อยากขอโทษ Yaak Kor Toht (I Want to Say I’m Sorry”)

by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul

Below is the Live Version, posted on Facebook December 5, 2014. There is a studio version on the NEW ALBUM “How Bpen Kon Bpen Kwai” “หาวเป็นคนเป็นควาย” by Eed Opakul.   BUY IT HERE!!!

หากความเป็นฉัน ต้องทำให้เธอช้ำใจ
If my existence causes you hurt
ฉันขออภัย ในความไม่เจตนา
I apologize, but can’t really mean it
ให้เธอขมขื่น ให้เธอกล้ำกลืนน้ำตา
Go ahead and feel bitter [but] suppress the tears
ร่ำร้องโหยหา มายาจากตัวฉัน
You are asking a lie from me

หากความเป็นฉัน ต้องทำให้เธอร้าวราน
If my existence causes you grief
ฉันขอสาบาน ไม่ได้เสแสร้งแกล้งกัน
I swear I didn’t pretend with you
ฉันพร้อมขอโทษ ที่เธอต้องโกรธเคืองฉัน
At the same time, I apologize that I made you angry
แต่ฉันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหัวใจได้
But there is no chance I can change the heart

ถึงแม้อยากเป็น เช่นดั้งที่เธอหวังไว้
Even though I want to be the shield that you expect
แต่ฉันเป็นได้ ได้แค่เท่าที่ฉันเป็น
I can only be what I can be
เป็นความหวังดี กับเปลี่ยนใจไม่เป็น
I only wish you well, but I can’t change my mind
อย่างที่เธอเห็นๆ ฉันเป็นได้เพียงความจริง
[I’m just] as you see; I can only be real.

หากความเป็นฉัน ต้องทำให้เธอระทม
If my existence makes you depressed
ฉันเองขื่นขม ตรอมตรม ยิ่งกว่าเธอ
I’m feeling even worse than you
ยังจำได้ไหม ฉันเป็นยังไงแรกเจอ
Can you still remember how I was when we first met?
เธอคิดดูสิเธอ ใครหนอใครเปลี่ยนไป
So think and ask yourself: who was it who changed?

SOLO

หากความเป็นฉัน ต้องทำให้เธอระทม
If my existence must make you depressed
ฉันเองขื่นขม ตรอมตรม ยิ่งกว่าเธอ
I’m feeling even worse than you
ยังจำได้ไหม ฉันเป็นยังไงแรกเจอ
Can you still remember how I was when we first met?
เธอคิดดูสิเธอ ใครหนอใครเปลี่ยนไป
So think and ask yourself: who was it who changed?

ถึงแม้แยกเป็น เช่นดั่งที่เธอหวังไว้
Even though I want to be a shield like you expect
แต่ฉันเป็นได้ ได้แค่เท่าที่ฉันเป็น
I can only be what I can be
เป็นความหวังดี กับเปลี่ยนใจไม่เป็น
I only wish you well, but I can’t change my mind
อย่างที่เธอเห็นๆ ฉันเป็นได้เพียงความจริง
[I’m just] as you see; I can only be real.

เป็นความหวังดี กับเปลี่ยนใจไม่เป็น
I wish you well, but I can’t change my mind
อย่างที่เธอเห็นๆ ฉันเป็นได้เพียง อยากขอโทษ
Like you see, that’s all I can be . . . I’m really sorry