รักคุณเท่าฟ้า Rak Kun Tao Fah (Love You to the Sky!) in SINGABLE ENGLISH

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody by Aed Carabao and เทียรี่ เมฆวัฒนา Thierry Mekwattana

Album: รวมเพลง Ruam Playng (A Collection of Songs)

According to Thai Wikipedia, Khun Aed wrote this song for Thai Airways to use in their advertising, and he came up with it while flying back and forth on Thai Airways touring for concerts.  It perfectly captures the feeling of looking out the window of an airplane. This is the singable English translation. Below is the voice clip, which is purely for demo purposes, or try to sing along with the video in Thai. The direct translation is HERE.

If I could fly away like a bird
I would soar way up in the sky
If I could float and ride on the wind
I’d look back around on the ground

Our big, wide world below is quite a sight
The more you look, the more delight

The expanse of sea’s colored blue
The expanse of land’s colored green
Perhaps you’ve heard some people complain
Where can this world’s beauty be seen?

The world spreads out below so vast and wide
The more you look, the more surprise

Beauty and love they both from nature start
People then paint in colors from their heart
The sky, the sea, the dirt, rocks, sand, and we
Through good and bad, building our country

If you fly away like a bird
When you soar way up in the sky
When you ride and float on the wind
Look back down around on the ground
Our big, wide world below is quite a sight
The more you look, the more delight

This song is from the sky … so far up high
Sending my thoughts to people far and near
A message true from viewing way up here:
The sky goes on and on; people don’t live there.