หําหด Ham Hod (The Penis Shrinks ???!!!!) [Just Do It!!!]

Music and Lyrics by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)

BUY IT HERE

Note: Uh . . . I had help from a fellow translator but we are both Farang. So the title also has an alternative English-language title that I gave it, just to be on the safe side, LOL.

ก่อนจะเป็นยังไงไม่ต้องใส่ใจ
gòn jà bpen yang ngai mâi dtông sài jai
However it was before, [you] don’t need to pay attention to that
วันนี้จําไว้คือวันสําคัญ
wan née jam wái keu wan săm-kan
This day store away to remember, it’s an important day
ก่อนจะหลับตาลงอย่ามั่นใจจะฝัน
gòn jà làp dtaa long yàa mân jai jà făn
Before [you] close their eyes, don’t be sure you will dream
คาดหวังวันๆ มันก็เเค่ผ่านไป
kâat wăng wan wan man gôr เเค่ pàan bpai
Expect day by day it will just go by

คนยืนยาวสักเท่าใดก่อนกลับกลายเป็นธุลี
kon yeun yaao sàk tâo dai gòn glàp glaai bpen tú-lee
However long a person lasts before they return to dust
ปีเดือนวันนาทีทุกวินาทีคุ้มค่าบ้างไหม
bpee deuan wan naa-tee túk wí-naa-tee kúm kâa bâang măi
A year, a month, a day, a minute, is every moment worth it?
ใจมองดูใจข้างในใจชอบในสิ่งใด
jai mong doo jai kâang nai jai chôp nai sìng dai
The heart watches, the heart inside likes whatever it likes
ถามใจดูบ้างไหมก่อนจะหลงจะลืม
tăam jai doo bâang măi gòn jà lŏng jà leum
Do you ever ask your heart to watch before it loses its way and forgets?

ก่อนจะหมดเรี่ยวเเรงสิ้นจิตวิญญาณ
gòn jà mòt rîeow เเรง sîn jìt win-yaan
Before one’s strength runs out, the spirit comes to an end
เรื่องราวผันผ่านวันคืนพ้นไป
rêuang raao păn pàan wan keun pón bpai
The story changes and passes by. Days and nights escape
วันนี้ยังมีจมูกไม่ได้ยืมของใคร
wan née yang mee jà-mòok mâi dâai yeum kŏng krai
Today [you] have a nose. [You] haven’t forgotten whose it is.
หายใจลึกๆ รู้สึกตัวไหมลงมือทํา
hăai jai léuk léuk róo sèuk dtua măi long meu tam
Take a deep breath. Are you conscious? Set out to do [something]

คนยืนยาวสักเท่าใดก่อนกลับกลายเป็นธุลี
kon yeun yaao sàk tâo dai gòn glàp glaai bpen tú-lee
However long a person lasts before they return to dust
ปีเดือนวันนาทีทุกวินาทีคุ้มค่าบ้างไหม
bpee deuan wan naa-tee túk wí-naa-tee kúm kâa bâang măi
A year, a month, a day, a minute, is every moment worth it?
ใจมองดูใจข้างในใจชอบในสิ่งใด
jai mong doo jai kâang nai jai chôp nai sìng dai
The heart watches, the heart inside likes whatever it likes
ถามใจดูบ้างไหมก่อนจะหลงจะลืม
tăam jai doo bâang măi gòn jà lŏng jà leum
Do you ever ask your heart to watch before it loses its way and forgets

ใจมองดูใจข้างในใจชอบในสิ่งใด
jai mong doo jai kâang nai jai chôp nai sìng dai
The heart watches, the heart inside likes whatever it likes
รีบๆ ทําเข้าไปก่อนจิ้งจกมันทักจุๆๆๆๆ
rêep rêep tam kâo bpai gòn jîng-jòk man ták jù ๆๆๆๆ
Hurry go in before the lizard says “cht! cht! cht! cht!”
ไอ้หําคลําอยู่ได้หรือกลัวไม่มีน้ำยา
âi hăm klam yòo dâai rĕu glua mâi mee nám yaa
The penis still can do its thing or are you scared you don’t have skills?
สวรรค์ที่ชอบรออยู่ข้างหน้าไม่ไขว่ไม่คว้าไม่ทํา
sà-wăn têe chôp ror yòo kâang nâa mâi kwài mâi kwáa mâi tam
The heaven that you like still waits ahead [If you] don’t grab it, you don’t do it
หําเอ๊ยไอ้หําหดหมดโอกาสเเล้วพรุ่งนี้ๆๆ ที่ว่างเปล่า
hăm óie âi hăm hòt mòt oh-gàat láew prûng-née ๆๆ têe wâang bplào
The penis, oh, the penis shrinks back and the opportunity is gone. Tomorrow, tomorrow, oh tomorrow . . . there is nothing there.