ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (Child of the Drunken Uncle)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (The band’s 25th Anniversary Album, 2007)
This album is AMAZING. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: This song is the title song from the 25th Anniversary album “Luuk Lung Kee Mow” (Child of the Drunken Uncle) and is the sequel to “Lung Kee Mow” (The Drunken Uncle), one of Carabao’s earliest hits. For those who know the song “Drunken Uncle” it really packs a punch. This punchline comes at the mention of the overpass, in a line that echos the most famous line from that first song. In the first famous song, Drunken Uncle famously dies under an overpass, or a bridge over a road.

เขาเกิดจากความรักของครอบครัวชนบท
kăo gèrt jàak kwaam rák kŏng krôp krua chon-ná-bòt
He was born from the love of a family in the countryside
ชีวิตแสนรันทดทำให้พ่อ…จากไป
chee-wít săen ran-tót tam hâi pôr … jàak bpai
An extremely depressing life made the father . . . take off.
แม่บอกพ่อเข้ากรุงมุ่งทำงานเพื่อหาเงิน
mâe bòk pôr kâo grung mûng tam ngaan pêua hăa ngern
The mother told the father to go to the capital to aim for work to get money
เผชิญโชคชะตา ในเมืองใหญ่
pà-chern chôhk chá-dtaa nai meuang yài
Confront destiny in the big city
แต่เดิมพ่อมีหวัง ยังส่งข่าวติดต่อมา
dtàe derm pôr mee wăng yang sòng kàao dtìt dtòr maa
At first the father had hope and was still contacting [home], sending news
ผ่านไปหลายปีกว่า ข่าวไม่มาพ่อเงียบหาย
pàan bpai lăai bpèe kwâa kàao mâi maa pôr ngîap hăai
More than many years pass, news doesn’t come. The father is silent, lost
เป็นตายหรือร้ายดี อยู่ทางนี้เฝ้าแต่คอย
bpen dtaai rĕu ráai dee yòo taang née fâo dtàe koi
[He’s] dead? Or doing terrible, or OK? [They] live this way, just watching and waiting
บางครั้งแม่เหม่อลอยแล้วสะอื้นไห้
baang kráng mâe mèr loi láew sà-êun hâi
Sometimes the mother [seems] absent and distracted, then [she] sobs, and cries.

เนิ่นนาน20ปีจนบัดนี้เขาเป็นหนุ่ม
nêrn naan yêe sìp bpee jon bàt-née kăo bpen nùm
A long time [passes], 20 years, until now he is a young man.
ชีวิตยังลุ่มๆ ยังดอนๆ ไม่ไปไหน
chee-wít yang lûm lûm yang don don mâi bpai năi
Life is still up and down, not going anywhere
ข้าวเปลือกที่ปลูกมามีราคาแค่ต้นทุน
kâao bplèuak têe bplòok maa mee raa-kaa kâe dtôn tun
The unhusked rice [they] plant has value, is their only asset
ไปงอกไปพอกพูนพ่อค้ากำไร
bpai ngôk bpai pôk poon pôr káa gam-rai
When it grows up, it [just] amasses the merchant’s profit
ที่ดินไม่มีเหลือก้มหน้ากินบนที่เช่า
têe din mâi mee lĕua gôm nâa gin bon têe châo
The land doesn’t have extra for eating after the rent
แม่ป่วยเพราะโศกเศร้าได้ไม่นานก็จากไป
mâe bpùay prór sòhk sâo dâai mâi naan gôr jàak bpai
The mother gets sick because one can’t grieve a long time, so [one] must leave
เหลือเขาเพียงลำพังฝังศพแม่ไว้ข้างวัด
lĕua kăo piang lam-pang făng sòp mâe wái kâang wát
Just him, by himself. [He] buries the mother by the temple
มีเงินจะมาจัดงานศพให้…ยิ่งใหญ่
mee ngern jà maa jàt ngaan sòp hâi … yîng yài
[If] money would come, he would arrange a funeral . . . a great [funeral]

ใครหนอใครกันยังทุกข์ยาก
krai nŏr krai gan yang túk yâak
So who all do you think is still suffering?
อยู่กินลำบากในชนบทวันนี้
yòo gin lam-bàak nai chon-ná-bòt wan née
[People] live and eat with difficulty in the countryside today
รู้ไหมคนเมืองมักคอยเอาเปรียบ
róo măi kon meuang mák koi ao bprìap
Do you know, city people are likely to slowly exploit you?
ทั้งหยามทั้งเหยียด ปล้นชิงไม่เหลือชิ้นดี
táng yăam táng yìat bplôn ching mâi lĕua chín dee
They all hate and despise you, rob and contest [until] you have nothing good left

ไม่มีห่วงใดๆ กับบ้านไร่กับนาดอน
mâi mee hùang dai dai gàp bâan râi gàp naa don
[He] doesn’t care anything about the farmhouse and dry [?] fields
ลูกโทนพร้อมเร่ร่อนตามหาพ่อผู้สูญหาย
lôok tohn próm rây rôn dtaam hăa pôr pôo sŏon hăai
The child of Tohn is ready to go off wandering around looking for [his] father, the person who vanished.
เมืองกรุงกับอีสานมีตำนานตกทอดมา
meuang grung gàp ee săan mee dtam naan dtòk tôt maa
The capital city and Isaan* have a history that has been handed down:
ผู้คนทิ้งไร่นาหาชีวิตใหม่
pôo kon tíng râi naa hăa chee-wít mài
People leave the farm to find a new life

ลูกโทนแม้เคยเห็นใบหน้าพ่อในความจำ
lôok tohn máe koie hĕn bai nâa pôr nai kwaam jam
The child of Tohn even sometimes sees [his] father’s face in [his] memory
เดินหาเช้าจรดค่ำคนมันเยอะเมืองมันใหญ่
dern hăa cháo jà-ròt kâm kon man yúh meuang man yài
He walks around looking morning to evening. There are lots of people. The city is huge.
ถามใครก็ไม่รู้กลับจ้องดูหัวจรดตีน
tăam krai gôr mâi róo glàp jông doo hŭa jà-ròt dteen
[He] asks people and they don’t know. The stare back, looking him over from head to toe.
อีสานคนเปื้อนดินกลิ่นโคลนสาบควาย
ee săan kon bpêuan din glìn koh lon sàap kwaai
Isaan people are stained with earth and the smell of musty mud and buffalo

เป็นคนเหมือนๆ กันแต่กลับมีเส้นแบ่งกั้น
bpen kon mĕuan mĕuan gan dtàe glàp mee sên bàeng gân
[They] are all people, just the same. But there is a line separating them
ไม่ใช่ที่เธอฉัน แต่เธอนั้นมาจากไหน
mâi châi têe ter chăn dtàe ter nán maa jàak năi
It’s not a place [for] you and me. But you, there! Where do you come from?!
จากดินแดนกันดาลจากชนชั้นยากและจน
jàak din daen gan daan jàak chon chán yâak láe jon
[We are] from the same country as them, [but it’s] barred from the poor class
ที่นี่เขาไม่สนคนมีเงินเป็นใหญ่
têe nêe kăo mâi sŏn kon mee ngern bpen yài
Here people ignore [you]. People have money and are eminent
ฉันเคยเห็นผู้เฒ่าลุงขี้เมาข้างถนน
chăn koie hĕn pôo tâo lung kêe mao kâang tà-nŏn
I used to see old drunken Uncle, along the side of the road
หากใครพบลูกโทนช่วยบอกทีพ่อเขาตาย
hàak krai póp lôok tohn chûay bòk tee pôr kăo dtaai
If anyone meets the son of Tohn, please tell him his father died
ไม่ต้องเที่ยวตามหาจงก้มหน้าสู้ต่อไป
mâi dtông tîeow dtaam hăa jong gôm nâa sôo dtòr bpai
[That he] doesn’t need to be wandering around looking [for someone]. He must put his head down and struggle on.
ฉันคือกำลังใจข้ามฟากให้ได้..สะพานลอย
chăn keu gam-lang jai kâam fâak hâi dâai … sà-paan loi
I can be moral support [for him] crossing over . . . the overpass.**

ชีวิต นั้นมีสองฟาก ฟากความทุกข์ยากอีกฟากความสุขสบาย
chee-wít nán mee sŏng fâak fâak kwaam túk yâak èek fâak kwaam sùk-kà-sà-baai
Life, it has two banks [of the river]. On one side hardship, and the other side happiness and contentment
อย่าท้อ ขอให้จงอดทน อดทนถึง วันฟ้าดินเห็นใจ’
yàa tór kŏr hâi jong òt ton òt ton tĕung wan fáa din hĕn jai
Don’t be downhearted. Please, you must endure. Endure until [you] arrive at the day that Heaven and Earth understand and empathize. ***

*Issan is the Northeast region of Thailand

**This line echoes the last, and most important line in the first song, “Lung Kee Mow”

***The last line is hard to translate. Endure until you arrive at the day that Heaven and Earth “hen jai,” which word-for-word means “see heart” and is usually translated “sympathize” or “empathize.” I am still not sure if Heaven and Earth understand and care about each other or about others.

ลุงขี้เมา Lung Kee Mao (The Drunken Uncle)

Thai lyrics by Yeunyong Opakul ยืนยง โอภากุล; Melody is from the song “Anak” (Child) by Freddie Aguilar
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)
This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This song is not original to Carabao.  As you may know the original band members, all Thai, met up at school while away studying in the Philippines. So they took a Filipino song and it became their first hit. People love this song, but it was never one of my favorites. It’s a real downer! HOWEVER, you MUST check out the 25th Anniversary sequel to this song, “Luuk Lung Kee Mao” (“Child of the Drunken Uncle”) and see how the story continues. The sequel is amazing.

Here is a recent cover of “The Druken Uncle”: by The Jukks from the TV show and album of covers Carabao The Series:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่า
u-taa-hŏn kŏng kon rûn gào
An example of someone from the older generation
มีชายชราเป็นคนขี้เมา
mee chaai chá-raa bpen kon kêe mao
There is an old man who is a drunk
งานการไม่ทําแกกินแต่เหล้า
ngaan gaan mâi tam gae gin dtàe lao
Doesn’t work. Just drinks alcohol
กินตั้งแต่เช้า…ทุกวี่วัน
gin dtâng dtàe cháo … túk wêe wan
Drinks beginning every morning . . . every day.

เหตุการณ์ผันแปรให้แบมือขอทาน
hàyt gaan păn bprae hâi bae meu kŏr taan
[An] event changed [him] so [he] just has his hand out begging,
ร่อนเร่พเนจรแหล่งที่คนพลุกพล่าน
rôn rây pá-nay-jon làeng têe kon plúk plâan
wandering to places crowded with people,
ร่างกายซูบโซผิวตัวดํากร้าน
râang gaai sôop soh pĭw dtua dam grâan
his body almost starved, his skin dark and rough
ตัวสั่นสะท้าน…เพราะพิษสุราเรื้อรัง
dtua sàn sà-táan … prór pít sù-raa réua-rang
trembling . . . because of alcoholism

เมื่อครั้งยังหนุ่มแกเคยทํานา
mêua kráng yang nùm gae koie tam naa
Back when a young man, [he] used to farm
มุ่งเอาหลังสู้ฟ้า…ปลูกข้าวให้คนกิน
mûng ao lăng sôo fáa … bplòok kâao hâi kon gin
[He] aims, after vying with sky . . . to farm rice for people to eat.
หนี้สินล้นตัวเพราะมัวแต่ทํานา
nêe sĭn lón dtua prór mua dtàe tam naa
[He is] excessively in debt because he is involved totally in the farming
ไม่เคยเรียนรู้วิชา…ที่นาก็หลุดลอย
mâi koie rian róo wí-chaa … têe naa gôr lùt loi
[He] never studied [any] subject . . . the farm [he] also lets slip

มาเป็นจับกังที่แบกหามวันยังคํ่า
maa bpen jàp-gang têe bàek hăam wan yang kam
[He] comes to be a laborer who carries things on his back from day to night
เหน็ดเหนื่อยแทบตายได้แต่ค่าแรงตํ่าตํ่า
nèt nèuay tâep dtaai dâai dtàe kâa raeng ตํ่าตํ่า
Tired almost to death, he gets only minimum wage.
ก็เป็นคนจน ที่เสียเปรียบเป็นประจํา
gor bpen kon jon têe sĭa bprìap bpen bprà-jam
Also [he] is a poor person who is regularly taken advantage of
กลํ้ากลืนความชอกชํ้า…ถ้าไม่ทําก็อดกิน
glâm gleun kwam chòk chám . . . tâa mâi tam gôr òt gin
Endure all the painful blows . . . If [one] doesn’t do it, [one] don’t eat/drink.

ในยามจะกินไม่เคยเต็มอิ่ม
nai yaam jà gin mâi koie dtem ìm
When [he] eats, [he’s] never completely full
ในยามจะนอนไม่เคยเต็มตื่น
nai yaam jà non mâi koie dtem dtèun
When [he] sleeps, [he’ll still be] never be completely awake
หลับลงคราวใดฝันร้ายทุกคืน
làp long kraao dai făn ráai túk keun
Falling asleep whenever there is an opportunity, [he] has nightmares every night,
สร้างความขมขื่น…จนจิตใจอ่อนแอ
sâang kwaam kŏm kèun … jon jìt jai òn ae
creating bitterness . . . until the mind is weak.

ยามเจ็บไข้ ร่างกายสั่นสะท้าน
yaam jèp kâi râang gaai sàn sà-táan
A time of pain and fever, the body shaking
เพราะต้องใช้แรงงาน…ยิ่งกว่าใช้แรงวัว
prór dtông chái raeng ngaan … yîng gwàa chái raeng wua
because [one] needs to use more power to work . . . than the power a cow uses
คนทุกคนต้องทํางานเหมือนควาย
kon túk kon dtông tam ngaan mĕuan kwaai
Every person must work like a buffalo
แต่หนี้สินยังมากมาย…เกิดเป็นควายดีกว่าคน
dtàe nêe sĭn yang mâak maai … gèrt bpen kwaai dee gwàa kon
But [his] debts are greater . . . it would be better to be born a buffalo than a human

หมดสิ้นปัญญาของชาวนาบ้านนอก
mòt sîn bpan-yaa kŏng chaao naa bâan nôk
The extent of [his] knowledge is that of a country farmer
ร่อนเร่เข้ามาเป็นจับกังในบางกอก
rôn rây kâo maa bpen jàp-gang nai baang gòk
[He] wanders and enters Bangkok to be a laborer
สูญสิ้นราคาพอแก่ชราหัวหงอก
sŏon sîn raa-kaa por gàe chá-raa hŭa ngòk
[One’s] value is used up as soon as [one is] old [and] gray haired
หาทางออกสุดท้าย…ด้วยสุราเมรัย
hăa taang òk sùt táai … dûay sù-raa may-rai
Find a way out, finally . . . with liquor

กินเหล้าเข้าไป ยิ่งเลวร้ายซํ้าเก่า
gin lao kâo bpai yîng leo ráai ซํ้า gào
Keep drinking alchohol, get even even more old and ruined
หาเงินมาได้ก็เอาไปกินเหล้า
hăa ngern maa dâai gôr ao bpai gin lao
Find money, get it, and take it to drink alcohol
มันกลุ้มก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเมา
man glûm gôr yîng gin yîng gin gôr yîng mao
It’s depressing, so more drinking. The more drinking, the more drunk
ร่างกายก็ปวดร้าว โรคร้ายก็คุกคาม
râang gaai gôr bpùat ráao rôhk ráai gôr kúk-kaam
The body also hurts, sickness is also threatening

เช้าวันหนึ่ง มีคนพบศพ
cháo wan nèung mee kon póp sòp
One morning, a person finds a dead body
ขี้เมานอนตาย อยู่ที่ใต้สะพานลอย
kêe mao non dtaai yòo têe dtâi sà-paan loi
The drunk laid down and died under the overpass

(Last two lines 7X)

Lyrics Translations for the Band