàyt pŏn
A strong person knows to overcome, knows to forgive. Don’t go looking at the world pessimistically; [you] should use reason
วนเวลาให้บทเรียน ควรจดจำไว้ แต่อย่าให้มันบั่นทำร้ายใจตน
won way-laa hâi bòt rian kuan jòt jam wái dtàe yàa hâi man bàn tam ráai jai dton
The circle of time offers a lesson: [you] should remember [what happened]. But don’t let it cut and do harm to your own heart.
คนที่รอเราอยู่ยังมี คนดีๆ ที่นมีเหตุผล
kon têe ror rao yòo yang mee kon dee dee têe mee hàyt pŏn
There are still people waiting for us—really good people, who have reason.
อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it].** No big deal.

ความพ่ายแพ้จะแปลเป็นพลังสรรสร้าง ชีวิตมีหลายทาง ท้าน่าเผชิญ
kwaam pâai páe jà bplae bpen pá-lang săn sâang chee-wít mee lăai taang táa nâa pà-chern
Defeat will translate into strength [to?] choose and create. Life has many paths, challenges worth confronting
ใครคนนั้นอาจเป็น เนื้อคู่ ใครคนนี้อาจเป็นเรื่องบังเอิญ
krai kon nán àat bpen néua kôo krai kon née àat bpen rêuang bang-ern
That person there might be a match. This person here might be another story
ทางใครทางมันต่างเดิน บ่อเยี่ยะโจ่ย
taang krai taang man dtàang dern · bòr ye-yá jòi
The path someone takes, it’s a separate walk. No big deal

บ่อเยี่ยะโจ่ย
bòr ye-yá jòi
No big deal . . .

มันยู่ที่ตัวเราเองเขัาใจ ว่าการ หลอก ลวง เป็น เรื่องโง่เขลา
man yôo têe dtua rao ayng kăo jai wâa gaan lòk luang bpen rêuang ngôh klăo
It’s up to ourselves to understand that to cheat and deceive is a foolish affair.
เขาทำเชนนี้กับเรา แล้วจะสนทำไม ตัวเราเองคือศัตรูผู้น่ากลัว
kăo tam chayn née gàp rao láew jà sŏn tam-mai dtua rao ayng keu sàt-dtroo pôo nâa glua
[If] someone does like this to us, then why pay attention [to them]? [We can be our own worst enemy]. *
ผู้เข้มแข็ง รู้ชนะ รู้อภัย อย่าไปมองโลกในแง่ร้าย จงใช้เหตุผล
pôo kây-má-kăeng róo chá-ná róo a-pai yàa bpai mong lôhk nai ngâe ráai jong chái hàyt pŏn
A strong person knows to overcome, knows to forgive. Don’t go looking at the world pessimistically; [you] should use reason
วนเวลาให้บทเรียน ควรจดจำไว้ แต่อย่าให้มันบั่นทำร้ายใจตน
won way-laa hâi bòt rian kuan jòt jam wái dtàe yàa hâi man bàn tam ráai jai dton
The circle of time offers a lesson: [you] should remember [what happened]. But don’t let it cut and do harm to your own heart.
คนที่รอเราอยู่ยังมี คนดีๆ ที่นมีเหตุผล
kon têe ror rao yòo yang mee kon dee dee têe mee hàyt pŏn
There are still people who wait for us—really good people, who have reason.
อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it].** No big deal.

อย่าไปทุกข์กังวล บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won. bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it].** No big deal.
อย่าไปทุกข์กังวล . . . บ่อเยี่ยะโจ่ย
yàa bpai túk gang-won . . . bòr ye-yá jòi
Don’t agonize [over it] . . . No big deal.

*Literally, “Oneself is the enemy worth being afraid of.”


 

Support the artist and BUY THIS ALBUM from the friendly people at eThaiCD.com

แสงทองส่องทาง Seng Tong Song Tang (Golden Light Lighting the Way)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Also from Aed Carabao’s solo album กันชนหมา (Bumper Dog) album, we have a beautiful protest song like the classic เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ (Music of Freedom).

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light shining in
คือนาฬิกาของชีวิต
keu naa-lí-gaa kŏng chee-wít
is the clock of life
คนเอยทกคนควรมีลทธิ์
kon oie túk kon kuan mee sìt
Every person should have the right
ทจะคิคจะเป็นอะไร
têe jà kít jà hĕn jà bpen a-rai
to think and to see what’s the problem seem to be?
ทำไมคุณไม่ถามตัวองบ้าง
tam-mai kun mâi tăam dtua eng bâang
Why don’t you ask yourself sometimes,
ตัองเบ่งกลัามวางกลัามใหญ่ไปทำไม
dtông bàyng glâam waang glâam yài bpai tam-mai
why must [they] always be flexing muscles?
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
Nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not teargas [and a] spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not teargas [and a] spray of bullets!

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light shining in
เพื่อหมู่นกกาออกหากิน
pêua mòo nók gaa òk hăa gin
[is] for a flock of crows to go out and find food
นกเอยเจ้าบินตามใจถวิล
nók oie jâo bin dtaam jai ta win
A bird flies where he likes,
อยากจะกินจะนอนต่างมีเสรี
yàak jà gin jà non dtàang mee săy-ree
[If] wants to eat, to sleep, he has the freedom
ทำไมคนไม่มีอิสระภาพ
tam-mai kon mâi mee ìt-sà-rà pâap
Why don’t people have freedom,
ทั้งที่คนสังคมกว่านกมากมาย
táng têe kon săng-kom gwàa nók mâak maai
even though people are much more sophisticated than birds?
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ไช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not tear gas [and a] spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáet náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not tear gas [and a] spray of bullets!

มาจบมือกันและกันผ่านมันให้ได้
maa jòp meu gan láe gan pàan man hâi dâai
Come join hands together and together [we] can get through it!
เห็นแสงนั้นไหมเสรีภาพรออยู่เบื้องหน้า
hĕn săeng nán măi săy-ree pâap ror yòo bêuang nâa
See that light? Freedom awaits you ahead in the future!
แสงสีทองสาดส่องนำทางรามา
săeng sĕe tong sàat sòng nam taang rao maa
The golden light shows the way to go.
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets fight the flowers/innocent citizens?
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets fight the flowers/innocent citizens?

แสงทองทีส่องมา
săeng tong tee sòng maa
The golden light that shining in
นำความสรัทธาสู่มนุษย์
nam kwaam sàt-taa sòo min-ut
brings faith to humanity
หนู่มสาวเอยหัวใจเจัาบริสุทธิ์
nòom săao oie hŭa jai jao bor-rí-sùt
Young men and women you have a pure heart
สู้ต่อไปโลกนี้จะอยู่ในมือ
sôo dtòr bpai lôhk née jà yòo nai meu
Continue fighting. This world will be in your hand.
ผู้ปกครองต่างมาแล้วก็ผ่านพ้น
pôo bpòk krong dtàang maa láew gôr pàan pón
Guardians come and then pass by
ประชาชนคือผู้ยืนอยู่ต่อไป
bprà-chaa chon keu pôo yeun yòo dtòr bpai
Citizens are the ones who will continue standing up
ในอ้อมแขนอบอุ่นใครก็ต้องการ
nai ôm kăen òp ùn krai gôr dtông gaan
To be in a warm embrace, is something everyone needs
แต่ไม่ไช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
dtàe mâi châi gáes náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
But not tear gas! Not a spray of bullets!
ไม่ใช่แก๊สน้ำตาห่ากระสุนปืน
mâi châi gáet náam dtaa hàa grà-sŭn bpeun
Not teargas [and a] spray of bullets!

มาจบมือกันและกันผ่านมันให้ได้
maa jòp meu gan láe gan pàan man hâi dâai
Come join hands together so we can get through it
เห็นแสงนั้นไหมเสรีภาพรออยู่เบื้องหน้า
hĕn săeng nán măi săy-ree pâap ror yòo bêuang nâa
See that light? Freedom awaits you ahead in the future!
แสงสีทองสาดส่องนำทางรามา
săeng sĕe tong sàat sòng nam taang rao maa
The golden light shows the way to go
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets attack the flowers/innocent citizens?
ห่ากระสุนปืนหรือจะสู้ดอกไม้มวลชน
hàa grà-sŭn bpeun rĕu jà sôo dòk máai muan chon
Will the spray of bullets attack the flowers/innocent citizens?

Review of the Album สวัสดีประเทศไทย “Sawadee Prathet Thai” (Hello Thailand!)

by Ann Norman

Sawadee Pratet Thai

Support the Artist and BUY THE ALBUM at eThaiCD.com, where you can shop in English for Thai music.

Note: Below is the Review of the album I posted at eThaiCD.com just days after I received the album in the mail. There will be is a complicated postscript about some aspects of the album in hindsight.

The 28th Carabao album Sawatdee Prathet Thai works the same old formula for success: originality and relentless positivity. The title track is infectious pop. If I’ve done this right, the refrain translates:

Hello Thailand. Are you well?
We are luckier than other to have been born Thai.
[We] have a land that is abundant
[We] have people rich in kindness
Work hard and we can live happy, living the Thai way
[I’m] doing well, Thailand.

The next verse looks forward to greater democracy and asks the citizens to hold fast to peacefulness while they wait for the picture to change.

As usual, the album encompasses a range of musical styles, including rock, country, reggae, Pacific Island, and sam cha.

But it seems most energized by that jam session about a year ago with Santana, the band’s biggest influence. For myself, I will never forgive Carlos Santana for mispronouncing “Carabao” at the end of that concert. (“CariBOO!” ARGGHH!!) Aed Carabao, usually so talkative and in charge was, by his own admission, completely starstruck that night and “could only say two words.” He later noted that it would have been nice if the two bands could have discussed beforehand what they might play together. (UH, Yeah!) But it seems that P’Aed not only survived, but is grateful for this strange experience. This album is infused with the sound of Santana, including the trumpets.

In opening bars of the 10th song, what sounds like a Santana riff is joined by a sam cha beat. The signature sounds of Santana and Carabao meld PERFECTLY for the rest of the song, which is actually titled “ Santana Carabao”! The lyrics tell the story of how Santana led to Caravan and Carabao!

Another remarkable song is the one sung by Thierry Mekwattana. It is sweetly beautiful, of course, but you will also have fun trying to guess what sort of stringed instruments they might be playing. A mandolin? A Thai violin? The mixture is delightfully different.

I am also intriqued by “Sia Muay Pra Gaan Mueang,” a song about Manny Pacquiao and boxers in China [???]*

It’s a wonderful 28th album for the band. And, yes: TWENTY EIGHT!

* This song comments on a particular boxing match—Pacquiao vs. Marquez—using characters from Chinese legends.

Postscript: After going nuts over this album, I bought the Limited Edition album to get the DVD with live performances of several songs. This DVD was inexplicably and unforgivably bad. Aed Carabao’s voice went completely hoarse on the one song I had most wanted to hear, “Santana Carabao,” and he just kept singing. My only theory as to what happened is that he is at the level of fame where no one can tell him anything, like for instance “Let’s do it over,” or “Let’s not release this.” There is no point in buying the Limited Edition. It’s a big disappointment. You will be glad to know I have heard magical performances of that same song since, so it was just a bad day.

In some ways, the album (not the DVD) got even better with time. In particular, the title of the last song translates, “The Value of a Person,” and the lyrics, once translated, completely blew me away. It’s like something Mister Rogers would have written if he had been a rockstar . . . Sorry!

“Your value that is true
I know where it is . . .
. . . . The value of a person is right here
Right here is the value for society”

On the other hand, soon after album was released, the political situation in Thailand went right down the toilet, and nothing, including the pep talk of that infectious title song, could do anything to stop it. Now the album’s upbeat title song “Swadee Pratet Thai!” or “Hello Thailand!” with its optimism and prescient cautions, reminds me of that downwards slide and so is hard to listen to.

ANOTHER SONG from this album translated at CarabaoinEnglish: วันพ่อ Wan Paw (Father’s Day)

Support the Artist and BUY THE ALBUM at eThaiCD.com, where you can shop in English for Thai music.

“Teacher Sek” (Ahjahn Sek) อาจารย์เสก

By Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล
Album: เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?) (2014)

Note: The song is about Seksan Praserkul (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล), a student leader of a successful pro-democracy popular mass uprising that brought down the dictatorship of Thanom Kittikachorn in Thailand in 1973. The name “Sek” means “Magic,” and the song plays off the double meaning of the name “Sek.” To learn more about these historical events watch this documentary, which is in Thai with English subtitles: http://youtu.be/KLgNO9KX_qA


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ปาฐกถาอาจารย์ เสกสรรค์ เจตนารมณ์ 14 ตุลา
bpaa-tà-gà-tăa aa-jaan sàyk săn jàyt-dtà-naa rom sìp sèe dtù-laa
The speech of Teacher Seksan, the aim on October 14th [1973]:
เวียนมาบรรจบครบ 40 ปีเจตนาดีที่ไม่สิ้นวัง
wian ma brajòp króp sèe sìp bpee jàyt-dtà-naa dee têe mâi sîn wang
A forty-year anniversary, very positive with some hope.*
ใครบ้างเก็บไปคิด นำไปเป็นแนวทาง
krai bâang gèp bpai kít nam bpai bpen naew taang
Some people gather to go consider [what to do]. Lead [demonstrators] out on a course
ส่องสว่างสังคม ไม่ก้มเดินดุยดุ่ย ไม่ก้มเดินดุยดุ่ย
sòng sà-wàang săng-kom mâi gôm dern dùi dùi mâi gôm dern dùi dùi
Shining out the light of society. Not bowing or walking aimlessly

ปาฐกถากลั่นมาจากใจ จากสายตายาวไกลห่วงหาอารรณ์
bpaa-tòk tăa glàn maa jàak jai jàak săai dtaa yaao glai hùang hăa atawn
Makes a speech distilled from the heart, from farsighted concern and emotion
ประสบการณ์ผ่านแพ้มาก่อน ไม่ได้กางตำราสอนแบบชุ่ยๆ
bprà-sòp gaan pàan páe maa gòn mâi dâai gaang dtam-raa sŏn bàep chûi chûi
The experience of past defeat. Didn’t stretch the teachings of the textbook in a careless way
เพราะเคยลุยถึงรู้ เพราะเคยสู้ถึงกลัว
prór koie lui tĕung róo prór koie sôo tĕung glua
Because they already waded in enough to know, because they had already fought enough to experience fear
ไม่จำมาอวดตัว แต่ห่วงบ้านห่วงเมือง
mâi jam maa ùat dtua dtàe hùang bâan hùang meuang
Not thinking of showing off, but concerned for the home and the country

เสกเลยครับอาจารย์ เสกให้มันแล้วไป
sàyk loie kráp aa-jaan sàyk hâi man láew bpai
Whatever [you say], Sek, Sir! Teacher Sek wants it, then go!
ก่อนน้ำตาตกในเลือดไทยจะมองเนือง
gòn nám dtaa dtòk nai lêuat tai jà mong neuang
Before tears fall in Thai blood, [we] will check frequently
เสกมั้ย อาจารย์ปู่ ดีมั้ยอาจารย์เสก
Sàyk máai aa-jaan bpòo dee máai aa-jaan sàyk
Sek, Teacher, is this correct? Would this be good, Teacher Sek?
ลงยันต์ลงเลขเสกให้บ้านให้เมือง
long yan long lâyk sàyk hâi bâan hâi meuang
Down came the magic words to guide the home and country:
เรื่องรอง ฟ้าผ่อง เอาไป ประชาธิปไตยกินอิ่ม
rêuang rong fáa pòng ao bpai bprà-chaa-típ-bpà-dtai gin ìm
The sky is bright! Democracy is fulfilled!

เสกเข้าไปอย่าได้ถอย เสกเข้าไปอย่าได้ถอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! [He] cast a spell: “Don’t retreat!”
เสกเข้าไปอย่าได้ถอย มวลชน คอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi muan chon koi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! The masses waited.

เสกเข้าไปอย่าได้ถอย เสกเข้าไปอย่าได้ถอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! [He] cast a spell: “Don’t retreat!
เสกเข้าไปอย่าได้ถอย มวลชน คอย (โอม เพี่ยง)
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi muan chon koi (ohm piang )
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! The masses waited. ([This] invocation . . . only)

เสกเลยครับอาจารย์ เสกให้มันแล้วไป
sàyk loie kráp aa-jaan sàyk hâi man láew bpai
Whatever [you say], Sek, Sir! Teacher Sek wants it, then go!
ก่อนน้ำตาตกในเลือดไทยจะมองเนือง
gòn nám dtaa dtòk nai lêuat tai jà mong neuang
Before tears fall in Thai blood, [we] will check frequently
เสกมั้ย อาจารย์ปู่ ดีมั้ยอาจารย์เสก
Sàyk máai aa-jaan bpòo dee máai aa-jaan sàyk
Sek, Teacher, is this correct? Would this be good, Teacher Sek?
ลงยันต์ลงเลขเสกให้บ้านให้เมือง
long yan long lâyk sàyk hâi bâan hâi meuang
Down came the magic words to guide the home and country:
เรื่องรอง ฟ้าผ่อง เอาไป ประชาธิปไตยกินอิ่ม
rêuang rong fáa pòng ao bpai bprà-chaa-típ-bpà-dtai gin ìm
The sky is bright! Democracy is fulfilled!

ปาฐกถาอาจารย์เสกสรรค์ ไม่ไกลเกินฝันถ้าจะนำพา
bpaa-tòk tăa aa-jaan sàyk săn mâi glai gern făn tâa jà nam paa
The speech of Teacher Sek: [We’re] not that far from our dream if we pay attention
เพื่อแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมือง ให้รุ่งให้เรื่องประชาธิปไตย
pêua gâe bpan-hăa hâi châat bâan meuang hâi rûng hâi rêuang bprà-chaa-típ-bpà-dtai
to fix a problem for the country and homeland—for the progress of democracy!

ปัญหาใหญ่อยู่ที่คน มีความพร้อมขนาดไหน
bpan-hăa yài yòo têe kon  mee kwaam próm kà-nàat năi
Big problems are up to people to fix, [and depend on] how much readiness [they have]
ในชีวิตวัฒนธรรม แนวทางประชาธิปไตย
nai chee-wít wát-tá-ná-tam naew taang bprà-chaa-típ-bpà-dtai
in the life of a civilization/culture, in the way of democracy

(4X)

*The end of absolute monarchy and the beginning of Thai democracy was in 1932. The forty-year anniversary probably has something to do with those events.


BUY THE ALBUM at eThaiCD.com.

Review of the Movie “Young ‘Bao” (2013) at IMDb

BUY IT HERE AT eThaiCD, where you can shop in Thai. But beware of the zone problem. You may have to play your DVD on a computer.

Note: This is a decent movie about the origins of the band Carabao  that is entirely in Thai and does not contain any new music.

youngbao

Must see for fans of Carabao, but not as good as” Siang Pleang Heng Sereepaaap”

By Ann Norman (originally posted March 2014)

Young ‘Bao, is a must-see for fans of Carabao. However, it is overly reverent of its subject and so pales in comparison to the (maybe) sillier 1985 เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ “Siang Playng Heng Seyreepaap,” (Music of Freedom), the first movie about the band’s origins, where the band members played themselves. Both stories appear to be almost completely fictional and only agree on a few key points: Aed was constantly off in a corner writing new songs for the band with a clear sense of purpose; there was apparently an incident where the band was fired from their gig because Aed wouldn’t dress up; and he also was a heavy smoker. The new movie is interesting in showing us the political context: The Thammasat University massacre that caused many students activities to flee to the jungle to join the communists. It also caused Aed’s father to send him to the Philippines for study to keep him out of trouble. The actor who plays Aed in Young Bao, plays him constantly serious and gloomy, in complete contrast to the 1985 movie where Aed played himself. In that movie, Aed was utterly charming, upbeat, and always launching into a pep talk about how things weren’t so bad and they would make it if they kept trying. The old movie also had some long musical sections that were completely magical. For this new movie, the producers went to a lot of trouble to recruit young actors who are actual musicians. So why not let them play??!! The absence of any new live music was my biggest frustration with the new movie. I don’t believe the Young ‘Bao theme song, which is kind of interesting, was even written by anyone in the band Carabao. I think someone else wrote it for this movie.

Review of 25th Anniversary Album of Covers: “Mon Playng Carabao” (“The Spell of Carabao Songs”) มนต์เพลงคาราบาว

photo (9)

Support the artists and BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English!

Note: It looks like this album review was first posted in 2012 or 2013. Turns out I was a little confused. I discovered this album near the band’s 30th Anniversary and thought it was for the 30th Anniversary, then belatedly realized it had been done for the 25th Anniversary. Oh well . . . “Change ‘fresh” to ‘five years old’ and I stand by my review, lol . . . :

Review of 25th Anniversary Album of Covers: “Mon Playng Carabao” (“The Spell of Carabao Songs”) มนต์เพลงคาราบาว

by Ann Norman

Check out this fresh album of Carabao covers titled “Mon Pleang Carabao” [The Spell of Carabao Songs]. The old song by that title, released almost thirty years ago, proclaimed the Carabao mission statement—to produce mesmerizing music with a message—something that sticks with you long after the dance party is over. And the song invited the fans to “Come together to sing, make music.” Afterall, “Music isn’t a competition/There is truth and dreams in music.”

The invitation to participate in the music is what this album is all about. Notable Thai musicians (mostly of the older generation) have been invited to cover twenty six notable Carabao songs, and it seems they were encouraged to mix it up a little. For instance the rock and roll anthem “Bua Loy” has been turned into a reggae tune! The results are playful, fun, always interesting, and sometimes spell-binding.

Nga Carawan turns in a tremulous, haunting version of “Raeng Koi” (The Vulture Waits), which is actually better than the original. His voice is so vulnerable , I always fear it will break. (In the YouTube he is seen wringing his hands as he sings, as if he doesn’t know what to do with them or is too lost in the performance to care.) This is best song on the album. My second favorite cover is Aanon Saisaengjun’s slick, lounge lizard version of “Jeb Kung,” which is as perfect as it is hilarious. (Again, there is a must-see YouTube).

My prize for third place must be shared among the many women who cover songs on this album: Sunaree Rajchaseema’s “Ngaam Jai”; Thanachaporn Jarawanakul’s “Rak Tong Su,” Viyada Komarakul’s “Rak Khun Tao Fa,” and Rungruedee Pangponsai’s “Mai Saai,” among others. Women also contribute half in “Refugee” and in a very traditional version of “Yai Sum-aang.” I never saw the band as disadvantaged until now. Now I wonder why are there no female band members of Carabao? The female voices add something special here. I also confess my reluctant admiration for the two women who brashly rip through a stripped down “Khon La Fun,” shouting more than singing at the end—and I can’t help but sing along. That song is so infectious, there is no way to kill it.

One classic song that it IS possible to kill, as it turns out is “Telay Jai.” Just a voice and piano, at a horribly slow tempo with some weird reoccurring scratching sound like an old cassette tape player malfunctioning. Oh well . . mai bpen rai.

I need to mention the gorgeous instrumentation overall—violins and pianos and guitars. It seems that Keo Carabao (co-founder of Carabao, but not a current band member) has had a hand in this album. He plays guitar on some songs and, in the YouTubes, is seen nodding approvingly, reacting to the singers’ performances. I don’t see any of the other band members in the YouTubes, except for Aed Carabao, almost in disguise, sitting hunched over his harmonica in “Raeng Koi”—he never sings.

You will enjoy this album. Carabao has delivered on its fearless, youthful promise to make memorable music, and that is the fact celebrated in this album.

The Vulture Waits (Reng Koi) แร้งคอย

Lyrics and music by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul)
Album: ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) (1993)
This album is highly recommended. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: This is one of my very favorite Carabao songs. It is very vivid and describes a real place. (And yes, there is a field in the middle of this jungle.) This is the more exact version, but also check out my SINGABLE ENGLISH VERSION. “Older Sibling” and “Younger Sibling” is the word-for-word translation for “Pi” and “Nong”, but not necessarily the meaning. “Pi and Nong” could just as well be translated “Me and You” in this one, but for some reason, I wanted to preserve the connotation of closeness between these two people. They could easily be lovers. There are also other possible translations of “แก่ง” “geng” (the place where the one person waits for the other) including a small island or simply the town Kheng Koi. What do you see in this song?

This version by Nga Caravan blows me away. It is from “Mon Playng Carabao” (“The Spell of Carabao Songs”)  a tribute album of covers for Carabao’s 25th Anniversary:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ณ.ที่แห่งนี้เคยมีแร้งคอย
Na têe hàeng née koie mee ráeng koi
At this minute, a vulture quietly waits
เฝ้าจับจ้องมองผู้คนล้มหาย
fâo jàp jông mong pôo kon lóm hăai
Watching to see if people will fall and be lost
คือผู้เดินทางรอนแรมสัญจร
keu pôo dern taang ron raem săn-jon
A person walking this path on a journey
จะข้ามป่าเขาดงพญาไฟ
jà kâam bpàa kăo dong pá-yaa fai
will cross his forest, Dong Payaa Fai [Jungle of the Fire Lord]
อันมีสายน้ำทอดยาวสุดตา
an mee săai náam tôt yaao sùt dtaa
That place has a stream stretching as far as the eye can see
มีทิวเทือกผาท้าทายแดดลม
mee tiw têuak păa táa taai dàet lom
There is ridge of cliffs challenging the sun and the wind
นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย
nûng hòm pĕun fáa tûng naa gàeng koi
Dressed in a sheet of sky, the field of Kheang Koi [Koi Rapids]
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart [my heart] waits for Younger Sibling [you] at the rapids.

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at those rapids
ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi
Right where the vulture guards and waits.
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at those rapids
ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi
Right where the vulture watches and waits

ณที่สายฝนกระทบหน้าผา
Na têe săai fŏn grà-tóp nâa păa
This minute rain is striking against the cliffs
แว่วสกุณาบินมาร้องเพลง
wâew sà-gù-naa bin maa róng playng
From a distance [one] hears, a bird fly over, singing a song
ขับกล่อมกันเองชีวิตพงไพร
kàp glòm gan ayng chee-wít pong prai
The familiar, soothing sounds of forest life.
ใครเล่าเข้าใจชีวิตบรรเลง
krai lâo kâo jai chee-wít ban-layng
Tell me, who understands the life of music?
ช่างเหมือนสายน้ำทอดยาวสุดตา
châang mĕuan săai náam tôt yaao sùt data
Let it go like the river stretching as far as the eye can see!
เหมือนทิวเทือกผาท้าทายแดดลม
mĕuan tiw têuak păa táa taai dàet lom
Like the ridge of cliffs defying the sun and the wind!
นุ่งห่มผืนฟ้าทุ่งนาแก่งคอย
nûng hòm pĕun fáa tûng naa gàeng-koi
Dressed in the sheet of the sky, the fields of Kaeng Khoi
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at those rapids

หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง (หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng (hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng)
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at the rapids (My heart waits for you at the rapids)

ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย (ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย)
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi (dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi)
Right where the vulture guards and waits. (Right where the vulture waits.)
หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง (หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง)
hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng (hŭa jai pêe koi nóng yòo têe gàeng)
Older Sibling’s heart waits for Younger Sibling at the rapids (My heart waits for you at the rapids)
ตรงที่อีแร้งเฝ้าคอยเฝ้าคอย (ตรงที่อีแร้ง เฝ้าคอย)
dtrong têe mee ráeng fâo koi fâo koi (dtrong têe mee ráeng fâo koi)
Right where the vulture watches out and waits. (Right where the vulture waits.)

คอยอย่างอีแร้งเฝ้าคอย เฝ้าคอย
koi yàang ee ráeng fâo koi fâo koi
Like a vulture looks out and waits, [I] await.

Dream Chaser (Kon La Fun) คนล่าฝัน

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Phu Ying-yai (2002)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.

NOTE: This may be one of the most inspiring songs ever written. The kind of thing people have tattooed on their arm (not a theoretical example). Here I am giving you the more exact translation done with the help of an anonymous foreign exchange student. I’ve also done a singable, rhyming translation which I encourage you to check out: SINGABLE ENGLISH VERSION. MUSIC FOREVER \m/

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
săeng dtà-wan pêung jà plòh pón kòp fáa
The sunlight just appears from the horizon
มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
mee way-laa hâi kon rao èek mâak maai
There is plenty more time for us again
พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
paa-chee wít gâao bpai sòo yang jùt măai
Take your life towards its goal
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
tĕung sìang bpen sìang dtaai gôr nâa long
Even if it’s perilous you should try
มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน
mong doo fáa fŏong nók gaa tîeow hăa gin
Watch the sky, the flock of crows looking for something to eat
ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา
bpai yang tìn daen glai sùt săai dtaa
Flying somewhere farther than you can see.
เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา
mĕuan yám dteuan wâa chee-wít lúan gèrt maa
Like the reminder that every life is born
แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน
sà-wăeng hăa dtòr sôo láe dîn ron
for seeking, fighting, and struggling.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี
kon bpen kon yôm bpà-bpon dûay chûa dee
Humans are people who naturally have good and evil mixed together.
ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวย
nai sàk sĕe mee táng jon láe râm ruay
The honorable include both rich and poor
มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย
mee kwaam rák bpen rêuang raao an sòt sŭay
To have love is a beautiful thing
ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา
kwaam pìt wăng bpen kâe rêuang tam-má-daa
To have disappointment is only natural
ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า
fáa bêuang bon nám bêuang lâang din kwăang nâa
The sky above, the water below, the earth block the way
ข้ามไปเถิดไขว่คว้าความใฝ่ฝัน
kâam bpai tèrt kwài kwáa kwaam fài făn
Cross over to grab your dream!
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once.
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด
máe nai kâang keun deuan daao an mêut mít
Even in months of darkness
ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย
yang mee sìt kít făn an chèrt-chăai
[You] still have the right to dream gloriously
ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล
dùt săeng tian nam taang sà-wàang glai
Like the candlelight lights the path brightly far ahead
ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน
dùt hìng-hôi prâang praai nai kâm keun
Like a sparkling firefly in the night
ยืนเดียวดายในความกลัวหลอกตัวเอง
yeun dieow daai nai kwaam glua lòk dtua ayng
To stand alone in the fear that [you] lie to yourself
เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว
tâo gàp râyng rát bpai sòo kwaam lóm lĕo
Is the same as hastening towards failure
ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว
yang mí tan dâai long meu tam dee leo
[You] haven’t yet started to do [anything,] good or bad
กลับถูกเปลวไฟความกลัวเผาตัวตน
glàp tòok bpleo fai kwaam glua păo dtua dton
[You] burn yourself in the fire of your fear

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แผ่นฟ้ากว้าง เขาสูงใหญ่ยังเคยข้าม
pàen fáa gwâang kăo sŏong yài yang koie kâam
The wide sheet of sky, the gigantic mountain, you’ve crossed [both] before
ฝันงดงามถามหน่อยเคยข้ามไหม
făn ngót ngaam tăam nòi koie kâam măi
The beautiful dream, [I] ask [you] once, have you ever crossed?
ไปยังฝั่งที่ตั้งฝันอันแสนไกล
bpai yang fàng têe dtâng făn an săen glai
Go to shore of the dream far away
แต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาครอง
dtàe sùt táai gôr dâai făn nán maa krong
But in the end you possess it.
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน
long doo loie gèrt maa bpen kon lâa făn
Try out being a person who chases dreams
มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
mee raang-wan făn fài hâi fài făn
The prize of the dream is to dream
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.

แสงตะวันเพิ่งจะโผ่ลพ้นขอบฟ้า
săeng dtà-wan pêung jà plòh pón kòp fáa
The sunlight just appears from the horizon
มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย
mee way-laa hâi kon rao èek mâak maai
There is a lot of time for us again
พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย
paa chee-wít gâao bpai sòo yang jùt măai
Take your life onwards towards its goal
ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง
tĕung sìang bpen sìang dtaai gôr nâa long
Even if it’s perilous you should try
ลองดูเลยเกิดมาเป็นคนล่าฝัน
long doo loie gèrt maa bpen kon lâa făn
Try out being a person who chases dreams
มีรางวัลฝันใฝ่ให้ใฝ่ฝัน
mee raang-wan făn fài hâi fài făn
The prize of the dream is to dream
มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
mee chee-wít gèrt maa kâe kráng dieow tâo nán
Life comes just once
อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวันๆ
yàa bplòi man sang gà dtaai bpai wan wan
Don’t let it be boring day after day.

โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ
ôh chee-wít mee a-rai dtâng yúh yáe
Oh, life has many, many kinds of things
มีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆ กัน
mee gèrt gàe jèp dtaai kláai kláai gan
There is birth, aging, pain, and death similarly [in every life]
แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน
dtàe sìng têe mee mâi mĕuan keu kwaam făn
But the thing that is not the same is the dream.
อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ
yòo têe krai jà lâa man hâi yòo meu
It’s up to the person to chase it until they have it in their hand.
[2X]

Thailand Unite! (Samakee Pratet Thai!) สามัคคีประเทศไทย

By Carabao คาราบาว
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai (2005)
Support the artist and BUY this album at eThaiCD.com.

Notes: The video for this song recalls how Thai people pulled together after the 2004 Tsumani.

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
Have happy memories. Have happiness wherever
จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
You should tell whoever that this land HERE
แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
Is the land legendary for people with impressive smiles.
จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
[You] must tell them that this is Thailand.

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
Sometimes [we’re] also cold, occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
pôo kon ruam mài bàeng hŭa jai hâi gàe gan
The new generation shares their hearts for each other

มีประเพณีโบราณ สงกรานต์วันขึ้นปีใหม่
mee bprà-pay-nee boh-raan  sŏng-graan wan kêun bpee mài
[We] have an ancient custom: Songkran, New Year’s Day.
วันลอยกระทงของไทย ในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง
wan loi grà-tong kŏng tai nai keun pen deuan sìp sŏng
[Also] Thailand’s Loy Kratung, when the full moon returns in the twelfth month.
วัฒนธรรมยืนยาว ผู้คนรักใคร่ปรองดอง
wát-tá-ná-tam yeun yaao pôo kon rák krâi bprong-dong
A very long-lasting culture. People love each other and get along
เผ่าไทยทั้งผอง พี่น้องกันใช่อื่นไกล
pào tai táng pŏng pêe nóng gan châi èun glai
All Thais are brothers and sisters together, not distantly related

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
[We’re] sometimes also cold. Occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่ สำนึกในคุณแผ่นดิน)
pôo kon ruam mài săm-néuk nai kun pàen din
New generation appreciate how lucky you are in this country and do something for your country.*

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai land tai land tai land
Thailand, Thailand, Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite, Unite, Thailand!

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
Tai land tai land tai land
Thailand, Thailand, Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite, Unite, Thailand!

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
Have happy memories. Have happiness wherever
จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
You should tell whoever that this land HERE
แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
Is the land legendary for people with impressive smiles.
จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
[You] must tell them that this is Thailand.

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
Sometimes [we’re] also cold. Occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
pôo kon ruam mai bàeng hŭa jai hâi gàe gan
The new generation shares their hearts for each other

เรามีตะวันดวงเดียว ไม่มีพระจันทร์ดวงใด
rao mee dtà-wan duang dieow mâi mee prá jan duang dai
We have only one sun. There is no moon that
สว่างสดใส เท่าเรามองจากมุมนี้
sà-wàang sòt săi tâo rao mong jàak mum née
is as blazing bright as looking from this angle
มุมที่มีใจแห่งรัก แห่งความเมตตาอารี
mum têe mee jai hàeng rák hàeng kwaam mâyt-dtaa aa-ree
A perspective of love, kindness, and generosity
พวกเราน้องพี่ สามัคคีประเทศไทย
pûak rao nóng pêe  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
We’re all brothers and sisters. Unite Thailand!

(2X)

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai land tai land tai land
Thailand Thailand Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite , Unite, Thailand!

(3X)

*”săm-néuk” means realize/appreciate/be obligated to do something

เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea)

by Carabao [perhaps Lek Carabao who sings it?]
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This translation was one of the first done with no helpers, so beware . . .


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เฒ่าอ่ำ ลูกเลเมืองใต้
tâo àm lôok lay meuang dtâi
Old Man Am is a child of the ocean in a southern city
พำนักอาศัย อยู่ชายฝั่งทะเล
pam-nák aa-săi yòo chaai fàng tá-lay
Lives on the shore of the ocean
เติบโต มากับเรือตังเก
dtèrp dtoh maa gàp reua dtang-gay
Grows up with the fishing boat
อาชีพชาวเล เป็นชาวประมง
aa-chêep chaao lay bpen chaao bprà-mong
The profession of a sea person is fishing

สมบัติ คือเรือลำเก่า
sŏm-bàt keu reua lam gào
[His] property is an old boat
อายุรุ่นราว รุ่นคราวคนเฒ่า
aa-yú rûn raao rûn kraao kon tâo
[Its] age about the age of the old man
หาปลา ตั้งแต่ค่ำยันเช้า
hăa bplaa dtâng dtàe kâm yan cháo
[He] fishes from the evening till the morning
งานหนักงานเบา
ngaan nàk ngaan bao
[Whether] the work is heavy or light
เฒ่าอ่ำไม่ถอย
tâo-àm mâi tŏi
Old Man Am doesn’t give up (retreat)

ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านสมุทร
rói èt jèt yâan sà-mùt
One hundred and one, seven areas of the ocean
เรื่องราวมนุษย์ ได้เคยฟันฝ่า
rêuang raao má-nút dâai koie fan fàa
The story of humans is [they] have always been struggling
เฒ่าอ่ำ คือชายหาปลา
tâo àm keu chaai hăa bplaa
Old Man Am is a man who looks for fish
เหนือโชคชะตา
nĕua chôhk chá-dtaa
Gets over fate
ด้วยการกระทำ..
dûay gaan grà-tam ..
with action

เฒ่าเล โชกโชนชีวิต
tâo lay chôhk chohn chee-wít
Old man of the ocean has a soaking wet life
เรียนรู้ถูกผิด จากมหาสมุทร
rian róo tòok pìt jàak má-hăa sà-mùt
Learns and knows right and wrong from the ocean
ว่าคนเรา ย่อมมีวันสิ้นสุด
wâa kon rao yôm mee wan sîn sùt
That we people naturally have an end to our days
อันชีวิตมนุษย์ มีระยะเวลา
an chee-wít má-nút mee rá-yá way-laa
Human life has a span of time
ฤดูกาล ผลัดกันมาเยือน
réu-doo gaan plàt gan maa yeuan
Seasons of time alternate with each other, come pay a visit
ไม่สะทกสะเทือน
mâi sà-tók sà-teuan
not shaken
สายลมแสงแดด
săai lom săeng dàet
wind, sunshine
อายุ ปาเข้าไปหลักแปด
aa-yú bpaa kâo bpai làk bpàet
Age throws [one] into eight main ideas
ออดๆแอดๆ ของธรรมดา
òt òt àet àet kŏng tam-má-daa
Poor health is natural

ลุงแก เรือตังเกเก่า
lung gae reua dtang-gay gào
Uncle, old fishing boat.
รอยรั่วรอยร้าว ตามอายุขัย
roi rûa roi ráao dtaam aa-yú kăi
cracks and leaks follow with age
สองสิ่ง ร่วมทะยานไกล
sŏng sìng rûam tá-yaan glai
[If] two things run along together far
ร่วมวันร่วมวัย
rûam wan rûam wai
Share days, share age
จุดหมายเดียวกัน..
jùt măai dieow gan ..
[they] have one aim together

วันอุกาฟ้าเหลือง
wan u gaa fáa lĕuang
One day there is a yellow sky
ทะเลสะเทือน สายลมเป็นบ้า
tá-lay sà-teuan săai lom bpen bâa
The ocean is rising and falling (shaking), wind is crazy
แต่เฒ่าอ่ำ
dtàe tâo àm
But Old Man Am
ยังย้ำใจออกหาปลา
yang yám jai òk hăa bplaa
still wants to go out and fish
มันคือค่ายา ค่าพยาบาล
man keu kâa yaa kâa pá-yaa-baan
It’s the cost of medicine, the cost of nurses
อันชีวิตชาวประมงจนๆ
an chee-wít chaao bprà-mong jon jon
This is part of the life of a poor fisherman
อยู่ด้วยความอดทน
yòo dûay kwaam òt ton
Live with endurance

แล่นไปข้างหน้า
lâen bpai kâang nâa
Sail into the future
จุดหมาย ย่อมหมายชีวิตปลา
jùt măai yôm măai chee-wít bplaa
Goal is likely to be the goal of fish life
ไปนำกลับมา เลี้ยงชีวิตคน
bpai nam glàp maa líang chee-wít kon
Go, bring back, earn one’s living
ถึงลม ฝนกระหน่ำซ้ำเติม
tĕung lom fŏn grà-nàm sám dterm
When the wind and rain pounds more intensely

หนาวสั่นสะเทิ้ม ท้าทายคนกล้า
năao sàn sà térm táa taai kon glâa
Cold, shivering and trembling. Defy the guess of the bold person
ผู้เฒ่าก็รู้ อยู่เต็มอุรา
pôo tâo gôr róo yòo dtem u-raa
The old person knows in his full chest
หนทางข้างหน้า
hŏn taang kâang nâa
the course of the future
เป็นได้สองทาง
bpen dâai sŏng taang
There were two paths
ทางหนึ่ง รอดกลับมาถึงฝั่ง
taang nèung rôt glàp maa tĕung fàng
One path: escape from death back to the coast
อีกทางหนึ่งฝัง
èek taang nèung făng
And another path: buried
ร่างลงกลาง ทะเล
râang long glaang tá-lay
down into the center of the ocean,
ชายเฒ่า กับเรือตังเก
chaai tâo gàp reua dtang-gay
the old man together with [his] fishing boat
หันหน้าออกทะเล ไม่เห็นคืนมา
hăn nâa òk tá-lay mâi hĕn keun maa
[One] looks out to sea, doesn’t see [him] return

มรสุม พัดผ่านพ้นไป
mor-rá-sŭm pát pàan pón bpai
The storm blows on by
ท้องฟ้าสดใส ทะเลเงียบสงบ
tóng fáa sòt săi tá-lay ngîap sà-ngòp
The sky is bright, the ocean quiet and peaceful
ผู้คน ยังถกเถียงกันไม่จบ
pôo kon yang tòk tĭang gan mâi jòp
People still haven’t stopped disputing with each other:
ผู้เฒ่าชรา หายลงทะเล
pôo tâo chá-raa hăai long tá-lay
The old guy disappeared down into the ocean?
เฒ่าอ่ำ อำลาจากไป
tâo àm am laa jàak bpai
Or Old Man Am bid farewell and departed?
ไม่ใช่นิยาย ไม่ใช่วีรกรรม
mâi châi ní-yaai mâi châi wee-rá-gam
Not a fairy tale, not bravery
ใครจะรู้ ถึงการกระทำ
krai jà róo tĕung gaan grà-tam
Who knows the action
ของผู้เฒ่าอ่ำ ผู้เฒ่าทะเล
kŏng pôo tâo àm pôo tâo tá-lay
of that person, Old Man Am? [Only] the Old Man of the Sea.