สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love)

By  ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Notes: The central metaphor of this song translates beautifully: “This thing we think is love, actually is fire.” Love it!

Khun Aed:

แม้เลือกได้ ฉันเลือกเจ็บ
máe lêuak dâai chăn lêuak jèp
Even though I can choose, I chose pain
เจ็บลำพังในใจคนเดียว ดีกว่าเจ็บด้วยกัน
jèp lam-pang nai jai kon dieow dee gwàa jèp dûay gan
Pain in just one person’s heart is better than pain [shared] together
เพราะรักครั้งนี้ โทษใครไม่ได้
prór rák kráng née tôht krai mâi dâai
For the pain this time, nobody can be blamed.
ถ้าต้องมีใครเดินเข้ากองไฟ ก็ควรจะเป็นฉัน
tâa dtông mee krai dern kâo gong fai gôr kuan jà bpen chăn
If someone has to walk through the fire, it should be me.

รักก็คือรัก ฝันก็คือฝัน
rák gôr keu rák făn gôr keu făn
Love is love. Dreams are dreams
สองสิ่งอาจจะสัมพันธ์ แต่ก็เพียงแค่ฝันไป
sŏng sìng àat jà săm-pan dtàe gôr piang kâe făn bpai
The two things might be related . . . Nah, it’s just a dream
ยามที่ลืมตาตื่น ความจริงจึงประจักษ์
yaam têe leum dtaa dtèun kwaam jing jeung bprà-jàk
When one wakes up and opens their eyes, the truth is clear:
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
[This] thing we think is love, actually is fire.

Khun Parn:

พบครั้งแรก ฉันใจเต้น
póp kráng râek chăn jai dtên
When we first met, I was excited
เต้นรำความลุ่มหลงลำพัง ไม่สนใจดนตรี
dtên ram kwaam lûm lŏng lam-pang mâi sŏn jai don-dtree
[I] danced alone enchanted, not [even] interested in the music
ฝันไปไกลโพ้น ว่ายไปไกลฝั่ง
făn bpai glai póhn wâai bpai glai fàng
I dreamed far away, swam off to a distant shore.
มีแต่เธอคนเดียวที่วาดหวัง แห่งดวงใจดวงนี้
mee dtàe ter kon dieow têe wâat wăng hàeng duang jai duang née
There is only you there in this place I imagine, the place of [my] heart.

คอยมาหลายเดือน เลื่อนมาหลายปี
Koi maa lăai deuan lêuan maa lăai bpee
[I’ve] waited many months. Many years passed.
แต่ก็ยังไม่เห็นมีวี่แววว่ารักเรา
dtàe gôr yang mâi hen mee wêe-waew wâa rák rao
But [I] still don’t have a clue about this love of ours
คำที่เฝ้ารอคอย เธอเก็บไว้ให้ใคร
kam têe fâo ror koi ter gèp wái hâi krai
The words that I wait for, who are you saving them for?
ให้คน แอบซ่อนในหัวใจ ของเธอหรือเปล่า
hâi kon àep sôn nai hŭa jai kŏng ter rĕu bplào
Are you going to let someone into your heart or not?*

Khun Aed:

นานมาแล้ว ที่ฉันเป็นเช่นนี้
naan maa láew têe chăn bpen chên née
Its been so long that I’ve been this way
มีความรักง่ายดาย
mee kwaam rák ngâai daai
Having love too easily**
อาจเป็นเพราะภูมิแพ้ในใจ
àat bpen prór poom páe nai jai
Maybe my heart is allergic
ที่ขาดความอบอุ่นวัยเยาว์
têe kàat kwaam òp ùn wai yao
Because I lacked warmth in my childhood.

2X

Parn:

ฉันคิดได้ ฉันคิดผิด
chăn kít dâai chăn kít pìt
I realize I’ve been thinking wrong
ผิดตรงที่ไม่เคยคำนวณ ความรักหรือความฝัน
pìt dtrong têe mâi koie kam-nuan kwaam rák rĕu kwaam făn
Wrong that I never calculated: love or a dream?

Aed:

บทเรียนยิ่งใหญ่ อกตรมขมขื่น
Bòt rian yîng yài òk dtrom kŏm kèun
An important, heart-aching lesson:
ด้วยรักหญิงชายไม่อาจฝืน หัวใจให้กัน
dûay rák yĭng chaai mâi àat fĕun hŭa jai hâi gan
The woman and man in love shouldn’t force the hearts together.

รักก็คือรัก ฝันก็คือฝัน
rák gôr keu rák făn gôr keu făn
Love is love. Dreams are dreams
สองสิ่งอาจจะสัมพันธ์ แต่ก็เพียงแค่ฝันไป
sŏng sìng àat jà săm-pan dtàe gôr piang kâe făn bpai
The two things might be related . . . Nah, it’s just a dream
ยามที่ลืมตาตื่น ความจริงจึงประจักษ์
yaam têe leum dtaa dtèun kwaam jing jeung bprà-jàk
When one wakes up and opens their eyes, the truth is clear:
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
This thing that we think is love, truly is fire.

2X

สิ่งที่เราคิดว่าเป็นรัก แท้จริงเป็นไฟ
sìng têe rao kít wâa bpen rák táe jing bpen fai
This thing that we think is love, truly is fire.

* Literally, “Are you going to let someone hide in your heart or not?”
** Having love easily might mean being superficial about love.