คนเม้าส์เขย่าสาย Kon Mao Kayao Saai (Person, Harmonica, and Vibrating Strings)

คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล Words and melody by Eed Opakul
First posted on the author’s facebook page September 23, 2016.
NOW available on the new album “คนเม้าท์เขย่าสาย” (“Person, Harmonica, Vibrating Strings”). You can BUY IT HERE! from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

เพลงคนเม้าส์เขย่าสาย
คำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล

ฉันคงจะบ้าตาย ถ้าเธอหายไปในความเป็นจริง
เพราะเธอเป็นสิ่ง ที่ใครก็รู้เคียงคู่กับฉัน
แม้เธอจะเก่าแก่ และเป็นได้แค่กีต้าร์ตัวนั้น
แต่เธอกับฉัน บรรเลงร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย

SOLO

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย

บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น ที่ฝันอันยาวไกล

คนเม้าท์เขย่าสาย คนเม้าท์เขย่าสาย
คนเฒ่า…เขย่ากึ๋น…

Posted by Eed Opakul on Friday, September 23, 2016

ฉันคงจะบ้าตาย ถ้าเธอหายไปในความเป็นจริง
I would probably be totally crazy if you were to disappear for real
เพราะเธอเป็นสิ่ง ที่ใครก็รู้เคียงคู่กับฉัน
Because you are something that, everyone knows, is right beside me
แม้เธอจะเก่าแก่ และเป็นได้แค่กีต้าร์ตัวนั้น
Even if you are ancient and are only that guitar
แต่เธอกับฉัน บรรเลงร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ
But you and me make music together in [total] understanding

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
In the embrace of a dream, only you, so warm and friendly
เอว อง ละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
A soft ow-ong. A beautiful sound reverberates whenever [I] the strings vibrate
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
Vibrating, you can accept me, as easy as can be.
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ
The notes that sparkle, scream, and echo far are yours.

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
You come with a harmonica. Let them go together like siblings.
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
One more person sings. It’s my heart, loving certainly forever
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
Never anxious if beside me I still have you all
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings

SOLO

ในอ้อมกอดฝัน เพียงเธอเท่านั้น แสนจะอบอุ่น
In the embrace of a dream, only you, so warm and friendly
เอวองละมุน เสียงเพราะสนั่น ยามเมื่อสั่นสาย
Ow-ong gentle/soft. A beautiful sound reverberates whenever [I] the strings vibrate
เขย่าโขยก เธอรับมือฉัน ได้อย่างง่ายดาย
Vibrating, you can accept me, as easy as can be.
โน๊ตที่พร่างพราย กรีดร้องก้องไกล เป็นของเธอ
The notes that sparkle, scream, and echo far are yours.

เธอมากับเม้าท์ ช่างกับกันดีดั่งพี่กับน้อง
You come with a harmonica. Let them go together like siblings.
อีกหนึ่งคนร้องคือใจฉัน รักมั่นเสมอ
One more person sings. It’s my heart, loving certainly forever
ไม่เคยหวั่นไหว หากเคียงข้างกายยังมีพวกเธอ
Never anxious if beside me I still have you all
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น คนเม้าท์เขย่าสาย
The song spills out without thinking from a quick glimpse. The person, harmonica, and vibrating strings
บทเพลงจึงละเมอ จากชายตาสั้น ที่ฝันอันยาวไกล
The song spills out without thinking from a quick glimpse at a faraway dream
คนเม้าท์เขย่าสาย คนเม้าท์เขย่าสาย
The person, harmonica, and vibrating strings. The person, harmonica, and vibrating strings
คนเฒ่า…เขย่ากึ๋น…
The old person . . . vibrates skillfully.