คำแปลอยู่ในรายวิชา

 ✰ = TOP 100 song
A Top 100 Carabao song (from 1,000+ Carabao and Aed Carabao songs) is a personal favorite and/or a huge fan favorite. 

เรื่องราวเพื่อชี้ชีวิตคน
Stories that Signify the Lives of People

ลุงขี้เมา Lung Kee Mao (The Drunken Uncle) 
ถึกควายทุย ‎Tuk Kwai Tuey Pak 1 (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 1) 
ด่านเกวียน Dan Kwian NEW!!!
วณิพก Wanipok(The Beggar) 
และเพลง “วณิพก” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
บวชหน้าไฟ Buat Na Fai (Ordainment Before the Pyre) NEW!!
จับกัง Jap-gang (The Coolie) 
ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) 
ผู้เฒ่า Pu Tao (Old Person) NEW!
ตุ๊กตา ‎Dtuk Dtaa (Doll) 
และเพลง “ตุ๊กตา” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้
คนเก็บฟืน Kon Gep Feun (The Firewood Collector) 
มหาลัย (มหาหลอก) Mahalai [Maha Lok] (University [Great Big Rip-off]) 
ลูกหิน Luuk Hin (Stone Child) 
ลูกแก้ว Luuk Geow (Glass Child) 
สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่ Song Tao Pu Ying-yai (Two Great Old Men) NEW!!
บัวลอย ถึกควายทุย ภาค 5 Bua Loy [Tuk Kwai Tuey Pak 5] [Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 5] 
และเพลง “บัวลอย” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
รอยไถแปร Roi Tai Bprae “Plowing in Straight Furrows” 
มะโหนก (ถึกควายทุย ภาค ๖) Manohk (Tuk, the Buffalo with Short/Twisted Horns, Part 6) 
คนจนผู้ยิ่งใหญ่ ‎Kon Jon Poo Ying Yai (Poor Person, Great Person) 
ซาอุดร Sa-Udon NEW!!
เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea) 
ตาตี๋ Dtaa Dtee (Grandfather Dtee)
ถึกควายทุย ภาค 7 Tuk Kwai Tuey Pak 7 (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 7) NEW!!
คนหนังเหนียว Kon Nang Nieow (Tough-Skinned People) NEW!!
ถึกควายทุย ภาค 8 Tuk Kwai Tuey Pak 8 (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 8) NEW!
จ่าง แซ่ตั้ง Jang Sedtang (Tang Chang) NEW!!
ลูกรอ Luuk Raw (A Child Waits) NEW!!
ขุนเขายะเยือก Kun Kao Yayeuak (Cold Mountain) NEW!!!
นายขนมต้ม Nai Kanom Dtom (Mr. Kanom Dtom) NEW!!
เสือ Seua (Tiger) NEW!!
ดอกไม้สีชมพู Dok Maai See Champoo (Pink Flower) 
และเพลง “ดอกไม้สีชมพู” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้
ลูกลุงขี้เมา Luuk Lung Kee Mow (Child of the Drunken Uncle) 
บาร์กู Ba Gu (My Bar) 
วันพ่อ Wan Paw (Father’s Day) 
เสียมวยเพราะการเมือง Sia Muay Pra Gan Muang (Ruin Boxing Because of Politics) 
มุซาชิ Musachi (Musashi) NEW!!

เรื่องราวตลก
Humorous Stories

หนุ่มสุพรรณ Num Suphan (Young Man from Suphan) 
ขี้เมาใจดี (ถึกควายทุย ภาค ๔) Kee Mao Jai Dee (Tuk Kwai Tuey Pak 4) The Drunk with a Good Heart (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 4) 
กระถางดอกไม้ให้คุณ Grataang Dokmai Hai Kun (A Pot of Flowers for You) NEW!!
รักทรหด Rak Torahot (Enduring Love) NEW!!
บ้า Ba (Crazy) 
ฝาโลง Fa Long (Coffin Lid) NEW!!
ขี้เมากะเพราแตะ Kee Mow Graprow Dtae (The Drunken Basil Flip-Flops) NEW !!!!
ม่วนจังตังค์อยู่ครบ Muan Jang Dtang Yoo Krop (So Entertaining and the Money Entirely Stays Here)NEW!!

กำลังใจ
Strength of Spirit/Moral Support

รักต้องสู้ Rak Dtong Soo (Love Must Struggle) 
แง้มใจ Ngem Jai (An Opening in the Heart) 
วันชัย Wan Chai (The Day of Victory) 
และเพลง “วันชัย”  วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
คนล่าฝัน Kon La Fun (Dream Chaser) 
และเพลง “คนล่าฝัน” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
ทะเลใจ Talay Jai (Ocean Heart)
และเพลง “ทะเลใจ” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้
โลกแห่งความรัก Lok Haeng Kwaam Rak (World of Love) 
และเพลง “โลกแห่งความรัก” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
ความเชื่อ Kwam Chuea (Belief) 
ผีเสื้อนักสู้ (ก้าวไกลไปด้วยกัน)  ‎Pee Seua Nak Soo (Glao Glai Duay Gan) ((Fighter Butterfly (Advancing Harmoniously)) 
ทุ่งฝันตะวันร้อน Tung Fun Dtawan Ron (The Meadow Dreams of the Hot Sun) NEW!!
สุดขอบฟ้า ‎Sud Kob Fah (The Horizon) 
รางวัลของผู้พ่ายแพ้ Rangwan Kong Phu Pai Pae “The Prize of the Loser” 
บ่อเยี่ยะโจ่ย ‎Baw Ye-ya Joi (No Big Deal) 
เดินทัพทางไกล Dern Tap Taang Glai (March Troops a Long Distance) NEW!!
ค่าของคน Kaa Kong Kon (The Value of a Person) 
แค่คิดยังไม่เคย Kae Kit Yang Mai Koie (Only Thought About It, Still Haven’t Ever . . . ) NEW!!
และเพลง “แค่คิดยังไม่เคย” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ NEW!!

ประชาธิปไตย
Democracy

เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ Siang Pleang Heng Saripaap (Music of Freedom) 
ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) 
อองซานซูจี Ang San Su Ky – (Thai version) NEW!!!
Aung San Suu Kyi -(English version) [Not a translation; already in English] 
น้ำตาเพื่อน ต.ค. Nam Dtaa Peuan Dtula (Tears of the October Friends)NEW!!
เว้นวรรค Wen-Wak (Some Space)NEW!!
ดอกไม้มวลชน Dok Mai Muan Chon (Flower of the Crowds of People)
แสงทองส่องทา Seng Tong Song Ma (Golden Light Sent This Way) 
อาจารย์เสก Ajahan Sek (Teacher Sek) 

ความรักชาติ
Patriotic

แผ่นดิน Paen Din (The Land) NEW!!
เพื่อเมืองไทย Peua Muang Thai (For Thailand) 
แม่สลอง Mae Salong NEW!!
สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai! (Thailand Unite!) 
ผู้ปิดทองหลังพระ Poo Bpit Tong Lang Pra (Person Who Puts Gold Leaf on the Back of the Buddha Statue) 
สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) 
พ่อภูมิพล Paw Pumipon (Father Bhumibol) in วอร์ชั่นภาษาอังกฤษ NEW!!

สงคราม/ความสงบ/ระบบก่อการร้าย
War/Peace/Terrorism

กัมพูชา  Kampucha (Cambodia) 
เรฟูจี Refugee 
กอทูเล Gawtoolay NEW!!
บางระจันวันเพ็ญ Bangrajan Wan Pen (Bangrajan, Day of the Full Moon) NEW!!
เดือน 9 เช้าที่ 11 Duan 9 Chao Tee 11 (Nine Eleven [9/11]) 
กบฏศาสนา Gabot Sasana (Mutiny against Religion) NEW!!
ตอบหนูที Dap Nu Tee (Please Answer the Child) 
อยากได้อะไรทำไมไม่บอก Yaak Dai Arai Tamai Mai Bok (If You Want Something, Why Don’t You Tell [Us]?) NEW!!!
เพื่อประเทศไทย Peua Prathet Thai For Thailand 
วางดาบ Wang Dap (Set Down the Sword) 
อยากได้ยิน Yaak Daiyin (Want to Hear) 

ค้ามนุษย์
Human Trafficking

มางงามตู้กระจก ‎Naang Ngaam Dtôo Grajok (Glass Cabinet Beauty Queen) 
แม่สาย ‎Mae Sai
ลดแอก Blohd Aek (Remove the Yoke) [A version of Bob Marley’s “Redemption Song”]
โรฮิงญา Rohingya (by Aed Carabao)

ธรรมชาติ
Nature

ดินน้ำลมไฟ Din Nam Lom Fai (Earth, Water, Wind, Fire) 
รักคุณเท่าฟ้า Rak Kun Tao Fah (Love You as Much as the Sky) 
ชีวิตสัมพันธ์ Cheewit Sampat (Related Life)  NEW!!
World [NOT A translation; already half in English] NEW!! 
ฝนดิน Fon Din (Rain, Land) 
รั้วทะเล ‎Rua Talay (Ocean Barrier) 
รกกำเนิด Rok Gamnert (Original Placenta) 
คนแบกเป้ Kon Baek Bpay (The Backpacker) NEW!!
แม่ของร้องไห้ Mae Kong Rong Hai (The Mekong Cries) NEW!!
กระเสียว Krasiao NEW!!!

ภัยธรรมชาติ
Natural Disaster

น้ำท่วม Nam Tuam (Flood) NEW!!
ซับน้ำตา อันดามัน Sap Naam Dtaa Adaman (Absorb the Tears, Adaman [Sea]) ‎
ก่อกำแพงใจ Gor Gampaeng Jai (Build a Wall of Hearts)

อิทธิพลเสียงเพลง
Power of Music

ไม้ไผ่ Maai Pai (Bamboo) 
และเพลง “ไม้ไผ่” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
แร้งคอย Reng Koi(The Vulture Waits) 
และเพลง “แร้งคอย” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
หมอลำร็อค Mor-Lam Rock NEW!!
ไม่อยากให้เพลงนี้จบลง Mai Yaak Hai Playng Nee Jop Long (I Don’t Want This Song to End)
เพลงแบบไหน Pleang Baap Nai (What Kind of Song?) or the English title “Harmony of Hearts” 
มาเถอะมาร้องเพลง Maa Tuh Maa Rong Playng (Come, Come On and Sing a Song) 

ปรัชญา
Philosophical

ปลาใหญ่ ปลาน้อย Bplaa Yai Bplaa Noi (Big Fish, Little Fish) NEW!!
เวลา Waylaa (Time) NEW!!
สบายกว่า Sabai Gwaa (More Easy-Going and Comfortable) NEW!!
ถึกควายทุย ภาค 9 Tuk Kwai Tui Pak 9 (Wild Buffalo with Twisted Horns, Part 9) NEW!!
ที่สุดของคน Tee Sut Kong Kon (The End of a Person) NEW!!
ตะวันตกดิน Dtawan Dtok Din (The Sun Sets) NEW!!
ความจริง ความจริง Kwam-jing (Truth) NEW!!
ใจตามน้ำ ‎Jai Dtam Nam (The Heart Follows Water)
น้ำ Naam (Water) NEW!!

เตือนสติ
Instruct/Warn/Criticize

Summer Hill NEW!
ทินเนอร์ ‎Tinner (Paint Thinner) NEW!
เมดอินไทยแลนด์ ‎Made in Thailand 
ราชาเงินผ่อน Racha Nern Pon (King of Credit) NEW!
อเมริโกย  ‎Ameri-goy [This song, and album title, is usually translated “Greedy Americans”] 
มาลัย Malai (Garland [of Jasmine]) NEW!!
ต่างขโมย  ‎Dtang Kamoi (Suffering Starvation) 
หำเฮี้ยน Ham Hian (Ham is Strong Enough to Do It) NEW!!
วันเด็ก Wan Dek (Children’s Day) NEW!!
เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand NEW!!
ทับหลัง Tap Lang (The Lintel) NEW!!
ลูกบ้างเน้อ Luuk Bang Ner [Give the Kid a Chance] NEW!!
ช้างไห้ Chang Hai (Elephant’s Lament) 
ลำพูน Lamphun NEW!!
ช้าง ปตท. Chang Bor Dtor Tor (PTT Elephant) NEW!!
นมหด Nom Hot (Expired Milk)NEW!!
เอดส์ ‎AIDS 
เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy? (Do You See This, Bua Loy)? 

กัญชา
Ganja

กัญชา Ganja (Marijuana)  NEW!!!
กระท่อมกัญชา Gratom Ganja (Ganja Hut) NEW!!

ควาย
Buffalos

ถึกควายทุย ภาค 2 Tuk Kwai Tuey Pak 2 (Tuk, he Buffalo with Unusual Horns, Part 2)NEW!!!
ถึกควายทุย ภาค ๓ Teuk Kwai Tuey, Pak 3 (Tuk, the Buffalo with Unusual Horns, Part 3) 
ควายไทย Kwai Thai (Thai Water Buffalo) NEW!!

มอเตอร์ไซค์
Motorcycles

ตามเสียงหัวใจ Dtam Siang Hua Jai (Follow the Sound of the Heart)
ลูกผู้ชายหัวใจสองล้อ Luuk Poo Chai Hua Jai Song Lor (Guy [with a] Biker Heart)  NEW!!
เพื่อชีวิตติดล้อ ‎Peua Cheewit Dit Lor (For Life on Wheels)

เพลงเกี่ยวกับคาราบาว
Songs about Carabao (the band and its music)

มนต์เพลงคาราบาว Mon Pleang Carabao (The Spell of Carabao Songs) 
สามช่า คาราบาว Sam Cha Carabao  NEW!
หนุ่มบาวสาวปาน Num Bao Sao Parn “Carabao Boy and Parn Girl” 
กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support) 
ยังบาว Young ‘Bao NEW!!
ซานตาน่าคาราบาว Santana Carabao 
และเพลง “ซานตาน่าคาราบาว” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ ✰ NEW!

นักดนตรีคนอื่น
Other Musicians

กีต้าร์คิงส์ Guitar King 
บิ๊กสุ Big-Su 
ยายสำอาง Yaai Samang (Good-Looking Grandma) 
ครูตึ๋ง Kru Dteung (Teacher Dteung) NEW!!
จ้อนนอนเล่น  John Non-Len [a pun on the name John Lennon, meaning “John [Just] Rests”NEW!
เสกไม่ได้ Sek Mai Dai (Sek, No You Can’t!)   NEW!

เกี่ยวกับ แอ๊ด คาราบาว เอง (อัตประวัติ)
Autobiographical (Aed Carabao)

ยืนยงอย่างเนลยัง  Yuenyong Yang Neil Young (Yuenyong as Neil Young)
ดอกไม้ริมทาง ‎Dok Mai Rim Taang (Flowers along the Road) 
ไม่ยืนยง Mai Yuenyong (Not Endure [Forever]) 
กีต้าร์แม่ Gitar Mae (Mother’s Guitar) NEW!!
กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) 
วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา Wan Waan Mai Mee Kow, Wan Nee Mai Mee Row (If Yesterday There Wasn’t Her, Today There Wouldn’t Be Us) 
และเพลง “วันวานไม่มีเขา วันนี้ไม่มีเรา” วอร์ชั่นที่ร้องเป็นภาษาอังกฤษได้ 
บ้านไร่สัตหีบ Baan Rai Sattahip (Home in Sattahip) 
ระฆังชีวิต (ในวาระ 60 ปี ยืนยง โอภากุล) Rakang Cheewit “The Life Bell” (On the Occasion of Yuenyong Opakul’s 60th Year) 
อย่าเพิ่งตาย Yaa Peung Dtai (Don’t Die Just Now) NEW!!

ความรักและความสัมพันธ์
Other Love and Relationships

เดือนเพ็ญ Duan Pen (Full Moon) 
สัญญาหน้าฝน Sanya Na Fon (Rainy Season’s Promises) 
หัวใจบ้าบิ่น ‎Hua Jai Ba Bin (Reckless Heart) 
ชะตารัก (Chadtaa Rak) Love’s Destiny
เจ็บเพื่อเข้าใจ Jep Peua Kow Jai (Experience Hurt In Order to Understand)NEW!!
อีกไม่นาน Eek Mai Naan (Not Much Longer) NEW!!
เวลาที่เหลือ Wayla Tee Leua” (The Time Remaining) NEW!!
รุ่นใหญ่ Run Yai (The Seniors) NEW!!
สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love) 
คนไร้ค่า Khon Rai Kaa (Unworthy Person) 
รวยเพื่อน Ruay Peuan (Rich in Friends) NEW!!
ลมพัดใจเพ Lom Pad Jai Pay (Unpredictable Heart)
ฝากจันทร์ Faak Jan (Entrust to the Moon)
สาวดอย 4X4 Saao Doi 4X4, (Hilltribe Woman, Four-by-Four) 
สัญญาใจ Sanya Jai (Promise the Heart) 
Lonely Man, Magic Moon [Not a translation; already in English] NEW!!
ใจไม่ด้านพอ ‎Jai Mai Daan Paw (My Heart Isn’t Calloused Enough) 
Keep Joy [Not a translation; already in English] 
เพลงคิดถึงน่านคิดถึงเธอ Kit Teung Naan, Kit Tueng Ter (Missing Nan, Missing You) NEW!!
ช่างมันเถอะเหงา Chang Man Tuh Ngao” (Forget it! [I’ll Be] Lonely) NEW!!

Lyrics Translations for the Band