กัญชามาแล้ว Ganja Ma Laew (Ganja Has Come!)

By ปรีชา ชนะภัย Preecha Chanapai, aka เล็ก คาราบาว Lek Carabao
Premeired on YouTube October 25, 2019

Note: The context is about the benefit of น้ำมันกัญชา (Ganja oil) for terminal illness – cancer.

ใครอยากอยู่รอวันตาย หัวใจสลายเจียนตายรอมร่อ
Who wants to live waiting for the day they die. Their hearts wilted, nearly dead
หมอก็บอกหมดทางเยียวยา เพียงรอเวลาให้ลมหายใจขาดห้วงไปเอง
The doctor tells them, “We’re out of treatment options. Just wait for the time when breath ceases on its own.”
มีใครอยากป่วยไปจนวันตาย เงินทองมากมายจึงกลายเป็นค่ารักษา
Who wants to stay sick until the day they die? Much wealth therefore is lost to the cost of treatment
ถ้าขาดเงินก็มีปัญหา เพราะค่ายาค่ารักษามันไม่เบา
If one doesn’t have enough money, there’s a problem, because the cost of medicine and treatment isn’t cheap.
มีใครเล่าอยู่รอความตาย ต้องกลายเป็นป่วยติดเตียงตลอด
Is there anyone who wants to wait for death while becoming bedridden?
ถ้ามีทางรอดก็น่าลอง ดีกว่ามองดูตัวเองน่าเวทนา
If there is some chance of survival, it’s worth trying! It’s better than seeing oneself as pathetic.

*กัญชามาแล้ว มาแล้วมาช่วยผู้คนที่สิ้นหวัง
Ganja has come! It’s come to help people without hope
ให้มีพลัง ที่จะอยู่ดูโลกต่อไป
To give strength to live and to go on looking at the world
กัญชามาแล้ว มาแล้วมาช่วยผู้คนที่ทุกข์ทน
Ganja has come! It’s come to help people who suffer
ไม่ว่ารวยหรือจน ก็ใช้ได้เพียงป้ายใต้ลิ้นก็พอ
Whether rich or poor, they can use it; putting a few drops under the tongue is enough

Solo

*กัญชามาแล้ว มาแล้วมาช่วยผู้คนที่สิ้นหวัง
Ganja has come! It’s come to help people without hope
ให้มีพลัง ที่จะอยู่ดูโลกต่อไป
To give strength to live and to go on looking at the world
กัญชามาแล้ว มาแล้วมาช่วยผู้คนที่ทุกข์ทน
Ganja has come! It’s come to help people who suffer
ไม่ว่ารวยหรือจน ก็ใช้ได้เพียงป้ายใต้ลิ้นก็พอ
Whether rich or poor, they can use it; putting a few drops under the tongue is enough

กัญชามาแล้ว มาแล้วมาช่วยผู้คนที่สิ้นหวัง
Ganja has come! It’s come to help people without hope
ให้มีพลัง ที่จะอยู่ดูโลกต่อไป
To give strength to live and to go on looking at the world
กัญชามาแล้ว มาแล้วมาด้วยราคาไม่แพง
Ganja has come! It comes at an affordable price!
ไม่ต้องหมดแรง ช็อกตายเพราะเห็นบิลค่ารักษา
One don’t need to be in despair or die of shock when you see bill for the treatment