คนไม่ใช่คน Kon Mai Chai Kon (People Who Aren’t People)

By อี๊ด โอภากุล (Eed Opakul)
First posted on Facebook February 4, 2015
Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE

เพลง คนไม่ใช่คนคำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุล

Posted by Eed Opakul on Wednesday, February 4, 2015

 
อาจท้อแท้ มีแพ้ทางบ้างสหาย
Maybe you are downhearted, have some weak point, friends
ช่างประไร จะเป็นจะตายก็เท่านั้น
Forget it! However much, it’s only that
ป่วยการคิด หนักจิตใจทำไมกัน
It’s futile to think bitterly, “Why?”
ฝึกอดกลั้น มันแค่เรื่องธรรมดา สหายเอ๋ย…
Exercise patience. This is just an ordinary problem, . . . friends.

เกลียดหน้าคน แสนเหนื่อยหน่ายทำใจเฮอะ
[We] hate the faces of people [we] are so tired of putting up with
เพราะต้องเจอะ เผชิญหน้าเป็นสัจจะ
Because [we] must face the truth
โลกสับสน อลหม่านน่าเวทนา
The world is confused, chaotic, and pitiable,
เบื่อบ่นด่า มันก็คนจะเปื้อนปน หัวใจเรา สหายเอ๋ย…
poisoned by the muttered abuse. And people will contaminate our hearts, Friends

แต่เป็นคนไม่ใช่คน คนเห้ๆ
But there are people who aren’t people. People, hey hey!!
พวกเฉเก คนเลื้อยคลานพันธุ์งี่เง่า
Those twisted people are stupid reptiles
น่าชิงชัง ย่างสี่ขาไม่เหมือนเรา
Detestable, like those with four legs. Not like us.
แผ่เบาๆ เมตตาสัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ไม่ประเสิร์ฐ
Spreading quietly. Compassion in animals, animals, animals isn’t that great.

จงไปเกิดที่ชอบ ที่ชอบ ที่อยากไป
It will probably happen as you like, as you want
เห็นไหมง่ายๆ สะใจบางๆ
See that? Some satisfaction.
จงไปเกิดที่ชอบ ที่ชอบ ที่อยากไป
It will probably happen as you like, as you want
เห็นไหมง่ายๆ สะใจบางๆ
You see that? Some satisfaction.

โอ๊ โอ๊ โอ๊ โอย…. กลัวทำพรือ ไม่กลัวแต่เกลียด
Oh, oh, oh oy . . . Afraid to make up? No, [I] just despise [them].

SOLO

แต่เป็นคนไม่ใช่คน คนเห้ๆ
But there are people who aren’t people. People, hey hey!!
พวกเฉเก คนเลื้อยคลานพันธุ์งี่เง่า
Those twisted people are stupid reptiles
น่าชิงชัง ย่างสี่ขาไม่เหมือนเรา
Detestable, like those with four legs, not like us.
แผ่เบาๆ เมตตาสัตว์ สัตว์ สัตว์ สัตว์ไม่ประเสิร์ฐ
Spreading quietly. Compassion in animals, animals, animals isn’t that great.

จงไปเกิดที่ชอบ ที่ชอบ ที่อยากไป
It will probably happen as you like, as you want
เห็นไหมง่ายๆ สะใจบางๆ
See that? Some satisfaction.
จงไปเกิดที่ชอบ ที่ชอบ ที่อยากไป
It will probably happen as you like, as you want
เห็นไหมง่ายๆ สะใจบางๆ
You see that? Some satisfaction.

2X

โอ๊ โอ๊ โอ๊ โอย…. สหายเอ๋ย
Oh, oh oh OY! My friends

แต่อย่าเสียงดัง เดี๋ยวมันจะตื่นแล้วชูหาง
But don’t make a loud noise. In a moment, they will wake up and raise their tails.