รักเธอได้เเค่วันนี้ Rak Ter Dai Kae Wan Nee (All I Can Do is Love You Today)

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Posted to Facebook August 21, 2017; Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE

ตราบที่บ้านยังคงมีเพดาน
dtràap têe bâan yang kong mee pay-daan
As long as the house still has a ceiling
เเละวิญญาณยังต้องมีปรภพ
láe win-yaan yang dtông mee bpor-ri-póp
And the spirit still must have Bparapop [Thai Buddhist Heaven]
อายุอานามมันต้องมีจุดจบ
aa-yú aa naam man dtông mee jùt jòp
Age must have an end point
เเต่ความเป็นจริงบางทีไม่เป็นไป
dtàe kwaam bpen jing baang tee mâi bpen bpai
But reality doesn’t turn out [like we expect]
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
prór kwaam rák man bpen rêuang kŏng hŭa jai
Because love is a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
gam-nòt hâi kwaam măai jing mâi jing
determining whether the meaning is real [or] not real
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
sàt-jà-tam kwaam rák yang kong àep ing
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
láe kwaam măai man gôr kâe măai kwaam
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
bpai dtaam nán bpai dtaam nóhn bpai dtaam née
Going there or there, going here
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
dtaam năi láew krai jà bpai róo lâ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
dtàe way-laa man sân sà-mĕr
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
săm-ràp ter pôo dtông gaan way-laa
for you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
láe way-laa bpen a-má-dtà ní-ran
And time is eternal, everlasting
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
săm-ràp chăn pôo mee rák mân dtà-lòt way-laa
for me, a person who has love that is certain all the time

คําสาบานสัญญาโกหก
kam săa-baan săn-yaa goh-hòk
Vows and promises lie
ตราบนรกยังคู่ควรสรวงสวรรค์
dtràap ná-rók yang kôo kuan sŭang sà-wăn
As long as Hell is still paired with Heaven
ฉันคงรักเธอเเค่วันนี้เท่านั้น
chăn kong rák ter kâe wan née tâo nán
I may love you only in this day.
พรุ่งนี้เมื่อวานเเล้วเเต่เธอจะคิดไป
prûng-née mêua waan láew dtàe ter jà kít bpai
Tomorrow, yesterday, it’s up to what you think
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
prór kwaam rák man bpen rêuang kŏng hŭa jai
Because love is a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
gam-nòt hâi kwaam măai jing mâi jing
determining whether the meaning is true [or] not true
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
sàt-jà-tam kwaam rák yang kong àep ing
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
láe kwaam măai man gôr kâe măai kwaam
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
bpai dtaam nán bpai dtaam nóhn bpai dtaam née
Going there or there, going here,
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
dtaam năi láew krai jà bpai róo lâ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
dtàe way-laa man sân sà-mĕr
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
săm-ràp ter pôo dtông gaan way-laa
For you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
láe way-laa bpen a-má-dtà ní-ran
And time is eternal, everlasting
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
săm-ràp chăn pôo mee rák mân dtà-lòt way-laa
For me, a person who has love that is certain all the time
ตลอดเวลา ตลอดเวลา ตลอดเวลา
dtà-lòt way-laa dtà-lòt way-laa dtà-lòt way-laa
All the time . . . all the time . . . all the time

SOLO

ด้วยศรัทธารักเธอเเค่วันนี้
dûay sàt-taa rák ter kâe wan née
With faith, loving you just in this day
ชั่วเลวดีไม่ดีฉันก็ไม่สน
chûa leo dee mâi dee chăn gôr mâi sŏn
Evil, good, or bad, I’m not interested
อารมณ์เธอเป็นอย่างไงฉันก็ยอมทน
aa-rom ter bpen yàang ngai chăn gôr yom ton
Whatever your mood, I am willing to deal with it
รักเธอเหนือเหตุผลเหนือคําอธิบาย
rák ter nĕua hàyt pŏn nĕua kam a-tí-baai
I love you above reason, above explanation
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
prór kwaam rák man bpen rêuang kŏng hŭa jai
Because love, it’s a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
gam-nòt hâi kwaam măai jing mâi jing
Specifying whether the meaning is real or not real
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
sàt-jà-tam kwaam rák yang kong àep ing
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
láe kwaam măai man gôr kâe măai kwaam
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
bpai dtaam nán bpai dtaam nóhn bpai dtaam née
Going there or there, going here,
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
dtaam năi láew krai jà bpai róo lâ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
dtàe way-laa man sân sà-mĕr
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
săm-ràp ter pôo dtông gaan way-laa
for you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
láe way-laa bpen a-má-dtà ní-ran
And time is everlasting eternal
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
săm-ràp chăn pôo mee rák mân dtà-lòt way-laa
for me, the person who has certain love all the time

แต่เวลามันสั้นเสมอ
dtàe way-laa man sân sà-mĕr
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
săm-ràp ter pôo dtông gaan way-laa
For you, the person who needs time
และเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
láe way-laa bpen a-má-dtà ní-ran
And time is everlasting, eternal
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นเเต่เธอวันนี้
săm-ràp chăn pôo mee rák mân dtàe ter wan née
for me, the person who has certain love only for you today
เพียงวันนี้ เเค่วันนี้ ทุกๆ วันนี้
piang wan née kâe wan née túk túk wan née
Just this day. Just today. And every single today
รักเธอได้เเค่วันนี้
rák ter dâai kâe wan née
All I can do is love you today