ก่อกำแพงใจ Gor Gampaeng Jai (Build a Wall of Hearts)

Lyrics and melody by Add Carabao แอ๊ด คาราบาว
Posted January 9, 2017 on YouTube in response to flood in Thailand’s South.

ไม่มีน้ำตาให้รินไหลรดแก้ม
mâi mee nám dtaa hâi rin lăi rót gâem
[I] don’t have tears to flow down my cheeks
มันเป็นคืนข้างแรมที่แสนเศร้า
man bpen keun kâang raem têe săen sâo
It’s the night of the waning moon that is extremely sad
ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกสิ่งของเรา
dtông tíng bâan tíng meuang tíng túk sìng kŏng rao
[We] have to abandon the house, abandon the city, abandon everything of ours
เอาเกาะกลางถนนเป็นที่นอน
ao gòr glaang tà-nŏn bpen têe non
[And] take the traffic island to be our bed.

แต่ละวันแต่ละคืนช่างผ่านไปเชื่องช้า
dtàe lá wan dtàe lá keun châang pàan bpai chêuang cháa
Each day and each night, just let it slowly pass
อยากให้วันเวลามันหมุนย้อน
yàak hâi wan way-laa man mŭn yón
I want to have time turn back
หมุนไปก่อนน้ำมา เพื่อเตรียมใจเตรียมกาย
mŭn bpai gòn nám maa pêua dtriam jai dtriam gaai
To turn back to before the water came, so I can prepare myself
ใครบ้างเคยเข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติของน้ำ
krai bâang koie kâo jai tam-má-châat tam-má-châat kŏng nám
Who all has ever understood nature . . . the nature of water?

ไหลจากที่สูง ลงไปสู่ที่ต่ำ
lăi jàak têe sŏong long bpai sòo têe dtàm
Flowing from the highlands down to the lowlands
นำพาความชุ่มฉ่ำหล่อเลี้ยงชน
nam paa kwaam chûm chàm lòr líang chon
Water brings moisture to nourish people
แต่หนนี้ล้นเกิน เป็นน้ำป่าท่วมท้น
dtàe hŏn née lón gern bpen nám bpàa tûam tón
But on this occasion is excessive becoming an overwhelming flash flood
นับแสนนับล้านล้านคนถึงหมดตัว
náp săen náp láan-láan kon tĕung mòt dtua
So that hundreds of thousands, [even] millions, of people lose everything

อยากให้คนบนดอน เอื้ออาทรน้ำใจ
yàak hâi kon bon don êua aa-ton nám jai
[I] want people on high land to offer aid and kindness
วันนี้ชาติมีภัยที่น่ากลัว
wan née châat mee pai têe nâa glua
Today the country has a frightening danger
ปันน้ำใจให้กัน ร่วมฝ่าฟันวิกฤติ
bpan nám jai hâi gan rûam fàa fan wí-grìt
Distribute kindness to each other. Join together to fight the crisis
ผิดหรือถูกอย่างไรไม่โทษกัน ไม่แตกความสามัคคี
pìt rĕu tòok yàang rai mâi tôht gan · mâi dtàek kwaam săa-mák-kee
However wrong or right, don’t blame each other. Don’t break up [our] unity

* จับมือกันและกัน ผ่านวันนี้ให้ได้
jàp meu gan láe gan pàan wan née hâi dâai
Join hands and we can definitely get through this
มันจะหนักแค่ไหนไม่ย่นย่อ
man jà nàk kâe năi mâi yôn yôr
How every difficult it is [we] won’t be daunted
ขอเพียงสามัคคี รวมพลังไม่ย่อท้อ
kŏr piang săa-mák-kee ruam pá-lang mâi yôr tór
Let’s just have unity, joining out strength, not despondent
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
[THIS VERSE 3X]

ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood

วันพ่อ Wan Paw (Father’s Day)

By คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2013)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

คนโยนทิ้งมัน
kon yohn tíng man
People throw it away
คนไม่ต้องการมัน
kon mâi dtông-gaan man
People don’t need it
เศษสรรพสิ่งของ
sàyt sàp-pá-sìng kŏng
Some of everything
เหลือที่แต่ละวัน
lĕua têe dtàe lá wan
Leftovers of the day
มันทำให้คนอื่น
man tam hâi kon èun
It causes other people
ได้มีงานทำ
dâai mee ngaan tam
to get work to do
ถึงดูว่าต้อยต่ำ
tĕung doo wâa dtôi-dtàm
Even if [it] looks inferior/humble,
แต่มีค่าสำหรับเขา
dtàe mee kâa săm-ràp kăo
[it] still has value for them
ชายวัยกลางคน
chaai wai glaang kon
A middle-aged man
ตื่นเก็บขยะตั้งแต่เช้า
dtèun gèp kà-yà dtâng dtàe cháo
wakes, collects trash beginning in the early morning
ไปเข้าโรงงานกำจัด
bpai kâo rohng ngaan gam-jàt
goes back to the work building, gets rid of [everything]
ไม่ให้ขยะล้นเมือง
mâi hâi kà-yà lón meuang
[We] don’t want to have waste overflowing the city

วันนี้วันพ่อ
wan née wan pôr
Today is Father’s Day
ลูกขอให้ไปด้วย
lôok kŏr hâi bpai dûay
[My] child asks [me] to go with him
โรงเรียนไม่กิจกรรม
rohng rian mâi gìt-jà-gam
School is closed
พอลูกได้ผูกพัน
por lôok dâai pòok pan
[so] father and child can bond
วันทำงานอย่างนี้
wan tam ngaan yàang née
[On] a [regular] workday like this
ขาดงานไม่ดีแน่
kàat ngaan mâi dee nâe
Skipping work would definitely be bad
คนทำแทนรู้สึกแย่
kon tam taen róo sèuk yâe
The replacement feels bads
ไม่อยากเอาเปรียบกับอื่น เข้า
mâi yàak ao bprìap gàp èun kăo
[I] don’t want to take advantage of someone else
ชายวัยกลางคน
chaai wai glaang-kon
The middle-aged man
ต้องเก็บขยะตั้งแต่เช้า
dtông gèp kà-yà dtâng dtàe cháo
must collects trash beginning in the early morning
ด้วยใบหน้ามองเศร้า
dûay bai-nâa baai mong sâo
with a sad expression
ไม่มีเวลาให้ลูกน้อย
mâi mee way-laa hâi lôok nói
There is no time for the little child!

สังคมมนุษย์ ที่สุดที่สุขสดใส
săng-kom má-nút têe sùt têe sùk sòt săi
The top of human society that is bright and happy
มี ความเป็นอยู่ สุขสบาย
mee kwaam bpen yòo sùk sà-baai
has a comfortable existence
เพราะหลายคนทำงานหนัก
prór lăai kon tam ngaan nàk
because many people do hard work
อาชีพเก็บขยะ
aa-chêep gèp kà-yà
The profession of trash collecting
ช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมาก
chûay lĕua săng-kom bpen yàang mâak
helps society a lot
ถึงไม่มีใครนึกรัก
tĕung mâi mee krai néuk rák
[And yet] we arrive at the place no one considers love
ก็ขอให้เพียงแค่ลูก
gôr kŏr hâi piang kâe lôok
And only asks the child,
อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจ
yàa dâai nói néua dtàm jai
“Don’t feel neglected.”

2X

วันพ่อจะผ่านไป
wan pôr jà pàan bpai
Father’s Day will pass
วันใหม่ของลูกจะมา
wan mài kŏng lôok jà maa
Another day for [you] child will come

4X

Lyrics Translations for the Band