พบรักปากน้ำโพ Pop Rak Bpak Nam Po (Find Love in Pak Nam Pho)

Words and melody by ชลธี ธารทอง Chonthi Thanthong
This song in on the new album “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ ” (“Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time”) in which Add Carabao covers songs made famous by Sanyan Sanya. This album is HIGHLY RECOMMENDED. READ THE REVIEW. And BUY this album at eThaiCD, where you can shop in English!

Note: Not a Carabao song, . . . I posted it when it was just some Karaoke by Add Carabao. Now it is on an Add Carabo album of covers, as described above.

พื่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา ล่องเรือไปขายค้า
pêe bpen nùm lûm jâo prá yaa lông reua bpai kăai káa
He is a young man of the Chao Phraya (river). He floats off in a boat to sell [things]
เดินทางมาหลายร้อยกิโล สายัณห์คล้อยต่ำ
dern taang maa lăai rói gì-loh săa-yan klói dtàm
Has travels he many hundreds of kilometers. Evening falls [?]
ลอยลำถึงปากน้ำโพ หันหัวเรือล่ามโซ่
loi lam tĕung bpàak-nám-poh hăn hŭa reua lâam sôh
Float to Pak Nam Pho
ค้างปากน้ำโพสักคืน
káang bpàak náam poh sàk keun
Turns the head of the boat and chains it up.

พี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ น้องจงคิดเอื้อเฟื้อ
pêe rây rôn non gin gàp reua nóng jong kít êua féua
He roams around sleeping and eating with the boat. She may think generously.
ให้จอดเรือหน้าบ้านขวัญยืน คืนนี้เดือนแจ่ม
hâi jòt reua nâa bâan-kwăn yeun keun née deuan jàem
Has [him] dock the boat in front of Baan Kwan Yeun. This night the moon is bright
ขอจอดพักแรมซักคืน พอรุ่งเช้านอนตื่น
kŏr jòt pák raem sák keun por rûng cháo non dtèun
He asks to dock [the boat] and stay overnight just one night. At dawn [he] wakes up.
จะลาขวัญยืน ล่องเรือต่อไป
jà laa kwăn yeun lông reua dtòr bpai
Will leave Kwan Yeun, and float the boat on back.

เป็นบุญตา ที่ได้มาปากน้ำโพ
bpen bun-dtaa têe dâai maa bpàak-nám-poh
It is a blessing that [he] can come to Pak Nam Pho
พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสีไพร
póp nóng kon gôh pòok boh sài sêua sĕe prai
Meet a pretty girl. Puts on a bow one one’s shirt, yellow-gold
น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
nám jai êua féua nùm reua mâi yàak laa glai
Generous kindness. The young boat man doesn’t want to leave far away
อยากขายเรือ ซื้อนาซื้อไร่
yàak kăai reua séu naa séu râi
He wants to sell the boat, buy a field
อยากอยู่ใกล้ แม่ขนตางอน
yàak yòo glâi mâe kŏn dtaa ngon
He wants to stay close. Mama’s eyelashes sulk

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือก่อนหนา
rûng a-run láew jâo gâew dtaa dtông tŏi reua gòn năa
It’s daybreak now, darling. I must retreat with the boat
แม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อน
mâe kwăn dtaa pêe kŏr laa gòn
Mama, beauty, I must take my leave
ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน
chaao reua dtôi-dtàm dtua dam mĕuan din naa don
I am a humble boat person, who is dark like the earth of the fields
โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน
bòhk meu laa gâew dtaa kwăn òn
Waves goodbye nervously
แม่ขนตางอน อย่าลืม ชาวเรือ
mâe kŏn dtaa ngon yàa leum chaao reua
Mama’s eyelashes sulk. Don’t forget the boatman

INTERLUDE

เป็นบุญตา ที่ได้มาปากน้ำโพ
bpen bun-dtaa têe dâai maa bpàak-nám-poh
It is a blessing that [he] can come to Pak Nam Pho
พบน้องคนโก้ ผูกโบว์ใส่เสื้อสีไพร
póp nóng kon gôh pòok boh sài sêua sĕe prai
Meet a pretty girl. Puts on a bow one one’s shirt, yellow-gold
น้ำใจเอื้อเฟื้อ หนุ่มเรือไม่อยากลาไกล
nám jai êua féua nùm reua mâi yàak laa glai
Generous kindness. The young boat man doesn’t want to leave far away
อยากขายเรือ ซื้อนาซื้อไร่
yàak kăai reua séu naa séu râi
He wants to sell the boat, buy a field
อยากอยู่ใกล้ แม่ขนตางอน
yàak yòo glâi mâe kŏn dtaa ngon
He wants to stay close. Mama’s eyelashes sulk

รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา ต้องถอยเรือก่อนหนา
rûng a-run láew jâo gâew dtaa dtông tŏi reua gòn năa
It’s daybreak now, darling. I must retreat with the boat
แม่ขวัญตาพี่ขอลาก่อน
mâe kwăn dtaa pêe kŏr laa gòn
Mama, beauty, I must take my leave
ชาวเรือต้อยต่ำ ตัวดำเหมือนดินนาดอน
chaao reua dtôi-dtàm dtua dam mĕuan din naa don
I am a humble boat person, who is dark like the earth of the fields
โบกมือลาแก้วตาขวัญอ่อน
bòhk meu laa gâew dtaa kwăn òn
Waves goodbye nervously
แม่ขนตางอน อย่าลืม ชาวเรือ
mâe kŏn dtaa ngon yàa leum chaao reua
Mama’s eyelashes sulk. Don’t forget the boatman