เพลงคนเขียนเพลง Playng Kon Kian Playng (Song of the Songwriter)

Lyrics/Melody/Musician: อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted on Eed Opakul’s facebook page December 28, 2015

Note: It’s a song about getting writers block (getting stuck) while trying to write a new song.

เพลงคนเขียนเพลงคำร้อง/ทำนอง/ดนตรี อี๊ด โอภากุลเมื่อดวงใจ ดวงดาว และดวงเดือนคอยย้ำเตือน เวลา ใกล้มาถึงความเงียบงัน ถามไถ่ สายลมรำพึงติดตรึง บอดใบ้ ในปัญญาเมื่อค้างคาว บินเข้า ในเถื่อนถ้ำให้ตอกย้ำ เวลา ในเวหาเมื่อเดือนเเรม ถักทอ ดวงดาวดาราศรัทธา ถักทอ ทั้งหัวใจมืดมน ไร้นิมิตร ยังโหลงเหลงเคว้งคว้างวิญญาณ คร่ำเคร่ง หาฝันใหม่คืนฟ้า เดือนดาว เฝ้าถอนหายใจคลับคล้าย ใจมันดับ เค้นไม่มาSOLOมืดมน ไร้นิมิตร ยังโหลงเหลงเคว้งคว้างวิญญาณ คร่ำเคร่ง หาฝันใหม่คืนฟ้า เดือนดาว เฝ้าถอนหายใจคลับคล้าย ใจมันดับ เค้นไม่มาหลับตา ๆ ๆ ตื่นขึ้นมา ยังหาไม่เจอ ซักกะเพลงหลับตา ๆ ๆ ตื่นขึ้นมา จินตนาการวันนี้ไม่เป็นเพลงเเพ้ตัวเอง ๆ ๆ เออหวะ ที่เเท้เรา ก็เเค่คนเออหวะ ที่เเท้เรา ก็เเค่คนจริง ๆ หวะ ที่เเท้เรา ก็คนHAPPY NEW YEAR 2016 มีความสุขทุกคนครับ

Posted by Eed Opakul on Monday, December 28, 2015

 
เมื่อดวงใจ ดวงดาว และดวงเดือน
When heart, star, and moon
คอยย้ำเตือน เวลา ใกล้มาถึง
[Are] waiting in the night, when [it’s] close, but not there
ความเงียบงัน ถามไถ่ สายลมรำพึง
Silence inquires of the moaning wind
ติดตรึง บอดใบ้ ในปัญญา
Frozen, blind and dumb in my mental abilities
เมื่อค้างคาว บินเข้า ในเถื่อนถ้ำ
When the bat flies into the wild cave
ให้ตอกย้ำ เวลา ในเวหา
Emphasizing the time in the sky
เมื่อเดือนเเรม ถักทอ ดวงดาวดารา
When the waning moon envelopes the stars
ศรัทธา ถักทอ ทั้งหัวใจ
Confidence envelopes the whole heart

มืดมน ไร้นิมิตร ยังโหลงเหลงเคว้งคว้ง
Its all dark, without imagining [anything], still floating aimlessly
วิญญาณ คร่ำเคร่ง หาฝันใหม่
The spirit is absorbed in searching for a new dream
คืนฟ้า เดือนดาว เฝ้าถอนหายใจ
The night sky, moon, and stars watch and sigh
คลับคล้าย ใจมันดับ เค้นไม่มา
[I now] seem to remember: the heart[’s energy] is extinguished. Force it, and nothing comes.

SOLO

มืดมน ไร้นิมิตร ยังโหลงเหลงเคว้งคว้ง
Its all dark, without imagining [anything], still floating aimlessly
วิญญาณ คร่ำเคร่ง หาฝันใหม่
The spirit is absorbed in searching for a new dream
คืนฟ้า เดือนดาว เฝ้าถอนหายใจ
The night sky, moon, and stars watch and sigh
คลับคล้าย ใจมันดับ เค้นไม่มา
[I now] seem to remember: the heart[’s energy] is extinguished. Force it, and nothing comes.

หลับตาๆๆ ตื่นขึ้นมา ยังหาไม่เจอ ซักกะเพลง
Close the eyes, close the eyes. Wake back up. [I] still can’t find even one song.
หลับตาๆๆ ตื่นขึ้นมา จินตนาการวันนี้ไม่เป็นเพลง
Close the eyes, close the eyes. Wake back up. [My] imagining today isn’t being a song.
เเพ้ตัวเองๆๆ เออหวะ ที่เเท้เรา ก็เเค่คน
It’s my own fault. It’s my own fault. Yeah, I know! The truth is I’m only human!
เออหวะ ที่เเท้เรา ก็เเค่คน
Yeah, I know! The truth is I’m only human!
จริงๆ หวะ ที่เเท้เรา ก็คน
Really! The truth is I’m only human!