เจ้าตาก Jao Dtak (Prince Dtak)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Prince Dtak became a Thai king in 1767 and is known today as King Taksin, but he was called “Pra Dtak” at the time. The events described in this song took place over a few years immediately before that. Read the whole backstory at the “King Taksin” article in Wikipedia. This song is very exciting, especially in concert, and “Jao Dtak” is probably a top 100 Carabao song. Sorry it took me so long to post it. Thanks to Tahmnong, who has the amazing Thai music translation website Deungdutjai.com, for translating Thai music lyrics into English. I checked my translation of this song against hers, and fixed some mistakes in mine using hers. I encourage you to check out her 4,000-5,000!!! Thai pop songs translated into English. And here at CarabaoinEnglish, check out the even better Carabao song “Bangrajan, Wan Pen,” a legend from this same period about how Thai villagers gathering at Bangrajan managed to hold off Burmese troops for five months against overwhelming odds.

ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ ความตั้งใจ เด็ดเดี่ยว
yút-tá-sàat yîng yài kwaam dtâng jai dèt dìeow
A great strategy, resolute determination
มื้อนี้เราจะเคี้ยวข้าว แล้วทุบหม้อข้าว
méu née rao jà kíeow kâao láew túp môr kâao
For this meal, we’ll eat the rice then smash the bowls
ตีแหกฝ่าวงล้อม ลุยพม่าข้าศึก
dtee hàek fàa wong lóm lui pá-mâa kâa sèuk
Strike and breakthrough the encirclement, forging through our enemy Burma
นึกถึงความเป็นไทย ดีกว่าไปเป็นทาส
néuk tĕung kwaam bpen tai dee gwàa bpai bpen tâat
Think of Thainess. It’s better than being a slave.

* สอง มือ ถือดาบ อย่างมั่นใจ
sŏng meu tĕu dàap yàang mân jai
Two hands hold the sword securely
นัก รบไทย ของ พระเจ้าตาก
nák róp tai kŏng prá jâo dtàak
Thai fighters of Prince Dtak
ฝาก ฝัง กรุงอยุธยา
fàak făng grung a-yút-tá-yaa
Entrusted with Ayutthaya
วัน ข้างหน้า ข้าจะมา ทวงคืน
wan kâang nâa kâa jà maa tuang keun
One day I will come demand it back

แผ่นดินไทย ดาลเดือด ทัพข้าศึกรุมล้อม
pàen din tai daan dèuat táp kâa sèuk rum lóm
The land of Thais is angry. Troops of the enemy encircle
มัวแต่กล่อมสตรี เริงโลกีย์เป็นหลัก
mua dtàe glòm sàt-dtree rerng loh-gee bpen làk
We are all focused on calming the ladies. Lust is the guiding principle
นักรบกลายเป็นศพ พบกับความปราชัย
nák róp glaai bpen sòp póp gàp kwaam bprà-chai
Fighters become corpses, meeting defeat
เจ้าตากทนไม่ได้ แผ่นดินไทยเป็นหลัก
jâo dtàak ton mâi dâai pàen din tai bpen làk
Prince Dtak can’t tolerate it. The land of the Thais is the guiding principle
นักรบคือนักรบ นักสู้แห่งกรุงศรี
nák róp keu nák róp nák sôo hàeng grung sĕe
Fighters are fighters. Fighters of Krungsri
ตีฝ่าทัพตองอู ตายหรืออยู่ไม่สำคัญ
dtee fàa táp dtong oo dtaai rĕu yòo mâi săm-kan
Breaking through the troops and banana leaves, whether one lives or dies, it’s not important!
คืนนี้จันทร์หลับไหล แหกวงในวงล้อม
keun née jan làp lăi · hàek wong nai wong lóm
Tonight the moon sleeps. We break through the encirclement
อ้อมออกจากกรุงศรี ไปเข้าตีเมืองจันทน์
ôm òk jàak grung sĕe · bpai kâo dtee meuang jan
Making his way out of Krungsri, he goes and attacks the city of Chan.

ยึดเมืองจันทบุรี เป็นชุมนุมเจ้าตาก
yéut meuang jan-bù-ree bpen chum-num jâo dtàak
Sieze Chanthaburi. They are the forces of Prince Taksin
ตีชุมนุมต่างต่าง ตีเจ้าฝางไม่แตก
dtee chum-num dtàang dtàang dtee jâo făang mâi dtàek
Striking many different forces. Striking Prince Fang but not breaking them.
ทบทวนความพ่ายแพ้ แก้ไขยุทธวิธี
tóp tuan kwaam pâai páe gâe kăi yút-tá-wí-tee
Review the defeat. Amend the tactics
รวมชุมนุมที่มี ก่อนโจมตีเจ้าฝาง
ruam chum-num têe mee gòn johm dtee jâo făang
Combine the forces that we have before attacking Prince Fang
พ่ายแพ้เป็นบทเรียน ทำจากเล็กไปใหญ่
pâai páe bpen bòt rian tam jàak lék bpai yài
Defeat is a lesson. From little, make [something] big.
เจ้าฝางชะล่าใจ ในไม่นานก็แตก
jâo făang chá-lâa jai nai mâi naan gôr dtàek
Prince Fang is complacent/careless. It’s not long before they break.
จาก อยุธยา มาเมืองจันทบุรี
jàak a-yút-tá-yaa maa meuang jan-bù-ree
From Ayutthaya comes Chanthaburi
มากรุงธน บุรี ไทยจึงมี เอกราช
maa grung ton bù-ree tai jeung mee àyk-gà-râat
From Thonburi, Thais consequently have sovereignty
จาก อยุธยา มาเมืองจันทบุรี
jàak a-yút-tá-yaa maa meuang-jan-bù-ree
From Ayutthaya comes Chanthaburi
มากรุง ธนบุรี ตากสิน มหาราช
ma grung ton-bù-ree dtàak sĭn má-hăa râat
Comes Thonburi Capital, Taksin the Great

* สอง มือ ถือดาบ อย่างมั่นใจ
sŏng meu tĕu dàap yàang mân jai
Two hands hold the sword securely
นัก รบไทย ของ พระเจ้าตาก
nák róp tai kŏng prá jâo dtàak
Thai fighters of Prince Dtak
ฝาก ฝัง กรุงอยุธยา
fàak făng grung a-yút-tá-yaa
Entrusted with Ayutthaya
วัน ข้างหน้า ข้าจะมา ทวงคืน
wan kâang nâa kâa jà maa tuang keun
One day I will come demand it back

[Last verse 4X]