ทะเลใจ Telay Jai (Ocean Heart) COVER VERSION

Words and music by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว (Yuenyong Opakul) 1996; rearranged and covered by Eed Opakul อี๊ด โอภากุล (Yingyong Opakul) 2015

Note: This long radio interview with Eed Opakul about his new album begins with a remarkable cover of “Telay Jai.” In this version, many of the notes deviate from the original, but the feel is exactly the same–just fresher. (Eed Opakul is Aed Carabao’s twin brother.) Also check out my SINGABLE ENGLISH Version!

Buy Eed Opakul’s new album “หาวเป็นคนเป็นควาย””Hao Bpen Khon Bpen Kwai.” It contains 30 songs recovered (most are his own songs.)

แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
mae chee-wít dâai pàan loie wai hàeng kwaam făn
Though [my] life is completely past the age of dreaming
วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
wan têe pàan maa rái jùt măai
In the days that passed by without aim
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
chăn rian róo pêua yòo piang dtua láe jìt jai
I learned to live only by body and mind*
เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน
bpen mít táe têe dee dtòr gan
being best friends with each other. [It’s the body and mind being best friends with each other]

เหมือนชีวิตผันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเหงา
mĕuan chee-wít păn pàan keun wan an bplìeow ngăo
Like life goes by day and night, lonely and desolate
ตัวเป็นของเราใจของใคร
dtua bpen kŏng rao jai kŏng krai
The body is mine, [but] the heart is whose?
มีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้าย
mee chee-wít pêua sôo keun wan an hòht ráai
I have life for fighting the cruel days and nights,
คืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกัน
keun têe dtua gàp jai mâi dtrong gan
the night when the body and mind are not completely together [the same]

คืนนั้นคืนไหน ใจแพ้ตัว
keun nán keun năi jai páe dtua
That night is the night that the heart defeats itself
คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
keun láe wan an nâa glua dtua páe jai
Night and day are scary, one is defeated
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
tâam-glaang săeng sĕe sì-wí-lai
Amidst the city lights [amidst the  lights of civilization]
อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น
àat lŏng taang bpai mâi yâak yen
getting lost is not difficult.

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
keun nán keun năi jai pér făn
That night is the night in which the fanciful heart,
คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
keun láe wan făn bpai glai líp lôhk
always daydreaming, far away, leaves Earth
ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
dàng nók nói lîw lông loi raeng lom bòhk
As if a small bird drifts and bobs, blown by the wind [until it]
พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
por àp chôhk dtòk long glaang tá-lay jai
unfortunately falls into the center of the sea of the heart [into the “Ocean Heart”, the title of the song]

ทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาแต่จุดหมาย
túk chee-wít dîn ron kón hăa dtàe jùt măai
Every life struggles, people search only for a purpose
ใจในร่างกายกลับไม่เจอ
jai nai râang gaai glàp mâi jer
The spirit in the body can’t be found [doing things automatically without your mind]
ทุกข์ที่เกิดซ้ำ เพราะใจนำพร่ำเพ้อ
túk têe gèrt sám prór jai nam prâm pér
The suffering repeats because of the delirious heartt
หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
hăa hŭa jai hâi jer gôr bpen sùk
Search for (your own) heart so you can meet it and be happy.

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
keun nán keun năi ท jai páe dtua
That night is the night that the heart defeats itself
คืนและวันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจ
keun láe wan an nâa glua dtua páe jai
Night and day are scary, one is defeated.
ท่ามกลางแสงสีศิวิไลซ์
tâam-glaang săeng sĕe sì-wí-lai
Amidst the city lights
อาจหลงทางไปไม่ยากเย็น
àat lŏng taang bpai mâi yâak yen
getting lost is not difficult.

คืนนั้นคืนไหน ใจเพ้อฝัน
keun nán keun năi ท jai pér făn
That night is the night in which the fanciful heart
คืนและวันฝันไปไกลลิบโลก
keun láe wan făn bpai glai líp lôhk
always daydreaming, far away, leaves Earth
ดั่งนกน้อยลิ่วล่องลอยแรงลมโบก
dàng nók nói lîw lông loi raeng lom bòhk
As if a small bird drifts and bobs, blown by the wind [until it]
พออับโชคตกลงกลางทะเลใจ
por àp chôhk dtòk long glaang tá-lay jai
unfortunately falls into the center of the sea of the heart

แม้ชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝัน
mae chee-wít dâai pàan loie wai hàeng kwaam făn
Though [my] life is completely past the age of dreaming
วันที่ผ่านมาไร้จุดหมาย
wan têe pàan maa rái jùt măai
In the days that passed by without aim
ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
chăn rian róo pêua yòo piang dtua láe jìt jai
I learned to live only by body and mind*
เป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกัน
bpen mít táe têe dee dtòr gan
being best friends with each other.**

ฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจ
chăn rian róo puea yòo piang dtua láe jìt jai
I learned to live only by body and mind*
เป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกาล
bpen mít táe têe dee talot gan
being best friends together always.**

*To live only by body and mind is to live cutting off desire and want.
**It is the body and the mind who are best friends together