เหว่ว้าวิเหวงโหวง Way-Wa We Weng-Wong (Lonely Empty)

Words and music by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted to Facebook August 24, 2015

Note: The title of this song includes two words with their syllables flipped, and one word is for a completely untranslatable concept: a “weightless” feeling you get when, for instance, you walk into an empty house and notice an unusual quiet atmosphere. Nevertheless, the artist himself said I could use this title. He, he . . . :D!

เพลงเหว่ว้าวิเหวงโหวงคำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุลเมื่อใจไม่เคยให้กับใคร เเล้วใครล่ะจะคืนให้เราอาทิตย์ปันเเสงดวงดาว คืนมืดยาวจึงสว่างไสวเพราะใครบางคนให้รัก รู้จักเเบ่งปันในความหมายไดัรับตอบเเทนคือหัวใจ ความรักความงามความดี* เหว่ว้าวิเหวงโหวง ใจบางคนไม่เช่นนี้รู้ทุกอย่างที่โลกมี ไม่รู้เลยความเข้าใจ…….พอเพียงคือรู้จักเพียงพอ เพราะว่าเสือสิงห์ไม่สะสมก็ยิ่งใหญ่อันเเท้จริงเอาไปไม่ได้ คนหรือควายไม่พ้นกฎเกณฑ์เเค่ไหนทําใจเเค่นั้น สมหวังในสิ่งที่ได้เป็นความสุขสรรหรรษาจะมาเอง เพียงหัวใจรู้ในพอดี* เหว่ว้าวิเหวงโหวง ใจบางคนไม่เช่นนี้รู้ทุกอย่างที่โลกมี ไม่รู้เลยความเข้าใจ……SOLOชื่อเสียงเงินตราเพียงสมมุติ ไม่ได้ผุดได้เกิดติดตัวมาด้วยอํานาจเกียรติยศศักดา หลงบูชาละโมบกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนมิยึดมั่น เหมือนน้ำโอนอ่อนเเต่ยิ่งใหญ่ลึกล้ำให้กําเนิดเเละท้าทาย ด้วยความหมายรู้ชั่วรู้ดี* เหว่ว้าวิเหวงโหวง ใจบางคนไม่เช่นนี้รู้ทุกอย่างที่โลกมี ไม่รู้เลยความเข้าใจ……ก็เหมือนความรักไม่เคยรู้ใจ รักกันปานใดก็เหว่ว้า…วิเหวงโหวง…ก็เห็นๆ อยู่โลกของทุกคน เเต่เห็นเเก่ตัวเท่านั้นเองก็ เหว่ว้า…วิเหวงโหวง ก็ เหว่ว้า..ว้าเหว่เมื่อ โขน ลิเก ลาโรง…..

Posted by Eed Opakul on Monday, August 24, 2015

 
เมื่อใจไม่เคยให้กับใคร เเล้วใครล่ะจะคืนให้เรา
When the heart never gives to anyone, then who, in return, will give to us?
อาทิตย์ปันแสง เดวงดาว คืนมืดยาวจึงสว่างไสว
The sun shares light with stars. In the long dark night, therefore it’s bright
เพราะใครบางคนให้รัก รู้จักเเบ่งปันในความหมาย
Because whichever people give love know the sharing of meaning
ไดัรับตอบเเทนคือหัวใจ ความรักความงามความดี
The repayment received is heart[s] . . . love, beauty, goodness

เหว่ว้าวิเหวงโหวง ใจบางคนไม่เช่นนี้
Lonely empty* . . . Some people’s hearts aren’t like this
รู้ทุกอย่างที่โลกมี ไม่รู้เลยความเข้าใจ…….
[They] know everything that the world has, [but] don’t know understanding at all.

พอเพียงคือรู้จักเพียงพอ เพราะว่าเสือสิงห์ไม่สะสมก็ยิ่งใหญ่
It’s enough to know sufficiency. For the Tiger doesn’t accumulate anything, but [still] is great
อันเเท้จริงเอาไปไม่ได้ คนหรือควายไม่พ้นกฎเกณฑ์
[You] can’t carry away a piece of truth. Whether human or buffalo, [one] can’t get past [this] law
เเค่ไหนทําใจเเค่นั้น สมหวังในสิ่งที่ได้เป็น
It’s only in acceptance that one’s hopes are fulfilled in the things that are possible
ความสุขสรรหรรษาจะมาเอง เพียงหัวใจรู้ในพอดี
Happiness, delight will come on its own. The heart only has to know the in the moment [to fit in]

* เหว่ว้าวิเหวงโหวง ใจบางคนไม่เช่นนี้
Lonely empty . . . Some people’s hearts aren’t like this
รู้ทุกอย่างที่โลกมี ไม่รู้เลยความเข้าใจ……
[They] know everything that the world has, [but] don’t know understanding at all.

SOLO

ชื่อเสียงเงินตราเพียงสมมุติ ไม่ได้ผุดได้เกิดติดตัวมา
Fame and riches are only putative. It doesn’t appear that you can be born with them
ด้วยอํานาจเกียรติยศศักดา หลงบูชาละโมบกราบไหว้
With power, honor, and force, one becomes lost worshiping greed
อ่อนน้อมถ่อมตนมิยึดมั่น เหมือนน้ำโอนอ่อนเเต่ยิ่งใหญ่
Surrender humbly, don’t hold tightly, like water acquiesces but is great.
ลึกล้ำให้กําเนิดเเละท้าทาย ด้วยความหมายรู้ชั่วรู้ดี
Life gives energy to persevere to know the meaning of good and bad

เหว่ว้าวิเหวงโหวง ใจบางคนไม่เช่นนี้
Lonely empty . . . Some people’s hearts aren’t like this
รู้ทุกอย่างที่โลกมี ไม่รู้เลยความเข้าใจ……
[They] know everything that the world has, [but] don’t know understanding at all.

เหว่ว้าวิเหวงโหวง ใจบางคนไม่เช่นนี้
Lonely empty . . . Some people’s hearts aren’t like this
รู้ทุกอย่างที่โลกมี ไม่รู้เลยความเข้าใจ……
[They] know everything that the world has, [but] don’t know understanding at all.

ก็เหมือนความรักไม่เคยรู้ใจ รักกันปานใดก็เหว่ว้า…วิเหวงโหวง…
It’s like love never knows the heart. [We] love each other however much and . . . lonely . . . empty . . .
ก็เห็นๆ อยู่โลกของทุกคน เเต่เห็นเเก่ตัวเท่านั้นเอง
It seems we live in a world that is everyone’s but see only oneself (are selfish).
ก็ เหว่ว้า…วิเหวงโหวง ก็ เหว่ว้า..ว้าเหว่
It’s lonely empty. It’s lonely empty
เมื่อโขนลิเกลาโรง…..
When the theater troupe leaves the building . . .**

* See the Note at the top about about the translation of “เหว่ว้าวิเหวงโหวง” “Way-wa We Weng-wong” into “Lonely Empty.”
**When the ligay leaves the building. Ligay is a particular type of Thai folk theater.