สัญญาคนสัญญาควาย Sanyaa Kon Sanyaa Kwai (Promises of People, Promises of Buffalos)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Lyrics and melody by Eed Opakul
This is version of the song contained on Eed Opakul’s 2015 album of recovered songs: หาวเป็นคนเป็นควาย How: Bpen Kon Bpen Kwai (2015)
Support the artist! BUY THE CD HERE

ฉันกลับมาทวงมาตามถามไถ่ความหมาย
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam tài kwaam măai
I’ve come back to ask after the meaning
ฉันมาทักทายความจริงของเธออยู่ไหน
chăn maa ták taai kwaam jing kŏng ter yòo năi
I come to inquire about your truth. Where is it?
จากภูผาสูงโค้งรุ้งกลางทุ่งพงไพร
jàak poo păa sŏong kóhng rúng glaang tûng pong prai
From the tall rocky mountains, the rainbow in the middle of the fields and forests
ฉันหอบดอกไม้มาให้ด้วยใจที่รักศรัทธา
chăn hòp dòk máai maa hâi dûay jai têe rák sàt-taa
I carry in my arms flowers to give to give happily to the one I love and trust

เพียงแค่ดอกหญ้าน้อยค่าในป่าสีขาว
piang kâe dòk yâa nói kâa nai bpàa sĕe kăao
It’s only the flowers of a few grasses of the value in the White Forest
เป็นเรื่องราวผูกพันความหลังผ่านมา
rói bpen rêuang raao pòok pan kwaam lăng pàan maa
Tied to be a story binding the past.
ฝากคำถามถึงความดีที่เคยสัญญา
fàak kam tăam tĕung kwaam dee têe koie săn-yaa
Entrusted with a question regarding the good that you once promised
มั่นคงหนักแน่นวาจาหรือทว่าล่องลอย
mân kong nàk nâen waa-jaa rĕu tá-wâa lông loi
Was it something secure and firm or just floating along?

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I come back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

SOLO

ลอยล่องๆ มองฟ้าครื้มฝน
loi lông loi lông mong fáa kréum fŏn
Floating along, floating along. [I] look at a sky threatening rain
หัวใจของคนบ้านไกลกระวนกระวาย
hŭa jai kŏng kon bâan glai grà won grà waai
The heart of a person from a faraway home worries
ทุ่งนาครานี้ยังคอยความรักมิวาย
tûng naa kraa née yang koi kwaam rák mí waai
The field here still waits. Love hasn’t ended
มาช่วยหว่านไถ่ตามที่สัญญา
maa chûay wàan tài dtaam têe săn-yaa
Come help sow as promised

ฉันกลับมาทวงมาตามถามต่อความหวัง
chăn glàp maa tuang maa dtaam tăam dtòr kwaam wăng
I came back to inquire after [my] hope.
ตัดพ้อให้ฟังความจริงขอให้เข้าใจ
dtàt pór hâi fang kwaam jing kŏr hâi kâo jai
I complain so you can hear the truth. Please understand
ทุกวันฉันเพ้อละเมออยู่แต่กับควาย
túk wan chăn pér lá-mer yòo dtàe gàp kwaai
Every day I speak deliriously only with buffaloes
ที่ไม่รู้เรื่องความหมายภาษาใจในคำสัญญา
têe mâi róo rêuang kwaam măai paa-săa jai nai kam săn-yaa
who don’t know the meaning of the language of the heart in the words of a promise

สัญญาๆ ภาษาคน
săn-yaa săn-yaa paa-săa kon
A promise, a promise, in human language!
สัญญาๆ ภาษาไทย
săn-yaa săn-yaa paa-săa tai
A promise, a promise, in Thai
สัญญาๆ หรือเป็นสัญญาภาษาควาย
săn-yaa săn-yaa rĕu bpen săn-yaa paa-săa kwaai
A promise, a promise! Or was it a promise in buffalo language?