ค่าของคน Kaa Kong Kon (The Value of a Person)

by คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2003)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish

Note: This song so uplifting. It is the last song on the most recent (28th) Carabao album, สวัสดีประเทศไทย “Sawadee Prathet Thai,” which is an EXCELLENT! album. Sorry, no official YouTube, but you can google to find the song. OR BUY THE ALBUM!!!

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ถึงเป็นคนยากดี มีจน
Teung bpen kon yaak dee mee jon
Whether you happen to be a rich person or a poor person,
เราล้วนมีชีวิตเดียว
Row luan me cheewit dieow
we only have one life.
หากไม่ท้อไม่ถอย
Haak mai taw mai toi
If you don’t get tired, don’t retreat
ไม่คอยโชคชะตา
Mai koi chohk chadtaa
Don’t wait for luck,
มันจะไกลแค่ไหนกันนักเชียว
man ja glaai ke nai gan nak cheiow
However extremely far it is from you,
รู้จักทำรู้จักคิด
rujaak tam rujaak kit
Know work, keep thinking,
เช้าจรดค่ำยังยืนหยัด
cháo jà-ròt kâm yang yeun yàt
from morning until night, with persistence
เมื่อได้ทำได้สู้สุดความสามารถ
mêua dâai tam dâai sôo sùt kwaam săa-mâat
When one has worked and struggled using all their capability,
โอกาสย่อมไม่ใช่แพ้ลูกเดียว
ogahat yom mai chai pae luuk dieow
opportunity is unlikely to fail one child.

ตะวันสีทอง ท้องฟ้าสีคราม
dtawan see tong, tong fah see kraam
The golden sun, the indigo sky,
มีคำถามจะสู้ใหม่
Mee kam taam ja soo mai
[they] have a question: Will you struggle?
คิดแต่ท้อแต่ถอยคอยแต่โชคชะตา
Kit dtae taw dtae toi koi dtae chok cha dtaa
[You may] think only of being discouraged, only of waiting for luck
ค่าของคนแท้จริงอยู่ที่ไหน
kaa kong kon tae jing u tee nai?
[Think], Where is the true value of a person?
คนมาเกิดประเสริฐที่สุด
Kon ma gert brasert tee sut
People are born very precious/excellent
เกิดเป็นมนุษยชาติงดงาม
Gert pben ma-nut-chaat ngoht ngaam
Born beautiful human beings
และคุณค่าของคนยังรอการพิสูจน์
Le kun-kaa kong kon yang raw gaan pi-soot
The value of a person still waits for the proving
แล้วคุณล่ะ อยากเป็นคนแบบไหน
láew kun lâ yàak bpen kon bàep năi
So what about you? What kind of person do you want to be?

ดุจดังนกที่โผบิน
Dut dang nok tee poh bin
Be like the birds that soar
ออกหากินล่อเลี้ยงกาย
Ook haa gin lor liang gaai
Out to find food to nourish their bodies
ค่าของคุณที่แท้จริง
Kaa kong kun tee tae jing
Your value that is true
เรารู้ว่ามันอยู่ที่ใน
Row ru waa man u tee nai
I know where it is
ตนคือที่พึ่งแห่งตน
Dton keu tee peung heng dton
Oneself is up to oneself
ตนเองเท่านั้นที่พึ่งได้
Dton eng townan tee peung daai
Only you yourself can support it.
ตั้งใจทำมันให้เต็มที่
Dtang jai taam man hai dtem tee
Make up your mind to do it to the fullest
ภูมิใจในหน้าที่ที่ตนมี
poom jai nai nâa têe mee
Be proud of the duty/function that you have
ค่าของคนอยู่ที่ตรงนี้
Kaa kong kon u dtrong nee
The value of a person is right here
ตรงมีประโยชน์ต่อสังคม
drong mee bproyot dtaw sangkom
Right here is the value for society

2X

คุณมีประโยชน์ต่อสังคม
Kun mee broyot dtaw sangkom
You have usefulness for society
คุณคือประโยชน์แห่งสังคม
Kun keu broyot heeng sangkom
You ARE a precious value of society