สามัญชน Samanchon (Commoners)

Lyrics and melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
On the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE Note: At eThaiCD, he is listed as Yingyong Opakul, his real name.

อยู่ในความเป็นจริง เป็นยังงี้มาตั้งนาน
yòo nai kwaam bpen jing bpen yang ngée maa dtâng naan
Living in reality. It’s been like this for a long time
เวลาไว้เดิน มีฝันไว้สร้าง เสี้ยนขวากหนามไว้เรียนรู้
way-laa wái dern mee făn wái sâang sîan kwàak năam wái rian róo
As time has progressed, there is a dream created. The splinters and thorns along the way teach [us]
ด้วยความรักเป็นใหญ่ มีหัวใจไว้ต่อสู้
dûay kwaam rák bpen yài mee  hŭa jai wái dtòr sôo
With love leading the way,* having a heart ready to fight/struggle
สองขาย่ำเดินสองมือเรียนรู้ ไม่นั่งคุดคู้ชี้หน้าใคร
sŏng kăa yâm dern sŏng meu rian róo mâi nâng kút kóo chée nâa krai
Two legs keep walking, two hands learn [something]. [One is] not sitting, folded up, pointing a finger at someone

เพราะเราเป็นสามัญชน คนสามัญประจำชาติ
prór rao bpen săa-man chon kon săa-man bprà-jam châat
Because we are commoners. The common people of this nation.
เพราะชาตินี้ให้โอกาส ทำเพื่อชาติสักหน
prór châat née hâi oh-gàat tam pêua châat sàk hŏn
Because this nation provides opportunity to do [something] for the nation at some point

รู้ใจเขาใจเรา รู้ขอโทษให้อภัย
róo jai kăo jai rao róo kŏr tôht hâi a-pai
Know the hearts of others and yourself. Know apologizing and forgiveness.
ขอบคุณไว้ก่อนเอื้ออาทรไว้ น้ำใจแบ่งปันให้กัน
kòp kun wái gòn êua aa-ton wái nám jai bàeng bpan hâi gan
Having thank you’s and assistance at the ready, generosity to share with each other

หูรู้จักฟังเพลง มีปากไว้พูดสร้างสรรค์
hŏo róo jàk fang playng mee bpàak wái pôot sâang săn
Our ears know listening to music. [We] have mouths for speaking creatively
ทำสิ่งดีๆให้กันและกัน นรกสวรรค์ในใจ
tam sìng dee dee hâi gan láe gan ná-rók sà-wăn nai jai
Do good things for each other. [With] Hell or Heaven in your hearts

เพราะเราเป็นสามัญชน คนสามัญประจำชาติ
prór rao bpen săa-man chon kon săa-man bprà-jam châat
Because we are commoners. The common people of this nation.
เพราะชาตินี้ให้โอกาส ทำเพื่อชาติสักหน
prór châat née hâi oh-gàat tam pêua châat sàk hŏn
Because this nation provides opportunity to do [something] for the nation at some point

มือไม่ใช้กํามีด ไว้ลิขิตสร้างสรรค์
meu mâi chái gam mêet wái lí-kìt sâang săn
The hands don’t grab a knife [but] write creatively
แก้มมีไว้หอมกันและกัน บ่าแบกฝันให้เป็นไป
gâem mee wái hŏm gan láe gan bàa bàek făn hâi bpen bpai
We have cheeks for the kisses from one to the other, are bearing a dream so it might come about
ทุกองคาพยพ ควรสัมพันธ์กับหัวใจ
túk ong-kaa-pá-yóp kuan săm-pan gàp hŭa jai
Every organ should be related to the heart
ด้วยจิตวิญญาณด้วยความหมาย ไม่ยิ่งใหญ่แต่สามัญ
dûay jìt win-yaan dûay kwaam măai mâi yîng yài dtàe săa-man
With spirit, and with meaning. Not great but ordinary

เพราะเราเป็นสามัญชน คนสามัญประจำชาติ
prór rao bpen săa-man chon kon săa-man bprà-jam châat
Because we are commoners. The common people of this nation.
เพราะชาตินี้ให้โอกาส ทำเพื่อชาติสักหน
prór châat née hâi oh-gàat tam pêua châat sàk hŏn
Because this nation provides opportunity to do [something] for the nation at some point

เพราะเราเป็นสามัญชน คนธรรมดาทุกคน
prór rao bpen săa-man chon kon tam-má-daa túk kon
Because we are commoners, ordinary people each one
ทำความดีคือเหตุผล คนอย่าสามานย์
tam kwaam dee keu hàyt pŏn kon yàa săa-maan
Doing good is the reason. People don’t be evil
แต่ดีไม่ง่ายละกัน เพื่อนเอยต้องเรียนรู้
dtàe dee mâi ngâai lá gan pêuan oie dtông rian róo
But of course, good isn’t easy. Friends, oh, you must learn
สามัญชน ๆ ๆ ๆ สามัญชน ๆ ๆ ๆ
săa-man chon săa-man chon săa-man chon, săa-man chon săa-man chon săa-man chon săa-man chon
Commoners, commoners, commoners, commoners
คนสามัญประจำชาติ ราษฎรเต็มขั้น ราษฏรเต็มใจ
kon săa-man bprà-jam châat  râat-sà-don dtem kân  râat-sà-dton dtem jai
Ordinary common nationals, fully citizens, citizens with all our hearts.

*With love being most important, with love dominating.