รักเธอได้เเค่วันนี้ Rak Ter Dai Kae Wan Nee (I Can Love You Just Today)

Lyrics and melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
On the Album มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)
BUY IT HERE Note: At eThaiCD, he is listed as Yingyong Opakul, his real name.

Note: In case, my translation below falls short, the point is “All I can do is love you in this moment.”

ตราบที่บ้านยังคงมีเพดาน
As long as the house still has a ceiling
เเละวิญญาณยังมีปรภพ
And the spirit still has Bparapop [Thai Buddhist Heaven]
อายุอานามมันต้องมีจุดจบ
Age must have an end point
เเต่ความเป็นจริงบางทีดันไม่เป็นไป
But reality doesn’t turn out [like we expect]
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
Because love is a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
Specifying whether the meaning is real [or] not real.
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
Going there or there, going here
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
And time is eternal, everlasting
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
For me, the person who has certain love all the time

คําสาบานสัญญาโกหก
Vows and promises lie
ตราบนรกยังคู่ควรสรวงสวรรค์
As long as Hell is still paired with Heaven
ฉันคงรักเธอเเค่วันนี้เท่านั้น
I may love you only in this day.
พรุ่งนี้เมื่อวานเเล้วเเต่เธอจะคิดไป
Tomorrow, yesterday, it’s up to what you think
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
Because love is a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
Which specifies whether the meaning is true [or] not true
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
Going there or there, going here,
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
But time is eternal, everlasting
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
For me a person who has certain love always
ตลอดเวลา ตลอดเวลา ตลอดเวลา
All the time . . . all the time . . . all the time

SOLO

ด้วยศรัทธารักเธอเเค่วันนี้
With faith, loving you just in this day
ชั่วเลวดีไม่ดีฉันก็ไม่สน
Evil, good, or bad, I’m not interested
อารมณ์เธอเป็นอย่างไงฉันก็ยอมทน
Whatever your mood, I am willing to deal with it
รักเธอเหนือเหตุผลเหนือคําอธิบาย
I love you above reason, above explanation
เพราะความรักมันเป็นเรื่องของหัวใจ
Because love, it’s a matter of the heart
กําหนดให้ความหมายจริงไม่จริง
Specifying whether the meaning is real or not real
สัจธรรมความรักยังคงเเอบอิง
The truth of love remains nestled close
เเละความหมายมันก็เเค่หมายความ
And the meaning, means what it means
ไปตามนั้น ไปตามโน้น ไปตามนี้
Going there or there, going here,
ตามไหน แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
Going where? Well, who can know?

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
เเละเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
And time is everlasting eternal
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นตลอดเวลา
For me, the person who has certain love all the time

แต่เวลามันสั้นเสมอ
But time is always short
สําหรับเธอผู้ต้องการเวลา
For you, the person who needs time
และเวลาเป็นอมตะนิรันดร์
And time is everlasting, eternal
สําหรับฉันผู้มีรักมั่นเเต่เธอวันนี้
For me, the person who has certain love only for you today
เพียงวันนี้ เเค่วันนี้ ทุกๆ วันนี้
Just this day. Just today. And every single today
รักเธอได้เเค่วันนี้
All I can do is love you today